Windows-1252;;prodcom_1_20190101#prodcom_1_20180101;; sourcecode;sourcename;targetcode;targetname "'0610100000'";"Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral";"'0610100000'";"Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral" "'0610200000'";"Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand";"'0610200000'";"Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand" "'0620100000'";"Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform";"'0620100000'";"Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform" "'07101010'";"Järnmalm, även anrikad, osintrad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)";"'07101000'";"Järnmalm, även anrikad (med undantag av rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)" "'07101020'";"Järnmalm, även anrikad, sintrad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)";"'07101000'";"Järnmalm, även anrikad (med undantag av rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)" "'07291100'";"Kopparmalm, även anrikad";"'07291100'";"Kopparmalm, även anrikad" "'07291200'";"Nickelmalm, även anrikad";"'07291200'";"Nickelmalm, även anrikad" "'07291300'";"Aluminiummalm, även anrikad";"'07291300'";"Aluminiummalm, även anrikad" "'07291410'";"Silvermalm, även anrikad";"'07291400'";"Ädelmetallmalm, även anrikad" "'07291420'";"Annan ädelmetallmalm, även anrikad (utom silvermalm, även anrikad)";"'07291400'";"Ädelmetallmalm, även anrikad" "'07291510'";"Blymalm, även anrikad";"'07291500'";"Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad" "'07291520'";"Zinkmalm, även anrikad";"'07291500'";"Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad" "'07291530'";"Tennmalm, även anrikad";"'07291500'";"Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad" "'07291905'";"Koboltmalm, även anrikad";"'07291900'";"Annan icke-järnmalm, även anrikad" "'07291910'";"Krommalm, även anrikad";"'07291900'";"Annan icke-järnmalm, även anrikad" "'07291915'";"Manganmalm, även anrikad, även järnhaltig manganmalm, även anrikad, med en manganhalt på minst 20 viktprocent, beräknat på torrsubstansen";"'07291900'";"Annan icke-järnmalm, även anrikad" "'07291920'";"Volframmalm, även anrikad";"'07291900'";"Annan icke-järnmalm, även anrikad" "'07291925'";"Molybdenmalm, även anrikad, rostad";"'07291900'";"Annan icke-järnmalm, även anrikad" "'07291926'";"Molybdenmalm, även anrikad, annan än rostad";"'07291900'";"Annan icke-järnmalm, även anrikad" "'07291930'";"Titanmalm, även anrikad";"'07291900'";"Annan icke-järnmalm, även anrikad" "'07291935'";"Zirkoniummalm, även anrikad";"'07291900'";"Annan icke-järnmalm, även anrikad" "'07291940'";"Niobmalm, tantalmalm och vanadinmalm, även anrikade";"'07291900'";"Annan icke-järnmalm, även anrikad" "'07291945'";"Antimonmalm, även anrikad";"'07291900'";"Annan icke-järnmalm, även anrikad" "'07291990'";"Annan malm, även anrikad, i.a.n.";"'07291900'";"Annan icke-järnmalm, även anrikad" "'08111133'";"Marmor och travertin, obearbetad eller grovhuggen";"'08111133'";"Marmor och travertin, obearbetad eller grovhuggen" "'08111136'";"Marmor och travertin, enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor";"'08111136'";"Marmor och travertin, enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor" "'08111150'";"Så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet på >= 2,5";"'08111150'";"Så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av >= 2,5" "'08111220'";"Kvartsit (obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad)";"'08111290'";"Monument- eller byggnadssten av porfyr, basalt, kvartsit och annan sten, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad (med undantag av monument- eller byggnadssten av kalksten med en densitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)" "'08111233'";"Granit, obearbetad eller grovhuggen";"'08111233'";"Granit, obearbetad eller grovhuggen" "'08111236'";"Granit, enkelt sönderdelad till rektangulära (även kvadratiska) block eller plattor";"'08111236'";"Granit, enkelt sönderdelad till rektangulära (även kvadratiska) block eller plattor" "'08111250'";"Sandsten";"'08111250'";"Sandsten" "'08111260'";"Annan monument- eller byggnadssten";"'08111290'";"Monument- eller byggnadssten av porfyr, basalt, kvartsit och annan sten, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad (med undantag av monument- eller byggnadssten av kalksten med en densitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)" "'08112030'";"Gipssten och anhydrit";"'08112030'";"Gipssten och anhydrit" "'08112050'";"Kalksten med användning som flussmedel; kalksten som används för framställning av kalk eller cement (exkl. krossat kalkstensaggregat och omfångsrika kalkartade stenar)";"'08112050'";"Kalksten med användning som flussmedel; kalksten som används för framställning av kalk eller cement (exkl. krossat kalkstensaggregat och omfångsrika kalkartade stenar)" "'08113010'";"Krita";"'08113010'";"Krita" "'08113030'";"Dolomit, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor (exkl. bränd eller sintrad dolomit, stampmassa av dolomit samt krossad dolomit för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.)";"'08113030'";"Dolomit, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor (exkl. bränd eller sintrad dolomit, stampmassa av dolomit samt krossad dolomit för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.)" "'08114000'";"Skiffer, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor";"'08114000'";"Skiffer, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till rektangulära eller kvadratiska block eller plattor" "'08121150'";"Sand av kiseldioxid (kvartssand eller sand för industriellt bruk)";"'08121150'";"Sand av kiseldioxid (kvartssand eller sand för industriellt bruk)" "'08121190'";"Sand, såsom lerhaltig sand, kaolinhaltig sand, fältspatssand (utom sand av kiseldioxid och metallhaltig sand)";"'08121190'";"Sand avsedd för konstruktionsändamål, såsom lerhaltig sand, kaolinhaltig sand, fältspatssand (exkl. sand av kiseldioxid och metallhaltig sand)" "'08121210'";"Småsten och grus av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.; singel och flinta";"'08121210'";"Småsten och grus av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d.; singel och flinta" "'08121235'";"Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, sönderdelad eller krossad";"'08121230'";"Krossad sten av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d. (exkl. småsten, grus, singel och flinta)" "'08121240'";"Annan krossad sten av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d. (utom småsten, grus, singel, flinta, kalksten, dolomit och annan kalkartad sten)";"'08121230'";"Krossad sten av sådana slag som används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d. (exkl. småsten, grus, singel och flinta)" "'08121250'";"Marmor i form av krosskorn, skärv och pulver";"'08121250'";"Marmor i form av krosskorn, skärv och pulver" "'08121290'";"Travertin, s.k. belgisk granit, granit, porfyr, basalt, sandsten och annan natursten i form av krosskorn, skärv och pulver";"'08121290'";"Travertin, s.k. belgisk granit, granit, porfyr, basalt, sandsten och annan natursten i form av krosskorn, skärv och pulver" "'08121300'";"Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall, med eller utan småsten, grus, singel och flinta för byggnadsändamål";"'08121300'";"Blandningar av slagg och liknande industriellt avfall, med eller utan småsten, grus, singel och flinta för byggnadsändamål" "'08122140'";"Kaolin, ej kalcinerad";"'08122140'";"Kaolin, ej kalcinerad" "'08122160'";"Andra kaolinartade leror";"'08122160'";"Andra kaolinartade leror" "'08122210'";"Bentonit";"'08122210'";"Bentonit" "'08122230'";"Eldfast lera";"'08122230'";"Eldfast lera" "'08122255'";"Annan lera";"'08122250'";"Lera och skiffer för konstruktionsändamål (utom bentonit, eldfast lera, expanderad lera, kaolin och andra kaolinartade leror); andalusit, kyanit, sillimanit; mullit; chamotte eller dinas" "'08122260'";"Andalusit, cyanit och sillimanit";"'08122250'";"Lera och skiffer för konstruktionsändamål (utom bentonit, eldfast lera, expanderad lera, kaolin och andra kaolinartade leror); andalusit, kyanit, sillimanit; mullit; chamotte eller dinas" "'08122270'";"Mullit";"'08122250'";"Lera och skiffer för konstruktionsändamål (utom bentonit, eldfast lera, expanderad lera, kaolin och andra kaolinartade leror); andalusit, kyanit, sillimanit; mullit; chamotte eller dinas" "'08122280'";"Chamotte och dinas";"'08122250'";"Lera och skiffer för konstruktionsändamål (utom bentonit, eldfast lera, expanderad lera, kaolin och andra kaolinartade leror); andalusit, kyanit, sillimanit; mullit; chamotte eller dinas" "'08911100'";"Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita";"'08911100'";"Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita" "'08911220'";"Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade";"'08911200'";"Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel (inkl. återvunnet svavel)" "'08911230'";"Råsvavel och oraffinerat svavel (även återvunnet svavel)";"'08911200'";"Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel (inkl. återvunnet svavel)" "'08911900'";"Andra mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel";"'08911900'";"Andra mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel" "'0892100000'";"Torv";"'0892100000'";"Torv" "'08931000'";"Salt (inbegripet denaturerat salt men ej salt lämpligt som människoföda) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel";"'08931000'";"Salt (inbegripet denaturerat salt men ej salt lämpligt som människoföda) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel" "'08991000'";"Naturlig bitumen och naturasfalt, asfaltit och asfaltsten";"'08991000'";"Naturlig bitumen och naturasfalt, asfaltit och asfaltsten" "'08992110'";"Diamanter, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade";"'08992100'";"Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade" "'08992120'";"Ädelstenar (andra än diamanter) eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade";"'08992100'";"Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade" "'08992210'";"Industridiamanter Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade men inte monterade eller infattade";"'08992200'";"Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel" "'08992220'";"Pimpsten";"'08992200'";"Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel" "'08992230'";"Smärgel, naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel, även värmebehandlade";"'08992200'";"Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel" "'08992900'";"Andra mineraler";"'08992900'";"Övriga mineraler" "'0990190000'";"Stödtjänster till annan utvinning";"'0990190000'";"Stödtjänster till annan utvinning" "'10111140'";"Kött av nöt och kalv, hela eller halva kroppar och fram/bakkvartsparter med ben, färska eller kylda";"'10111140'";"Kött av nöt och kalv, hela eller halva kroppar och fram/bakkvartsparter med ben, färska eller kylda" "'10111190'";"Färska eller kylda styckningsdelar av nöt och kalv";"'10111190'";"Färska eller kylda styckningsdelar av nöt och kalv" "'10111230'";"Kött av svin, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering)";"'10111230'";"Kött av svin, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering)" "'10111250'";"Kött av svin, färskt eller kylt, skinka och bog samt delar därav, med ben (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering)";"'10111250'";"Kött av svin, färskt eller kylt, skinka och bog samt delar därav, med ben (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering)" "'10111290'";"Kött av svin, färskt eller kylt (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering; ej hela och halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav med ben)";"'10111290'";"Kött av svin, färskt eller kylt (inkl. färskt kött förpackat i salt för tillfällig konservering; ej hela och halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav med ben)" "'10111300'";"Kött av lamm eller får, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar samt styckningsdelar";"'10111300'";"Kött av lamm eller får, färskt eller kylt, hela eller halva kroppar samt styckningsdelar" "'10111400'";"Kött av get, färskt eller kylt";"'10111400'";"Kött av get, färskt eller kylt" "'10111500'";"Kött av häst och andra hästdjur, färskt eller kylt";"'10111500'";"Kött av häst och andra hästdjur, färskt eller kylt" "'10112000'";"Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda";"'10112000'";"Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, färska eller kylda" "'10113100'";"Kött av nöt och kalv, fryst, hela eller halva kroppar, fram/bakkvartsparter och styckningsdelar";"'10113100'";"Kött av nöt och kalv, fryst, hela eller halva kroppar, fram/bakkvartsparter och styckningsdelar" "'10113230'";"Kött av svin, fryst, hela eller halva kroppar";"'10113230'";"Kött av svin, fryst, hela eller halva kroppar" "'10113250'";"Kött av svin, fryst, skinka och bog samt delar därav, med ben";"'10113250'";"Kött av svin, fryst, skinka och bog samt delar därav, med ben" "'10113290'";"Kött av svin, fryst, ej hela eller halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav med ben";"'10113290'";"Kött av svin, fryst, ej hela eller halva kroppar, ej skinka och bog samt delar därav med ben" "'10113300'";"Kött av lamm eller får, fryst, hela eller halva kroppar";"'10113300'";"Kött av lamm eller får, fryst, hela eller halva kroppar" "'10113400'";"Kött av get, fryst";"'10113400'";"Kött av get, fryst" "'10113500'";"Kött av häst och andra hästdjur, fryst";"'10113500'";"Kött av häst och andra hästdjur, fryst" "'10113910'";"Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, fryst";"'10113910'";"Ätliga slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst och andra hästdjur, fryst" "'10113930'";"Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst (inkl. kött och slaktbiprodukter av kanin, hare och vilt; exkl. grodlår samt kött och slaktbiprodukter av fjäderfä, nötkreatur och andra oxdjur, häst och hästdjur, svin, får och get)";"'10113930'";"Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst (inkl. kött och slaktbiprodukter av kanin, hare och vilt; exkl. grodlår samt kött och slaktbiprodukter av fjäderfä, nötkreatur och andra oxdjur, häst och hästdjur, svin, får och get)" "'10114100'";"Ull, okardad och okammad, otvättad, inkl. fårtvättad ull, ej klippull";"'10114100'";"Ull, okardad och okammad, otvättad, inkl. fårtvättad ull, ej klippull" "'10114200'";"Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och hästdjur, hela (utom de enligt HS 4101 90)";"'10114200'";"Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur, hela (utom de enligt HS 4101 90)" "'10114300'";"Andra oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur";"'10114300'";"Andra oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur" "'10114400'";"Skinn av får och lamm";"'10114400'";"Skinn av får och lamm" "'10114500'";"Oberedda hudar och skinn av getter eller killingar, men inte garvade, färska eller konserverade";"'10114500'";"Oberedda hudar och skinn av getter eller killingar, men inte garvade, färska eller konserverade" "'10115040'";"Svinfett ej innehållande magert kött; färskt; kylt; fryst; saltat; i saltlake eller rökt (annat än smält)";"'10115040'";"Svinfett ej innehållande magert kött; färskt; kylt; fryst; saltat; i saltlake eller rökt (annat än smält)" "'10115060'";"Ister och annat svinfett; smält";"'10115060'";"Ister och annat svinfett; smält" "'10115070'";"Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller utsmälta";"'10115070'";"Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller utsmälta" "'10116030'";"Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar";"'10116030'";"Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar" "'10116090'";"Andra ej ätbara produkter av animaliskt ursprung (utom fisk, tarmar, blåsor och magar)";"'10116090'";"Andra ej ätbara produkter av animaliskt ursprung (utom fisk, tarmar, blåsor och magar)" "'10121010'";"Kycklingar, ostyckade, färska eller kylda";"'10121010'";"Kycklingar, ostyckade, färska eller kylda" "'10121020'";"Kalkoner, ostyckade, färska eller kylda";"'10121020'";"Kalkoner, ostyckade, färska eller kylda" "'10121030'";"Ankor, gäss och pärlhöns, ostyckade, färska eller kylda";"'10121030'";"Ankor, gäss och pärlhöns, ostyckade, färska eller kylda" "'10121050'";"Styckningsdelar av höns, färska eller kylda";"'10121050'";"Styckningsdelar av höns, färska eller kylda" "'10121060'";"Styckningsdelar av kalkon, färska eller kylda";"'10121060'";"Styckningsdelar av kalkon, färska eller kylda" "'10121070'";"Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, färska eller kylda";"'10121070'";"Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, färska eller kylda" "'10122013'";"Frysta hela kycklingar";"'10122013'";"Frysta hela kycklingar" "'10122015'";"Frysta hela kalkoner";"'10122015'";"Frysta hela kalkoner" "'10122017'";"Frysta hela ankor, gäss och pärlhöns";"'10122017'";"Frysta hela ankor, gäss och pärlhöns" "'10122053'";"Styckningsdelar av kyckling, frysta";"'10122053'";"Styckningsdelar av kyckling, frysta" "'10122055'";"Styckningsdelar av kalkon, frysta";"'10122055'";"Styckningsdelar av kalkon, frysta" "'10122057'";"Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, frysta";"'10122057'";"Styckningsdelar av ankor, gäss och pärlhöns, frysta" "'10123000'";"Fett av fjäderfä";"'10123000'";"Fett av fjäderfä" "'10124000'";"Ätliga slaktbiprodukter av fjäderfä";"'10124000'";"Ätliga slaktbiprodukter av fjäderfä" "'10125000'";"Beredda skinn av fåglar, med fjädrar eller dun, fjädrar osv.";"'10125000'";"Beredda skinn av fåglar, med fjädrar eller dun, fjädrar osv." "'10131120'";"Kött av svin, skinka och bog samt delar därav med ben, saltade, i saltlake, torkade eller rökta";"'10131120'";"Kött av svin, skinka och bog samt delar därav med ben, saltade, i saltlake, torkade eller rökta" "'10131150'";"Sidfläsk och delar därav, saltat, i saltlake, torkat eller rökt";"'10131150'";"Sidfläsk och delar därav, saltat, i saltlake, torkat eller rökt" "'10131180'";"Kött av svin (inkl. bacon, trekvartssida och mittbit, framändar, rygg och delar därav; ej skinka och bog samt delar därav med ben, ej sidfläsk och delar därav), saltade, i saltlake, torkade eller rökta";"'10131180'";"Kött av svin (inkl. bacon, trekvartssida och mittbit, framändar, rygg och delar därav; ej skinka och bog samt delar därav med ben, ej sidfläsk och delar därav), saltade, i saltlake, torkade eller rökta" "'10131200'";"Nöt- och kalvkött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt";"'10131200'";"Nöt- och kalvkött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt" "'10131300'";"Kött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar (utom fläskkött samt nöt- och kalvkött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt)";"'10131300'";"Kött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar (utom fläskkött samt nöt- och kalvkött, saltat, i saltlake, torkat eller rökt)" "'10131430'";"Leverkorv och liknande produkter samt beredningar av dessa produkter (utom lagad mat och färdigrätter)";"'10131430'";"Leverkorv och liknande produkter samt beredningar av dessa produkter (utom lagad mat och färdigrätter)" "'10131460'";"Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod samt beredningar av dessa produkter (utom leverkorv och lagad mat och färdigrätter)";"'10131460'";"Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod samt beredningar av dessa produkter (utom leverkorv och lagad mat och färdigrätter)" "'10131505'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad gås- eller anklever (utom korv och lagad mat och färdigrätter)";"'10131505'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad gås- eller anklever (utom korv och lagad mat och färdigrätter)" "'10131515'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad lever av andra djur (utom korv och lagad mat och färdigrätter)";"'10131515'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad lever av andra djur (utom korv och lagad mat och färdigrätter)" "'10131525'";"Kött eller slaktbiprodukter av kalkon, beredda eller hållbarhetsbehandlade (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter)";"'10131525'";"Kött eller slaktbiprodukter av kalkon, beredda eller hållbarhetsbehandlade (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter)" "'10131535'";"Annat berett eller hållbarhetsbehandlat kött av fjäderfä (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter)";"'10131535'";"Annat berett eller hållbarhetsbehandlat kött av fjäderfä (utom korv, beredningar av lever och lagad mat och färdigrätter)" "'10131545'";"Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: skinka och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter)";"'10131545'";"Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: skinka och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter)" "'10131555'";"Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: bog och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter)";"'10131555'";"Berett eller hållbarhetsbehandlat kött av svin: bog och styckningsdelar därav (utom lagad mat och färdigrätter)" "'10131565'";"Kött, slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av tamsvin, innehållande mindre än 40 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av alla slag och fett av alla slag (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)";"'10131565'";"Kött, slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av tamsvin, innehållande mindre än 40 viktprocent kött eller slaktbiprodukter av alla slag och fett av alla slag (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)" "'10131575'";"Annat kött eller andra slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av svin (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)";"'10131575'";"Annat kött eller andra slaktbiprodukter och blandningar, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av svin (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)" "'10131585'";"Kött eller slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av nötkreatur (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)";"'10131585'";"Kött eller slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, av nötkreatur (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)" "'10131595'";"Annat kött eller andra slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, inbegripet blod (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)";"'10131595'";"Annat kött eller andra slaktbiprodukter, beredda eller hållbarhetsbehandlade, inbegripet blod (utom korv och liknande produkter, homogeniserade beredningar, beredningar av lever samt lagad mat och färdigrätter)" "'10131600'";"Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga som människoföda; grevar";"'10131600'";"Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga som människoföda; grevar" "'10139100'";"Tillagning och andra beredningstjänster vid produktion av köttprodukter";"'10139100'";"Tillagning och andra beredningstjänster vid produktion av köttprodukter" "'10201110'";"Fiskfiléer och fiskkött (även hajfenor), färskt eller kylt, även hackat eller malet";"'10201100'";"Fiskfiléer och fiskkött (även hackat eller malet), färska eller kylda" "'10201200'";"Lever, rom och mjölke från fisk, färska eller kylda";"'10201200'";"Lever, rom och mjölke från fisk, färska eller kylda" "'10201330'";"Saltvattenfisk, ostyckad, fryst";"'10201330'";"Saltvattenfisk, ostyckad, fryst" "'10201360'";"Insjöfisk, ostyckad, fryst";"'10201360'";"Insjöfisk, ostyckad, fryst" "'10201400'";"Fiskfiléer, frysta";"'10201400'";"Fiskfiléer, frysta" "'10201510'";"Fiskkött, även hackat eller malet, fryst (utom filéer och surimi)";"'10201500'";"Fiskkött (utom filéer), även hackat eller malet, fryst" "'10201520'";"Surimi, fryst, rå";"'10201500'";"Fiskkött (utom filéer), även hackat eller malet, fryst" "'10201600'";"Lever, rom och mjölke av fisk, fryst";"'10201600'";"Lever, rom och mjölke av fisk, fryst" "'10202100'";"Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta";"'10202100'";"Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta" "'10202250'";"Lever, rom, mjölke, fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk, torkade, rökta, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel";"'10202250'";"Lever, rom, mjölke, fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk, torkade, rökta, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel" "'10202350'";"Torkad fisk, saltad eller osaltad; fisk, saltad men inte torkad; fisk i saltlake (exkl. rökta filéer, huvuden, stjärtar och simblåsor)";"'10202350'";"Torkad fisk, saltad eller osaltad; fisk, saltad men inte torkad; fisk i saltlake (exkl. rökta filéer, huvuden, stjärtar och simblåsor)" "'10202425'";"Rökt lax av arterna stillahavs-, atlanthavs- och donau-, även filéer (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)";"'10202425'";"Rökt lax av arterna stillahavs-, atlanthavs- och donau-, även filéer (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)" "'10202455'";"Rökt sill och strömming, även filéer (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)";"'10202455'";"Rökt sill och strömming, även filéer (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)" "'10202470'";"Rökt öring (även filéer, utom huvuden, stjärtar och simblåsor)";"'10202485'";"Rökt fisk, även filéer, utom stillahavs-, atlanthavs- och donaulax, sill och strömming (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)" "'10202475'";"Rökt fisk (utom sill och strömming, öring och stillahavs-, atlanthavs- och donaulax)";"'10202485'";"Rökt fisk, även filéer, utom stillahavs-, atlanthavs- och donaulax, sill och strömming (exkl. huvuden, stjärtar och simblåsor)" "'10202510'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad lax, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)";"'10202510'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad lax, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)" "'10202520'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad sill och strömming, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)";"'10202520'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad sill och strömming, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)" "'10202530'";"Beredda eller hållbarhetsbehandlade sardiner, sardineller och skarpsillar, hela eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)";"'10202530'";"Beredda eller hållbarhetsbehandlade sardiner, sardineller och skarpsillar, hela eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)" "'10202540'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad tonfisk, bonit och ryggstrimmig pelamid, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)";"'10202540'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad tonfisk, bonit och ryggstrimmig pelamid, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)" "'10202550'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad makrill, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)";"'10202550'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad makrill, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)" "'10202560'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad ansjovisfisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)";"'10202560'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad ansjovisfisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)" "'10202570'";"Fiskfiléer i deg eller skorpmjöl, inbegripet fiskpinnar (utom lagad mat och färdigrätter)";"'10202570'";"Fiskfiléer i deg eller skorpmjöl, inbegripet fiskpinnar (utom lagad mat och färdigrätter)" "'10202580'";"Annan beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)";"'10202580'";"Annan beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk, hel eller i bitar (utom malda produkter samt lagad mat och färdigrätter)" "'10202590'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk (utom hel eller i bitar samt lagad mat och färdigrätter)";"'10202590'";"Beredd eller hållbarhetsbehandlad fisk (utom hel eller i bitar samt lagad mat och färdigrätter)" "'10202630'";"Kaviar (störrom)";"'10202630'";"Kaviar (störrom)" "'10202660'";"Kaviarersättning";"'10202660'";"Kaviarersättning" "'10203100'";"Kräftdjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake";"'10203100'";"Kräftdjur, frysta, torkade, saltade eller i saltlake" "'10203250'";"Blötdjur (kammusslor, musslor, tioarmad bläckfisk och åttaarmad bläckfisk), frysta, torkade, saltade eller i saltlake";"'10203250'";"Blötdjur (kammusslor, musslor, tioarmad bläckfisk och åttaarmad bläckfisk), frysta, torkade, saltade eller i saltlake" "'10203350'";"Andra ryggradslösa vattendjur (venusmusslor, maneter osv.), frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel, frysta, torkade, saltade eller i saltlake";"'10203350'";"Andra ryggradslösa vattendjur (venusmusslor, maneter osv.), frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur, lämpliga som livsmedel, frysta, torkade, saltade eller i saltlake" "'10203400'";"Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur samt alger, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt";"'10203400'";"Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur samt alger, beredda eller hållbarhetsbehandlade på annat sätt" "'10204100'";"Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel";"'10204100'";"Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga som livsmedel" "'10204200'";"Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller alger (inkl. fiskavfall; utom valbarder och valbardsborst, korall och liknande material, skal och ryggskal av bläckfisk, obearbetad eller enkelt preparerad/naturlig tvättsvamp)";"'10204200'";"Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller alger (inkl. fiskavfall; utom valbarder och valbardsborst, korall och liknande material, skal och ryggskal av bläckfisk, obearbetad eller enkelt preparerad/naturlig tvättsvamp)" "'10311110'";"Potatis, fryst, även ångkokt eller kokt i vatten";"'10311110'";"Potatis, fryst, även ångkokt eller kokt i vatten" "'10311130'";"Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst (inkl. potatis som kokats eller delvis kokats i olja och sedan frysts)";"'10311130'";"Potatis, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, fryst (inkl. potatis som kokats eller delvis kokats i olja och sedan frysts)" "'10311200'";"Potatis, även i bitar eller skivad, torkad men inte vidare beredd";"'10311200'";"Potatis, även i bitar eller skivad, torkad men inte vidare beredd" "'10311300'";"Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och pelletar";"'10311300'";"Potatis, torkad, i form av mjöl, flingor, granulat och pelletar" "'10311430'";"Potatis i form av mjöl eller flingor, ej fryst eller i form av chips, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra";"'10311430'";"Potatis i form av mjöl eller flingor, ej fryst eller i form av chips, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra" "'10311460'";"Potatis, även i form av chips, ej mjöl eller flingor, ej fryst eller torkad, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra";"'10311460'";"Potatis, även i form av chips, ej mjöl eller flingor, ej fryst eller torkad, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra" "'10321100'";"Tomatsaft";"'10321100'";"Tomatsaft" "'10321210'";"Apelsinsaft, ej koncentrerad, fryst";"'10321210'";"Apelsinsaft, ej koncentrerad, fryst" "'10321220'";"Apelsinsaft, ej koncentrerad, ej fryst";"'10321220'";"Apelsinsaft, ej koncentrerad, ej fryst" "'10321230'";"Apelsinsaft, i.a.n.";"'10321230'";"Övrig apelsinsaft" "'10321300'";"Grapefruktsaft";"'10321300'";"Grapefruktsaft" "'10321400'";"Ananassaft";"'10321400'";"Ananassaft" "'10321500'";"Druvsaft (även druvmust)";"'10321500'";"Druvsaft (inbegripet druvmust)" "'10321600'";"Äppelsaft";"'10321600'";"Äppelsaft" "'10321700'";"Blandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft";"'10321700'";"Blandningar av frukt-, bär- och grönsakssaft" "'10321910'";"Saft av citrusfrukter, ej apelsin eller grapefrukt, ej koncentrerad";"'10321910'";"Saft av citrusfrukter, ej apelsin eller grapefrukt, ej koncentrerad" "'10321920'";"Saft av annan frukt, bär eller grönsaker, ojäst och utan tillsats av alkohol, ej koncentrerad (utom apelsin-, grapefrukt-, ananas-, tomat-, druv- och äppelsaft)";"'10321920'";"Saft av annan frukt, bär eller grönsaker, ojäst och utan tillsats av alkohol, ej koncentrerad (utom apelsin-, grapefrukt-, ananas-, tomat-, druv- och äppelsaft)" "'10321930'";"Annan grönsaks-, frukt- och bärsaft, i.a.n.";"'10321930'";"Övrig grönsaks-, frukt- och bärsaft" "'10391100'";"Grönsaker och grönsaksblandningar, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta (utom potatis)";"'10391100'";"Grönsaker och grönsaksblandningar, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta (utom potatis)" "'10391200'";"Grönsaker, tillfälligt konserverade med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd";"'10391200'";"Grönsaker, tillfälligt konserverade med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar, men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd" "'10391330'";"Torkad kepalök (vanlig lök), hel, i bitar, skivad, krossad eller pulveriserad, men inte vidare beredd";"'10391330'";"Torkad kepalök (vanlig lök), hel, i bitar, skivad, krossad eller pulveriserad, men inte vidare beredd" "'10391350'";"Torkade svampar och tryffel, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda";"'10391350'";"Torkade svampar och tryffel, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda" "'10391390'";"Torkade grönsaker (utom potatis, vanlig lök, svampar eller tryffel), och blandningar av grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda";"'10391390'";"Torkade grönsaker (utom potatis, vanlig lök, svampar eller tryffel), och blandningar av grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda" "'10391500'";"Bönor, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter";"'10391500'";"Bönor, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter" "'10391600'";"Ärter, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter";"'10391600'";"Ärter, konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, utom färdiga grönsaksrätter" "'10391710'";"Tomater, hela eller delade, konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och tomater som konserverats med ättika eller ättiksyra)";"'10391710'";"Tomater, hela eller delade, konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och tomater som konserverats med ättika eller ättiksyra)" "'10391721'";"Tomatpuré, ej koncentrerad";"'10391721'";"Tomatpuré, ej koncentrerad" "'10391725'";"Tomatpuré, koncentrerad";"'10391725'";"Tomatpuré, koncentrerad" "'10391730'";"Svampar och tryffel, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter samt svamp och tryffel som torkats, frysts eller beretts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)";"'10391730'";"Svampar och tryffel, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter samt svamp och tryffel som torkats, frysts eller beretts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)" "'10391740'";"Frysta grönsaker och grönsaksblandningar (med undantag av färdiga grönsaksrätter, frysta grönsaker och grönsaksblandningar, ej kokta eller ångkokta eller kokta i vatten, eller konserverade med ättika eller ättiksyra)";"'10391740'";"Frysta grönsaker och grönsaksblandningar (med undantag av färdiga grönsaksrätter, frysta grönsaker och grönsaksblandningar, ej kokta eller ångkokta eller kokta i vatten, eller konserverade med ättika eller ättiksyra)" "'10391750'";"Surkål, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och surkål som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)";"'10391750'";"Surkål, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och surkål som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)" "'10391760'";"Sparris, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och sparris som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)";"'10391760'";"Sparris, konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och sparris som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)" "'10391770'";"Oliver, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och oliver som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)";"'10391770'";"Oliver, beredda eller konserverade (med undantag av färdiga grönsaksrätter och oliver som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)" "'10391780'";"Majs, beredd eller konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och majs som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)";"'10391780'";"Majs, beredd eller konserverad (med undantag av färdiga grönsaksrätter och majs som torkats, frysts eller konserverats med ättika eller ättiksyra)" "'10391790'";"Grönsaker och blandningar av grönsaker, i.a.n. (med undantag av färdiga grönsaksrätter och frysta grönsaker och blandningar av grönsaker)";"'10391790'";"Övriga grönsaker och blandningar av grönsaker (med undantag av färdiga grönsaksrätter och frysta grönsaker och blandningar av grönsaker)" "'10391800'";"Grönsaker (utom potatis), frukt, bär, nötter och andra ätliga växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra";"'10391800'";"Grönsaker (utom potatis), frukt, bär, nötter och andra ätliga växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra" "'10392100'";"Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta";"'10392100'";"Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta" "'10392230'";"Sylter, marmelader, geléer, mos och pastor av citrusfrukter, erhållna genom kokning (utom homogeniserade beredningar)";"'10392230'";"Sylter, marmelader, geléer, mos och pastor av citrusfrukter, erhållna genom kokning (utom homogeniserade beredningar)" "'10392290'";"Sylter, marmelader, frukt- och bärgeléer, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning (utom av citrusfrukter, homogeniserade beredningar)";"'10392290'";"Sylter, marmelader, frukt- och bärgeléer, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning (utom av citrusfrukter, homogeniserade beredningar)" "'10392330'";"Jordnötter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (inkl. jordnötssmör; utom frysta, mos och pastor)";"'10392330'";"Jordnötter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (inkl. jordnötssmör; utom frysta, mos och pastor)" "'10392390'";"Nötter (ej jordnötter) och frön inbegripet blandningar, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (utom frysta, mos och pastor och konserverade med socker)";"'10392390'";"Nötter (ej jordnötter) och frön inbegripet blandningar, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra (utom frysta, mos och pastor och konserverade med socker)" "'10392410'";"Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar";"'10392410'";"Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar" "'10392430'";"Andra frukter, bär och nötter, tillfälligt konserverade med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd";"'10392430'";"Andra frukter, bär och nötter, tillfälligt konserverade med svaveldioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd" "'10392500'";"Jordnötter och nötter utan skal samt solrosfrön utan skal";"'10392500'";"Jordnötter och nötter utan skal samt solrosfrön utan skal" "'10392910'";"Torkade vindruvor (russin och korinter)";"'10392910'";"Torkade vindruvor (russin och korinter)" "'10392930'";"Torkade frukter och bär (utom vindruvor), blandningar av nötter och/eller torkade frukter och bär";"'10392920'";"Torkade frukter och bär (utom dadlar, ananas, avokado, guava, mango, mangostan, citrusfrukter och vindruvor); blandningar av nötter och/eller torkade frukter" "'10392950'";"Beredd eller konserverad frukt, i.a.n. (utom müsli)";"'10392950'";"Övrig beredd eller konserverad frukt (utom müsli)" "'10393000'";"Vegetabiliska ämnen och avfall som används för utfodring av djur, i.a.n.";"'10393000'";"Övriga vegetabiliska ämnen och avfall som används för utfodring av djur" "'10399100'";"Kokning och annan bearbetning (koncentrering osv.) vid hållbarhetsbehandling av köksväxter";"'10399100'";"Kokning och annan bearbetning (koncentrering osv.) vid hållbarhetsbehandling av köksväxter" "'10411100'";"Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, ej emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda";"'10411100'";"Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, ej emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda" "'10411200'";"Fetter och oljor, även fraktioner, från fisk eller havsdäggdjur, ej kemiskt modifierade";"'10411200'";"Fetter och oljor, även fraktioner, från fisk eller havsdäggdjur, ej kemiskt modifierade" "'10411900'";"Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade";"'10411900'";"Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade" "'10412110'";"Oraffinerad jordnötsolja och fraktioner av sådan olja, ej kemiskt modifierade";"'10412110'";"Oraffinerad jordnötsolja och fraktioner av sådan olja, ej kemiskt modifierade" "'10412210'";"Jungfruolja och fraktioner av sådan olja, ej kemiskt modifierade";"'10412210'";"Jungfruolja och fraktioner av sådan olja, ej kemiskt modifierade" "'10412220'";"Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, oraffinerade (även blandningar med jungfruolja, raffinerade) (med undantag av jungfruolja och kemiskt modifierade oljor)";"'10412220'";"Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, oraffinerade (även blandningar med jungfruolja, raffinerade) (med undantag av jungfruolja och kemiskt modifierade oljor)" "'10412300'";"Oraffinerad solrosolja och safflorolja samt fraktioner av sådana oljor, ej kemiskt modifierade";"'10412300'";"Oraffinerad solrosolja och safflorolja samt fraktioner av sådana oljor, ej kemiskt modifierade" "'10412410'";"Oraffinerad rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av sådana oljor, ej kemiskt modifierade";"'10412410'";"Oraffinerad rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av sådana oljor, ej kemiskt modifierade" "'10412510'";"Oraffinerad palmolja och fraktioner av sådan olja, ej kemiskt modifierade";"'10412510'";"Oraffinerad palmolja och fraktioner av sådan olja, ej kemiskt modifierade" "'10412910'";"Andra vegetabiliska oljor, oraffinerade (utom kemiskt modifierade oljor)";"'10412910'";"Övriga vegetabiliska oljor, oraffinerade (med undantag av kemiskt modifierade oljor)" "'10413000'";"Bomullslinters";"'10413000'";"Bomullslinters" "'10414130'";"Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja";"'10414130'";"Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja" "'10414150'";"Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av solrosfrön";"'10414150'";"Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av solrosfrön" "'10414170'";"Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av raps- eller rypsfrön";"'10414170'";"Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av fetter eller oljor av raps- eller rypsfrön" "'10414190'";"Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av andra vegetabiliska oljor/fetter (inkl. bomullsfrön, linfrön, kokosnötter, kopra, palmnötter eller palmkärnor; ej sojabönor, solrosfrön, raps- eller rybsfrön)";"'10414190'";"Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av andra vegetabiliska oljor/fetter (inkl. bomullsfrön, linfrön, kokosnötter, kopra, palmnötter eller palmkärnor; ej sojabönor, solrosfrön, raps- eller rybsfrön)" "'10414200'";"Mjöl av oljehaltiga frön och frukter, ej mjöl av senapsfrön";"'10414200'";"Mjöl av oljehaltiga frön och frukter, ej mjöl av senapsfrön" "'10415100'";"Raffinerad sojabönolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade";"'10415100'";"Raffinerad sojabönolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade" "'10415200'";"Raffinerad jordnötsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade";"'10415200'";"Raffinerad jordnötsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade" "'10415310'";"Raffinerad olivolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade";"'10415310'";"Raffinerad olivolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade" "'10415330'";"Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor (även blandningar med jungfruolja, raffinerade) (med undantag av råoljor, jungfruolja och kemiskt modifierade oljor)";"'10415330'";"Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor (även blandningar med jungfruolja, raffinerade) (med undantag av råoljor, jungfruolja och kemiskt modifierade oljor)" "'10415400'";"Raffinerad solrosolja och safflorolja samt fraktioner därav, ej kemiskt modifierade";"'10415400'";"Raffinerad solrosolja och safflorolja samt fraktioner därav, ej kemiskt modifierade" "'10415500'";"Raffinerad bomullsfröolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade";"'10415500'";"Raffinerad bomullsfröolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade" "'10415600'";"Raffinerad rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner därav, ej kemiskt modifierade";"'10415600'";"Raffinerad rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner därav, ej kemiskt modifierade" "'10415700'";"Raffinerad palmolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade";"'10415700'";"Raffinerad palmolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade" "'10415800'";"Raffinerad kokosolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade";"'10415800'";"Raffinerad kokosolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade" "'10415900'";"Andra oljor och fraktioner därav, raffinerade men inte kemiskt modifierade; icke flyktiga vegetabiliska fetter och andra oljor (utom majsolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, i.a.n., raffinerade men inte kemiskt modifierade";"'10415900'";"Andra oljor och fraktioner därav, raffinerade men inte kemiskt modifierade; icke flyktiga vegetabiliska fetter och andra oljor (utom majsolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, raffinerade men inte kemiskt modifierade" "'10416030'";"Animaliska fetter och oljor samt fraktioner därav som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, men inte vidare bearbetade (inkl. raffinerade)";"'10416030'";"Animaliska fetter och oljor samt fraktioner därav som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, men inte vidare bearbetade (inkl. raffinerade)" "'10416050'";"Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner därav som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, men inte vidare bearbetade (inkl. raffinerade)";"'10416050'";"Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner därav som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, men inte vidare bearbetade (inkl. raffinerade)" "'10417100'";"Vegetabiliska vaxer (även raffinerade), ej triglycerider";"'10417100'";"Vegetabiliska vaxer (även raffinerade), ej triglycerider" "'10417200'";"Degras, återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen, animaliska eller vegetabiliska vaxer";"'10417200'";"Degras, återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen, animaliska eller vegetabiliska vaxer" "'10421030'";"Margarin, även med låg fetthalt, ej flytande";"'10421030'";"Margarin, även med låg fetthalt, ej flytande" "'10421050'";"Andra ätbara beredningar av fetter eller oljor inkl. flytande margarin";"'10421050'";"Andra ätbara beredningar av fetter eller oljor inkl. flytande margarin" "'10511133'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på <= 1 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll på <= 2 liter";"'10511133'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av <= 2 liter" "'10511137'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på <= 1 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll på > 2 liter";"'10511137'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av <= 1 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av > 2 liter" "'10511142'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på > 1 viktprocent, men <= 6 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll på <= 2 liter";"'10511142'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 1 viktprocent, men <= 6 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av <= 2 liter" "'10511148'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på > 1 viktprocent, men <= 6 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll på > 2 liter";"'10511148'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 1 viktprocent, men <= 6 viktprocent, i förpackningar med ett nettoinnehåll av > 2 liter" "'10511210'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på > 6 viktprocent, men <= 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på <= 2 liter";"'10511210'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 6 viktprocent, men <= 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter" "'10511220'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på > 6 viktprocent, men <= 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på > 2 liter";"'10511220'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 6 viktprocent, men <= 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2 liter" "'10511230'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på > 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på <= 2 liter";"'10511230'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2 liter" "'10511240'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt på över 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på över 2 liter";"'10511240'";"Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en fetthalt av > 21 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2 liter" "'10512130'";"Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt på <= 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på <= 2,5 kg";"'10512130'";"Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2,5 kg" "'10512160'";"Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt på <= 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på > 2,5 kg";"'10512160'";"Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av <= 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2,5 kg" "'10512230'";"Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt på > 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på <= 2,5 kg";"'10512230'";"Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av <= 2,5 kg" "'10512260'";"Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt på > 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll på > 2,5 kg";"'10512260'";"Mjölk och grädde i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av > 1,5 viktprocent, i förpackningar med ett innehåll av > 2,5 kg" "'10513030'";"Smör med en fetthalt på <= 85 %";"'10513030'";"Smör med en fetthalt av <= 85 %" "'10513050'";"Smör med en fetthalt på > 85 % och andra fetter och oljor framställda av mjölk (utom bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt på < 80 %)";"'10513050'";"Smör med en fetthalt av > 85 % och andra fetter och oljor framställda av mjölk (utom bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av < 80 %)" "'10513070'";"Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt på < 80 %";"'10513070'";"Bredbara smörfettsprodukter med en fetthalt av < 80 %" "'10514030'";"Ofermenterad färskost och ostmassa (inbegripet mesost)";"'10514030'";"Ofermenterad färskost och ostmassa (inbegripet mesost)" "'10514050'";"Riven eller pulveriserad ost, blåmögelost, utom smältost, färskost, mesost och ostmassa";"'10514050'";"Riven eller pulveriserad ost, blåmögelost, utom smältost, färskost, mesost och ostmassa" "'10514070'";"Smältost, ej riven eller pulveriserad";"'10514070'";"Smältost, ej riven eller pulveriserad" "'10515104'";"Koncentrerad mjölk, osötad";"'10515104'";"Koncentrerad mjölk, osötad" "'10515108'";"Annan koncentrerad mjölk";"'10515108'";"Annan koncentrerad mjölk" "'10515241'";"Filmjölk, grädde, yoghurt och andra fermenterade produkter";"'10515241'";"Filmjölk, grädde, yoghurt och andra fermenterade produkter" "'10515245'";"Smaksatt drickyoghurt eller syrad mjölk (filmjölk; grädde; yoghurt och andra fermenterade produkter, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao)";"'10515245'";"Smaksatt drickyoghurt eller syrad mjölk (filmjölk; grädde; yoghurt och andra fermenterade produkter, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao)" "'10515263'";"Kärnmjölkspulver";"'10515263'";"Kärnmjölkspulver" "'10515265'";"Kärnmjölk";"'10515265'";"Kärnmjölk" "'10515300'";"Kasein och kaseinater";"'10515300'";"Kasein och kaseinater" "'10515400'";"Mjölksocker och sirap och andra lösningar av mjölksocker (inkl. kemiskt ren laktos)";"'10515400'";"Mjölksocker och sirap och andra lösningar av mjölksocker (inkl. kemiskt ren laktos)" "'10515530'";"Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel";"'10515530'";"Vassle och modifierad vassle, i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel" "'10515560'";"Vassle och modifierad vassle, i flytande form eller pastaform, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel";"'10515560'";"Vassle och modifierad vassle, i flytande form eller pastaform, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel" "'10515600'";"Produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, i.a.n.";"'10515600'";"Övriga produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar" "'10521000'";"Glassvaror (inkl. sorbet, glasspinnar), utom glassbaser";"'10521000'";"Glassvaror (inkl. sorbet, glasspinnar), utom glassbaser" "'10611100'";"Råris";"'10611100'";"Råris" "'10611230'";"Helt eller delvis slipat ris, även polerat och glaserat";"'10611230'";"Helt eller delvis slipat ris, även polerat och glaserat" "'10611250'";"Brutet ris";"'10611250'";"Brutet ris" "'10612100'";"Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg";"'10612100'";"Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg" "'10612200'";"Finmalet mjöl av spannmål, ej vete eller av blandsäd av vete och råg";"'10612200'";"Finmalet mjöl av spannmål, ej vete eller av blandsäd av vete och råg" "'10612300'";"Mjöl av torkade ärter, bönor, linser, sago, maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) eller liknande rötter, stam- eller rotknölar; mjöl och pulver av ätbara frukter och nötter";"'10612300'";"Mjöl av torkade ärter, bönor, linser, sago, maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) eller liknande rötter, stam- eller rotknölar; mjöl och pulver av ätbara frukter och nötter" "'10612400'";"Mixer och degar för beredning av bröd, kakor, kex, knäckebröd, söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers), skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter och andra bakverk";"'10612400'";"Mixer och degar för beredning av bröd, kakor, kex, knäckebröd, söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers), skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter och andra bakverk" "'10613133'";"Krossgryn och grovt mjöl av durumvete";"'10613133'";"Krossgryn och grovt mjöl av durumvete" "'10613135'";"Krossgryn och grovt mjöl av vanligt vete och spält";"'10613135'";"Krossgryn och grovt mjöl av vanligt vete och spält" "'10613230'";"Krossgryn och grovt mjöl av havre, majs, ris, råg, korn och annan spannmål, ej vete";"'10613230'";"Krossgryn och grovt mjöl av havre, majs, ris, råg, korn och annan spannmål, ej vete" "'10613240'";"Pelletar av vete";"'10613240'";"Pelletar av vete" "'10613250'";"Pelletar av havre, majs, ris, råg, korn och annan spannmål, ej vete";"'10613250'";"Pelletar av havre, majs, ris, råg, korn och annan spannmål, ej vete" "'10613333'";"Spannmål, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, skalad, klippt eller gröpad, med undantag av ris";"'10613333'";"Spannmål, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, skalad, klippt eller gröpad, med undantag av ris" "'10613335'";"Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda, med undantag av ris";"'10613335'";"Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda, med undantag av ris" "'10613351'";"Beredningar av müslityp baserade på orostade spannmålsflingor";"'10613351'";"Beredningar av müslityp baserade på orostade spannmålsflingor" "'10613353'";"Andra livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål";"'10613353'";"Andra livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål" "'10613355'";"Spannmål, ej majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd";"'10613355'";"Spannmål, ej majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd" "'10614010'";"Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av majs";"'10614010'";"Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av majs" "'10614030'";"Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av ris";"'10614030'";"Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av ris" "'10614050'";"Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av vete";"'10614050'";"Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av vete" "'10614090'";"Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål och baljväxter, ej av majs, ris och vete";"'10614090'";"Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål och baljväxter, ej av majs, ris och vete" "'10621111'";"Vetestärkelse";"'10621111'";"Vetestärkelse" "'10621113'";"Majsstärkelse";"'10621113'";"Majsstärkelse" "'10621115'";"Potatisstärkelse";"'10621115'";"Potatisstärkelse" "'10621119'";"Stärkelse (inkl. ris-, maniok-, arrowrotstärkelse och stärkelse av sagopalmmärg), ej vete-, majs- och potatisstärkelse";"'10621119'";"Stärkelse (inkl. ris-, maniok-, arrowrotstärkelse och stärkelse av sagopalmmärg), ej vete-, majs- och potatisstärkelse" "'10621130'";"Inulin";"'10621130'";"Inulin" "'10621150'";"Vetegluten, utom vetegluten som beretts för användning som lim eller inom textilindustrin)";"'10621150'";"Vetegluten, utom vetegluten som beretts för användning som lim eller inom textilindustrin)" "'10621170'";"Dextrin och annan modifierad stärkelse (inkl. förestrad eller företrad, löslig stärkelse, förklistrad eller kallsvällande stärkelse, dialdehydstärkelse, stärkelse behandlad med formaldehyd eller epiklorhydrin)";"'10621170'";"Dextrin och annan modifierad stärkelse (inkl. förestrad eller företrad, löslig stärkelse, förklistrad eller kallsvällande stärkelse, dialdehydstärkelse, stärkelse behandlad med formaldehyd eller epiklorhydrin)" "'10621200'";"Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse";"'10621200'";"Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse" "'10621310'";"Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap av druvsocker, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen";"'10621310'";"Druvsocker (inklusive kemiskt ren glukos) samt sirap av druvsocker, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen" "'10621320'";"Fruktsocker inkl. kemiskt ren fruktos och sirap av fruktsocker innehållande över 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen; isoglukos, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen";"'10621320'";"Fruktsocker inkl. kemiskt ren fruktos och sirap av fruktsocker innehållande över 50 viktprocent fruktsocker beräknat på torrsubstansen; isoglukos, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen" "'10621330'";"Maltodextrin samt sirap av maltodextrin, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen";"'10621330'";"Maltodextrin samt sirap av maltodextrin, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen" "'10621390'";"Annat socker (även invertsocker), i.a.n.";"'10621390'";"Övrigt socker inkl. invertsocker" "'10621430'";"Oraffinerad majsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade";"'10621430'";"Oraffinerad majsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade" "'10621460'";"Raffinerad majsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade";"'10621460'";"Raffinerad majsolja och fraktioner därav, ej kemiskt modifierade" "'10622000'";"Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder";"'10622000'";"Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder" "'10711100'";"Färskt bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt, innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett";"'10711100'";"Färskt bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt, innehållande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst 5 viktprocent fett" "'10711200'";"Bakverk; andra bakverk med tillsats av sötningsmedel";"'10711200'";"Bakverk; andra bakverk med tillsats av sötningsmedel" "'10721130'";"Knäckebröd";"'10721130'";"Knäckebröd" "'10721150'";"Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter";"'10721150'";"Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter" "'10721230'";"Pepparkaka o.d.";"'10721230'";"Pepparkaka o.d." "'10721253'";"Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån, helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao";"'10721253'";"Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån, helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao" "'10721255'";"Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao";"'10721255'";"Söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao" "'10721257'";"Våfflor och rån med en vattenhalt på mer än 10 viktprocent (utom glasstrutar, dubbla våfflor och liknande produkter)";"'10721257'";"Våfflor och rån med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent (utom glasstrutar, dubbla våfflor och liknande produkter)" "'10721259'";"Våfflor och rån, även salta, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao";"'10721259'";"Våfflor och rån, även salta, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao" "'10721910'";"Matzos";"'10721910'";"Matzos" "'10721920'";"Nattvardsbröd, oblatkapslar som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater o.d.";"'10721920'";"Nattvardsbröd, oblatkapslar som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater o.d." "'10721940'";"Kex, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao, utom söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån";"'10721940'";"Kex, utom sådana som är helt eller delvis överdragna med choklad eller andra beredningar innehållande kakao, utom söta kex, småkakor o.d., våfflor och rån" "'10721950'";"Extruderade eller expanderade varor, kryddade eller saltade";"'10721950'";"Extruderade eller expanderade varor, kryddade eller saltade" "'10721990'";"Andra bakverk, ej sötade (inkl. crêpes, pannkakor, pajer, pizza; exkl. smörgåsar, knäckebröd, våfflor, rån, skorpor samt rostade, kryddade eller saltade extruderade/expanderade varor)";"'10721990'";"Andra bakverk, ej sötade (inkl. crêpes, pannkakor, pajer, pizza; exkl. smörgåsar, knäckebröd, våfflor, rån, skorpor samt rostade, kryddade eller saltade extruderade/expanderade varor)" "'10731130'";"Okokta pastaprodukter innehållande ägg, ej fyllda eller på annat sätt beredda";"'10731130'";"Okokta pastaprodukter innehållande ägg, ej fyllda eller på annat sätt beredda" "'10731150'";"Okokta pastaprodukter utan ägg, ej fyllda eller på annat sätt beredda";"'10731150'";"Okokta pastaprodukter utan ägg, ej fyllda eller på annat sätt beredda" "'10731200'";"Couscous";"'10731200'";"Couscous" "'10811100'";"Råsocker från sockerrör eller sockerbetor i fast form utan tillsats av aromämnen eller färgämnen";"'10811100'";"Råsocker från sockerrör eller sockerbetor i fast form utan tillsats av aromämnen eller färgämnen" "'10811230'";"Vitt socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form";"'10811230'";"Vitt socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form" "'10811290'";"Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form (ej vitt socker)";"'10811290'";"Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor i fast form (ej vitt socker)" "'10811300'";"Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen och färgämnen; lönnsocker och lönnsirap";"'10811300'";"Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen och färgämnen; lönnsocker och lönnsirap" "'10811430'";"Sockerrörsmelass";"'10811430'";"Sockerrörsmelass" "'10811450'";"Melass erhållen vid utvinning av socker, ej sockerrörsmelass";"'10811450'";"Melass erhållen vid utvinning av socker, ej sockerrörsmelass" "'10812000'";"Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning";"'10812000'";"Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning" "'10821100'";"Kakaomassa utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel";"'10821100'";"Kakaomassa utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel" "'10821200'";"Kakaosmör, -fett eller -olja";"'10821200'";"Kakaosmör, -fett eller -olja" "'10821300'";"Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel";"'10821300'";"Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel" "'10821400'";"Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel";"'10821400'";"Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel" "'10822130'";"Choklad och andra livsmedelsberedningar i form av block, kakor eller stänger med en vikt på mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar som innehåller mer än 2 kg, med minst 18 viktprocent kakaosmör";"'10822130'";"Choklad och andra livsmedelsberedningar i form av block, kakor eller stänger vägande > 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst liggande i förpackningar innehållande > 2 kg, innehållande >= 18 viktprocent kakaosmör" "'10822150'";""Chocolate milk crumb" med minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar som väger mer än 2 kg";"'10822150'";""Chocolate milk crumb" innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar vägande > 2 kg" "'10822170'";"Chokladglasyr med minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar som väger mer än 2 kg";"'10822170'";"Chokladglasyr innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar vägande > 2 kg" "'10822190'";"Livsmedelsberedningar med minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar som väger mer än 2 kg (ej chokladglasyr och ”chocolate milk crumb”)";"'10822190'";"Livsmedelsberedningar innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör, i förpackningar vägande > 2 kg (ej chokladglasyr och ”chocolate milk crumb”)" "'10822233'";"Choklad, i form av block, kakor eller stänger, fyllda (med t.ex. kräm, likör eller fruktmassa; ej kex och småkakor av choklad)";"'10822233'";"Choklad, i form av block, kakor eller stänger, fyllda (med t.ex. kräm, likör eller fruktmassa; ej kex och småkakor av choklad)" "'10822235'";"Choklad, i form av block, kakor eller stänger, ofyllda, med tillsats av spannmål, frukt eller nötter (ej kex och småkakor av choklad)";"'10822235'";"Choklad, i form av block, kakor eller stänger, ofyllda, med tillsats av spannmål, frukt eller nötter (ej kex och småkakor av choklad)" "'10822239'";"Choklad, i form av block, kakor eller stänger, ofyllda (ej tillsats av spannmål, frukt eller nötter, ej kex och småkakor av choklad)";"'10822239'";"Choklad, i form av block, kakor eller stänger, ofyllda (ej tillsats av spannmål, frukt eller nötter, ej kex och småkakor av choklad)" "'10822243'";"Konfekt, även med fyllning, innehållande alkohol, ej i block, kakor eller stänger";"'10822243'";"Konfekt, även med fyllning, innehållande alkohol, ej i block, kakor eller stänger" "'10822245'";"Konfekt, ej innehållande alkohol, ej i block, kakor eller stänger";"'10822245'";"Konfekt, ej innehållande alkohol, ej i block, kakor eller stänger" "'10822253'";"Chokladvaror, fyllda, ej ren choklad, ej i block, kakor eller stänger, ej kex och småkakor av choklad";"'10822253'";"Chokladvaror, fyllda, ej ren choklad, ej i block, kakor eller stänger, ej kex och småkakor av choklad" "'10822255'";"Chokladvaror, ofyllda, ej ren choklad, ej i block, kakor eller stänger, ej kex och småkakor av choklad";"'10822255'";"Chokladvaror, ofyllda, ej ren choklad, ej i block, kakor eller stänger, ej kex och småkakor av choklad" "'10822260'";"Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao (inkl. chokladnougat, ej vit choklad)";"'10822260'";"Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande kakao (inkl. chokladnougat, ej vit choklad)" "'10822270'";"Smörgåspålägg innehållande kakao";"'10822270'";"Smörgåspålägg innehållande kakao" "'10822280'";"Kakaoberedningar för framställning av drycker";"'10822280'";"Kakaoberedningar för framställning av drycker" "'10822290'";"Livsmedelsberedningar innehållande kakao (utom kakaomassa, kakaosmör, kakaopulver, i block, kakor eller stänger, i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i förpackningar som väger mer än 2 kg, för framställning av drycker, smörgåspålägg)";"'10822290'";"Livsmedelsberedningar innehållande kakao (utom kakaomassa, kakaosmör, kakaopulver, i block, kakor eller stänger, i flytande form, pastaform, pulverform, granulatform eller liknande form, i förpackningar vägande mer än 2 kg, för framställning av drycker, smörgåspålägg)" "'10822310'";"Tuggummi";"'10822310'";"Tuggummi" "'10822320'";"Lakrits i kakor, block, stänger och pastiller innehållande > 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser";"'10822320'";"Lakrits i kakor, block, stänger och pastiller innehållande > 10 viktprocent sackaros, men utan andra tillsatser" "'10822330'";"Vit choklad";"'10822330'";"Vit choklad" "'10822353'";"Massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackningar med nettovikt på minst 1 kg";"'10822353'";"Massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackningar med nettovikt av minst 1 kg" "'10822355'";"Halspastiller och hostkarameller huvudsakligen bestående av socker och smakämnen (ej pastiller och tabletter med smakämnen med medicinska egenskaper)";"'10822355'";"Halspastiller och hostkarameller huvudsakligen bestående av socker och smakämnen (ej pastiller och tabletter med smakämnen med medicinska egenskaper)" "'10822363'";"Dragéer, utan innehåll av choklad (inkl. sockermandlar)";"'10822363'";"Dragéer, utan innehåll av choklad (inkl. sockermandlar)" "'10822365'";"Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer (ej tuggummi)";"'10822365'";"Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer (ej tuggummi)" "'10822373'";"Karameller, även fyllda";"'10822373'";"Karameller, även fyllda" "'10822375'";"Kola o.d.";"'10822375'";"Kola o.d." "'10822383'";"Tabletter framställda genom sammanpressning, även kasjupastiller";"'10822383'";"Tabletter framställda genom sammanpressning, även kasjupastiller" "'10822390'";"Sockerkonfektyrer, i.a.n.";"'10822390'";"Övriga sockerkonfektyrer" "'10822400'";"Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, avrunna, kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med socker";"'10822400'";"Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, avrunna, kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med socker" "'10831130'";"Kaffe, orostat, koffeinfritt";"'10831130'";"Kaffe, orostat, koffeinfritt" "'10831150'";"Kaffe, rostat, koffeinhaltigt";"'10831150'";"Kaffe, rostat, koffeinhaltigt" "'10831170'";"Kaffe, rostat, koffeinfritt";"'10831170'";"Kaffe, rostat, koffeinfritt" "'10831210'";"Kaffesurrogat innehållande kaffe";"'10831210'";"Kaffesurrogat innehållande kaffe" "'10831240'";"Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe";"'10831240'";"Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt beredningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av kaffe" "'10831270'";"Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat inkl. extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter";"'10831270'";"Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat inkl. extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter" "'10831300'";"Te i förpackningar av <= 3 kg";"'10831300'";"Te i förpackningar av <= 3 kg" "'10831400'";"Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte";"'10831400'";"Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller koncentrat eller på basis av te eller matte" "'10831500'";"Örtteer";"'10831500'";"Örtteer" "'10841130'";"Vinvinäger";"'10841130'";"Vinvinäger" "'10841190'";"Vinäger och substitut för vinäger, ej framställd av vin";"'10841190'";"Vinäger och substitut för vinäger, ej framställd av vin" "'10841210'";"Sojasås";"'10841210'";"Sojasås" "'10841230'";"Tomatketchup och annan tomatsås";"'10841230'";"Tomatketchup och annan tomatsås" "'10841253'";"Senapspulver";"'10841253'";"Senapspulver" "'10841255'";"Beredd senap";"'10841255'";"Beredd senap" "'10841270'";"Såser och beredningar för tillredning av såser, blandningar för smaksättningsändamål, ej sojasås, tomatketchup, annan tomatsås, senapspulver och beredd senap";"'10841270'";"Såser och beredningar för tillredning av såser, blandningar för smaksättningsändamål, ej sojasås, tomatketchup, annan tomatsås, senapspulver och beredd senap" "'1084210000'";"Peppar (Piper spp.), bearbetad";"'1084210000'";"Peppar (Piper spp.), bearbetad" "'1084220000'";"Chilipeppar och paprika (spanskpeppar, Capsicum spp.), torkad, bearbetad";"'1084220000'";"Chilipeppar och paprika (spanskpeppar, Capsicum spp.), torkad, bearbetad" "'1084230000'";"Bearbetade kryddor, exkl. Peppar, chillipeppar och paprika";"'1084230000'";"Bearbetade kryddor, exkl. Peppar, chillipeppar och paprika" "'10843000'";"Salt lämpligt som människoföda";"'10843000'";"Salt lämpligt som människoföda" "'10851100'";"Lagad mat och färdigrätter av kött, slaktbiprodukter eller blod";"'10851100'";"Lagad mat och färdigrätter av kött, slaktbiprodukter eller blod" "'10851200'";"Lagad mat och färdigrätter av fisk, kräftdjur och blötdjur";"'10851200'";"Lagad mat och färdigrätter av fisk, kräftdjur och blötdjur" "'10851300'";"Lagad mat och färdigrätter av grönsaker";"'10851300'";"Lagad mat och färdigrätter av grönsaker" "'10851410'";"Pastaprodukter, fyllda med kött, fisk, ost e.d., även kokta";"'10851410'";"Pastaprodukter, fyllda med kött, fisk, ost e.d., även kokta" "'10851430'";"Pastaprodukter, även torkade, frysta, inkl. färdigrätter (ej okokt eller fylld pasta)";"'10851430'";"Pastaprodukter, även torkade, frysta, inkl. färdigrätter (ej okokt eller fylld pasta)" "'10851910'";"Annan lagad mat och andra färdigrätter, inklusive fryst men inte färsk pizza";"'10851910'";"Annan lagad mat och andra färdigrätter, inklusive fryst men inte färsk pizza" "'10861010'";"Homogeniserade beredningar av kött, andra djurdelar eller blod (ej korv och liknande köttprodukter eller livsmedelsberedningar utifrån dessa produkter)";"'10861010'";"Homogeniserade beredningar av kött, andra djurdelar eller blod (ej korv och liknande köttprodukter eller livsmedelsberedningar utifrån dessa produkter)" "'10861030'";"Homogeniserade grönsaker beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej frysta";"'10861030'";"Homogeniserade grönsaker beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, ej frysta" "'10861050'";"Homogeniserade sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter";"'10861050'";"Homogeniserade sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter" "'10861060'";"Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar avsedda som barnmat eller för dietändamål, i detaljhandelsförpackningar innehållande <= 250 g";"'10861060'";"Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar avsedda som barnmat eller för dietändamål, i detaljhandelsförpackningar innehållande <= 250 g" "'10861070'";"Livsmedelsberedningar avsedda för spädbarn, i detaljhandelsförpackningar (utom homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar)";"'10861070'";"Livsmedelsberedningar avsedda för spädbarn, i detaljhandelsförpackningar (utom homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar)" "'10891100'";"Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av dessa";"'10891100'";"Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av dessa" "'10891230'";"Äggprodukter, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade (ej albuminer, med skal)";"'10891230'";"Äggprodukter, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade (ej albuminer, med skal)" "'10891250'";"Äggalbumin";"'10891250'";"Äggalbumin" "'10891334'";"Bagerijäst";"'10891334'";"Bagerijäst" "'10891339'";"Annan aktiv jäst, ej bagerijäst";"'10891339'";"Annan aktiv jäst, ej bagerijäst" "'10891350'";"Inaktiv jäst, andra encelliga mikroorganismer, döda";"'10891350'";"Inaktiv jäst, andra encelliga mikroorganismer, döda" "'10891370'";"Beredda bakpulver";"'10891370'";"Beredda bakpulver" "'10891400'";"Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur";"'10891400'";"Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur" "'10891600'";"Färsk färdigmat, t.ex. smörgåsar och färsk pizza";"'10891600'";"Färsk färdigmat, t.ex. smörgåsar och färsk pizza" "'10891700'";"Kosttillskott (produkter avsedda som näringstillskott för människor)";"'10891700'";"Kosttillskott (produkter avsedda som näringstillskott för människor)" "'10891910'";"Sockerkulör";"'10891910'";"Sockerkulör" "'10891925'";"Maltextrakt";"'10891925'";"Maltextrakt" "'10891930'";"Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse etc.";"'10891930'";"Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse etc." "'10891935'";"Proteinkoncentrat och aromatiserade eller färgade sockerlösningar";"'10891935'";"Proteinkoncentrat och aromatiserade eller färgade sockerlösningar" "'10891950'";"Andra livsmedelsberedningar, i.a.n.";"'10891950'";"Övriga livsmedelsberedningar" "'10911010'";"Förblandningar för djur i animalieproduktion";"'10911010'";"Förblandningar för djur i animalieproduktion" "'10911033'";"Beredda djurfoder (utom förblandningar), till svin";"'10911033'";"Beredda djurfoder (exkl. förblandningar), till svin" "'10911035'";"Beredda djurfoder (utom förblandningar), till nötkreatur";"'10911035'";"Beredda djurfoder (exkl. förblandningar), till nötkreatur" "'10911037'";"Beredda djurfoder (utom tillsättningsfoder), till fjäderfä";"'10911037'";"Beredda djurfoder (exkl. tillsättningsfoder), till fjäderfä" "'10911039'";"Beredda djurfoder (utom förblandningar), i.a.n.";"'10911039'";"Övriga beredda djurfoder (exkl. förblandningar)" "'10912000'";"Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)";"'10912000'";"Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)" "'10921030'";"Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar";"'10921030'";"Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar" "'10921060'";"Foderberedning för sällskapsdjur (exkl. hund- och kattfoder i detaljhandelsförpackningar)";"'10921060'";"Foderberedning för sällskapsdjur (exkl. hund- och kattfoder i detaljhandelsförpackningar)" "'11011020'";"Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor (obs! exkl. alkoholskatt)";"'11011020'";"Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåterstoder av druvor (obs! exkl. alkoholskatt)" "'11011030'";"Whisky (obs! exkl. alkoholskatt)";"'11011030'";"Whisky (obs! exkl. alkoholskatt)" "'11011040'";"Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa produkter av sockerrör (obs! exkl. alkoholskatt)";"'11011040'";"Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av jästa produkter av sockerrör (obs! exkl. alkoholskatt)" "'11011050'";"Gin och genever (obs! exkl. alkoholskatt)";"'11011050'";"Gin och genever (obs! exkl. alkoholskatt)" "'11011063'";"Vodka med en alkoholhalt på högst 45,4 volymprocent (obs! exkl. alkoholskatt)";"'11011063'";"Vodka med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent (obs! exkl. alkoholskatt)" "'11011065'";"Sprit erhållen genom destillering av frukt, ej likörer, gin, genever, druvvin eller pressåterstoder av druvor (obs! exkl. alkoholskatt)";"'11011065'";"Sprit erhållen genom destillering av frukt, ej likörer, gin, genever, druvvin eller pressåterstoder av druvor (obs! exkl. alkoholskatt)" "'11011070'";"Ren alkohol (obs! exkl. alkoholskatt)";"'11011070'";"Ren alkohol (obs! exkl. alkoholskatt)" "'11011080'";"Likör och andra spritdrycker (ej sprit erhållen genom destillering av druvvin, pressåterstoder av druvor eller frukt/whisky, rom, taffia, gin och genever, vodka med en alkoholhalt på högst 45,4 volymprocent, sprit erhållen genom destillering av frukt) (obs! exkl. alkoholskatt)";"'11011080'";"Likör och andra spritdrycker (ej sprit erhållen genom destillering av druvvin, pressåterstoder av druvor eller frukt/whisky, rom, taffia, gin och genever, vodka med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent, sprit erhållen genom destillering av frukt) (obs! exkl. alkoholskatt)" "'11021130'";"Champagne (obs! exkl. alkoholskatt)";"'11021130'";"Champagne (obs! exkl. alkoholskatt)" "'11021190'";"Mousserande vin av färska druvor (exkl. champagne; alkoholskatt)";"'11021190'";"Mousserande vin av färska druvor (exkl. champagne; alkoholskatt)" "'11021211'";"Vitt vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)";"'11021211'";"Vitt vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)" "'11021215'";"Vin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med ett CO2-tryck av >= 1 bar < 3 vid 20 °C (exkl. mousserande vin)";"'11021215'";"Vin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med ett CO2-tryck av >= 1 bar < 3 vid 20 °C (exkl. mousserande vin)" "'11021217'";"Kvalitetsvin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och med en alkoholhalt på <= 15 % (exkl. vitt och mousserande vin)";"'11021217'";"Kvalitetsvin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och med en alkoholhalt av <= 15 % (exkl. vitt och mousserande vin)" "'11021220'";"Vin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med en alkoholhalt på <= 15 % (exkl. mousserande vin och vin med skyddad ursprungsbeteckning [SUB])";"'11021220'";"Vin och druvmust vars jäsning har förhindrats eller avbrutits genom tillsats av alkohol, med en alkoholhalt av <= 15 % (exkl. mousserande vin och vin med skyddad ursprungsbeteckning [SUB])" "'11021231'";"Portvin, madeira, sherry och andra viner med en alkoholhalt > 15 %";"'11021231'";"Portvin, madeira, sherry och andra viner med en alkoholhalt > 15 %" "'11021250'";"Druvmust (exkl. alkoholskatt)";"'11021250'";"Druvmust (exkl. alkoholskatt)" "'11031000'";"Jästa drycker och blandningar av jästa drycker (även med alkoholfria drycker, cider, päronvin och mjöd; ej maltöl, vin av druvor smaksatt med växter eller aromatiska ämnen)";"'11031000'";"Jästa drycker och blandningar av jästa drycker (även med alkoholfria drycker, cider, päronvin och mjöd; ej maltöl, vin av druvor smaksatt med växter eller aromatiska ämnen)" "'11041000'";"Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (exkl. alkoholskatt)";"'11041000'";"Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (exkl. alkoholskatt)" "'11051000'";"Öl tillverkat av malt (utom alkoholfri öl, öl innehållande högst 0,5 volymprocent alkohol, exkl. alkoholskatt)";"'11051000'";"Öl tillverkat av malt (utom alkoholfri öl, öl innehållande högst 0,5 volymprocent alkohol, exkl. alkoholskatt)" "'11051010'";"Alkoholfri öl och öl innehållande <= 0,5 % alkohol";"'11051010'";"Alkoholfri öl och öl innehållande <= 0,5 % alkohol" "'11052000'";"Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier (exkl. alkoholskatt)";"'11052000'";"Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier (exkl. alkoholskatt)" "'11061030'";"Malt, orostat (exkl. alkoholskatt)";"'11061030'";"Malt, orostat (exkl. alkoholskatt)" "'11061050'";"Malt, rostat (exkl. alkoholskatt, produkter som bearbetats ytterligare, rostat malt till kaffesurrogat)";"'11061050'";"Malt, rostat (exkl. alkoholskatt, produkter som bearbetats ytterligare, rostat malt till kaffesurrogat)" "'11071130'";"Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat";"'11071130'";"Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat" "'11071150'";"Vatten, is och snö, ej mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller smaksatt";"'11071150'";"Vatten, is och snö, ej mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller smaksatt" "'11071930'";"Vatten inkl. mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne (läskedrycker)";"'11071930'";"Vatten inkl. mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne (läskedrycker)" "'11071950'";"Icke-alkoholhaltiga drycker utan innehåll av mjölkfett (ej mineralvatten och kolsyrat vatten med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller med tillsats av aromämne)";"'11071950'";"Icke-alkoholhaltiga drycker utan innehåll av mjölkfett (ej mineralvatten och kolsyrat vatten med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller med tillsats av aromämne)" "'11071970'";"Icke-alkoholhaltiga drycker, innehållande mjölkfett";"'11071970'";"Icke-alkoholhaltiga drycker, innehållande mjölkfett" "'12001130'";"Cigarrer och cigariller innehållande tobak eller blandningar av tobak och tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)";"'12001130'";"Cigarrer och cigariller innehållande tobak eller blandningar av tobak och tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)" "'12001150'";"Cigaretter innehållande tobak eller blandningar av tobak och tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)";"'12001150'";"Cigaretter innehållande tobak eller blandningar av tobak och tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)" "'12001170'";"Cigarrer, cigariller och cigaretter innehållande endast tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)";"'12001170'";"Cigarrer, cigariller och cigaretter innehållande endast tobaksersättning (exkl. tobaksskatt)" "'12001200'";"Torkade tobaksblad utan stjälk";"'12001200'";"Torkade tobaksblad utan stjälk" "'12001930'";"Röktobak (exkl. tobaksskatt)";"'12001930'";"Röktobak (exkl. tobaksskatt)" "'12001990'";"Varor tillverkade av tobak, tobaksextrakt, annan ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak, i.a.n.";"'12001990'";"Andra varor tillverkade av tobak, tobaksextrakt, annan ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak" "'13101000'";"Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inkl. lanolin)";"'13101000'";"Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inkl. lanolin)" "'13102100'";"Råsilke, inte snott eller tvinnat";"'13102100'";"Råsilke, inte snott eller tvinnat" "'13102200'";"Ull, avfettad eller karboniserad, inte kardad eller kammad";"'13102200'";"Ull, avfettad eller karboniserad, inte kardad eller kammad" "'13102300'";"Kamavfall av ull eller fina djurhår";"'13102300'";"Kamavfall av ull eller fina djurhår" "'13102400'";"Ull och fina eller grova djurhår, kardade eller kammade, inkl. ulltops";"'13102400'";"Ull och fina eller grova djurhår, kardade eller kammade, inkl. ulltops" "'13102500'";"Bomull, kardad eller kammad";"'13102500'";"Bomull, kardad eller kammad" "'13102600'";"Jute och andra textilfibrer (utom lin, mjukhampa och rami), beredda men inte spunna";"'13102600'";"Jute och andra textilfibrer (utom lin, mjukhampa och rami), beredda men inte spunna" "'13102900'";"Andra vegetabiliska textilfibrer, beredda men inte spunna";"'13102900'";"Andra vegetabiliska textilfibrer, beredda men inte spunna" "'13103100'";"Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning";"'13103100'";"Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning" "'13103200'";"Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning";"'13103200'";"Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning" "'13104010'";"Garn av natursilke, ej spunnet av avfall, ej i detaljhandelsuppläggningar";"'13104010'";"Garn av natursilke, ej spunnet av avfall, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13104030'";"Garn spunnet av avfall av natursilke, ej i detaljhandelsuppläggningar";"'13104030'";"Garn spunnet av avfall av natursilke, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13104050'";"Garn av natursilke eller avfall av natursilke, i detaljhandelsuppläggningar, gut";"'13104050'";"Garn av natursilke eller avfall av natursilke, i detaljhandelsuppläggningar, gut" "'13105010'";"Garn av kardad ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar";"'13105010'";"Garn av kardad ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13105030'";"Kamgarn av ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar";"'13105030'";"Kamgarn av ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13105050'";"Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar";"'13105050'";"Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar" "'13106132'";"Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för vävning (ej mattor)";"'13106132'";"Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för vävning (ej mattor)" "'13106133'";"Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för stickning";"'13106133'";"Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för stickning" "'13106135'";"Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, till annat bruk (inkl. mattor)";"'13106135'";"Garn av okammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, till annat bruk (inkl. mattor)" "'13106152'";"Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för vävning (ej mattor)";"'13106152'";"Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för vävning (ej mattor)" "'13106153'";"Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för stickning";"'13106153'";"Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, för stickning" "'13106155'";"Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, till annat bruk (inkl. mattor)";"'13106155'";"Garn av kammad bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar, till annat bruk (inkl. mattor)" "'13106160'";"Garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)";"'13106160'";"Garn av bomull, ej sytråd, i detaljhandelsuppläggningar" "'13106200'";"Sytråd av bomull";"'13106200'";"Sytråd av bomull" "'13107110'";"Garn av lin, ej i detaljhandelsuppläggningar";"'13107110'";"Garn av lin, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13107120'";"Garn av lin, i detaljhandelsuppläggningar";"'13107120'";"Garn av lin, i detaljhandelsuppläggningar" "'13107200'";"Garn av vegetabiliska textilfibrer, ej lin, samt pappersgarn";"'13107200'";"Garn av vegetabiliska textilfibrer, ej lin, samt pappersgarn" "'13108110'";"Flertrådigt eller tvinnat garn av syntetmaterial, ej i detaljhandelsuppläggningar";"'13108110'";"Flertrådigt eller tvinnat garn av syntetmaterial, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13108130'";"Flertrådigt eller tvinnat garn av regenatmaterial, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)";"'13108130'";"Flertrådigt eller tvinnat garn av regenatmaterial, ej i detaljhandelsuppläggningar, ej sytråd" "'13108150'";"Garn av konstfilament, i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)";"'13108150'";"Garn av konstfilament, ej sytråd, i detaljhandelsuppläggningar" "'13108210'";"Garn med >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), ej i detaljhandelsuppläggningar";"'13108210'";"Garn med >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13108250'";"Garn med >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), i detaljhandelsuppläggningar";"'13108250'";"Garn med >= 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), i detaljhandelsuppläggningar" "'13108320'";"Garn med < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av regenatfibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar";"'13108320'";"Garn med < 85 viktprocent polyesterstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av regenatfibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13108333'";"Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar";"'13108333'";"Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13108336'";"Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning av kammad ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar";"'13108336'";"Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer, med inblandning av kammad ull eller fina djurhår, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13108340'";"Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar";"'13108340'";"Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), med inblandning av bomull, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13108380'";"Annat garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), ej nämnt någon annanstans, ej i detaljhandelsuppläggningar, i.a.n.";"'13108380'";"Annat garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), ej nämnt någon annanstans, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13108390'";"Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), i detaljhandelsuppläggningar";"'13108390'";"Garn med < 85 viktprocent syntetstapelfibrer (ej sytråd), i detaljhandelsuppläggningar" "'13108410'";"Garn (ej sytråd) av regenatstapelfibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar";"'13108410'";"Garn (ej sytråd) av regenatstapelfibrer, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'13108430'";"Garn (ej sytråd) av regenatstapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar";"'13108430'";"Garn (ej sytråd) av regenatstapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar" "'13108510'";"Sytråd av konstfilament";"'13108510'";"Sytråd av konstfilament" "'13108550'";"Sytråd av konststapelfibrer";"'13108550'";"Sytråd av konststapelfibrer" "'1310920000'";"Rivet avfall och riven lump samt annat avfall av bomull";"'1310920000'";"Rivet avfall och riven lump samt annat avfall av bomull" "'13201100'";"Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke";"'13201100'";"Vävnader av natursilke eller avfall av natursilke" "'13201230'";"Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår";"'13201230'";"Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår" "'13201260'";"Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår; vävnader av grova djurhår eller tagel";"'13201260'";"Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår; vävnader av grova djurhår eller tagel" "'13201330'";"Vävnader av lin innehållande >= 85 viktprocent lin";"'13201330'";"Vävnader av lin innehållande >= 85 viktprocent lin" "'13201360'";"Vävnader av lin innehållande < 85 viktprocent lin";"'13201360'";"Vävnader av lin innehållande < 85 viktprocent lin" "'13201400'";"Vävnader av jute eller andra bastfibrer (ej lin, hampa, rami)";"'13201400'";"Vävnader av jute eller andra bastfibrer (ej lin, hampa, rami)" "'13201900'";"Vävnader av hampa, rami eller andra textilfibrer (utom lin, jute, andra bastfibrer); pappersgarn";"'13201900'";"Vävnader av hampa, rami eller andra textilfibrer (utom lin, jute, andra bastfibrer); pappersgarn" "'13202014'";"Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger högst 200 g/m², till kläder";"'13202014'";"Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger <= 200 g/m², till kläder" "'13202017'";"Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger högst 200 g/m², till hushållstextilier och inredningstextilier";"'13202017'";"Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger <= 200 g/m², till hushållstextilier och inredningstextilier" "'13202019'";"Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger högst 200 g/m², till tekniskt och industriellt bruk (ej förbandsgas)";"'13202019'";"Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger <= 200 g/m², till tekniskt och industriellt bruk (ej förbandsgas)" "'13202020'";"Vävnader av bomull som väger högst 100 g/m², till förbandsgas, bandage och plåster";"'13202020'";"Vävnader av bomull som väger <= 100 g/m², till förbandsgas, bandage och plåster" "'13202031'";"Vävnader av bomull av garn i olika färger, som väger högst 200 g/m², till skjortor, blusar";"'13202031'";"Vävnader av bomull av garn i olika färger, som väger <= 200 g/m², till skjortor, blusar" "'13202042'";"Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger mer än 200 g/m², till kläder";"'13202042'";"Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger > 200 g/m², till kläder" "'13202044'";"Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger mer än 200 g/m², till hushållstextilier och inredningstextilier";"'13202044'";"Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger > 200 g/m², till hushållstextilier eller till inredningstextilier" "'13202049'";"Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger mer än 200 g/m², till tekniskt eller industriellt bruk";"'13202049'";"Vävnader av bomull, ej av olikfärgat garn, som väger > 200 g/m², till tekniskt eller industriellt bruk" "'13202060'";"Vävnader av bomull, denim, som väger mer än 200 g/m² (även annan än blå denim)";"'13202060'";"Vävnader av bomull, denim vägande > 200 g/m² (inkl. annan än blå denim)" "'13202072'";"Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till andra kläder";"'13202072'";"Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till andra kläder" "'13202074'";"Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till hushållstextilier eller till inredningstextilier";"'13202074'";"Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till hushållstextilier eller till inredningstextilier" "'13202079'";"Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till tekniskt eller industriellt bruk";"'13202079'";"Vävnader av bomull av olikfärgat garn, till tekniskt eller industriellt bruk" "'13203130'";"Vävnader av garn av konstfilament, av högstyrkegarn eller av remsor o.d. (inkl. nylon, andra polyamider, polyester, viskos)";"'13203130'";"Vävnader av garn av konstfilament, av högstyrkegarn eller av remsor o.d. (inkl. nylon, andra polyamider, polyester, viskos)" "'13203150'";"Vävnader av garn av syntetfilament (ej högstyrkegarn eller av remsor o.d.)";"'13203150'";"Vävnader av garn av syntetfilament (ej högstyrkegarn eller av remsor o.d.)" "'13203170'";"Vävnader av garn av regenatfilament (ej högstyrkegarn)";"'13203170'";"Vävnader av garn av regenatfilament (ej högstyrkegarn)" "'13203210'";"Vävnader av syntetstapelfibrer med >= 85 viktprocent sådana fibrer";"'13203210'";"Vävnader av syntetstapelfibrer med >= 85 viktprocent sådana fibrer" "'13203220'";"Vävnader av syntetstapelfibrer med < 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull (ej olikfärgat garn)";"'13203220'";"Vävnader av syntetstapelfibrer med < 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull (ej olikfärgat garn)" "'13203230'";"Vävnader av syntetstapelfibrer med < 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande med bomull, olikfärgat garn";"'13203230'";"Vävnader av syntetstapelfibrer med < 85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande med bomull, olikfärgat garn" "'13203240'";"Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår";"'13203240'";"Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad ull eller fina djurhår" "'13203250'";"Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår";"'13203250'";"Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad ull eller fina djurhår" "'13203290'";"Vävnader av syntetstapelfibrer blandade med annat än ull, fina djurhår eller bomull";"'13203290'";"Vävnader av syntetstapelfibrer blandade med annat än ull, fina djurhår eller bomull" "'13203330'";"Vävnader av regenatstapelfibrer, framställda av annat än olikfärgat garn";"'13203330'";"Vävnader av regenatstapelfibrer, framställda av annat än olikfärgat garn" "'13203350'";"Vävnader av regenatstapelfibrer av olikfärgat garn";"'13203350'";"Vävnader av regenatstapelfibrer av olikfärgat garn" "'13204100'";"Luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, tuftade dukvaror, band)";"'13204100'";"Luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, tuftade dukvaror, band)" "'13204200'";"Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull";"'13204200'";"Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull" "'13204300'";"Handduksfrotté och liknande frottévävnader, ej av bomull";"'13204300'";"Handduksfrotté och liknande frottévävnader, ej av bomull" "'13204400'";"Slingervävnader (ej gasbindor, vävda band)";"'13204400'";"Slingervävnader (ej gasbindor, vävda band)" "'13204500'";"Tuftade dukvaror av textilmaterial (utom mattor)";"'13204500'";"Tuftade dukvaror av textilmaterial (utom mattor)" "'13204600'";"Vävnader och vävda band av glasfiber (inkl. glasull)";"'13204600'";"Vävnader och vävda band av glasfiber (inkl. glasull)" "'13301110'";"Färgning av fibrer";"'13301110'";"Färgning av fibrer" "'13301121'";"Färgning av garn av natursilke";"'13301121'";"Färgning av garn av natursilke" "'13301122'";"Färgning av ullgarn, fina eller grova djurhår eller tagel";"'13301122'";"Färgning av ullgarn, fina eller grova djurhår eller tagel" "'13301123'";"Färgning av bomullsgarn (ej sytråd)";"'13301123'";"Färgning av bomullsgarn (ej sytråd)" "'13301124'";"Färgning av garn av lin, jute och andra bastfibrer, garn av vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn";"'13301124'";"Färgning av garn av lin, jute och andra bastfibrer, garn av vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn" "'13301125'";"Färgning av garn av syntetfilament (ej sytråd)";"'13301125'";"Färgning av garn av syntetfilament (ej sytråd)" "'13301126'";"Färgning av garn av regenatfilament (ej sytråd)";"'13301126'";"Färgning av garn av regenatfilament (ej sytråd)" "'13301127'";"Färgning av garn av syntetstapelfibrer (ej sytråd)";"'13301127'";"Färgning av garn av syntetstapelfibrer (ej sytråd)" "'13301128'";"Färgning av garn av regenatstapelfibrer (ej sytråd)";"'13301128'";"Färgning av garn av regenatstapelfibrer (ej sytråd)" "'13301210'";"Blekning av vävnader av natursilke";"'13301210'";"Blekning av vävnader av natursilke" "'13301220'";"Blekning av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel";"'13301220'";"Blekning av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel" "'13301230'";"Blekning av vävnader av bomull";"'13301230'";"Blekning av vävnader av bomull" "'13301240'";"Blekning av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn";"'13301240'";"Blekning av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn" "'13301250'";"Blekning av vävnader av garn av syntetfilament eller av syntetfibrer";"'13301250'";"Blekning av vävnader av garn av syntetfilament eller av syntetfibrer" "'13301260'";"Blekning av vävnader av garn av regenatfilament eller av regenatfibrer";"'13301260'";"Blekning av vävnader av garn av regenatfilament eller av regenatfibrer" "'13301270'";"Blekning av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)";"'13301270'";"Blekning av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)" "'13301280'";"Blekning av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)";"'13301280'";"Blekning av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)" "'13301290'";"Blekning av trikåvaror";"'13301290'";"Blekning av trikåvaror" "'13301310'";"Färgning av vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke";"'13301310'";"Färgning av vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke" "'13301320'";"Färgning av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel";"'13301320'";"Färgning av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel" "'13301330'";"Färgning av vävnader av bomull";"'13301330'";"Färgning av vävnader av bomull" "'13301340'";"Färgning av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn";"'13301340'";"Färgning av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn" "'13301350'";"Färgning av vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer";"'13301350'";"Färgning av vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer" "'13301360'";"Färgning av vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer";"'13301360'";"Färgning av vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer" "'13301370'";"Färgning av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)";"'13301370'";"Färgning av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)" "'13301380'";"Färgning av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)";"'13301380'";"Färgning av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)" "'13301390'";"Färgning av dukvaror av trikå inkl. bondad duk";"'13301390'";"Färgning av dukvaror av trikå inkl. bondad duk" "'13301910'";"Färdigbehandling av vävnader av natursilke (ej blekning, färgning, tryckning)";"'13301910'";"Färdigbehandling av vävnader av natursilke (ej blekning, färgning, tryckning)" "'13301920'";"Färdigbehandling av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel (ej blekning, färgning, tryckning)";"'13301920'";"Färdigbehandling av vävnader av ull, fina eller grova djurhår eller tagel (ej blekning, färgning, tryckning)" "'13301930'";"Färdigbehandling av vävnader av bomull (ej blekning, färgning, tryckning)";"'13301930'";"Färdigbehandling av vävnader av bomull (ej blekning, färgning, tryckning)" "'13301940'";"Färdigbehandling av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn (ej blekning, färgning, tryckning)";"'13301940'";"Färdigbehandling av vävnader av lin, jute och andra bastfibrer, vegetabiliska textilfibrer eller pappersgarn (ej blekning, färgning, tryckning)" "'13301950'";"Färdigbehandling av vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer (ej blekning, färgning, tryckning)";"'13301950'";"Färdigbehandling av vävnader av garn av syntetfilament och syntetfibrer (ej blekning, färgning, tryckning)" "'13301960'";"Färdigbehandling av vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer (ej blekning, färgning, tryckning)";"'13301960'";"Färdigbehandling av vävnader av garn av regenatfilament och regenatfibrer (ej blekning, färgning, tryckning)" "'13301970'";"Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)";"'13301970'";"Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av luggvävnader inkl. sniljvävnader (ej handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull, vävda band)" "'13301980'";"Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)";"'13301980'";"Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av handduksfrotté och liknande frottévävnader (ej tuftade dukvaror)" "'13301990'";"Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av dukvaror av trikå inkl. bondad duk";"'13301990'";"Färdigbehandling (ej blekning, färgning, tryckning) av dukvaror av trikå inkl. bondad duk" "'13301995'";"Färdigbehandling av kläder";"'13301995'";"Färdigbehandling av kläder" "'13911100'";"Luggvaror, inklusive varor med lång lugg samt frotté, av trikå";"'13911100'";"Luggvaror, inklusive varor med lång lugg samt frotté, av trikå" "'13911910'";"Andra dukvaror av trikå (ej luggvaror)";"'13911910'";"Andra dukvaror av trikå (ej luggvaror)" "'13911920'";"Konstgjord päls och varor av konstgjord päls";"'13911920'";"Konstgjord päls och varor av konstgjord päls" "'13921130'";"Res- och sängfiltar av ull eller fina djurhår, ej med elektrisk uppvärmning";"'13921130'";"Res- och sängfiltar av ull eller fina djurhår, ej med elektrisk uppvärmning" "'13921150'";"Res- och sängfiltar av syntetfibrer, ej med elektrisk uppvärmning";"'13921150'";"Res- och sängfiltar av syntetfibrer, ej med elektrisk uppvärmning" "'13921190'";"Res- och sängfiltar av andra material än ull, fina djurhår och syntetfibrer, ej med elektrisk uppvärmning";"'13921190'";"Res- och sängfiltar av andra material än ull, fina djurhår och syntetfibrer, ej med elektrisk uppvärmning" "'13921230'";"Sänglinne av trikå";"'13921230'";"Sänglinne av trikå" "'13921253'";"Sänglinne av bomull, ej trikå";"'13921253'";"Sänglinne av bomull, ej trikå" "'13921255'";"Sänglinne av lin eller rami, ej trikå";"'13921255'";"Sänglinne av lin eller rami, ej trikå" "'13921259'";"Sänglinne, ej av bondad duk, ej av bomull, lin eller rami";"'13921259'";"Sänglinne, ej av bondad duk, ej av bomull, lin eller rami" "'13921270'";"Sänglinne av bondad duk av konstfibrer, ej trikå";"'13921270'";"Sänglinne av bondad duk av konstfibrer, ej trikå" "'13921330'";"Bordslinne av trikå";"'13921330'";"Bordslinne av trikå" "'13921353'";"Bordslinne av bomull, ej trikå";"'13921353'";"Bordslinne av bomull, ej trikå" "'13921355'";"Bordslinne av lin, ej trikå";"'13921355'";"Bordslinne av lin, ej trikå" "'13921359'";"Bordslinne av konstfibrer (ej bondad duk) och andra textilier (ej av bomull eller lin)";"'13921359'";"Bordslinne av konstfibrer (ej bondad duk) och andra textilier (ej av bomull eller lin)" "'13921370'";"Bordslinne, bondad duk av konstfibrer";"'13921370'";"Bordslinne, bondad duk av konstfibrer" "'13921430'";"Toalett- och kökshandukar, av handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull";"'13921430'";"Toalett- och kökshandukar, av handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull" "'13921450'";"Toaletthandukar, kökshandukar o.d. artiklar av vävt textilmaterial (ej av handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull)";"'13921450'";"Toaletthandukar, kökshandukar o.d. artiklar av vävt textilmaterial (ej av handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull)" "'13921470'";"Toaletthandukar, kökshandukar o.d. artiklar, av bondad duk av konstfibrer";"'13921470'";"Toaletthandukar, kökshandukar o.d. artiklar, av bondad duk av konstfibrer" "'13921530'";"Gardiner och rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen av trikå";"'13921530'";"Gardiner och rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen av trikå" "'13921550'";"Gardiner och rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen, vävda, ej av bondad duk";"'13921550'";"Gardiner och rullgardiner, gardinkappor och sängomhängen, vävda, ej av bondad duk" "'13921570'";"Gardiner och rullgardiner, gardinkappor eller sängomhängen, ej vävda";"'13921570'";"Gardiner och rullgardiner, gardinkappor eller sängomhängen, ej vävda" "'13921620'";"Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade";"'13921620'";"Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade" "'13921640'";"Sängöverkast (ej duntäcken)";"'13921640'";"Sängöverkast (ej duntäcken)" "'13921660'";"Hemtextilier, inkl. möbel- och kuddöverdrag samt överdrag m.m. till bilsäten (ej res- och sängfiltar, sänglinne, bordslinne, toalett- och kökslinne, gardiner, rullgardiner, draperier, gardin- och sängkappor samt sängöverkast)";"'13921660'";"Hemtextilier, inkl. möbel- och kuddöverdrag samt överdrag m.m. till bilsäten (ej res- och sängfiltar, sänglinne, bordslinne, toalett- och kökslinne, gardiner, rullgardiner, draperier, gardin- och sängkappor samt sängöverkast)" "'13921680'";"Satser bestående av vävnadsstycken och garn, för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter o.d., i detaljhandelsförpackningar";"'13921680'";"Satser bestående av vävnadsstycken och garn, för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter o.d., i detaljhandelsförpackningar" "'13922130'";"Säckar och påsar av bomull, till emballage";"'13922130'";"Säckar och påsar av bomull, till emballage" "'13922150'";"Säckar och påsar, till emballage, av polyeten- eller polypropenremsor, trikå";"'13922150'";"Säckar och påsar, till emballage, av polyeten- eller polypropenremsor, trikå" "'13922170'";"Säckar och påsar, till emballage, av polyeten- eller polypropenremsor, ej trikå";"'13922170'";"Säckar och påsar, till emballage, av polyeten- eller polypropenremsor, ej trikå" "'13922190'";"Säckar och påsar, till emballage (ej av bomull, polyeten- eller polypropenremsor)";"'13922190'";"Säckar och påsar, till emballage (ej av bomull, polyeten- eller polypropenremsor)" "'13922210'";"Presenningar och markiser (ej förtält till husvagnar)";"'13922210'";"Presenningar och markiser (ej förtält till husvagnar)" "'13922230'";"Tält, inkl. förtält till husvagnar";"'13922230'";"Tält, inkl. förtält till husvagnar" "'13922250'";"Segel";"'13922250'";"Segel" "'13922270'";"Luftmadrasser och annan campingutrustning (utom förtält till husvagnar, tält och sovsäckar)";"'13922270'";"Luftmadrasser och annan campingutrustning (utom förtält till husvagnar, tält och sovsäckar)" "'13922300'";"Fallskärmar (inkl. styrbara) och s.k. rotochutes, delar och tillbehör till dessa";"'13922300'";"Fallskärmar (inkl. styrbara) och s.k. rotochutes, delar och tillbehör till dessa" "'13922430'";"Sovsäckar";"'13922430'";"Sovsäckar" "'13922493'";"Sängkläder (inkl. sängtäcken, kuddar och puffar) fyllda med fjäder eller dun, ej madrasser och sovsäckar";"'13922493'";"Sängkläder (inkl. sängtäcken, kuddar och puffar) fyllda med fjäder eller dun, ej madrasser och sovsäckar" "'13922499'";"Sängkläder (inkl. sängtäcken, kuddar och puffar), ej fyllda med fjäder eller dun, ej madrasser och sovsäckar";"'13922499'";"Sängkläder (inkl. sängtäcken, kuddar och puffar), ej fyllda med fjäder eller dun, ej madrasser och sovsäckar" "'13922953'";"Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., av bondad duk";"'13922953'";"Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., av bondad duk" "'13922957'";"Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., ej av trikå och bondad duk";"'13922957'";"Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., ej av trikå och bondad duk" "'13922999'";"Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., av trikå; flytvästar och livbälten samt andra konfektionerade varor (exkl. sanitetsbindor, blöjor och liknande varor)";"'13922999'";"Skurtrasor, disktrasor, dammtrasor o.d., av trikå; flytvästar och livbälten samt andra konfektionerade varor (exkl. sanitetsbindor, blöjor och liknande varor)" "'13931100'";"Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna";"'13931100'";"Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna" "'13931200'";"Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, vävda (ej tuftade eller flockade)";"'13931200'";"Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, vävda (ej tuftade eller flockade)" "'13931300'";"Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade";"'13931300'";"Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade" "'13931930'";"Nålfiltsmattor och annan textil golvbeläggning av nålfilt, ej tuftade eller flockade";"'13931930'";"Nålfiltsmattor och annan textil golvbeläggning av nålfilt, ej tuftade eller flockade" "'13931990'";"Andra mattor och golvbeläggningar av textilmaterial (ej knutna, vävda, tuftade eller av nålfilt)";"'13931990'";"Andra mattor och golvbeläggningar av textilmaterial (ej knutna, vävda, tuftade eller av nålfilt)" "'13941130'";"Surrningsgarn och tågvirke av sisal eller andra textilfibrer av släktet agave, av jute eller andra bastfibrer och hårda fibrer (bladfibrer) (ej skördegarn)";"'13941130'";"Surrningsgarn och tågvirke av sisal eller andra textilfibrer av släktet agave, av jute eller andra bastfibrer och hårda fibrer (bladfibrer) (ej skördegarn)" "'13941153'";"Skördegarn av sisal";"'13941153'";"Skördegarn av sisal" "'13941155'";"Skördegarn av polyeten eller polypropen";"'13941155'";"Skördegarn av polyeten eller polypropen" "'13941160'";"Surrningsgarn och tågvirke, av polyeten- eller polypropylen, nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt på mer än 50 000 decitex, av andra syntetfiber (ej skördegarn)";"'13941160'";"Surrningsgarn och tågvirke, av polyeten- eller polypropylen, nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt > 50 000 decitex, av andra syntetfiber (ej skördegarn)" "'13941170'";"Surrningsgarn av polyeten- eller polypropylen, nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt på högst 50 000 decitex (5 g/m) (ej skördegarn)";"'13941170'";"Surrningsgarn av polyeten- eller polypropylen, nylon eller andra polyamider eller av polyester med en längdvikt <= 50 000 decitex (5 g/m) (ej skördegarn)" "'13941190'";"Surrningsgarn och tågvirke av andra textilmaterial (ej jute och andra bastfibrer, sisal, abaca (manillahampa) och hårda fibrer (bladfibrer), syntetfibrer)";"'13941190'";"Surrningsgarn och tågvirke av andra textilmaterial (ej jute och andra bastfibrer, sisal, abaca (manillahampa) och hårda fibrer (bladfibrer), syntetfibrer)" "'13941233'";"Konfektionerade fiskenät av surrningsgarn och tågvirke, av syntet- eller regenatmaterial, ej landningshåvar";"'13941233'";"Konfektionerade fiskenät av surrningsgarn och tågvirke, av syntet- eller regenatmaterial, ej landningshåvar" "'13941235'";"Konfektionerade fiskenät av syntet- eller regenatmaterial, ej landningshåvar";"'13941235'";"Konfektionerade fiskenät av syntet- eller regenatmaterial, ej landningshåvar" "'13941253'";"Konfektionerade nät av surrningsgarn och tågvirke, av nylon eller av andra polyamider (ej virkade nät som längdvara, hårnät, idrotts- och fiskenät)";"'13941253'";"Konfektionerade nät av surrningsgarn och tågvirke, av nylon eller av andra polyamider (ej virkade nät som längdvara, hårnät, idrotts- och fiskenät)" "'13941255'";"Konfektionerade nät av nylon eller av andra polyamider, ej av surrningsgarn och tågvirke (ej virkade nät som längdvara, hårnät, idrotts- och fiskenät)";"'13941255'";"Konfektionerade nät av nylon eller av andra polyamider, ej av surrningsgarn och tågvirke (ej virkade nät som längdvara, hårnät, idrotts- och fiskenät)" "'13941259'";"Knutna nät av textilmaterial (ej konfektionerade fiskenät av syntet- eller regenatmaterial eller andra knutna nät av nylon eller av andra polyamider)";"'13941259'";"Knutna nät av textilmaterial (ej konfektionerade fiskenät av syntet- eller regenatmaterial eller andra knutna nät av nylon eller av andra polyamider)" "'13941280'";"Varor av surrningsgarn eller tågvirke";"'13941280'";"Varor av surrningsgarn eller tågvirke" "'1394200000'";"Lump, inklusive klipp och liknande avfall av textilvaror (även av surrningsgarn och tågvirke)";"'1394200000'";"Lump, inklusive klipp och liknande avfall av textilvaror (även av surrningsgarn och tågvirke)" "'13951010'";"Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt på högst 25 g/m²";"'13951010'";"Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt <= 25 g/m²" "'13951020'";"Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt på mer än 25 men högst 70 g/m²";"'13951020'";"Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt > 25 men <= 70 g/m²" "'13951030'";"Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt på mer än 70 men högst 150 g/m²";"'13951030'";"Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt > 70 men <= 150 g/m²" "'13951050'";"Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt på mer än 150 g/m²";"'13951050'";"Bondad duk och varor av bondad duk (utom beklädnadsvaror), ej överdragen eller belagd, med en vikt > 150 g/m²" "'13951070'";"Bondad duk, överdragen eller belagd (inkl. artiklar av bondad duk), ej beklädnadsvaror";"'13951070'";"Bondad duk, överdragen eller belagd (inkl. artiklar av bondad duk), ej beklädnadsvaror" "'13961100'";"Metalliserat garn (även överspunnet)";"'13961100'";"Metalliserat garn (även överspunnet)" "'13961200'";"Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn av sådana slag som används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande ändamål";"'13961200'";"Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn av sådana slag som används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande ändamål" "'13961300'";"Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn och remsor, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast";"'13961300'";"Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn och remsor, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast" "'13961400'";"Textilvaror, impregnerade, överdragna eller belagda, i.a.n.";"'13961400'";"Övriga textilvaror, impregnerade, överdragna eller belagda" "'13961500'";"Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos";"'13961500'";"Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos" "'13961620'";"Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även impregnerade eller överdragna, även med invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat material";"'13961620'";"Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även impregnerade eller överdragna, även med invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat material" "'13961650'";"Vekar, drivremmar och transportband, även förstärkta med metall eller annat material";"'13961650'";"Vekar, drivremmar och transportband, även förstärkta med metall eller annat material" "'13961680'";"Textilvävnader och filt som används i pappersmaskiner o.d. (även för massa eller asbestcement)";"'13961680'";"Textilvävnader och filt som används i pappersmaskiner o.d. (även för massa eller asbestcement)" "'13961730'";"Vävda band, ej etiketter, märken o.d.";"'13961730'";"Vävda band, ej etiketter, märken o.d." "'13961750'";"Etiketter, märken o.d. artiklar av textilmaterial (ej broderade)";"'13961750'";"Etiketter, märken o.d. artiklar av textilmaterial (ej broderade)" "'13961770'";"Flätor som längdvara; tofsar, pomponger, snörmakeriarbeten (ej trikåvaror)";"'13961770'";"Flätor som längdvara; tofsar, pomponger, snörmakeriarbeten (ej trikåvaror)" "'13991130'";"Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, ej vävda dukvaror av trikå";"'13991130'";"Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, ej vävda dukvaror av trikå" "'13991150'";"Maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv";"'13991150'";"Maskingjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv" "'13991170'";"Handgjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv";"'13991170'";"Handgjorda spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv" "'13991230'";"Broderier utan synlig botten som längdvara, remsor eller i form av motiv";"'13991230'";"Broderier utan synlig botten som längdvara, remsor eller i form av motiv" "'13991250'";"Broderier av bomull som längdvara, remsor eller i form av motiv (utom broderier utan synlig botten)";"'13991250'";"Broderier av bomull som längdvara, remsor eller i form av motiv (utom broderier utan synlig botten)" "'13991270'";"Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv, ej utan synlig botten eller av bomull";"'13991270'";"Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv, ej utan synlig botten eller av bomull" "'13991300'";"Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad, i.a.n.";"'13991300'";"Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad" "'13991400'";"Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial";"'13991400'";"Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial" "'13991500'";"Överspunnet garn samt remsor o.d., av syntet- eller regenatmaterial med en bredd av <= 5 mm; sniljgarn; chainettegarn";"'13991500'";"Överspunnet garn samt remsor o.d., av syntet- eller regenatmaterial med en bredd av <= 5 mm; sniljgarn; chainettegarn" "'13991600'";"Kviltade textilvaror som längdvara, ej broderier";"'13991600'";"Kviltade textilvaror som längdvara, ej broderier" "'13991900'";"Pudervippor och liknande varor för anbringande av skönhets- eller kroppsvårdsmedel";"'13991900'";"Pudervippor och liknande varor för anbringande av skönhets- eller kroppsvårdsmedel" "'14111000'";"Kläder av läder eller konstläder (inkl. kappor och rockar) (ej tillbehör till kläder, huvudbonader eller skodon)";"'14111000'";"Kläder av läder eller konstläder (inkl. kappor och rockar) (ej tillbehör till kläder, huvudbonader eller skodon)" "'14121120'";"Arbets- och skyddskläder, ensembler, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar";"'14121120'";"Arbets- och skyddskläder, ensembler, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar" "'14121130'";"Arbets- och skyddskläder, kavajer, blazrar och jackor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar";"'14121130'";"Arbets- och skyddskläder, kavajer, blazrar och jackor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar" "'14121240'";"Arbets- och skyddskläder, långa byxor och knäbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar";"'14121240'";"Arbets- och skyddskläder, långa byxor och knäbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar" "'14121250'";"Arbets- och skyddskläder, hängselbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar";"'14121250'";"Arbets- och skyddskläder, hängselbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar" "'14122120'";"Arbets- och skyddskläder, ensembler, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor";"'14122120'";"Arbets- och skyddskläder, ensembler, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor" "'14122130'";"Arbets- och skyddskläder, kavajer, blazrar och jackor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor";"'14122130'";"Arbets- och skyddskläder, kavajer, blazrar och jackor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor" "'14122240'";"Arbets- och skyddskläder, långa byxor och knäbyxor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor";"'14122240'";"Arbets- och skyddskläder, långa byxor och knäbyxor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor" "'14122250'";"Arbets- och skyddskläder, hängselbyxor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor";"'14122250'";"Arbets- och skyddskläder, hängselbyxor, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor" "'14123013'";"Andra arbets- och skyddskläder, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar";"'14123013'";"Andra arbets- och skyddskläder, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar" "'14123023'";"Andra arbets- och skyddskläder, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor";"'14123023'";"Andra arbets- och skyddskläder, av bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor" "'14131110'";"Överrockar, rockar, slängkappor o.d., av trikå, för män eller pojkar (ej kavajer, blazrar och jackor, anoraker och vindjackor)";"'14131110'";"Överrockar, rockar, slängkappor o.d., av trikå, för män eller pojkar (ej kavajer, blazrar och jackor, anoraker och vindjackor)" "'14131120'";"Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d., av trikå, för män eller pojkar (ej kavajer, blazrar och jackor)";"'14131120'";"Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d., av trikå, för män eller pojkar (ej kavajer, blazrar och jackor)" "'14131230'";"Kavajer, blazrar och jackor, av trikå, för män eller pojkar";"'14131230'";"Kavajer, blazrar och jackor, av trikå, för män eller pojkar" "'14131260'";"Kostymer och ensembler, av trikå, för män eller pojkar";"'14131260'";"Kostymer och ensembler, av trikå, för män eller pojkar" "'14131270'";"Långbyxor, knäbyxor, shorts, hängselbyxor, av trikå, för män eller pojkar";"'14131270'";"Långbyxor, knäbyxor, shorts, hängselbyxor, av trikå, för män eller pojkar" "'14131310'";"Kappor, caper o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. kavajer, blazrar och jackor)";"'14131310'";"Kappor, caper o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. kavajer, blazrar och jackor)" "'14131320'";"Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. kavajer, blazrar och jackor)";"'14131320'";"Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d., av trikå, för kvinnor eller flickor (exkl. kavajer, blazrar och jackor)" "'14131430'";"Kavajer och jackor, av trikå, för kvinnor eller flickor";"'14131430'";"Kavajer och jackor, av trikå, för kvinnor eller flickor" "'14131460'";"Dräkter och ensembler, av trikå, för kvinnor eller flickor";"'14131460'";"Dräkter och ensembler, av trikå, för kvinnor eller flickor" "'14131470'";"Klänningar, av trikå, för kvinnor eller flickor";"'14131470'";"Klänningar, av trikå, för kvinnor eller flickor" "'14131480'";"Kjolar och byxkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor";"'14131480'";"Kjolar och byxkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor" "'14131490'";"Långbyxor, knäbyxor, shorts, hängselbyxor, av trikå, för kvinnor eller flickor";"'14131490'";"Långbyxor, knäbyxor, shorts, hängselbyxor, av trikå, för kvinnor eller flickor" "'14132115'";"Regnrockar, överrockar o.d. för män eller pojkar";"'14132115'";"Regnrockar, överrockar o.d. för män eller pojkar" "'14132130'";"Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder (ej kavajer, blazrar och jackor, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda, laminerade eller gummerade), för män eller pojkar";"'14132130'";"Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder (ej kavajer, blazrar och jackor, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda, laminerade eller gummerade), för män eller pojkar" "'14132200'";"Kostymer och ensembler av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar";"'14132200'";"Kostymer och ensembler av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar" "'14132300'";"Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar";"'14132300'";"Kavajer, blazrar och jackor av annan textilvara än trikå, för män eller pojkar" "'14132442'";"Långbyxor och knäbyxor, av denim, för män eller pojkar (ej arbets- och skyddskläder)";"'14132442'";"Långbyxor och knäbyxor, av denim, för män eller pojkar (ej arbets- och skyddskläder)" "'14132444'";"Långbyxor, knäbyxor och kortbyxor, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)";"'14132444'";"Långbyxor, knäbyxor och kortbyxor, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)" "'14132445'";"Långbyxor och knäbyxor, av konstfibrer, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)";"'14132445'";"Långbyxor och knäbyxor, av konstfibrer, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)" "'14132448'";"Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för män eller pojkar (ej av denim, ej av trikå)";"'14132448'";"Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för män eller pojkar (ej av denim, ej av trikå)" "'14132449'";"Långbyxor, knäbyxor och hängselbyxor, för män eller pojkar (ej av ull, bomull eller konstfibrer, ej av trikå)";"'14132449'";"Långbyxor, knäbyxor och hängselbyxor, för män eller pojkar (ej av ull, bomull eller konstfibrer, ej av trikå)" "'14132455'";"Hängselbyxor, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)";"'14132455'";"Hängselbyxor, för män eller pojkar (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)" "'14132460'";"Kortbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (ej av trikå)";"'14132460'";"Kortbyxor, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (ej av trikå)" "'14133115'";"Kappor (inkl. regnkappor), för kvinnor eller flickor";"'14133115'";"Kappor (inkl. regnkappor), för kvinnor eller flickor" "'14133130'";"Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. (ej jackor och kavajer, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda, laminerade eller gummerade), för kvinnor eller flickor";"'14133130'";"Västar, anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. (ej jackor och kavajer, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda, laminerade eller gummerade), för kvinnor eller flickor" "'14133200'";"Dräkter och ensembler för kvinnor eller flickor (ej av trikå)";"'14133200'";"Dräkter och ensembler för kvinnor eller flickor (ej av trikå)" "'14133330'";"Kavajer, blazrar och jackor för kvinnor eller flickor (ej av trikå)";"'14133330'";"Kavajer, blazrar och jackor för kvinnor eller flickor (ej av trikå)" "'14133470'";"Klänningar för kvinnor eller flickor (ej av trikå)";"'14133470'";"Klänningar för kvinnor eller flickor (ej av trikå)" "'14133480'";"Kjolar och byxkjolar för kvinnor eller flickor (ej av trikå)";"'14133480'";"Kjolar och byxkjolar för kvinnor eller flickor (ej av trikå)" "'14133542'";"Långbyxor och knäbyxor, av denim, för kvinnor eller flickor (ej arbets- och skyddskläder)";"'14133542'";"Långbyxor och knäbyxor, av denim, för kvinnor eller flickor (ej arbets- och skyddskläder)" "'14133548'";"Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för kvinnor eller flickor (ej denim, ej arbets- och skyddskläder)";"'14133548'";"Långbyxor och knäbyxor, av bomull, för kvinnor eller flickor (ej denim, ej arbets- och skyddskläder)" "'14133549'";"Långbyxor och knäbyxor, av ull, fina djurhår eller konstfibrer (exklusive trikå samt arbets- och skyddskläder), för kvinnor eller flickor";"'14133549'";"Långbyxor och knäbyxor, av ull, fina djurhår eller konstfibrer (exklusive trikå samt arbets- och skyddskläder), för kvinnor eller flickor" "'14133551'";"Hängselbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)";"'14133551'";"Hängselbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder)" "'14133561'";"Kortbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)";"'14133561'";"Kortbyxor av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)" "'14133563'";"Hängselbyxor, av ull, fina djurhår eller konstfibrer, (ej av bomull, ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder), för kvinnor eller flickor, och kortbyxor, av ull eller fina djurhår (ej av trikå), för kvinnor eller flickor";"'14133563'";"Hängselbyxor, av ull, fina djurhår eller konstfibrer, (ej av bomull, ej av trikå, ej arbets- och skyddskläder), för kvinnor eller flickor, och kortbyxor, av ull eller fina djurhår (ej av trikå), för kvinnor eller flickor" "'14133565'";"Kortbyxor av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)";"'14133565'";"Kortbyxor av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)" "'14133569'";"Långbyxor, knäbyxor och hängselbyxor, av textil, för kvinnor eller flickor (ej av bomull, ull, fina djurhår eller konstfibrer, ej av trikå)";"'14133569'";"Långbyxor, knäbyxor och hängselbyxor, av textil, för kvinnor eller flickor (ej av bomull, ull, fina djurhår eller konstfibrer, ej av trikå)" "'14141100'";"Skjortor för män eller pojkar, av trikå";"'14141100'";"Skjortor för män eller pojkar, av trikå" "'14141220'";"Kalsonger, för män eller pojkar, av trikå (inkl. boxershorts)";"'14141220'";"Kalsonger, för män eller pojkar, av trikå (inkl. boxershorts)" "'14141230'";"Nattskjortor och pyjamas, för män eller pojkar, av trikå";"'14141230'";"Nattskjortor och pyjamas, för män eller pojkar, av trikå" "'14141240'";"Badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar, av trikå";"'14141240'";"Badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar, av trikå" "'14141310'";"Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor, av trikå";"'14141310'";"Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor, av trikå" "'14141420'";"Underbyxor och trosor, för kvinnor eller flickor, av trikå (inkl. boxershorts)";"'14141420'";"Underbyxor och trosor, för kvinnor eller flickor, av trikå (inkl. boxershorts)" "'14141430'";"Nattlinnen och pyjamas, för kvinnor eller flickor, av trikå";"'14141430'";"Nattlinnen och pyjamas, för kvinnor eller flickor, av trikå" "'14141440'";"Badrockar, negligéer, morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av trikå";"'14141440'";"Badrockar, negligéer, morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av trikå" "'14141450'";"Underklänningar och underkjolar, för kvinnor eller flickor, av trikå";"'14141450'";"Underklänningar och underkjolar, för kvinnor eller flickor, av trikå" "'14142100'";"Skjortor för män eller pojkar (ej av trikå)";"'14142100'";"Skjortor för män eller pojkar (ej av trikå)" "'14142220'";"Kalsonger för män eller pojkar (inkl. boxershorts) (ej av trikå)";"'14142220'";"Kalsonger för män eller pojkar (inkl. boxershorts) (ej av trikå)" "'14142230'";"Nattskjortor och pyjamas, för män eller pojkar (ej av trikå)";"'14142230'";"Nattskjortor och pyjamas, för män eller pojkar (ej av trikå)" "'14142240'";"Undertröjor, badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar (ej av trikå)";"'14142240'";"Undertröjor, badrockar, morgonrockar o.d., för män eller pojkar (ej av trikå)" "'14142300'";"Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)";"'14142300'";"Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)" "'14142430'";"Nattlinnen och pyjamas, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)";"'14142430'";"Nattlinnen och pyjamas, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)" "'14142450'";"Underklänningar och underkjolar, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)";"'14142450'";"Underklänningar och underkjolar, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)" "'14142460'";"Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)";"'14142460'";"Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)" "'14142480'";"Negligéer, badrockar, morgonrockar, undertröjor, trosor o.d. (inkl. boxershorts) för kvinnor eller flickor, av andra fibrer än bomull (ej av trikå)";"'14142480'";"Negligéer, badrockar, morgonrockar, undertröjor, trosor o.d. (inkl. boxershorts) för kvinnor eller flickor, av andra fibrer än bomull (ej av trikå)" "'14142489'";"Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av textilmaterial (ej av bomull och konstfibrer, ej av trikå)";"'14142489'";"Linnen, undertröjor, underbyxor, trosor, negligéer, badrockar morgonrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av textilmaterial (ej av bomull och konstfibrer, ej av trikå)" "'14142530'";"Bysthållare";"'14142530'";"Bysthållare" "'14142550'";"Gördlar, byxgördlar och korseletter (även bodyar med reglerbara band)";"'14142550'";"Gördlar, byxgördlar och korseletter (även bodyar med reglerbara band)" "'14142570'";"Hängslen, strumphållare, strumpeband o.d. samt delar till sådana";"'14142570'";"Hängslen, strumphållare, strumpeband o.d. samt delar till sådana" "'14143000'";"T-tröjor och undertröjor, av trikå";"'14143000'";"T-tröjor och undertröjor, av trikå" "'14191100'";"Babykläder inkl. tillbehör, av trikå, inkl. undertröjor, sparkbyxor, underbyxor, vantar/tumvantar, ytterkläder (för barn som är högst 86 cm långa)";"'14191100'";"Babykläder inkl. tillbehör, av trikå, inkl. undertröjor, sparkbyxor, underbyxor, vantar/tumvantar, ytterkläder (för barn som är högst 86 cm långa)" "'14191210'";"Träningsoveraller, av trikå";"'14191210'";"Träningsoveraller, av trikå" "'14191230'";"Skiddräkter, av trikå";"'14191230'";"Skiddräkter, av trikå" "'14191240'";"Badkläder, för män eller pojkar, av trikå";"'14191240'";"Badkläder, för män eller pojkar, av trikå" "'14191250'";"Badkläder, för kvinnor eller flickor, av trikå";"'14191250'";"Badkläder, för kvinnor eller flickor, av trikå" "'14191290'";"Andra kläder, av trikå (inkl. bodyar med ärm)";"'14191290'";"Andra kläder, av trikå (inkl. bodyar med ärm)" "'14191300'";"Handskar, vantar och tumvantar, av trikå";"'14191300'";"Handskar, vantar och tumvantar, av trikå" "'14191930'";"Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av trikå";"'14191930'";"Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av trikå" "'14191960'";"Tillbehör till kläder och delar till tillbehören, av trikå (ej handskar, vantar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor, m.m.)";"'14191960'";"Tillbehör till kläder och delar till tillbehören, av trikå (ej handskar, vantar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor, m.m.)" "'14192150'";"Babykläder och tillbehör, av textil, ej trikå (för barn som är högst 86 cm långa), inkl. undertröjor, sparkbyxor, underbyxor, vantar, tumvantar och ytterkläder (exkl. sanitetsbindor, blöjor och liknande varor)";"'14192150'";"Babykläder och tillbehör, av textil, ej trikå (för barn som är högst 86 cm långa), inkl. undertröjor, sparkbyxor, underbyxor, vantar, tumvantar och ytterkläder (exkl. sanitetsbindor, blöjor och liknande varor)" "'14192210'";"Andra kläder för män eller pojkar i.a.n., inkl. träningsoveraller och joggingoveraller (ej västar, skiddräkter, av trikå)";"'14192210'";"Övriga kläder för män eller pojkar, inkl. träningsoveraller och joggingoveraller (ej västar, skiddräkter, av trikå)" "'14192220'";"Andra kläder för kvinnor eller flickor i.a.n., inkl. träningsoveraller och joggingoveraller (ej västar, skiddräkter, av trikå)";"'14192220'";"Övriga kläder för kvinnor eller flickor, inkl. träningsoveraller och joggingoveraller (ej västar, skiddräkter, av trikå)" "'14192230'";"Skiddräkter, ej av trikå";"'14192230'";"Skiddräkter, ej av trikå" "'14192240'";"Baddräkter och badbyxor, för män eller pojkar (ej av trikå)";"'14192240'";"Baddräkter och badbyxor, för män eller pojkar (ej av trikå)" "'14192250'";"Baddräkter, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)";"'14192250'";"Baddräkter, för kvinnor eller flickor (ej av trikå)" "'14192310'";"Näsdukar";"'14192310'";"Näsdukar" "'14192333'";"Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. (ej av natursilke eller avfall av natursilke, ej av trikå)";"'14192333'";"Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. (ej av natursilke eller avfall av natursilke, ej av trikå)" "'14192338'";"Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (ej av trikå)";"'14192338'";"Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (ej av trikå)" "'14192353'";"Slipsar, flugor o.d. (ej av natursilke eller avfall av natursilke, ej av trikå)";"'14192353'";"Slipsar, flugor o.d. (ej av natursilke eller avfall av natursilke, ej av trikå)" "'14192358'";"Slipsar, flugor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (ej av trikå)";"'14192358'";"Slipsar, flugor o.d., av natursilke eller avfall av natursilke (ej av trikå)" "'14192370'";"Handskar, vantar och tumvantar (ej av trikå)";"'14192370'";"Handskar, vantar och tumvantar (ej av trikå)" "'14192396'";"Konfektionerade tillbehör till kläder, delar av kläder eller av tillbehör till kläder, av textilmaterial, i.a.n., och delar därav (ej sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., slipsar, flugor o.d., handskar, vantar och tumvantar och delar därav; ej behåar, gördlar, korsetter, hängslen och strumphållare, ej stickade eller virkade)";"'14192396'";"Konfektionerade tillbehör till kläder, delar av kläder eller av tillbehör till kläder, av textilmaterial, e.k.a., och delar därav (ej sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., slipsar, flugor o.d., handskar, vantar och tumvantar och delar därav; ej behåar, gördlar, korsetter, hängslen och strumphållare, ej stickade eller virkade)" "'14193175'";"Handskar, vantar och tumvantar, av läder eller konstläder (ej för sport, ej arbetshandskar)";"'14193175'";"Handskar, vantar och tumvantar, av läder eller konstläder (ej för sport, ej arbetshandskar)" "'14193180'";"Bälten och axelremmar, av läder eller konstläder";"'14193180'";"Bälten och axelremmar, av läder eller konstläder" "'14193190'";"Andra tillbehör till kläder, av läder eller konstläder (ej handskar, vantar och tumvantar, bälten och axelremmar)";"'14193190'";"Andra tillbehör till kläder, av läder eller konstläder (ej handskar, vantar och tumvantar, bälten och axelremmar)" "'14193200'";"Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade eller överdragna vävnader";"'14193200'";"Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade eller överdragna vävnader" "'14194130'";"Hattstumpar av filt, plana eller cylindriska hattämnen av filt (inbegripet uppskurna hattämnen), varken formpressade eller försedda med brätte";"'14194130'";"Hattstumpar av filt, plana eller cylindriska hattämnen av filt (inbegripet uppskurna hattämnen), varken formpressade eller försedda med brätte" "'14194150'";"Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, ej formpressade eller försedda med brätte, foder eller garnering";"'14194150'";"Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material, ej formpressade eller försedda med brätte, foder eller garnering" "'14194230'";"Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar, plana hattämnen etc.";"'14194230'";"Filthattar och andra huvudbonader av filt, tillverkade av hattstumpar, plana hattämnen etc." "'14194250'";"Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material";"'14194250'";"Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av band eller remsor av alla slags material" "'14194270'";"Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller gjorda av spetsar, filt eller annat textilmaterial i ett stycke (ej i remsor); hårnät av alla slags material";"'14194270'";"Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller gjorda av spetsar, filt eller annat textilmaterial i ett stycke (ej i remsor); hårnät av alla slags material" "'14194300'";"Andra huvudbonader, utom av plast eller gummi, skyddshjälmar och huvudbonader av asbest; svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader";"'14194300'";"Andra huvudbonader, utom av plast eller gummi, skyddshjälmar och huvudbonader av asbest; svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader" "'14201030'";"Kläder och tillbehör till kläder, av pälsskinn (exkl. hattar och huvudbonader)";"'14201030'";"Kläder och tillbehör till kläder, av pälsskinn (exkl. hattar och huvudbonader)" "'14201090'";"Andra varor av pälsskinn (exkl. kläder och tillbehör till kläder, hattar och huvudbonader)";"'14201090'";"Andra varor av pälsskinn (exkl. kläder och tillbehör till kläder, hattar och huvudbonader)" "'14311033'";"Strumpbyxor o.d. trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex";"'14311033'";"Strumpbyxor o.d. trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex" "'14311035'";"Strumpbyxor o.d. trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt >= 67 decitex";"'14311035'";"Strumpbyxor o.d. trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt >= 67 decitex" "'14311037'";"Strumpbyxor o.d. trikåer av textilmaterial (utom strumpor o.d. för graderad kompression, av syntetfibrer samt strumpor och trikåer för spädbarn)";"'14311037'";"Strumpbyxor o.d. trikåer av textilmaterial (utom strumpor o.d. för graderad kompression, av syntetfibrer samt strumpor och trikåer för spädbarn)" "'14311050'";"Strumpor och knästrumpor för kvinnor, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex";"'14311050'";"Strumpor och knästrumpor för kvinnor, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex" "'14311090'";"Strumpor, knästrumpor, sockor o.d. av trikå (inkl. strumpor; exkl. sockor och knästrumpor för kvinnor, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt på mindre än 67 decitex, strumpbyxor och trikåer, skodon med sulor)";"'14311090'";"Strumpor, knästrumpor, sockor o.d. av trikå (inkl. strumpor; exkl. sockor och knästrumpor för kvinnor, av garn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt < 67 decitex, strumpbyxor och trikåer, skodon med sulor)" "'14391031'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., för män eller pojkar, av ull eller fina djurhår (exkl. tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och väger >= 600 g)";"'14391031'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., för män eller pojkar, av ull eller fina djurhår (exkl. tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och väger >= 600 g)" "'14391032'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., för kvinnor eller flickor, av ull eller fina djurhår (exkl. tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och väger >= 600 g)";"'14391032'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., för kvinnor eller flickor, av ull eller fina djurhår (exkl. tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och väger >= 600 g)" "'14391033'";"Tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och som väger >= 600 g/styck";"'14391033'";"Tröjor och pullovrar som innehåller >= 50 viktprocent ull och som väger >= 600 g/styck" "'14391053'";"Lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage, av bomull";"'14391053'";"Lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage, av bomull" "'14391055'";"Lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage, av konstfibrer";"'14391055'";"Lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage, av konstfibrer" "'14391061'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av bomull, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)";"'14391061'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av bomull, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)" "'14391062'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)";"'14391062'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)" "'14391071'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)";"'14391071'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)" "'14391072'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)";"'14391072'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- eller polokrage)" "'14391090'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av annat textilmaterial än ull, fina djurhår, bomull el. konstfibrer";"'14391090'";"Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av annat textilmaterial än ull, fina djurhår, bomull el. konstfibrer" "'15111030'";"Garvade eller på annat sätt beredda hela pälsskinn, av kanin, hare eller lamm, ej hopfogade";"'15111030'";"Garvade eller på annat sätt beredda hela pälsskinn, av kanin, hare eller lamm, ej hopfogade" "'15111050'";"Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (ej av kanin, hare eller lamm)";"'15111050'";"Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (ej av kanin, hare eller lamm)" "'15112100'";"Sämskläder inkl. kombinationssämskläder";"'15112100'";"Sämskläder inkl. kombinationssämskläder" "'15112200'";"Lackläder och laminerat lackläder, metalliserat läder";"'15112200'";"Lackläder och laminerat lackläder, metalliserat läder" "'15113100'";"Läder av nötkreatur och andra oxdjur, utan hår, hela hudar";"'15113100'";"Läder av nötkreatur och andra oxdjur, utan hår, hela hudar" "'15113200'";"Läder av nötkreatur och andra oxdjur, utan hår, ej hela hudar";"'15113200'";"Läder av nötkreatur och andra oxdjur, utan hår, ej hela hudar" "'15113300'";"Läder av hästdjur, utan hår";"'15113300'";"Läder av hästdjur, utan hår" "'15114130'";"Läder av får och lamm, utan kvarsittande ull, endast garvat (ej sämskläder)";"'15114130'";"Läder av får och lamm, utan kvarsittande ull, endast garvat (ej sämskläder)" "'15114150'";"Läder av får och lamm, utan kvarsittande ull, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej sämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)";"'15114150'";"Läder av får och lamm, utan kvarsittande ull, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej sämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)" "'15114230'";"Läder av get och killing, utan kvarsittande hår, endast garvat eller omgarvat men inte vidare berett (ej sämskläder)";"'15114230'";"Läder av get och killing, utan kvarsittande hår, endast garvat eller omgarvat men inte vidare berett (ej sämskläder)" "'15114250'";"Läder av get och killing, utan kvarsittande hår, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej sämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)";"'15114250'";"Läder av get och killing, utan kvarsittande hår, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej sämskläder, lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)" "'15114330'";"Läder av svin, utan kvarsittande hår, endast garvat";"'15114330'";"Läder av svin, utan kvarsittande hår, endast garvat" "'15114350'";"Läder av svin, utan kvarsittande hår, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)";"'15114350'";"Läder av svin, utan kvarsittande hår, berett till pergament eller vidare berett efter garvning (ej lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder)" "'15115100'";"Läder av andra djur, utan hår";"'15115100'";"Läder av andra djur" "'15115200'";"Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor";"'15115200'";"Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor eller remsor" "'15121110'";"Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet ridspön och piskor och delar av dessa, draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, hundtäcken o.d.), av alla slags material";"'15121110'";"Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet ridspön och piskor och delar av dessa, draglinor, koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, hundtäcken o.d.), av alla slags material" "'15121210'";"Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. av läder, konstläder, lackläder, plast, textilmaterial, aluminium eller andra material";"'15121210'";"Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d. av läder, konstläder, lackläder, plast, textilmaterial, aluminium eller andra material" "'15121220'";"Handväskor, även utan handtag, av läder, konstläder, lackläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilmaterial eller andra material";"'15121220'";"Handväskor, även utan handtag, av läder, konstläder, lackläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilmaterial eller andra material" "'15121230'";"Artiklar