Tillbaka till klassificeringarnas förstasida

Klassificeringsnyckeln mellan sjukvårdsdistrikten och specialupptagningsområden inom sjukvården år 2021.

Sjukvårdsdistrikten 2021 Specialupptagningsområden inom sjukvården
09 Södra Karelens SVD 1 Helsingfors universitetscentralsjukhus specialupptagningsområdet
15 Syd-Österbottens SVD 3 Tammerfors universitetssjukhus specialupptagningsområdet
10 Södra Savolax SVD 4 Kuopio universitetssjukhus specialupptagningsområdet
25 Helsingfors och Nylands SVD 1 Helsingfors universitetscentralsjukhus specialupptagningsområdet
11 Östra Savolax SVD 4 Kuopio universitetssjukhus specialupptagningsområdet
19 Kajanalands SVD 5 Uleåborgs universitetssjukhus specialupptagningsområdet
05 Centrala Tavastlands SVD 3 Tammerfors universitetssjukhus specialupptagningsområdet
17 Mellersta Österbottens SVD 5 Uleåborgs universitetssjukhus specialupptagningsområdet
14 Mellersta Finlands SVD 4 Kuopio universitetssjukhus specialupptagningsområdet
08 Kymmenedalens SVD 1 Helsingfors universitetscentralsjukhus specialupptagningsområdet
21 Lapplands SVD 5 Uleåborgs universitetssjukhus specialupptagningsområdet
20 Länsi-Pohja SVD 5 Uleåborgs universitetssjukhus specialupptagningsområdet
06 Birkalands SVD 3 Tammerfors universitetssjukhus specialupptagningsområdet
12 Norra Karelens SVD 4 Kuopio universitetssjukhus specialupptagningsområdet
18 Norra Österbottens SVD 5 Uleåborgs universitetssjukhus specialupptagningsområdet
13 Norra Savolax SVD 4 Kuopio universitetssjukhus specialupptagningsområdet
07 Päijät-Häme SVD 1 Helsingfors universitetscentralsjukhus specialupptagningsområdet
04 Satakunta SVD 2 Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområdet
16 Vasa SVD 2 Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområdet
03 Egentliga Finlands SVD 2 Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområdet
00 Åland 6 Åland