Suomeksi In English

Meddelanden

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2021

I början av år 2021 trädde en ny kommunsammanslagning i kraft:

 • Honkajoki (099) sammanslogs med Kankaanpää (214)

Efter sammanslagningen finns det 309 kommuner i Finland. År 2020 var antalet kommuner 310. Den nya kommunen heter Kankaanpää och dess kommunnummer 214 bibehålls.

I början av år 2021 trädde också en partiell kommunsammanslagning i kraft:

 • Masku (481): en fastighet och en del av en registerenhet (inga personer) anslöts till Nousis (538)

Fem kommuner övergick till ett annat landskap och samtidigt till ett annat NTM-område och en annan ekonomisk region:

 • Heinävesi (090) överfördes
  • från landskapet Södra Savolax (10) till Norra Karelen (12)
  • från Södra Savolax NTM-område (07) till Norra Karelens NTM-område (09)
  • från Nyslotts ekonomiska region (103) till Joensuu ekonomiska region (122)
 • Itis (142) överfördes
  • från landskapet Kymmenedalen (08) till landskapet Päijänne-Tavastland (07)
  • från Sydöstra Finlands NTM-område (06) till Tavastlands NTM-område (04)
  • från Kouvola ekonomiska region (081) till Lahtis ekonomiska region (071)
 • Storkyro (152) överfördes
  • från landskapet Österbotten (15) till landskapet Södra Österbotten (14)
  • från Österbottens NTM-område (12) till Södra Österbottens NTM-område (11)
  • från Kyrönmaa ekonomiska region (151) till Seinäjoki ekonomiska region (142)
 • Jorois (171) överfördes
  • från landskapet Södra Savolax (10) till landskapet Norra Savolax (11)
  • från Södra Savolax NTM-område (07) till Norra Savolax NTM-område (08)
  • från Pieksämäki ekonomiska region (105) till Varkaus ekonomiska region (114)
 • Kuhmois (291) överfördes
  • från landskapet Mellersta Finland (13) till landskapet Birkaland (06)
  • från Mellersta Finlands NTM-central (10) till Birkalands NTM-central (05)
  • från Jämsä ekonomiska region (134) till Tammerfors ekonomiska region (064)

Utöver ovan nämnda överföringar skedde följande ändringar i de ekonomiska regionerna:

 • Laihela (399) flyttades från Kyrönmaa ekonomiska region (151) till Vasa ekonomiska region (152)
 • Kyrönmaa ekonomiska region (151) upphörde att existera

I den statistiska kommungrupperingen skedde tre ändringar:

 • Alavo (010) överfördes från grupp 3 (landsbygdskommuner) till grupp 2 (tätortskommuner)
 • Nakkila (531) överfördes från grupp 2 (tätortskommuner) till grupp 3 (landsbygdskommuner)
 • Suomussalmi (777) överfördes från grupp 2 (tätortskommuner) till grupp 3 (landsbygdskommuner)

Inga ändringar skedde i indelningarna i storområden och RFV. Också klassificeringen av språkförhållande var oförändrad.

I november 2020 ändrades 24 kommuners svenskspråkiga namn så att de motsvarar den förteckning över namnen på finskspråkiga och svenskspråkiga kommuner som upprätthålls av Institutet för de inhemska språken (Kotus).

De uppdaterade regionala indelningarna finns tillgängliga på klassificeringarnas webbsidor fr.o.m. januari 2021.

Mera information om kommunbaserade regionindelningar: Miia Huomo, tfn 029 551 3256 och Anne Väänänen 029 551 2695, e-post: luokitukset@tilastokeskus.fi.

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2020 (15.1.2020)

Fr.o.m. början av år 2020 träder en kommunsammanslagning kraft:

 • Valtimo (911) slås samman med Nurmes (541).

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2019 (25.2.2019)

Fr.o.m. början av år 2019 träder inte en enda kommunsammanslagning eller partiell kommunsammanslagning i kraft. Antalet kommuner i Finland är 311.

Fr.o.m. början av år 2019 tar vi ibruk de engelska översättningarna av landskapen som översättnings- och språktjänsterna vid statsrådets kansli rekommenderar.

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2018 (30.11.2017)

Fr.o.m. början av år 2018 träder inte en enda kommunsammanslagning i kraft: Antalet kommuner i Finland är 311.

Fr.o.m. början av år 2018 träder två partiella kommunsammanslagningar i kraft:

 • Uleåborg (564): 483 fastigheter (varav 25 fastigheter till en del) och 19 andra registreringsenheter (totalt 417 personer) övergick till kommunen Ii (139)
 • Sibbo (753): en fastighet (två personer) övergick till Vanda (092).

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2017 (23.1.2017)

Fr.o.m. början av år 2017 trädde två kommunsammanslagningar i kraft:

 • Luvia (442) sammanslogs med Euraåminne (051)
 • Juankoski (174) sammanslogs med Kuopio (297)

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2016 (1.2.2016)

Fr.o.m. början av år 2016 trädde fyra kommunsammanslagningar i kraft.

 • Jalasjärvi (164) sammanslogs med Kurikka (301)
 • Hämeenkoski (283) sammanslogs med Hollola (098)
 • Kjulo (319) sammanslogs med Säkylä (783)
 • Nastola (532) sammanslogs med Lahtis (398)

Efter sammanslagningarna finns det 313 kommuner i Finland. År 2015 var antalet kommuner 317.

Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2015 har utkommit (10.3.2015 )

Handboken för regional statistikföring, Kommuner och kommunbaserade indelningar 2015, har utkommit. De regionala ändringar som trädde i kraft 1.1.2015 har beaktats i handboken.

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2015 (10.2.2015)

Fr.o.m. början av år 2015 trädde tre kommunsammanslagningar i kraft.