av sådant slag som normalt bärs i fickan eller handväskan";"'15121230'";"Artiklar av sådant slag som normalt bärs i fickan eller handväskan" "'15121250'";"Fodral och etuier, i.a.n.";"'15121250'";"Övriga fodral och etuier o.d." "'15121270'";"Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder (ej manikyrset)";"'15121270'";"Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder (ej manikyrset)" "'15121300'";"Urarmband och delar till urarmband, även av läder, konstläder eller plast; ej av ädel metall, metall eller av metall med plätering av ädel metall";"'15121300'";"Urarmband och delar till urarmband, även av läder, konstläder eller plast; ej av ädel metall, metall eller av metall med plätering av ädel metall" "'15121930'";"Varor av läder eller konstläder, till maskiner eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål";"'15121930'";"Varor av läder eller konstläder, till maskiner eller mekaniska redskap eller för annat tekniskt ändamål" "'15121960'";"Varor av läder eller konstläder, i.a.n.";"'15121960'";"Andra varor av läder eller konstläder" "'15201100'";"Vattentäta skodon med överdelar av gummi eller plast (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall)";"'15201100'";"Vattentäta skodon med överdelar av gummi eller plast (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall)" "'15201210'";"Sandaler, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (inkl. flip-flops)";"'15201210'";"Sandaler, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (inkl. flip-flops)" "'15201231'";"Skodon med överdel av gummi el. plast";"'15201231'";"Skodon med överdel av gummi el. plast" "'15201237'";"Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi eller plast och överdelar av plast (inkl. danstofflor)";"'15201237'";"Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi eller plast och överdelar av plast (inkl. danstofflor)" "'15201330'";"Skodon med botten av trä, utan innersula eller tåhätteförstärkning av metall, med överdel av läder (inkl. trätofflor)";"'15201330'";"Skodon med botten av trä, utan innersula eller tåhätteförstärkning av metall, med överdel av läder (inkl. trätofflor)" "'15201351'";"Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för män (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)";"'15201351'";"Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för män (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)" "'15201352'";"Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för kvinnor (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)";"'15201352'";"Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för kvinnor (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)" "'15201353'";"Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för barn (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)";"'15201353'";"Skodon, med överdelar av läder eller konstläder, för barn (skor och stövlar; ej vattentäta skodon eller skodon med tåhätteförstärkning av metall)" "'15201361'";"Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för män (inkl. flip-flops)";"'15201361'";"Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för män (inkl. flip-flops)" "'15201362'";"Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för kvinnor (inkl. flip-flops)";"'15201362'";"Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för kvinnor (inkl. flip-flops)" "'15201363'";"Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för barn (inkl. flip-flops)";"'15201363'";"Sandaler, med överdelar av läder eller konstläder, för barn (inkl. flip-flops)" "'15201370'";"Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi, plast eller läder och överdelar av läder (inkl. danstofflor)";"'15201370'";"Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi, plast eller läder och överdelar av läder (inkl. danstofflor)" "'15201380'";"Skodon, med överdelar av läder och yttersulor av trä eller kork eller annat material än gummi, plast och läder";"'15201380'";"Skodon, med överdelar av läder och yttersulor av trä eller kork eller annat material än gummi, plast och läder" "'15201444'";"Tofflor och andra inneskor (inkl. danstofflor)";"'15201444'";"Tofflor och andra inneskor (inkl. danstofflor)" "'15201445'";"Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och med överdelar av textilmaterial, undantaget för sport eller innebruk";"'15201445'";"Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och med överdelar av textilmaterial, undantaget för sport eller innebruk" "'15201446'";"Skodon, med överdelar av textilmaterial (med undantag av innetofflor och andra skodon för inomhusbruk samt skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder)";"'15201446'";"Skodon, med överdelar av textilmaterial (med undantag av innetofflor och andra skodon för inomhusbruk samt skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder)" "'15202100'";"Sportskor, med yttersula av gummi eller plast och med överdelar av textilmaterial (inkl. tennisskor, basketskor, gymnastikskor och andra slags träningsskor)";"'15202100'";"Sportskor, med yttersula av gummi eller plast och med överdelar av textilmaterial (inkl. tennisskor, basketskor, gymnastikskor och andra slags träningsskor)" "'15202900'";"Andra skodon för sport eller idrott, utom pjäxor och (rull-)skridskokängor";"'15202900'";"Andra skodon för sport eller idrott, utom pjäxor och (rull-)skridskokängor" "'15203120'";"Skodon (även vattentäta skodon), med tåhätteförstärkning av metall samt yttersulor och överdelar av gummi eller plast";"'15203120'";"Skodon (även vattentäta skodon), med tåhätteförstärkning av metall samt yttersulor och överdelar av gummi eller plast" "'15203150'";"Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och överdelar av läder samt tåhätteförstärkning av metall";"'15203150'";"Skodon med yttersulor av gummi, plast eller läder och överdelar av läder samt tåhätteförstärkning av metall" "'15203200'";"Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och andra skodon, i.a.n.";"'15203200'";"Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och övriga skodon" "'15204020'";"Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader, av läder";"'15204020'";"Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader, av läder" "'15204050'";"Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader, ej av läder";"'15204050'";"Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader, ej av läder" "'15204080'";"Delar till skodon (utom till överdelar) av andra material";"'15204080'";"Delar till skodon (utom till överdelar) av andra material" "'16101134'";"Virke av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba Mill.), sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på mer än 6 mm";"'16101134'";"Virke av gran (Picea abies Karst.) eller ädelgran (Abies alba Mill.), sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm" "'16101136'";"Furu (Pinus sylvestris L.), sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på mer än 6 mm";"'16101136'";"Furu (Pinus sylvestris L.), sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm" "'16101138'";"Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på mer än 6 mm (utom gran (Picea abies Karst.), ädelgran (Abies alba Mill.) och furu (Pinus sylvestris L.))";"'16101138'";"Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm (utom gran (Picea abies Karst.), ädelgran (Abies alba Mill.) och furu (Pinus sylvestris L.))" "'16101250'";"Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på mer än 6 mm (utom virke av barrträ eller tropiska träslag, ekkubb samt lister eller parkettstav av ek)";"'16101250'";"Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm (utom virke av barrträ eller tropiska träslag, ekkubb samt lister eller parkettstav av ek)" "'16101271'";"Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, längdskarvat eller hyvlat/slipat, med en tjocklek på mer än 6 mm";"'16101271'";"Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, längdskarvat eller hyvlat/slipat, med en tjocklek av mer än 6 mm" "'16101277'";"Icke sammansatt parkettstav, av ek, hyvlad, ej likformigt bearbetad";"'16101277'";"Icke sammansatt parkettstav, av ek, hyvlad, ej likformigt bearbetad" "'16101300'";"Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade";"'16101300'";"Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade" "'16102110'";"Virke av barrträ, likformigt bearbetat utefter hela längden, profilerat virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav)";"'16102110'";"Virke av barrträ, likformigt bearbetat utefter hela längden, profilerat virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav)" "'16102210'";"Virke av bambu, inbegripet icke sammansatt parkettstav, likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat";"'16102210'";"Virke av bambu, inbegripet icke sammansatt parkettstav, likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat" "'16102300'";"Virke, inbegripet icke sammansatt parkettstav, likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat (utom virke av barrträ eller bambu)";"'16102300'";"Virke, inbegripet icke sammansatt parkettstav, likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat (utom virke av barrträ eller bambu)" "'16102400'";"Träull; trämjöl";"'16102400'";"Träull; trämjöl" "'16102503'";"Trä i form av flis eller spån, av barrträ";"'16102503'";"Trä i form av flis eller spån, av barrträ" "'16102505'";"Trä i form av flis eller spån, av lövträ";"'16102505'";"Trä i form av flis eller spån, av lövträ" "'16103116'";"Obearbetat virke, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel";"'16103116'";"Obearbetat virke, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel" "'16103200'";"Järnvägs- eller spårvägssliprar av trä, impregnerade";"'16103200'";"Järnvägs- eller spårvägssliprar av trä, impregnerade" "'16103900'";"Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar";"'16103900'";"Annat obearbetat virke, inklusive kluvna störar och pålar" "'16109100'";"Torkning, impregnering o.d. behandling av trä";"'16109100'";"Torkning, impregnering o.d. behandling av trä" "'16211100'";"Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av bambu";"'16211100'";"Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av bambu" "'16211200'";"Spånskivor av trä";"'16211200'";"Spånskivor av trä" "'16211316'";"Oriented strand board (OSB) av trä";"'16211316'";"Oriented strand board (OSB) av trä" "'16211419'";"Waferboard och liknande skivor av trä (utom spånskivor och oriented strand board [OSB])";"'16211419'";"Waferboard och liknande skivor av trä (utom spånskivor och oriented strand board [OSB])" "'16211450'";"Spånskivor och liknande skivor av vedartade material (utom trä)";"'16211450'";"Spånskivor och liknande skivor av vedartade material (utom trä)" "'16211523'";"Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek på högst 5 mm";"'16211523'";"Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek av högst 5 mm" "'16211526'";"Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek på mer än 5 mm men högst 9 mm";"'16211526'";"Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm" "'16211529'";"Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek på mer än 9 mm";"'16211529'";"Torrtillverkade fiberskivor (MDF) av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en tjocklek av mer än 9 mm" "'16211543'";"Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet på mer än 0,8 g/cm3";"'16211543'";"Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av mer än 0,8 g/cm³" "'16211546'";"Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet på mer än 0,5 g/cm3 men högst 0,8 g/cm3";"'16211546'";"Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av mer än 0,5 g/cm³ men högst 0,8 g/cm³" "'16211549'";"Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet på högst 0,5 g/cm3";"'16211549'";"Fiberskivor av trä eller andra vedartade material (utom torrtillverkade fiberskivor [MDF]), även innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en densitet av högst 0,5 g/cm³" "'16211600'";"Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av barrträ";"'16211600'";"Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av barrträ" "'16211711'";"Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt (utom bambu) som vart och ett har en tjocklek på högst 6 mm, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag";"'16211711'";"Kryssfaner (plywood) bestående enbart av träfanerskikt (utom bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag" "'16211800'";"Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av annat träslag";"'16211800'";"Annan kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä, av annat träslag" "'16212100'";"Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former";"'16212100'";"Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former" "'16212210'";"Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på högst 6 mm, av barrträ";"'16212210'";"Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, av barrträ" "'16212300'";"Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på högst 6 mm, av tropiska träslag";"'16212300'";"Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, av tropiska träslag" "'16212400'";"Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek på högst 6 mm, av annat träslag än barrträ och tropiska träslag";"'16212400'";"Faner och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, av annat träslag än barrträ och tropiska träslag" "'16221030'";"Sammansatta parkettstavar för mosaikparkett";"'16221030'";"Sammansatta parkettstavar för mosaikparkett" "'16221060'";"Sammansatta parkettstavar, ej för mosaikparkett";"'16221060'";"Sammansatta parkettstavar, ej för mosaikparkett" "'16231110'";"Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av trä";"'16231110'";"Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av trä" "'16231150'";"Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä";"'16231150'";"Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä" "'16231200'";"Formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”), av trä";"'16231200'";"Formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”), av trä" "'16231900'";"Byggnads- och inredningssnickerier, av trä, ej fönster, franska fönster, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, sammansatt parkettstav, formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)";"'16231900'";"Byggnads- och inredningssnickerier, av trä, ej fönster, franska fönster, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, sammansatt parkettstav, formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)" "'16232000'";"Monteringsfärdiga trähus";"'16232000'";"Monteringsfärdiga trähus" "'16241133'";"Lastpallar och pallkragar, av trä";"'16241133'";"Lastpallar och pallkragar, av trä" "'16241135'";"Pallboxar o.d. anordningar, av trä (ej lastpallar)";"'16241135'";"Pallboxar o.d. anordningar, av trä (ej lastpallar)" "'16241200'";"Fat, tunnor, kar, baljor o.d. tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, även tunnstav";"'16241200'";"Fat, tunnor, kar, baljor o.d. tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, även tunnstav" "'16241320'";"Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar (ej kabeltrummor)";"'16241320'";"Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar (ej kabeltrummor)" "'16241350'";"Kabeltrummor av trä";"'16241350'";"Kabeltrummor av trä" "'16291130'";"Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä";"'16291130'";"Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; skoläster och skoblock, av trä" "'16291180'";"Grovt tillformade ämnen av trä el. rot för tillverkning av pipor";"'16291180'";"Grovt tillformade ämnen av trä el. rot för tillverkning av pipor" "'16291200'";"Bords- och köksartiklar, av trä";"'16291200'";"Bords- och köksartiklar, av trä" "'16291300'";"Träartiklar med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar; statyetter och andra prydnadsföremål; klädhängare och hatthyllor, brevkorgar, askfat, pennställ, bläckhållare";"'16291300'";"Träartiklar med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar; statyetter och andra prydnadsföremål; klädhängare och hatthyllor, brevkorgar, askfat, pennställ, bläckhållare" "'16291420'";"Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d.";"'16291420'";"Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d." "'16291491'";"Andra varor av trä (exkl. pallkragar och träkistor)";"'16291491'";"Andra varor av trä (exkl. pallkragar och träkistor)" "'16291500'";"Pelletar och briketter, av pressat och agglomererat trä och av träavfall och restprodukter av trä";"'16291500'";"Pelletar och briketter, av pressat och agglomererat trä och vegetabiliskt avfall och restprodukter" "'16292130'";"Korkavfall, krossad, granulerad eller malen kork (ej obearbetad eller enkelt förarbetad naturkork)";"'16292130'";"Korkavfall, krossad, granulerad eller malen kork (ej obearbetad eller enkelt förarbetad naturkork)" "'16292150'";"Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen parallella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, plattor, skivor eller remsor";"'16292150'";"Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen parallella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block, plattor, skivor eller remsor" "'16292250'";"Korkar, av naturkork";"'16292250'";"Korkar, av naturkork" "'16292290'";"Varor av naturkork, ej korkar";"'16292290'";"Varor av naturkork, ej korkar" "'16292320'";"Korkar, cylindriska, för mousserande vin, av presskork, även med påsatt skiva av naturkork";"'16292320'";"Korkar, cylindriska, för mousserande vin, av presskork, även med påsatt skiva av naturkork" "'16292350'";"Korkar, cylindriska, av presskork (utom för mousserande vin)";"'16292350'";"Korkar, cylindriska, av presskork (utom för mousserande vin)" "'16292380'";"Block, plattor, även golvplattor, skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar, av presskork, även expanderad eller bränd (ej korkar)";"'16292380'";"Block, plattor, även golvplattor, skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar, av presskork, även expanderad eller bränd (ej korkar)" "'16292400'";"Presskork; andra varor av presskork, i.a.n.";"'16292400'";"Presskork; diverse andra varor av presskork" "'16292500'";"Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten";"'16292500'";"Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten" "'17111100'";"Dissolvingmassa av ved";"'17111100'";"Dissolvingmassa av ved" "'17111200'";"Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa";"'17111200'";"Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa" "'17111300'";"Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa";"'17111300'";"Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa" "'17111400'";"Mekanisk massa av ved; halvkemisk massa av ved; massa av andra fibrösa cellulosamaterial än ved";"'17111400'";"Mekanisk massa av ved; halvkemisk massa av ved; massa av andra fibrösa cellulosamaterial än ved" "'17121100'";"Tidningspapper i rullar eller ark";"'17121100'";"Tidningspapper i rullar eller ark" "'17121200'";"Papper och papp, handgjorda";"'17121200'";"Papper och papp, handgjorda" "'17121300'";"Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller elektrokänsligt papper; karbonråpapper; tapetråpapper";"'17121300'";"Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller elektrokänsligt papper; karbonråpapper; tapetråpapper" "'17121410'";"Grafiskt papper och papp, med högst 10 % mekanisk massa, med en vikt på mindre än 40 g/m²";"'17121410'";"Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av <= 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande < 40 g/m²" "'17121435'";"Grafiskt papper och papp, med högst 10 % mekanisk massa, med en vikt på minst 40 g/m² men högst 150 g/m², i rullar";"'17121435'";"Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av <= 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande >= 40 g/m² men <= 150 g/m², i rullar" "'17121439'";"Grafiskt papper och papp, med högst 10 % mekanisk massa, med en vikt på minst 40 g/m² men högst 150 g/m², ark";"'17121439'";"Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av <= 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande >= 40 g/m² men <= 150 g/m², i ark" "'17121450'";"Grafiskt papper och papp, med högst 10 % mekanisk massa, med en vikt på mer än 150 g/m²";"'17121450'";"Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av <= 10 viktprocent av totala fiberinnehållet, vägande > 150 g/m²" "'17121470'";"Grafiskt papper och papp, med mer än 10 % mekanisk massa";"'17121470'";"Grafiskt papper och papp, med en halt av mekanisk massa av > 10 viktprocent av totala fiberinnehållet" "'17122030'";"Cellulosavadd för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära eller kvadratiska ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick";"'17122030'";"Cellulosavadd för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära eller kvadratiska ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick" "'17122055'";"Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd på mer än 36 cm eller i rektangulära ark där åtminstone en sida har än längd på mer än 36 cm i ovikt skick, med en vikt på högst 25 g/m² per skikt";"'17122055'";"Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar, med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick, vägandes <= 25 g/m² per skikt" "'17122057'";"Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd på mer än 36 cm eller i rektangulära ark där åtminstone en sida har än längd på mer än 36 cm i ovikt skick, med en vikt på mer än 25 g/m² per skikt";"'17122057'";"Kräppat papper och duk av cellulosafibrer för hushålls- eller sanitärt ändamål, i rullar, med en bredd av > 36 cm eller i rektangulära ark där åtminstone en sida är > 36 cm i ovikt skick, vägandes > 25 g/m² per skikt" "'17122090'";"Råpapper för hushållsbruk: andra";"'17122090'";"Annat råpapper för hushållsbruk" "'17123100'";"Kraftliner, oblekt och obestruken, i rullar eller ark (med undantag av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)";"'17123100'";"Kraftliner, oblekt och obestruken, i rullar eller ark (med undantag av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)" "'17123200'";"Obestruken kraftliner, i rullar eller ark (med undantag av oblekt, sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)";"'17123200'";"Obestruken kraftliner, i rullar eller ark (med undantag av oblekt, sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)" "'17123300'";"Halvkemiskt vågskiktspapper (fluting)";"'17123300'";"Halvkemiskt vågskiktspapper (fluting)" "'17123400'";"Vågskiktspapper (fluting) av returfiber och annat vågskiktspapper";"'17123400'";"Vågskiktspapper (fluting) av returfiber och annat vågskiktspapper" "'17123520'";"Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), med en vikt på högst 150 g/m², i rullar eller ark";"'17123520'";"Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), vikt <= 150 g/m², i rullar eller ark" "'17123540'";"Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), med en vikt på mer än 150 g/m², i rullar eller ark";"'17123540'";"Obelagd och obestruken testliner (av återvinningsmassa), vikt > 150 g/m², i rullar eller ark" "'17124120'";"Oblekt och obestruket kraftsäckpapper (med undantag av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)";"'17124120'";"Oblekt och obestruket kraftsäckpapper (med undantag av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)" "'17124140'";"Obestruket kraftsäckpapper (med undantag av oblekt, sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)";"'17124140'";"Obestruket kraftsäckpapper (med undantag av oblekt, sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål samt papper och papp till hålkort och hålremsor)" "'17124160'";"Obestruket kraftpapper och kraftpapp med en vikt på högst 150 g/m² (exklusive kraftliner och kraftsäckpapper, för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål osv.)";"'17124160'";"Obestruket kraftpapper och kraftpapp vägande <= 150 g/m² (exklusive kraftliner och kraftsäckpapper, för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål osv.)" "'17124180'";"Kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, i rullar eller ark";"'17124180'";"Kraftsäckpapper, kräppat eller plisserat, i rullar eller ark" "'17124220'";"Omslagspapper av sulfitmassa, i rullar eller ark";"'17124220'";"Omslagspapper av sulfitmassa, i rullar eller ark" "'17124240'";"Annat papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, med en vikt på högst 150 g/m² (utom produkter enligt HS 4802, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)";"'17124240'";"Annat papper/papp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, vägande <= 150 g/m² (undantaget produkter enligt HS 48.02, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)" "'17124260'";"Annat papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, med en vikt på mer än 150 g/m² och mindre än 225 g/m² (utom produkter enligt HS 4802, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)";"'17124260'";"Annat papper/papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, vägande > 150 g/m² < 225 g/m² (undantaget produkter enligt HS 48.02, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)" "'17124280'";"Annat papper och papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, med en vikt på minst 225 g/m² (utom produkter enligt HS 4802, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)";"'17124280'";"Annat papper/papp, obelagda och obestrukna, i rullar/ark, vägande >= 225 g/m² (undantaget produkter enligt HS 48.02, vågningspapper, testliner, omslagspapper av sulfitmassa, filtrerpapper och filtrerpapp samt grålumppapper och grålumppapp)" "'17124330'";"Filterpapper och filterpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark";"'17124330'";"Filterpapper och filterpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark" "'17124360'";"Grålumppapper och grålumppapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark";"'17124360'";"Grålumppapper och grålumppapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark" "'17124400'";"Cigarettpapper (exklusive cigarettpapper i häften, cigaretthylsor), i rullar med en bredd av > 5 cm)";"'17124400'";"Cigarettpapper (exklusive cigarettpapper i häften, cigaretthylsor), i rullar med en bredd av > 5 cm)" "'17125110'";"Returfiberbaserad obestruken kartong";"'17125110'";"Returfiberbaserad obestruken kartong" "'17125910'";"Annan obestruken papp";"'17125910'";"Annan obestruken papp" "'17126000'";"Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper";"'17126000'";"Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper" "'17127100'";"Papper och papp, sammansatta inte belagda, bestrukna eller impregnerade, i rullar eller ark, även halmpapper och halmpapp";"'17127100'";"Papper och papp, sammansatta inte belagda, bestrukna eller impregnerade, i rullar eller ark, även halmpapper och halmpapp" "'17127200'";"Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade";"'17127200'";"Papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade" "'17127336'";"Papper och papp till ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt papper, med högst 10 % mekanisk och kemimekanisk massa, och papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, alla med en vikt på högst 150 g/m²";"'17127336'";"Papper och papp till ljuskänsligt, värmekänsligt eller elektrokänsligt papper innehållande högst 10 % mekaniska och kemimekaniska fibrer, och papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, alla med en vikt av <= 150 g/m²" "'17127360'";"Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper) för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, med mekanisk massa > 10 %";"'17127360'";"Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper) för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, innehållande > 10 viktprocent mekanisk trämassa" "'17127375'";"Annat belagt eller bestruket papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, med mer än 10 % mekanisk massa, i rullar";"'17127375'";"Annat belagt eller bestruket papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, innehållande > 10 viktprocent mekanisk trämassa, i rullar" "'17127379'";"Annat belagt eller bestruket papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, med mer än 10 % mekanisk massa, i ark";"'17127379'";"Annat belagt eller bestruket papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, innehållande > 10 viktprocent mekanisk trämassa, i ark" "'17127400'";"Kraftpapper (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen";"'17127400'";"Kraftpapper (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen" "'17127500'";"Kraftpapp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen";"'17127500'";"Kraftpapp (annat än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestruket med kaolin eller andra oorganiska ämnen" "'17127600'";"Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, i rullar eller ark";"'17127600'";"Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, i rullar eller ark" "'17127710'";"Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tjära, bitumen eller asfalt, i rullar eller ark";"'17127710'";"Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med tjära, bitumen eller asfalt, i rullar eller ark" "'17127733'";"Självhäftande papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning, i rullar eller ark";"'17127733'";"Självhäftande papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning, i rullar eller ark" "'17127735'";"Papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning, i rullar eller ark (ej självhäftande)";"'17127735'";"Papper och papp, gummerade eller försedda med annan klistrande beläggning, i rullar eller ark (ej självhäftande)" "'17127755'";"Blekt papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast, med en vikt på mer än 150 g/m², i rullar eller ark (utom med lim och klister)";"'17127755'";"Blekt papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister), med en vikt av > 150 g/m², i rullar eller ark" "'17127759'";"Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast, i rullar eller ark (utom med lim och klister, blekt, med en vikt på mer än 150 g/m²)";"'17127759'";"Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med plast (med undantag av klister), i rullar eller ark (exkl. blekt, med en vikt av > 150 g/m²)" "'17127770'";"Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol, i rullar eller ark";"'17127770'";"Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade med vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol, i rullar eller ark" "'17127780'";"Andra papper och papp, överdragna m.m., i.a.n.";"'17127780'";"Övrigt papper och papp, överdragna m.m." "'17127820'";"Kraftpapper och kraftpapp (andra än sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål), på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (ej inbegripet kraftpapper och kraftpapp likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa på mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet)";"'17127820'";"Kraftpapper och kraftpapp (andra än sådana som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål), på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen, i rullar eller i kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (ej inbegripet kraftpapper och kraftpapp likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk massa av > 95 viktprocent av det totala fiberinnehållet)" "'17127850'";"Annat papper och annan papp, flerskiktade, belagda eller bestrukna";"'17127850'";"Annat papper och annan papp, flerskiktade, belagda eller bestrukna" "'17127953'";"Flerskiktat papper och papp, belagda eller bestrukna, med alla skikt blekta";"'17127953'";"Flerskiktat papper och papp, belagda eller bestrukna, med alla skikt blekta" "'17127955'";"Flerskiktat papper och papp, belagda eller bestrukna, med endast ett av ytterskikten blekt";"'17127955'";"Flerskiktat papper och papp, belagda eller bestrukna, med endast ett av ytterskikten blekt" "'17127970'";"Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen (exklusive papper och papp för grafiskt bruk, flerskiktat papper och papp), i rullar eller ark";"'17127970'";"Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen (exklusive papper och papp för grafiskt bruk, flerskiktat papper och papp), i rullar eller ark" "'17211100'";"Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), i rullar eller ark";"'17211100'";"Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), i rullar eller ark" "'17211230'";"Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av >= 40 cm, av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer";"'17211230'";"Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av >= 40 cm, av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer" "'17211250'";"Säckar, bärkassar och påsar (exklusive säckar, bärkassar och påsar med en bredd vid botten av >= 40 cm), av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer";"'17211250'";"Säckar, bärkassar och påsar (exklusive säckar, bärkassar och påsar med en bredd vid botten av >= 40 cm), av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer" "'17211300'";"Kartonger, askar och lådor av wellpapp";"'17211300'";"Kartonger, askar och lådor av wellpapp" "'17211400'";"Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp";"'17211400'";"Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp" "'17211530'";"Andra förpackningar, även fodral till grammofonskivor, i.a.n.";"'17211530'";"Andra förpackningar, inbegripet fodral till grammofonskivor" "'17211550'";"Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper eller papp";"'17211550'";"Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper eller papp" "'17221120'";"Toalettpapper";"'17221120'";"Toalettpapper" "'17221140'";"Näsdukar och servetter för rengöring av ansikte eller händer, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer";"'17221140'";"Näsdukar och servetter för rengöring av ansikte eller händer, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer" "'17221160'";"Handdukar av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer";"'17221160'";"Handdukar av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer" "'17221180'";"Borddukar och bordsservetter, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer";"'17221180'";"Borddukar och bordsservetter, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer" "'17221210'";"Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av vadd";"'17221210'";"Sanitetsbindor och sanitetstamponger, blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av vadd" "'17221220'";"Sanitetsbindor, tamponger o.d., av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer";"'17221220'";"Sanitetsbindor, tamponger o.d., av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer" "'17221230'";"Blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer (ej toalettpapper, sanitetsbindor, tamponger o.d.)";"'17221230'";"Blöjor till spädbarn och liknande sanitetsartiklar, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer (ej toalettpapper, sanitetsbindor, tamponger o.d.)" "'17221240'";"Vadd; andra varor av vadd";"'17221240'";"Vadd; andra varor av vadd" "'17221250'";"Kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer (ej näsdukar, huvudbonader)";"'17221250'";"Kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer (ej näsdukar, huvudbonader)" "'17221260'";"Sanitetsbindor, tamponger och liknande artiklar, av andra textilmaterial (utom av vadd av textilmaterial)";"'13922993'";"Sanitetsbindor, tamponger och liknande varor av textilmaterial (exkl. vadd)" "'17221270'";"Blöjor till spädbarn, av andra textilmaterial (utom av vadd av textilmaterial)";"'13922997'";"Blöjor till spädbarn och liknande varor av textilmaterial (exkl. vadd)" "'17221290'";"Hushålls-, sanitets- och sjukhusartiklar av papper etc., i.a.n.";"'17221290'";"Andra hushålls-, sanitets- och sjukhusartiklar, av papper etc" "'17221300'";"Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp";"'17221300'";"Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp" "'17231100'";"Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, pappersstenciler och offsetplåtar av papper; papper, gummerat eller försett med annan klistrande beläggning";"'17231100'";"Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, pappersstenciler och offsetplåtar av papper; papper, gummerat eller försett med annan klistrande beläggning" "'17231230'";"Kuvert av papper eller papp";"'17231230'";"Kuvert av papper eller papp" "'17231250'";"Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort av papper eller papp";"'17231250'";"Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort av papper eller papp" "'17231270'";"Askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.";"'17231270'";"Askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d." "'17231313'";"Kontorsböcker, räkenskapsböcker, orderböcker och kvittensböcker, av papper eller papp";"'17231313'";"Kontorsböcker, räkenskapsböcker, orderböcker och kvittensböcker, av papper eller papp" "'17231315'";"Anteckningsböcker, brevpapper i block och anteckningsblock, av papper eller papp";"'17231315'";"Anteckningsböcker, brevpapper i block och anteckningsblock, av papper eller papp" "'17231317'";"Dagböcker, av papper eller papp";"'17231317'";"Dagböcker, av papper eller papp" "'17231319'";"Möteskalendrar, adressböcker o.d., av papper eller papp (ej dagböcker)";"'17231319'";"Möteskalendrar, adressböcker o.d., av papper eller papp (ej dagböcker)" "'17231330'";"Skrivböcker, av papper eller papp";"'17231330'";"Skrivböcker, av papper eller papp" "'17231350'";"Samlingspärmar (andra än bokomslag) och mappar, av papper eller papp";"'17231350'";"Samlingspärmar (andra än bokomslag) och mappar, av papper eller papp" "'17231370'";"Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper, av papper eller papp";"'17231370'";"Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper, av papper eller papp" "'17231380'";"Album för prover eller samlingar, av papper eller papp";"'17231380'";"Album för prover eller samlingar, av papper eller papp" "'17231390'";"Läskblock, bokomslag och liknande varor av papper och papp";"'17231390'";"Läskblock, bokomslag och liknande varor av papper och papp" "'17231400'";"Annat papper och annan papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, tryckta, präglade eller perforerade";"'17231400'";"Annat papper och annan papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, tryckta, präglade eller perforerade" "'17241100'";"Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper";"'17241100'";"Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper" "'17241200'";"Väggbeklädnader av textilmaterial (textiltapeter)";"'17241200'";"Väggbeklädnader av textilmaterial (textiltapeter)" "'17291120'";"Självhäftande etiketter av alla slag, av papper eller papp, tryckta";"'17291120'";"Självhäftande etiketter av alla slag, av papper eller papp, tryckta" "'17291140'";"Etiketter av alla slag (ej självhäftande), av papper eller papp, tryckta";"'17291140'";"Etiketter av alla slag (ej självhäftande), av papper eller papp, tryckta" "'17291160'";"Självhäftande etiketter av alla slag (exklusive tryckta), av papper eller papp";"'17291160'";"Självhäftande etiketter av alla slag (exklusive tryckta), av papper eller papp" "'17291180'";"Etiketter av alla slag (ej självhäftande och tryckta), av papper eller papp";"'17291180'";"Etiketter av alla slag (ej självhäftande och tryckta), av papper eller papp" "'17291200'";"Filterblock och filterplattor av pappersmassa";"'17291200'";"Filterblock och filterplattor av pappersmassa" "'17291910'";"Cigarettpapper i rullar med en bredd av högst 5 cm eller i form av häften; cigaretthylsor";"'17291910'";"Cigarettpapper i rullar med en bredd av högst 5 cm eller i form av häften; cigaretthylsor" "'17291920'";"Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, av sådana slag som används för uppspolning av textilgarn";"'17291920'";"Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, av sådana slag som används för uppspolning av textilgarn" "'17291930'";"Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, exkl. sådana slag som används för uppspolning av textilgarn";"'17291930'";"Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp, exkl. sådana slag som används för uppspolning av textilgarn" "'17291951'";"Filtrerpapper och filtrerpapp, tillformade";"'17291951'";"Filtrerpapper och filtrerpapp, tillformade" "'17291955'";"Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett för registrerande apparater";"'17291955'";"Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett för registrerande apparater" "'17291957'";"Formpressade artiklar av pappersmassa";"'17291957'";"Formpressade artiklar av pappersmassa" "'17291985'";"Andra artiklar av papper eller papp, i.a.n.";"'17291985'";"Andra artiklar av papper eller papp" "'18111000'";"Tryckta tidningar och tidskrifter, utgivna minst fyra gånger per vecka";"'18111000'";"Tryckta tidningar och tidskrifter, utgivna minst fyra gånger per vecka" "'18121100'";"Nya frimärken, stämpelpapper, checkblanketter, sedlar etc.";"'18121100'";"Nya frimärken, stämpelpapper, checkblanketter, sedlar etc." "'18121230'";"Tryckta affärskataloger";"'18121230'";"Tryckta affärskataloger" "'18121250'";"Reklamtryckalster (exkl. affärskataloger)";"'18121250'";"Reklamtryckalster (exkl. affärskataloger)" "'18121300'";"Tryckta tidningar och tidskrifter, utgivna mindre än fyra gånger per vecka";"'18121300'";"Tryckta tidningar och tidskrifter, utgivna mindre än fyra gånger per vecka" "'18121407'";"Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, i form av enstaka blad";"'18121407'";"Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, i form av enstaka blad" "'18121414'";"Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster (utom i form av enstaka blad)";"'18121414'";"Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster (utom i form av enstaka blad)" "'18121421'";"Tryckta bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn";"'18121421'";"Tryckta bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn" "'18121428'";"Tryckta lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till sådana";"'18121428'";"Tryckta lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till sådana" "'18121435'";"Tryckta kartor av alla slag i bokform";"'18121435'";"Tryckta kartor av alla slag i bokform" "'18121442'";"Tryckta kartor av alla slag (utom i bokform)";"'18121442'";"Tryckta kartor av alla slag (utom i bokform)" "'18121449'";"Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck";"'18121449'";"Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck" "'18121456'";"Tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utsmyckning";"'18121456'";"Tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utsmyckning" "'18121463'";"Tryckta bilder, planscher och fotografier";"'18121463'";"Tryckta bilder, planscher och fotografier" "'18121610'";"Tryck på textilier";"'18121610'";"Tryck på textilier" "'18121620'";"Tryck på andra material än textilier eller papper";"'18121620'";"Tryck på andra material än textilier eller papper" "'18121910'";"Tryckta almanackor av alla slag, inbegripet almanacksblock";"'18121910'";"Tryckta almanackor av alla slag, inbegripet almanacksblock" "'18121920'";"Tryckta musiknoter (inkl. punktskriftsnoter)";"'18121920'";"Tryckta musiknoter (inkl. punktskriftsnoter)" "'18121930'";"Dekalkomanier";"'18121930'";"Dekalkomanier" "'18121990'";"Andra tryckalster, i.a.n.";"'18121990'";"Övriga tryckalster" "'18131000'";"Utarbetande och framställning av tryckplåtar";"'18131000'";"Utarbetande och framställning av tryckplåtar" "'18132000'";"Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar";"'18132000'";"Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar" "'18133000'";"Andra grafiska arbeten";"'18133000'";"Andra grafiska arbeten" "'18141010'";"Bokbindning och annat slutarbete av böcker och liknande (vikning, ihopsättning, häftning, limning, skärning, tillverkning av omslag)";"'18141010'";"Bokbindning och annat slutarbete av böcker och liknande (vikning, ihopsättning, häftning, limning, skärning, tillverkning av omslag)" "'18141030'";"Bokbindning och annat slutarbete av broschyrer, tidningar, kataloger och reklammaterial (vikning, ihopsättning, häftning, skärning)";"'18141030'";"Bokbindning och annat slutarbete av broschyrer, tidningar, kataloger och reklammaterial (vikning, ihopsättning, häftning, skärning)" "'18141050'";"Bokbindning och annat slutarbete av tryckalster av papper och papp (ej slutarbete av böcker, broschyrer, tidningar, kataloger och reklammaterial)";"'18141050'";"Bokbindning och annat slutarbete av tryckalster av papper och papp (ej slutarbete av böcker, broschyrer, tidningar, kataloger och reklammaterial)" "'18201010'";"Reproduktion av ljud på grammofonskivor";"'18201010'";"Reproduktion av ljud på grammofonskivor" "'18201030'";"Reproduktion av ljud på magnetband, med en bredd av <= 4 mm";"'18201030'";"Reproduktion av ljud på magnetband, med en bredd av <= 4 mm" "'18201050'";"Reproduktion av ljud på magnetband, med en bredd av > 4 mm men <= 6,5 mm";"'18201050'";"Reproduktion av ljud på magnetband, med en bredd av > 4 mm men <= 6,5 mm" "'18201070'";"Reproduktion av ljud på cd-skivor";"'18201070'";"Reproduktion av ljud på cd-skivor" "'18202050'";"Reproduktion av ljud och bild på videomagnetband med en bredd av > 6,5 mm";"'18202050'";"Reproduktion av ljud och bild på videomagnetband med en bredd av > 6,5 mm" "'18202070'";"Reproduktion av videoskivor m.m. (ej magnetband)";"'18202070'";"Reproduktion av videoskivor m.m. (ej magnetband)" "'18203030'";"Reproduktion av magnetband innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer, med en bredd på <= 4 mm (ej ljud- eller bildinspelningar)";"'18203030'";"Reproduktion av magnetband innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer, med en bredd på <= 4 mm (ej ljud- eller bildinspelningar)" "'18203050'";"Reproduktion av magnetband innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer, med en bredd på > 4 mm (ej ljud- eller bildinspelningar)";"'18203050'";"Reproduktion av magnetband innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer, med en bredd på > 4 mm (ej ljud- eller bildinspelningar)" "'18203070'";"Reproduktion av medier innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer (ej magnetband, ljud- eller bildinspelningar)";"'18203070'";"Reproduktion av medier innehållande data eller instruktioner av sådana slag som används i datorer (ej magnetband, ljud- eller bildinspelningar)" "'1910100000'";"Koks (inklusive lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv; retortkol";"'1910100000'";"Koks (inklusive lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv; retortkol" "'1910200000'";"Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror";"'1910200000'";"Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror" "'19103000'";"Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av sådant beck";"'19103000'";"Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av sådant beck" "'1920210000'";"Motorbensin";"'1920210000'";"Motorbensin" "'1920220000'";"Flygbensin";"'1920220000'";"Flygbensin" "'1920230000'";"Petroleumnafta";"'1920230000'";"Petroleumnafta" "'1920240000'";"Jetbensin och flygfotogen";"'1920240000'";"Jetbensin och flygfotogen" "'1920250000'";"Nafta";"'1920250000'";"Nafta" "'1920261000'";"Gasolja, exklusive dieselolja";"'1920261000'";"Gasolja, exklusive dieselolja" "'1920262000'";"Dieselolja";"'1920262000'";"Dieselolja" "'1920270000'";"Övriga mellanoljor erhållna ur petroleum; diverse mellanoljepreparat";"'1920270000'";"Övriga mellanoljor erhållna ur petroleum; diverse mellanoljepreparat" "'1920280000'";"Övriga eldningsoljor";"'1920280000'";"Övriga eldningsoljor" "'1920290000'";"Smörjoljor; övriga tungoljor";"'1920290000'";"Smörjoljor; övriga tungoljor" "'1920310000'";"Propan och butan, förtätade till vätska";"'1920310000'";"Propan och butan, förtätade till vätska" "'1920320000'";"Eten, propen, buten och butadien";"'1920320000'";"Eten, propen, buten och butadien" "'1920390000'";"Andra petroleumgaser eller gasformiga kolväten, med undantag av naturgas";"'1920390000'";"Andra petroleumgaser eller gasformiga kolväten, med undantag av naturgas" "'1920410000'";"Vaselin; paraffin; petroleumvax och andra mineralvaxer";"'1920410000'";"Vaselin; paraffin; petroleumvax och andra mineralvaxer" "'1920420000'";"Petroleumkoks; petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum";"'1920420000'";"Petroleumkoks; petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum" "'20111120'";"Argon";"'20111120'";"Argon" "'20111140'";"Helium";"'20111130'";"Ädelgaser, ej argon" "'20111150'";"Hydrogen (väte)";"'20111150'";"Hydrogen (väte)" "'20111160'";"Nitrogen (kväve)";"'20111160'";"Nitrogen (kväve)" "'20111170'";"Oxygen (syre)";"'20111170'";"Oxygen (syre)" "'20111190'";"Andra ädelgaser (neon, krypton och xenon)";"'20111130'";"Ädelgaser, ej argon" "'20111230'";"Koldioxid (kolsyra)";"'20111230'";"Koldioxid (kolsyra)" "'20111250'";"Svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid), diarseniktrioxid";"'20111250'";"Svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid), diarseniktrioxid" "'20111270'";"Kväveoxider";"'20111270'";"Kväveoxider" "'20111290'";"Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller (utom svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid), diarseniktrioxid, kväveoxider, kiseldioxid, svaveldioxid, koldioxid)";"'20111290'";"Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller (utom svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid), diarseniktrioxid, kväveoxider, kiseldioxid, svaveldioxid, koldioxid)" "'20111300'";"Flytande luft, komprimerad luft";"'20111300'";"Flytande luft, komprimerad luft" "'20121130'";"Zinkoxid; zinkperoxid";"'20121130'";"Zinkoxid; zinkperoxid" "'20121150'";"Titanoxider";"'20121150'";"Titanoxider" "'20121210'";"Manganoxider: mangandioxid";"'20121200'";"Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar" "'20121220'";"Manganoxider: manganoxid innehållande minst 77 viktprocent mangan";"'20121200'";"Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar" "'20121230'";"Manganoxider: manganoxid innehållande mindre än 77 viktprocent mangan";"'20121200'";"Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar" "'20121240'";"Oxider och hydroxider av krom, bly och koppar";"'20121200'";"Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar" "'20121910'";"Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3";"'20121910'";"Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3" "'20121930'";"Koboltoxider och kobolthydroxider, kommersiella koboltoxider";"'20121930'";"Koboltoxider och kobolthydroxider, kommersiella koboltoxider" "'20121955'";"Litiumoxid och litiumhydroxid";"'20121950'";"Litiumoxid och litiumhydroxid; vanadinoxider och vanadinhydroxider; nickeloxider och nickelhydroxider; germaniumoxider och zirkoniumdioxid" "'20121960'";"Vanadinoxider och vanadinhydroxider";"'20121950'";"Litiumoxid och litiumhydroxid; vanadinoxider och vanadinhydroxider; nickeloxider och nickelhydroxider; germaniumoxider och zirkoniumdioxid" "'20121965'";"Nickeloxider och nickelhydroxider";"'20121950'";"Litiumoxid och litiumhydroxid; vanadinoxider och vanadinhydroxider; nickeloxider och nickelhydroxider; germaniumoxider och zirkoniumdioxid" "'20121970'";"Germaniumoxider och zirkoniumdioxid";"'20121950'";"Litiumoxid och litiumhydroxid; vanadinoxider och vanadinhydroxider; nickeloxider och nickelhydroxider; germaniumoxider och zirkoniumdioxid" "'20121973'";"Molybdenoxider och molybdenhydroxider";"'20121973'";"Molybdenoxider och molybdenhydroxider" "'20121975'";"Antimonoxider";"'20121975'";"Antimonoxider" "'20121980'";"Berylliumoxid och berylliumhydroxid";"'20121990'";"Andra oorganiska baser, andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider" "'20121981'";"Volframoxider och volframhydroxider";"'20121990'";"Andra oorganiska baser, andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider" "'20121995'";"Andra oorganiska baser, andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider, i.a.n.";"'20121990'";"Andra oorganiska baser, andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider" "'20122110'";"Dispersionsfärgämnen samt preparat baserade på sådana ämnen";"'20122110'";"Dispersionsfärgämnen samt preparat på basis av sådana ämnen" "'20122120'";"Sura färgämnen och betningsfärgämnen samt preparat baserade på sådana färgämnen";"'20122120'";"Sura färgämnen och betningsfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen" "'20122130'";"Basiska färgämnen samt preparat baserade på sådana färgämnen";"'20122130'";"Basiska färgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen" "'20122140'";"Direktfärgämnen samt preparat baserade på sådana färgämnen";"'20122140'";"Direktfärgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen" "'20122150'";"Andra syntetiska organiska färgämnen";"'20122150'";"Andra syntetiska organiska färgämnen" "'20122160'";"Syntetiska organiska produkter som används som optiska vitmedel";"'20122160'";"Syntetiska organiska produkter som används som optiska vitmedel" "'20122170'";"Substratpigment samt preparat baserade på substratpigment";"'20122170'";"Substratpigment samt preparat på basis av substratpigment" "'20122250'";"Vegetabiliska garvämnesextrakt, garvsyror samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror";"'20122250'";"Vegetabiliska garvämnesextrakter, garvsyror samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror" "'20122270'";"Vegetabiliska eller animaliska färgämnen samt preparat baserade på sådana färgämnen (inklusive färgämnesextrakt men inte djurkol)";"'20122270'";"Vegetabiliska eller animaliska färgämnen samt preparat på basis av sådana färgämnen (inbegripet färgämnesextrakter men inte djurkol)" "'20122330'";"Syntetiska organiska garvämnen";"'20122330'";"Syntetiska organiska garvämnen" "'20122350'";"Oorganiska garvämnen, garvningspreparat, enzymatiska garveripreparat";"'20122350'";"Oorganiska garvämnen, garvningspreparat, enzymatiska garveripreparat" "'20122415'";"Pigment och preparat baserade på titandioxid, med minst 80 viktprocent titandioxid";"'20122415'";"Pigment och preparat på basis av titandioxid, med >= 80 viktprocent titandioxid" "'20122419'";"Pigment och preparat baserade på titandioxid, med mindre än 80 viktprocent titandioxid";"'20122419'";"Pigment och preparat på basis av titandioxid, med < 80 viktprocent titandioxid" "'20122450'";"Andra färgämnen; pigment och preparat baserade på oorganiska eller mineralbaserade färgämnen; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer";"'20122450'";"Andra färgämnen; pigment och preparat på basis av oorganiska eller mineralbaserade färgämnen; oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer" "'20132111'";"Klor";"'20132111'";"Klor" "'20132116'";"Jod; fluor; brom";"'20132116'";"Jod; fluor; brom" "'20132120'";"Svavel, sublimerat eller fällt, kolloidalt svavel";"'20132120'";"Svavel, sublimerat eller fällt, kolloidalt svavel" "'20132130'";"Kol (kimrök och andra former av kol, i.a.n.)";"'20132130'";"Kol (kimrök och andra former av kol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans)" "'20132141'";"Bor";"'20132140'";"Bor; tellur" "'20132142'";"Tellur";"'20132140'";"Bor; tellur" "'20132160'";"Kisel, som innehåller minst 99,99 viktprocent kisel";"'20132150'";"Kisel" "'20132170'";"Kisel, annan än sådan som innehåller minst 99,99 viktprocent kisel";"'20132150'";"Kisel" "'20132181'";"Fosfor";"'20132180'";"Fosfor; arsenik; selen" "'20132185'";"Arsenik; selen";"'20132180'";"Fosfor; arsenik; selen" "'20132210'";"Fosforoxiklorid";"'20132235'";"Klorider och kloridoxider av fosfor" "'20132220'";"Fosfortriklorid";"'20132235'";"Klorider och kloridoxider av fosfor" "'20132230'";"Fosforpentaklorid";"'20132235'";"Klorider och kloridoxider av fosfor" "'20132237'";"Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller, ej klorider och kloridoxider av fosfor";"'20132237'";"Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller, ej klorider och kloridoxider av fosfor" "'20132240'";"Fosforklorider och fosforkloridoxider (utom fosforoxiklorid, fosfortriklorid och fosforpentaklorid)";"'20132235'";"Klorider och kloridoxider av fosfor" "'20132270'";"Fosforsulfider, kommersiell fosfortrisulfid";"'20132260'";"Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid" "'20132280'";"Sulfider av ickemetaller (utom fosforsulfider, kommersiell fosfortrisulfid)";"'20132260'";"Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid" "'20132300'";"Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium; kvicksilver";"'20132300'";"Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium; kvicksilver" "'20132413'";"Hydrogenklorid (klorväte) och saltsyra";"'20132413'";"Hydrogenklorid (klorväte) och saltsyra" "'20132415'";"Klorosvavelsyra";"'20132415'";"Klorosvavelsyra" "'20132434'";"Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra)";"'20132434'";"Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra)" "'20132453'";"Fosforpentoxid";"'20132453'";"Fosforpentoxid" "'20132455'";"Fosforsyra och polyfosforsyror";"'20132455'";"Fosforsyra och polyfosforsyror" "'20132462'";"Dibortrioxid";"'20132460'";"Boroxider; borsyror; oorganiska syror (ej vätefluorid)" "'20132465'";"Boroxider och borsyror (utom dibortrioxid)";"'20132460'";"Boroxider; borsyror; oorganiska syror (ej vätefluorid)" "'20132469'";"Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller (utom hydrogenfluorid)";"'20132460'";"Boroxider; borsyror; oorganiska syror (ej vätefluorid)" "'20132473'";"Vätefluorid (fluorvätesyra)";"'20132473'";"Vätefluorid (fluorvätesyra)" "'20132475'";"Kiseldioxid";"'20132475'";"Kiseldioxid" "'20132477'";"Svaveldioxid";"'20132477'";"Svaveldioxid" "'20132525'";"Natriumhydroxid (kaustik soda), i fast form";"'20132525'";"Natriumhydroxid (kaustik soda), i fast form" "'20132527'";"Natriumhydroxid i vattenlösning (natronlut)";"'20132527'";"Natriumhydroxid i vattenlösning (natronlut)" "'20132530'";"Kaliumhydroxid (kaustikt kali)";"'20132530'";"Kaliumhydroxid (kaustikt kali)" "'20132550'";"Natrium- och kaliumperoxid";"'20132550'";"Natrium- och kaliumperoxid" "'20132563'";"Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid";"'20132560'";"Magnesiumhydroxid, och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium" "'20132565'";"Oxider, hydroxider och peroxider, av strontium eller barium";"'20132560'";"Magnesiumhydroxid, och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium" "'20132570'";"Aluminiumhydroxid";"'20132570'";"Aluminiumhydroxid" "'20132580'";"Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen";"'20132580'";"Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen" "'20133115'";"Fluorider, fluorsilikater, fluoraluminater och andra fluorkomplexa salter (litiumhexafluorfosfat (1-), litiumdifluorfosfat, litiumhexafluorarsenatmonohydrat, litiumtetrafluorborat)";"'20133110'";"Fluorider, fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter" "'20133119'";"Fluorider, fluorsilikater, fluoraluminater och andra fluorkomplexa salter (utom natriumhexafluoraluminat (syntetisk kryolit), hexafluorfosfat (1-), difluorfosfat, hexafluorarsenatmonohydrat och litiumtetrafluorborat samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)";"'20133110'";"Fluorider, fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter" "'20133131'";"Magnesiumklorider";"'20133130'";"Klorider, ej ammoniumklorid" "'20133132'";"Nickelklorider";"'20133130'";"Klorider, ej ammoniumklorid" "'20133133'";"Tennklorider";"'20133130'";"Klorider, ej ammoniumklorid" "'20133134'";"Koboltklorider";"'20133130'";"Klorider, ej ammoniumklorid" "'20133139'";"Andra klorider, i.a.n.";"'20133130'";"Klorider, ej ammoniumklorid" "'20133150'";"Kloridoxider och hydroxidklorider av koppar och andra metaller";"'20133150'";"Kloridoxider och hydroxidklorider av koppar och andra metaller" "'20133171'";"Bromider och bromidoxider (utom natriumbromid och kaliumbromid)";"'20133170'";"Bromider och bromidoxider, jodider och jodidoxider" "'20133179'";"Natriumbromid och kaliumbromid; jodider och jodidoxider";"'20133170'";"Bromider och bromidoxider, jodider och jodidoxider" "'20133230'";"Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter";"'20133230'";"Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter" "'20133250'";"Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater";"'20133250'";"Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater" "'20134111'";"Sulfider av kalcium, antimon eller järn";"'20134110'";"Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade; ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater" "'20134120'";"Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade; ditioniter och sulfoxylater (utom av kalcium, antimon och järn)";"'20134110'";"Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade; ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater" "'20134133'";"Sulfiter";"'20134133'";"Sulfiter" "'20134135'";"Tiosulfater";"'20134135'";"Tiosulfater" "'20134150'";"Aluminiumsulfater";"'20134151'";"Sulfater av barium eller aluminium" "'20134155'";"Bariumsulfater";"'20134151'";"Sulfater av barium eller aluminium" "'20134160'";"Magnesiumsulfater";"'20134157'";"Sulfater, ej aluminium- och bariumsulfat" "'20134161'";"Nickelsulfater";"'20134157'";"Sulfater, ej aluminium- och bariumsulfat" "'20134162'";"Sulfater av kobolt och titan";"'20134157'";"Sulfater, ej aluminium- och bariumsulfat" "'20134165'";"Sulfater (utom av aluminium, barium, magnesium, nickel, kobolt eller titan)";"'20134157'";"Sulfater, ej aluminium- och bariumsulfat" "'20134173'";"Alunarter";"'20134173'";"Alunarter" "'20134175'";"Peroxosulfater (persulfater)";"'20134175'";"Peroxosulfater (persulfater)" "'20134211'";"Nitrater av barium, beryllium, kadmium, kobolt, nickel och bly";"'20134210'";"Nitrater, ej kaliumnitrat" "'20134212'";"Nitrater av koppar och andra (utom av kalium, barium, beryllium, kadmium, kobolt, nickel eller bly)";"'20134210'";"Nitrater, ej kaliumnitrat" "'20134220'";"Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter)";"'20134220'";"Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter)" "'20134230'";"Mononatrium- och dinatriumfosfat";"'20134230'";"Mononatrium- och dinatriumfosfat" "'20134240'";"Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)";"'20134240'";"Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)" "'20134270'";"Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat)";"'20134270'";"Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat)" "'20134280'";"Fosfater (utom kalciumhydrogenortofosfat och mono- eller dinatriumfosfat); polyfosfater (utom natriumtrifosfat)";"'20134280'";"Fosfater (med undantag av kalciumhydrogenortofosfat och mono- eller dinatriumfosfat); polyfosfater (med undantag av natriumtrifosfat)" "'20134310'";"Natriumkarbonat (soda)";"'20134310'";"Natriumkarbonat (soda)" "'20134320'";"Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)";"'20134320'";"Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)" "'20134340'";"Kalciumkarbonat (utfällt)";"'20134340'";"Kalciumkarbonat" "'20134350'";"Litiumkarbonater";"'20134390'";"Andra karbonater" "'20134395'";"Andra karbonater, i.a.n.";"'20134390'";"Andra karbonater" "'20135115'";"Volframater";"'20135110'";"Manganiter, manganater och permanganater; molybdater; volframater" "'20135120'";"Manganiter, manganater och permanganater; molybdater";"'20135110'";"Manganiter, manganater och permanganater; molybdater; volframater" "'20135125'";"Kromater och dikromater; peroxokromater";"'20135125'";"Kromater och dikromater; peroxokromater" "'20135178'";"Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror: zinkater och vanadater";"'20135175'";"Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror (med undantag av kromater, dikromater, peroxokromater, manganiter, manganater, permanganater, molybdater, volframater)" "'20135179'";"Andra salter av metalloxosyror och metallperoxosyror";"'20135175'";"Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror (med undantag av kromater, dikromater, peroxokromater, manganiter, manganater, permanganater, molybdater, volframater)" "'20135183'";"Silvernitrat";"'20135183'";"Silvernitrat" "'20135185'";"Ädla metaller i kolloidal form amalgamer och föreningar av ädla metaller, ej silvernitrat";"'20135185'";"Ädla metaller i kolloidal form amalgamer och föreningar av ädla metaller, ej silvernitrat" "'20135250'";"Destillerat vatten och annat vatten av motsvarande renhetsgrad";"'20135250'";"Destillerat vatten och annat vatten av motsvarande renhetsgrad" "'20135270'";"Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, kemiskt definierade som kvicksilver (exkl. amalgamer)";"'20135270'";"Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, kemiskt definierade som kvicksilver (exkl. amalgamer)" "'20135275'";"Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, kemiskt ej definierade (exkl. amalgamer)";"'20135275'";"Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, kemiskt ej definierade (exkl. amalgamer)" "'20135290'";"Andra oorganiska föreningar i.a.n.; amalgamer (utom destillerat vatten och annat vatten av motsvarande renhetsgrad, flytande luft och komprimerad luft, föreningar av ädla metaller)";"'20135290'";"Andra oorganiska föreningar; amalgamer (ej destillerat vatten och annat vatten av motsvarande renhetsgrad, flytande luft och komprimerad luft, föreningar av ädla metaller)" "'20136100'";"Tungt vatten (deuteriumoxid); isotoper och föreningar av isotoper (ej radioaktiva och klyvbara eller fertila kemiska isotoper)";"'20136100'";"Tungt vatten (deuteriumoxid); isotoper och föreningar av isotoper (ej radioaktiva och klyvbara eller fertila kemiska isotoper)" "'20136220'";"Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider";"'20136220'";"Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider" "'20136230'";"Borater; peroxoborater (perborater)";"'20136230'";"Borater; peroxoborater (perborater)" "'20136240'";"Silikater, kommersiella silikater av alkalimetaller";"'20136240'";"Silikater, kommersiella silikater av alkalimetaller" "'20136270'";"Dubbelsilikater och komplexa silikater";"'20136270'";"Dubbelsilikater och komplexa silikater" "'20136280'";"Salter av oorganiska syror eller peroxosyror, ej azider";"'20136280'";"Salter av oorganiska syror eller peroxosyror, ej azider" "'20136300'";"Hydrogenperoxid (väteperoxid)";"'20136300'";"Hydrogenperoxid (väteperoxid)" "'20136410'";"Kiselkarbider, även inte kemiskt definierade";"'20136450'";"Karbider, även ej kemiskt definierade" "'20136420'";"Borkarbider, även inte kemiskt definierade";"'20136450'";"Karbider, även ej kemiskt definierade" "'20136430'";"Volframkarbider, även inte kemiskt definierade";"'20136450'";"Karbider, även ej kemiskt definierade" "'20136451'";"Karbider av aluminium, krom, molybden, vanadin och tantal samt av titan, även inte kemiskt definierade";"'20136450'";"Karbider, även ej kemiskt definierade" "'20136480'";"Fosfider (ej järnfosfid, dvs. fosforjärn) även inte kemiskt definierade; hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade, utom sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 20.13.64.50";"'20136480'";"Fosfider (ej järnfosfid, dvs. fosforjärn) även inte kemiskt definierade; hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 20.13.64.50" "'20136490'";"Andra karbider, i.a.n.";"'20136450'";"Karbider, även ej kemiskt definierade" "'20136510'";"Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller eller av blandningar av dessa metaller: ceriumföreningar";"'20136500'";"Föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller" "'20136520'";"Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller eller av blandningar av dessa metaller: föreningar av lantan, praseodym, neodym och samarium";"'20136500'";"Föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller" "'20136550'";"Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller eller av blandningar av dessa metaller: föreningar av europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, tulium, ytterbium, lutetium eller yttrium";"'20136500'";"Föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller" "'20136580'";"Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller eller av blandningar av dessa metaller: skandiumföreningar";"'20136500'";"Föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller" "'20136585'";"Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller eller av blandningar av dessa metaller: föreningar av blandningar av metaller";"'20136500'";"Föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller" "'20136600'";"Svavel, annat än råsvavel, sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel";"'20136600'";"Svavel, annat än råsvavel, sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel" "'20136700'";"Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider";"'20136700'";"Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider" "'20136800'";"Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade";"'20136800'";"Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade" "'20141120'";"Mättade acykliska kolväten";"'20141120'";"Mättade acykliska kolväten" "'20141130'";"Eten";"'20141130'";"Eten" "'20141140'";"Propen";"'20141140'";"Propen" "'20141150'";"Buten och butenisomerer";"'20141150'";"Buten och butenisomerer" "'20141160'";"Butadien-(1,3) och isopren";"'20141160'";"Butadien-(1,3) och isopren" "'20141190'";"Andra omättade acykliska kolväten än eten, propen, buten, butadien-(1,3) och isopren";"'20141190'";"Andra omättade acykliska kolväten än eten, propen, buten, butadien-(1,3) och isopren" "'20141213'";"Cyklohexan";"'20141213'";"Cyklohexan" "'20141215'";"Cyklaner, cyklener och cykloterpener, ej cyklohexan";"'20141215'";"Cyklaner, cyklener och cykloterpener, ej cyklohexan" "'20141223'";"Bensen (bensol)";"'20141223'";"Bensen (bensol)" "'20141225'";"Toluen (toluol)";"'20141225'";"Toluen (toluol)" "'20141243'";"o-xylen";"'20141243'";"o-xylen" "'20141245'";"p-xylen";"'20141245'";"p-xylen" "'20141247'";"m-xylen och blandade xylenisomerer";"'20141247'";"m-xylen och blandade xylenisomerer" "'20141250'";"Styren (styrol)";"'20141250'";"Styren (styrol)" "'20141260'";"Etylbensen";"'20141260'";"Etylbensen" "'20141270'";"Cymen (cymol)";"'20141270'";"Cymen (cymol)" "'20141290'";"Andra cykliska kolväten";"'20141290'";"Andra cykliska kolväten" "'20141313'";"Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklorid)";"'20141313'";"Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklorid)" "'20141315'";"Diklormetan (metylenklorid)";"'20141315'";"Diklormetan (metylenklorid)" "'20141323'";"Kloroform (triklormetan)";"'20141323'";"Kloroform (triklormetan)" "'20141325'";"Tetraklormetan (koltetraklorid)";"'20141325'";"Tetraklormetan (koltetraklorid)" "'20141353'";"1,2-dikloretan (etylendiklorid)";"'20141353'";"1,2-dikloretan (etylendiklorid)" "'20141357'";"Mättade klorderivat av acykliska kolväten, i.a.n.";"'20141357'";"Mättade klorderivat av acykliska kolväten, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'20141371'";"Vinylklorid (monokloreten)";"'20141371'";"Vinylklorid (monokloreten)" "'20141374'";"Trikloreten; tetrakloreten (perkloretylen)";"'20141374'";"Trikloreten; tetrakloreten (perkloretylen)" "'20141379'";"Omättade klorderivat av acykliska kolväten, ej vinylklorid, trikloreten, tetrakloreten";"'20141379'";"Omättade klorderivat av acykliska kolväten, ej vinylklorid, trikloreten, tetrakloreten" "'20141450'";"Derivat med enbart sulfonsyragrupper; salter och etylestrar av sådana derivat";"'20141450'";"Sulfoderivat av kolväten; salter och etylestrar av sådana derivat" "'20141470'";"Derivat av kolväten med enbart nitro- eller nitrosogrupper";"'20141470'";"Derivat av kolväten med enbart nitro- eller nitrosogrupper" "'20141490'";"Derivat av kolväten (utom derivat med enbart sulfonsyragrupper, salter och etylestrar av sådana derivat, derivat med enbart nitro- eller nitrosogrupper)";"'20141490'";"Derivat av kolväten, utom derivat med enbart sulfonsyragrupper, salter och etylestrar av sådana derivat, derivat med enbart nitro- eller nitrosogrupper" "'20141910'";"Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten";"'20141910'";"Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten" "'20141930'";"Halogenderivat av acykliska kolväten innehållande minst två olika halogener";"'20141930'";"Halogenderivat av acykliska kolväten innehållande minst två olika halogener" "'20141950'";"Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener";"'20141950'";"Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener" "'20141970'";"Halogenderivat av aromatiska kolväten";"'20141970'";"Halogenderivat av aromatiska kolväten" "'20142100'";"Tekniska fettalkoholer";"'20142100'";"Tekniska fettalkoholer" "'20142210'";"Metanol (metylalkohol, träsprit)";"'20142210'";"Metanol (metylalkohol, träsprit)" "'20142220'";"Propyl- och isopropylalkohol";"'20142220'";"Propyl- och isopropylalkohol" "'20142230'";"Butanol-(1) (n-butylalkohol)";"'20142230'";"Butanol-(1) (n-butylalkohol)" "'20142240'";"Andra butanoler än butanol-(1) (n-butylalkohol)";"'20142240'";"Andra butanoler än butanol-(1) (n-butylalkohol)" "'20142263'";"Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer";"'20142263'";"Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer" "'20142265'";"Laurylalkohol; cetylalkohol; stearylalkohol och andra mättade monoalkoholer (ej metylalkohol, propyl- och isopropylalkohol, n-butylalkohol, andra butanoler och oktylalkohol)";"'20142265'";"Laurylalkohol; cetylalkohol; stearylalkohol och andra mättade monoalkoholer (ej metylalkohol, propyl- och isopropylalkohol, n-butylalkohol, andra butanoler och oktylalkohol)" "'20142270'";"Omättade monoalkoholer";"'20142270'";"Omättade monoalkoholer" "'20142310'";"Etylenglykol (etandiol)";"'20142310'";"Etylenglykol (etandiol)" "'20142320'";"Propylenglykol (1,2-propandiol)";"'20142320'";"Propylenglykol (1,2-propandiol)" "'20142333'";"D-glucitol (sorbitol)";"'20142333'";"D-glucitol (sorbitol)" "'20142337'";"Dioler och polyoler (utom etylenglykol, propylenglykol, D-glucitol och tetrametylenglykol med en biobaserad kolhalt på 100 viktprocent)";"'20142337'";"Dioler och polyoler (utom etylenglykol, propylenglykol, D-glucitol och tetrametylenglykol med en biobaserad kolhalt på 100 viktprocent)" "'20142338'";"Butan-1,4-diol eller tetrametylenglykol (1,4-butandiol) med en biobaserad kolhalt på 100 viktprocent";"'20142338'";"Butan-1,4-diol eller tetrametylenglykol (1,4-butandiol) med en biobaserad kolhalt på 100 viktprocent" "'20142350'";"Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska alkoholer";"'20142350'";"Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska alkoholer" "'20142360'";"Glycerol (glycerin), ej rå eller lut, även syntetisk glycerol";"'20142360'";"Glycerol (glycerin), ej rå eller lut, även syntetisk glycerol" "'20142373'";"Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer";"'20142373'";"Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer" "'20142375'";"Aromatiska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer";"'20142375'";"Aromatiska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer" "'20142410'";"Monofenoler";"'20142410'";"Monofenoler" "'20142433'";"4,4''''''''-isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och salter av denna förening";"'20142433'";"4,4'-isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och salter av denna förening" "'20142439'";"Polyfenoler (även salter; utom 4,4''''''''-isopropylidendifenol) och fenolalkoholer";"'20142439'";"Polyfenoler (inbegripet salter; undantaget 4,4'-isopropylidendifenol) och fenolalkoholer" "'20142450'";"Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer";"'20142450'";"Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer" "'20143120'";"Stearin, teknisk enbasig fettsyra";"'20143120'";"Stearin, teknisk enbasig fettsyra" "'20143130'";"Olein, teknisk enbasig fettsyra";"'20143130'";"Olein, teknisk enbasig fettsyra" "'20143150'";"Tallfettsyra";"'20143150'";"Tallfettsyra" "'20143195'";"Tekniska enbasiska fettsyror, ej stearin, olein och tallfettsyra, destillerade";"'20143195'";"Tekniska enbasiska fettsyror, ej stearin, olein och tallfettsyra, destillerade" "'20143197'";"Tekniska enbasiska fettsyror, ej stearin, olein och tallfettsyra, ej destillerade";"'20143197'";"Tekniska enbasiska fettsyror, ej stearin, olein och tallfettsyra, ej destillerade" "'20143215'";"Etylacetat";"'20143215'";"Etylacetat" "'20143219'";"Estrar av ättiksyra (utom etylacetat)";"'20143219'";"Estrar av ättiksyra (med undantag av etylacetat)" "'20143220'";"Mono-, di- och triklorättiksyra, propion-, smör- och valeriansyror, salter och estrar av dessa syror";"'20143220'";"Mono-, di- och triklorättiksyra, propion-, smör- och valeriansyror, salter och estrar av dessa syror" "'20143235'";"Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av palmitinsyra och stearinsyra";"'20143235'";"Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av palmitinsyra och stearinsyra" "'20143250'";"Myrsyra samt salter och estrar av myrsyra";"'20143250'";"Myrsyra samt salter och estrar av myrsyra" "'20143271'";"Ättiksyra";"'20143271'";"Ättiksyra" "'20143277'";"Ättiksyraanhydrid";"'20143277'";"Ättiksyraanhydrid" "'20143278'";"Salter av ättiksyra";"'20143278'";"Salter av ättiksyra" "'20143280'";"Laurinsyra och andra mättade acykliska monokarboxylsyror; salter och estrar av dessa syror";"'20143280'";"Laurinsyra och andra mättade acykliska monokarboxylsyror; salter och estrar av dessa syror" "'20143310'";"Akrylsyra och salter av akrylsyra samt andra monokarboxylsyror";"'20143310'";"Akrylsyra och salter av akrylsyra samt andra monokarboxylsyror" "'20143320'";"Estrar av akrylsyra";"'20143320'";"Estrar av akrylsyra" "'20143330'";"Metakrylsyra och salter av metakrylsyra";"'20143330'";"Metakrylsyra och salter av metakrylsyra" "'20143340'";"Estrar av metakrylsyra";"'20143340'";"Estrar av metakrylsyra" "'20143350'";"Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av dessa syror";"'20143350'";"Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av dessa syror" "'20143363'";"Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra";"'20143363'";"Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra" "'20143365'";"Bensoylperoxid och bensoylklorid";"'20143365'";"Bensoylperoxid och bensoylklorid" "'20143367'";"Fenylättiksyra samt salter och estrar av fenylättiksyra";"'20143367'";"Fenylättiksyra samt salter och estrar av fenylättiksyra" "'20143370'";"Aromatiska monokarboxylsyror samt deras (anhydrider), halogenider, peroxider och peroxisyror, derivat av sådana syror, ej bensoesyra, bensoylperoxid, bensoylklorid";"'20143370'";"Aromatiska monokarboxylsyror samt deras (anhydrider), halogenider, peroxider och peroxisyror, derivat av sådana syror, ej bensoesyra, bensoylperoxid, bensoylklorid" "'20143381'";"Oxalsyra, azelainsyra, malonsyra och andra syror, cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt salter av sådana syror (utom butandisyra med en biobaserad kolhalt på 100 viktprocent)";"'20143381'";"Oxalsyra, azelainsyra, malonsyra och andra syror, cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt salter av sådana syror (utom butandisyra med en biobaserad kolhalt på 100 viktprocent)" "'20143382'";"Etan-1,2-dikarboxylsyra eller butandisyra (bärnstenssyra) med en biobaserad kolhalt på 100 viktprocent";"'20143382'";"Etan-1,2-dikarboxylsyra eller butandisyra (bärnstenssyra) med en biobaserad kolhalt på 100 viktprocent" "'20143385'";"Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra";"'20143385'";"Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra" "'20143387'";"Maleinsyraanhydrid";"'20143387'";"Maleinsyraanhydrid" "'20143410'";"Dibutyl- och dioktylortoftalater";"'20143410'";"Dibutyl- och dioktylortoftalater" "'20143420'";"Andra estrar av ortoftalsyra";"'20143420'";"Andra estrar av ortoftalsyra" "'20143430'";"Ftalsyraanhydrid; tereftalsyra och salter av tereftalsyra";"'20143430'";"Ftalsyraanhydrid; tereftalsyra och salter av tereftalsyra" "'20143440'";"Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar (utom estrar av ortoftalsyra, ftalsyraanhydrid, tereftalsyra och salter av tereftalsyra)";"'20143440'";"Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar (med undantag av estrar av ortoftalsyra, ftalsyraanhydrid, tereftalsyra och salter av tereftalsyra)" "'20143473'";"Citronsyra samt salter och estrar av citronsyra";"'20143473'";"Citronsyra samt salter och estrar av citronsyra" "'20143475'";"Karboxylsyror med alkohol-, fenol-, aldehyd- eller ketonfunktioner";"'20143475'";"Karboxylsyror med alkohol-, fenol-, aldehyd- eller ketonfunktioner" "'20144113'";"Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer";"'20144113'";"Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer" "'20144119'";"Andra acykliska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar";"'20144119'";"Andra acykliska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar" "'20144123'";"Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin; etylendiamin och salter av etylendiamin";"'20144123'";"Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin; etylendiamin och salter av etylendiamin" "'20144129'";"Andra acykliska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar";"'20144129'";"Andra acykliska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar" "'20144130'";"Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloterpener samt derivat och salter av sådana föreningar";"'20144130'";"Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloterpener samt derivat och salter av sådana föreningar" "'20144151'";"Anilin och salter av anilin (ej derivat)";"'20144151'";"Anilin och salter av anilin (ej derivat)" "'20144153'";"Anilinderivat och salter av anilinderivat";"'20144153'";"Anilinderivat och salter av anilinderivat" "'20144159'";"Andra aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar";"'20144159'";"Andra aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter av sådana föreningar" "'20144170'";"Aromatiska polyamider och derivat av sådana föreningar, salter av sådana föreningar";"'20144170'";"Aromatiska polyamider och derivat av sådana föreningar, salter av sådana föreningar" "'20144233'";"Monoetanolamin och salter av monoetanolamin";"'20144233'";"Monoetanolamin och salter av monoetanolamin" "'20144235'";"Dietanolamin och salter av dietanolamin";"'20144235'";"Dietanolamin och salter av dietanolamin" "'20144238'";"Aminoalkoholer, deras etrar och estrar med endast en syrefunktion samt salter av dessa (ej monoetanolamin och salter av monoetanolamin eller dietanolamin och salter av dietanolamin)";"'20144238'";"Aminoalkoholer, deras etrar och estrar med endast en syrefunktion samt salter av dessa (ej monoetanolamin och salter av monoetanolamin eller dietanolamin och salter av dietanolamin)" "'20144290'";"Aminoföreningar med syrefunktion, ej aminoalkoholer och deras etrar och estrar, lysin och salter och estrar av lysin, glutaminsyra och salter och estrar av glutaminsyra";"'20144290'";"Aminoföreningar med syrefunktion, ej aminoalkoholer och deras etrar och estrar, lysin och salter och estrar av lysin, glutaminsyra och salter och estrar av glutaminsyra" "'20144310'";"Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar";"'20144310'";"Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar" "'20144320'";"Sackarin och salter av sackarin";"'20144320'";"Sackarin och salter av sackarin" "'20144330'";"Imider och imidderivat, salter av dessa föreningar, ej sackarin och salter av sackarin";"'20144330'";"Imider och imidderivat, salter av dessa föreningar, ej sackarin och salter av sackarin" "'20144340'";"Iminer och iminderivat, salter av dessa föreningar";"'20144340'";"Iminer och iminderivat, salter av dessa föreningar" "'20144350'";"Akrylnitril";"'20144350'";"Akrylnitril" "'20144360'";"1-cyanoguanidin (dicyandiamid)";"'20144360'";"1-cyanoguanidin (dicyandiamid)" "'20144370'";"Föreningar med nitrilfunktion, ej akrylnitril och 1-cyanoguanidin (dicyandiamid)";"'20144370'";"Föreningar med nitrilfunktion, ej akrylnitril och 1-cyanoguanidin (dicyandiamid)" "'20144420'";"Diazo-, azo- och azoxiföreningar";"'20144420'";"Diazo-, azo- och azoxiföreningar" "'20144430'";"Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin";"'20144430'";"Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin" "'20144450'";"Isocyanater";"'20144450'";"Isocyanater" "'20144490'";"Föreningar med nitrogenfunktion, ej isocyanater";"'20144490'";"Föreningar med nitrogenfunktion, ej isocyanater" "'20145133'";"Tiokarbamater och ditiokarbamater; mono-, di- och tetrasulfider av tiuram; metionin";"'20145133'";"Tiokarbamater och ditiokarbamater; mono-, di- och tetrasulfider av tiuram; metionin" "'20145139'";"Andra svavelorganiska föreningar";"'20145139'";"Andra svavelorganiska föreningar" "'20145151'";"Andra organiska-oorganiska föreningar (ej svavelorganiska föreningar)";"'20145151'";"Andra organiska-oorganiska föreningar (ej svavelorganiska föreningar)" "'20145215'";"Tetrahydrofuran, 2-furaldehyd, furfuryl och piperonal";"'20145215'";"Tetrahydrofuran, 2-furaldehyd, furfuryl och piperonal" "'20145225'";"Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er) (exkl. andra laktoner)";"'20145225'";"Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er) (exkl. andra laktoner)" "'20145230'";"Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er), med en icke kondenserad imidazolring, ej hydantoin och derivat av hydantoin";"'20145230'";"Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er), med en icke kondenserad imidazolring, ej hydantoin och derivat av hydantoin" "'20145260'";"Melamin";"'20145260'";"Melamin" "'20145280'";"Föreningar med en icke kondenserad pyridinring eller ett kinolinringsystem eller ett isokinolinringsystem i sin struktur, inte vidare kondenserade; laktamer; andra heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er) (utom föreningar med en icke kondenserad pyrazolring, icke kondenserad imidazolring, en pyrimidinring, en piperazinring eller en icke kondenserad triazinring i sin struktur)";"'20145280'";"Föreningar med en icke kondenserad pyridinring eller ett kinolinringsystem eller ett isokinolinringsystem i sin struktur, inte vidare kondenserade; laktamer; andra heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er) (med undantag av föreningar med en icke kondenserad pyrazolring, icke kondenserad imidazolring, en pyrimidinring, en piperazinring eller en icke kondenserad triazinring i sin struktur)" "'20145290'";"Nukleinsyror och andra heterocykliska föreningar - tiazol, bensotiazol och andra ringsystem";"'20145290'";"Nukleinsyror och andra heterocykliska föreningar - tiazol, bensotiazol och andra ringsystem" "'20145350'";"Estrar av fosforsyra och deras salter (inkl. laktofosfater); halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar";"'20145350'";"Estrar av fosforsyra och deras salter (inkl. laktofosfater); halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar" "'20145380'";"Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (utom estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar";"'20145380'";"Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar" "'20146111'";"Metanal (formaldehyd)";"'20146111'";"Metanal (formaldehyd)" "'20146113'";"Etanal (acetaldehyd)";"'20146113'";"Etanal (acetaldehyd)" "'20146115'";"Butanal (butyraldehyd, normal isomer)";"'20146115'";"Butanal (butyraldehyd, normal isomer)" "'20146119'";"Acykliska aldehyder, utan annan syrefunktion, ej metanal, etanal och butanal";"'20146119'";"Acykliska aldehyder, utan annan syrefunktion, ej metanal, etanal och butanal" "'20146120'";"Cykliska aldehyder; utan annan syrefunktion";"'20146120'";"Cykliska aldehyder; utan annan syrefunktion" "'20146135'";"Aldehydalkoholer, aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan syrefunktion";"'20146135'";"Aldehydalkoholer, aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehyder med annan syrefunktion" "'20146150'";"Cykliska polymerer av aldehyder";"'20146150'";"Cykliska polymerer av aldehyder" "'20146160'";"Paraformaldehyd";"'20146160'";"Paraformaldehyd" "'20146170'";"Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av cykliska polymerer av aldehyder eller paraformaldehyd";"'20146170'";"Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av cykliska polymerer av aldehyder eller paraformaldehyd" "'20146211'";"Aceton";"'20146211'";"Aceton" "'20146213'";"Butanon (etylmetylketon)";"'20146213'";"Butanon (etylmetylketon)" "'20146215'";"4-metylpentanon-(2) (metylisobutylketon)";"'20146215'";"4-metylpentanon-(2) (metylisobutylketon)" "'20146219'";"Acykliska ketoner; utan annan syrefunktion, ej aceton, butanon och 4-metylpentanon-(2)";"'20146219'";"Acykliska ketoner; utan annan syrefunktion, ej aceton, butanon och 4-metylpentanon-(2)" "'20146231'";"Kamfer; aromatiska ketoner utan annan syrefunktion; ketonalkoholer; ketonaldyhyder; ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion";"'20146231'";"Kamfer; aromatiska ketoner utan annan syrefunktion; ketonalkoholer; ketonaldyhyder; ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion" "'20146233'";"Cyklohexanon och metylcyklohexanoner";"'20146233'";"Cyklohexanon och metylcyklohexanoner" "'20146235'";"Jononer och metyljononer";"'20146235'";"Jononer och metyljononer" "'20146239'";"Cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan syrefunktion (ej kamfer, cyklohexanon och metylcyklohexanoner, jononer och metyljononer)";"'20146239'";"Cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan syrefunktion (ej kamfer, cyklohexanon och metylcyklohexanoner, jononer och metyljononer)" "'20146260'";"Kinoner";"'20146260'";"Kinoner" "'20146270'";"Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av ketoner och kinoner";"'20146270'";"Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av ketoner och kinoner" "'20146310'";"Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar";"'20146310'";"Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar" "'20146323'";"Cyklan-, cyklen- och cykloterpener samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar";"'20146323'";"Cyklan-, cyklen- och cykloterpener samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar" "'20146325'";"Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar";"'20146325'";"Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar" "'20146333'";"2,2''''''''-oxidietanol (dietylenglykol, digol)";"'20146333'";"2,2'-oxidietanol (dietylenglykol, digol)" "'20146339'";"Eteralkoholer samt halogen, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar, ej 2,2''''''''-oxidietanol";"'20146339'";"Eteralkoholer samt halogen, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar, ej 2,2'-oxidietanol" "'20146350'";"Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar";"'20146350'";"Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar" "'20146360'";"Alkoholperoxider, eterperoxider och ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar";"'20146360'";"Alkoholperoxider, eterperoxider och ketonperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar" "'20146373'";"Oxiran (etylenoxid)";"'20146373'";"Oxiran (etylenoxid)" "'20146375'";"Metyloxiran (propylenoxid)";"'20146375'";"Metyloxiran (propylenoxid)" "'20146379'";"Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, ej oxiran och metyloxiran (propylenoxid)";"'20146379'";"Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, ej oxiran och metyloxiran (propylenoxid)" "'20146380'";"Acetaler och hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar";"'20146380'";"Acetaler och hemiacetaler samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar" "'20146430'";"Andra organiska föreningar, i.a.n.";"'20146430'";"Andra organiska föreningar" "'20146450'";"Löpe och koncentrat av löpe";"'20146450'";"Löpe och koncentrat av löpe" "'20146470'";"Enzymer, enzympreparat, i.a.n. (utom löpe och koncentrat av löpe)";"'20146470'";"Enzymer, enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (ej löpe och koncentrat av löpe)" "'20147120'";"Aktiverade naturliga mineraliska produkter; djurkol";"'20147120'";"Aktiverade naturliga mineraliska produkter; djurkol" "'20147130'";"Tallolja (tallsyra), även raffinerad";"'20147130'";"Tallolja (tallsyra), även raffinerad" "'20147140'";"Balsamterpentin, extraherad terpentin och sulfatterpentin, ”pine oil” och andra terpentinoljor";"'20147140'";"Balsamterpentin, extraherad terpentin och sulfatterpentin, ”pine oil” och andra terpentinoljor" "'20147150'";"Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom utsmältning";"'20147150'";"Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom utsmältning" "'20147170'";"Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat baserade på kolofoniumhartssyror eller vegetabiliskt beck";"'20147170'";"Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofoniumhartssyror eller vegetabiliskt beck" "'20147200'";"Träkol (inklusive kol av nötter eller nötskal), även agglomererat";"'20147200'";"Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglomererat" "'20147320'";"Bensen (bensol), toluen (toluol) och xylener (xylol)";"'20147320'";"Bensen (bensol), toluen (toluol) och xylener (xylol)" "'20147340'";"Naftalen och andra aromatiska kolväten (ej bensen, toluen och xylen)";"'20147340'";"Naftalen och andra aromatiska kolväten (ej bensen, toluen och xylen)" "'20147360'";"Fenoler";"'20147360'";"Fenoler" "'20147390'";"Andra oljor och oljeprodukter, i.a.n.";"'20147390'";"Andra oljor och oljeprodukter" "'20147400'";"Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av >= 80 volymprocent (obs! exkl. alkoholskatt)";"'20147400'";"Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av >= 80 volymprocent (obs! exkl. alkoholskatt)" "'20147500'";"Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt";"'20147500'";"Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt" "'20148000'";"Avfallslut från massatillverkning, utom tallolja";"'2014800000'";"Avfallslut från massatillverkning" "'20151050'";"Salpetersyra, blandningar av svavelsyra och salpetersyra";"'20151050'";"Salpetersyra, blandningar av svavelsyra och salpetersyra" "'20151075'";"Vattenfri ammoniak";"'20151075'";"Vattenfri ammoniak" "'20151077'";"Ammoniak i vattenlösning";"'20151077'";"Ammoniak i vattenlösning" "'20152030'";"Ammoniumklorid (salmiak)";"'20152030'";"Ammoniumklorid (salmiak)" "'20152080'";"Nitriter";"'20152080'";"Nitriter" "'20153130'";"Karbamid (urinämne), innehållande > 45 viktprocent kväve, mätt i torrvikt (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)";"'20153130'";"Karbamid (urinämne), innehållande > 45 viktprocent kväve, mätt i torrvikt (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)" "'20153180'";"Karbamid (urinämne), innehållande <= 45 viktprocent kväve, mätt i torrvikt (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)";"'20153180'";"Karbamid (urinämne), innehållande <= 45 viktprocent kväve, mätt i torrvikt (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)" "'20153200'";"Ammoniumsulfat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)";"'20153200'";"Ammoniumsulfat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)" "'20153300'";"Ammoniumnitrat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)";"'20153300'";"Ammoniumnitrat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)" "'20153400'";"Dubbelsalter eller blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)";"'20153400'";"Dubbelsalter eller blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)" "'20153530'";"Blandningar av ammoniumnitrat och kalciumkarbonat, kväveinnehåll <= 28 viktprocent";"'20153530'";"Blandningar av ammoniumnitrat och kalciumkarbonat, kväveinnehåll <= 28 viktprocent" "'20153580'";"Blandningar av ammoniumnitrat och kalciumkarbonat, kväveinnehåll > 28 viktprocent";"'20153580'";"Blandningar av ammoniumnitrat och kalciumkarbonat, kväveinnehåll > 28 viktprocent" "'20153600'";"Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)";"'20153600'";"Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)" "'20153930'";"Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)";"'20153930'";"Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)" "'20153990'";"Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska, i.a.n.";"'20153990'";"Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'20154100'";"Superfosfater (ej kaligödselmedel, ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)";"'20154100'";"Superfosfater (ej kaligödselmedel, ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)" "'20154900'";"Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska, i.a.n.";"'20154900'";"Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'20155100'";"Kaliumklorid (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)";"'20155100'";"Kaliumklorid (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)" "'20155200'";"Kaliumsulfat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)";"'20155200'";"Kaliumsulfat (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)" "'20155900'";"Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska, i.a.n.";"'20155900'";"Andra kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska" "'20156000'";"Natriumnitrat";"'20156000'";"Natriumnitrat" "'20157100'";"Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel) (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)";"'20157100'";"Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel) (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)" "'20157200'";"Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)";"'20157200'";"Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (ej i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en vikt av <= 10 kg)" "'20157300'";"Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat)";"'20157300'";"Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat)" "'20157400'";"Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor";"'20157400'";"Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor" "'20157500'";"Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium";"'20157500'";"Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium" "'20157600'";"Kaliumnitrat";"'20157600'";"Kaliumnitrat" "'20157930'";"Gödselmedel i form av tabletter o.d. eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg";"'20157930'";"Gödselmedel i form av tabletter o.d. eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg" "'20157980'";"Andra gödselmedel, i.a.n.";"'20157980'";"Övriga gödselmedel" "'20158000'";"Animaliska och vegetabiliska gödselmedel";"'20158000'";"Animaliska och vegetabiliska gödselmedel" "'20161035'";"Linjär polyeten, med en specifik vikt på mindre än 0,94 (LD), i obearbetad form";"'20161035'";"Linjär polyeten, med en specifik vikt < 0,94 g per cm3 (LD), i obearbetad form" "'20161039'";"Polyeten med en specifik vikt på mindre än 0,94 (LD), i obearbetad form (ej linjär)";"'20161039'";"Polyeten med en specifik vikt < 0,94 g per cm3 (LD), i obearbetad form (ej linjär)" "'20161050'";"Polyeten med en specifik vikt på minst 0,94 (HD), i obearbetad form";"'20161050'";"Polyeten med en specifik vikt av >= 0,94 g per cm3 (HD), i obearbetad form" "'20161070'";"Sampolymerer med propen av eten och vinylacetat, i obearbetad form";"'20161070'";"Sampolymerer med propen av eten och vinylacetat, i obearbetad form" "'20161090'";"Andra polymerer av eten i obearbetad form, ej polyeten och sampolymerer av eten och vinylacetat";"'20161090'";"Andra polymerer av eten i obearbetad form, ej polyeten och sampolymerer av eten och vinylacetat" "'20162035'";"Polystyren, i obearbetad form, expanderbar";"'20162035'";"Polystyren, i obearbetad form, expanderbar" "'20162039'";"Polystyren, i obearbetad form, ej expanderbar";"'20162039'";"Polystyren, i obearbetad form, ej expanderbar" "'20162050'";"Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN), i obearbetad form";"'20162050'";"Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN), i obearbetad form" "'20162070'";"Sampolymerer med akrylnitril, butadien och styren (ABS), i obearbetad form";"'20162070'";"Sampolymerer med akrylnitril, butadien och styren (ABS), i obearbetad form" "'20162090'";"Polymerer av styren, i obearbetad form, ej polystyren, sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN), sampolymerer med akrylnitril, butadien och styren (ABS)";"'20162090'";"Polymerer av styren, i obearbetad form, ej polystyren, sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN), sampolymerer med akrylnitril, butadien och styren (ABS)" "'20163010'";"Polyvinylklorid, i obearbetad form, ej blandad med andra ämnen";"'20163010'";"Polyvinylklorid, i obearbetad form, ej blandad med andra ämnen" "'20163023'";"Polyvinylklorid, i obearbetad form, blandad med andra ämnen, ej mjukgjord";"'20163023'";"Polyvinylklorid, i obearbetad form, blandad med andra ämnen, ej mjukgjord" "'20163025'";"Polyvinylklorid, i obearbetad form, blandad med andra ämnen, mjukgjord";"'20163025'";"Polyvinylklorid, i obearbetad form, blandad med andra ämnen, mjukgjord" "'20163040'";"Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat, andra sampolymerer med vinylklorid, i obearbetad form";"'20163040'";"Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat, andra sampolymerer med vinylklorid, i obearbetad form" "'20163060'";"Fluorhaltiga polymerer";"'20163060'";"Fluorhaltiga polymerer" "'20163090'";"Polymerer av halogenerade olefiner, i obearbetad form, i.a.n.";"'20163090'";"Polymerer av halogenerade olefiner, i obearbetad form, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'20164013'";"Polyacetaler, i obearbetad form";"'20164013'";"Polyacetaler, i obearbetad form" "'20164015'";"Polyetylenglykoler och andra polyeteralkoholer, i obearbetad form";"'20164015'";"Polyetylenglykoler och andra polyeteralkoholer, i obearbetad form" "'20164020'";"Andra polyetrar, i obearbetad form, ej polyacetaler eller polyeteralkoholer";"'20164020'";"Andra polyetrar, i obearbetad form, ej polyacetaler eller polyeteralkoholer" "'20164030'";"Epoxyhartser, i obearbetad form";"'20164030'";"Epoxyhartser, i obearbetad form" "'20164040'";"Polykarbonater, i obearbetad form";"'20164040'";"Polykarbonater, i obearbetad form" "'20164050'";"Alkydhartser, i obearbetad form";"'20164050'";"Alkydhartser, i obearbetad form" "'20164062'";"Polyetentereftalat med en viskositetskvot av >= 78 ml/g";"'20164062'";"Polyetentereftalat med en viskositetskvot av >= 78 ml/g" "'20164064'";"Annat polyetentereftalat";"'20164064'";"Annat polyetentereftalat" "'20164070'";"Andra polyestrar, omättade, obearbetade, i flytande form (ej polyacetaler, polyetrar, epoxyhartser, polykarbonater, alkydhartser, polyetentereftalat)";"'20164070'";"Andra polyestrar, omättade, obearbetade, i flytande form (ej polyacetaler, polyetrar, epoxyhartser, polykarbonater, alkydhartser, polyetentereftalat)" "'20164080'";"Andra polyestrar, omättade, obearbetade, ej i flytande form (ej polyacetaler, polyetrar, epoxyhartser, polykarbonater, alkydhartser, polyetentereftalat)";"'20164080'";"Andra polyestrar, omättade, obearbetade, ej i flytande form (ej polyacetaler, polyetrar, epoxyhartser, polykarbonater, alkydhartser, polyetentereftalat)" "'20164090'";"Polyestrar, mättade, i obearbetad form (ej polyacetaler, polyetrar, epoxyhartser, polykarbonater, alkydhartser, polyetentereftalat, andra omättade polyestrar)";"'20164090'";"Polyestrar, mättade, i obearbetad form (ej polyacetaler, polyetrar, epoxyhartser, polykarbonater, alkydhartser, polyetentereftalat, andra omättade polyestrar)" "'20165130'";"Polypropen, i obearbetad form";"'20165130'";"Polypropen, i obearbetad form" "'20165150'";"Andra polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form, ej polypropen";"'20165150'";"Andra polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form, ej polypropen" "'20165230'";"Polymerer av vinylacetat, i vattendispersion, i obearbetad form";"'20165230'";"Polymerer av vinylacetat, i vattendispersion, i obearbetad form" "'20165250'";"Polymerer av vinylacetat, ej i vattendispersion, i obearbetad form";"'20165250'";"Polymerer av vinylacetat, ej i vattendispersion, i obearbetad form" "'20165270'";"Polymerer av vinylestrar och andra vinylpolymerer, i obearbetad form, ej polymerer av vinylacetat";"'20165270'";"Polymerer av vinylestrar och andra vinylpolymerer, i obearbetad form, ej polymerer av vinylacetat" "'20165350'";"Polymetylmetakrylat, i obearbetad form";"'20165350'";"Polymetylmetakrylat, i obearbetad form" "'20165390'";"Akrylpolymerer i obearbetad form, ej polymetylmetakrylat";"'20165390'";"Akrylpolymerer i obearbetad form, ej polymetylmetakrylat" "'20165450'";"Polyamid-6,-11,-12,-6,6,-6,9, -6,10 eller -6,12, i obearbetad form";"'20165450'";"Polyamid-6,-11,-12,-6,6,-6,9, -6,10 eller -6,12, i obearbetad form" "'20165490'";"Polyamider, ej polyamid-6,-11,-12,-6,6,-6,9, -6,10 eller -6,12, i obearbetad form";"'20165490'";"Polyamider, ej polyamid-6,-11,-12,-6,6,-6,9, -6,10 eller -6,12, i obearbetad form" "'20165550'";"Karbamidplaster, tiokarbamidplaster, i obearbetad form";"'20165550'";"Karbamidplaster, tiokarbamidplaster, i obearbetad form" "'20165570'";"Melaminplaster, i obearbetad form";"'20165570'";"Melaminplaster, i obearbetad form" "'20165630'";"Aminoplaster i obearbetad form, ej karbamidplast, tiokarbamidplast och melaminplast";"'20165630'";"Aminoplaster i obearbetad form, ej karbamidplast, tiokarbamidplast och melaminplast" "'20165650'";"Fenoplaster, i obearbetad form";"'20165650'";"Fenoplaster, i obearbetad form" "'20165670'";"Polyuretaner, i obearbetad form";"'20165670'";"Polyuretaner, i obearbetad form" "'20165700'";"Silikoner i obearbetad form";"'20165700'";"Silikoner i obearbetad form" "'20165920'";"Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner osv. i.a.n., i obearbetad form";"'20165920'";"Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner osv. inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form" "'20165945'";"Natriumkarboximetylcellulosa";"'20165940'";"Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form" "'20165950'";"Cellulosa och kemiska cellulosaderivat i obearbetad form, utom natriumkarboximetylcellulosa, i.a.n.";"'20165940'";"Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form" "'20165955'";"Naturliga polymerer och modifierade naturliga polymerer, i obearbetad form, i.a.n.: alginsyra samt salter och estrar av alginsyra";"'20165960'";"Naturliga polymerer (t.ex alginsyra), modifierade naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), i obearbetad form" "'20165965'";"Naturliga polymerer och modifierade naturliga polymerer, t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi, i.a.n., i obearbetad form (utom alginsyra samt salter och estrar av alginsyra)";"'20165960'";"Naturliga polymerer (t.ex alginsyra), modifierade naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), i obearbetad form" "'20165970'";"Jonbytare, baserade på syntetiska eller naturliga polymerer, i obearbetad form";"'20165970'";"Jonbytare på basis av syntetiska eller naturliga polymerer, i obearbetad form" "'20171050'";"Latex";"'20171050'";"Latex" "'20171090'";"Syntetgummi, ej latex";"'20171090'";"Syntetgummi, ej latex" "'20201100'";"Insektsbekämpningsmedel";"'20201100'";"Insektsbekämpningsmedel" "'20201220'";"Ogräsbekämpningsmedel baserade på fenoxifytohormoner, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201220'";"Ogräsbekämpningsmedel på basis av fenoxifytohormoner, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201230'";"Ogräsbekämpningsmedel baserade på triaziner, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201230'";"Ogräsbekämpningsmedel på basis av triaziner, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201240'";"Ogräsbekämpningsmedel baserade på amider, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201240'";"Ogräsbekämpningsmedel på basis av amider, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201250'";"Ogräsbekämpningsmedel baserade på karbamater, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201250'";"Ogräsbekämpningsmedel på basis av karbamater, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201260'";"Ogräsbekämpningsmedel baserade på dinitroanilinderivat, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201260'";"Ogräsbekämpningsmedel på basis av dinitroanilinderivat, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201270'";"Ogräsbekämpningsmedel baserade på karbamid, uracil eller sulfonylkarbamid, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201270'";"Ogräsbekämpningsmedel på basis av karbamid, uracil eller sulfonylkarbamid, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201290'";"Ogräsbekämpningsmedel för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar, ej baserade på fenoxifytohormoner, triaziner, amider, karbamater, dinitroanilinderivat, karbamid, uracil eller sulfonylkarbamid (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201290'";"Andra ogräsbekämpningsmedel för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar, ej på basis av fenoxifytohormoner, triaziner, amider, karbamater, dinitroanilinderivat, karbamid, uracil eller sulfonylkarbamid (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201350'";"Groningshindrande medel, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar";"'20201350'";"Groningshindrande medel, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar" "'20201370'";"Tillväxtreglerande medel för växter, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar";"'20201370'";"Tillväxtreglerande medel för växter, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar" "'20201430'";"Desinfektionsmedel baserade på kvaternära ammoniumsalter, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201430'";"Desinfektionsmedel på basis av kvaternära ammoniumsalter, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201450'";"Desinfektionsmedel baserade på halogenföreningar, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201450'";"Desinfektionsmedel på basis av halogenföreningar, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201490'";"Desinfektionsmedel, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom sådana baserade på kvaternära ammoniumsalter eller halogenföreningar eller farliga bekämpningsmedel)";"'20201490'";"Desinfektionsmedel, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom sådana på basis av kvaternära ammoniumsalter eller halogenföreningar eller farliga bekämpningsmedel)" "'20201515'";"Oorganiska svampbekämpningsmedel, bakteriedödande medel och fröbehandlingsmedel, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201515'";"Oorganiska svampbekämpningsmedel, bakteriedödande medel och fröbehandlingsmedel, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201530'";"Svampbekämpningsmedel, bakteriedödande medel och fröbehandlingsmedel baserade på ditiokarbamater, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201530'";"Svampbekämpningsmedel, bakteriedödande medel och fröbehandlingsmedel på basis av ditiokarbamater, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201545'";"Svampbekämpningsmedel, bakteriedödande medel och fröbehandlingsmedel baserade på bensimidazoler, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201545'";"Svampbekämpningsmedel, bakteriedödande medel och fröbehandlingsmedel på basis av bensimidazoler, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201560'";"Svampbekämpningsmedel, bakteriedödande medel och fröbehandlingsmedel baserade på triazoler eller diazoler, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201560'";"Svampbekämpningsmedel, bakteriedödande medel och fröbehandlingsmedel på basis av triazoler eller diazoler, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201575'";"Svampbekämpningsmedel, bakteriedödande medel och fröbehandlingsmedel baserade på diaziner eller morfoliner, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201575'";"Svampbekämpningsmedel, bakteriedödande medel och fröbehandlingsmedel på basis av diaziner eller morfoliner, i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201590'";"Andra svampbekämpningsmedel, bakteriedödande medel och fröbehandlingsmedel (t.ex. kaptan) (utom farliga bekämpningsmedel)";"'20201590'";"Andra svampbekämpningsmedel, bakteriedödande medel och fröbehandlingsmedel (t.ex. kaptan) (utom farliga bekämpningsmedel)" "'20201600'";"Varor enligt nr 3808 som innehåller ett eller flera av följande ämnen: aldrin (ISO); binapakryl (ISO); kamfeklor (ISO) (toxafen); kaptafol (ISO); klordan (ISO); klordimeform (ISO); klorbensilat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) eller salter av 4,6-dinitro-o-kresol; dinoseb (ISO) och salter eller estrar av dinoseb; etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan); etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan); fluoracetamid (ISO); heptaklor (ISO); hexaklorbensen (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inklusive lindan (ISO, INN); kvicksilverföreningar; metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oxiran (etylenoxid); paration (ISO); parationmetyl (ISO) (metylparation); pentaklorfenol (ISO) och salter eller estrar av pentaklorfenol; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) och salter eller estrar av denna förening; tributyltennföreningar Även dammande pulverpreparat som innehåller en blandning av benomyl (ISO), karbofuran (ISO) och tiram (ISO).";"'20201600'";"Varor enligt nr 3808 som innehåller ett eller flera av följande ämnen: aldrin (ISO); binapakryl (ISO); kamfeklor (ISO) (toxafen); kaptafol (ISO); klordan (ISO); klordimeform (ISO); klorbensilat (ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) eller salter av 4,6-dinitro-o-kresol; dinoseb (ISO) och salter eller estrar av dinoseb; etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan); etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan); fluoracetamid (ISO); heptaklor (ISO); hexaklorbensen (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet lindan (ISO, INN); kvicksilverföreningar; metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oxiran (etylenoxid); paration (ISO); parationmetyl (ISO) (metylparation); pentaklorfenol (ISO) och salter eller estrar av pentaklorfenol; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) och salter eller estrar av denna förening; tributyltennföreningar. Även dammande pulverpreparat som innehåller en blandning av benomyl (ISO), karbofuran (ISO) och tiram (ISO)." "'20201980'";"Bekämpningsmedel mot gnagare och andra skadedjursbekämpningsmedel, för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom insektsbekämpningsmedel, svampbekämpningsmedel, ogräsbekämpningsmedel, desinfektionsmedel och farliga bekämpningsmedel)";"'20201980'";"Bekämpningsmedel mot gnagare och andra skadedjursbekämpningsmedel, för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (utom insektsbekämpningsmedel, svampbekämpningsmedel, ogräsbekämpningsmedel, desinfektionsmedel och farliga bekämpningsmedel)" "'20301150'";"Målningsfärger och lacker baserade på akryl- och vinylpolymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium";"'20301150'";"Målningsfärger och lacker på basis av akryl- och vinylpolymerer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium" "'20301170'";"Andra målningsfärger och lacker, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium";"'20301170'";"Andra målningsfärger och lacker, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium" "'20301225'";"Målningsfärger och lacker baserade på polyestrar dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium, där lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt";"'20301225'";"Målningsfärger och lacker på basis av polyestrar dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium, där lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt" "'20301229'";"Målningsfärger och lacker baserade på polyestrar dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium, ej sådana där lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt";"'20301229'";"Målningsfärger och lacker på basis av polyestrar dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium, ej sådana där lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt" "'20301230'";"Målningsfärger och lacker baserade på akryl- eller vinylpolymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium, där lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt";"'20301230'";"Målningsfärger och lacker på basis av akryl- eller vinylpolymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium, där lösningsmedlets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt" "'20301250'";"Andra målningsfärger och lacker baserade på akryl- eller vinylpolymerer";"'20301250'";"Andra målningsfärger och lacker på basis av akryl- eller vinylpolymerer" "'20301270'";"Målningsfärger och lacker: lösningar i.a.n.";"'20301270'";"Målningsfärger och lacker: övriga lösningar" "'20301290'";"Andra målningsfärger och lacker, baserade på syntetiska polymerer, i.a.n.";"'20301290'";"Andra målningsfärger och lacker, på basis av syntetiska polymerer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'20302130'";"Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och liknande preparat av sådana slag som används för keramik, emaljering eller glas";"'20302130'";"Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och liknande preparat av sådana slag som används för keramik, emaljering eller glas" "'20302150'";"Ej frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande preparat av sådana slag som används för keramik, emaljering eller glas";"'20302150'";"Ej frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande preparat av sådana slag som används för keramik, emaljering eller glas" "'20302170'";"Flytande lysterfärger och liknande preparat; fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor";"'20302170'";"Flytande lysterfärger och liknande preparat; fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor" "'20302213'";"Lacker (även opigmenterade) och andra målningsfärger baserade på torkande oljor";"'20302213'";"Lacker (även opigmenterade) och andra målningsfärger på basis av torkande oljor" "'20302215'";"Kallvattenfärger, för färgning av läder";"'20302215'";"Kallvattenfärger, för färgning av läder" "'20302220'";"Beredda sickativ";"'20302220'";"Beredda sickativ" "'20302230'";"Brons- och färgfolier";"'20302230'";"Brons- och färgfolier" "'20302240'";"Pigment, även pulver och fjäll av metall, dispergerade i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; färgämnen, i.a.n., i detaljhandelsförpackning";"'20302240'";"Pigment, inkl. i pulver och fjäll av metall, dispergerade i icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger; färgämnen i detaljhandelsförpackning" "'20302253'";"Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel o.d.";"'20302253'";"Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och utfyllningsmedel o.d." "'20302255'";"Spackelfärger";"'20302255'";"Spackelfärger" "'20302260'";"Fönsterkitt, ej eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, väggar, innertak o.d.";"'20302260'";"Fönsterkitt, ej eldfasta preparat för ytbeläggning av fasader, väggar, innertak o.d." "'20302273'";"Organiska lösnings- och spädningsmedel, som används tillsammans med beläggningar och färger, baserade på butylacetat (utom tryckfärg)";"'20302273'";"Organiska lösnings- och spädningsmedel, inkl. färgborttagningsmedel, på basis av butylacetat" "'20302279'";"Organiska lösnings- och spädningsmedel, som används tillsammans med beläggningar och färger (utom sådana som är baserade på butylacetat och tryckfärg)";"'20302279'";"Organiska lösnings- och spädningsmedel, inkl. färgborttagningsmedel, ej på basis av butylacetat" "'20302350'";"Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger o.d. färger i tuber, burkar, flaskor etc., förpackade i satser";"'20302350'";"Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger o.d. färger i tuber, burkar, flaskor etc., förpackade i satser" "'20302370'";"Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger o.d. färger i tuber, burkar, flaskor etc., ej förpackade i satser";"'20302370'";"Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger o.d. färger i tuber, burkar, flaskor etc., ej förpackade i satser" "'20302450'";"Svart tidningstryckfärg";"'20302450'";"Svart tidningstryckfärg" "'20302470'";"Icke-svarta tryckfärger";"'20302470'";"Icke-svarta tryckfärger" "'20411000'";"Glycerol (glycerin), rå, glycerolvatten och glycerollut";"'20411000'";"Glycerol (glycerin), rå, glycerolvatten och glycerollut" "'20412020'";"Organiska ytaktiva ämnen, anjonaktiva, ej tvål och såpa";"'20412020'";"Organiska ytaktiva ämnen, anjonaktiva, ej tvål och såpa" "'20412030'";"Organiska ytaktiva ämnen, katjonaktiva, ej tvål och såpa";"'20412030'";"Organiska ytaktiva ämnen, katjonaktiva, ej tvål och såpa" "'20412050'";"Organiska ytaktiva ämnen, nonjonaktiva, ej tvål och såpa";"'20412050'";"Organiska ytaktiva ämnen, nonjonaktiva, ej tvål och såpa" "'20412090'";"Organiska ytaktiva ämnen, ej an-, kat- och nonjonaktiva, ej tvål och såpa";"'20412090'";"Organiska ytaktiva ämnen, ej an-, kat- och nonjonaktiva, ej tvål och såpa" "'20413120'";"Tvål samt organiska ytaktiva produkter i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, i.a.n.";"'20413120'";"Tvål samt organiska ytaktiva produkter i form av stänger, kakor eller gjutna stycken, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'20413150'";"Tvål i form av flingor, granulat eller pulver";"'20413150'";"Tvål i form av flingor, granulat eller pulver" "'20413180'";"Tvål i andra former än stänger, kakor eller gjutna stycken, papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa e.d., flingor, granulat eller pulver";"'20413180'";"Tvål i andra former än stänger, kakor eller gjutna stycken, papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa e.d., flingor, granulat eller pulver" "'20413240'";"Ytaktiva preparat; även innehållande tvål eller såpa, i detaljhandelsförpackningar (utom sådana som är avsedda att användas som tvål)";"'20413240'";"Ytaktiva preparat; även innehållande tvål eller såpa, i detaljhandelsförpackningar (undantaget sådana som är avsedda att användas som tvål)" "'20413250'";"Tvätt- och rengöringsmedel, med eller utan tvål eller såpa, i detaljhandelsförpackningar, även tvätthjälpmedel utom sådana som är avsedda att användas som tvål och ytaktiva preparat";"'20413250'";"Tvätt- och rengöringsmedel, med eller utan tvål eller såpa, i detaljhandelsförpackningar, även tvätthjälpmedel undantaget sådana som är avsedda att användas som tvål och ytaktiva preparat" "'20413260'";"Ytaktiva preparat, även innehållande tvål eller såpa, ej i detaljhandelsförpackningar, utom sådana som är avsedda att användas som tvål";"'20413260'";"Ytaktiva preparat, även innehållande tvål eller såpa, ej i detaljhandelsförpackningar, undantaget sådana som är avsedda att användas som tvål" "'20413270'";"Tvätt- och rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, ej i detaljhandelsförpackningar, även tvätthjälpmedel utom sådana som är avsedda att användas som tvål och ytaktiva preparat";"'20413270'";"Tvätt- och rengöringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, ej i detaljhandelsförpackningar, även tvätthjälpmedel undantaget sådana som är avsedda att användas som tvål och ytaktiva preparat" "'20414100'";"Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel";"'20414100'";"Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel" "'20414270'";"Konstgjorda och beredda vaxer av polyetylenglykol";"'20414270'";"Konstgjorda och beredda vaxer av polyetylenglykol" "'20414280'";"Konstgjorda och beredda vaxer (inklusive förseglingsvax) (utom polyetylenglykolvax)";"'20414280'";"Konstgjorda och beredda vaxer (inklusive förseglingsvax) (utom polyetylenglykolvax)" "'20414330'";"Puts- och polermedel o.d. för skodon eller läder (ej konstgjorda eller beredda vaxer)";"'20414330'";"Puts- och polermedel o.d. för skodon eller läder (ej konstgjorda eller beredda vaxer)" "'20414350'";"Puts- och polermedel o.d. för trägolv, trämöbler eller andra trävaror (ej konstgjorda eller beredda vaxer)";"'20414350'";"Puts- och polermedel o.d. för trägolv, trämöbler eller andra trävaror (ej konstgjorda eller beredda vaxer)" "'20414370'";"Puts- och polermedel o.d. för karosserier, ej metallpolermedel (ej konstgjorda eller beredda vaxer)";"'20414370'";"Puts- och polermedel o.d. för karosserier, ej metallpolermedel (ej konstgjorda eller beredda vaxer)" "'20414383'";"Puts- och polermedel o.d. för metallvaror";"'20414383'";"Puts- och polermedel o.d. för metallvaror" "'20414389'";"Andra puts- och polermedel, i.a.n.";"'20414389'";"Övriga puts- och polermedel" "'20414400'";"Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel";"'20414400'";"Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel" "'20421150'";"Parfymer";"'20421150'";"Parfymer" "'20421170'";"Luktvatten";"'20421170'";"Luktvatten" "'20421250'";"Preparat för läpp-makeup";"'20421250'";"Preparat för läpp-makeup" "'20421270'";"Preparat för ögon-makeup";"'20421270'";"Preparat för ögon-makeup" "'20421300'";"Preparat för manikyr eller pedikyr";"'20421300'";"Preparat för manikyr eller pedikyr" "'20421400'";"Puder, även hoppressat (även talk)";"'20421400'";"Puder, även hoppressat (även talk)" "'20421500'";"Andra preparat för skönhetsvård, makeup eller hudvård (inklusive solskyddsmedel) (ej läkemedel, läpp- och ögonmakeup, preparat för manikyr eller pedikyr, puder och talk)";"'20421500'";"Andra preparat för skönhetsvård, makeup eller hudvård (inklusive solskyddsmedel) (ej läkemedel, läpp- och ögonmakeup, preparat för manikyr eller pedikyr, puder och talk)" "'20421630'";"Schamponeringsmedel";"'20421630'";"Schamponeringsmedel" "'20421650'";"Preparat för hårpermanentning";"'20421650'";"Preparat för hårpermanentning" "'20421670'";"Hårsprayer";"'20421670'";"Hårsprayer" "'20421700'";"Hårvårdsmedel, ej medel för schamponering eller permanentning, ej hårsprayer";"'20421700'";"Hårvårdsmedel, ej medel för schamponering eller permanentning, ej hårsprayer" "'20421850'";"Tandrengöringsmedel (inkl. tandkräm och preparat för rengöring av tandproteser)";"'20421850'";"Tandrengöringsmedel (inkl. tandkräm och preparat för rengöring av tandproteser)" "'20421890'";"Preparat för mun- och tandhygien inkl. pastor och pulver för fästande av tandproteser, munvatten och munspray, tandtråd), ej tandkräm";"'20421890'";"Preparat för mun- och tandhygien inkl. pastor och pulver för fästande av tandproteser, munvatten och munspray, tandtråd), ej tandkräm" "'20421915'";"Tvål samt organiska ytaktiva produkter för toalettbruk, i form av stänger e.d.";"'20421915'";"Tvål samt organiska ytaktiva produkter för toalettbruk, i form av stänger e.d." "'20421930'";"Organiska ytaktiva produkter och preparat för tvätt av huden; även innehållande tvål eller såpa, i förpackningar för försäljning i detaljhandeln";"'20421930'";"Organiska ytaktiva produkter och preparat för tvätt av huden; även innehållande tvål eller såpa, i förpackningar för försäljning i detaljhandeln" "'20421945'";"Rakkräm, rakvatten och rakbalsam o.d. (ej raktvål i block)";"'20421945'";"Rakkräm, rakvatten och rakbalsam o.d. (ej raktvål i block)" "'20421960'";"Deodoranter och medel mot transpiration, för personligt bruk";"'20421960'";"Deodoranter och medel mot transpiration, för personligt bruk" "'20421975'";"Parfymerat badsalt och andra badpreparat";"'20421975'";"Parfymerat badsalt och andra badpreparat" "'20421990'";"Andra preparat för personligt bruk (parfymer, toalettartiklar, hårborttagningsmedel o.d.)";"'20421990'";"Andra preparat för personligt bruk, parfymer, toalettartiklar, hårborttagningsmedel o.d." "'20511130'";"Krut";"'20511130'";"Krut" "'20511150'";"Beredda sprängämnen, ej krut";"'20511150'";"Beredda sprängämnen, ej krut" "'20511250'";"Stubin";"'20511250'";"Stubin" "'20511270'";"Tändhattar, rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel, även elektriska";"'20511270'";"Tändhattar, rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel, även elektriska" "'20511300'";"Fyrverkeripjäser";"'20511300'";"Fyrverkeripjäser" "'20511400'";"Signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar, ej fyrverkeripjäser";"'20511400'";"Signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar, ej fyrverkeripjäser" "'20512000'";"Tändstickor, exkl. bengaliska eldar och andra pyrotekniska artiklar";"'20512000'";"Tändstickor, exkl. bengaliska eldar och andra pyrotekniska artiklar" "'20521010'";"Lim baserat på naturliga polymerer";"'20521020'";"Kaseinlim" "'20521010'";"Lim baserat på naturliga polymerer";"'20521040'";"Husbloss; benlim; annat lim av animaliskt ursprung (utom kaseinlim)" "'20521010'";"Lim baserat på naturliga polymerer";"'20521060'";"Lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse" "'20521080'";"Lim och klister, beredda, och andra produkter lämpliga att användas som lim eller klister, i.a.n.";"'20521080'";"Lim och klister, beredda, andra produkter lämpliga att användas som lim eller klister, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'20531020'";"Eteriska oljor";"'20531020'";"Eteriska oljor" "'20531030'";"Resinoider";"'20531030'";"Resinoider" "'20531050'";"Koncentrat av eteriska oljor i fett, vatten från destillation av eteriska oljor o.d.";"'20531050'";"Koncentrat av eteriska oljor i fett, vatten från destillation av eteriska oljor o.d." "'20531075'";"Blandningar av luktämnen av sådant slag som används i livsmedel";"'20531075'";"Blandningar av luktämnen av sådant slag som används i livsmedel" "'20531079'";"Blandningar av luktämnen, ej av sådant slag som används inom livsmedelsindustrin";"'20531079'";"Blandningar av luktämnen, ej av sådant slag som används inom livsmedelsindustrin" "'20591130'";"Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, oavsett material; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning (ej av papper, papp eller textilvara)";"'20591130'";"Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, oavsett material; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning (ej av papper, papp eller textilvara)" "'20591150'";"Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, oavsett material; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning (ej av papper, papp eller textilvara)";"'20591150'";"Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, oavsett material; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning (ej av papper, papp eller textilvara)" "'20591170'";"Fotografiskt papper, fotografisk papp och textilvara; strålningskänsliga, oexponerade";"'20591170'";"Fotografiskt papper, fotografisk papp och textilvara; strålningskänsliga, oexponerade" "'20591200'";"Kemiska preparat för fotografiskt bruk, oblandade produkter för fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick (ej lacker, lim, klister och liknande preparat)";"'20591200'";"Kemiska preparat för fotografiskt bruk, oblandade produkter för fotografiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick (ej lacker, lim, klister och liknande preparat)" "'20592000'";"Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor, kemiskt modifierade";"'20592000'";"Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor, kemiskt modifierade" "'20593000'";"Bläck, tusch o.d., ej tryckfärg";"'20593000'";"Bläck, tusch o.d., ej tryckfärg" "'20594155'";"Smörjmedel för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material med som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral";"'20594155'";"Smörjmedel för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material med som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral" "'20594158'";"Smörjmedel erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, ej för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material eller med en biobaserad kolhalt på minst 25 viktprocent som är biologiskt nedbrytbara till minst 60 %";"'20594158'";"Smörjmedel erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, ej för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material eller med en biobaserad kolhalt på minst 25 viktprocent som är biologiskt nedbrytbara till minst 60 %" "'20594159'";"Smörjmedel med en biobaserad kolhalt på minst 25 viktprocent som är biologiskt nedbrytbara till minst 60 %";"'20594159'";"Smörjmedel med en biobaserad kolhalt på minst 25 viktprocent som är biologiskt nedbrytbara till minst 60 %" "'20594175'";"Smörjmedel för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn, ej innehållande oljor från petroleum eller bituminösa mineral";"'20594175'";"Smörjmedel för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn, ej innehållande oljor från petroleum eller bituminösa mineral" "'20594179'";"Smörjmedel utan innehåll av oljor från petroleum eller bituminösa mineral, ej för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material";"'20594179'";"Smörjmedel utan innehåll av oljor från petroleum eller bituminösa mineral, ej för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn eller andra material" "'20594250'";"Preparat för motverkande av knackning";"'20594250'";"Preparat för motverkande av knackning" "'20594270'";"Tillsatsmedel för smörjoljor";"'20594270'";"Tillsatsmedel för smörjoljor" "'20594290'";"Tillsatsmedel för mineraloljor eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor, ej antiknackmedel och tillsatsmedel för smörjoljor";"'20594290'";"Tillsatsmedel för mineraloljor eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor, ej antiknackmedel och tillsatsmedel för smörjoljor" "'20594330'";"Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral";"'20594330'";"Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral" "'20594350'";"Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel";"'20594350'";"Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel" "'20595100'";"Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen; hudpulver, inkl. gluteliner och prolaminer, globuliner, glycinin, keratiner, nukleoproteider, proteinisolat";"'20595100'";"Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat av sådana ämnen; hudpulver, inkl. gluteliner och prolaminer, globuliner, glycinin, keratiner, nukleoproteider, proteinisolat" "'20595210'";"Sammansatta reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även papper som impregnerats eller bestrukits med reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk";"'20595210'";"Sammansatta reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även papper som impregnerats eller bestrukits med reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk" "'20595230'";"Modelleringspastor (även sådana avsedda för barn); dentalvax och avtrycksmassor för dentalt bruk; andra preparat för dentalt bruk baserade på gips";"'20595230'";"Modelleringspastor (även sådana avsedda för barn); dentalvax och avtrycksmassor för dentalt bruk; andra preparat för dentalt bruk på basis av gips" "'20595250'";"Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater, brandsläckningsbomber";"'20595250'";"Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater, brandsläckningsbomber" "'20595270'";"Beredda närsubstrat för odling av mikroorganismer";"'20595270'";"Beredda närsubstrat för odling av mikroorganismer" "'20595300'";"Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken";"'20595300'";"Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken" "'20595400'";"Aktiverat kol";"'20595400'";"Aktiverat kol" "'20595550'";"Appreturmedel baserade på stärkelse";"'20595550'";"Appreturmedel på basis av stärkelse" "'20595570'";"Efterbehandlingsmedel o.d. för textilindustrin (utom sådana baserade på stärkelse)";"'20595570'";"Efterbehandlingsmedel o.d. för textilindustrin (utom på basis av stärkelse)" "'20595580'";"Efterbehandlingsmedel o.d. för pappersindustrin (utom sådana baserade på stärkelse)";"'20595580'";"Efterbehandlingsmedel o.d. för pappersindustrin (utom på basis av stärkelse)" "'20595590'";"Appreturmedel och liknande produkter, i.a.n.";"'20595590'";"Andra appreturmedel och liknande produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'20595620'";"Betmedel för metaller";"'20595620'";"Betmedel för metaller" "'20595630'";"Beredda vulkningsacceleratorer";"'20595630'";"Beredda vulkningsacceleratorer" "'20595640'";"Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast";"'20595640'";"Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast" "'20595650'";"Antioxidanter och stabiliseringsmedel för gummi eller plast";"'20595650'";"Antioxidanter och stabiliseringsmedel för gummi eller plast" "'20595662'";"Katalysatorer utfällda på en bärsubstans, med nickel eller en nickelförening som aktiv beståndsdel, i.a.n.";"'20595660'";"Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer" "'20595664'";"Katalysatorer utfällda på en bärsubstans, med ädelmetall eller en förening av ädelmetall som aktiv beståndsdel, i.a.n.";"'20595660'";"Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer" "'20595666'";"Katalysatorer i form av korn av vilka minst 90 viktprocent har en partikelstorlek på högst 10 mikrometer, bestående av en oxidblandning på en bärare av magnesiumsilikat, innehållande minst 20 och högst 35 viktprocent koppar, minst 2 men högst 3 viktprocent vismut, samt med en skrymdensitet på minst 0,2 men högst 1,0";"'20595660'";"Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer" "'20595669'";"Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer, i.a.n.";"'20595660'";"Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer" "'20595670'";"Blandningar av alkylbenzener och blandningar av alkylnaftalener, andra än i HS 2707 eller 2902";"'20595670'";"Blandningar av alkylbenzener och blandningar av alkylnaftalener, andra än i HS 27.07 eller 29.02" "'20595720'";"Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor";"'20595720'";"Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor" "'20595730'";"Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror";"'20595730'";"Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror" "'20595740'";"Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med metalliska bindemedel";"'20595740'";"Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med metalliska bindemedel" "'20595750'";"Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong";"'20595750'";"Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong" "'20595770'";"Sorbitol, ej D-glucitol";"'20595770'";"Sorbitol, ej D-glucitol" "'20595800'";"Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral";"'20595800'";"Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral" "'20595910'";"Jonbytare; getter för vakuumrör; petroleumsulfonater (utom petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer); tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och salter av dessa syror";"'20595910'";"Jonbytare; getter för vakuumrör; petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och salter av dessa syror" "'20595940'";"Pannstensförhindrande medel o.d. preparat";"'20595940'";"Pannstensförhindrande medel o.d. preparat" "'20595953'";"Preparat för galvanoteknik";"'20595953'";"Preparat för galvanoteknik" "'20595957'";"Blandningar av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol (emulgatorer för fetter)";"'20595957'";"Blandningar av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol (emulgatorer för fetter)" "'20595963'";"Kemiska produkter och preparat för farmaceutiskt och kirurgiskt bruk";"'20595963'";"Kemiska produkter och preparat för farmaceutiskt och kirurgiskt bruk" "'20595965'";"Hjälpmedel för gjuterier (utom beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor)";"'20595965'";"Hjälpmedel för gjuterier (andra än beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor)" "'20595967'";"Preparat för impregnering av byggmaterial mot brand och vatten";"'20595967'";"Preparat för impregnering av byggmaterial mot brand och vatten" "'20595971'";"Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan eller propan";"'20595971'";"Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan, etan eller propan" "'20595975'";"Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid), polybromerade bifenyler (PBB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller tris(2,3-dibrompropyl)fosfat";"'20595975'";"Blandningar och preparat innehållande oxiran (etylenoxid), polybromerade bifenyler (PBB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT) eller tris(2,3-dibrompropyl)fosfat" "'20595994'";"Andra kemiska produkter, i.a.n.";"'20595994'";"Övriga kemiska produkter" "'20596020'";"Kaseinater och andra kaseinderivat, ej kaseinlim";"'20596020'";"Kaseinater och andra kaseinderivat, ej kaseinlim" "'20596050'";"Albuminer, albuminater och andra albuminderivat, ej äggalbumin";"'20596050'";"Albuminer, albuminater och andra albuminderivat, ej äggalbumin" "'20596080'";"Gelatin och gelatinderivat, ej kaseinlim, benlim eller husbloss";"'20596080'";"Gelatin och gelatinderivat, ej kaseinlim, benlim eller husbloss" "'20601110'";"Syntetstapelfibrer av aramider, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning";"'20601110'";"Syntetstapelfibrer av aramider, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning" "'20601120'";"Fiberkabel och stapelfibrer av andra polyamider, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning";"'20601120'";"Fiberkabel och stapelfibrer av andra polyamider, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning" "'20601130'";"Fiberkabel och stapelfibrer av polyestrar, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning";"'20601130'";"Fiberkabel och stapelfibrer av polyestrar, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning" "'20601140'";"Fiberkabel och stapelfibrer av akryl, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning";"'20601140'";"Fiberkabel och stapelfibrer av akryl, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning" "'20601150'";"Fiberkabel och stapelfibrer av polypropen, ej kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning";"'20601150'";"Fiberkabel och stapelfibrer av polypropen, ej kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning" "'20601190'";"Fiberkabel och stapelfibrer av annat syntetmaterial, ej kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning";"'20601190'";"Fiberkabel och stapelfibrer av annat syntetmaterial, ej kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning" "'20601220'";"Högstyrkegarn av aramider (utom sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)";"'20601220'";"Högstyrkegarn av aramider (utom sytråd samt garn i detaljhandelsuppläggningar)" "'20601240'";"Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider (utom sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar samt högstyrkegarn av aramider)";"'20601240'";"Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider (utom sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar samt högstyrkegarn av aramider)" "'20601260'";"Högstyrkegarn av polyestrar (utom garn i detaljhandelsuppläggningar)";"'20601260'";"Högstyrkegarn av polyestrar (utom garn i detaljhandelsuppläggningar)" "'20601310'";"Textilfilamentgarn av polyamid, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)";"'20601310'";"Textilfilamentgarn av polyamid, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)" "'20601320'";"Filamentgarn av polyamid för mattor, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)";"'20601320'";"Filamentgarn av polyamid för mattor, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)" "'20601330'";"Textilfilamentgarn av polyester, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)";"'20601330'";"Textilfilamentgarn av polyester, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)" "'20601340'";"Garn av polypropenfilament, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)";"'20601340'";"Garn av polypropenfilament, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)" "'20601350'";"Töjfibergarn, ej i detaljhandelsuppläggningar";"'20601350'";"Töjfibergarn, ej i detaljhandelsuppläggningar" "'20601390'";"Annat garn av syntetfilament, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)";"'20601390'";"Annat garn av syntetfilament, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)" "'20601420'";"Monofilament av polypropen med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm (utom töjfibergarn)";"'20601420'";"Monofilament av polypropen med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm (utom töjfibergarn)" "'20601440'";"Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm (utom monofilament av polypropen); remsor o.d. (t.ex. konstbast) av syntetmaterial, med en bredd i föreliggande skick av <= 5 mm";"'20601440'";"Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av >= 67 decitex och med ett största tvärmått av <= 1 mm (utom monofilament av polypropen); remsor o.d. (t.ex. konstbast) av syntetmaterial, med en bredd i föreliggande skick av <= 5 mm" "'20602140'";"Fiberkabel av regenatfilament, av acetat";"'20602140'";"Fiberkabel av regenatfilament, av acetat" "'20602150'";"Fiberkabel av regenatfilament och regenatstapelfibrer (inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, ej av acetat)";"'20602150'";"Fiberkabel av regenatfilament och regenatstapelfibrer (inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, ej av acetat)" "'20602200'";"Högstyrkegarn av viskos, ej i detaljhandelsuppläggningar (ej sytråd)";"'20602200'";"Högstyrkegarn av viskos, ej i detaljhandelsuppläggningar (ej sytråd)" "'20602320'";"Garn av viskosfilament, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd och högstyrkegarn)";"'20602320'";"Garn av viskosfilament, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd och högstyrkegarn)" "'20602340'";"Filamentgarn av cellulosaacetat, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd och högstyrkegarn)";"'20602340'";"Filamentgarn av cellulosaacetat, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd och högstyrkegarn)" "'20602390'";"Annat garn av regenatfilament, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)";"'20602390'";"Annat garn av regenatfilament, inkl. monofilament med en längdvikt av < 67 decitex, enkelt, ej i detaljhandelsuppläggningar (utom sytråd)" "'20602400'";"Monofilamentgarn av regenatmaterial med en längdvikt av >= 67 decitex, och tvärmått om <= 1 mm; remsor o.d. av regenatmaterial om <= 5 mm";"'20602400'";"Monofilamentgarn av regenatmaterial med en längdvikt av >= 67 decitex, och tvärmått om <= 1 mm; remsor o.d. av regenatmaterial om <= 5 mm" "'21101030'";"Salicylsyra och salter av salicylsyra";"'21101030'";"Salicylsyra och salter av salicylsyra" "'21101050'";"O-acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra";"'21101050'";"O-acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicylsyra" "'21101070'";"Estrar av salicylsyra och salter av sådana estrar, ej av o-acetylsalicylsyra";"'21101070'";"Estrar av salicylsyra och salter av sådana estrar, ej av o-acetylsalicylsyra" "'21102010'";"Lysin och estrar av lysin, salter av dessa föreningar";"'21102010'";"Lysin och estrar av lysin, salter av dessa föreningar" "'21102020'";"Glutaminsyra och salter av glutaminsyra";"'21102020'";"Glutaminsyra och salter av glutaminsyra" "'21102040'";"Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definierade";"'21102040'";"Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definierade" "'21102060'";"Acykliska amider och derivat av dessa amider, salter av sådana föreningar (även acykliska karbamater)";"'21102060'";"Acykliska amider och derivat av dessa amider, salter av sådana föreningar (även acykliska karbamater)" "'21102070'";"Cykliska amider och derivat av dessa amider, salter av sådana föreningar (även cykliska karbamater) (ej ureiner, derivat av ureiner eller salter av sådana föreningar)";"'21102070'";"Cykliska amider och derivat av dessa amider, salter av sådana föreningar (även cykliska karbamater) (ej ureiner, derivat av ureiner eller salter av sådana föreningar)" "'21103117'";"Fenolftalein; 1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benso[de]isokromen-1-yl]-6-oktadecyloxi-2-naftoesyra; 3'-klor-6'-cyklohexylaminospiro[isobensofuran-1(3H),9'-xanten]-3-on; 6'-(N-etyl-p-toluidino)-2'-metylspiro[isobensofuran-1(3H),9'-xanten]-3-on; metyl-6-dokosyloxi-1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftalen-2-karboxylat, gamma-butyrolakton";"'21103117'";"Fenolftalein; 1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benso[de]isokromen-1-yl]-6-oktadecyloxi-2-naftoesyra; 3’-klor-6’-cyklohexylaminospiro[isobensofuran-1(3H),9’-xanten]-3-on; 6’-(N-etyl-p-toluidino)-2’-metylspiro[isobensofuran-1(3H),9’-xanten]-3-on; metyl-6-dokosyloxi-1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftalen-2-karboxylat, gamma-butyrolakton" "'21103119'";"Laktoner (exkl. fenolftalein; 1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benso[de]isokromen-1-yl]-6-oktadecyloxi-2-naftoesyra; 3'-klor-6'-cyklohexylaminospiro[isobensofuran-1(3H),9'-xanten]-3-on; 6'-(N-etyl-p-toluidino)-2'-metylspiro[isobensofuran-1(3H),9'-xanten]-3-on; metyl-6-dokosyloxi-1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftalen-2-karboxylat, gamma-butyrolakton samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)";"'21103119'";"Laktoner (exkl. fenolftalein; 1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benso[de]isokromen-1-yl]-6-oktadecyloxi-2-naftoesyra; 3’-klor-6’-cyklohexylaminospiro[isobensofuran-1(3H),9’-xanten]-3-on; 6’-(N-etyl-p-toluidino)-2’-metylspiro[isobensofuran-1(3H),9’-xanten]-3-on; metyl-6-dokosyloxi-1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftalen-2-karboxylat, gamma-butyrolakton samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)" "'21103130'";"Föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även hydrogenerad) i sin struktur";"'21103130'";"Föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även hydrogenerad) i sin struktur" "'21103140'";"Hydantoin och derivat av hydantoin";"'21103140'";"Hydantoin och derivat av hydantoin" "'21103155'";"Malonylkarbamid (barbitursyra) och derivat och salter av malonylkarbamid";"'21103155'";"Malonylkarbamid (barbitursyra) och derivat och salter av malonylkarbamid" "'21103159'";"Föreningar med en pyramidinring (även hydrogenerad) eller en piperazinring i sin struktur, ej malonylkarbamid (barbitursyra) och derivat av malonylkarbamid";"'21103159'";"Föreningar med en pyramidinring (även hydrogenerad) eller en piperazinring i sin struktur, ej malonylkarbamid (barbitursyra) och derivat av malonylkarbamid" "'21103170'";"Föreningar med en icke kondenserad triazinring (även hydrogenerad) i sin struktur, ej melamin";"'21103170'";"Föreningar med en icke kondenserad triazinring (även hydrogenerad) i sin struktur, ej melamin" "'21103180'";"Föreningar med ett fentiazinringsystem (även hydrogenerat) i sin struktur, ej vidare kondenserade";"'21103180'";"Föreningar med ett fentiazinringsystem (även hydrogenerat) i sin struktur, ej vidare kondenserade" "'21103200'";"Sulfonamider";"'21103200'";"Sulfonamider" "'21104000'";"Sockerarter, kemiskt rena, ej glukos o.d.; sockeretrar och salter av dessa m.m.";"'21104000'";"Sockerarter, kemiskt rena, ej glukos o.d.; sockeretrar och salter av dessa m.m." "'21105100'";"Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade (inklusive naturliga koncentrat), sådana derivat av provitaminer eller vitaminer som används främst som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i lösning";"'21105100'";"Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av provitaminer eller vitaminer som används främst som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i lösning" "'21105200'";"Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och strukturellt analoga ämnen därav, inklusive kedjemodifierade polypeptider, använda främst som hormoner";"'21105200'";"Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och strukturellt analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade polypeptider, använda främst som hormoner" "'21105300'";"Glykosider och växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av sådana ämnen";"'21105300'";"Glykosider och växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt salter, etrar, estrar och andra derivat av sådana ämnen" "'21105400'";"Antibiotika";"'21105400'";"Antibiotika" "'21106020'";"Extrakt av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk";"'21106020'";"Extrakt av körtlar eller andra organ eller av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk" "'21106040'";"Körtlar och andra organ eller ämnen och material för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, i.a.n. (utom blod och extrakt av körtlar eller andra organ)";"'21106040'";"Övriga körtlar och andra organ eller ämnen och material för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk (utom blod och extrakt av körtlar eller andra organ)" "'21106055'";"Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; kulturer av mikroorganismer; toxiner (exkl. jäst)";"'21106055'";"Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; kulturer av mikroorganismer; toxiner (exkl. jäst)" "'21201130'";"Läkemedel innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, ej i detaljhandelsförpackning";"'21201130'";"Läkemedel innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, ej i detaljhandelsförpackning" "'21201150'";"Läkemedel innehållande andra antibiotika, ej i detaljhandelsförpackning";"'21201150'";"Läkemedel innehållande andra antibiotika, ej i detaljhandelsförpackning" "'21201160'";"Läkemedel innehållande penicilliner, streptomyciner eller derivat av dessa ämnen, i doser eller i detaljhandelsförpackning";"'21201160'";"Läkemedel innehållande penicilliner, streptomyciner eller derivat av dessa ämnen, i doser eller i detaljhandelsförpackning" "'21201180'";"Läkemedel innehållande andra antibiotika, i detaljhandelsförpackning";"'21201180'";"Läkemedel innehållande andra antibiotika, i detaljhandelsförpackning" "'21201230'";"Läkemedel, ej antibiotika, innehållande insulin, för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, ej i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackning";"'21201230'";"Läkemedel, ej antibiotika, innehållande insulin, för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, ej i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackning" "'21201250'";"Läkemedel innehållande hormoner, för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, ej antibiotika eller insulin, ej i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackning";"'21201250'";"Läkemedel innehållande hormoner, för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, ej antibiotika eller insulin, ej i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackning" "'21201260'";"Läkemedel innehållande insulin men inte antibiotika, för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackning";"'21201260'";"Läkemedel innehållande insulin men inte antibiotika, för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackning" "'21201270'";"Läkemedel innehållande binjurebarkhormoner, samt derivat och strukturella analoger av dessa ämnen, föreliggande i avdelade doser eller för försäljning i detaljhandeln";"'21201270'";"Läkemedel innehållande binjurebarkhormoner, samt derivat och strukturella analoger av dessa ämnen, föreliggande i avdelade doser eller för försäljning i detaljhandeln" "'21201310'";"Läkemedel innehållande alkaloider eller alkaloidderivat, ej i detaljhandelsförpackning";"'21201310'";"Läkemedel innehållande alkaloider eller alkaloidderivat, ej i detaljhandelsförpackning" "'21201320'";"Andra läkemedel för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk enligt HS 3003, ej i detaljhandelsförpackning";"'21201320'";"Andra läkemedel för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk enligt HS 30.03, ej i detaljhandelsförpackning" "'21201340'";"Läkemedel innehållande alkaloider och alkaloidderivat, i detaljhandelsförpackning";"'21201340'";"Läkemedel innehållande alkaloider och alkaloidderivat, i detaljhandelsförpackning" "'21201360'";"Läkemedel innehållande vitaminer och provitaminer samt derivat eller blandningar av dessa ämnen med varandra, för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackning";"'21201360'";"Läkemedel innehållande vitaminer och provitaminer samt derivat eller blandningar av dessa ämnen med varandra, för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackning" "'21201380'";"Andra blandade eller oblandade läkemedel, i detaljhandelsförpackning, i.a.n.";"'21201380'";"Andra blandade eller oblandade läkemedel, i detaljhandelsförpackning, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'21202125'";"Immunsera, andra immunologiska produkter som är direkt involverade i regleringen av immunologiska processer och andra fraktioner av blod";"'21202125'";"Immunsera, andra immunologiska produkter som är direkt involverade i regleringen av immunologiska processer och andra fraktioner av blod" "'21202145'";"Vacciner för människor";"'21202145'";"Vacciner för människor" "'21202160'";"Vacciner för djur";"'21202160'";"Vacciner för djur" "'21202200'";"Kemiska preventivmedel baserade på hormoner eller spermiedödande ämnen";"'21202200'";"Kemiska preventivmedel på basis hormoner eller spermiedödande ämnen" "'21202320'";"Blodgrupperingsreagens";"'21202320'";"Blodgrupperingsreagens" "'21202340'";"Strålningsabsorberande röntgenkontrastmedel, diagnostiska reagens för invärtes eller utvärtes bruk";"'21202340'";"Strålningsabsorberande röntgenkontrastmedel, diagnostiska reagens för invärtes eller utvärtes bruk" "'21202420'";"Häftplåster och liknande artiklar; impregnerade eller överdragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former för försäljning i detaljhandeln";"'21202420'";"Häftplåster och liknande artiklar; impregnerade eller överdragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former för försäljning i detaljhandeln" "'21202430'";"Steril katgut";"'21202430'";"Steril katgut" "'21202440'";"Vadd, förbandsgas o.d. med farmaceutiska preparat, i detaljhandelsförpackningar, i.a.n.";"'21202440'";"Vadd, förbandsgas o.d. med farmaceutiska preparat, i detaljhandelsförpackningar" "'21202460'";"Lådor, askar o.d. med utrustning för första förband";"'21202460'";"Lådor, askar o.d. med utrustning för första förband" "'22111100'";"Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, till personbilar (även tävlingsbilar)";"'22111100'";"Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, till personbilar (även tävlingsbilar)" "'22111200'";"Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådana slag som används på motorcyklar och cyklar";"'22111200'";"Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådana slag som används på motorcyklar och cyklar" "'22111355'";"Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, till bussar och lastbilar med belastningsindex <= 121";"'22111355'";"Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, till bussar och lastbilar med belastningsindex <= 121" "'22111357'";"Nya däck, andra än massivdäck, av gummi till bussar och lastbilar med belastningsindex > 121";"'22111357'";"Nya däck, andra än massivdäck, av gummi till bussar och lastbilar med belastningsindex > 121" "'22111370'";"Nya däck, andra än massivdäck, av gummi till luftfartyg";"'22111370'";"Nya däck, andra än massivdäck, av gummi till luftfartyg" "'22111400'";"Däck av sådana slag som används på traktorer; nya däck, andra än massivdäck, av andra slag, av gummi";"'22111400'";"Däck av sådana slag som används på traktorer; nya däck, andra än massivdäck, av andra slag, av gummi" "'22111530'";"Massiva däck av gummi; utbytbara slitbanor av gummi";"'22111530'";"Massiva däck av gummi; utbytbara slitbanor av gummi" "'22111550'";"Fälgband av gummi";"'22111550'";"Fälgband av gummi" "'22111570'";"Innerslangar av gummi";"'22111570'";"Innerslangar av gummi" "'22111600'";"Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck";"'22111600'";"Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck" "'22112030'";"Regummerade däck, andra än massivdäck, av sådana slag som används på personbilar";"'22112030'";"Regummerade däck, andra än massivdäck, av sådana slag som används på personbilar" "'22112050'";"Regummerade däck, andra än massivdäck, av sådana slag som används på bussar och lastbilar";"'22112050'";"Regummerade däck, andra än massivdäck, av sådana slag som används på bussar och lastbilar" "'22112090'";"Regummerade däck, andra än massivdäck, även till luftfartyg (ej av sådana slag som används på personbilar, bussar och lastbilar)";"'22112090'";"Regummerade däck, andra än massivdäck, även till luftfartyg (ej av sådana slag som används på personbilar, bussar och lastbilar)" "'22191000'";"Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor";"'22191000'";"Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor" "'22192013'";"Ovulkat gummi, med inblandning av kimrök eller kiseldioxid";"'22192013'";"Ovulkat gummi, med inblandning av kimrök eller kiseldioxid" "'22192019'";"Annat ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor";"'22192019'";"Annat ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor" "'22192030'";"Ovulkat gummi i andra former samt varor av ovulkat gummi (t.ex. stänger; rör; strängar; ringar och rondeller), exkl. slitbanor (ovulkade) för regummering av däck";"'22192030'";"Ovulkat gummi i andra former samt varor av ovulkat gummi (t.ex. stänger; rör; strängar; ringar och rondeller), exkl. slitbanor (ovulkade) för regummering av däck" "'22192050'";"Tråd och rep av mjukgummi";"'22192050'";"Tråd och rep av mjukgummi" "'22192070'";"Plattor, duk och remsor av mjukgummi";"'22192070'";"Plattor, duk och remsor av mjukgummi" "'22192083'";"Stänger och strängar (inklusive profilerade stänger och strängar) av poröst gummi";"'22192083'";"Stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar) av poröst gummi" "'22192085'";"Plattor, duk och remsor av icke poröst gummi, avsett att användas till golvbeläggningsmaterial och mattor";"'22192085'";"Plattor, duk och remsor av icke poröst gummi, avsett att användas till golvbeläggningsmaterial och mattor" "'22192087'";"Stänger och strängar (inklusive profilerade stänger och strängar) av icke poröst gummi";"'22192087'";"Stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar) av icke poröst gummi" "'22193030'";"Rör och slangar av gummi, inte förstärkta";"'22193030'";"Rör och slangar av gummi, inte förstärkta" "'22193055'";"Rör och slangar av gummi, förstärkta med metall";"'22193055'";"Rör och slangar av gummi, förstärkta med metall" "'22193057'";"Rör och slangar av gummi, förstärkta med textilmaterial";"'22193057'";"Rör och slangar av gummi, förstärkta med textilmaterial" "'22193059'";"Rör och slangar av gummi, förstärkta eller på annat sätt kombinerade med andra material än metall eller textil";"'22193059'";"Rör och slangar av gummi, förstärkta eller på annat sätt kombinerade med andra material än metall eller textil" "'22193070'";"Rör och slangar av gummi, försedda med kopplingsanordningar e.d.";"'22193070'";"Rör och slangar av gummi, försedda med kopplingsanordningar e.d." "'22194030'";"Drivremmar av gummi, med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar) eller skårremmar";"'22194030'";"Drivremmar av gummi, med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar) eller skårremmar" "'22194050'";"Transportband av gummi";"'22194050'";"Transportband av gummi" "'22194070'";"Kuggremmar av gummi";"'22194070'";"Kuggremmar av gummi" "'22194090'";"Drivremmar av gummi, ej med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar) eller skårremmar (exkl. transportband, kuggremmar)";"'22194090'";"Drivremmar av gummi, ej med trapetsformat tvärsnitt (kilremmar) eller skårremmar (exkl. transportband, kuggremmar)" "'22195050'";"Klisterremsor av gummibehandlade textilvävnader, med en bredd av <= 20 cm";"'22195050'";"Klisterremsor av gummibehandlade textilvävnader, med en bredd av <= 20 cm" "'22195070'";"Gummibehandlade textilvävnader (exkl. klisterremsor med en bredd av <= 20 cm)";"'22195070'";"Gummibehandlade textilvävnader (exkl. klisterremsor med en bredd av <= 20 cm)" "'22196000'";"Kläder och tillbehör till kläder (inklusive handskar, halvhandskar och vantar), för alla ändamål, av mjukgummi";"'22196000'";"Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halvhandskar och vantar), för alla ändamål, av mjukgummi" "'22197120'";"Kondomer";"'22197120'";"Kondomer" "'22197130'";"Hygieniska och farmaceutiska artiklar av gummi (exkl. kondomer)";"'22197130'";"Hygieniska och farmaceutiska artiklar av gummi (exkl. kondomer)" "'22197200'";"Golvbeläggningsmaterial och mattor av mjukgummi (ej cellgummi)";"'22197200'";"Golvbeläggningsmaterial och mattor av mjukgummi (ej cellgummi)" "'22197310'";"Varor av cellgummi, i.a.n.";"'22197310'";"Övriga varor av cellgummi" "'22197321'";"Radergummin av mjukgummi";"'22197321'";"Radergummin av mjukgummi" "'22197323'";"Packningar, tätningar o.d. av mjukgummi";"'22197323'";"Packningar, tätningar o.d. av mjukgummi" "'22197330'";"Fendrar för fartyg eller kajer, även uppblåsbara, av mjukgummi; andra uppblåsbara artiklar av mjukgummi";"'22197330'";"Fendrar för fartyg eller kajer, även uppblåsbara, av mjukgummi; andra uppblåsbara artiklar av mjukgummi" "'22197345'";"Delar av gummi förenat med metall, till traktorer och motorfordon";"'22197345'";"Delar av gummi förenat med metall, till traktorer och motorfordon" "'22197347'";"Formade/formgjutna gummiartiklar till traktorer och motorfordon";"'22197347'";"Formade/formgjutna gummiartiklar till traktorer och motorfordon" "'22197349'";"Delar av gummi förenat med metall (ej till traktorer och motorfordon)";"'22197349'";"Delar av gummi förenat med metall (ej till traktorer och motorfordon)" "'22197350'";"Yttersulor och klackar av gummi";"'22197350'";"Yttersulor och klackar av gummi" "'22197365'";"Andra varor av mjukgummi än till traktorer och motorfordon";"'22197365'";"Andra varor av mjukgummi än till traktorer och motorfordon" "'22197379'";"Hårdgummi i alla former, inklusive avfall och skrot; varor av hårdgummi, i.a.n.";"'22197379'";"Hårdgummi i alla former, inbegripet avfall och skrot; varor av hårdgummi, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'22211050'";"Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och strängar, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av polymerer av eten";"'22211050'";"Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och strängar, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av polymerer av eten" "'22211070'";"Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och strängar, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av polymerer av vinylklorid";"'22211070'";"Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och strängar, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av polymerer av vinylklorid" "'22211090'";"Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och strängar, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av plast (ej av polymerer av eten eller av polymerer av vinylklorid)";"'22211090'";"Enfibertråd med ett största tvärmått av > 1 mm samt stavar, stänger och strängar, även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av plast (ej av polymerer av eten eller av polymerer av vinylklorid)" "'22212130'";"Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast";"'22212130'";"Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast" "'22212153'";"Styva rör av polymerer av eten";"'22212153'";"Styva rör av polymerer av eten" "'22212155'";"Styva rör av polymerer av propen";"'22212155'";"Styva rör av polymerer av propen" "'22212157'";"Styva rör av polymerer av vinylklorid";"'22212157'";"Styva rör av polymerer av vinylklorid" "'22212170'";"Styva rör av plast (annan än polymerer av eten, propen, eller vinylklorid)";"'22212170'";"Styva rör av plast (annan än polymerer av eten, propen, eller vinylklorid)" "'22212920'";"Böjliga slangar och rör med ett minsta bristningstryck av 27,6 MPa, av plast";"'22212920'";"Böjliga slangar och rör med ett minsta bristningstryck av 27,6 MPa, av plast" "'22212935'";"Böjliga rör och slangar, av plast, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, ej försedda med kopplingsanordningar e.d.";"'22212935'";"Böjliga rör och slangar, av plast, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat material, ej försedda med kopplingsanordningar e.d." "'22212937'";"Böjliga rör och slangar, av plast, inte förstärka eller på annat sätt kombinerade med annat material, försedda med kopplingsanordningar e.d.";"'22212937'";"Böjliga rör och slangar, av plast, inte förstärka eller på annat sätt kombinerade med annat material, försedda med kopplingsanordningar e.d." "'22212950'";"Rör och slangar av plast (ej konsttarmar, korvskinn, styva rör eller böjliga rör och slangar med ett minsta bristningstryck av 27,6 MPa)";"'22212950'";"Rör och slangar av plast (ej konsttarmar, korvskinn, styva rör eller böjliga rör och slangar med ett minsta bristningstryck av 27,6 MPa)" "'22212970'";"Rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast";"'22212970'";"Rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast" "'22213010'";"Andra plattor etc., av polymerer av eten, inte förstärkta, med en tjocklek på högst 0,125 mm";"'22213010'";"Andra slag av plattor etc, inte förstärkta, av polymerer av eten, med en tjocklek av <= 0,125 mm" "'22213017'";"Andra plattor etc., av polymerer av eten, inte förstärkta, med en tjocklek på mer än 0,125 mm";"'22213017'";"Andra slag av plattor etc, inte förstärkta, av polymerer av eten, med en tjocklek av > 0,125 mm" "'22213021'";"Andra plattor etc., av polymerer av propen, biaxiellt orienterade, med en tjocklek på högst 0,10 mm";"'22213021'";"Andra slag av plattor etc. av polymerer av propen, med en tjocklek av <= 0,10 mm, biaxiellt orienterade" "'22213023'";"Andra plattor etc. av polymerer av propen, med en tjocklek på högst 0,10 mm, andra";"'22213023'";"Andra slag av plattor etc. av polymerer av propen, med en tjocklek av <= 0,10 mm (exkl. biaxiellt orienterade)" "'22213026'";"Andra plattor etc., av polymerer av propen, inte porösa, med en tjocklek på mer än 0,10 mm, i.a.n.";"'22213026'";"Andra slag av plattor etc., av polymerer av propen, inte porösa, med en tjocklek av > 0,10 mm, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'22213030'";"Andra plattor etc., av polymerer av styren, inte förstärkta o.d.";"'22213030'";"Andra plattor etc., inte förstärkta o.d., av polymerer av styren" "'22213035'";"Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerer av vinylklorid, innehållande minst 6 % mjukgörare, med en tjocklek på högst 1 mm";"'22213035'";"Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerer av vinylklorid, innehållande >= 6 % mjukningsmedel, tjocklek <= 1 mm" "'22213036'";"Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerer av vinylklorid, innehållande minst 6 % mjukgörare, med en tjocklek på mer än 1 mm";"'22213036'";"Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerer av vinylklorid, innehållande >= 6 % mjukningsmedel, tjocklek > 1 mm" "'22213037'";"Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerer av vinylklorid, innehållande högst 6 % mjukgörare, med en tjocklek på högst 1 mm";"'22213037'";"Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerer av vinylklorid, innehållande < 6 % mjukningsmedel, tjocklek <= 1 mm" "'22213038'";"Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerer av vinylklorid, innehållande mindre än 6 % mjukgörare, med en tjocklek på mer än 1 mm";"'22213038'";"Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerer av vinylklorid, innehållande < 6 % mjukningsmedel, tjocklek > 1 mm" "'22213053'";"Plattor etc., av polymetylmetakrylat, inte förstärkta etc.";"'22213053'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, inte förstärkta o.d., av polymetylmetakrylat" "'22213059'";"Plattor etc. av andra akrylpolymerer, inte förstärkta etc. i.a.n.";"'22213059'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, inte förstärkta o.d., av akrylpolymerer (exkl. polymetylmetakrylat)" "'22213061'";"Plattor, duk, film, folier och remsor av polykarbonater, inte porösa, exkl. golvbeläggningsmaterial och vägg- eller takbeklädnad, självhäftande, förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material";"'22213061'";"Plattor, duk, film, folier och remsor av polykarbonater, inte porösa, exkl. golvbeläggningsmaterial och vägg- eller takbeklädnad, självhäftande, förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material" "'22213063'";"Plattor etc, av omättade polyestrar, inte förstärkta etc.";"'22213063'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av omättade polyestrar, inte förstärkta o.d." "'22213065'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyetentereftalat, inte förstärkta o.d., med en tjocklek av högst 0,35 mm";"'22213065'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyetentereftalat, inte förstärkta o.d., med en tjocklek av högst 0,35 mm" "'22213067'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyetentereftalat, inte förstärkta o.d., med en tjocklek av mer än 0,35 mm";"'22213067'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyetentereftalat, inte förstärkta o.d., med en tjocklek av mer än 0,35 mm" "'22213069'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyestrar, inte porösa, utom golvbeläggningsmaterial och vägg- eller takbeklädnad, självhäftande, av polykarbonater, polyetentereftalat, omättade polyestrar";"'22213069'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyestrar, inte porösa, exkl. golvbeläggningsmaterial och vägg- eller takbeklädnad, självhäftande, av polykarbonater, polyetentereftalat, omättade polyestrar" "'22213070'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av cellulosa eller kemiska cellulosaderivat, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material (utom självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt HS 3918)";"'22213070'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av cellulosa eller kemiska cellulosaderivat, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material (utom självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt HS 3918)" "'22213082'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyamider, inte porösa (utom golvbeläggningsmaterial och vägg- eller takbeklädnad, självhäftande, förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material)";"'22213082'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyamider, inte porösa, exkl. golvbeläggningsmaterial och vägg- eller takbeklädnad, självhäftande, förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material" "'22213086'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyvinylbutyral, aminoplaster, fenoplaster eller polymerisationsprodukter, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material (utom självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt HS 3918)";"'22213086'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av polyvinylbutyral, aminoplaster, fenoplaster eller polymerisationsprodukter, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material (utom självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt HS 3918)" "'22213090'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, av icke porös plast, i.a.n., inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material (utom självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt HS 3918 och sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk enligt KN 30)";"'22213090'";"Övriga plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material (utom självhäftande produkter samt golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt HS 3918 och sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk enligt KN 3006 10 30)" "'22214120'";"Plattor, duk, film, folier och remsor av porösa polymerer av styren";"'22214120'";"Plattor, duk, film, folier och remsor av porösa polymerer av styren" "'22214130'";"Plattor, duk, film, folier och remsor av porösa polymerer av vinylklorid";"'22214130'";"Plattor, duk, film, folier och remsor av porösa polymerer av vinylklorid" "'22214150'";"Plattor, duk, film, folier och remsor av porösa polyuretaner";"'22214150'";"Plattor, duk, film, folier och remsor av porösa polyuretaner" "'22214170'";"Plattor, duk, film, folier och remsor av porösa cellulosaregenerat";"'22214170'";"Plattor, duk, film, folier och remsor av porösa cellulosaregenerat" "'22214180'";"Plattor, duk, film, folier och remsor av annan porös plast (utom polymerer av styren och vinylklorid, polyuretaner och cellulosaregenerat)";"'22214180'";"Plattor, duk, film, folier och remsor av annan porös plast (exkl. polymerer av styren och vinylklorid, polyuretaner och cellulosaregenerat)" "'22214230'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, ej porösa, av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, polyestrar, förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material";"'22214230'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, ej porösa, av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, polyestrar, förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material" "'22214250'";"Plattor, remsor etc., ej porösa, av fenolhartser";"'22214250'";"Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, ej porösa, av fenoplaster" "'22214275'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, ej porösa, av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, aminoplaster, högtryckslaminat dekorerade på en eller båda sidor";"'22214275'";"Plattor, duk, film, folier och remsor, ej porösa, av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionsprodukter, aminoplaster, högtryckslaminat dekorerade på en eller båda sidor" "'22214279'";"Andra plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerisationsprodukter";"'22214279'";"Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av polymerisationsprodukter" "'22214280'";"Andra plattor etc. ej porösa, av annan plast än av polymerisationsprodukter";"'22214280'";"Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, ej porösa, av annan plast än av polymerisationsprodukter" "'22221100'";"Säckar, bärkassar och påsar (inklusive strutar), av polymerer av eten";"'22221100'";"Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar), av polymerer av eten" "'22221200'";"Säckar, bärkassar och påsar (inklusive strutar), av plast (exkl. polymerer av eten)";"'22221200'";"Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar), av plast (exkl. polymerer av eten)" "'22221300'";"Askar, lådor, häckar och liknande artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast";"'22221300'";"Askar, lådor, häckar och liknande artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast" "'22221450'";"Damejeanner, flaskor, kannor o.d. för transport eller förpackning av varor, av plast, som rymmer <= 2 liter";"'22221450'";"Damejeanner, flaskor, kannor o.d. för transport eller förpackning av varor, av plast, med en rymd av <= 2 liter" "'22221470'";"Damejeanner, flaskor, kannor o.d. för transport eller förpackning av varor, av plast, som rymmer > 2 liter";"'22221470'";"Damejeanner, flaskor, kannor o.d. för transport eller förpackning av varor, av plast, med en rymd av > 2 liter" "'22221910'";"Spolar, cops, bobiner o.d. av plast";"'22221910'";"Spolar, cops, bobiner o.d. av plast" "'22221925'";"Proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast";"'22221925'";"Proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast" "'22221950'";"Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast (exkl. askar, lådor, häckar och liknande artiklar; säckar, bärkassar och påsar, inkl. strutar; damejeanner, flaskor, kannor o.d.; spolar, spindlar, bobiner o.d.; proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar)";"'22221950'";"Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast (exkl. askar, lådor, häckar och liknande artiklar; säckar, bärkassar och påsar, inkl. strutar; damejeanner, flaskor, kannor o.d.; spolar, spindlar, bobiner o.d.; proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar)" "'22231155'";"Golvbeläggningsmaterial i rullar/plattor, vägg- eller takbeklädnad bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits eller belagts med polyvinylklorid";"'22231155'";"Golvbeläggningsmaterial i rullar/plattor, vägg- eller takbeklädnad bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits eller belagts med polyvinylklorid" "'22231159'";"Andra golvbeläggningsmaterial eller annan vägg- eller takbeklädnad av polymerer av vinylklorid";"'22231159'";"Andra golvbeläggningsmaterial eller vägg- eller takbeklädnad av polymerer av vinylklorid" "'22231190'";"Golvbeläggningsmaterial i rullar eller plattor, vägg- eller takbeklädnad i plast (utom polymerer av vinylklorid)";"'22231190'";"Golvbeläggningsmaterial i rullar/plattor, vägg- eller takbeklädnad, i plast (exkl. polymerer av vinylklorid)" "'22231250'";"Badkar, duschkar och tvättställ, av plast";"'22231250'";"Badkar, duschkar och tvättställ, av plast" "'22231270'";"Sitsar och lock till toalettstolar, av plast";"'22231270'";"Sitsar och lock till toalettstolar, av plast" "'22231290'";"Bidéer, toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar av plast (exkl. badkar, duschkar, tvättställ, sitsar och lock till toalettstolar)";"'22231290'";"Bidéer, toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar av plast (exkl. badkar, duschkar, tvättställ, sitsar och lock till toalettstolar)" "'22231300'";"Cisterner, tankar, kar, IBC och liknande behållare som rymmer mer än 300 l, av plast";"'22231300'";"Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en rymd av > 300 l, av plast" "'22231450'";"Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar, av plast";"'22231450'";"Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar, av plast" "'22231470'";"Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgardiner och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar, av plast";"'22231470'";"Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgardiner och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar, av plast" "'22231500'";"Linoleum, golvbeläggning med överdrag eller beläggning på bärare av textil, utom mattor och plattor av linoleummassa";"'22231500'";"Linoleum, golvbeläggning med överdrag eller beläggning på bärare av textil, utom mattor och plattor av linoleummassa" "'22231950'";"Beslag och liknande tillbehör för permanent fastsättning, av plast";"'22231950'";"Beslag och liknande tillbehör för permanent fastsättning, av plast" "'22231990'";"Byggvaror för användning till golv, väggar, tak och liknande, takrännor och tillbehör till takrännor; balkonger, räcken, staket, grindar och liknande; hyllkonstruktioner för butiker, verkstäder, varumagasin etc.; utsmyckningsdetaljer för byggnader, t.ex. valv och friser, av plast, i.a.n.";"'22231990'";"Konstruktioner för användning till golv, väggar, tak och liknande, av plast; takrännor och tillbehör till takrännor av plast; balkonger, räcken, staket, grindar och liknande av plast; hyllkonstruktioner av plast i stort format och i delar, avsedda för sammansättning och permanent installering i t.ex. butiker, verkstäder eller varumagasin; utsmyckningsdetaljer av plast för byggnader, t.ex. kupoler och liknande" "'22232000'";"Monterade eller monteringsfärdiga byggnader, av plast";"'22232000'";"Monterade eller monteringsfärdiga byggnader, av plast" "'22291010'";"Kläder och tillbehör till kläder (även huvudbonader, handskar, regnkappor, förkläden, bälten och haklappar för spädbarn), av plast (utom skyddshjälmar)";"'22291000'";"Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, regnkappor, förkläden, bälten och haklappar för spädbarn), av plast, ej huvudbonader" "'22291010'";"Kläder och tillbehör till kläder (även huvudbonader, handskar, regnkappor, förkläden, bälten och haklappar för spädbarn), av plast (utom skyddshjälmar)";"'32991190'";"Hattar och andra huvudbonader av gummi el. plast (utom skyddshjälmar)" "'22292130'";"Självhäftande remsor av plast som överdragits med ovulkat naturgummi eller syntetgummi, i rullar med en bredd av <= 20 cm";"'22292130'";"Självhäftande remsor av plast som överdragists med ovulkat naturgummi eller syntetgummi, i rullar med en bredd av <= 20 cm" "'22292140'";"Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, i rullar med en bredd av <= 20 cm (exkl. remsor som överdragits med ovulkat naturgummi eller syntetgummi)";"'22292140'";"Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, i rullar med en bredd av <= 20 cm (exkl. remsor som överdragits med ovulkat naturgummi eller syntetgummi)" "'22292240'";"Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, även i rullar med en bredd av > 20 cm (exkl. golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt HS 3918)";"'22292240'";"Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, även i rullar med en bredd av > 20 cm (exkl. golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad enligt HS 3918)" "'22292320'";"Bords- och köksartiklar, av plast";"'22292320'";"Bords- och köksartiklar, av plast" "'22292340'";"Hushållsartiklar och toalettartiklar av plast (exkl. bords- och köksartiklar samt badkar, duschkar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar)";"'22292340'";"Hushållsartiklar och toalettartiklar av plast (exkl. bords- och köksartiklar samt badkar, duschkar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar)" "'22292400'";"Delar till lampor och belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar med belysning, av plast";"'22292400'";"Delar till lampor och belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar med belysning, av plast" "'22292500'";"Kontors- och skolartiklar, av plast (inkl. brevpressar, brevknivar, skrivunderlägg, pennställ och bokmärken)";"'22292500'";"Kontors- och skolartiklar, av plast (inkl. brevpressar, brevknivar, skrivunderlägg, pennställ och bokmärken)" "'22292610'";"Beslag till möbler, karosserier o.d., av plast";"'22292610'";"Beslag till möbler, karosserier o.d., av plast" "'22292620'";"Statyetter och andra prydnadsartiklar, av plast (inkl. foto- och bildramar o.d.)";"'22292620'";"Statyetter och andra prydnadsartiklar, av plast (inkl. foto- och bildramar o.d.)" "'22292630'";"Perforerade silar och andra kärl för filtrering av vatten till avloppsledningar, av plast";"'22292630'";"Perforerade silar och andra kärl för filtrering av vatten till avloppsledningar, av plast" "'22292910'";"Kammar, hårspännen o.d. av hårdgummi eller plast (exkl. elektriska värmeapparater för hårbehandling)";"'22292910'";"Kammar, hårspännen o.d. av hårdgummi eller plast (exkl. elektriska värmeapparater för hårbehandling)" "'22292915'";"Hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., av plast (exkl. elektriska värmeapparater för hårbehandling), samt delar till sådana artiklar";"'22292915'";"Hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., av plast (exkl. elektriska värmeapparater för hårbehandling), samt delar till sådana artiklar" "'22292920'";"Yttersulor och klackar av plast";"'22292920'";"Yttersulor och klackar av plast" "'22292950'";"Andra varor tillverkade av duk";"'22292950'";"Andra varor tillverkade av duk" "'22292995'";"Andra varor av plast i.a.n. (utom artiklar för stomier)";"'22292995'";"Övriga plastartiklar (utom artiklar för stomier)" "'22299110'";"Plastdelar till maskiner, apparater och mekaniska redskap, ej förbränningskolvmotorer eller gasturbiner";"'22299110'";"Plastdelar till maskiner, apparater och mekaniska redskap, ej förbränningskolvmotorer eller gasturbiner" "'22299125'";"Plastdelar för apparater enligt HS 8509 och 8516";"'22299125'";"Plastdelar för apparater enligt HS 85.09 och 85.16" "'22299127'";"Plastdelar till skivspelare, kassettspelare, bandspelare, andra apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler, exkl. pickuper";"'22299127'";"Plastdelar till skivspelare, kassettspelare, bandspelare, andra apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler, exkl. pickuper" "'22299130'";"Plastdelar till apparater enligt HS 8525–8528";"'22299130'";"Plastdelar till apparater enligt HS 85.25–85.28" "'22299140'";"Plastprodukter ingående som delar i apparater i HS 8535-8537 och 8542";"'22299140'";"Plastprodukter ingående som delar i apparater i HS 85.35 - 85.37 och 85.42" "'22299150'";"Plastprodukter vilka ingår som delar i tåg- eller spårvagnslokomotiv eller spårtillbehör, mekanisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning";"'22299150'";"Plastprodukter vilka ingår som delar i tåg- eller spårvagnslokomotiv eller spårtillbehör, mekanisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning" "'22299160'";"Plastdelar och plasttillbehör till fordon (ej lokomotiv eller rullande materiel)";"'22299160'";"Plastdelar och plasttillbehör till fordon (ej lokomotiv eller rullande materiel)" "'22299180'";"Plastdelar till luftfartyg och rymdfarkoster";"'22299180'";"Plastdelar till luftfartyg och rymdfarkoster" "'22299193'";"Plastdelar till elektriska anordningar och apparater, apparater för inspelning eller återgivning av ljud samt apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television";"'22299193'";"Plastdelar till elektriska anordningar och apparater, apparater för inspelning eller återgivning av ljud samt apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television" "'22299197'";"Plastdelar till optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning, kontroll eller precision, medicinska och kirurgiska instrument och apparater";"'22299197'";"Plastdelar till optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning, kontroll eller precision, medicinska och kirurgiska instrument och apparater" "'23111110'";"Planglas utan trådinlägg, gjutet eller valsat, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt";"'23111110'";"Planglas utan trådinlägg, gjutet eller valsat, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt" "'23111130'";"Planglas eller profilglas med trådinlägg (”trådglas”), gjutet eller valsat, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt";"'23111130'";"Planglas eller profilglas med trådinlägg (”trådglas”), gjutet eller valsat, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt" "'23111150'";"Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt";"'23111150'";"Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt" "'23111212'";"Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, utan trådinlägg, med ett icke reflekterande skikt";"'23111212'";"Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, utan trådinlägg, med ett icke reflekterande skikt" "'23111214'";"Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, utan trådinlägg, med ett absorberande eller reflekterande skikt, med en tjocklek av <= 3,5 mm";"'23111214'";"Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, utan trådinlägg, med ett absorberande eller reflekterande skikt, med en tjocklek av <= 3,5 mm" "'23111217'";"Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, utan trådinlägg, med ett absorberande eller reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av > 3,5 mm";"'23111217'";"Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, utan trådinlägg, med ett absorberande eller reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt, med en tjocklek av > 3,5 mm" "'23111230'";"Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, utan trådinlägg, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart ytslipat";"'23111230'";"Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, utan trådinlägg, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller underfång eller enbart ytslipat" "'23111290'";"Annat flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, i.a.n.";"'23111290'";"Annat flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas" "'23121150'";"Optiskt glas enligt HS 7003, 7004 eller 7005, böjt, graverat, borrat etc.";"'23121150'";"Optiskt glas enligt HS 70.03, 70.04 eller 70.05, böjt, graverat, borrat etc." "'23121190'";"Annat glas enligt HS 7003, 7004 eller 7005, böjt, graverat, borrat etc.";"'23121190'";"Annat glas enligt HS 70.03, 70.04 eller 70.05, böjt, graverat, borrat etc." "'23121210'";"Säkerhetsglas, härdat, av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg";"'23121210'";"Säkerhetsglas, härdat, av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg" "'23121230'";"Säkerhetsglas, härdat, i.a.n.";"'23121230'";"Annat säkerhetsglas, härdat" "'23121250'";"Säkerhetsglas, laminerat, av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg";"'23121250'";"Säkerhetsglas, laminerat, av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg" "'23121270'";"Säkerhetsglas, laminerat, i.a.n.";"'23121270'";"Annat säkerhetsglas, laminerat" "'23121330'";"Isolerrutor av glas, flerväggiga";"'23121330'";"Isolerrutor av glas, flerväggiga" "'23121350'";"Backspeglar för fordon, av glas";"'23121350'";"Backspeglar för fordon, av glas" "'23121390'";"Andra speglar av glas, oinramade eller inramade";"'23121390'";"Andra speglar av glas, oinramade eller inramade" "'23131110'";"Konserveringsburkar samt proppar, lock och andra tillslutningsanordningar, av glas (inkl. proppar och andra tillslutningsanordningar av alla slags material som följer med den behållare de är avsedda för)";"'23131110'";"Konserveringsburkar samt proppar, lock och andra tillslutningsanordningar, av glas (inkl. proppar och andra tillslutningsanordningar av alla slags material som följer med den behållare de är avsedda för)" "'23131120'";"Behållare tillverkade av glasrör (utom konserveringsburkar)";"'23131120'";"Behållare tillverkade av glasrör (undantaget konserveringsburkar)" "'23131130'";"Glasbehållare med en nominell rymd av >= 2,5 liter (utom konserveringsburkar)";"'23131130'";"Glasbehållare med en nominell rymd av >= 2,5 liter (undantaget konserveringsburkar)" "'23131140'";"Flaskor av ofärgat glas, med en nominell rymd av < 2,5 liter, för drycker och livsmedel (utom flaskor med ytterhölje av läder eller konstläder; diflaskor)";"'23131140'";"Flaskor av ofärgat glas, med en nominell rymd av < 2,5 liter, för drycker och livsmedel (undantaget flaskor med ytterhölje av läder eller konstläder; diflaskor)" "'23131150'";"Flaskor av färgat glas, med en nominell rymd av < 2,5 liter, för drycker och livsmedel (utom flaskor med ytterhölje av läder eller konstläder; diflaskor)";"'23131150'";"Flaskor av färgat glas, med en nominell rymd av < 2,5 liter, för drycker och livsmedel (undantaget flaskor med ytterhölje av läder eller konstläder; diflaskor)" "'23131160'";"Glasbehållare för drycker och livsmedel, som nominellt rymmer < 2,5 liter (utom flaskor; flaskor med ytterhölje av läder eller konstläder; glasvaror för hushållsbruk; termosflaskor och termoskärl)";"'23131160'";"Glasbehållare för drycker och livsmedel, med en nominell rymd av < 2,5 liter (undantaget flaskor; flaskor med ytterhölje av läder eller konstläder; glasvaror för hushållsbruk; termosflaskor och termoskärl)" "'23131170'";"Glasbehållare för farmaceutiska produkter, med en nominell rymd av < 2,5 liter";"'23131170'";"Glasbehållare för farmaceutiska produkter, med en nominell rymd av < 2,5 liter" "'23131180'";"Glasbehållare som nominellt rymmer < 2,5 liter, för transport eller förpackning av varor (utom för drycker och livsmedel; för farmaceutiska produkter; behållare tillverkade av glasrör)";"'23131180'";"Glasbehållare med en nominell rymd av < 2,5 liter, för transport eller förpackning av varor (undantaget för drycker och livsmedel; för farmaceutiska produkter; behållare tillverkade av glasrör)" "'23131220'";"Dricksglas (inklusive dricksglas på fot), andra än sådana av glaskeramiskt material, av blykristall, framställda för hand";"'23131220'";"Dricksglas (inklusive dricksglas på fot), andra än sådana av glaskeramiskt material, av blykristall, framställda för hand" "'23131240'";"Dricksglas (inklusive dricksglas på fot), andra än sådana av glaskeramiskt material, av blykristall, maskinellt framställda";"'23131240'";"Dricksglas (inklusive dricksglas på fot), andra än sådana av glaskeramiskt material, av blykristall, maskinellt framställda" "'23131260'";"Dricksglas (utom dricksglas på fot och varor av glaskeramiskt material eller blykristall) av härdat glas";"'23131260'";"Dricksglas (utom dricksglas på fot och varor av glaskeramiskt material eller blykristall) av härdat glas" "'23131290'";"Andra dricksglas";"'23131290'";"Andra dricksglas" "'23131310'";"Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av blykristall, framställda för hand, ej av glaskeramiskt material eller av härdat glas";"'23131310'";"Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av blykristall, framställda för hand, ej av glaskeramiskt material eller av härdat glas" "'23131330'";"Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av blykristall, maskinellt framställda, ej av glaskeramiskt material eller av härdat glas";"'23131330'";"Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av blykristall, maskinellt framställda, ej av glaskeramiskt material eller av härdat glas" "'23131350'";"Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10–6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C, ej av glaskeramiskt material, blykristall/härdat glas";"'23131350'";"Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10–6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C, ej av glaskeramiskt material, blykristall/härdat glas" "'23131360'";"Varor av glaskeramiskt material, som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål";"'23131360'";"Varor av glaskeramiskt material, som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål" "'23131390'";"Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av härdat glas";"'23131390'";"Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar (andra än dricksglas) eller köksartiklar, av härdat glas" "'23131400'";"Glas till termosflaskor eller andra termoskärl (både färdigbearbetade och inte färdigbearbetade)";"'23131400'";"Glas till termosflaskor eller andra termoskärl (både färdigbearbetade och inte färdigbearbetade)" "'23141110'";"Glasfibertråd, huggen i längder om >= 3 mm men <= 50 mm (glasfiberknippen)";"'23141110'";"Glasfibertråd, huggen i längder om >= 3 mm men <= 50 mm (glasfiberknippen)" "'23141130'";"Roving av glasfilament";"'23141130'";"Roving av glasfilament" "'23141150'";"Fiberband; garn och huggen fiber av glasfilament (utom glasfibertråd, huggen i längder om >= 3 mm men <= 50 mm)";"'23141150'";"Fiberband; garn och huggen fiber av glasfilament (utom glasfibertråd, huggen i längder om >= 3 mm men <= 50 mm)" "'23141170'";"Varor av glasstapelfibrer";"'23141170'";"Varor av glasstapelfibrer" "'23141220'";"Armeringsmattor av glasfiber (utom glasull)";"'23141220'";"Armeringsmattor av glasfiber (utom glasull)" "'23141240'";"Tunn armeringsduk av glasfiber (utom glasull)";"'23141240'";"Tunn armeringsduk av glasfiber (utom glasull)" "'23141250'";"Filt, plattor och liknande icke vävda produkter av glasfiber";"'23141250'";"Filt, plattor och liknande icke vävda produkter av glasfiber" "'23141297'";"Glasfiber, inkl. glasull, och varor av glasfiber (utom stapelfibrer, roving, garn och huggna fibrer, vävda produkter, även band, tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke vävda produkter, stenull eller slaggull eller varor av dessa, elektriska isolatorer eller delar därav, optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar, borstar av glasfiber samt dockperuker)";"'23141297'";"Glasfiber, inkl. glasull, och varor av glasfiber (exkl. stapelfibrer, roving, garn och huggna fibrer, vävda produkter, inkl. band, tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke vävda produkter, mineralull och varor av mineralull, elektriska isolatorer eller delar därav, optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar, borstar av glasfiber samt dockperuker)" "'23191110'";"Glasmassa (utom glas i form av pulver, korn eller flingor)";"'23191110'";"Glasmassa (utom glas i form av pulver, korn eller flingor)" "'23191130'";"Glas i form av kulor, stänger och stavar, obearbetat (utom glaskulor som leksaker eller som har slipats efter tillformning, som används som proppar i flaskor, reflexpärlor av glas med en diameter av högst 1 mm)";"'23191130'";"Glas i form av kulor, stänger och stavar, obearbetat (utom glaskulor som leksaker eller som har slipats efter tillformning, som används som proppar i flaskor, reflexpärlor av glas med en diameter av högst 1 mm)" "'23191150'";"Glas i form av rör, obearbetat (även rör där fluorescerande material tillsatts glasmassan), ej rör vars insida belagts med fluorescerande material";"'23191150'";"Glas i form av rör, obearbetat (även rör där fluorescerande material tillsatts glasmassan), ej rör vars insida belagts med fluorescerande material" "'23191200'";"Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas; blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor eller liknande former";"'23191200'";"Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas; blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor eller liknande former" "'23192100'";"Öppna glashöljen till elektriska lampor, katodstrålerör och liknande";"'23192100'";"Öppna glashöljen till elektriska lampor, katodstrålerör och liknande" "'23192200'";"Urglas och glasögonglas, inte optiskt bearbetade";"'23192200'";"Urglas och glasögonglas, inte optiskt bearbetade" "'23192330'";"Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade";"'23192330'";"Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade" "'23192350'";"Ampuller av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor";"'23192350'";"Ampuller av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor" "'23192400'";"Delar till belysningsarmaturer och andra belysningsartiklar, av glas";"'23192400'";"Delar till belysningsarmaturer och andra belysningsartiklar, av glas" "'23192500'";"Elektriska isolatorer av glas (ej isolerdetaljer (andra än isolatorer) för elektriska maskiner eller apparater)";"'23192500'";"Elektriska isolatorer av glas (ej isolerdetaljer (andra än isolatorer) för elektriska maskiner eller apparater)" "'23192640'";"Glasvaror för signaleringsändamål samt optiska element av glas, inte optiskt bearbetade; glastärningar och andra små glasbitar för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål, utom färdiga paneler och andra dekorationsföremål, framställda av mosaiktärningar";"'23192640'";"Glasvaror för signaleringsändamål samt optiska element av glas, inte optiskt bearbetade; glastärningar och andra små glasbitar för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål, utom färdiga paneler och andra dekorationsföremål, framställda av mosaiktärningar" "'23192670'";"Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädel- och halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas";"'23192670'";"Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädel- och halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas" "'23192690'";"Andra varor av glas, i.a.n.";"'23192690'";"Andra varor av glas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'23201100'";"Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av kiseldioxidhaltiga jordarter, utom filterplattor innehållande kiselgur och kvarts";"'23201100'";"Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av kiseldioxidhaltiga jordarter, med undantag av filterplattor innehållande kiselgur och kvarts" "'23201210'";"Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, innehållande > 50 viktprocent av MgO, CaO eller Cr2O3, andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av kiseldioxidhaltiga jordarter, ej rör";"'23201210'";"Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, innehållande > 50 viktprocent av MgO, CaO eller Cr2O3, andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av kiseldioxidhaltiga jordarter, ej rör" "'23201233'";"Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, innehållande >= 93 viktprocent kiseldioxid, andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller liknande kiseldioxidhaltiga jordarter";"'23201233'";"Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, innehållande >= 93 viktprocent kiseldioxid, andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller liknande kiseldioxidhaltiga jordarter" "'23201235'";"Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, innehållande > 7 viktprocent men < 45 viktprocent aluminiumoxid (Al2O3), men > 50 viktprocent kombinerat med kiseldioxid";"'23201235'";"Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, innehållande > 7 viktprocent men < 45 viktprocent aluminiumoxid (Al2O3), men > 50 viktprocent kombinerat med kiseldioxid" "'23201237'";"Eldfasta murstenar, block etc., innehållande > 50 viktprocent Al2O3 och/eller SiO2: andra";"'23201237'";"Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, innehållande > 50 viktprocent SiO2 och/eller Al2O3: andra" "'23201290'";"Eldfasta murstenar, block, plattor etc., i.a.n.";"'23201290'";"Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'23201300'";"Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar (även eldfast plast, stampmassa, sprutbetongblandningar), ej kolhaltiga massor";"'23201300'";"Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar (även eldfast plast, stampmassa, sprutbetongblandningar), ej kolhaltiga massor" "'23201410'";"Sten, varor av eller varor av andra mineraliska ämnen, i.a.n., innehållande magnesit, dolomit eller kromit";"'23201410'";"Sten, varor av eller varor av andra mineraliska ämnen, i.a.n., innehållande magnesit, dolomit eller kromit" "'23201430'";"Eldfasta keramiska varor, i.a.n., som innehåller mer än 25 viktprocent grafit eller annat slag av kol";"'23201430'";"Andra eldfasta keramiska varor, innehållande > 25 viktprocent grafit eller annat slag av kol" "'23201455'";"Eldfasta keramiska varor, i.a.n., som innehåller mer än 50 viktprocent aluminiumoxid eller kiseldioxid eller en blandning: mindre än 45 viktprocent aluminiumoxid";"'23201455'";"Andra eldfasta keramiska varor, innehållande > 50 viktprocent aluminiumoxid eller kiseldioxid eller en blandning: < 45 viktprocent aluminiumoxid" "'23201459'";"Eldfasta keramiska varor, i.a.n., innehållande mer än 50 viktprocent aluminiumoxid eller kiseldioxid eller en blandning: minst 45 viktprocent aluminiumoxid";"'23201459'";"Andra eldfasta keramiska varor, innehållande > 50 viktprocent aluminiumoxid eller kiseldioxid eller en blandning: >= 45 viktprocent aluminiumoxid" "'23201490'";"Eldfasta keramiska varor, i.a.n.";"'23201490'";"Övriga eldfasta keramiska varor" "'23311000'";"Keramiska golv- och väggplattor";"'23311000'";"Keramiska golv- och väggplattor" "'23321110'";"Murtegel, av keramiskt material (ej av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter)";"'23321110'";"Murtegel, av keramiskt material (ej av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter)" "'23321130'";"Bjälklagstegel, håltegel och liknande av keramiskt material (ej av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter)";"'23321130'";"Bjälklagstegel, håltegel och liknande av keramiskt material (ej av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter)" "'23321250'";"Takpannor av keramiskt material";"'23321250'";"Takpannor av keramiskt material" "'23321270'";"Skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror av keramiskt material, ej rör och rännor o.d.";"'23321270'";"Skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror av keramiskt material, ej rör och rännor o.d." "'23321300'";"Ledningsrör, rännor och rördelar av keramiskt material: dräneringsrör och rännor med tillbehör";"'23321300'";"Ledningsrör, rännor och rördelar av keramiskt material" "'23411130'";"Bords- och köksartiklar av porslin (utom elektriska värmeapparater, kaffe- och kryddkvarnar med arbetande delar av metall)";"'23411130'";"Bords- och köksartiklar av porslin (utom elektriska värmeapparater, kaffe- och kryddkvarnar med arbetande delar av metall)" "'23411150'";"Hushållsartiklar och toalettartiklar, i.a.n., av porslin";"'23411150'";"Andra hushållsartiklar samt toalettartiklar av porslin" "'23411210'";"Bords- och köksartiklar samt andra hushållsartiklar, av vanligt lergods";"'23411210'";"Bords- och köksartiklar samt andra hushållsartiklar, av vanligt lergods" "'23411230'";"Bords- och köksartiklar samt andra hushållsartiklar, av stengods";"'23411230'";"Bords- och köksartiklar samt andra hushållsartiklar, av stengods" "'23411250'";"Bords- och köksartiklar samt andra hushållsartiklar, av fajans eller keramik";"'23411250'";"Bords- och köksartiklar samt andra hushållsartiklar, av fajans eller keramik" "'23411290'";"Bords- och köksartiklar samt andra hushållsartiklar, andra";"'23411290'";"Bords- och köksartiklar samt andra hushållsartiklar, av annat material" "'23411330'";"Statyetter och andra prydnadsföremål av porslin";"'23411330'";"Statyetter och andra prydnadsföremål av porslin" "'23411350'";"Statyetter och andra prydnadsföremål, av keramiskt material";"'23411350'";"Statyetter och andra prydnadsföremål, av keramiskt material" "'23421030'";"Diskhoar, tvättställ, badkar, och liknande sanitetsartiklar för installation, av porslin";"'23421030'";"Diskhoar, tvättställ, badkar, och liknande sanitetsartiklar för installation, av porslin" "'23421050'";"Diskhoar, tvättställ, badkar och liknande sanitetsartiklar för installation, i.a.n.";"'23421050'";"Andra diskhoar, tvättställ, badkar och liknande sanitetsartiklar för installation, av keramiskt material" "'23431030'";"Elektriska isolatorer av keramiskt material (exkl. isolerdetaljer)";"'23431030'";"Elektriska isolatorer av keramiskt material (exkl. isolerdetaljer)" "'23431050'";"Isolerdetaljer av keramiskt material för elektriskt bruk";"'23431050'";"Isolerdetaljer av keramiskt material för elektriskt bruk" "'23441100'";"Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk av porslin";"'23441100'";"Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk av porslin" "'23441210'";"Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av annat keramiskt material än porslin";"'23441210'";"Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av annat keramiskt material än porslin" "'23441230'";"Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter, ej av metall";"'23441230'";"Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter, ej av metall" "'23491100'";"Keramiska produkter som används inom lantbruket och för transport eller förpackning av varor";"'23491100'";"Keramiska produkter som används inom lantbruket och för transport eller förpackning av varor" "'23491230'";"Andra produkter av porslin, t.ex. kakelugnar, delar till kaminer och eldstäder, skyltar, blomkrukor, beslag, skyltar/motiv för butiker, luftfuktare för värmeelement";"'23491230'";"Andra produkter av porslin, t.ex. kakelugnar, delar till kaminer och eldstäder, skyltar, blomkrukor, beslag, skyltar/motiv för butiker, luftfuktare för värmeelement" "'23491250'";"Keramiska produkter, i.a.n. (utom porslin)";"'23491250'";"Övriga produkter av keramiskt material (exkl. porslin)" "'23511100'";"Cementklinker";"'23511100'";"Cementklinker" "'23511210'";"Portlandcement";"'23511210'";"Portlandcement" "'23511290'";"Annan hydraulisk cement";"'23511290'";"Annan hydraulisk cement" "'23521033'";"Osläckt kalk";"'23521033'";"Osläckt kalk" "'23521035'";"Släckt kalk";"'23521035'";"Släckt kalk" "'23521050'";"Hydraulisk kalk";"'23521050'";"Hydraulisk kalk" "'23522000'";"Bränd gips eller kalciumsulfat (även för användning i byggnader, för bestrykning av vävda tyger eller papper, för tandvård)";"'23522000'";"Bränd gips eller kalciumsulfat (även för användning i byggnader, för bestrykning av vävda tyger eller papper, för tandvård)" "'23523030'";"Dolomit, bränd och sinterdolomit, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form";"'23523030'";"Dolomit, bränd och sinterdolomit, obearbetad, grovhuggen eller enkelt sönderdelad till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form" "'23523050'";"Dolomit (inkl. tjärdolomit), i form av stampmassa";"'23523050'";"Dolomit (inkl. tjärdolomit), i form av stampmassa" "'23611130'";"Block och murstenar för byggnader av cement, betong eller konstgjord sten";"'23611130'";"Block och murstenar för byggnader av cement, betong eller konstgjord sten" "'23611150'";"Takpannor, plattor och liknande varor av cement, betong eller konstgjord sten, ej block och murstenar för byggnader";"'23611150'";"Takpannor, plattor och liknande varor av cement, betong eller konstgjord sten, ej block och murstenar för byggnader" "'23611200'";"Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anläggningsarbeten av cement, betong eller konstgjord sten,";"'23611200'";"Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- eller anläggningsarbeten av cement, betong eller konstgjord sten," "'23612000'";"Monteringsfärdiga byggnader av betong";"'23612000'";"Monteringsfärdiga byggnader av betong" "'23621050'";"Skivor, plattor och liknande varor, av gips eller av blandningar baserade på gips, överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp, odekorerade, ej agglomererade med gips";"'23621050'";"Skivor, plattor och liknande varor, av gips eller av blandningar på basis av gips, överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp, odekorerade, ej agglomererade med gips" "'23621090'";"Skivor, plattor och liknande varor, av gips eller av blandningar baserade på gips, ej överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp, odekorerade, ej agglomererade med gips";"'23621090'";"Skivor, plattor och liknande varor, av gips eller av blandningar på basis av gips, ej överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp, odekorerade, ej agglomererade med gips" "'23631000'";"Färdigblandad betong";"'23631000'";"Färdigblandad betong" "'23641000'";"Fabrikstillverkat murbruk";"'23641000'";"Fabrikstillverkat murbruk" "'23651100'";"Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, av halm eller av spån, flis eller annat avfall av trä, agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bindemedel";"'23651100'";"Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, av halm eller av spån, flis eller annat avfall av trä, agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bindemedel" "'23651220'";"Varor av asbestcement, cellulosacement och liknande fiberblandningar (asbest, cellulosa eller andra vegetabiliska fibrer, syntetiska polymerer, glas- eller metallfibrer) samt cement eller andra hydrauliska bindemedel innehållande asbest";"'23651220'";"Varor av asbestcement, cellulosacement och liknande fiberblandningar (asbest, cellulosa eller andra vegetabiliska fibrer, syntetiska polymerer, glas- eller metallfibrer) samt cement eller andra hydrauliska bindemedel innehållande asbest" "'23651240'";"Plattor, skivor och liknande varor av cellulosacement och liknande fiberblandningar (cellulosa eller andra vegetabiliska fibrer, syntetiska polymerer, glas- eller metallfibrer osv.) samt cement eller andra hydrauliska bindemedel utan asbest";"'23651240'";"Plattor, skivor och liknande varor av cellulosacement och liknande fiberblandningar (cellulosa eller andra vegetabiliska fibrer, syntetiska polymerer, glas- eller metallfibrer osv.) samt cement eller andra hydrauliska bindemedel utan asbest" "'23651270'";"Varor av cellulosacement e.d. som inte innehåller asbest (exkl. plattor, skivor och liknande varor samt korrugerade plattor)";"'23651270'";"Varor av cellulosacement e.d. som inte innehåller asbest (exkl. plattor, skivor och liknande varor samt korrugerade plattor)" "'23691100'";"Varor av gips eller av blandningar baserade på gips, i.a.n.";"'23691100'";"Övriga varor av gips eller av blandningar på basis av gips" "'23691930'";"Rör av cement, betong eller konstgjord sten";"'23691930'";"Rör av cement, betong eller konstgjord sten" "'23691980'";"Varor av cement, betong eller konstgjord sten för andra ändamål än bygg- eller anläggningsarbeten (inkl. vaser, blomkrukor, utsmyckningsdetaljer för byggnader eller trädgårdar, statyer och andra dekorationer)";"'23691980'";"Varor av cement, betong eller konstgjord sten för andra ändamål än bygg- eller anläggningsarbeten (inkl. vaser, blomkrukor, utsmyckningsdetaljer för byggnader eller trädgårdar, statyer och andra dekorationer)" "'23701100'";"Bearbetad monument- och byggnadssten samt varor av sådan sten, av marmor, travertin och alabaster (utom plattor, kuber och liknande artiklar, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm, gatsten, kantsten och trottoarsten)";"'23701100'";"Bearbetad monument- och byggnadssten samt varor av sådan sten, av marmor, travertin och alabaster (utom plattor, kuber och liknande artiklar, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm, gatsten, kantsten och trottoarsten)" "'23701210'";"Gatsten, kantsten och trottoarsten av natursten (utom skiffer)";"'23701210'";"Gatsten, kantsten och trottoarsten av natursten (utom skiffer)" "'23701230'";"Plattor, kuber och liknande artiklar av natursten, även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm; konstfärgade korn, skärvor och pulver av natursten";"'23701230'";"Plattor, kuber och liknande artiklar av natursten, även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm; konstfärgade korn, skärvor och pulver av natursten" "'23701260'";"Bearbetad monument- och byggnadssten samt varor av sådan sten, av granit (utom plattor, kuber och liknande artiklar, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm, gatsten, kantsten och trottoarsten)";"'23701260'";"Bearbetad monument- och byggnadssten samt varor av sådan sten, av granit (utom plattor, kuber och liknande artiklar, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm, gatsten, kantsten och trottoarsten)" "'23701270'";"Bearbetad monument- och byggnadssten samt varor av sådan sten (utom granit eller skiffer, plattor; kuber och liknande artiklar; vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm)";"'23701270'";"Bearbetad monument- och byggnadssten samt varor av sådan sten (utom granit eller skiffer, plattor; kuber och liknande artiklar; vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm)" "'23701280'";"Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skiffer";"'23701280'";"Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skiffer" "'23911110'";"Kvarnstenar, defibrörstenar o.d., utan ställning";"'23911110'";"Kvarnstenar, defibrörstenar o.d., utan ställning" "'23911120'";"Slipstenar och slipskivor, utan ställning, för slipning, polering och liknande, av agglomererad naturlig eller syntetisk diamant (utom kvarnstenar, defibrörstenar o.d.)";"'23911120'";"Slipstenar och slipskivor, utan ställning, för slipning, polering och liknande, av agglomererad naturlig eller syntetisk diamant (utom kvarnstenar, defibrörstenar o.d.)" "'23911130'";"Slipstenar och slipskivor, utan ställning, för slipning, polering och liknande, av konstgjorda slipmedel, med bindemedel av konstharts, förstärkta (utom kvarnstenar, defibrörstenar o.d.)";"'23911130'";"Slipstenar och slipskivor, utan ställning, för slipning, polering och liknande, av konstgjorda slipmedel, med bindemedel av konstharts, förstärkta (utom kvarnstenar, defibrörstenar o.d.)" "'23911140'";"Slipstenar och slipskivor, utan ställning, för slipning, polering och liknande, av konstgjorda slipmedel, med bindemedel av konstharts, inte förstärkta (utom kvarnstenar, defibrörstenar o.d.)";"'23911140'";"Slipstenar och slipskivor, utan ställning, för slipning, polering och liknande, av konstgjorda slipmedel, med bindemedel av konstharts, inte förstärkta (utom kvarnstenar, defibrörstenar o.d.)" "'23911150'";"Slipstenar och slipskivor, utan ställning, för slipning, polering och liknande, av konstgjorda slipmedel, med bindemedel av keramiskt material eller av silikater (utom kvarnstenar, defibrörstenar o.d.)";"'23911150'";"Slipstenar och slipskivor, utan ställning, för slipning, polering och liknande, av konstgjorda slipmedel, med bindemedel av keramiskt material eller av silikater (utom kvarnstenar, defibrörstenar o.d.)" "'23911190'";"Andra slipstenar och slipskivor, utan ställning; handverktyg för skärpning eller polering";"'23911190'";"Andra slipstenar och slipskivor, utan ställning; handverktyg för skärpning eller polering" "'23911230'";"Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av enbart vävd textil";"'23911230'";"Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av enbart textilvävnad" "'23911250'";"Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av enbart papper och papp";"'23911250'";"Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av enbart papper och papp" "'23911290'";"Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, ej på textilvävnad samt papper och papp";"'23911290'";"Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn, ej på textilvävnad samt papper och papp" "'23991100'";"Bearbetade asbestfibrer; blandningar baserade på asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar eller av asbest; friktionsmaterial för bromsar, kopplingar o.d., omonterade";"'23991100'";"Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana blandningar eller av asbest; friktionsmaterial för bromsar, kopplingar o.d., omonterade" "'23991255'";"Varor av asfalt eller liknande material, t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck, i rullar";"'23991255'";"Varor av asfalt eller liknande material, t.ex. petroleumbitumen eller stenkolstjärbeck, i rullar" "'23991290'";"Produkter baserade på bitumen, ej i rullar";"'23991290'";"Produkter baserade på bitumen, ej i rullar" "'23991310'";"Bituminös massa baserad på naturligt och artificiellt stenmaterial och bitumen eller naturasfalt som bindemedel";"'23991310'";"Bituminös massa baserad på naturligt och artificiellt stenmaterial och bitumen eller naturasfalt som bindemedel" "'23991320'";"Förbituminiserat stenmaterial";"'23991320'";"Förbituminiserat stenmaterial" "'23991400'";"Konstgjord grafit, kolloidal och halvkolloidal grafit, preparat baserade på dessa";"'23991400'";"Konstgjord grafit, kolloidal och halvkolloidal grafit, preparat på basis av dessa" "'23991500'";"Konstgjord korund, ej mekaniska blandningar";"'23991500'";"Konstgjord korund, ej mekaniska blandningar" "'23991910'";"Slaggull, stenull och liknande mineralull (utom glasull), och blandningar av dem, lös eller i form av skivor eller rullar";"'23991910'";"Slaggull, stenull och liknande mineralull, även blandade med varandra, i lös form eller i form av skivor eller rullar" "'23991920'";"Expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material, även blandade med varandra";"'23991920'";"Expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade mineraliska material, även blandade med varandra" "'23991930'";"Blandningar och varor av värmeisolerande eller ljudisolerande material, i.a.n.";"'23991930'";"Andra blandningar och varor av värmeisolerande eller ljudisolerande material" "'23991940'";"Kalcinerad kaolin";"'23991940'";"Kalcinerad kaolin" "'23991950'";"Bearbetad glimmer och varor av glimmer";"'23991950'";"Bearbetad glimmer och varor av glimmer" "'23991970'";"Icke elektriska artiklar av grafit eller annat kol";"'23991970'";"Icke elektriska artiklar av grafit eller annat kol" "'23991980'";"Varor av torv (även torvplattor, isoleringsmantlar och blomkrukor), ej textilvaror av torvfiber";"'23991980'";"Varor av torv (även torvplattor, isoleringsmantlar och blomkrukor), ej textilvaror av torvfiber" "'23991990'";"Varor av sten eller andra mineraliska ämnen, i.a.n.";"'23991990'";"Övriga varor av sten eller andra mineraliska ämnen" "'24101100'";"Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former";"'24101100'";"Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former" "'24101210'";"Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol, med kornstorlek på högst 5 mm och innehållande mer än 65 viktprocent mangan";"'24101215'";"Ferromangan" "'24101220'";"Annan ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol (utom ferromangan med kornstorlek på högst 5 mm och innehållande mer än 65 viktprocent mangan)";"'24101215'";"Ferromangan" "'24101225'";"Annan ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol";"'24101215'";"Ferromangan" "'24101235'";"Ferrokisel, innehållande mer än 55 viktprocent kisel";"'24101230'";"Ferrokisel" "'24101236'";"Ferrokisel, innehållande högst 55 viktprocent kisel och minst 4 men högst 10 viktprocent magnesium";"'24101230'";"Ferrokisel" "'24101239'";"Annan ferrokisel, innehållande högst 55 viktprocent kisel (utom sådan som innehåller minst 4 men högst 10 viktprocent magnesium)";"'24101230'";"Ferrokisel" "'24101240'";"Ferronickel";"'24101290'";"Andra ferrolegeringar" "'24101245'";"Ferrokiselmangan";"'24101245'";"Ferrokiselmangan" "'24101250'";"Ferrovolfram och ferrokiselvolfram";"'24101290'";"Andra ferrolegeringar" "'24101255'";"Ferrotitan och ferrokiseltitan";"'24101290'";"Andra ferrolegeringar" "'24101260'";"Ferrokrom";"'24101260'";"Ferrokrom" "'24101265'";"Ferrovanadin";"'24101290'";"Andra ferrolegeringar" "'24101270'";"Ferroniob";"'24101290'";"Andra ferrolegeringar" "'24101275'";"Ferromolybden";"'24101275'";"Ferromolybden" "'24101280'";"Ferrofosfor";"'24101290'";"Andra ferrolegeringar" "'24101285'";"Ferrokiselmagnesium";"'24101290'";"Andra ferrolegeringar" "'24101295'";"Andra ferrolegeringar, i.a.n.";"'24101290'";"Andra ferrolegeringar" "'24101300'";"Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent, i oregelbundna stycken, pelletar eller liknande former";"'24101300'";"Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former" "'24101410'";"Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål";"'24101410'";"Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål" "'24101420'";"Omsmältningsgöt av skrot och avfall av järn eller stål (utom produkter som har samma kemiska sammansättning som tackjärn, spegeljärn eller ferrolegeringar)";"'24101420'";"Omsmältningsgöt av skrot och avfall av järn eller stål (utom produkter som har samma kemiska sammansättning som tackjärn, spegeljärn eller ferrolegeringar)" "'24102110'";"Platta halvfärdiga produkter (av olegerat stål)";"'24102110'";"Platta halvfärdiga produkter (av olegerat stål)" "'24102121'";"Göt, andra obearbetade former och långa halvfärdiga produkter för sömlösa rör (av olegerat stål)";"'24102121'";"Göt, andra obearbetade former och långa halvfärdiga produkter för sömlösa rör (av olegerat stål)" "'24102122'";"Andra göt, obearbetade former och långa halvfärdiga produkter inklusive råämnen (av olegerat stål)";"'24102122'";"Andra göt, obearbetade former och långa halvfärdiga produkter inbegripet råämnen (av olegerat stål)" "'24102210'";"Platta halvfärdiga produkter (slabs) (av rostfritt stål)";"'24102210'";"Platta halvfärdiga produkter (slabs) (av rostfritt stål)" "'24102221'";"Göt, andra obearbetade former och långa halvfärdiga produkter för sömlösa rör (av rostfritt stål)";"'24102221'";"Göt, andra obearbetade former och långa halvfärdiga produkter för sömlösa rör (av rostfritt stål)" "'24102222'";"Andra göt, obearbetade former och långa halvfärdiga produkter (av rostfritt stål)";"'24102222'";"Andra göt, obearbetade former och långa halvfärdiga produkter (av rostfritt stål)" "'24102310'";"Platta halvfärdiga produkter (av legerat stål annat än rostfritt stål)";"'24102310'";"Platta halvfärdiga produkter (av legerat stål annat än rostfritt stål)" "'24102321'";"Göt, andra obearbetade former och långa halvfärdiga produkter för sömlösa rör (av legerat stål annat än rostfritt stål)";"'24102321'";"Göt, andra obearbetade former och långa halvfärdiga produkter för sömlösa rör (av legerat stål annat än rostfritt stål)" "'24102322'";"Andra göt, obearbetade former och långa halvfärdiga produkter (av legerat stål annat än rostfritt stål)";"'24102322'";"Andra göt, obearbetade former och långa halvfärdiga produkter (av legerat stål annat än rostfritt stål)" "'24103110'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, enbart varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, i ringar eller rullar";"'24103110'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, enbart varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, i ringar eller rullar" "'24103130'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, ej i ringar eller rullar, enbart varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med reliefmönster direkt på grund av valsningsprocessen och produkter med en tjocklek av mindre än 4,75 mm, utan reliefmönster (utom produkter valsade på fyra sidor eller i slutna spår med en bredd av högst 1 250 mm och en tjocklek av minst 4 mm)";"'24103130'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, ej i ringar eller rullar, enbart varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med reliefmönster direkt på grund av valsningsprocessen och produkter med en tjocklek av mindre än 4,75 mm, utan reliefmönster (utom produkter valsade på fyra sidor eller i slutna spår med en bredd av högst 1 250 mm och en tjocklek av minst 4 mm)" "'24103150'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm (utom universalstål), ej i ringar eller rullar, enbart varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, utan reliefmönster; valsade platta produkter av järn eller stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och vidare bearbetade men varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag";"'24103150'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm (utom universalstål), ej i ringar eller rullar, enbart varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, utan reliefmönster; valsade platta produkter av järn eller stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och vidare bearbetade men varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag" "'24103210'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsade på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och en tjocklek av minst 4 mm, ej i ringar eller rullar, utan reliefmönster (s.k. universalstål)";"'24103210'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsade på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och en tjocklek av minst 4 mm, ej i ringar eller rullar, utan reliefmönster (s.k. universalstål)" "'24103230'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, enbart varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag (utom s.k. universalstål)";"'24103230'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, enbart varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag (utom s.k. universalstål)" "'24103310'";"Varmvalsade platta produkter i ringar eller rullar för om-valsning, med en bredd av minst 600 mm (av rostfritt stål)";"'24103310'";"Varmvalsade platta produkter i ringar eller rullar för om-valsning, med en bredd av minst 600 mm (av rostfritt stål)" "'24103320'";"Andra varmvalsade platta produkter i ringar eller rullar, med en bredd av minst 600 mm (av rostfritt stål)";"'24103320'";"Andra varmvalsade platta produkter i ringar eller rullar, med en bredd av minst 600 mm (av rostfritt stål)" "'24103330'";"Plattstål och plåt erhållna genom klippning av varmvalsat brett band, med en bredd av minst 600 mm (av rostfritt stål)";"'24103330'";"Plattstål och plåt erhållna genom klippning av varmvalsat brett band, med en bredd av minst 600 mm (av rostfritt stål)" "'24103340'";"Plattstål och plåt erhållna vid ett reverservalsverk (kvartoplåt), med en bredd av minst 600 mm, och brett plattstål (av rostfritt stål)";"'24103340'";"Plattstål och plåt erhållna vid ett reverservalsverk (kvartoplåt), med en bredd av minst 600 mm, och brett plattstål (av rostfritt stål)" "'24103410'";"Varmvalsade platta produkter i ringar eller rullar för omvalsning, med en bredd av mindre än 600 mm (av rostfritt stål)";"'24103410'";"Varmvalsade platta produkter i ringar eller rullar för omvalsning, med en bredd av mindre än 600 mm (av rostfritt stål)" "'24103420'";"Andra varmvalsade platta produkter i ringar eller rullar med en bredd av mindre än 600 mm (av rostfritt stål)";"'24103420'";"Andra varmvalsade platta produkter i ringar eller rullar med en bredd av mindre än 600 mm (av rostfritt stål)" "'24103510'";"Valsade platta produkter av verktygsstål eller legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, i ringar eller rullar (utom produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)";"'24103510'";"Valsade platta produkter av verktygsstål eller legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, i ringar eller rullar (utom produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)" "'24103520'";"Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade";"'24103520'";"Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade" "'24103530'";"Valsade platta produkter av verktygsstål eller legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, ej i ringar eller rullar (utom produkter överdragna med organiskt material, produkter med en tjocklek av mindre än 4,75 mm och produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)";"'24103530'";"Valsade platta produkter av verktygsstål eller legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, ej i ringar eller rullar (utom produkter överdragna med organiskt material, produkter med en tjocklek av mindre än 4,75 mm och produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)" "'24103540'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, ej i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom produkter av verktygsstål, snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)";"'24103540'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, ej i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom produkter av verktygsstål, snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)" "'24103550'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom pläterade produkter, produkter överdragna med zink eller produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)";"'24103550'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom pläterade produkter, produkter överdragna med zink eller produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)" "'24103600'";"Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen (utom produkter av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)";"'24103600'";"Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen (utom produkter av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)" "'24104110'";"Ej överdragen kallvalsad plåt, plattstål och band, med en bredd av minst 600 mm, av annat stål än rostfritt stål";"'24104110'";"Ej överdragen kallvalsad plåt, plattstål och band, med en bredd av minst 600 mm, av annat stål än rostfritt stål" "'24104130'";"Elektroplåt och elektroband, ej slutgödgat, med en bredd av minst 600 mm";"'24104130'";"Elektroplåt och elektroband, ej slutgödgat, med en bredd av minst 600 mm" "'24104150'";"Elektroplåt och elektroband, kornen ej orienterade, med en bredd av minst 600 mm";"'24104150'";"Elektroplåt och elektroband, kornen ej orienterade, med en bredd av minst 600 mm" "'24104200'";"Kallvalsad plåt, plattstål och brett band, med en bredd av minst 600 mm (av rostfritt stål)";"'24104200'";"Kallvalsad plåt, plattstål och brett band, med en bredd av minst 600 mm (av rostfritt stål)" "'24104300'";"Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen (utom produkter av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)";"'24104300'";"Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen (utom produkter av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)" "'24105110'";"Vitplåt, annan plåt och band överdragna med tenn inklusive stål elektrolytiskt överdraget med krom";"'24105110'";"Vitplåt, annan plåt och band överdragna med tenn inbegripet stål elektrolytiskt överdraget med krom" "'24105120'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, pläterade eller överdragna med zink på elektrolytisk väg";"'24105120'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, pläterade eller överdragna med zink på elektrolytisk väg" "'24105130'";"Plåt och band överdragna med metall vid varmdoppning, med en bredd av minst 600 mm";"'24105130'";"Plåt och band överdragna med metall vid varmdoppning, med en bredd av minst 600 mm" "'24105140'";"Plåt överdragen med organiskt material med en bredd av minst 600 mm";"'24105140'";"Plåt överdragen med organiskt material med en bredd av minst 600 mm" "'24105150'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, pläterade";"'24105150'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, pläterade" "'24105210'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och pläterade eller överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)";"'24105210'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och pläterade eller överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)" "'24105230'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och pläterade eller överdragna med zink (utom produkter pläterade eller överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)";"'24105230'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och pläterade eller överdragna med zink (utom produkter pläterade eller överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)" "'24105310'";"Elektroplåt och elektroband, kornen orienterade, med en bredd av minst 600 mm";"'24105310'";"Elektroplåt och elektroband, kornen orienterade, med en bredd av minst 600 mm" "'24105330'";"Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, ej kornorienterade";"'24105330'";"Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, ej kornorienterade" "'24105410'";"Kallvalsat kluvet elektroband, kornen orienterade, av kisellegerat stål med en bredd av mindre än 600 mm";"'24105410'";"Kallvalsat kluvet elektroband, kornen orienterade, av kisellegerat stål med en bredd av mindre än 600 mm" "'24105430'";"Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, ej kornorienterade";"'24105430'";"Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, ej kornorienterade" "'24105500'";"Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av mindre än 600 mm";"'24105500'";"Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av mindre än 600 mm" "'24106110'";"Räfflad eller på annat sätt deformerad valstråd (av olegerat stål)";"'24106110'";"Räfflad eller på annat sätt deformerad valstråd (av olegerat stål)" "'24106120'";"Valstråd av friskärande stål";"'24106120'";"Valstråd av friskärande stål" "'24106130'";"Valstråd för armering (masknät/räfflad stång)";"'24106130'";"Valstråd för armering (masknät/räfflad stång)" "'24106140'";"Valstråd för däckskord";"'24106140'";"Valstråd för däckskord" "'24106190'";"Annan valstråd (av olegerat stål)";"'24106190'";"Annan valstråd (av olegerat stål)" "'24106210'";"Varmvalsad armeringsstång";"'24106210'";"Varmvalsad armeringsstång" "'24106230'";"Varmvalsad stång av friskärande stål";"'24106230'";"Varmvalsad stång av friskärande stål" "'24106250'";"Smidd stång av stål och varmvalsad stång (exkl. ihåligt borrstål) av olegerat stål (av annat är automatstål)";"'24106250'";"Smidd stång av stål och varmvalsad stång (exkl. ihåligt borrstål) av olegerat stål (av annat är automatstål)" "'24106300'";"Varmvalsad valstråd i ringar eller rullar (av rostfritt stål)";"'24106300'";"Varmvalsad valstråd i ringar eller rullar (av rostfritt stål)" "'24106410'";"Varmvalsad rundstång (av rostfritt stål)";"'24106410'";"Varmvalsad rundstång (av rostfritt stål)" "'24106430'";"Stänger av rostfritt stål, endast varmvalsade, endast varmdragna eller endast strängpressade (utom med runt tvärsnitt)";"'24106430'";"Stänger av rostfritt stål, endast varmvalsade, endast varmdragna eller endast strängpressade (utom med runt tvärsnitt)" "'24106450'";"Smidd stång (av rostfritt stål)";"'24106450'";"Smidd stång (av rostfritt stål)" "'24106470'";"Stänger av rostfritt stål, kallformade eller kallbearbetade och vidare bearbetade, eller varmformade och vidare bearbetade (utom smidda produkter)";"'24106470'";"Stänger av rostfritt stål, kallformade eller kallbearbetade och vidare bearbetade, eller varmformade och vidare bearbetade (utom smidda produkter)" "'24106510'";"Varmvalsade stänger av snabbstål i oregelbundet upprullade ringar";"'24106510'";"Varmvalsade stänger av snabbstål i oregelbundet upprullade ringar" "'24106530'";"Varmvalsade stänger av kiselmanganstål i oregelbundet upprullade ringar";"'24106530'";"Varmvalsade stänger av kiselmanganstål i oregelbundet upprullade ringar" "'24106550'";"Varmvalsad valstråd (av lagerstål)";"'24106550'";"Varmvalsad valstråd (av lagerstål)" "'24106570'";"Varmvalsade stänger av legerat stål annat är rostfritt stål, i oregelbundet upprullade ringar (utom produkter av lagerstål, snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)";"'24106570'";"Varmvalsade stänger av legerat stål annat är rostfritt stål, i oregelbundet upprullade ringar (utom produkter av lagerstål, snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)" "'24106610'";"Varmvalsade stänger av snabbstål";"'24106610'";"Varmvalsade stänger av snabbstål" "'24106620'";"Varmvalsade stänger av kiselmanganstål";"'24106620'";"Varmvalsade stänger av kiselmanganstål" "'24106630'";"Varmvalsade stänger av lagerstål";"'24106630'";"Varmvalsade stänger av lagerstål" "'24106640'";"Varmvalsade stänger av verktygsstål";"'24106640'";"Varmvalsade stänger av verktygsstål" "'24106650'";"Varmvalsade stänger (utom ihåligt borrstål) av legerat stål (annat än rostfritt stål, verktygsstål, kiselmanganstål, lagerstål och snabbstål)";"'24106650'";"Varmvalsade stänger (utom ihåligt borrstål) av legerat stål (annat än rostfritt stål, verktygsstål, kiselmanganstål, lagerstål och snabbstål)" "'24106660'";"Stänger av legerat stål (annat än rostfritt stål), kallformade eller kallbearbetade (t.ex. genom kalldragning), målade, belagda, pläterade eller vidare bearbetade";"'24106660'";"Stänger av legerat stål (annat än rostfritt stål), kallformade eller kallbearbetade (t.ex. genom kalldragning), målade, belagda, pläterade eller vidare bearbetade" "'24106700'";"Ihåligt borrstål";"'24106700'";"Ihåligt borrstål" "'24107110'";"U-profiler, med en höjd av minst 80 mm (av olegerat stål)";"'24107110'";"U-profiler, med en höjd av minst 80 mm (av olegerat stål)" "'24107120'";"I-profiler, med en höjd av minst 80 mm (av olegerat stål)";"'24107120'";"I-profiler, med en höjd av minst 80 mm (av olegerat stål)" "'24107130'";"H-profiler, med en höjd av minst 80 mm (av olegerat stål)";"'24107130'";"H-profiler, med en höjd av minst 80 mm (av olegerat stål)" "'24107140'";"Andra öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, av olegerat stål";"'24107140'";"Andra öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, av olegerat stål" "'24107200'";"Öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, av rostfritt stål";"'24107200'";"Öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, av rostfritt stål" "'24107300'";"Öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, av annat legerat stål";"'24107300'";"Öppna profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare bearbetade, av annat legerat stål" "'24107410'";"Spont (av stål)";"'24107410'";"Spont (av stål)" "'24107420'";"Svetsade och i kallt tillstånd tillformade profiler (av stål)";"'24107420'";"Svetsade och i kallt tillstånd tillformade profiler (av stål)" "'24107500'";"Järn- och spårvägsmaterial (av stål)";"'24107500'";"Järn- och spårvägsmaterial (av stål)" "'24201110'";"Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, av rostfritt stål";"'24201110'";"Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, av rostfritt stål" "'24201150'";"Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, av annat stål än rostfritt stål";"'24201150'";"Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, av annat stål än rostfritt stål" "'24201210'";"Sömlösa foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål";"'24201210'";"Sömlösa foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål" "'24201250'";"Sömlösa foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av annat stål än rostfritt stål";"'24201250'";"Sömlösa foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av annat stål än rostfritt stål" "'24201310'";"Sömlösa rör med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar och foderrör, borrör och andra rör som används vid borrning efter olja eller gas)";"'24201310'";"Sömlösa rör med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar och foderrör, borrör och andra rör som används vid borrning efter olja eller gas)" "'24201330'";"Sömlösa precisionsrör med runt tvärsnitt, kalldragna eller kallvalsade, av annat stål än rostfritt stål";"'24201330'";"Sömlösa precisionsrör med runt tvärsnitt, kalldragna eller kallvalsade, av annat stål än rostfritt stål" "'24201350'";"Sömlösa rör med runt tvärsnitt, kalldragna eller kallvalsade, av annat stål än rostfritt stål (utom precisionsrör)";"'24201350'";"Sömlösa rör med runt tvärsnitt, kalldragna eller kallvalsade, av annat stål än rostfritt stål (utom precisionsrör)" "'24201370'";"Sömlösa rör med runt tvärsnitt, varmbehandlade, av annat stål än rostfritt stål (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar och foderrör, borrör och andra rör som används vid borrning efter olja eller gas)";"'24201370'";"Sömlösa rör med runt tvärsnitt, varmbehandlade, av annat stål än rostfritt stål (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar och foderrör, borrör och andra rör som används vid borrning efter olja eller gas)" "'24201400'";"Sömlösa rör med annat än runt tvärsnitt och sömlösa ihåliga profiler, av stål";"'24201400'";"Sömlösa rör med annat än runt tvärsnitt och sömlösa ihåliga profiler, av stål" "'24202110'";"Längssvetsade rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål";"'24202110'";"Längssvetsade rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål" "'24202150'";"Andra än längssvetsade rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål";"'24202150'";"Andra än längssvetsade rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål" "'24202200'";"Svetsade foderrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål";"'24202200'";"Svetsade foderrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål" "'24202300'";"Svetsade rör med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar och foderrör som används vid borrning efter olja eller gas)";"'24202300'";"Svetsade rör med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar och foderrör som används vid borrning efter olja eller gas)" "'24202400'";"Rör, nitade eller på liknande sätt förslutna, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål (utom rör av sådana slag som används till olje- och gasledningar, foderrör som används vid borrning efter olja eller gas och svetsade rör)";"'24202400'";"Rör, nitade eller på liknande sätt förslutna, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av stål (utom rör av sådana slag som används till olje- och gasledningar, foderrör som används vid borrning efter olja eller gas och svetsade rör)" "'24203110'";"Längssvetsade eller spiralsvetsade rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av rostfritt stål";"'24203110'";"Längssvetsade eller spiralsvetsade rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av rostfritt stål" "'24203150'";"Längssvetsade eller spiralsvetsade rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av annat stål än rostfritt stål";"'24203150'";"Längssvetsade eller spiralsvetsade rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av annat stål än rostfritt stål" "'24203210'";"Svetsade foderrör och borrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av rostfritt stål";"'24203210'";"Svetsade foderrör och borrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av rostfritt stål" "'24203250'";"Svetsade foderrör och borrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av annat stål än rostfritt stål";"'24203250'";"Svetsade foderrör och borrör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av annat stål än rostfritt stål" "'24203310'";"Svetsade rör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av rostfritt stål (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar och foderrör och borrör som används vid borrning efter olja eller gas)";"'24203310'";"Svetsade rör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av rostfritt stål (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar och foderrör och borrör som används vid borrning efter olja eller gas)" "'24203340'";"Svetsade precisionsrör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av annat stål än rostfritt stål";"'24203340'";"Svetsade precisionsrör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av annat stål än rostfritt stål" "'24203370'";"Varm- eller kallformade och svetsade rör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av annat stål än rostfritt stål";"'24203370'";"Varm- eller kallformade och svetsade rör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm, av annat stål än rostfritt stål" "'24203410'";"Varm- eller kallformade och svetsade rör med annat än runt tvärsnitt, av rostfritt stål";"'24203410'";"Varm- eller kallformade och svetsade rör med annat än runt tvärsnitt, av rostfritt stål" "'24203430'";"Varm- eller kallformade och svetsade rör med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en materialtjocklek av högst 2 mm, av annat stål än rostfritt stål";"'24203430'";"Varm- eller kallformade och svetsade rör med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en materialtjocklek av högst 2 mm, av annat stål än rostfritt stål" "'24203450'";"Varm- eller kallformade och svetsade rör med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en materialtjocklek av mer än 2 mm, av annat stål än rostfritt stål";"'24203450'";"Varm- eller kallformade och svetsade rör med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en materialtjocklek av mer än 2 mm, av annat stål än rostfritt stål" "'24203470'";"Varm- eller kallformade och svetsade rör med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av annat stål än rostfritt stål";"'24203470'";"Varm- eller kallformade och svetsade rör med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av annat stål än rostfritt stål" "'24203500'";"Rör, hopböjda utan fogning eller nitade, av stål (utom rör av sådana slag som används till olje- och gasledningar, foderrör, borrör och andra rör som används vid borrning efter olja eller gas och andra svetsade rör)";"'24203500'";"Rör, hopböjda utan fogning eller nitade, av stål (utom rör av sådana slag som används till olje- och gasledningar, foderrör, borrör och andra rör som används vid borrning efter olja eller gas och andra svetsade rör)" "'24204010'";"Flänsar av stål, ej gjutna";"'24204010'";"Flänsar av stål, ej gjutna" "'24204030'";"Knärör, rörkrökar, kopplingar, rörmuffar och andra gängade förbindningsdelar, av stål (dock inte gjutna)";"'24204030'";"Knärör, rörkrökar, kopplingar, rörmuffar och andra gängade förbindningsdelar, av stål (dock inte gjutna)" "'24204050'";"Knärör, rörkrökar, kopplingar, rörmuffar och andra svetsade muffrör eller förbindningsdelar, av stål (dock inte gjutna)";"'24204050'";"Knärör, rörkrökar, kopplingar, rörmuffar och andra svetsade muffrör eller förbindningsdelar, av stål (dock inte gjutna)" "'24204073'";"Knärör och böjar av stål, vid stumsvetsning, ej gjutna";"'24204073'";"Knärör och böjar av stål, vid stumsvetsning, ej gjutna" "'24204075'";"Stumsvetsrördelar av stål, ej knärör och böjar, ej gjutna";"'24204075'";"Stumsvetsrördelar av stål, ej knärör och böjar, ej gjutna" "'24311010'";"Stång av olegerat automatstål, endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning)";"'24311010'";"Stång av olegerat automatstål, endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning)" "'24311020'";"Annan stång av järn eller olegerat stål (ej automatstål), endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning), innehållande < 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt (men inte rektangulärt) tvärsnitt";"'24311020'";"Annan stång av järn eller olegerat stål (ej automatstål), endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning), innehållande < 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt (men inte rektangulärt) tvärsnitt" "'24311030'";"Annan stång av järn eller olegerat stål (ej automatstål), endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex genom kalldragning), innehållande < 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (men inte kvadratiskt) tvärsnitt";"'24311030'";"Annan stång av järn eller olegerat stål (ej automatstål), endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex genom kalldragning), innehållande < 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (men inte kvadratiskt) tvärsnitt" "'24311040'";"Annan stång av järn eller olegerat stål, kallformad eller kallbearbetad och vidarebearbetad, eller varmbearbetad och vidarebearbetad, i.a.n. (utom varmvalsad, varmdragen eller varmpressad, inte vidarebearbetad utom pläterad, samt smidda produkter)";"'24311040'";"Annan stång av järn eller olegerat stål, kallformad eller kallbearbetad och vidarebearbetad, eller varmbearbetad och vidarebearbetad (ej varmvalsad, varmdragen eller varmpressad, ej vidarebearbetad utom pläterad, samt smidda produkter)" "'24311050'";"Annan stång av järn eller olegerat stål (ej automatstål), endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning), innehållande minst 0,25 viktprocent kol";"'24311050'";"Annan stång av järn eller olegerat stål (ej automatstål), endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning), innehållande >= 0,25 viktprocent kol" "'24311060'";"Profiler av järn eller olegerat stål (ej profilplåt), endast kallformade eller kallbearbetade (t.ex. genom kalldragning)";"'24311060'";"Profiler av järn eller olegerat stål (ej profilplåt), endast kallformade eller kallbearbetade (t.ex. genom kalldragning)" "'24312010'";"Stänger av snabbstål, kallformade eller kallbearbetade men inte vidare bearbetade, även vidare bearbetade, eller varmformade och vidare bearbetade (utom smidda, halvbearbetade eller valsade platta produkter, varmvalsade stänger i oregelbundet upprullade ringar); stänger av kiselmanganstål, endast kallformade eller kallbearbetade eller varmvalsade, inkl. vidare bearbetade (utom varmvalsade, varmdragna eller strängpressade, endast pläterade, halvbearbetade produkter, valsade platta produkter, varmvalsade stänger i oregelbundet upprullade ringar)";"'24312010'";"Stänger av snabbstål, kallformade eller kallbearbetade men inte vidare bearbetade, även vidare bearbetade, eller varmformade och vidare bearbetade (utom smidda, halvbearbetade eller valsade platta produkter, varmvalsade stänger i oregelbundet upprullade ringar); stänger av kiselmanganstål, endast kallformade eller kallbearbetade eller varmvalsade, inkl. vidare bearbetade (utom varmvalsade, varmdragna eller strängpressade, endast pläterade, halvbearbetade produkter, valsade platta produkter, varmvalsade stänger i oregelbundet upprullade ringar)" "'24312020'";"Stång, innehållande 0,9-1,15 % kol, 0,5-2 % krom och, om befintligt <= 0,5 % molybden, endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning) (ej halvbearbetade/valsade platta produkter; varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)";"'24312020'";"Stång, innehållande 0,9 -1,15 % kol, 0,5 - 2 % krom och, om befintligt <= 0,5 % molybden, endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning) (ej halvbearbetade/valsade platta produkter; varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)" "'24312030'";"Stång av verktygsstål, endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning) (ej halvbearbetade produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)";"'24312030'";"Stång av verktygsstål, endast kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning) (ej halvbearbetade produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)" "'24312040'";"Stång av legerat stål (ej rostfritt stål), kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning) men inte vidare bearbetad, ej kiselmangan-, snabb- och verktygsstål eller legerat kullagerstål";"'24312040'";"Stång av legerat stål (ej rostfritt stål), kallformad eller kallbearbetad (t.ex. genom kalldragning) men inte vidare bearbetad, ej kiselmangan-, snabb- och verktygsstål eller legerat kullagerstål" "'24312050'";"Profiler av annat legerat stål än rostfritt stål, kallformade eller kallbearbetade (t.ex. genom kalldragning)";"'24312050'";"Profiler av annat legerat stål än rostfritt stål, kallformade eller kallbearbetade (t.ex. genom kalldragning)" "'24313000'";"Kalldragna stänger och massiva profiler av rostfritt stål";"'24313000'";"Kalldragna stänger och massiva profiler av rostfritt stål" "'24321011'";"Kallvalsat smalt band av olegerat stål innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med en bredd av mindre än 600 mm";"'24321011'";"Kallvalsat smalt band av olegerat stål innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med en bredd av mindre än 600 mm" "'24321012'";"Kallvalsat smalt band av olegerat stål innehållande mer än 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med en bredd av mindre än 600 mm";"'24321012'";"Kallvalsat smalt band av olegerat stål innehållande mer än 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med en bredd av mindre än 600 mm" "'24321014'";"Kallvalsat smalt band av olegerat stål innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med en bredd av mindre än 600 mm";"'24321014'";"Kallvalsat smalt band av olegerat stål innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med en bredd av mindre än 600 mm" "'24321016'";"Kallvalsat smalt band av legerat stål annat än rostfritt stål eller elektrostål, med en bredd av mindre än 600 mm";"'24321016'";"Kallvalsat smalt band av legerat stål annat än rostfritt stål eller elektrostål, med en bredd av mindre än 600 mm" "'24321018'";"Kallvalsat smalt band av rostfritt stål (ej isolerat elektroband, korrugerat band med en kant räfflad eller avfasad), med en bredd av mindre än 600 mm";"'24321018'";"Kallvalsat smalt band av rostfritt stål (ej isolerat elektroband, korrugerat band med en kant räfflad eller avfasad), med en bredd av mindre än 600 mm" "'24321022'";"Kallvalsat kluvet band av olegerat stål och av legerat stål annat än rostfritt stål eller elektrostål, med en bredd av mindre än 600 mm";"'24321022'";"Kallvalsat kluvet band av olegerat stål och av legerat stål annat än rostfritt stål eller elektrostål, med en bredd av mindre än 600 mm" "'24321025'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, endast kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (”elektriskt”)";"'24321025'";"Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, endast kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (”elektriskt”)" "'24321028'";"Kallvalsat kluvet band av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm";"'24321028'";"Kallvalsat kluvet band av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm" "'24321030'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och pläterade eller överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)";"'24321030'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och pläterade eller överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)" "'24321040'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och pläterade eller överdragna med zink (utom på elektrolytisk väg och ej produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)";"'24321040'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och pläterade eller överdragna med zink (utom på elektrolytisk väg och ej produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)" "'24321050'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom produkter pläterade eller överdragna med zink och produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)";"'24321050'";"Valsade platta produkter av legerat stål annat än rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom produkter pläterade eller överdragna med zink och produkter av snabbstål eller av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)" "'24322010'";"Pläterat, kallvalsat smalt band av olegerat stål (ej isolerat elektroband), med en bredd av mindre än 600 mm";"'24322010'";"Pläterat, kallvalsat smalt band av olegerat stål (ej isolerat elektroband), med en bredd av mindre än 600 mm" "'24322020'";"Stålplåt och band, varmdoppade eller metallöverdragna på elektrolytisk väg, med en bredd av mindre än 600 mm";"'24322020'";"Stålplåt och band, varmdoppade eller metallöverdragna på elektrolytisk väg, med en bredd av mindre än 600 mm" "'24322030'";"Stålplåt, överdragen med organiskt material, med en bredd av mindre än 600 mm";"'24322030'";"Stålplåt, överdragen med organiskt material, med en bredd av mindre än 600 mm" "'24322040'";"Kallvalsat kluvet band av olegerat stål, metallöverdraget vid varmdoppning, med en bredd av mindre än 600 mm";"'24322040'";"Kallvalsat kluvet band av olegerat stål, metallöverdraget vid varmdoppning, med en bredd av mindre än 600 mm" "'24322050'";"Kallvalsat kluvet band av olegerat stål, elektrolytiskt metallöverdraget, med en bredd av mindre än 600 mm";"'24322050'";"Kallvalsat kluvet band av olegerat stål, elektrolytiskt metallöverdraget, med en bredd av mindre än 600 mm" "'24322060'";"Kallvalsat kluvet band av stålplåt överdraget med organiskt material, med en bredd av mindre än 600 mm";"'24322060'";"Kallvalsat kluvet band av stålplåt överdraget med organiskt material, med en bredd av mindre än 600 mm" "'24331110'";"Profiler, kallformade, av olegerat stål, framställda av platta produkter, ej överdragna";"'24331110'";"Profiler, kallformade, av olegerat stål, framställda av platta produkter, ej överdragna" "'24331130'";"Profiler, kallformade, av olegerat stål, framställda av platta produkter, överdragna med zink";"'24331130'";"Profiler, kallformade, av olegerat stål, framställda av platta produkter, överdragna med zink" "'24331150'";"Profiler av järn eller olegerat stål, kallformade eller kallbearbetade och vidare bearbetade, eller varmsmidda, eller varmbearbetade på andra sätt och vidare bearbetade (utom från valsade platta produkter)";"'24331150'";"Profiler av järn eller olegerat stål, kallformade eller kallbearbetade och vidare bearbetade, eller varmsmidda, eller varmbearbetade på andra sätt och vidare bearbetade (utom från valsade platta produkter)" "'24331200'";"Profiler, kallformade, av rostfritt stål, framställda av platta produkter";"'24331200'";"Profiler, kallformade, av rostfritt stål, framställda av platta produkter" "'24332000'";"Profilplåt av olegerat stål, kallprofilerad";"'24332000'";"Profilplåt av olegerat stål, kallprofilerad" "'24333000'";"Konstruktioner, enbart eller huvudsakligen av järn- eller stålplåt bestående av två väggar av korrugerad plåt och med isolerande kärna (ej monterade eller monteringsfärdiga byggnader)";"'24333000'";"Konstruktioner, enbart eller huvudsakligen av järn- eller stålplåt bestående av två väggar av korrugerad plåt och med isolerande kärna (ej monterade eller monteringsfärdiga byggnader)" "'24341130'";"Tråd av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 % kol, även vågprofilerad tråd, utom tvinnad tråd, taggtråd till stängsel, duplextråd, sågtandstråd, isolerad elektrisk tråd";"'24341130'";"Tråd av järn eller olegerat stål, innehållande < 0,25 % kol, även vågprofilerad tråd, utom tvinnad tråd, taggtråd till stängsel, duplextråd, sågtandstråd, isolerad elektrisk tråd" "'24341150'";"Tråd av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25 men < 0,6 % kol, även vågprofilerad tråd, utom tvinnad tråd, taggtråd till stängsel, duplextråd, sågtandstråd, isolerad elektrisk tråd";"'24341150'";"Tråd av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,25 men < 0,6 % kol, även vågprofilerad tråd, utom tvinnad tråd, taggtråd till stängsel, duplextråd, sågtandstråd, isolerad elektrisk tråd" "'24341170'";"Tråd av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,6 % kol, även vågprofilerad tråd, utom tvinnad tråd, taggtråd till stängsel, duplextråd, sågtandstråd, isolerad elektrisk tråd";"'24341170'";"Tråd av järn eller olegerat stål, innehållande >= 0,6 % kol, även vågprofilerad tråd, utom tvinnad tråd, taggtråd till stängsel, duplextråd, sågtandstråd, isolerad elektrisk tråd" "'24341200'";"Tråd av rostfritt stål (utom mycket tunn, steril och rostfri kirurgisk suturtråd)";"'24341200'";"Tråd av rostfritt stål (utom mycket tunn, steril och rostfri kirurgisk suturtråd)" "'24341300'";"Tråd av legerat stål (ej rostfritt stål), utom tvinnad tråd, taggtråd till stängsel, duplextråd, sågtandstråd, isolerad elektrisk tråd";"'24341300'";"Tråd av legerat stål (ej rostfritt stål), utom tvinnad tråd, taggtråd till stängsel, duplextråd, sågtandstråd, isolerad elektrisk tråd" "'24411030'";"Silver (inklusive förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av pulver";"'24411030'";"Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av pulver" "'24411050'";"Silver (inklusive förgyllt eller platinerat silver), i form av halvfabrikat, ej obearbetat eller i form av pulver";"'24411050'";"Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), i form av halvfabrikat, ej obearbetat eller i form av pulver" "'24412035'";"Guld (även platinerat guld), i pulverform";"'24412030'";"Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av pulver, icke monetärt" "'24412040'";"Guld (även platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat";"'24412030'";"Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av pulver, icke monetärt" "'24412050'";"Guld (inklusive platinerat guld), i form av halvfabrikat, ej obearbetat eller i form av pulver, icke monetärt";"'24412050'";"Guld (inbegripet platinerat guld), i form av halvfabrikat, ej obearbetat eller i form av pulver, icke monetärt" "'24412070'";"Monetärt guld (inklusive platinerat guld)";"'24412070'";"Monetärt guld (inbegripet platinerat guld)" "'24413010'";"Platina, obearbetat eller i pulverform";"'24413030'";"Platina, palladium, rodium, iridium, osmium och rutenium, obearbetat eller i form av pulver" "'24413015'";"Palladium, obearbetat eller i pulverform";"'24413030'";"Platina, palladium, rodium, iridium, osmium och rutenium, obearbetat eller i form av pulver" "'24413020'";"Rodium, obearbetat eller i pulverform";"'24413030'";"Platina, palladium, rodium, iridium, osmium och rutenium, obearbetat eller i form av pulver" "'24413025'";"Iridium, osmium och rutenium, obearbetat eller i pulverform";"'24413030'";"Platina, palladium, rodium, iridium, osmium och rutenium, obearbetat eller i form av pulver" "'24413040'";"Platina i form av stång, tråd och profiler samt plåt, bleck och band med en tjocklek, utan förstärkningsmaterial, på mer än 0,15 mm";"'24413050'";"Platina, palladium, rodium, iridium, osmium och rutenium, i form av halvfabrikat (ej obearbetat eller i form av pulver)" "'24413045'";"Platina i form av halvfabrikat";"'24413050'";"Platina, palladium, rodium, iridium, osmium och rutenium, i form av halvfabrikat (ej obearbetat eller i form av pulver)" "'24413055'";"Palladium i form av halvfabrikat";"'24413050'";"Platina, palladium, rodium, iridium, osmium och rutenium, i form av halvfabrikat (ej obearbetat eller i form av pulver)" "'24413060'";"Rodium i form av halvfabrikat";"'24413050'";"Platina, palladium, rodium, iridium, osmium och rutenium, i form av halvfabrikat (ej obearbetat eller i form av pulver)" "'24413065'";"Iridium, osmium och rutenium i form av halvfabrikat";"'24413050'";"Platina, palladium, rodium, iridium, osmium och rutenium, i form av halvfabrikat (ej obearbetat eller i form av pulver)" "'24413070'";"Katalysatorer i form av trådduk eller trådnät av platina";"'24413070'";"Katalysatorer i form av trådduk eller trådnät av platina" "'24414000'";"Oädel metall eller silver, med plätering av guld, i form av halvfabrikat men inte vidare bearbetad";"'24414000'";"Oädel metall eller silver, med plätering av guld, i form av halvfabrikat men inte vidare bearbetad" "'24415030'";"Oädel metall med plätering av silver, i form av halvfabrikat men inte vidare bearbetad";"'24415030'";"Oädel metall med plätering av silver, i form av halvfabrikat men inte vidare bearbetad" "'24415050'";"Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, i form av halvfabrikat men inte vidare bearbetad";"'24415050'";"Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, i form av halvfabrikat men inte vidare bearbetad" "'24421130'";"Obearbetad aluminium, olegerad (utom pulver och fjäll)";"'24421130'";"Obearbetad aluminium, olegerad (utom pulver och fjäll)" "'24421154'";"Obearbetade aluminiumlegeringar (utom pulver och fjäll av aluminium)";"'24421154'";"Obearbetade aluminiumlegeringar (utom pulver och fjäll av aluminium)" "'24421200'";"Aluminiumoxid, ej konstgjord korund";"'24421200'";"Aluminiumoxid, ej konstgjord korund" "'24422100'";"Pulver och fjäll av aluminium (utom beredda pulver och fjäll för användning som färger o.d.)";"'24422100'";"Pulver och fjäll av aluminium (utom beredda pulver och fjäll för användning som färger o.d.)" "'24422230'";"Stång och profiler av aluminium (utom bearbetad stång och profiler för användning i konstruktioner)";"'24422230'";"Stång och profiler av aluminium (utom bearbetad stång och profiler för användning i konstruktioner)" "'24422250'";"Stång och profiler (inkl. ihåliga profiler) av aluminiumlegeringar (utom bearbetad stång och profiler för användning i konstruktioner)";"'24422250'";"Stång och profiler (inkl. ihåliga profiler) av aluminiumlegeringar (utom bearbetad stång och profiler för användning i konstruktioner)" "'24422330'";"Tråd av olegerat aluminium (utom isolerad elektrisk tråd och kabel, surrningsgarn och tågvirke förstärkt med aluminiumtråd, tvinnad tråd och kabel)";"'24422330'";"Tråd av olegerat aluminium (utom isolerad elektrisk tråd och kabel, surrningsgarn och tågvirke förstärkt med aluminiumtråd, tvinnad tråd och kabel)" "'24422350'";"Tråd av aluminiumlegeringar (utom isolerad elektrisk tråd och kabel, surrningsgarn och tågvirke förstärkt med aluminiumtråd, tvinnad tråd och kabel)";"'24422350'";"Tråd av aluminiumlegeringar (utom isolerad elektrisk tråd och kabel, surrningsgarn och tågvirke förstärkt med aluminiumtråd, tvinnad tråd och kabel)" "'24422430'";"Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av > 0,2 mm";"'24422430'";"Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av > 0,2 mm" "'24422450'";"Plåt och band av aluminiumlegeringar, med en tjocklek av > 0,2 mm";"'24422450'";"Plåt och band av aluminiumlegeringar, med en tjocklek av > 0,2 mm" "'24422500'";"Folier av aluminium (ej förstärkningsmaterial), med en tjocklek av <= 0,2 mm";"'24422500'";"Folier av aluminium (ej förstärkningsmaterial), med en tjocklek av <= 0,2 mm" "'24422630'";"Rör av aluminium (utom ihåliga profiler, rördelar, böjliga slangar och rör, bearbetade rör för användning i konstruktioner, maskiner eller fordonsdelar e.d.)";"'24422630'";"Rör av aluminium (utom ihåliga profiler, rördelar, böjliga slangar och rör, bearbetade rör för användning i konstruktioner, maskiner eller fordonsdelar e.d.)" "'24422650'";"Rör av aluminiumlegeringar (utom ihåliga profiler, rördelar, böjliga slangar och rör, bearbetade rör för användning i konstruktioner, maskiner eller fordonsdelar e.d.)";"'24422650'";"Rör av aluminiumlegeringar (utom ihåliga profiler, rördelar, böjliga slangar och rör, bearbetade rör för användning i konstruktioner, maskiner eller fordonsdelar e.d.)" "'24422670'";"Rördelar av aluminium (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) (ej med kranar, ventiler och liknande, rörstativ, bultar och muttrar, klämmor)";"'24422670'";"Rördelar av aluminium (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) (ej med kranar, ventiler och liknande, rörstativ, bultar och muttrar, klämmor)" "'24431130'";"Obearbetat bly, raffinerat (utom pulver och fjäll av bly)";"'24431130'";"Obearbetat bly, raffinerat (utom pulver och fjäll av bly)" "'24431150'";"Obearbetat bly, innehållande antimon (utom pulver och fjäll av bly)";"'24431150'";"Obearbetat bly, innehållande antimon (utom pulver och fjäll av bly)" "'24431190'";"Obearbetat bly (utom raffinerat, obearbetat bly med antimon eller pulver och fjäll av bly)";"'24431190'";"Obearbetat bly (utom raffinerat, obearbetat bly med antimon eller pulver och fjäll av bly)" "'24431230'";"Obearbetad zink, olegerad (utom stoft, pulver och fjäll av zink)";"'24431230'";"Obearbetad zink, olegerad (utom stoft, pulver och fjäll av zink)" "'24431250'";"Obearbetad zink, zinklegeringar (utom stoft, pulver och fjäll av zink)";"'24431250'";"Obearbetad zink, zinklegeringar (utom stoft, pulver och fjäll av zink)" "'24431330'";"Obearbetat tenn, olegerat (utom pulver och fjäll av tenn)";"'24431330'";"Obearbetat tenn, olegerat (utom pulver och fjäll av tenn)" "'24431350'";"Obearbetat tenn, tennlegeringar (utom pulver och fjäll av tenn)";"'24431350'";"Obearbetat tenn, tennlegeringar (utom pulver och fjäll av tenn)" "'24432100'";"Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly (utom beredda pulver och fjäll av bly för användning som färger o.d., isolerat elektroband)";"'24432100'";"Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly (utom beredda pulver och fjäll av bly för användning som färger o.d., isolerat elektroband)" "'24432200'";"Stoft, pulver och fjäll av zink (utom stoft, pulver och fjäll av zink beredda för användning som färger o.d., zinkpelletar)";"'24432200'";"Stoft, pulver och fjäll av zink (utom stoft, pulver och fjäll av zink beredda för användning som färger o.d., zinkpelletar)" "'24432300'";"Stång, profiler, tråd, plåt, band och folier av zink";"'24432300'";"Stång, profiler, tråd, plåt, band och folier av zink" "'24432400'";"Stång, profiler och tråd av tenn";"'24432400'";"Stång, profiler och tråd av tenn" "'24441100'";"Kopparskärsten, cementkoppar (utfälld koppar) (utom kopparpulver)";"'24441100'";"Kopparskärsten, cementkoppar (utfälld koppar) (utom kopparpulver)" "'24441200'";"Oraffinerad koppar, kopparanoder för elektrolytisk raffinering (även blisterkoppar) (utom kopparplätering, anoder för elektroplätering)";"'24441200'";"Oraffinerad koppar, kopparanoder för elektrolytisk raffinering (även blisterkoppar) (utom kopparplätering, anoder för elektroplätering)" "'24441330'";"Raffinerad koppar i obearbetad form (utom valsade, strängpressade eller smidda sintrade varor)";"'24441330'";"Raffinerad koppar i obearbetad form (utom valsade, strängpressade eller smidda sintrade varor)" "'24441370'";"Kopparlegeringar i obearbetad form (utom valsade, strängpressade eller smidda sintrade varor); kopparförlegeringar (även legeringar som inte är lämpliga för valsning eller smidning) (utom kopparfosfid (fosforkoppar) som innehåller mer än 15 viktprocent fosfor)";"'24441370'";"Kopparlegeringar i obearbetad form (utom valsade, strängpressade eller smidda sintrade varor); kopparförlegeringar (även legeringar som inte är lämpliga för valsning eller smidning) (utom kopparfosfid (fosforkoppar) som innehåller mer än 15 viktprocent fosfor)" "'24442100'";"Pulver och fjäll av koppar, ej cementkoppar, pulver, fjäll och stoft som används vid beredning av t.ex. brons- eller guldfärger, (kemiska föreningar), raffinerat koppargranulat";"'24442100'";"Pulver och fjäll av koppar, ej cementkoppar, pulver, fjäll och stoft som används vid beredning av t.ex. brons- eller guldfärger, (kemiska föreningar), raffinerat koppargranulat" "'24442200'";"Stång och profiler (inkl. ihåliga profiler) av koppar och kopparlegeringar (utom stång och profiler som erhållits genom gjutning eller sintring, kopparvalstråd i ringar eller rullar)";"'24442200'";"Stång och profiler (inkl. ihåliga profiler) av koppar och kopparlegeringar (utom stång och profiler som erhållits genom gjutning eller sintring, kopparvalstråd i ringar eller rullar)" "'24442330'";"Tråd av raffinerad koppar, med ett största tvärmått av > 6 mm, och tråd av kopparlegeringar";"'24442330'";"Tråd av raffinerad koppar, med ett största tvärmått av > 6 mm, och tråd av kopparlegeringar" "'24442350'";"Tråd av koppar, med ett största tvärmått av > 0,5 och <= 6 mm (utom surrningsgarn och tågvirke förstärkt med tråd, tvinnad tråd och kabel)";"'24442350'";"Tråd av koppar, med ett största tvärmått av > 0,5 och <= 6 mm (utom surrningsgarn och tågvirke förstärkt med tråd, tvinnad tråd och kabel)" "'24442370'";"Tråd av koppar, med ett största tvärmått av <= 0,5 mm (utom surrningsgarn och tågvirke förstärkt med tråd, tvinnad tråd och kabel)";"'24442370'";"Tråd av koppar, med ett största tvärmått av <= 0,5 mm (utom surrningsgarn och tågvirke förstärkt med tråd, tvinnad tråd och kabel)" "'24442400'";"Plåt och band av koppar och kopparlegeringar, med en tjocklek av > 0,15 mm (utom expanderad metall av koppar, isolerat elektroband)";"'24442400'";"Plåt och band av koppar och kopparlegeringar, med en tjocklek av > 0,15 mm (utom expanderad metall av koppar, isolerat elektroband)" "'24442500'";"Folier av koppar (ej förstärkningsmaterial) med en tjocklek av <= 0,15 mm";"'24442500'";"Folier av koppar (ej förstärkningsmaterial) med en tjocklek av <= 0,15 mm" "'24442630'";"Rör av koppar";"'24442630'";"Rör av koppar" "'24442650'";"Rördelar av koppar och kopparlegeringar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) (ej bultar och muttrar för montering eller fästande av rör, rördelar med kranar, ventiler och liknande)";"'24442650'";"Rördelar av koppar och kopparlegeringar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) (ej bultar och muttrar för montering eller fästande av rör, rördelar med kranar, ventiler och liknande)" "'24451110'";"Nickel, olegerat, obearbetat";"'24451100'";"Nickel i obearbetad form" "'24451120'";"Nickellegeringar, obearbetade";"'24451100'";"Nickel i obearbetad form" "'24451210'";"Nickelskärsten";"'24451200'";"Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel (även orena nickeloxider, nickelspeiss och oren ferronickel)" "'24451220'";"Nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel";"'24451200'";"Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel (även orena nickeloxider, nickelspeiss och oren ferronickel)" "'24452100'";"Pulver och fjäll av nickel (utom nickeloxidsinter)";"'24452100'";"Pulver och fjäll av nickel (utom nickeloxidsinter)" "'24452200'";"Stång, profiler och tråd av nickel och nickellegeringar (utom bearbetade stänger, profiler och tråd för användning i konstruktioner, isolerade elektriska stänger och tråd, lackad tråd)";"'24452200'";"Stång, profiler och tråd av nickel och nickellegeringar (utom bearbetade stänger, profiler och tråd för användning i konstruktioner, isolerade elektriska stänger och tråd, lackad tråd)" "'24452300'";"Plåt, band och folier av nickel och nickellegeringar (utom expanderad metall)";"'24452300'";"Plåt, band och folier av nickel och nickellegeringar (utom expanderad metall)" "'24452400'";"Rör och rördelar av nickel";"'24452400'";"Rör och rördelar av nickel" "'24453013'";"Volfram och varor av volfram (utom avfall och skrot), i.a.n.";"'24453013'";"Volfram och varor av volfram, utom avfall och skrot" "'24453017'";"Molybden och varor av molybden (utom avfall och skrot), i.a.n.";"'24453017'";"Molybden och varor av molybden, utom avfall och skrot" "'24453020'";"Tantal, obearbetat, även stång som erhållits enbart genom sintring; pulver av tantal";"'24453023'";"Tantal och varor av tantal, utom avfall och skrot" "'24453021'";"Tantal och varor av tantal: stång, annan än sådan som erhållits enbart genom sintring, profiler, tråd, plåt, bleck, band och folier";"'24453023'";"Tantal och varor av tantal, utom avfall och skrot" "'24453022'";"Andra varor av tantal (utom avfall och skrot), i.a.n.";"'24453023'";"Tantal och varor av tantal, utom avfall och skrot" "'24453024'";"Magnesium i obearbetad form, innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium";"'24453025'";"Magnesium och varor av magnesium, utom avfall och skrot" "'24453026'";"Magnesium i obearbetad form, innehållande mindre än 99,8 viktprocent magnesium";"'24453025'";"Magnesium och varor av magnesium, utom avfall och skrot" "'24453028'";"Andra varor av magnesium (utom avfall och skrot), i.a.n.";"'24453025'";"Magnesium och varor av magnesium, utom avfall och skrot" "'24453031'";"Vismut i obearbetad form, bismutpulver (utom avfall och skrot)";"'24453030'";"Vismut och varor av vismut, inklusive avfall och skrot; kadmium och varor av kadmium, utom avfall och skrot" "'24453032'";"Varor av vismut, i.a.n. (utom avfall och skrot)";"'24453030'";"Vismut och varor av vismut, inklusive avfall och skrot; kadmium och varor av kadmium, utom avfall och skrot" "'24453033'";"Kadmium och varor av kadmium (utom avfall och skrot), i.a.n.";"'24453030'";"Vismut och varor av vismut, inklusive avfall och skrot; kadmium och varor av kadmium, utom avfall och skrot" "'24453035'";"Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning av kobolt; kobolt i obearbetad form; pulver (utom avfall och skrot)";"'24453027'";"Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning av kobolt; kobolt och varor av kobolt, utom avfall och skrot" "'24453036'";"Varor av kobolt, i.a.n.";"'24453027'";"Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning av kobolt; kobolt och varor av kobolt, utom avfall och skrot" "'24453043'";"Titan och varor av titan (utom avfall och skrot), i.a.n.";"'24453043'";"Titan och varor av titan, utom avfall och skrot" "'24453045'";"Antimon: antimon i obearbetad form; pulver";"'24453047'";"Zirkonium och varor av zirkonium, utom avfall och skrot; antimon och varor av antimon, utom avfall och skrot" "'24453046'";"Antimon och varor av antimon (utom antimon i obearbetad form, pulver, avfall och skrot)";"'24453047'";"Zirkonium och varor av zirkonium, utom avfall och skrot; antimon och varor av antimon, utom avfall och skrot" "'24453048'";"Zirkonium och varor av zirkonium (utom avfall och skrot), i.a.n.";"'24453047'";"Zirkonium och varor av zirkonium, utom avfall och skrot; antimon och varor av antimon, utom avfall och skrot" "'24453060'";"Beryllium i obearbetad form, berylliumpulver";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453061'";"Varor av beryllium (utom avfall och skrot), i.a.n.";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453062'";"Hafnium (celtium) i obearbetad form, pulver av hafnium";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453063'";"Varor av hafnium (celtium) och germanium, i.a.n.";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453064'";"Niob (columbium) och rhenium i obearbetad form; niob (columbium) eller rhenium i pulverform";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453065'";"Varor av niob (columbium) eller rhenium, i.a.n.";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453066'";"Avfall och skrot av niob (columbium), rhenium, gallium, indium, vanadin och germanium (utom aska och andra återstoder som innehåller dessa metaller)";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453070'";"Indium i obearbetad form, pulver av indium";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453071'";"Varor av gallium, indium och vanadin, i.a.n.";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453073'";"Gallium i obearbetad form, pulver av gallium";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453076'";"Vanadin i obearbetad form, pulver av vanadin (utom aska och andra återstoder som innehåller vanadin)";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453079'";"Germanium i obearbetad form, pulver av germanium";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453082'";"Krom och tallium samt varor av dessa metaller (utom avfall och skrot av dessa metaller), i.a.n.";"'24453055'";"Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob ”columbium”, rhenium och tallium samt varor av dessa metaller, avfall och skrot av dessa metaller (utom av beryllium, krom och tallium)" "'24453085'";"Mangan: mangan i obearbetad form; pulver";"'24453057'";"Mangan och varor av mangan, inklusive avfall och skrot; kermeter och varor av kermeter, inklusive avfall och skrot" "'24453086'";"Avfall och skrot av mangan (utom aska och andra återstoder som innehåller mangan)";"'24453057'";"Mangan och varor av mangan, inklusive avfall och skrot; kermeter och varor av kermeter, inklusive avfall och skrot" "'24453087'";"Varor av mangan, i.a.n.";"'24453057'";"Mangan och varor av mangan, inklusive avfall och skrot; kermeter och varor av kermeter, inklusive avfall och skrot" "'24453090'";"Kermeter och varor av kermeter, i.a.n.; avfall och skrot av kermeter (utom aska och andra återstoder som innehåller kermeter)";"'24453057'";"Mangan och varor av mangan, inklusive avfall och skrot; kermeter och varor av kermeter, inklusive avfall och skrot" "'24511110'";"Delar av aducerat gjutjärn till fordon, förbränningskolvmotorer och andra maskiner, apparater och mekaniska redskap";"'24511110'";"Delar av aducerat gjutjärn till fordon, förbränningskolvmotorer och andra maskiner, apparater och mekaniska redskap" "'24511190'";"Delar av aducerat gjutjärn för annan användning";"'24511190'";"Delar av aducerat gjutjärn för annan användning" "'24511210'";"Delar av segjärn till fordon";"'24511210'";"Delar av segjärn till fordon" "'24511220'";"Delar av segjärn till transmissionsaxlar (inklusive kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager";"'24511220'";"Delar av segjärn till transmissionsaxlar (inklusive kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager" "'24511240'";"Andra delar till motorer och maskinelement (segjärn)";"'24511240'";"Andra delar av segjärn till förbränningskolvmotorer och maskinelement" "'24511250'";"Delar av segjärn till maskiner, apparater och mekaniska redskap, utom till motorer";"'24511250'";"Delar av segjärn till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap (ej till kolvmotorer)" "'24511290'";"Delar av segjärn till lok/rullande materiel, för annan användning än till fordon, lagerhus, glidlager, motorer, transmissionselement, remskivor, kopplingar och maskiner";"'24511290'";"Delar av segjärn till lok/rullande materiel, för annan användning än till fordon, lagerhus, glidlager, kolvmotorer, transmissionselement, remskivor, kopplingar, maskiner och apparater" "'24511310'";"Delar av gråjärn till fordon (utom till lok eller rullande materiel, fordon inom byggindustrin)";"'24511310'";"Delar av gråjärn till fordon (utom till lok eller rullande materiel, fordon inom byggindustrin)" "'24511320'";"Delar av gråjärn till transmissionsaxlar (inklusive kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus (utom lagerhus med kullager eller rullager)";"'24511320'";"Delar av gråjärn till transmissionsaxlar (inklusive kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager" "'24511340'";"Andra delar till motorer och maskinelement, av annat gjutjärn än segjärn";"'24511340'";"Andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement, av annat gjutjärn än segjärn" "'24511350'";"Delar av gråjärn till maskiner, apparater och mekaniska redskap, utom till motorer";"'24511350'";"Delar av gråjärn till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap (ej till kolvmotorer)" "'24511390'";"Delar av gråjärn till lok/rullande materiel, för annan användning än till fordon, lagerhus, glidlager, motorer, transmissionselement, remskivor, kopplingar och maskiner";"'24511390'";"Delar av gråjärn till lok/rullande materiel, för annan användning än till fordon, lagerhus, glidlager, kolvmotorer, transmissionselement, remskivor, kopplingar, maskiner och apparater" "'24512000'";"Rör och ihåliga profiler av gjutjärn, utom rör och ihåliga profiler som gjorts till identifierbara delar av varor, t.ex. sektioner av centralvärmeelement och maskindelar";"'24512000'";"Rör och ihåliga profiler av gjutjärn, utom rör och ihåliga profiler som gjorts till identifierbara delar av varor, t.ex. sektioner av centralvärmeelement och maskindelar" "'24513030'";"Rördelar av icke aducerat gjutjärn";"'24513030'";"Rördelar av icke aducerat gjutjärn" "'24513050'";"Rördelar av aducerat gjutjärn";"'24513050'";"Rördelar av aducerat gjutjärn" "'24521010'";"Stålgjutgods till fordon (utom till lok eller rullande materiel, fordon inom byggindustrin)";"'24521010'";"Stålgjutgods till fordon (utom till lok eller rullande materiel, fordon inom byggindustrin)" "'24521030'";"Stålgjutgods till lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager";"'24521030'";"Stålgjutgods till lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager" "'24521040'";"Andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement, av stål";"'24521040'";"Andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement, av stål" "'24521050'";"Stålgjutgods till maskiner, apparater och mekaniska redskap, utom motorer, turbojetmotorer, turbopropmotorer, gasturbiner, lyft- eller hanteringsutrustning, maskiner/fordon för byggindustrin";"'24521050'";"Stålgjutgods till maskiner, apparater och mekaniska redskap, utom kolvmotorer, turbojetmotorer, turbopropmotorer, gasturbiner, lyft- eller hanteringsutrustning, maskiner/fordon för byggindustrin" "'24521090'";"Stålgjutgods till lok/rullande materiel/delar till dessa, för annan användning än till fordon, lagerhus, glidlager, motorer, transmissionselement, remskivor, kopplingar, maskiner och apparater";"'24521090'";"Stålgjutgods till lok/rullande materiel/delar till dessa, för annan användning än till fordon, lagerhus, glidlager, kolvmotorer, transmissionselement, remskivor, kopplingar, maskiner och apparater" "'24523000'";"Rördelar av gjutstål";"'24523000'";"Rördelar av gjutstål" "'24531010'";"Gjutgods av lättmetall till fordon (utom till lok eller rullande materiel, fordon inom byggindustrin)";"'24531010'";"Gjutgods av lättmetall till fordon (utom till lok eller rullande materiel, fordon inom byggindustrin)" "'24531020'";"Gjutgods av lättmetall till transmissionsaxlar (inklusive kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager";"'24531020'";"Gjutgods av lättmetall till transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager" "'24531040'";"Andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement, av lättmetall";"'24531040'";"Andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement, av lättmetall" "'24531050'";"Gjutgods av lättmetall till maskiner, apparater och mekaniska redskap utom motorer, turbojetmotorer, gasturbiner, lyft- eller hanteringsutrustning, maskiner/fordon för byggindustrin";"'24531050'";"Gjutgods av lättmetall till maskiner, apparater och mekaniska redskap, utom kolvmotorer, turbojetmotorer, gasturbiner, lyft- eller hanteringsutrustning, maskiner/fordon för byggindustrin" "'24531090'";"Delar för annan användning";"'24531090'";"Delar för annan användning" "'24541010'";"Gjutna delar av andra metaller än järn till fordon (utom till lok eller rullande materiel, grensletruckar, truckar med lyft- eller hanteringsutrustning, vältar och ångvältar, schaktmaskiner osv.)";"'24541010'";"Gjutna delar av andra metaller än järn till fordon (utom till lok eller rullande materiel, grensletruckar, truckar med lyft- eller hanteringsutrustning, vältar och ångvältar, schaktmaskiner osv.)" "'24541020'";"Gjutna delar av andra metaller än järn, ej lättmetall, till transmissionsaxlar (inklusive kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager";"'24541020'";"Gjutna delar av andra metaller än järn, ej lättmetall, till transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager" "'24541040'";"Andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement, annan metall än stål eller lättmetall";"'24541040'";"Andra delar till förbränningskolvmotorer och maskinelement, annan metall än stål eller lättmetall" "'24541050'";"Gjutna delar av andra metaller än järn, ej lättmetall, till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap (ej till motorer)";"'24541050'";"Gjutna delar av andra metaller än järn, ej lättmetall, till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap (ej till kolvmotorer)" "'24541090'";"Delar för annan användning";"'24541090'";"Delar för annan användning" "'25111030'";"Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av järn eller stål";"'25111030'";"Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av järn eller stål" "'25111050'";"Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av aluminium";"'25111050'";"Monterade eller monteringsfärdiga byggnader av aluminium" "'25112100'";"Broar och brosektioner av järn eller stål";"'25112100'";"Broar och brosektioner av järn eller stål" "'25112200'";"Torn och fackverksmaster av järn eller stål";"'25112200'";"Torn och fackverksmaster av järn eller stål" "'25112310'";"Material till byggnadsställningar och liknande utrustning för användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d., även uppfordringsverk och överbyggnader, ställbara balkar för formarbete, rörställningar och liknande, av järn eller stål";"'25112310'";"Material till byggnadsställningar och liknande utrustning för användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d., även uppfordringsverk och överbyggnader, ställbara balkar för formarbete, rörställningar och liknande, av järn eller stål" "'25112350'";"Andra konstruktioner, huvudsakligen av plåt: andra";"'25112350'";"Andra konstruktioner, huvudsakligen av plåt" "'25112355'";"Dammar, dammluckor, slussportar, landningsbryggor, fasta dockor och andra konstruktioner för vattenbyggnadsarbeten av järn eller stål samt järn- och stålkonstruktioner och delar därav, i.a.n. (exkl. broar och brosektioner; torn; fackverksmaster; portar; dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar; material till byggnadsställningar och liknande utrustning för användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d. samt konstruktioner och delar därav som inte huvudsakligen är tillverkade av plåt)";"'25112355'";"Dammar, dammluckor, slussportar, landningsbryggor, fasta dockor och andra konstruktioner för vattenbyggnadsarbeten av järn eller stål samt järn- och stålkonstruktioner och delar därav, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (exkl. broar och brosektioner; torn; fackverksmaster; portar; dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar; material till byggnadsställningar och liknande utrustning för användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d. samt konstruktioner och delar därav som inte huvudsakligen är tillverkade av plåt)" "'25112370'";"Konstruktioner och delar till konstruktioner av aluminium, i.a.n.";"'25112370'";"Konstruktioner och delar till konstruktioner av aluminium, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'25121030'";"Dörrar, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av järn eller stål";"'25121030'";"Dörrar, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av järn eller stål" "'25121050'";"Dörrar, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av aluminium";"'25121050'";"Dörrar, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar av aluminium" "'25211100'";"Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, och delar till sådana radiatorer, av järn eller stål";"'25211100'";"Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, och delar till sådana radiatorer, av järn eller stål" "'25211200'";"Värmepannor för centraluppvärmning exkl. sådana enligt HS 8402";"'25211200'";"Värmepannor för centraluppvärmning exkl. sådana enligt HS 84.02" "'25211300'";"Delar till värmepannor för centraluppvärmning";"'25211300'";"Delar till värmepannor för centraluppvärmning" "'25291110'";"Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål för gaser (exkl. komprimerad eller till vätska förtätad gas), som rymmer > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning)";"'25291110'";"Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål för gaser (exkl. komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning)" "'25291120'";"Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för vätskor, med inre beklädnad eller värmeisolerade, som rymmer > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning)";"'25291120'";"Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för vätskor, med inre beklädnad eller värmeisolerade, med en rymd av > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning)" "'25291130'";"Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för vätskor, som rymmer > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, med inre beklädnad eller värmeisolerade)";"'25291130'";"Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för vätskor, med en rymd av > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, med inre beklädnad eller värmeisolerade)" "'25291150'";"Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för fasta ämnen, som rymmer > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning)";"'25291150'";"Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för fasta ämnen, med en rymd av > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning)" "'25291170'";"Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (utom komprimerad eller till vätska förtätad gas) som rymmer > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning)";"'25291170'";"Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (utom komprimerad eller till vätska förtätad gas) med en rymd av > 300 l (inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning)" "'25291200'";"Metallbehållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas";"'25291200'";"Metallbehållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas" "'25301110'";"Vattenrörspannor (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning som kan producera lågtrycksånga)";"'25301110'";"Vattenrörspannor (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning som kan producera lågtrycksånga)" "'25301150'";"Ångpannor och ånggeneratorer, inkl. hybridpannor (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning som kan producera lågtrycksånga, vattenrörspannor)";"'25301150'";"Ångpannor och ånggeneratorer, inkl. hybridpannor (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning som kan producera lågtrycksånga, vattenrörspannor)" "'25301170'";"Hetvattenpannor (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning som kan producera lågtrycksånga)";"'25301170'";"Hetvattenpannor (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning som kan producera lågtrycksånga)" "'25301230'";"Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer eller värmepannor enligt HS 8402 eller 8403";"'25301230'";"Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer eller värmepannor enligt HS 84.02 eller 84.03" "'25301250'";"Kondensorer för ångmaskiner";"'25301250'";"Kondensorer för ångmaskiner" "'25301330'";"Delar till ångpannor och hetvattenpannor";"'25301330'";"Delar till ångpannor och hetvattenpannor" "'25301350'";"Delar till apparater enligt HS 8404 10 och 8404 20";"'25301350'";"Delar till apparater enligt HS 8404.10 och 8404.20" "'25302100'";"Kärnreaktorer";"'25302100'";"Kärnreaktorer" "'25302200'";"Delar till kärnreaktorer";"'25302200'";"Delar till kärnreaktorer" "'2540110000'";"Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler och liknande";"'2540110000'";"Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler och liknande" "'25401230'";"Revolvrar och pistoler (exklusive eldvapen för militärt bruk, maskinpistoler, signalpistoler, skjutvapen för lös ammunition, slaktapparater, mynningsladdare, fjäder-, luft- eller gasdrivna vapen, vapenattrapper)";"'25401230'";"Revolvrar och pistoler (exklusive eldvapen för militärt bruk, maskinpistoler, signalpistoler, skjutvapen för lös ammunition, slaktapparater, mynningsladdare, fjäder-, luft- eller gasdrivna vapen, vapenattrapper)" "'25401250'";"Hagelgevär, gevär, karbiner och mynningsladdare (inklusive ”punt guns” (överdimensionerade hagelvapen), kombinationsvapen med kul- och hagelpipa, käppgevär) (exklusive eldvapen för militärt bruk)";"'25401250'";"Hagelgevär, gevär, karbiner och mynningsladdare (inklusive ”punt guns” (överdimensionerade hagelvapen), kombinationsvapen med kul- och hagelpipa, käppgevär) (exklusive eldvapen för militärt bruk)" "'25401270'";"Eldvapen som verkar genom förbränning av en explosiv laddning, i.a.n. (exklusive eldvapen för militärt bruk)";"'25401270'";"Eldvapen som verkar genom förbränning av en explosiv laddning, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans (exklusive eldvapen för militärt bruk)" "'25401290'";"Andra vapen (fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär och pistoler samt batonger), (exklusive eldvapen för militärt bruk)";"'25401290'";"Andra vapen (fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär och pistoler samt batonger), (exklusive eldvapen för militärt bruk)" "'25401300'";"Patroner och annan ammunition och andra projektiler samt delar till sådana artiklar, däribland hagel och förladdningar (utom vapen för militärt bruk)";"'25401300'";"Patroner och annan ammunition och andra projektiler samt delar till sådana artiklar, däribland hagel och förladdningar (utom vapen för militärt bruk)" "'2540130000'";"Bomber, robotprojektiler och liknande krigsammunition; annan ammunition (inklusive patroner) och projektiler samt delar till sådana";"'2540130000'";"Bomber, robotprojektiler och liknande krigsammunition; annan ammunition (inklusive patroner) och projektiler samt delar till sådana" "'25401400'";"Delar och tillbehör till revolvrar, pistoler, icke-militära eldvapen och liknande artiklar";"'25401400'";"Delar och tillbehör till revolvrar, pistoler, icke-militära eldvapen och liknande artiklar" "'2540140000'";"Delar till vapen för militärt bruk och andra vapen";"'2540140000'";"Delar till vapen för militärt bruk och andra vapen" "'25501134'";"Friformsmidda järnhaltiga delar till transmissionsaxlar (inkl. kamaxlar och vevaxlar) och vevar; varor enligt HS 7326; delar till maskiner, apparater och fordon enligt HS 84, 85, 86, 87, 88 och 90 (av frismidet stål)";"'25501134'";"Friformsmidda järnhaltiga delar till transmissionsaxlar (inkl. kamaxlar och vevaxlar) och vevar; varor enligt HS 73.26; delar till maskiner, apparater och fordon enligt HS 84, 85, 86, 87, 88 och 90 (av frismidet stål)" "'25501137'";"Friformsmidda delar av icke-järnmetall till andra maskiner och anordningar än kolvmotorer, turbojetmotorer, gasturbiner, lyft- eller hanteringsutrustning, maskiner/fordon för byggindustrin";"'25501137'";"Friformsmidda delar av icke-järnmetall till andra maskiner och anordningar än kolvmotorer, turbojetmotorer, gasturbiner, lyft- eller hanteringsutrustning, maskiner/fordon för byggindustrin" "'25501151'";"Delar till fordon enligt HS 87 (kallpressning av stål)";"'25501151'";"Delar till fordon enligt HS 87 (kallpressning av stål)" "'25501152'";"Delar av kallpressat stål till transmissionsaxlar (inkl. kamaxlar och vevaxlar) och vevar";"'25501152'";"Delar av kallpressat stål till transmissionsaxlar (inkl. kamaxlar och vevaxlar) och vevar" "'25501153'";"Delar till kolvmotorer och maskinelement enligt HS 8483 (kallpressning av stål)";"'25501153'";"Delar till kolvmotorer och maskinelement enligt HS 84.83 (kallpressning av stål)" "'25501154'";"Delar av kallpressat stål till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap än kolvmotorer";"'25501154'";"Delar av kallpressat stål till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap än kolvmotorer" "'25501156'";"Delar av kallpressat stål till elektriska maskiner och apparater och elektrisk materiel, apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television";"'25501156'";"Delar av kallpressat stål till elektriska maskiner och apparater och elektrisk materiel, apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television" "'25501157'";"Varor enligt HS 7326; delar till fordon och maskiner för järnvägar och spårvägar samt fordon och luftfartyg enligt HS 86, 87, 88 (kallpressning av stål)";"'25501157'";"Varor enligt HS 73.26; delar till fordon och maskiner för järnvägar och spårvägar samt fordon och luftfartyg enligt HS 86, 87, 88 (kallpressning av stål)" "'25501158'";"Delar till maskiner, apparater, redskap och fordon enligt HS 84, 85, 87, 88 och 90 (kallpressning av icke-järnmetall)";"'25501158'";"Delar till maskiner, apparater, redskap och fordon enligt HS 84, 85, 87, 88 och 90 (kallpressning av icke-järnmetall)" "'25501210'";"Sänksmidda (och precisionssmidda) delar av stål till andra fordon än lok och annan rullande materiel";"'25501210'";"Sänksmidda (och precisionssmidda) delar av stål till andra fordon än lok och annan rullande materiel" "'25501220'";"Sänksmidda (och precisionssmidda) delar av stål till transmissionsaxlar (inkl. kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager";"'25501220'";"Sänksmidda (och precisionssmidda) delar av stål till transmissionsaxlar (inkl. kamaxlar och vevaxlar) och vevar, lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager" "'25501230'";"Delar till kolvmotorer och maskinelement enligt HS 8483 (sänksmidning av stål)";"'25501230'";"Delar till kolvmotorer och maskinelement enligt HS 84.83 (sänksmidning av stål)" "'25501240'";"Delar till jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksmaskiner och tillbehör (sänksmidning av stål)";"'25501240'";"Delar till jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksmaskiner och tillbehör (sänksmidning av stål)" "'25501250'";"Sänksmidda delar av stål till taljor och lyftblock, vinschar och gångspel, domkrafter, gaffeltruckar och andra truckar samt icke självgående vagnar med lyft- eller annan hanteringsutrustning, hissar, rulltrappor, transportörer och linbanor";"'25501250'";"Sänksmidda delar av stål till taljor och lyftblock, vinschar och gångspel, domkrafter, gaffeltruckar och andra truckar samt icke självgående vagnar med lyft- eller annan hanteringsutrustning, hissar, rulltrappor, transportörer och linbanor" "'25501260'";"Delar till maskinelement och apparater enligt HS 8426, 8429 och 8430 (sänksmidning av stål)";"'25501260'";"Delar till maskinelement och apparater enligt HS 84.26, 84.29 och 84.30 (sänksmidning av stål)" "'25501270'";"Sänksmidda delar av stål till andra maskiner och anordningar än kolvmotorer, turbojetmotorer, gasturbiner, lyft- eller hanteringsutrustning, maskiner för byggindustrin";"'25501270'";"Sänksmidda delar av stål till andra maskiner och anordningar än kolvmotorer, turbojetmotorer, gasturbiner, lyft- eller hanteringsutrustning, maskiner för byggindustrin" "'25501280'";"Sänksmidda delar av stål till lok eller annan rullande materiel, luftfartyg, rymdfarkoster, elektriska maskiner och apparater, optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll";"'25501280'";"Sänksmidda delar av stål till lok eller annan rullande materiel, luftfartyg, rymdfarkoster, elektriska maskiner och apparater, optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll" "'25501290'";"Delar till maskiner, apparater och fordon enligt HS 84, 85, 86, 87, 88 och 90 (sänksmidning av icke-järnmetall)";"'25501290'";"Delar till maskiner, apparater och fordon enligt HS 84, 85, 86, 87, 88 och 90 (sänksmidning av icke-järnmetall)" "'25501310'";"Delar till fordon, ej lok eller annan rullande materiel (formgivning av plattstål)";"'25501310'";"Delar till fordon, ej lok eller annan rullande materiel (formgivning av plattstål)" "'25501320'";"Delar till kolvmotorer och maskinelement enligt HS 8483 (formgivning av plattstål)";"'25501320'";"Delar till kolvmotorer och maskinelement enligt HS 84.83 (formgivning av plattstål)" "'25501330'";"Delar till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap än kolvmotorer (formgivning av plattstål)";"'25501330'";"Delar till andra maskiner, apparater och mekaniska redskap än kolvmotorer (formgivning av plattstål)" "'25501340'";"Delar till andra elektriska maskiner och apparater och elektrisk materiel, till apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television (formgivning av plattstål)";"'25501340'";"Delar till andra elektriska maskiner och apparater och elektrisk materiel, till apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television (formgivning av plattstål)" "'25501350'";"Varor enligt HS 7323, 7326; delar av möbler enligt HS 9403; delar av fordon och järnvägs- och spårvägsmateriel enligt HS 86; apparater enligt HS 90 (plåtformning av icke-järnmetall)";"'25501350'";"Varor enligt HS 73.23, 73.26; delar av möbler enligt HS 94.03; delar av fordon och järnvägs- och spårvägsmateriel enligt HS 86; apparater enligt HS 90 (plåtformning av icke-järnmetall)" "'25501370'";"Hushållsartiklar, delar till maskinelement och apparater, möbler och fordon enligt HS 84, 85, 86, 88, 94 (plåtformning av icke-järnmetall)";"'25501370'";"Hushållsartiklar, delar till maskinelement och apparater, möbler och fordon enligt HS 84, 85, 86, 88, 94 (plåtformning av icke-järnmetall)" "'25502020'";"Produkter av stål vid pulvermetallurgi";"'25502020'";"Produkter av stål vid pulvermetallurgi" "'25502080'";"Delar till varor enligt HS 84, 85, 86, 87, 88 och 90 (framställda av icke järnmetall vid pulvermetallurgi)";"'25502080'";"Delar till varor enligt HS 84, 85, 86, 87, 88 och 90 (framställda av icke järnmetall vid pulvermetallurgi)" "'25611130'";"Beläggning med metall genom nedsänkning i metallbad (galvanisering eller förtenning)";"'25611130'";"Beläggning med metall genom nedsänkning i metallbad (galvanisering eller förtenning)" "'25611150'";"Beläggning med metall vid varmsprutning";"'25611150'";"Beläggning med metall vid varmsprutning" "'25611170'";"Beläggning med zink, genom elektrolys";"'25611170'";"Beläggning med zink, genom elektrolys" "'25611190'";"Beläggning med andra metaller än zink (nickel, koppar, krom, ädelmetaller etc.) genom elektrolys eller kemisk behandling";"'25611190'";"Beläggning med andra metaller än zink (nickel, koppar, krom, ädelmetaller etc.) genom elektrolys eller kemisk behandling" "'25611230'";"Beläggning av metall med plast (inkl. pulver)";"'25611230'";"Beläggning av metall med plast (inkl. pulver)" "'25611250'";"Andra beläggningar (t.ex. fosfatering)";"'25611250'";"Andra beläggningar (t.ex. fosfatering)" "'25612100'";"Värmebehandling av metall, exkl. beläggning med metall eller plast";"'25612100'";"Värmebehandling av metall, exkl. beläggning med metall eller plast" "'25612230'";"Målning, lackering";"'25612230'";"Målning, lackering" "'25612250'";"Anodisering";"'25612250'";"Anodisering" "'25612270'";"Avdunstning i vakuum";"'25612270'";"Avdunstning i vakuum" "'25612290'";"Andra ytbehandlingar av metall";"'25612290'";"Andra ytbehandlingar av metall" "'25621001'";"Svarvade metalldelar till kranar, ventiler och liknande artiklar";"'25621001'";"Svarvade metalldelar till kranar, ventiler och liknande artiklar" "'25621003'";"Svarvade metalldelar till maskiner, apparater och mekaniska redskap";"'25621003'";"Svarvade metalldelar till maskiner och mekaniska apparater" "'25621005'";"Svarvade metalldelar till fordon (andra än lok och annan rullande materiel, tillverkade genom gjutning, smidning, pressning, prägling, valsning eller pulvermetallurgi)";"'25621005'";"Svarvade metalldelar till fordon (andra än lok och annan rullande materiel, tillverkade genom gjutning, smidning, pressning, prägling, valsning eller pulvermetallurgi)" "'25621007'";"Svarvade metalldelar till luftfartyg, rymdfarkoster och satelliter";"'25621007'";"Svarvade metalldelar till luftfartyg, rymdfarkoster och satelliter" "'25621009'";"Svarvade metalldelar till elektriska apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television";"'25621009'";"Svarvade metalldelar till elektriska apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television" "'25621011'";"Svarvade metalldelar till optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll";"'25621011'";"Svarvade metalldelar till optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll" "'25621013'";"Svarvade metalldelar till artiklar enligt HS 7326, 7419, 7616; svarvade metalldelar till fordon och apparater för fixering av järnvägsspår enligt HS 86";"'25621013'";"Svarvade metalldelar till artiklar enligt HS 73.26, 74.19, 76.16; svarvade metalldelar till fordon och apparater för fixering av järnvägsspår enligt HS 86" "'25622000'";"Metalldelar (andra än svarvade metalldelar)";"'25622000'";"Metalldelar (andra än svarvade metalldelar)" "'25711120'";"Bordsknivar med fast blad av oädel metall, inkl. skaft (exkl. smörknivar och fiskknivar)";"'25711120'";"Bordsknivar med fast blad av oädel metall, inkl. skaft (exkl. smörknivar och fiskknivar)" "'25711145'";"Knivar med fast blad av oädel metall inkl. beskärningsknivar (exkl. fisk-, smör- och bordsknivar med fast blad samt knivar och skärstål för maskiner/mekaniska apparater)";"'25711145'";"Knivar med fast blad av oädel metall inkl. beskärningsknivar (exkl. fisk-, smör- och bordsknivar med fast blad samt knivar och skärstål för maskiner/mekaniska apparater)" "'25711160'";"Fällknivar";"'25711160'";"Fällknivar" "'25711175'";"Blad och skaft av oädel metall till bordsknivar, fickknivar, inkl. beskärningsknivar (exkl. fisk- och smörknivar samt knivar och skärstål för maskiner/mekaniska apparater)";"'25711175'";"Blad och skaft av oädel metall till bordsknivar, fickknivar, inkl. beskärningsknivar (exkl. fisk- och smörknivar samt knivar och skärstål för maskiner/mekaniska apparater)" "'25711190'";"Saxar och skär till saxar";"'25711190'";"Saxar och skär till saxar" "'25711230'";"Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater samt delar till sådana artiklar (exkl. blad till rakhyvlar)";"'25711230'";"Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater samt delar till sådana artiklar (exkl. blad till rakhyvlar)" "'25711280'";"Blad till rakhyvlar (inkl. ämnen till rakblad i bandform)";"'25711280'";"Blad till rakhyvlar (inkl. ämnen till rakblad i bandform)" "'25711330'";"Pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, pennvässare samt blad till sådana artiklar (utom elektriska pennvässare)";"'25711330'";"Pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, pennvässare samt blad till sådana artiklar (utom elektriska pennvässare)" "'25711350'";"Artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inkl. nagelfilar)";"'25711350'";"Artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inkl. nagelfilar)" "'25711370'";"Skär- och klippverktyg, hårklippningsmaskiner och liknande";"'25711370'";"Skär- och klippverktyg, hårklippningsmaskiner och liknande" "'25711430'";"Bestick och bordsartiklar (exkl. bordsknivar, inkl. fisk- och smörknivar) och liknande, av rostfritt stål eller annan oädel metall";"'25711430'";"Bestick och bordsartiklar (exkl. bordsknivar, inkl. fisk- och smörknivar) och liknande, av rostfritt stål eller annan oädel metall" "'25711480'";"Bestick och bordsartiklar (exkl. bordsknivar, inkl. fisk- och smörknivar) och liknande, av oädel metall, försilvrade, förgyllda eller platinerade";"'25711480'";"Bestick och bordsartiklar (exkl. bordsknivar, inkl. fisk- och smörknivar) och liknande, av oädel metall, försilvrade, förgyllda eller platinerade" "'25711500'";"Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till sådana vapen";"'25711500'";"Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt delar till sådana vapen" "'25721130'";"Hänglås av oädel metall";"'25721130'";"Hänglås av oädel metall" "'25721150'";"Lås av sådana slag som används till motorfordon, av oädel metall";"'25721150'";"Lås av sådana slag som används till motorfordon, av oädel metall" "'25721170'";"Lås av sådana slag som används till möbler, av oädel metall";"'25721170'";"Lås av sådana slag som används till möbler, av oädel metall" "'25721230'";"Cylinderlås som används till dörrar på byggnader, av oädel metall";"'25721230'";"Cylinderlås som används till dörrar på byggnader, av oädel metall" "'25721250'";"Lås av oädel metall som används till dörrar på byggnader (utom cylinderlås)";"'25721250'";"Lås av oädel metall som används till dörrar på byggnader (utom cylinderlås)" "'25721270'";"Lås av oädel metall (utom hänglås och lås av sådana slag som används till motorfordon, till möbler eller till dörrar på byggnader)";"'25721270'";"Lås av oädel metall (utom hänglås och lås av sådana slag som används till motorfordon, till möbler eller till dörrar på byggnader)" "'25721330'";"Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås, av oädel metall (andra än till handväskor, portföljer och attachéväskor)";"'25721330'";"Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås, av oädel metall (andra än till handväskor, portföljer och attachéväskor)" "'25721350'";"Nycklar, separat föreliggande, av oädel metall (inkl. grovt gjutna, smidda eller stansade nyckelämnen samt huvudnycklar)";"'25721350'";"Nycklar, separat föreliggande, av oädel metall (inkl. grovt gjutna, smidda eller stansade nyckelämnen samt huvudnycklar)" "'25721370'";"Delar av oädel metall till hänglås och lås samt till knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås";"'25721370'";"Delar av oädel metall till hänglås och lås samt till knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås" "'25721410'";"Gångjärn av oädel metall";"'25721410'";"Gångjärn av oädel metall" "'25721420'";"Länkrullar av oädel metall";"'25721420'";"Länkrullar av oädel metall" "'25721430'";"Beslag och liknande artiklar av oädel metall, lämpliga för motorfordon (ej gångjärn, länkrullar, lås eller nycklar)";"'25721430'";"Beslag och liknande artiklar av oädel metall, lämpliga för motorfordon (ej gångjärn, länkrullar, lås eller nycklar)" "'25721440'";"Beslag och liknande artiklar av oädel metall, lämpliga för byggnader (ej gångjärn, länkrullar, lås, nycklar, titthål med optiska element eller dörreglar som manövreras med nyckel)";"'25721440'";"Beslag och liknande artiklar av oädel metall, lämpliga för byggnader (ej gångjärn, länkrullar, lås, nycklar, titthål med optiska element eller dörreglar som manövreras med nyckel)" "'25721450'";"Beslag och liknande artiklar av oädel metall, lämpliga för möbler (ej gångjärn, länkrullar, lås eller nycklar)";"'25721450'";"Beslag och liknande artiklar av oädel metall, lämpliga för möbler (ej gångjärn, länkrullar, lås eller nycklar)" "'25721460'";"Andra beslag och liknande artiklar av oädel metall (utom för motorfordon, byggnader och möbler)";"'25721460'";"Andra beslag och liknande artiklar av oädel metall (utom för motorfordon, byggnader och möbler)" "'25721470'";"Automatiska dörrstängare, av oädel metall";"'25721470'";"Automatiska dörrstängare, av oädel metall" "'25721480'";"Hatthyllor, hatthängare, konsoler, kapphängare, handdukshängare, borsthängare, nyckelhängare o.d., av oädel metall (ej kapphängare med möbelkaraktär)";"'25721480'";"Hatthyllor, hatthängare, konsoler, kapphängare, handdukshängare, borsthängare, nyckelhängare o.d., av oädel metall (ej kapphängare med möbelkaraktär)" "'25731010'";"Spadar och skyfflar";"'25731010'";"Spadar och skyfflar" "'25731030'";"Hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor";"'25731030'";"Hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor" "'25731040'";"Yxor, röjknivar och liknande huggverktyg (utom ishackor)";"'25731040'";"Yxor, röjknivar och liknande huggverktyg (utom ishackor)" "'25731050'";"Sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag (inkl. fjäderfäsaxar), som kan användas med en hand (utom sekatörliknande saxar med sekatörblad med ringar för fingrarna, beskärningsknivar)";"'25731050'";"Sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag (inkl. fjäderfäsaxar), som kan användas med en hand (utom sekatörliknande saxar med sekatörblad med ringar för fingrarna, beskärningsknivar)" "'25731055'";"Grepar och andra handverktyg och handredskap (exkl. fällknivar) av sådant slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk";"'25731055'";"Grepar och andra handverktyg och handredskap (exkl. fällknivar) av sådant slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk" "'25731060'";"Häcksaxar, beskärningssaxar och liknande saxar för två händer";"'25731060'";"Häcksaxar, beskärningssaxar och liknande saxar för två händer" "'25732010'";"Handsågar (utom med inbyggd motor)";"'25732010'";"Handsågar (utom med inbyggd motor)" "'25732020'";"Bandsågsblad";"'25732020'";"Bandsågsblad" "'25732030'";"Cirkelsågblad, med verksam del av stål (inkl. slitsfräsar och spårfräsar)";"'25732030'";"Cirkelsågblad, med verksam del av stål (inkl. slitsfräsar och spårfräsar)" "'25732050'";"Cirkelsågblad, med verksam del av annan metall än stål (inkl. slitsfräsar och spårfräsar samt delar)";"'25732050'";"Cirkelsågblad, med verksam del av annan metall än stål (inkl. slitsfräsar och spårfräsar samt delar)" "'25732093'";"Raka sågblad för metallbearbetning";"'25732093'";"Raka sågblad för metallbearbetning" "'25732097'";"Sågblad med verksam del av oädel metall (exkl. blad för bandsåg, cirkelsåg, musiksåg)";"'25732097'";"Sågblad med verksam del av oädel metall (exkl. blad för bandsåg, cirkelsåg, musiksåg)" "'25733013'";"Filar, raspar och liknande verktyg (exkl. punsar och filar till verktygsmaskiner)";"'25733013'";"Filar, raspar och liknande verktyg (exkl. punsar och filar till verktygsmaskiner)" "'25733016'";"Tänger, inkl. avbitartänger samt pincetter för icke-medicinskt bruk och liknande handverktyg, av oädel metall";"'25733016'";"Tänger, inkl. avbitartänger samt pincetter för icke-medicinskt bruk och liknande handverktyg, av oädel metall" "'25733023'";"Plåtsaxar och liknande handverktyg";"'25733023'";"Plåtsaxar och liknande handverktyg" "'25733025'";"Röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande verktyg, exkl. punsar och filar till verktygsmaskiner, plåtsaxar av maskintyp, hålslag för kontorsbruk, biljettänger";"'25733025'";"Röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande verktyg, exkl. punsar och filar till verktygsmaskiner, plåtsaxar av maskintyp, hålslag för kontorsbruk, biljettänger" "'25733033'";"Skruvnycklar (inkl. momentnycklar)";"'25733033'";"Skruvnycklar (inkl. momentnycklar)" "'25733035'";"Skiftnycklar (inkl. momentnycklar)";"'25733035'";"Skiftnycklar (inkl. momentnycklar)" "'25733037'";"Utbytbara hylsor till hylsnycklar";"'25733037'";"Utbytbara hylsor till hylsnycklar" "'25733053'";"Borr- och gängverktyg, exkl. handverktyg med utbytbara verktyg, verktygsmaskiner eller maskindrivna handverktyg, tryckluftsmaskiner eller handverktyg med inbyggd motor";"'25733053'";"Borr- och gängverktyg, exkl. handverktyg med utbytbara verktyg, verktygsmaskiner eller maskindrivna handverktyg, tryckluftsmaskiner eller handverktyg med inbyggd motor" "'25733055'";"Hammare och släggor med verksam del av metall";"'25733055'";"Hammare och släggor med verksam del av metall" "'25733057'";"Hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande skärande verktyg för träbearbetning";"'25733057'";"Hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande skärande verktyg för träbearbetning" "'25733063'";"Skruvmejslar";"'25733063'";"Skruvmejslar" "'25733065'";"Verktyg och redskap för hushållsbruk";"'25733065'";"Verktyg och redskap för hushållsbruk" "'25733073'";"Andra verktyg för murare, formare, cementarbetare, gipsarbetare och målare";"'25733073'";"Andra verktyg för murare, formare, cementarbetare, gipsarbetare och målare" "'25733077'";"Andra handverktyg och handredskap inkl. patrondrivna apparater för nitning, pluggning etc.";"'25733077'";"Andra handverktyg och handredskap inkl. patrondrivna apparater för nitning, pluggning etc." "'25733083'";"Blåslampor";"'25733083'";"Blåslampor" "'25733085'";"Skruvstycken, skruvtvingar o.d.";"'25733085'";"Skruvstycken, skruvtvingar o.d." "'25733087'";"Städ, transportabla smidesässjor, hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med ställning (utom separata slipstenar o.d.)";"'25733087'";"Städ, transportabla smidesässjor, hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med ställning (utom separata slipstenar o.d.)" "'25734014'";"Gängtappar, för metallbearbetning";"'25734014'";"Gängtappar, för metallbearbetning" "'25734016'";"Andra gängverktyg, för metallbearbetning";"'25734016'";"Andra gängverktyg, för metallbearbetning" "'25734019'";"Andra gängverktyg eller gängtappar än för metallbearbetning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)";"'25734019'";"Andra gängverktyg eller gängtappar än för metallbearbetning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)" "'25734023'";"Verktyg för borrning, exkl. för bergborrning, med verksam del av diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)";"'25734023'";"Verktyg för borrning, exkl. för bergborrning, med verksam del av diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)" "'25734025'";"Mur- och betongborrar med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för bergborrning)";"'25734025'";"Mur- och betongborrar med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för bergborrning)" "'25734027'";"Verktyg för borrning, för metallbearbetning, med verksam del av sintrad metallkarbid, utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid till verktyg";"'25734027'";"Verktyg för borrning, för metallbearbetning, med verksam del av sintrad metallkarbid, utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid till verktyg" "'25734031'";"Verktyg för borrning, för metallbearbetning med verksam del av snabbstål (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för bergborrning)";"'25734031'";"Verktyg för borrning, för metallbearbetning med verksam del av snabbstål (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för bergborrning)" "'25734033'";"Verktyg för metallborrning, utbytbara, med verksamma delar av annat material än diamant, agglomererad diamant, sintrad metallkarbid, kermet eller snabbstål (utom gängtappar)";"'25734033'";"Verktyg för metallborrning, utbytbara, med verksamma delar av annat material än diamant, agglomererad diamant, sintrad metallkarbid, cermet eller snabbstål (utom gängtappar)" "'25734035'";"Verktyg för borrning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, med verksam del av diamant eller agglomererad diamant, för bergborrning, mur- och betongborrar, för metallbearbetning)";"'25734035'";"Verktyg för borrning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, med verksam del av diamant eller agglomererad diamant, för bergborrning, mur- och betongborrar, för metallbearbetning)" "'25734037'";"Verktyg för arborrning o.d. eller driftning med verksam del av diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för jordborrning)";"'25734037'";"Verktyg för arborrning o.d. eller driftning med verksam del av diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för jordborrning)" "'25734044'";"Verktyg för arborrning, för metallbearbetning, med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant";"'25734044'";"Verktyg för arborrning, för metallbearbetning, med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant" "'25734045'";"Andra verktyg för arborrning eller brotschning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, med verksam del av diamant eller agglomererad diamant, för metallbearbetning, för jordborrning)";"'25734045'";"Andra verktyg för arborrning eller brotschning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, med verksam del av diamant eller agglomererad diamant, för metallbearbetning, för jordborrning)" "'25734048'";"Verktyg för brotschning, för metallbearbetning, med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant";"'25734048'";"Verktyg för brotschning, för metallbearbetning, med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant" "'25734050'";"Verktyg för fräsning, för metallbearbetning, med verksam del av sintrad metallkarbid utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid till verktyg";"'25734050'";"Verktyg för fräsning, för metallbearbetning, med verksam del av sintrad metallkarbid utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid till verktyg" "'25734061'";"Skaftfräsar, för metallbearbetning, med verksam del av annat material än sintrad metallkarbid";"'25734061'";"Skaftfräsar, för metallbearbetning, med verksam del av annat material än sintrad metallkarbid" "'25734066'";"Verktyg för fräsning, gängfräsar, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av andra material än sintrad metallkarbid eller kermet (utom skaftfräsar)";"'25734066'";"Verktyg för fräsning, gängfräsar, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av andra material än sintrad metallkarbid eller cermet (exkl. skaftfräsar)" "'25734069'";"Verktyg för fräsning, för annan bearbetning än metallbearbetning";"'25734069'";"Verktyg för fräsning, för annan bearbetning än metallbearbetning" "'25734071'";"Verktyg för svarvning, för metallbearbetning, med verksam del av sintrad matallkarbid, utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid till verktyg";"'25734071'";"Verktyg för svarvning, för metallbearbetning, med verksam del av sintrad matallkarbid, utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid till verktyg" "'25734074'";"Verktyg för svarvning, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av annat material än sintrad metallkarbid eller kermet";"'25734074'";"Verktyg för svarvning, utbytbara, för metallbearbetning, med verksam del av annat material än sintrad matallkarbid eller cermet" "'25734079'";"Verktyg för svarvning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för metallbearbetning)";"'25734079'";"Verktyg för svarvning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för metallbearbetning)" "'25734081'";"Andra utbytbara verktyg enligt KN 82.07, med verksam del av diamant";"'25734081'";"Andra utbytbara verktyg enligt KN 8207, med verksam del av diamant" "'25734083'";"Klingor till skruvmejslar, med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)";"'25734083'";"Klingor till skruvmejslar, med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)" "'25734085'";"Verktyg för kuggskärning, med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)";"'25734085'";"Verktyg för kuggskärning, med verksam del av annat material än diamant eller agglomererad diamant (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)" "'25734087'";"Utbytbara verktyg för handverktyg med verksam del av sintrad metallkarbid, utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid till verktyg";"'25734087'";"Utbytbara verktyg för handverktyg med verksam del av sintrad metallkarbid, utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid till verktyg" "'25734089'";"Utbytbara verktyg av annat material";"'25734089'";"Utbytbara verktyg av annat material" "'25735013'";"Formflaskor för metallgjuterier, bottenplattor till gjutformar samt gjutmodeller, ej av trä";"'25735013'";"Formflaskor för metallgjuterier, bottenplattor till gjutformar samt gjutmodeller, ej av trä" "'25735015'";"Gjutformar av trä";"'25735015'";"Gjutformar av trä" "'25735020'";"Formar för sprutgjutning eller pressgjutning av metall eller hårdmetall (utom kokiller)";"'25735020'";"Formar för sprutgjutning eller pressgjutning av metall eller hårdmetall (utom kokiller)" "'25735030'";"Formar för metall eller hårdmetall (utom för sprut- eller pressgjutning)";"'25735030'";"Formar för metall eller hårdmetall (utom för sprut- eller pressgjutning)" "'25735050'";"Formar för glas";"'25735050'";"Formar för glas" "'25735060'";"Formar för mineraliska ämnen";"'25735060'";"Formar för mineraliska ämnen" "'25735070'";"Formar för sprutgjutning eller pressgjutning av gummi eller plast";"'25735070'";"Formar för sprutgjutning eller pressgjutning av gummi eller plast" "'25735080'";"Formar för gummi eller plast (utom för sprut- eller pressgjutning)";"'25735080'";"Formar för gummi eller plast (utom för sprut- eller pressgjutning)" "'25736013'";"Verktyg för berg- eller jordborrning, med verksam del av kermet";"'25736013'";"Verktyg för berg- eller jordborrning, med verksam del av cermet" "'25736018'";"Verktyg för berg- eller jordborrning, utbytbara, och delar till dessa, med verksam del av andra material än sintrad metallkarbid eller kermet";"'25736018'";"Verktyg för berg- eller jordborrning, utbytbara, och delar till dessa, med verksam del av andra material än sintrad metallkarbid eller cermet" "'25736023'";"Utbytbara dragskivor och matriser för dragning eller strängpressning av metall, med verksamma delar av diamant eller agglomererad diamant";"'25736023'";"Utbytbara dragskivor och matriser för dragning eller strängpressning av metall, med verksamma delar av diamant eller agglomererad diamant" "'25736024'";"Dragskivor, för dragning eller strängpressning av metall, utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid eller kermet";"'25736024'";"Dragskivor, för dragning eller strängpressning av metall, utom omonterade plattor, skär, stavar och liknande delar av sintrad metallkarbid eller cermet" "'25736033'";"Verktyg för pressning eller stansning, för metallbearbetning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)";"'25736033'";"Verktyg för pressning eller stansning, för metallbearbetning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg)" "'25736039'";"Verktyg för pressning eller stansning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för metallbearbetning)";"'25736039'";"Verktyg för pressning eller stansning (exkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg till maskiner eller handverktyg, för metallbearbetning)" "'25736043'";"Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater, för metallbearbetning";"'25736043'";"Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater, för metallbearbetning" "'25736045'";"Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater, för träbearbetning";"'25736045'";"Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater, för träbearbetning" "'25736050'";"Knivar och skärstål av oädel metall för köksmaskiner eller för maskiner som används inom livsmedelsindustrin";"'25736050'";"Knivar och skärstål av oädel metall för köksmaskiner eller för maskiner som används inom livsmedelsindustrin" "'25736063'";"Knivar och skärstål för maskiner som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk (exkl. ristar för plogar, tallrikar för harvar)";"'25736063'";"Knivar och skärstål för maskiner som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk (exkl. ristar för plogar, tallrikar för harvar)" "'25736065'";"Knivar och skärstål av oädel metall för maskiner eller mekaniska apparater (utom för metall- eller träbearbetning, för köksmaskiner eller maskiner som används inom livsmedelsindustrin och för maskiner som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk)";"'25736065'";"Knivar och skärstål av oädel metall för maskiner eller mekaniska apparater (utom för metall- eller träbearbetning, för köksmaskiner eller maskiner som används inom livsmedelsindustrin och för maskiner som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk)" "'25736067'";"Vändskär av hårdmetall eller annan kermet, omonterade";"'25736067'";"Vändskär av hårdmetall eller annan cermet, omonterade" "'25736090'";"Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omonterade, av hårdmetall eller annan kermet (utom vändskär)";"'25736090'";"Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omonterade, av hårdmetall eller annan cermet (utom vändskär)" "'25911100'";"Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen utom gas, som rymmer >= 50 men <= 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning";"'25911100'";"Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen utom gas, med en rymd av >= 50 men <= 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning" "'25911200'";"Tankar, fat, burkar (utom de som är avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning), flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen utom gas, som rymmer mindre än 50 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning";"'25911200'";"Tankar, fat, burkar (utom de som är avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning), flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen utom gas, med en rymd av mindre än 50 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning" "'25921133'";"Konservburkar av det slag som används för mat, som rymmer < 50 l, av järn eller stål";"'25921133'";"Konservburkar av det slag som används för mat, med en rymd av < 50 l, av järn eller stål" "'25921135'";"Konservburkar av det slag som används för dryck, som rymmer < 50 l, av järn eller stål";"'25921135'";"Konservburkar av det slag som används för dryck, med en rymd av < 50 l, av järn eller stål" "'25921150'";"Andra konservburkar, som rymmer < 50 l, av järn eller stål";"'25921150'";"Andra konservburkar, med en rymd av < 50 l, av järn eller stål" "'25921210'";"Förpackningstuber av aluminium som rymmer <= 300 liter, för alla slags ämnen utom komprimerad eller till vätska förtätad gas";"'25921210'";"Förpackningstuber av aluminium med en rymd av <= 300 liter, för alla slags ämnen utom komprimerad eller till vätska förtätad gas" "'25921240'";"Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (utom komprimerad eller till vätska förtätad gas), i.a.n. (andra än förpackningstuber och behållare som används till aerosoler)";"'25921240'";"Övriga fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen utom komprimerad eller till vätska förtätad gas (andra än förpackningstuber och behållare som används till aerosoler)" "'25921260'";"Behållare av sådant slag som används till aerosoler, av aluminium, som rymmer <= 300 l";"'25921260'";"Behållare av sådant slag som används till aerosoler, av aluminium, med en rymd av <= 300 l" "'25921330'";"Kronkorkar, av oädel metall";"'25921330'";"Kronkorkar, av oädel metall" "'25921350'";"Blykapsyler; aluminiumkapsyler med en diameter på mer än 21 mm (utom kronkorkar)";"'25921350'";"Blykapsyler; aluminiumkapsyler med en diameter av > 21 mm (ej kronkorkar)" "'25921370'";"Proppar, kapsyler och lock, av oädel metall (utom proppar, kapsyler och lock med en diameter på mer än 21 mm, av bly eller aluminium samt kronkorkar)";"'25921370'";"Proppar, kapsyler och lock, av oädel metall (ej av bly, kronkorkar, proppar, kapsyler och lock av aluminium med en diameter av > 21 mm)" "'25931130'";"Tvinnad tråd, linor och kablar, av järn eller stål (utom elektriskt isolerade produkter och tvinnad tråd av sådant slag som används till stängsel samt taggtråd)";"'25931130'";"Tvinnad tråd, linor och kablar, av järn eller stål (utom elektriskt isolerade produkter och tvinnad tråd av sådant slag som används till stängsel samt taggtråd)" "'25931150'";"Flätade band, sling och liknande varor, av järn eller stål, utan elektrisk isolering";"'25931150'";"Flätade band, sling och liknande varor, av järn eller stål, utan elektrisk isolering" "'25931230'";"Taggtråd och taggtrådsstängsel av järn eller stål";"'25931230'";"Taggtråd och taggtrådsstängsel av järn eller stål" "'25931250'";"Tvinnad tråd, linor, flätade band och liknande varor, av koppar (utom elektriskt isolerade produkter)";"'25931250'";"Tvinnad tråd, linor, flätade band och liknande varor, av koppar (utom elektriskt isolerade produkter)" "'25931270'";"Tvinnad tråd, linor, flätade band och liknande varor, kablar och liknande varor, av aluminium, utan elektrisk isolering";"'25931270'";"Tvinnad tråd, linor, flätade band och liknande varor, kablar och liknande varor, av aluminium, utan elektrisk isolering" "'25931313'";"Ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål";"'25931313'";"Ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål" "'25931315'";"Vävda varor, även ändlösa band, av järn eller stål (utom ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål)";"'25931315'";"Vävda varor, även ändlösa band, av järn eller stål (med undantag för ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål)" "'25931320'";"Svetsade galler och nät (även stängselnät), av tråd med en diameter på minst 3 mm och med en maskstorlek på minst 100 cm2, även på ett underlag av papper för användning vid cementering eller putsning";"'25931320'";"Svetsade galler och nät (inkl. stängselnät), av tråd med ett tvärmått av >= 3 mm och med en maskstorlek av >= 100 cm², även på ett underlag av papper för användning vid cementering eller putsning" "'25931330'";"Svetsade galler och nät (även stängselnät), som inte omfattas av HS 7314 20";"'25931330'";"Svetsade galler och nät (inkl. stängselnät), som inte omfattas av HS 7314.20" "'25931343'";"Galler och nät (inkl. stängselnät), vävda, ej svetsade eller med överdrag av plast";"'25931343'";"Galler och nät (inkl. stängselnät), vävda, ej svetsade eller med överdrag av plast" "'25931345'";"Galler och nät (inkl. stängselnät), vävda, med överdrag av plast";"'25931345'";"Galler och nät (inkl. stängselnät), vävda, med överdrag av plast" "'25931350'";"Klippnät av järn eller stål";"'25931350'";"Klippnät av järn eller stål" "'25931360'";"Duk (även ändlösa band), galler, nät och klippnät av koppar (inkl. kopparlegeringar)";"'25931360'";"Duk (även ändlösa band), galler, nät och klippnät av koppar (inkl. kopparlegeringar)" "'25931400'";"Spik, stift, inkl. häftstift, spikbleck, märlor (andra än de enligt HS 8305) och liknande varor, av järn, stål, koppar eller aluminium";"'25931400'";"Spik, stift, inkl. häftstift, spikbleck, märlor (andra än de enligt HS 83.05) och liknande varor, av järn, stål, koppar eller aluminium" "'25931510'";"Överdragna elektroder av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning";"'25931510'";"Överdragna elektroder av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning" "'25931530'";"Fylld tråd av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning (exkl. tråd och stavar av mjuklodtråd, där lodet består av en legering med minst 2 viktprocent av vilken ädelmetall som helst)";"'25931530'";"Fylld tråd av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning (exkl. tråd och stavar av mjuklodtråd, där lodet består av en legering med minst 2 viktprocent av vilken ädelmetall som helst)" "'25931550'";"Överdragna stavar och fylld tråd, av oädel metall, för lödning eller svetsning med låga (exkl. tråd och stavar av mjuklodtråd, där lodet utöver flussmedlet består av minst 2 viktprocent ädelmetall)";"'25931550'";"Överdragna stavar och fylld tråd, av oädel metall, för lödning eller svetsning med låga (exkl. tråd och stavar av mjuklodtråd, där lodet utöver flussmedlet består av minst 2 viktprocent ädelmetall)" "'25931570'";"Tråd och stavar av agglomererat pulver av oädel metall, för metallsprutning (även delar)";"'25931570'";"Tråd och stavar av agglomererat pulver av oädel metall, för metallsprutning (även delar)" "'25931613'";"Bladfjädrar och blad därtill, laminerade, varmbearbetade, av järn eller stål";"'25931613'";"Bladfjädrar och blad därtill, laminerade, varmbearbetade, av järn eller stål" "'25931615'";"Bladfjädrar och blad därtill, ej laminerade, varmbearbetade, av järn eller stål";"'25931615'";"Bladfjädrar och blad därtill, ej laminerade, varmbearbetade, av järn eller stål" "'25931617'";"Bladfjädrar och blad därtill, kallbearbetade, av järn eller stål";"'25931617'";"Bladfjädrar och blad därtill, kallbearbetade, av järn eller stål" "'25931631'";"Skruvfjädrar, varmbearbetade, av järn eller stål";"'25931631'";"Skruvfjädrar, varmbearbetade, av järn eller stål" "'25931633'";"Tryckfjädrar, kallbearbetade, av järn eller stål";"'25931633'";"Tryckfjädrar, kallbearbetade, av järn eller stål" "'25931635'";"Sträckfjädrar, kallbearbetade, av järn eller stål";"'25931635'";"Sträckfjädrar, kallbearbetade, av järn eller stål" "'25931637'";"Skruvfjädrar, kallbearbetade, av järn eller stål (exkl. tryckfjädrar och sträckfjädrar)";"'25931637'";"Skruvfjädrar, kallbearbetade, av järn eller stål (exkl. tryckfjädrar och sträckfjädrar)" "'25931653'";"Flata spiralfjädrar, av järn eller stål";"'25931653'";"Flata spiralfjädrar, av järn eller stål" "'25931655'";"Tallriksfjädrar, av järn eller stål";"'25931655'";"Tallriksfjädrar, av järn eller stål" "'25931660'";"Fjädrar av järn eller stål (exkl. bladfjädrar och blad därtill, skruvfjädrar, flata spiralfjädrar, tallriksfjädrar)";"'25931660'";"Fjädrar av järn eller stål (exkl. bladfjädrar och blad därtill, skruvfjädrar, flata spiralfjädrar, tallriksfjädrar)" "'25931680'";"Fjädrar av koppar (även kopparlegeringar) (exkl. urfjädrar)";"'25931680'";"Fjädrar av koppar (även kopparlegeringar) (exkl. urfjädrar)" "'25931710'";"Stolpkätting, av järn eller stål, utom sågkedjor eller andra varor där kedjor har en underordnad betydelse, säkerhetskedjor för dörrar, lantmätarkedjor, bijouterier";"'25931710'";"Stolpkätting, av järn eller stål, utom sågkedjor eller andra varor där kedjor har en underordnad betydelse, säkerhetskedjor för dörrar, lantmätarkedjor, bijouterier" "'25931724'";"Kedjor av järn eller stål med svetsade länkar (exkl. ledbultkedjor, snökedjor och stolpkättingar)";"'25931724'";"Kedjor av järn eller stål med svetsade länkar (exkl. ledbultkedjor, snökedjor och stolpkättingar)" "'25931730'";"Snökedjor för motorfordon, av järn eller stål";"'25931730'";"Snökedjor för motorfordon, av järn eller stål" "'25931750'";"Kättingar och kedjor av järn eller stål, utom ledbultkedjor, snökedjor, stolpkätting och kedjor med svetsade länkar, sågkedjor eller andra varor där kedjor har en underordnad betydelse, lantmätarkedjor";"'25931750'";"Kättingar och kedjor av järn eller stål, utom ledbultkedjor, snökedjor, stolpkätting och kedjor med svetsade länkar, sågkedjor eller andra varor där kedjor har en underordnad betydelse, lantmätarkedjor" "'25931770'";"Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av koppar";"'25931770'";"Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av koppar" "'25931780'";"Delar till kedjor, i.a.n., av järn eller stål";"'25931780'";"Delar till kedjor, av järn eller stål" "'25931800'";"Synålar, stickor, snörnålar etc., av järn eller stål, för handarbete";"'25931800'";"Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och liknande artiklar för handarbete, av järn eller stål" "'25941115'";"Skruvar och bultar, av järn eller stål, för att fästa järnvägsmaterial";"'25941115'";"Skruvar och bultar, av järn eller stål, för att fästa järnvägsmaterial" "'25941116'";"Skruvar och bultar utan huvud, av stål";"'25941116'";"Skruvar och bultar utan huvud, av stål" "'25941122'";"Spårskruvar och krysskruvar, av rostfritt stål";"'25941122'";"Spårskruvar och krysskruvar, av rostfritt stål" "'25941124'";"Andra skruvar och bultar med huvud";"'25941124'";"Andra skruvar och bultar med huvud" "'25941126'";"Sexkantsskruvar av rostfritt stål";"'25941126'";"Sexkantsskruvar av rostfritt stål" "'25941128'";"Andra sexkantsskruvar";"'25941128'";"Andra sexkantsskruvar" "'25941132'";"Sexkantiga bultar med huvud, av rostfritt stål";"'25941132'";"Sexkantiga bultar med huvud, av rostfritt stål" "'25941134'";"Sexkantiga bultar, av järn eller stål, med huvud, med en draghållfasthet av < 800 MPa (ej av rostfritt stål)";"'25941134'";"Sexkantiga bultar, av järn eller stål, med huvud, med en draghållfasthet av < 800 MPa (ej av rostfritt stål)" "'25941136'";"Sexkantiga bultar, av järn eller stål, med huvud, med en draghållfasthet av >= 800 MPa (ej av rostfritt stål)";"'25941136'";"Sexkantiga bultar, av järn eller stål, med huvud, med en draghållfasthet av >= 800 MPa (ej av rostfritt stål)" "'25941138'";"Bultar, av järn eller stål, med huvud (ej sexkantiga bultar)";"'25941138'";"Bultar, av järn eller stål, med huvud (ej sexkantiga bultar)" "'25941153'";"Träskruvar av järn eller stål";"'25941153'";"Träskruvar av järn eller stål" "'25941157'";"Skruvkrokar och skruvöglor, av järn eller stål";"'25941157'";"Skruvkrokar och skruvöglor, av järn eller stål" "'25941173'";"Självgängande skruvar av rostfritt stål (exkl. gängade mekanismer som används för att överföra rörelse eller för att fungera som aktiv maskindel)";"'25941173'";"Självgängande skruvar av rostfritt stål (exkl. gängade mekanismer som används för att överföra rörelse eller för att fungera som aktiv maskindel)" "'25941175'";"Självgängande skruvar av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål, gängade mekanismer som används för att överföra rörelse eller för att fungera som aktiv maskindel)";"'25941175'";"Självgängande skruvar av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål, gängade mekanismer som används för att överföra rörelse eller för att fungera som aktiv maskindel)" "'25941184'";"Muttrar av rostfritt stål";"'25941184'";"Muttrar av rostfritt stål" "'25941186'";"Muttrar av järn eller stål (inkl. självlåsande muttrar)";"'25941186'";"Muttrar av järn eller stål (inkl. självlåsande muttrar)" "'25941190'";"Gängade artiklar, av järn eller stål, i.a.n.";"'25941190'";"Övriga artiklar, av järn eller stål, med gängor" "'25941210'";"Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål";"'25941210'";"Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål" "'25941230'";"Underläggsbrickor av järn eller stål (exkl. fjäderbrickor och andra låsbrickor)";"'25941230'";"Underläggsbrickor av järn eller stål (exkl. fjäderbrickor och andra låsbrickor)" "'25941250'";"Nitar av järn eller stål (inkl. delvis ihåliga nitar) (exkl. rörnitar och tvåspetsnitar för alla slags ändamål)";"'25941250'";"Nitar av järn eller stål (inkl. delvis ihåliga nitar) (exkl. rörnitar och tvåspetsnitar för alla slags ändamål)" "'25941270'";"Kilar, sprintar och saxsprintar och liknande varor utan gängor, av järn eller stål (exkl. underläggsbrickor, nitar)";"'25941270'";"Kilar, sprintar och saxsprintar och liknande varor utan gängor, av järn eller stål (exkl. underläggsbrickor, nitar)" "'25941310'";"Underläggsbrickor, nitar, kilar, sprintar o.d. varor, ogängade, av koppar";"'25941310'";"Underläggsbrickor, nitar, kilar, sprintar o.d. varor, ogängade, av koppar" "'25941340'";"Skruvar, bultar och muttrar av koppar (utom spetsiga skruvspikar, skruvkorkar, gängade mekanismer som används för att överföra rörelse/för att fungera som aktiv maskindel, skruvkrokar, öglor)";"'25941340'";"Skruvar, bultar och muttrar av koppar (undantaget spetsiga skruvspikar, skruvkorkar, gängade mekanismer som används för att överföra rörelse/för att fungera som aktiv maskindel, skruvkrokar, öglor)" "'25941370'";"Gängade artiklar, av koppar, i.a.n.";"'25941370'";"Övriga artiklar, av koppar, med gängor" "'25991110'";"Diskbänkar och tvättställ, av rostfritt stål";"'25991110'";"Diskbänkar och tvättställ, av rostfritt stål" "'25991127'";"Badkar, av järn eller stål";"'25991127'";"Badkar, av järn eller stål" "'25991131'";"Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål";"'25991131'";"Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål" "'25991135'";"Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar";"'25991135'";"Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar" "'25991137'";"Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium";"'25991137'";"Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium" "'25991217'";"Bords-, köks- och andra hushållsartiklar av gjutjärn";"'25991217'";"Bords-, köks- och andra hushållsartiklar av gjutjärn" "'25991225'";"Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar därav av rostfritt stål (exkl. matbestick)";"'25991225'";"Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar därav av rostfritt stål (exkl. matbestick)" "'25991237'";"Andra bords-, köks- och hushållsartiklar av järn eller stål (exkl. gjutjärn), emaljerade";"'25991237'";"Andra bords-, köks- och hushållsartiklar av järn eller stål (exkl. gjutjärn), emaljerade" "'25991245'";"Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar därav av annat järn än gjutjärn eller av annat stål än rostfritt (exkl. emaljerade)";"'25991245'";"Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar därav av annat järn än gjutjärn eller av annat stål än rostfritt (exkl. emaljerade)" "'25991253'";"Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar";"'25991253'";"Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar" "'25991255'";"Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium, gjutna";"'25991255'";"Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium, gjutna" "'25991257'";"Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium, andra";"'25991257'";"Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium, andra" "'25991270'";"Handdrivna mekaniska apparater och redskap, som väger <= 10 kg, avsedda att användas för beredning eller servering av matvaror eller drycker";"'25991270'";"Handdrivna mekaniska apparater och redskap, som väger <= 10 kg, avsedda att användas för beredning eller servering av matvaror eller drycker" "'25991280'";"Stålull, diskbollar, putsvantar o.d., av järn eller stål";"'25991280'";"Stålull, diskbollar, putsvantar o.d., av järn eller stål" "'25992120'";"Armerade eller på annat sätt förstärkta kassaskåp, kassakistor samt dörrar till och förvaringsfack för kassavalv e.d., av oädel metall";"'25992120'";"Armerade eller på annat sätt förstärkta kassaskåp, kassakistor samt dörrar till och förvaringsfack för kassavalv e.d., av oädel metall" "'25992170'";"Kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall";"'25992170'";"Kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall" "'25992200'";"Dokumentskåp, kortregisterskåp, brevkorgar, manuskripthållare, pennfat, stämpelställ och liknande kontors- och skrivbordsartiklar, av oädel metall (utom kontorsmöbler enligt nr 9403 och papperskorgar)";"'25992200'";"Dokumentskåp, kortregisterskåp, brevkorgar, manuskripthållare, pennfat, stämpelställ och liknande kontors- och skrivbordsartiklar, av oädel metall (utom kontorsmöbler enligt nr 9403 och papperskorgar)" "'25992330'";"Mekanismer och beslag till samlingspärmar eller brevordnare, av oädel metall";"'25992330'";"Mekanismer och beslag till samlingspärmar eller brevordnare, av oädel metall" "'25992350'";"Häftklammer i staplar, av oädel metall, för kontorsbruk, tapetserar- eller möbelbruk eller emballering";"'25992350'";"Häftklammer i staplar, av oädel metall, för kontorsbruk, tapetserar- eller möbelbruk eller emballering" "'25992370'";"Pappersklämmor, gem, ryttare till kortregister och liknande kontorsartiklar, av oädel metall";"'25992370'";"Pappersklämmor, gem, ryttare till kortregister och liknande kontorsartiklar, av oädel metall" "'25992400'";"Statyetter, ramar, speglar och liknande prydnadsföremål, av oädel metall";"'25992400'";"Statyetter, ramar, speglar och liknande prydnadsföremål, av oädel metall" "'25992530'";"Hakar, hyskor, snörhålsringar o.d., av oädel metall, till kläder, skodon, markiser, handväskor, reseffekter e.d., ej karbinhakar, nitar och tryckknappar";"'25992530'";"Hakar, hyskor, snörhålsringar o.d., av oädel metall, till kläder, skodon, markiser, handväskor, reseffekter e.d., ej karbinhakar, nitar och tryckknappar" "'25992550'";"Rörnitar och tvåspetsnitar, av oädel metall";"'25992550'";"Rörnitar och tvåspetsnitar, av oädel metall" "'25992570'";"Knäppen, byglar med knäppen etc., delar av oädel metall";"'25992570'";"Knäppen, byglar med knäppen o.d., av oädel metall" "'25992600'";"Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar";"'25992600'";"Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar" "'25992910'";"Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel";"'25992910'";"Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel" "'25992911'";"Ankare och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller stål";"'25992911'";"Ankare och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller stål" "'25992913'";"Varor av icke aducerat gjutjärn, i.a.n.";"'25992913'";"Varor av icke aducerat gjutjärn, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'25992919'";"Gjutna varor av järn eller stål, i.a.n.";"'25992919'";"Gjutna varor av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'25992922'";"Smidda varor av järn eller stål, i.a.n.";"'25992922'";"Smidda varor av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'25992925'";"Färdigbearbetade varor av järn- eller ståltråd, snaror och fällor etc., foderbindare, nosringar till djur, madrasskrokar, slaktkrokar, kakelkrokar, papperskorgar, ej lampskärmar";"'25992925'";"Färdigbearbetade varor av järn- eller ståltråd, snaror och fällor etc., foderbindare, nosringar till djur, madrasskrokar, slaktkrokar, kakelkrokar, papperskorgar, ej lampskärmar" "'25992928'";"Hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., av metall (exkl. elektriska värmeapparater för hårbehandling), samt delar till sådana artiklar";"'25992928'";"Hårnålar, hårklämmor, papiljotter o.d., av metall (exkl. elektriska värmeapparater för hårbehandling), samt delar till sådana artiklar" "'25992929'";"Kammar, hårspännen o.d. av andra material än hårdgummi eller plast (exkl. elektriska värmeapparater för hårbehandling)";"'25992929'";"Kammar, hårspännen o.d. av andra material än hårdgummi eller plast (exkl. elektriska värmeapparater för hårbehandling)" "'25992931'";"Stegar och trappstegar av järn eller stål (exkl. smidda varor)";"'25992931'";"Stegar och trappstegar av järn eller stål (exkl. smidda varor)" "'25992933'";"Lastpallar och liknande artiklar av järn eller stål";"'25992933'";"Lastpallar och liknande artiklar av järn eller stål" "'25992935'";"Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål";"'25992935'";"Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål" "'25992937'";"Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, av järn eller stål (exkl. smidda varor)";"'25992937'";"Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, av järn eller stål (exkl. smidda varor)" "'25992945'";"Varor av järn eller stål, i.a.n.";"'25992945'";"Övriga varor av järn eller stål" "'25992955'";"Varor av aluminium, i.a.n.";"'25992955'";"Övriga varor av aluminium" "'25992958'";"Varor av koppar, i.a.n.";"'25992958'";"Övriga varor av koppar" "'25992960'";"Andra varor av tenn, i.a.n.";"'25992960'";"Övriga varor av tenn" "'25992972'";"Varor av zink, i.a.n.";"'25992972'";"Övriga varor av zink" "'25992974'";"Andra varor av bly, i.a.n.";"'25992974'";"Övriga varor av bly" "'25992979'";"Andra varor av nickel, i.a.n.";"'25992979'";"Övriga varor av nickel" "'25992982'";"Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke elektriska, av oädel metall";"'25992982'";"Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke elektriska, av oädel metall" "'25992983'";"Böjliga slangar och rör, av järn eller stål (exkl. rör och slangar av gummi med metallförstärkningar, böjliga slangar och rör som formats till maskin- eller fordonsdelar)";"'25992983'";"Böjliga slangar och rör, av järn eller stål (exkl. rör och slangar av gummi med metallförstärkningar, böjliga slangar och rör som formats till maskin- eller fordonsdelar)" "'25992985'";"Böjliga slangar och rör, av oädel metall (exkl. rör och slangar av gummi med metallförstärkningar, böjliga slangar och rör som formats till maskin- eller fordonsdelar, av järn eller stål)";"'25992985'";"Böjliga slangar och rör, av oädel metall (exkl. rör och slangar av gummi med metallförstärkningar, böjliga slangar och rör som formats till maskin- eller fordonsdelar, av järn eller stål)" "'25992987'";"Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siffror, bokstäver och andra symboler, av oädel metall (ej med belysning)";"'25992987'";"Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siffror, bokstäver och andra symboler, av oädel metall (ej med belysning)" "'25992995'";"Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter, av metall";"'25992995'";"Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som permanentmagneter, av metall" "'26111100'";"Bildrör för televisionsmottagare; rör till televisionskameror; andra katodstrålerör";"'26111100'";"Bildrör för televisionsmottagare; rör till televisionskameror; andra katodstrålerör" "'26111200'";"Magnetroner, klystroner och andra mikrovågsrör samt mottagarrör och förstärkarrör";"'26111200'";"Magnetroner, klystroner och andra mikrovågsrör samt mottagarrör och förstärkarrör" "'26112120'";"Halvledardioder";"'26112120'";"Halvledardioder" "'26112150'";"Transistorer, andra än ljuskänsliga transistorer";"'26112150'";"Transistorer, andra än ljuskänsliga transistorer" "'26112180'";"Tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer (triacs) av halvledartyp";"'26112180'";"Tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer (triacs) av halvledartyp" "'26112220'";"Lysdioder";"'26112220'";"Lysdioder" "'26112240'";"Ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, solceller, fotodioder, fototransistorer o.d.";"'26112240'";"Ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, solceller, fotodioder, fototransistorer o.d." "'26112260'";"Halvledarkomponenter eller halvledarelement (utom ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, fotovoltaiska celler, tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer (triacs), transistorer, dioder och lysdioder)";"'26112260'";"Halvledarkomponenter eller halvledarelement (utom ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, fotovoltaiska celler, tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer (triacs), transistorer, dioder och lysdioder)" "'26112280'";"Monterade piezoelektriska kristaller (inkl. kvarts, oscillatorer och resonatorer)";"'26112280'";"Monterade piezoelektriska kristaller (inkl. kvarts, oscillatorer och resonatorer)" "'26113003'";"Integrerade multichipkretsar: processorer och styrenheter, även kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tidsinställningskretsar eller andra kretsar";"'26113003'";"Integrerade multichipkretsar: processorer och styrenheter, även kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tidsinställningskretsar eller andra kretsar" "'26113006'";"Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): processorer och styrenheter, även kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tidsinställningskretsar eller andra kretsar";"'26113006'";"Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): processorer och styrenheter, även kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tidsinställningskretsar eller andra kretsar" "'26113023'";"Integrerade multichipkretsar: minnen";"'26113023'";"Integrerade multichipkretsar: minnen" "'26113027'";"Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): dynamiska direktminnen (D-RAM)";"'26113027'";"Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): dynamiska direktminnen (D-RAM)" "'26113034'";"Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): statiska direktminnen (S-RAM) inklusive direktbuffertminnen (cache-RAM)";"'26113034'";"Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): statiska direktminnen (S-RAM) inklusive direktbuffertminnen (cache-RAM)" "'26113054'";"Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): UV-raderbara, programmerbara läsminnen (EPROM)";"'26113054'";"Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): UV-raderbara, programmerbara läsminnen (EPROM)" "'26113065'";"Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): elektriskt raderbara, programmerbara läsminnen (E²PROM), inklusive flash E²PROM";"'26113065'";"Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): elektriskt raderbara, programmerbara läsminnen (E²PROM), inklusive flash E²PROM" "'26113067'";"Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): andra minnen";"'26113067'";"Elektroniska integrerade kretsar (utom multichipkretsar): andra minnen" "'26113080'";"Elektroniska integrerade kretsar: förstärkare";"'26113080'";"Elektroniska integrerade kretsar: förstärkare" "'26113091'";"Andra integrerade multichipkretsar, i.a.n.";"'26113091'";"Övriga integrerade multichipkretsar" "'26113094'";"Andra elektroniska integrerade kretsar, i.a.n.";"'26113094'";"Övriga elektroniska integrerade kretsar" "'26114010'";"Pickuper för skivor eller mekaniskt inspelade ljudfilmer";"'26114010'";"Pickuper för skivor eller mekaniskt inspelade ljudfilmer" "'26114040'";"Delar till katodstrålerör; delar till glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör, i.a.n.";"'26114040'";"Delar till katodstrålerör; delar till glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör" "'26114070'";"Delar till dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement, ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement och fotovoltaiska celler, lysdioder och monterade piezoelektriska kristaller";"'26114070'";"Delar till dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement, ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement och fotovoltaiska celler, lysdioder och monterade piezoelektriska kristaller" "'26114090'";"Delar till integrerade kretsar och mikrokretsar (utom kretsar bestående endast av passiva element)";"'26114090'";"Delar till integrerade kretsar och mikrokretsar (utom kretsar bestående endast av passiva element)" "'26115020'";"Tryckta flerlagerkretsar (multilayer), bestående endast av ledande element och kontakter";"'26115020'";"Tryckta flerlagerkretsar (multilayer), bestående endast av ledande element och kontakter" "'26115050'";"Tryckta kretsar, bestående endast av ledande element och kontakter (utom flerlagerkretsar (multilayer))";"'26115050'";"Tryckta kretsar, bestående endast av ledande element och kontakter (utom flerlagerkretsar (multilayer))" "'26121080'";"Passiva nät (inkl. nät med motstånd och/eller kondensatorer) (utom motståndsarrayer, kondensatorarrayer, kort med aktiva komponenter, hybrider)";"'26121080'";"Passiva nät (inkl. nät med motstånd och/eller kondensatorer) (utom motståndsarrayer, kondensatorarrayer, kort med aktiva komponenter, hybrider)" "'26122000'";"Nätverksutrustning (t.ex. hubbar, routrar och gateways) för LAN och WAN samt ljudkort, videokort, nätverkskort och liknande kort för maskiner för automatisk databehandling";"'26122000'";"Nätverksutrustning (t.ex. hubbar, routrar och gateways) för LAN och WAN samt ljudkort, videokort, nätverkskort och liknande kort för maskiner för automatisk databehandling" "'26123000'";"Smartkort";"'26123000'";"Smartkort" "'26201100'";"Bärbara datorer och handdatorer";"'26201100'";"Bärbara datorer och handdatorer" "'26201200'";"Kassaterminaler, uttagsautomater och liknande apparater som kan kopplas till en dator eller ett datornät";"'26201200'";"Kassaterminaler, uttagsautomater och liknande apparater som kan kopplas till en dator eller ett datornät" "'26201300'";"Stationära datorer";"'26201300'";"Stationära datorer" "'26201400'";"Digitala maskiner för automatisk databehandling, i form av system";"'26201400'";"Digitala maskiner för automatisk databehandling, i form av system" "'26201500'";"Andra digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma hölje ingår en eller två stycken av följande typer av enheter: lagringsenheter, inmatningsenheter och utmatningsenheter";"'26201500'";"Andra digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma hölje ingår en eller två stycken av följande typer av enheter: lagringsenheter, inmatningsenheter och utmatningsenheter" "'26201610'";"Skrivare som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk";"'26201640'";"Skrivare, kopieringsapparater och faxapparater som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk (utom tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar samt apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och telefaxöverföring)" "'26201620'";"Apparater med endast en av funktionerna kopiering och telefaxöverföring, som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk";"'26201640'";"Skrivare, kopieringsapparater och faxapparater som kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk (utom tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar samt apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och telefaxöverföring)" "'26201650'";"Tangentbord";"'26201650'";"Tangentbord" "'26201660'";"Andra in- eller utmatningsenheter, med eller utan lagringsenheter inom samma hölje";"'26201660'";"Andra in- eller utmatningsenheter, med eller utan lagringsenheter inom samma hölje" "'26201700'";"Monitorer och projektorer som huvudsakligen används i ett ADB-system";"'26201700'";"Monitorer och projektorer som huvudsakligen används i ett ADB-system" "'26201800'";"Multifunktionsmaskiner, apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk";"'26201800'";"Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk" "'26202100'";"Lagringsenheter";"'26202100'";"Lagringsenheter" "'26202200'";"Icke-flyktiga halvledarminnen för upptagning av data från en yttre källa (t.ex. flashminneskort eller flashelektroniska minneskort), oinspelade";"'26202200'";"Icke-flyktiga halvledarminnen för upptagning av data från en yttre källa (t.ex. flashminneskort eller flashelektroniska minneskort), oinspelade" "'26203000'";"Andra enheter till maskiner för automatisk databehandling (utom nätverksutrustning (t.ex. hubbar, routrar och gateways) för LAN och WAN samt ljudkort, videokort, nätverkskort och liknande kort för maskiner för automatisk databehandling)";"'26203000'";"Andra enheter till maskiner för automatisk databehandling (utom nätverksutrustning (t.ex. hubbar, routrar och gateways) för LAN och WAN samt ljudkort, videokort, nätverkskort och liknande kort för maskiner för automatisk databehandling)" "'26204000'";"Delar och tillbehör till maskinerna enligt HS 8471; delar och tillbehör som är lämpade att användas för maskiner enligt två eller flera av HS 8469–8472";"'26204000'";"Delar och tillbehör till maskinerna enligt HS 84.71; delar och tillbehör som är lämpade att användas för maskiner enligt två eller flera av HS 84.69–84.72" "'26301100'";"Apparater för sändning av rundradio eller television, med inbyggd utrustning för mottagning";"'26301100'";"Apparater för sändning av rundradio eller television, med inbyggd utrustning för mottagning" "'26301200'";"Apparater för sändning av rundradio eller television, utan inbyggd utrustning för mottagning";"'26301200'";"Apparater för sändning av rundradio eller television, utan inbyggd utrustning för mottagning" "'26301300'";"Televisionskameror (inkl. övervakningskameror) (utom videokameror)";"'26301300'";"Televisionskameror (inkl. övervakningskameror) (utom videokameror)" "'26302100'";"Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar";"'26302100'";"Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar" "'26302200'";"Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät";"'26302200'";"Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät" "'26302310'";"Basstationer";"'26302310'";"Basstationer" "'26302320'";"Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller återgivning av tal, bilder eller andra data, inklusive apparater för uppkoppling och dirigering";"'26302320'";"Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller återgivning av tal, bilder eller andra data, inklusive apparater för uppkoppling och dirigering" "'26302330'";"Telefonapparater (utom för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar och telefoner för cellulära nät eller andra trådlösa nät); bildtelefoner";"'26302330'";"Telefonapparater (utom för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar och telefoner för cellulära nät eller andra trådlösa nät); bildtelefoner" "'26302340'";"Bärbara mottagare för personsökning";"'26302340'";"Bärbara mottagare för personsökning" "'26302370'";"Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data, inklusive apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nät (såsom LAN och WAN), utom apparater för sändning eller mottagning enligt HS 8443, 8525, 8527 eller 8528";"'26302370'";"Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data, inklusive apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nät (såsom LAN och WAN), utom apparater för sändning eller mottagning enligt HS 84.43, 85.25, 85.27 eller 85.28" "'26303000'";"Delar till elektriska apparater för telefoni eller telegrafi";"'26303000'";"Delar till elektriska apparater för telefoni eller telegrafi" "'26304010'";"Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för apparater för montering i motorfordon, lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt HS 8525–8528";"'26304010'";"Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för apparater för montering i motorfordon, lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt HS 85.25–85.28" "'26304035'";"Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare för mottagning via satellit (inkl. rotorsystem) (utom antennförstärkare och radiofrekventa oscillatorer)";"'26304035'";"Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare för mottagning via satellit (inkl. rotorsystem) (utom antennförstärkare och radiofrekventa oscillatorer)" "'26304039'";"Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare (inkl. rotorsystem) (utom för mottagning via satellit, antennförstärkare och radiofrekventa oscillatorer)";"'26304039'";"Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare (inkl. rotorsystem) (utom för mottagning via satellit, antennförstärkare och radiofrekventa oscillatorer)" "'26304040'";"Antenner och antennreflektorer av alla slag till apparater enligt HS 8517; delar lämpliga att användas till dessa";"'26304040'";"Antenner och antennreflektorer av alla slag till apparater enligt HS 85.17; delar lämpliga att användas till dessa" "'26304050'";"Inomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, inkl. inbyggda (utom antennförstärkare och radiofrekventa oscillatorer)";"'26304050'";"Inomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, inkl. inbyggda (utom antennförstärkare och radiofrekventa oscillatorer)" "'26304060'";"Andra antenner och delar till antenner, lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt HS 8525–8528";"'26304060'";"Andra antenner och delar till antenner, lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt HS 85.25–85.28" "'26304065'";"OLED-moduler och OLED-skärmar för televisionsmottagare";"'26518100'";"Delar till radarapparater och apparater för radionavigering" "'26304070'";"Skåp och lådor till sändare och mottagare för rundradio eller televisionsmottagare, televisionskameror osv.; delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till televisionskameror, mottagare för rundradio eller televisionsmottagare, och monitorer och projektorer i.a.n. (utom antenner, elektroniska komponenter och delar till monitorer och projektorer av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i en maskin för automatisk databehandling)";"'26304070'";"Skåp och lådor till sändare och mottagare för rundradio eller televisionsmottagare, televisionskameror osv.; delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till televisionskameror, mottagare för rundradio eller televisionsmottagare, och monitorer och projektorer (utom antenner, elektroniska komponenter och delar till monitorer och projektorer av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i en maskin för automatisk databehandling)" "'26305020'";"Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. för andra än motorfordon eller byggnader";"'26305020'";"Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. för andra än motorfordon eller byggnader" "'26305080'";"Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. för byggnader";"'26305080'";"Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. för byggnader" "'26401100'";"Rundradiomottagare (utom till bilar) som kan arbeta utan yttre kraftkälla";"'26401100'";"Rundradiomottagare (utom till bilar) som kan arbeta utan yttre kraftkälla" "'26401270'";"Rundradiomottagare av sådana slag som används i motorfordon, med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud";"'26401270'";"Rundradiomottagare av sådana slag som används i motorfordon, med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud" "'26401290'";"Rundradiomottagare för motorfordon, i.a.n.";"'26401290'";"Övriga rundradiomottagare för motorfordon" "'26402020'";"Videotuners, för färgmottagning (utom sådana som omvandlar högfrekventa televisionssignaler)";"'26402020'";"Videotuners, för färgmottagning (utom sådana som omvandlar högfrekventa televisionssignaler)" "'26402040'";"Televisionsprojektorer för färgmottagning";"'26402040'";"Televisionsprojektorer för färgmottagning" "'26402090'";"Andra televisionsmottagare, med eller utan inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler, i.a.n.";"'26402090'";"Övriga televisionsmottagare, med eller utan inbyggd rundradiomottagare, inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler" "'26403100'";"Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare och andra apparater för ljudåtergivning";"'26403100'";"Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare och andra apparater för ljudåtergivning" "'26403200'";"Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning";"'26403200'";"Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning" "'26403300'";"Videokameror";"'26403300'";"Videokameror" "'26403400'";"Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare och som inte i första hand används i ett ADB-system";"'26403400'";"Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare och som inte i första hand används i ett ADB-system" "'26404100'";"Mikrofoner och mikrofonstativ (utom trådlösa mikrofoner med sändare)";"'26404100'";"Mikrofoner och mikrofonstativ (utom trådlösa mikrofoner med sändare)" "'26404235'";"Enstaka högtalare med hölje (inkl. ramar och lådor som huvudsakligen är utformade för högtalare)";"'26404235'";"Enstaka högtalare med hölje (inkl. ramar och lådor som huvudsakligen är utformade för högtalare)" "'26404237'";"Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade högtalare i samma hölje (inkl. ramar och lådor som huvudsakligen är utformade för högtalare)";"'26404237'";"Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade högtalare i samma hölje (inkl. ramar och lådor som huvudsakligen är utformade för högtalare)" "'26404239'";"Högtalare som inte är monterade i hölje (inkl. högtalardrivenheter, ramar och lådor som huvudsakligen är utformade för högtalare)";"'26404239'";"Högtalare som inte är monterade i hölje (inkl. högtalardrivenheter, ramar och lådor som huvudsakligen är utformade för högtalare)" "'26404270'";"Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera högtalare (utom pilothörlurar, telefoner, sladdlösa mikrofoner med sändare, hörapparater)";"'26404270'";"Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera högtalare (utom pilothörlurar, telefoner, sladdlösa mikrofoner med sändare, hörapparater)" "'26404355'";"Tonfrekvensförstärkare för telefoni eller mätning (utom hög- eller mellanfrekvensförstärkare)";"'26404355'";"Tonfrekvensförstärkare för telefoni eller mätning (utom hög- eller mellanfrekvensförstärkare)" "'26404359'";"Tonfrekvensförstärkare med undantag för dem som används för telefoni eller mätning, ej hög- eller mellanfrekvensförstärkare, även hifi-förstärkare";"'26404359'";"Tonfrekvensförstärkare med undantag för dem som används för telefoni eller mätning, ej hög- eller mellanfrekvensförstärkare, även hifi-förstärkare" "'26404370'";"Ljudförstärkningsanläggningar (inkl. högtalarsystem med mikrofon och högtalare)";"'26404370'";"Ljudförstärkningsanläggningar (inkl. högtalarsystem med mikrofon och högtalare)" "'26404400'";"Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi (utom bärbara mottagare för samtal eller personsökning och sådana som även har radiomottagare)";"'26404400'";"Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi (utom bärbara mottagare för samtal eller personsökning och sådana som även har radiomottagare)" "'26405150'";"Ädel- eller halvädelstenar för stift till grammofoner";"'26405150'";"Ädel- eller halvädelstenar för stift till grammofoner" "'26405170'";"Andra delar och tillbehör till apparater enligt HS 8519, 8521";"'26405170'";"Andra delar och tillbehör till apparater enligt HS 85.19, 85.20, 85.21" "'26405180'";"Delar till apparater enligt HS 8518";"'26405180'";"Delar till apparater enligt HS 85.18" "'26405190'";"LED-moduler för bakgrundsbelysning, för LCD-skärmar enligt nr 8525–8528 (utom för datorskärmar)";"'26518100'";"Delar till radarapparater och apparater för radionavigering" "'26405200'";"Delar till radiomottagare och radiosändare";"'26405200'";"Delar till radiomottagare och radiosändare" "'26406050'";"Spelkonsoler (som inte drivs med pengar)";"'26406050'";"Spelkonsoler (som inte drivs med pengar)" "'26511120'";"Kompasser (inkl. magnetkompasser, gyrokompasser, fartygskompasser och GPS-kompasser)";"'26511120'";"Kompasser (inkl. magnetkompasser, gyrokompasser, fartygskompasser och GPS-kompasser)" "'26511150'";"Instrument och apparater för flyg- och rymdnavigering (andra än kompasser)";"'26511150'";"Instrument och apparater för flyg- och rymdnavigering (andra än kompasser)" "'26511180'";"Andra navigationsinstrument, inkl. för navigering till sjöss och på floder (andra än kompasser och instrument för flyg- och rymdnavigering)";"'26511180'";"Andra navigationsinstrument, inkl. för navigering till sjöss och på floder (andra än kompasser och instrument för flyg- och rymdnavigering)" "'26511190'";"Mottagare för radionavigering (utom radarapparater)";"'26512050'";"Apparater för radionavigering (inkl. radiofyrar och radiobojar, mottagare, radiokompasser med flera antenner eller med en riktad ramantenn)" "'26511200'";"Teodoliter och takymetrar; andra instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi och geofysik";"'26511200'";"Teodoliter och takymetrar; andra instrument och apparater för lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi och geofysik" "'26512020'";"Radarapparater";"'26512020'";"Radarapparater" "'26512060'";"Apparater för radionavigering (utom mottagare för radionavigering och radarapparater)";"'26512050'";"Apparater för radionavigering (inkl. radiofyrar och radiobojar, mottagare, radiokompasser med flera antenner eller med en riktad ramantenn)" "'26512080'";"Apparater för radiomanövrering eller radiostyrning (inkl. för fartyg, radiostyrda luftfarkoster, raketer, robotar, leksaker och modellfartyg eller modellflygplan, för maskiner, för detonering i gruvor)";"'26512080'";"Apparater för radiomanövrering eller radiostyrning (inkl. för fartyg, radiostyrda luftfarkoster, raketer, robotar, leksaker och modellfartyg eller modellflygplan, för maskiner, för detonering i gruvor)" "'26513100'";"Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter; delar och tillbehör";"'26513100'";"Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter; delar och tillbehör" "'26513200'";"Ritbord och ritapparater, andra ritinstrument och räkneinstrument";"'26513200'";"Ritbord och ritapparater, andra ritinstrument och räkneinstrument" "'26513300'";"Mikrometrar, skjutmått och mätstockar (exkl. mätstockar utan inställningsanordning enligt HS 9031 80)";"'26513300'";"Mikrometrar, skjutmått och mätstockar (exkl. mätstockar utan inställningsanordning enligt HS 9031.80)" "'26514100'";"Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning";"'26514100'";"Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning" "'26514200'";"Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer";"'26514200'";"Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer" "'26514300'";"Instrument för mätning av elektriska storheter, utan registreringsanordning";"'26514300'";"Instrument för mätning av elektriska storheter, utan registreringsanordning" "'26514400'";"Instrument och apparater för telekommunikation";"'26514400'";"Instrument och apparater för telekommunikation" "'26514500'";"Instrument och apparater för mätning av elektriska storheter, i.a.n.";"'26514500'";"Andra instrument och apparater för mätning av elektriska storheter" "'26515110'";"Termometrar, vätskefyllda, för direkt avläsning, inte kombinerade med andra instrument (utom medicinska eller veterinära termometrar)";"'26515110'";"Termometrar, vätskefyllda, för direkt avläsning, inte kombinerade med andra instrument (utom medicinska eller veterinära termometrar)" "'26515135'";"Elektroniska termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument och inte vätskefyllda";"'26515135'";"Elektroniska termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument och inte vätskefyllda" "'26515139'";"Termometrar, inte kombinerade med andra instrument och inte vätskefyllda, i.a.n.";"'26515139'";"Övriga termometrar, inte kombinerade med andra instrument och inte vätskefyllda" "'26515150'";"Barometrar, inte kombinerade med andra instrument (inkl. höjdmätare, sympiesometrar)";"'26515150'";"Barometrar, inte kombinerade med andra instrument (inkl. höjdmätare, sympiesometrar)" "'26515175'";"Elektroniska hydrometrar, hygrometrar och psykometrar";"'26515175'";"Elektroniska hydrometrar, hygrometrar och psykometrar" "'26515179'";"Andra än elektriska hydrometrar, hygrometrar och psykometrar (inkl. hygrografer, termohygrografer, barotermohygrografer, aktinometrar, pagoskop; utom radiosonder för sondering av atmosfären)";"'26515179'";"Andra än elektriska hydrometrar, hygrometrar och psykometrar (inkl. hygrografer, termohygrografer, barotermohygrografer, aktinometrar, pagoskop; utom radiosonder för sondering av atmosfären)" "'26515235'";"Elektroniska genomströmningsmätare (utom förbrukningsmätare, hydrometriska flyglar)";"'26515235'";"Elektroniska genomströmningsmätare (utom förbrukningsmätare, hydrometriska flyglar)" "'26515239'";"Elektroniska instrument och apparater för mätning eller kontroll av vätskors nivå";"'26515239'";"Elektroniska instrument och apparater för mätning eller kontroll av vätskors nivå" "'26515255'";"Genomströmningsmätare, icke-elektroniska (utom förbrukningsmätare, hydrometriska flyglar)";"'26515255'";"Genomströmningsmätare, icke-elektroniska (utom förbrukningsmätare, hydrometriska flyglar)" "'26515259'";"Instrument och apparater för mätning eller kontroll av vätskors nivå, icke-elektroniska";"'26515259'";"Instrument och apparater för mätning eller kontroll av vätskors nivå, icke-elektroniska" "'26515271'";"Elektroniska instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors tryck";"'26515271'";"Elektroniska instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors tryck" "'26515274'";"Icke-elektroniska manometrar av spiral- eller metallmembrantyp";"'26515274'";"Icke-elektroniska manometrar av spiral- eller metallmembrantyp" "'26515279'";"Andra instrument för mätning och kontroll av tryck";"'26515279'";"Andra instrument för mätning och kontroll av tryck" "'26515283'";"Instrument och apparater för mätning och kontroll av gaser och vätskor, elektroniska (inkl. värmemätare; utom för mätning av vätskors tryck/strömning/nivå)";"'26515283'";"Instrument och apparater för mätning och kontroll av gaser och vätskor, elektroniska (inkl. värmemätare; utom för mätning av vätskors tryck/strömning/nivå)" "'26515289'";"Instrument och apparater för mätning och kontroll av gaser och vätskor, ej elektroniska (inkl. värmemätare; utom för mätning eller kontroll av vätskors tryck/strömning/nivå)";"'26515289'";"Instrument och apparater för mätning och kontroll av gaser och vätskor, ej elektroniska (inkl. värmemätare; utom för mätning eller kontroll av vätskors tryck/strömning/nivå)" "'26515313'";"Gas- eller rökanalysapparater, elektroniska";"'26515313'";"Gas- eller rökanalysapparater, elektroniska" "'26515319'";"Gas- eller rökanalysapparater, icke-elektroniska";"'26515319'";"Gas- eller rökanalysapparater, icke-elektroniska" "'26515320'";"Kromatografer och elektroforesinstrument";"'26515320'";"Kromatografer och elektroforesinstrument" "'26515330'";"Spektrometrar, spektrofotometrar etc. som arbetar med optisk strålning";"'26515330'";"Spektrometrar, spektrofotometrar o.d. som arbetar med optisk strålning" "'26515381'";"Elektroniska pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för konduktivitetsmätning och mätning av elektrokemiska storheter (inkl. för användning i laboratoriemiljö eller på fältet, användning för processövervakning eller -kontroll)";"'26515381'";"Elektroniska pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för konduktivitetsmätning och mätning av elektrokemiska storheter (inkl. för användning i laboratoriemiljö eller på fältet, användning för processövervakning eller -kontroll)" "'26515383'";"Andra elektroniska instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys, i.a.n.";"'26515383'";"Andra elektroniska instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys" "'26515395'";"Andra icke-elektroniska instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys, i.a.n.";"'26515395'";"Övriga icke-elektroniska instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys" "'26516100'";"Mikroskop, andra än optiska mikroskop, samt diffraktionskameror";"'26516100'";"Mikroskop, andra än optiska mikroskop, samt diffraktionskameror" "'26516200'";"Maskiner och apparater för provning av materials mekaniska egenskaper";"'26516200'";"Maskiner och apparater för provning av materials mekaniska egenskaper" "'26516330'";"Förbruknings- och produktionsmätare för gas (även kalibrerade)";"'26516330'";"Förbruknings- och produktionsmätare för gas (även kalibrerade)" "'26516350'";"Förbruknings- och produktionsmätare för vätska (även kalibrerade), ej pumpar";"'26516350'";"Förbruknings- och produktionsmätare för vätska (även kalibrerade), ej pumpar" "'26516370'";"Förbruknings- och produktionsmätare för elektricitet (även kalibrerade), ej voltmetrar, amperemetrar, wattmetrar o.d.";"'26516370'";"Förbruknings- och produktionsmätare för elektricitet (även kalibrerade), ej voltmetrar, amperemetrar, wattmetrar o.d." "'26516430'";"Varvräknare, produktionsräknare, ingångsräknare, räkneapparater för biljard, taxametrar, vägmätare, stegräknare, handhållna räkneapparater, pulsräknare, instrument och apparater för mätning av korta tidsintervall";"'26516430'";"Varvräknare, produktionsräknare, ingångsräknare, räkneapparater för biljard, taxametrar, vägmätare, stegräknare, handhållna räkneapparater, pulsräknare, instrument och apparater för mätning av korta tidsintervall" "'26516453'";"Hastighetsmätare för motorfordon";"'26516453'";"Hastighetsmätare för motorfordon" "'26516455'";"Hastighetsmätare och takometrar (utom för fordon)";"'26516455'";"Hastighetsmätare och takometrar (utom för fordon)" "'26516500'";"Hydrauliska eller pneumatiska instrument och apparater för automatisk reglering";"'26516500'";"Hydrauliska eller pneumatiska instrument och apparater för automatisk reglering" "'26516620'";"Provbänkar";"'26516620'";"Provbänkar" "'26516690'";"Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, i.a.n.";"'26516690'";"Övriga instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll" "'26517015'";"Elektroniska termostater";"'26517015'";"Elektroniska termostater" "'26517019'";"Andra termostater";"'26517019'";"Andra termostater" "'26517030'";"Tryckregulatorer (pressostater)";"'26517030'";"Tryckregulatorer (pressostater)" "'26517090'";"Instrument och apparater för reglering, i.a.n.";"'26517090'";"Övriga instrument och apparater för reglering" "'26518110'";"Delar till radarapparater och apparater för radionavigering";"'26518100'";"Delar till radarapparater och apparater för radionavigering" "'26518200'";"Delar och tillbehör till varor i 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 och 26.51.5; mikrotomer; delar i.a.n.";"'26518200'";"Delar och tillbehör till varor i 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 och 26.51.5; mikrotomer; diverse andra delar" "'26518300'";"Delar och tillbehör till mikroskop och diffraktionskameror (utom optiska mikroskop)";"'26518300'";"Delar och tillbehör till mikroskop och diffraktionskameror (utom optiska mikroskop)" "'26518433'";"Delar och tillbehör till elektricitetsmätare";"'26518433'";"Delar och tillbehör till elektricitetsmätare" "'26518435'";"Delar och tillbehör till gas- och vätskemätare";"'26518435'";"Delar och tillbehör till gas- och vätskemätare" "'26518450'";"Delar och tillbehör till varor enligt HS 9029";"'26518450'";"Delar och tillbehör till varor enligt HS 90.29" "'26518530'";"Delar och tillbehör till instrument, apparater och maskiner enligt HS 9031, i.a.n.";"'26518530'";"Delar och tillbehör till instrument, apparater och maskiner enligt HS 90.31, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'26518550'";"Delar och tillbehör till instrument och apparater för automatisk reglering";"'26518550'";"Delar och tillbehör till instrument och apparater för automatisk reglering" "'26518600'";"Delar och tillbehör till instrument och apparater i 26.51.11 och 26.51.62";"'26518600'";"Delar och tillbehör till instrument och apparater i 26.51.11 och 26.51.62" "'26521100'";"Armbandsur, fickur, med boett av ädelmetall eller metall med plätering av ädelmetall";"'26521100'";"Armbandsur, fickur, med boett av ädelmetall eller metall med plätering av ädelmetall" "'26521200'";"Andra armbandsur, fickur och andra ur, även med stoppursfunktion";"'26521200'";"Andra armbandsur, fickur och andra ur, även med stoppursfunktion" "'26521300'";"Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg";"'26521300'";"Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg" "'26521400'";"Vägg- och bordsur med fickursverk; väckarur och väggur; andra ur";"'26521400'";"Vägg- och bordsur med fickursverk; väckarur och väggur; andra ur" "'26522110'";"Urverk";"'26522110'";"Urverk" "'26522210'";"Boetter till ur samt delar till sådana";"'26522210'";"Boetter till ur samt delar till sådana" "'26522310'";"Andra urdelar";"'26522310'";"Andra urdelar" "'26522410'";"Tidkontrollur och tidstämpelur";"'26522410'";"Tidkontrollur och tidstämpelur" "'26522440'";"Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för mätning, registrering eller annan indikering av tidsintervaller, försedda med urverk eller synkronmotor (exkl. ur enligt HS 9101–9105 samt tidkontrollur och tidstämpelur)";"'26522440'";"Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för mätning, registrering eller annan indikering av tidsintervaller, försedda med urverk eller synkronmotor (exkl. ur enligt HS 91.01–91.05 samt tidkontrollur och tidstämpelur)" "'26522470'";"Tidströmställare med urverk eller synkronmotor (inkl. strömställare som sluter/bryter kretsen till den elektriska apparaten)";"'26522470'";"Tidströmställare med urverk eller synkronmotor (inkl. strömställare som sluter/bryter kretsen till den elektriska apparaten)" "'26601115'";"Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk (inkl. radiografi- och radioterapiapparater)";"'26601115'";"Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk (inkl. radiografi- och radioterapiapparater)" "'26601119'";"Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar för annat bruk än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk";"'26601119'";"Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar för annat bruk än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk" "'26601130'";"Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta- eller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater";"'26601130'";"Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta- eller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater" "'26601150'";"Röntgenrör (utom glashöljen till röntgenrör)";"'26601150'";"Röntgenrör (utom glashöljen till röntgenrör)" "'26601170'";"Röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer inkl. delar till röntgenapparater enligt HS 9022";"'26601170'";"Röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer inkl. delar till röntgenapparater enligt HS 90.22" "'26601230'";"Elektrokardiografer";"'26601230'";"Elektrokardiografer" "'26601280'";"Elektrodiagnostikapparater (utom elektrokardiografer), i.a.n.";"'26601280'";"Elektrodiagnostikapparater med undantag för elektrokardiografer" "'26601300'";"Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus för medicinskt och kirurgiskt bruk";"'26601300'";"Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus för medicinskt och kirurgiskt bruk" "'26601433'";"Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar och tillbehör till sådana";"'26601433'";"Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar och tillbehör till sådana" "'26601439'";"Delar och tillbehör till hörapparater (utom till hörlurar, förstärkare o.d.)";"'26601439'";"Delar och tillbehör till hörapparater (utom till hörlurar, förstärkare o.d.)" "'26601450'";"Hjärtstimulatorer (pacemakers) dock inte delar och tillbehör till sådana";"'26601450'";"Hjärtstimulatorer (pacemakers) dock inte delar och tillbehör till sådana" "'26701100'";"Optiskt bearbetade objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater";"'26701100'";"Optiskt bearbetade objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater" "'26701250'";"Stillbildskameror av sådana slag som används vid framställning av klichéer eller andra tryckformar; stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik";"'26701250'";"Stillbildskameror av sådana slag som används vid framställning av klichéer eller andra tryckformar; stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik" "'26701300'";"Digitala kameror";"'26701300'";"Digitala kameror" "'26701400'";"Kameror för omedelbar bildframställning och andra stillbildskameror (utom digitalkameror, stillbildskameror av sådana slag som används vid framställning av klichéer eller andra tryckformar samt stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik)";"'26701400'";"Kameror för omedelbar bildframställning och andra stillbildskameror (utom digitalkameror, stillbildskameror av sådana slag som används vid framställning av klichéer eller andra tryckformar samt stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik)" "'26701500'";"Kinokameror för film";"'26701500'";"Kinokameror för film" "'26701650'";"Kinoprojektorer";"'26701650'";"Kinoprojektorer" "'26701910'";"Blixtljusapparater (inkl. blixtlampor, blixtkuber o.d.); fotografiska förstoringsapparater; apparater för fotolaboratorier; negatoskop, projektionsdukar";"'26701910'";"Blixtljusapparater (inkl. blixtlampor, blixtkuber o.d.); fotografiska förstoringsapparater; apparater för fotolaboratorier; negatoskop, projektionsdukar" "'26701990'";"Delar och tillbehör till fotografisk utrustning";"'26701990'";"Delar och tillbehör till fotografisk utrustning" "'26702153'";"Prismor, speglar och andra optiska element, i.a.n.";"'26702153'";"Prismor, speglar och andra optiska element" "'26702155'";"Monterade linser, prismor, speglar etc., av vilket material som helst, i.a.n.";"'26702155'";"Bearbetade optiska artiklar med undantag för objektiv och filter" "'26702170'";"Optiskt bearbetade objektiv av vilket material som helst (utom till kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater)";"'26702170'";"Optiskt bearbetade objektiv av vilket material som helst (utom till kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater)" "'26702180'";"Skivor och plattor av polariserande material; optiskt bearbetade filter av alla slags material";"'26702180'";"Skivor och plattor av polariserande material; optiskt bearbetade filter av alla slags material" "'26702230'";"Binokulära kikare (även för mörkerseende)";"'26702230'";"Binokulära kikare (även för mörkerseende)" "'26702250'";"Instrument av sådana slag som teleskop med undantag för binokulära kikare";"'26702250'";"Instrument av sådana slag som teleskop med undantag för binokulära kikare" "'26702270'";"Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion";"'26702270'";"Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion" "'26702310'";"Kikarsikten för montering på vapen, periskop, teleskop etc.";"'26702310'";"Kikarsikten för montering på vapen, periskop, kikare utformade för att monteras på maskiner, apparater eller instrument" "'26702330'";"Lasrar andra än laserdioder, ej för maskiner och apparater med inbyggd laser";"'26702330'";"Lasrar andra än laserdioder, ej för maskiner och apparater med inbyggd laser" "'26702390'";"Andra optiska instrument och apparater, i.a.n. i HS 90";"'26702390'";"Andra optiska instrument och apparater än i HS 90" "'26702420'";"Avståndsmätare";"'26702420'";"Avståndsmätare" "'26702450'";"Andra instrument och apparater som arbetar med optisk strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd)";"'26702450'";"Andra instrument och apparater som arbetar med optisk strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd)" "'26702490'";"Exponeringsmätare, stroboskop, optiska instrument, apparater och maskiner för kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter eller för kontroll av sådana fotomasker eller hårkors som används vid tillverkning av halvledarkomponenter, profilprojektorer och andra optiska instrument, apparater eller maskiner för mätning eller kontroll";"'26702490'";"Exponeringsmätare, stroboskop, optiska instrument, apparater och maskiner för kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter eller för kontroll av sådana fotomasker eller hårkors som används vid tillverkning av halvledarkomponenter, profilprojektorer och andra optiska instrument, apparater eller maskiner för mätning eller kontroll" "'26702510'";"Delar och tillbehör (inkl. stativ) till kikare (monokulära och binokulära), andra optiska teleskop samt till andra astronomiska instrument (utom till radioastronomiska instrument)";"'26702510'";"Delar och tillbehör (inkl. stativ) till kikare (monokulära och binokulära), andra optiska teleskop samt till andra astronomiska instrument (utom till radioastronomiska instrument)" "'26702530'";"Delar och tillbehör till optiska mikroskop enligt HS 9011";"'26702530'";"Delar och tillbehör till optiska mikroskop enligt HS 90.11" "'26702610'";"Delar och tillbehör till optiska apparater och instrument enligt HS 9013";"'26702610'";"Delar och tillbehör till optiska apparater och instrument enligt HS 90.13" "'26702630'";"Delar och tillbehör till instrument och apparater enligt KN 9031 41 00 och till optiska instrument och apparater enligt KN 9031 49 90";"'26702630'";"Delar och tillbehör till instrument och apparater enligt KN 9031 41 00 och till optiska instrument och apparater enligt KN 9031 49 90" "'26801100'";"Magnetband och magnetskivor, oinspelade, för inspelning av ljud eller av andra fenomen";"'26801100'";"Magnetband och magnetskivor, oinspelade, för inspelning av ljud eller av andra fenomen" "'26801200'";"Optiska medier för inspelning av ljud eller andra fenomen (utom varor enligt HS 37), oinspelade";"'26801200'";"Optiska medier för inspelning av ljud eller andra fenomen (utom varor enligt HS 37), oinspelade" "'26801300'";"Andra inspelningsmedier, inkl. matriser för skivtillverkning";"'26801300'";"Andra inspelningsmedier, inkl. matriser för skivtillverkning" "'26801400'";"Kort med inbyggd magnetremsa";"'26801400'";"Kort med inbyggd magnetremsa" "'27111010'";"Motorer med en uteffekt av <= 37,5 W (inkl. synkronmotorer med en uteffekt av högst 18W)";"'27111010'";"Motorer med en uteffekt av <= 37,5 W (inkl. synkronmotorer med en uteffekt av högst 18W)" "'27111030'";"Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt på > 37,5 W, men <= 750 W (utom startmotorer för förbränningsmotorer)";"'27111030'";"Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt av > 37,5 W, men <= 750 W (utom startmotorer för förbränningsmotorer)" "'27111050'";"Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt på > 750 W men <= 75 kW (utom startmotorer för förbränningsmotorer)";"'27111050'";"Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt av > 750 W men <= 75 kW (utom startmotorer för förbränningsmotorer)" "'27111070'";"Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt på > 75 kW, men <= 375 kW (utom startmotorer för förbränningsmotorer)";"'27111070'";"Likströmsmotorer och likstömsgeneratorer med en uteffekt av > 75 kW, men <= 375 kW (utom startmotorer för förbränningsmotorer)" "'27111090'";"Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt av > 375 kW (utom startmotorer för förbränningsmotorer)";"'27111090'";"Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt av > 375 kW (utom startmotorer för förbränningsmotorer)" "'27112100'";"Universalmotorer med en uteffekt av > 37,5 W";"'27112100'";"Universalmotorer med en uteffekt av > 37,5 W" "'27112230'";"Växelströmsmotorer, 1-fas med en uteffekt av <= 750 W";"'27112230'";"Växelströmsmotorer, 1-fas med en uteffekt av <= 750 W" "'27112250'";"Växelströmsmotorer, 1-fas med en uteffekt av > 750 W";"'27112250'";"Växelströmsmotorer, 1-fas med en uteffekt av > 750 W" "'27112300'";"Växelströmsmotorer, flerfas med en uteffekt av <= 750 W";"'27112300'";"Växelströmsmotorer, flerfas med en uteffekt av <= 750 W" "'27112403'";"Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 0,75 kW men <= 7,5 kW";"'27112403'";"Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 0,75 kW men <= 7,5 kW" "'27112405'";"Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 7,5 kW men <= 37 kW";"'27112405'";"Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 7,5 kW men <= 37 kW" "'27112407'";"Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 37 kW men <= 75 kW";"'27112407'";"Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 37 kW men <= 75 kW" "'27112530'";"Växelströmsmotorer, flerfas, till framdragning av fordon (dragmotorer), med en uteffekt av > 75 kW";"'27112530'";"Växelströmsmotorer, flerfas, till framdragning av fordon (dragmotorer), med en uteffekt av > 75 kW" "'27112540'";"Andra växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 75 kW men <= 375 kW";"'27112540'";"Andra växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 75 kW men <= 375 kW" "'27112560'";"Andra växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 375 kW men <= 750 kW";"'27112560'";"Andra växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 375 kW men <= 750 kW" "'27112590'";"Andra växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 750 kW";"'27112590'";"Andra växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av > 750 kW" "'27112610'";"Växelströmsgeneratorer med en uteffekt på <= 75 kVA";"'27112610'";"Växelströmsgeneratorer med en uteffekt på <= 75 kVA" "'27112630'";"Växelströmsgeneratorer med en uteffekt av > 75 kVA men <= 375 kVA";"'27112630'";"Växelströmsgeneratorer med en uteffekt av > 75 kVA men <= 375 kVA" "'27112650'";"Växelströmsgeneratorer med en uteffekt av > 375 kVA men <= 750 kVA";"'27112650'";"Växelströmsgeneratorer med en uteffekt av > 375 kVA men <= 750 kVA" "'27112670'";"Växelströmsgeneratorer med en uteffekt av > 750 kVA";"'27112670'";"Växelströmsgeneratorer med en uteffekt av > 750 kVA" "'27113110'";"Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning och med en uteffekt av <= 75 kVA";"'27113110'";"Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning och med en uteffekt av <= 75 kVA" "'27113130'";"Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning och med en uteffekt av > 75 kVA men <= 375 kVA";"'27113130'";"Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning och med en uteffekt av > 75 kVA men <= 375 kVA" "'27113150'";"Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning och med en uteffekt av > 375 kVA men <= 750 kVA";"'27113150'";"Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning och med en uteffekt av > 375 kVA men <= 750 kVA" "'27113170'";"Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning och med en uteffekt av > 750 kVA";"'27113170'";"Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning och med en uteffekt av > 750 kVA" "'27113233'";"Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning och med en uteffekt av <= 7,5 kVA";"'27113233'";"Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning och med en uteffekt av <= 7,5 kVA" "'27113235'";"Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning och med en uteffekt av > 7,5 kVA";"'27113235'";"Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning och med en uteffekt av > 7,5 kVA" "'27113250'";"Generatoraggregat (utom med förbränningskolvmotor med gnisttändning och avsedda för vindkraft)";"'27113250'";"Generatoraggregat (utom med förbränningskolvmotor med gnisttändning och avsedda för vindkraft)" "'27113270'";"Roterande elektriska omformare";"'27113270'";"Roterande elektriska omformare" "'27114120'";"Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt av <= 650 kVA";"'27114120'";"Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt av <= 650 kVA" "'27114150'";"Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt av > 650 kVA men <= 10 000 kVA";"'27114150'";"Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt av > 650 kVA men <= 10 000 kVA" "'27114180'";"Dielektriska transformatorer med vätskeisolation med en normaleffekt av > 10 000 kVA";"'27114180'";"Dielektriska transformatorer med vätskeisolation med en normaleffekt av > 10 000 kVA" "'27114220'";"Transformatorer till mätinstrument med en normaleffekt av <= 1 kVA (även med spänningstransformatorer)";"'27114220'";"Transformatorer till mätinstrument med en normaleffekt av <= 1 kVA (även med spänningstransformatorer)" "'27114240'";"Andra transformatorer, i.a.n., med en normaleffekt av <= 1 kVA";"'27114240'";"Andra transformatorer med en normaleffekt av <= 1 kVA" "'27114260'";"Andra transformatorer, med en normaleffekt av > 1 kVA men <= 16 kVA";"'27114260'";"Andra transformatorer, med en normaleffekt av > 1 kVA men <= 16 kVA" "'27114330'";"Transformatorer, i.a.n., med en uteffekt av > 16 kVA men <= 500 kVA";"'27114330'";"Transformatorer med en uteffekt av > 16 kVA men <= 500 kVA" "'27114380'";"Transformatorer, i.a.n., med en normaleffekt av > 500 kVA";"'27114380'";"Transformatorer med en normaleffekt av > 500 kVA" "'27115013'";"Induktansspolar för gasurladdningslampor";"'27115013'";"Induktansspolar för gasurladdningslampor" "'27115015'";"Andra förkopplingsdon för gasurladdningslampor än induktansspolar";"'27115015'";"Andra förkopplingsdon för gasurladdningslampor än induktansspolar" "'27115050'";"Ackumulatorladdare";"'27904133'";"Ackumulatorladdare" "'27115080'";"Induktansspolar (utom gnistinduktorer, avlänkningsspolar till katodstrålerör, till gasurladdningslampor)";"'27115080'";"Induktansspolar (utom gnistinduktorer, avlänkningsspolar till katodstrålerör, till gasurladdningslampor)" "'27116110'";"Delar för användning uteslutande eller huvudsakligen till elektriska motorer och generatorer, elektriska generatoraggregat och roterande omformare, i.a.n. (utom bränsleceller)";"'27116110'";"Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till elektriska motorer och generatorer, elektriska generatoraggregat och roterande omformare, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom bränsleceller)" "'27116203'";"Ferritkärnor, till transformatorer och induktansspolar";"'27116203'";"Ferritkärnor, till transformatorer och induktansspolar" "'27116205'";"Andra delar till transformatorer och induktansspolar än ferritkärnor";"'27116205'";"Andra delar till transformatorer och induktansspolar än ferritkärnor" "'27116208'";"Sammansatta elektroniska komponenter till statiska omformare av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav, i.a.n.";"'27116208'";"Sammansatta elektroniska komponenter till statiska omformare av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'27121010'";"Smältsäkringar för en driftspänning av > 1 kV";"'27121010'";"Smältsäkringar för en driftspänning av > 1 kV" "'27121020'";"Automatiska brytare > 1 kV";"'27121020'";"Automatiska brytare > 1 kV" "'27121030'";"Effektfrånskiljare och strömbrytare > 1 kV";"'27121030'";"Effektfrånskiljare och strömbrytare > 1 kV" "'27121041'";"Överspänningsavledare och spänningsbegränsare för en driftspänning av > 1 kV";"'27121041'";"Överspänningsavledare och spänningsbegränsare för en driftspänning av > 1 kV" "'27121090'";"Andra apparater för brytning etc. av elektriska kretsar med en driftspänning på > 1 000 V";"'27121090'";"Andra apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar med en driftspänning av > 1 000 V" "'27122130'";"Smältsäkringar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av <= 10 A";"'27122130'";"Smältsäkringar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av <= 10 A" "'27122150'";"Smältsäkringar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 10 A men <= 63 A";"'27122150'";"Smältsäkringar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 10 A men <= 63 A" "'27122170'";"Smältsäkringar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 63 A";"'27122170'";"Smältsäkringar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 63 A" "'27122230'";"Automatiska brytare till elektriska kretsar med en driftspänning av <= 1 kV och med en strömstyrka av <= 63 A";"'27122230'";"Automatiska brytare till elektriska kretsar med en driftspänning av <= 1 kV och med en strömstyrka av <= 63 A" "'27122250'";"Automatiska brytare till elektriska kretsar med en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 63 A";"'27122250'";"Automatiska brytare till elektriska kretsar med en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 63 A" "'27122330'";"Elektriska artiklar för skyddande av elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av <= 16 A (utom smältsäkringar, automatiska brytare)";"'27122330'";"Elektriska artiklar för skyddande av elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av <= 16 A (utom smältsäkringar, automatiska brytare)" "'27122350'";"Elektriska artiklar för skyddande av elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 16 A men <= 125 A (utom smältsäkringar, automatiska brytare)";"'27122350'";"Elektriska artiklar för skyddande av elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 16 A men <= 125 A (utom smältsäkringar, automatiska brytare)" "'27122370'";"Elektriska artiklar för skyddande av elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 125 A (utom smältsäkringar, automatiska brytare)";"'27122370'";"Elektriska artiklar för skyddande av elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 kV och en strömstyrka av > 125 A (utom smältsäkringar, automatiska brytare)" "'27122433'";"Reläer för en driftspänning av <= 60 V och en strömstyrka av <= 2 A";"'27122433'";"Reläer för en driftspänning av <= 60 V och en strömstyrka av <= 2 A" "'27122435'";"Reläer för en driftspänning av <= 60 V och en strömstyrka av > 2 A";"'27122435'";"Reläer för en driftspänning av <= 60 V och en strömstyrka av > 2 A" "'27122450'";"Reläer för en driftspänning av > 60 V men <= 1 kV";"'27122450'";"Reläer för en driftspänning av > 60 V men <= 1 kV" "'27123130'";"Styrskåp för numeriska styrsystem med inbyggd dator för en driftspänning av <= 1 kV";"'27123130'";"Styrskåp för numeriska styrsystem med inbyggd dator för en driftspänning av <= 1 kV" "'27123150'";"Styrsystem med programmerbara minnen för en driftspänning av <= 1 kV";"'27123150'";"Styrsystem med programmerbara minnen för en driftspänning av <= 1 kV" "'27123170'";"Andra apparater för elektrisk styrning eller distribution av elektricitet för en driftspänning av <= 1 000 V";"'27123170'";"Andra apparater för elektrisk styrning eller distribution av elektricitet för en driftspänning av <= 1 000 V" "'27123203'";"Tavlor, skåp o.d. kombinationer av apparater avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan för en driftspänning av > 1,000 V men <= 72,5 kV";"'27123203'";"Tavlor, skåp o.d. kombinationer av apparater avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan för en driftspänning av > 1000 V men <= 72,5 kV" "'27123205'";"Tavlor, skåp o.d. kombinationer av apparater avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan för en driftspänning av > 72,5 kV";"'27123205'";"Tavlor, skåp o.d. kombinationer av apparater avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan för en driftspänning av > 72,5 kV" "'27124030'";"Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. för apparater avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inte försedda med apparater";"'27124030'";"Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. för apparater avsedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, inte försedda med apparater" "'27124090'";"Andra delar till apparater enligt HS 8535, 8536, 8537";"'27124090'";"Andra delar till apparater enligt HS 85.35, 85.36, 85.37" "'27201110'";"Mangandioxidbatterier, alkaliska, i form av cylindriska celler (utom förbrukade)";"'27201100'";"Galvaniska element och batterier" "'27201115'";"Andra mangandioxidbatterier, alkaliska (utom förbrukade och cylindriska celler)";"'27201100'";"Galvaniska element och batterier" "'27201120'";"Mangandioxidbatterier, icke-alkaliska, i form av cylindriska celler (utom förbrukade)";"'27201100'";"Galvaniska element och batterier" "'27201125'";"Andra mangandioxidbatterier, icke-alkaliska (utom förbrukade och cylindriska celler)";"'27201100'";"Galvaniska element och batterier" "'27201130'";"Kvicksilverbatterier, engångsbatterier (utom förbrukade)";"'27201100'";"Galvaniska element och batterier" "'27201140'";"Silveroxidbatterier, engångsbatterier (utom förbrukade)";"'27201100'";"Galvaniska element och batterier" "'27201150'";"Litiumbatterier, engångsbatterier, i form av cylindriska celler (utom förbrukade)";"'27201100'";"Galvaniska element och batterier" "'27201155'";"Litiumbatterier, engångsbatterier, i form av knappceller (utom förbrukade)";"'27201100'";"Galvaniska element och batterier" "'27201160'";"Litiumbatterier, engångsbatterier (utom förbrukade, i form av cylindriska celler eller knappceller)";"'27201100'";"Galvaniska element och batterier" "'27201170'";"Zink-luftbatterier, engångsbatterier (utom förbrukade)";"'27201100'";"Galvaniska element och batterier" "'27201175'";"Zink-kol-torrbatteri med en spänning på minst 5,5 V och högst 6,5 V (utom förbrukade)";"'27201100'";"Galvaniska element och batterier" "'27201190'";"Andra elektriska batterier, engångsbatterier (utom förbrukade, zink-koll-torrbatterier med en spänning på minst 5,5 V och högst 6,5 V samt med mangandioxid, kvicksilveroxid, silveroxid, litium och zink-luft)";"'27201100'";"Galvaniska element och batterier" "'27201200'";"Delar till galvaniska element och batterier (utom batterikol, till uppladdningsbara batterier)";"'27201200'";"Delar till galvaniska element och batterier (utom batterikol, till uppladdningsbara batterier)" "'27202110'";"Blyackumulatorer, av den typ som används för att starta kolvmotorer (startbatterier), med flytande elektrolyt (utom förbrukade)";"'27202100'";"Blyackumulatorer som används som startbatterier för kolvmotorer" "'27202120'";"Blyackumulatorer, av den typ som används för att starta kolvmotorer (startbatterier), med annan elektrolyt än flytande (utom begagnade)";"'27202100'";"Blyackumulatorer som används som startbatterier för kolvmotorer" "'27202230'";"Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumulatorer, rektangulära eller icke-rektangulära (även kvadratiska) Andra blyackumulatorer än av den typ som används för att starta kolvmotorer Med flytande elektrolyt";"'27202200'";"Blyackumulatorer (utom startbatterier för kolvmotorer)" "'27202240'";"Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumulatorer, rektangulära eller icke-rektangulära (även kvadratiska) Andra blyackumulatorer än av den typ som används för att starta kolvmotorer Andra än sådana med flytande elektrolyt";"'27202200'";"Blyackumulatorer (utom startbatterier för kolvmotorer)" "'27202310'";"Nickel-kadmiumackumulatorer, hermetiskt tillslutna (utom förbrukade)";"'27202300'";"Nickelkadmium-, nickelmetallhydrid-, litiumjon-, litiumpolymer- och nickeljärnackumulatorer samt andra elektriska ackumulatorer" "'27202320'";"Nickel-kadmiumackumulatorer, icke hermetiskt tillslutna (utom förbrukade)";"'27202300'";"Nickelkadmium-, nickelmetallhydrid-, litiumjon-, litiumpolymer- och nickeljärnackumulatorer samt andra elektriska ackumulatorer" "'27202330'";"Nickel-järnackumulatorer (utom förbrukade)";"'27202300'";"Nickelkadmium-, nickelmetallhydrid-, litiumjon-, litiumpolymer- och nickeljärnackumulatorer samt andra elektriska ackumulatorer" "'27202340'";"Nickel-metallhydridackumulatorer (utom förbrukade)";"'27202300'";"Nickelkadmium-, nickelmetallhydrid-, litiumjon-, litiumpolymer- och nickeljärnackumulatorer samt andra elektriska ackumulatorer" "'27202350'";"Litiumjonackumulatorer (utom förbrukade)";"'27202300'";"Nickelkadmium-, nickelmetallhydrid-, litiumjon-, litiumpolymer- och nickeljärnackumulatorer samt andra elektriska ackumulatorer" "'27202395'";"Andra elektriska ackumulatorer";"'27202300'";"Nickelkadmium-, nickelmetallhydrid-, litiumjon-, litiumpolymer- och nickeljärnackumulatorer samt andra elektriska ackumulatorer" "'27202410'";"Delar till elektriska ackumulatorer: avskiljare.";"'27202400'";"Delar till elektriska ackumulatorer, även separatorer" "'27202420'";"Delar till elektriska ackumulatorer: andra än avskiljare";"'27202400'";"Delar till elektriska ackumulatorer, även separatorer" "'27311100'";"Optiska fiberkablar gjorda av separat mantlade fibrer, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar";"'27311100'";"Optiska fiberkablar gjorda av separat mantlade fibrer, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar" "'27311200'";"Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar (utom sådana som är gjorda av separat mantlade fibrer)";"'27311200'";"Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar (utom sådana som är gjorda av separat mantlade fibrer)" "'27321100'";"Lindningstråd för elektriskt bruk";"'27321100'";"Lindningstråd för elektriskt bruk" "'27321200'";"Isolerad koaxialkabel och elektriska andra koaxialledare för data- och kontrolländamål, med eller utan kopplingsanordningar";"'27321200'";"Isolerad koaxialkabel och elektriska andra koaxialledare för data- och kontrolländamål, med eller utan kopplingsanordningar" "'27321380'";"Andra elektriska ledare, för en spänning på högst 1 000 V, utan kopplingsanordningar";"'27321380'";"Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V, utan kopplingsanordningar" "'27321400'";"Isolerade elektriska ledare för en spänning på mer än 1 000 V (utom lindningstråd, koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare, tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg)";"'27321400'";"Isolerade elektriska ledare för en spänning av > 1000 V (utom lindningstråd, koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare, tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg)" "'27331100'";"Strömställare, för en driftspänning av <= 1 kV (inkl. tryckströmbrytare och vridströmbytare) (ej reläer)";"'27331100'";"Strömställare, för en driftspänning av <= 1 kV (inkl. tryckströmbrytare och vridströmbytare) (ej reläer)" "'27331200'";"Lamphållare för en driftspänning av <= 1 kV";"'27331200'";"Lamphållare för en driftspänning av <= 1 kV" "'27331310'";"Stickproppar och uttag för koaxialkablar, för en driftspänning av <= 1 kV";"'27331310'";"Stickproppar och uttag för koaxialkablar, för en driftspänning av <= 1 kV" "'27331330'";"Stickproppar och uttag för tryckta kretsar för en driftspänning av <= 1 kV";"'27331330'";"Stickproppar och uttag för tryckta kretsar för en driftspänning av <= 1 kV" "'27331350'";"Stickproppar och uttag för annat än koaxialkablar och tryckta kretsar för en driftspänning av <= 1 kV";"'27331350'";"Stickproppar och uttag för annat än koaxialkablar och tryckta kretsar för en driftspänning av <= 1 kV" "'27331360'";"Monteringsfärdiga element för elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 kV";"'27331360'";"Monteringsfärdiga element för elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 kV" "'27331370'";"Kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar för en driftspänning av <= 1 kV";"'27331370'";"Kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar för en driftspänning av <= 1 kV" "'27331380'";"Andra apparater för anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar för en driftspänning av högst 1 000 V";"'27331380'";"Andra apparater för anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar för en driftspänning av <= 1 000 V" "'27331410'";"Kabelkanaler för elektriska ledningar, av plast";"'27331410'";"Kabelkanaler för elektriska ledningar, av plast" "'27331430'";"Isolerdetaljer av plast, för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, med undantag för elektriska isolatorer";"'27331430'";"Isolerdetaljer av plast, för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt ändamål, med undantag för elektriska isolatorer" "'27401100'";"S.k. sealed beam lamp units";"'27401100'";"S.k. sealed beam lamp units" "'27401250'";"Volframhalogenlampor av sådana slag som används för motorcyklar eller andra motorfordon (utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus)";"'27401250'";"Volframhalogenlampor av sådana slag som används för motorcyklar eller andra motorfordon (utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus)" "'27401293'";"Volframhalogenlampor för en driftspänning av > 100 V (utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus), (för motorcyklar och andra motorfordon)";"'27401293'";"Volframhalogenlampor för en driftspänning av > 100 V (utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus), (för motorcyklar och andra motorfordon)" "'27401295'";"Volframhalogenlampor för en driftspänning av <= 100 V (utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus), (för motorcyklar och andra motorfordon)";"'27401295'";"Volframhalogenlampor för en driftspänning av <= 100 V (utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus), (för motorcyklar och andra motorfordon)" "'27401300'";"Glödlampor med en effekt av <= 200 W och för en spänning av > 100 V, inkl. reflektorlampor (utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus, volframhalogenlampor och s.k. sealed beam lamp unit)";"'27401300'";"Glödlampor med en effekt av <= 200 W och för en spänning av > 100 V, inkl. reflektorlampor (utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus, volframhalogenlampor och s.k. sealed beam lamp unit)" "'27401460'";"Glödlampor för motorcyklar eller andra motorfordon, exklusive s.k. sealed beam-lampor och volframhalogenlampor";"'27401460'";"Glödlampor för motorcyklar eller andra motorfordon, exklusive s.k. sealed beam-lampor och volframhalogenlampor" "'27401490'";"Glödlampor i.a.n.";"'27401490'";"Övriga glödlampor" "'27401510'";"Gasurladdningslampor, andra än sådana för ultraviolett ljus, fluorescenslampor med två socklar";"'27401510'";"Gasurladdningslampor, andra än sådana för ultraviolett ljus, fluorescenslampor med två socklar" "'27401530'";"Gasurladdningslampor, andra än sådana för ultraviolett ljus, fluorescenslampor";"'27401530'";"Gasurladdningslampor, andra än sådana för ultraviolett ljus, fluorescenslampor" "'27401550'";"Andra gasurladdningslampor (utom sådana för ultraviolett ljus)";"'27401550'";"Andra gasurladdningslampor (utom sådana för ultraviolett ljus)" "'27401570'";"Lampor för ultraviolett eller infrarött ljus, båglampor";"'27401570'";"Lampor för ultraviolett eller infrarött ljus, båglampor" "'27402100'";"Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer (utom för cyklar och motorfordon)";"'27402100'";"Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer (utom för cyklar och motorfordon)" "'27402200'";"Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor";"'27402200'";"Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor" "'27402300'";"Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska";"'27402300'";"Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska" "'27402400'";"Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d. (inkl. vägskyltar)";"'27402400'";"Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d. (inkl. vägskyltar)" "'27402500'";"Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor med undantag av sådana för belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder";"'27402500'";"Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor med undantag av sådana för belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder" "'27403010'";"Strålkastare, spotlights (även för scenbelysning, foto- eller filmstudior)";"'27403010'";"Strålkastare, spotlights (även för scenbelysning, foto- eller filmstudior)" "'27403030'";"Elektrisk belysningsutrustning och annan visuell signalutrustning för motorfordon (utom glödlampor eller gasurladdningslampor, s.k. sealed beam lamp units, lampor för ultraviolett eller infrarött ljus samt båglampor)";"'27403030'";"Elektrisk belysningsutrustning och annan visuell signalutrustning för motorfordon (utom glödlampor eller gasurladdningslampor, s.k. sealed beam lamp units, lampor för ultraviolett eller infrarött ljus samt båglampor)" "'27403090'";"Elektriska belysningsartiklar, av plast och andra material, av ett slag som används till glödlampor och lysrör, inkl. julgransbelysningar och LED-lampor";"'27403090'";"Elektriska belysningsartiklar, av plast och andra material, av ett slag som används till glödlampor och lysrör, inkl. julgransbelysningar och LED-lampor" "'27404100'";"Delar till elektriska glödlampor och gasurladdningslampor (inkl. s.k. sealed beam lamp units, lampor för ultraviolett eller infrarött ljus, båglampor)";"'27404100'";"Delar till elektriska glödlampor och gasurladdningslampor (inkl. s.k. sealed beam lamp units, lampor för ultraviolett eller infrarött ljus, båglampor)" "'27404230'";"Delar till bärbara elektriska lampor med torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer (utom för cyklar och motorfordon)";"'27404230'";"Delar till bärbara elektriska lampor med torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer (utom för cyklar och motorfordon)" "'27404250'";"Delar (ej av glas eller plast) till belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., i.a.n.";"'27404250'";"Delar (ej av glas eller plast) till belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'27511110'";"Kombinerade kyl- och frysskåp med separata dörrar";"'27511110'";"Kombinerade kyl- och frysskåp med separata dörrar" "'27511133'";"Kylskåp av hushållstyp (inkl. Kompressionskylskåp, elektriskt absorbtionskylskåp), (utom av inbyggnadsmodell)";"'27511133'";"Kylskåp av hushållstyp (inkl. Kompressionskylskåp, elektriskt absorbtionskylskåp), (utom av inbyggnadsmodell)" "'27511135'";"Kompressionskylskåp av inbyggnadsmodell";"'27511135'";"Kompressionskylskåp av inbyggnadsmodell" "'27511150'";"Frysboxar med en rymd av <= 800 l";"'27511150'";"Frysboxar med en rymd av <= 800 l" "'27511170'";"Frysskåp med en rymd av <= 900 l";"'27511170'";"Frysskåp med en rymd av <= 900 l" "'27511200'";"Diskmaskiner av hushållstyp";"'27511200'";"Diskmaskiner av hushållstyp" "'27511300'";"Vattentvättmaskiner och torkmaskiner för hushållsbruk";"'27511300'";"Vattentvättmaskiner och torkmaskiner för hushållsbruk" "'27511400'";"Filtar med elektrisk uppvärmning";"'27511400'";"Filtar med elektrisk uppvärmning" "'27511530'";"Bords-, golv-, vägg- eller fönsterfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av <= 125 W";"'27511530'";"Bords-, golv-, vägg- eller fönsterfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av <= 125 W" "'27511580'";"Ventilations- eller cirkulationskåpor med fläkt, med en horisontell sidlängd av <= 120 cm";"'27511580'";"Ventilations- eller cirkulationskåpor med fläkt, med en horisontell sidlängd av <= 120 cm" "'27512123'";"Dammsugare med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <= 1 500 W och en kapacitet (hos dammpåse eller annan behållare) av högst 20 l";"'27512123'";"Dammsugare med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <= 1 500 W och en kapacitet (hos dammpåse eller annan behållare) av högst 20 l" "'27512125'";"Andra dammsugare med inbyggd elektrisk motor";"'27512125'";"Andra dammsugare med inbyggd elektrisk motor" "'27512170'";"Maskiner för malning eller blandning av livsmedel samt frukt- eller köksväxtsaftpressar, elektriska";"'27512170'";"Maskiner för malning eller blandning av livsmedel samt frukt- eller köksväxtsaftpressar, elektriska" "'27512190'";"Andra elektromekaniska hushållsapparater";"'27512190'";"Andra elektromekaniska hushållsapparater" "'27512200'";"Rakapparater, hårborttagningsapparater och hårklippningsapparater med inbyggd elektrisk motor";"'27512200'";"Rakapparater, hårborttagningsapparater och hårklippningsapparater med inbyggd elektrisk motor" "'27512310'";"Elektriska hårtorkar";"'27512310'";"Elektriska hårtorkar" "'27512330'";"Elektriska värmeapparater för hårbehandling, inkl. locktänger, ej hårtorkar";"'27512330'";"Elektriska värmeappater för hårbehandling, inkl. locktänger, ej hårtorkar" "'27512350'";"Elektriska värmeapparater för handtorkning";"'27512350'";"Elektriska värmeapparater för handtorkning" "'27512370'";"Elektriska stryk- och pressjärn";"'27512370'";"Elektriska stryk- och pressjärn" "'27512410'";"Dammsugare, inkl. torr- och våtdammsugare (ej med inbyggd elektrisk motor)";"'27512410'";"Dammsugare, inkl. torr- och våtdammsugare (ej med inbyggd elektrisk motor)" "'27512430'";"Elektriska kaffe- eller tebryggare";"'27512430'";"Elektriska kaffe- eller tebryggare" "'27512450'";"Elektriska brödrostar, inkl. bordsugnar för att rosta bröd, potatis och andra mindre livsmedel";"'27512450'";"Elektriska brödrostar, inkl. bordsugnar för att rosta bröd, potatis och andra mindre livsmedel" "'27512490'";"Elektriska värmeapparater, för hushållsbruk (utom för hårbehandling eller för torkning av händerna, för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken, varmvattenberedare och doppvärmare, stryk- och pressjärn, mikrovågsugnar, ugnar, spisar och kokplattor (kompletta), grillar och rostar, kaffe- och tebryggare samt brödrostar)";"'27512490'";"Elektriska värmeapparater, för hushållsbruk (utom för hårbehandling eller för torkning av händerna, för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken, varmvattenberedare och doppvärmare, stryk- och pressjärn, mikrovågsugnar, ugnar, spisar och kokplattor (kompletta), grillar och rostar, kaffe- och tebryggare samt brödrostar)" "'27512530'";"Genomströmningsvarmvattenberedare";"'27512530'";"Genomströmningsvarmvattenberedare" "'27512560'";"Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare (exkl. genomströmningsvarmvattenberedare)";"'27512560'";"Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare (exkl. genomströmningsvarmvattenberedare)" "'27512630'";"Elektriska radiatorer för värmelagring";"'27512630'";"Elektriska radiatorer för värmelagring" "'27512650'";"Elektriska radiatorer, konvektionsapparater och elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken med inbyggd fläkt";"'27512650'";"Elektriska radiatorer, konvektionsapparater och elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken med inbyggd fläkt" "'27512690'";"Andra elektriska apparater för rumsuppvärmning eller uppvärmning av marken";"'27512690'";"Andra elektriska apparater för rumsuppvärmning eller uppvärmning av marken" "'27512700'";"Mikrovågsugnar för hushållsbruk";"'27512700'";"Mikrovågsugnar för hushållsbruk" "'27512810'";"Spisar för hushållsbruk (omfattande >= en ugn och en häll), inkl. sådana som kombinerar el och gas";"'27512810'";"Spisar för hushållsbruk (omfattande >= en ugn och en häll), inkl. sådana som kombinerar el och gas" "'27512830'";"Elektriska kokplattor och hällar för hushållsbruk";"'27512830'";"Elektriska kokplattor och hällar för hushållsbruk" "'27512850'";"Elektriska grillar och rostar för hushållsbruk";"'27512850'";"Elektriska grillar och rostar för hushållsbruk" "'27512870'";"Elektriska ugnar för inbyggnad, för hushållsbruk";"'27512870'";"Elektriska ugnar för inbyggnad, för hushållsbruk" "'27512890'";"Elektriska ugnar, ej för inbyggnad, ej mikrovågsugnar, för hushållsbruk";"'27512890'";"Elektriska ugnar, ej för inbyggnad, ej mikrovågsugnar, för hushållsbruk" "'27512900'";"Elektriska värmemotstånd, ej av kol";"'27512900'";"Elektriska värmemotstånd, ej av kol" "'27513010'";"Delar till dammsugare";"'27513010'";"Delar till dammsugare" "'27513030'";"Delar till elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor (utom delar till dammsugare)";"'27513030'";"Delar till elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor (utom delar till dammsugare)" "'27513050'";"Delar till rakapparater och hårklippningsmaskiner med inbyggd elektrisk motor";"'27513050'";"Delar till rakapparater och hårklippningsmaskiner med inbyggd elektrisk motor" "'27513070'";"Delar till elektriska apparater enligt HS 8516";"'27513070'";"Delar till elektriska apparater enligt HS 85.16" "'27521113'";"Hushållsapparater av järn eller stål för matlagning samt tallriksvärmare för gas med ugn inkl. värmeledningsspisar, separata ugnar för både gas och annat bränsle";"'27521113'";"Hushållsapparater av järn eller stål för matlagning samt tallriksvärmare för gas med ugn inkl. värmeledningsspisar, separata ugnar för både gas och annat bränsle" "'27521115'";"Hushållsapparater av järn eller stål för matlagning samt tallriksvärmare för gas, inkl. värmeledningsspisar, för både gas och annat bränsle, utan ugn";"'27521115'";"Hushållsapparater av järn eller stål för matlagning samt tallriksvärmare för gas, inkl. värmeledningsspisar, för både gas och annat bränsle, utan ugn" "'27521190'";"Andra icke-elektriska hushållsapparater för matlagning samt tallriksvärmare, av järn, stål eller koppar";"'27521190'";"Andra icke-elektriska hushållsapparater för matlagning samt tallriksvärmare, av järn, stål eller koppar" "'27521234'";"Hushållsapparater av järn eller stål för gas eller för både gas och annat bränsle som värmeelement (exkl. apparater för matlagning och tallriksvärmare)";"'27521234'";"Hushållsapparater av järn eller stål för gas eller för både gas och annat bränsle som värmeelement (exkl. apparater för matlagning och tallriksvärmare)" "'27521250'";"Hushållsapparater av järn eller stål för flytande bränsle som värmeelement (inkl. apparater för mottagning och tallriksvärmare)";"'27521250'";"Hushållsapparater av järn eller stål för flytande bränsle som värmeelement (inkl. apparater för mottagning och tallriksvärmare)" "'27521270'";"Apparater av järn eller stål för hushållsbruk, med fast bränsle som värmeelement (inkl. apparater för mottagning och tallriksvärmare)";"'27521270'";"Apparater av järn eller stål för hushållsbruk, med fast bränsle som värmeelement (inkl. apparater för mottagning och tallriksvärmare)" "'27521300'";"Varmluftsgeneratorer eller varmluftsfördelare, i.a.n., av järn eller stål, Icke-elektriska";"'27521300'";"Diverse icke-elektriska varmluftsgeneratorer eller varmluftsfördelare, av järn eller stål" "'27521400'";"Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska";"'27521400'";"Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska" "'27522000'";"Delar, av järn eller stål, till kaminer, spisar, tallriksvärmare och liknande icke elektriska apparater för hushållsbruk";"'27522000'";"Delar, av järn eller stål, till kaminer, spisar, tallriksvärmare och liknande icke elektriska apparater för hushållsbruk" "'27901150'";"Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål, antennförstärkare och andra elektriska maskiner och apparater, med självständiga arbetsuppgifter, i.a.n. i HS 85 (utom ackumulatorladdare, solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning)";"'27901150'";"Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål, antennförstärkare och andra elektriska maskiner och apparater, med självständiga arbetsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i HS 85 (utom ackumulatorladdare, solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning)" "'27901230'";"Elektriska isolatorer (utom av glas och keramik)";"'27901230'";"Elektriska isolatorer, undantaget dem av glas och keramik" "'27901280'";"Isolerdetaljer med undantag av isolatorer, för elektriska ändamål, ej av keramik och plast; elektriska isolatorer samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial";"'27901280'";"Isolerdetaljer med undantag av isolatorer, för elektriska ändamål, ej av keramik och plast; elektriska isolatorer samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial" "'27901330'";"Kolelektroder av sådana slag som används i ugnar";"'27901330'";"Kolelektroder av sådana slag som används i ugnar" "'27901350'";"Kolelektroder, utom sådana som används i ugnar";"'27901350'";"Kolelektroder, utom sådana som används i ugnar" "'27901370'";"Kolborstar";"'27901370'";"Kolborstar" "'27901390'";"Artiklar av grafit eller annan kol för elektriskt ändamål (utom kolelektroder och kolborstar)";"'27901390'";"Artiklar av grafit eller annan kol för elektriskt ändamål (utom kolelektroder och kolborstar)" "'27902020'";"Signaltablåer med flytande kristaller (LCD)";"'27902020'";"Signaltablåer med flytande kristaller (LCD)" "'27902050'";"Signaltablåer med flytande kristaller med lysdioder (LED)";"'27902050'";"Signaltablåer med flytande kristaller med lysdioder (LED)" "'27902080'";"Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella, i.a.n.";"'27902080'";"Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'27903109'";"Elektriska lödkolvar och lödpistoler";"'27903109'";"Elektriska lödkolvar och lödpistoler" "'27903118'";"Elektriska maskiner för lödning utom lödkolvar eller lödpistoler";"'27903118'";"Elektriska maskiner för lödning utom lödkolvar eller lödpistoler" "'27903145'";"Elektriska maskiner och apparater för motståndssvetsning av metall";"'27903145'";"Elektriska maskiner och apparater för motståndssvetsning av metall" "'27903154'";"Hel- eller halvautomatiska maskiner och apparater för bågsvetsning (inbegripet svetsning med plasmaljusbåge) av metall";"'27903154'";"Hel- eller halvautomatiska maskiner och apparater för bågsvetsning (inbegripet svetsning med plasmaljusbåge) av metall" "'27903163'";"Andra maskiner och apparater för manuell svetsning av belagda elektroder";"'27903163'";"Andra maskiner och apparater för manuell svetsning av belagda elektroder" "'27903172'";"Andra maskiner och apparater för bågsvetsning";"'27903172'";"Andra maskiner och apparater för bågsvetsning" "'27903181'";"Elektriska maskiner och apparater för lödning eller svetsning av metaller, i.a.n.";"'27903181'";"Övriga elektriska maskiner och apparater för lödning eller svetsning av metaller" "'27903191'";"Elektriska maskiner och apparater för svetsning av material av termoplast (exkl. trådförbindare av det slag som används vid tillverkning av halvledarkomponenter)";"'27903191'";"Elektriska maskiner och apparater för svetsning av material av termoplast (exkl. trådförbindare av det slag som används vid tillverkning av halvledarkomponenter)" "'27903200'";"Delar till maskiner och apparater enligt HS 8515";"'27903200'";"Delar till maskiner och apparater enligt HS 85.15" "'27903330'";"Delar till elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvagnar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält";"'27903330'";"Delar till elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvagnar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält" "'27903350'";"Delar till apparater enligt HS 8531";"'27903350'";"Delar till apparater enligt HS 85.31" "'27903370'";"Delar till elektriska maskiner och apparater med självständig funktion, i.a.n.";"'27903370'";"Övriga delar till elektriska maskiner och apparater med självständig funktion" "'27903390'";"Elektriska delar till maskiner och apparater, i.a.n.";"'27903390'";"Övriga elektriska delar till maskiner och apparater" "'27904130'";"Likriktare (utom av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav)";"'27904130'";"Likriktare (utom av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav)" "'27904140'";"Generatorer för telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav";"'27904140'";"Generatorer för telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav" "'27904153'";"Växelriktare med en normaleffekt av högst 7,5 kVa";"'27904153'";"Växelriktare med en normaleffekt av högst 7,5 kVa" "'27904155'";"Växelriktare med en normaleffekt av mer än 7,5 kVa";"'27904155'";"Växelriktare med en normaleffekt av mer än 7,5 kVa" "'27904170'";"Statiska omformare (utom polykristallina halvledare, omformare särskilt utformade för svetsning, utan svetsutrustning, ackumulatorladdare, likriktare, växelriktare)";"'27904170'";"Statiska omformare (utom polykristallina halvledare, omformare särskilt utformade för svetsning, utan svetsutrustning, ackumulatorladdare, likriktare, växelriktare)" "'27904190'";"Delar till statiska omformare, i.a.n. (utom sammansatta elektroniska komponenter av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav)";"'27904190'";"Delar till statiska omformare (utom sammansatta elektroniska komponenter av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'27904200'";"Bränsleceller";"'27904200'";"Bränsleceller" "'27904300'";"Stötvågsfilter, för en driftspänning av mer än 1 kV";"'27904300'";"Stötvågsfilter, för en driftspänning av mer än 1 kV" "'27904400'";"Apparatkablar, förlängningssladdar och andra elektriska anslutningssladdar, för en driftspänning av mer än 1 kV, med isolerad tråd och anslutningsdon";"'27904400'";"Apparatkablar, förlängningssladdar och andra elektriska anslutningssladdar, för en driftspänning av mer än 1 kV, med isolerad tråd och anslutningsdon" "'27904510'";"Partikelacceleratorer";"'27904510'";"Partikelacceleratorer" "'27904530'";"Signalgeneratorer";"'27904530'";"Signalgeneratorer" "'27904550'";"Elektromagnetiska kopplingar och bromsar (utom mekaniska, hydrauliska eller pneumatiska bromsar som styrs av elektromagnetiska anordningar)";"'27904550'";"Elektromagnetiska kopplingar och bromsar (utom mekaniska, hydrauliska eller pneumatiska bromsar som styrs av elektromagnetiska anordningar)" "'27904560'";"Elektromagneter och elektromagnetiska lyftdon samt delar till sådana (utom för medicinskt bruk); magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmagnetiska uppspänningsanordningar samt delar till sådana, i.a.n.";"'27904560'";"Elektromagneter och elektromagnetiska lyftdon samt delar till sådana (utom för medicinskt bruk); magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmagnetiska uppspänningsanordningar samt delar till sådana, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'27904570'";"Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning";"'27904570'";"Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning" "'27905100'";"Fasta kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz och som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar";"'27905100'";"Fasta kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz och som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar" "'27905220'";"Fasta kondensatorer, elektriska, tantalkondensatorer, elektrolytkondensatorer med aluminium (utom faskompensatorer)";"'27905220'";"Fasta kondensatorer, elektriska, tantalkondensatorer, elektrolytkondensatorer med aluminium (utom faskompensatorer)" "'27905240'";"Andra fasta kondensatorer, elektriska, i.a.n.";"'27905240'";"Övriga fasta kondensatorer, elektriska" "'27905300'";"Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer";"'27905300'";"Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer" "'27906035'";"Fasta elektriska motstånd för en effekt av <= 20 W (utom värmemotstånd och fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp)";"'27906035'";"Fasta elektriska motstånd för en effekt av <= 20 W (utom värmemotstånd och fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp)" "'27906037'";"Fasta elektriska motstånd för en effekt av > 20 W (utom värmemotstånd och fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp)";"'27906037'";"Fasta elektriska motstånd för en effekt av > 20 W (utom värmemotstånd och fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp)" "'27906055'";"Trådlindade variabla motstånd, för en effekt av <= 20 W";"'27906055'";"Trådlindade variabla motstånd, för en effekt av <= 20 W" "'27906057'";"Trådlindade variabla motstånd, för en effekt av > 20 W";"'27906057'";"Trådlindade variabla motstånd, för en effekt av > 20 W" "'27906080'";"Fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp (utom värmemotstånd); variabla motstånd, inkl. reostater och potentiometrar (utom trådlindade variabla motstånd samt värmemotstånd)";"'27906080'";"Fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp (utom värmemotstånd); variabla motstånd, inkl. reostater och potentiometrar (utom trådlindade variabla motstånd samt värmemotstånd)" "'27907010'";"Elektriska signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar eller spårvägar";"'27907010'";"Elektriska signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar eller spårvägar" "'27907030'";"Elektriska signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för vägar, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält";"'27907030'";"Elektriska signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för vägar, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält" "'27908100'";"Delar till elektriska kondensatorer, fasta eller variabla";"'27908100'";"Delar till elektriska kondensatorer, fasta eller variabla" "'27908200'";"Delar till elektriska motstånd inkl. reostater och potentiometrar (utom värmemotstånd)";"'27908200'";"Delar till elektriska motstånd inkl. reostater och potentiometrar (utom värmemotstånd)" "'28111100'";"Utombordsmotorer för fartygsdrift";"'28111100'";"Utombordsmotorer för fartygsdrift" "'28111200'";"Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, för fartygsdrift (utom utombordsmotorer) och för annan användning (utom motorer till luftfartyg och motorer till fordon enligt KN-kapitel 87)";"'28111200'";"Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, för fartygsdrift (utom utombordsmotorer) och för annan användning (utom motorer till luftfartyg och motorer till fordon enligt KN-kapitel 87)" "'28111310'";"Förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul";"'29101300'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel/semidieselmotorer) för fordon (utom för rullande järn- och spårvägsmateriel)" "'28111311'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för fartygsdrift, med en effekt av <= 200 kW";"'28111311'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för fartygsdrift, med en effekt av <= 200 kW" "'28111315'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för fartygsdrift, med en effekt av > 200 kW men <= 1 000 kW";"'28111315'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för fartygsdrift, med en effekt av > 200 kW men <= 1 000 kW" "'28111319'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för fartygsdrift, med en effekt av > 1 000 kW";"'28111319'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för fartygsdrift, med en effekt av > 1 000 kW" "'28111320'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för spårfordon";"'28111320'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för spårfordon" "'28111331'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av <= 15 kW";"'28111331'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av <= 15 kW" "'28111333'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 15 men <= 30 kW";"'28111333'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 15 men <= 30 kW" "'28111335'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 30 men <= 50 kW";"'28111335'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 30 men <= 50 kW" "'28111337'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 50 men <= 100 kW";"'28111337'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 50 men <= 100 kW" "'28111353'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 100 men <= 200 kW";"'28111353'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 100 men <= 200 kW" "'28111355'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 200 men <= 300 kW";"'28111355'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 200 men <= 300 kW" "'28111357'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 300 men <=500 kW";"'28111357'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 300 men <=500 kW" "'28111373'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 500 men <= 1 000 kW";"'28111373'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 500 men <= 1 000 kW" "'28111375'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 1 000 kW";"'28111375'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för industriellt bruk, med en effekt av > 1 000 kW" "'28112160'";"Ångturbiner";"'28112160'";"Ångturbiner" "'28112200'";"Hydrauliska turbiner och vattenhjul";"'28112200'";"Hydrauliska turbiner och vattenhjul" "'28112300'";"Gasturbinmotorer, ej turbojet- eller turbopropmotorer";"'28112300'";"Gasturbinmotorer, ej turbojet- eller turbopropmotorer" "'28112400'";"Generatoraggregat avsedda för vindkraft";"'28112400'";"Generatoraggregat avsedda för vindkraft" "'28113100'";"Delar till ångturbiner";"'28113100'";"Delar till ångturbiner" "'28113200'";"Delar, inkl. regulatorer, till hydrauliska turbiner och vattenhjul";"'28113200'";"Delar, inkl. regulatorer, till hydrauliska turbiner och vattenhjul" "'28113300'";"Delar till gasturbiner utom till turbojet- eller turbopropmotorer";"'28113300'";"Delar till gasturbiner utom till turbojet- eller turbopropmotorer" "'28114100'";"Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning (exkl. flygplansmotorer)";"'28114100'";"Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning (exkl. flygplansmotorer)" "'28114200'";"Delar till förbränningskolvmotorer med kompressionständning";"'28114200'";"Delar till förbränningskolvmotorer med kompressionständning" "'28121130'";"Hydrauliska cylindrar";"'28121130'";"Hydrauliska cylindrar" "'28121180'";"Tryckluftsmotorer, linjärt arbetande (inkl. cylindrar)";"'28121180'";"Tryckluftsmotorer, linjärt arbetande (inkl. cylindrar)" "'28121200'";"Roterande hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer";"'28121200'";"Roterande hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer" "'28121320'";"Hydrauliska kolvpumpar";"'28121320'";"Hydrauliska kolvpumpar" "'28121350'";"Hydrauliska kugghjulspumpar";"'28121350'";"Hydrauliska kugghjulspumpar" "'28121380'";"Hydrauliska vingpumpar";"'28121380'";"Hydrauliska vingpumpar" "'28121420'";"Reducerventiler med filter eller smörjanordningar";"'28121420'";"Reducerventiler med filter eller smörjanordningar" "'28121450'";"Ventiler för kontroll av oljehydrauliska transmissioner";"'28121450'";"Ventiler för kontroll av oljehydrauliska transmissioner" "'28121480'";"Ventiler för kontroll av pneumatiska transmissioner";"'28121480'";"Ventiler för kontroll av pneumatiska transmissioner" "'28121530'";"Hydrauliska kolv- eller membranpumpar";"'28121530'";"Hydrauliska kolv- eller membranpumpar" "'28121580'";"Hydrauliska roterande förträngningspumpar";"'28121580'";"Hydrauliska roterande förträngningspumpar" "'28121630'";"Hydrauliska system med cylindrar som ställdon";"'28121630'";"Hydrauliska system med cylindrar som ställdon" "'28121680'";"Hydrauliska system med andra ställdon än cylindrar";"'28121680'";"Hydrauliska system med andra ställdon än cylindrar" "'28122000'";"Delar till hydraulik- och pneumatikprodukter";"'28122000'";"Delar till hydraulik- och pneumatikprodukter" "'28131105'";"Bränsle- eller smörjmedelspumpar, försedda med eller avsedda att förses med mätanordning, av sådana slag som används på bensinstationer eller i garage";"'28131105'";"Bränsle- eller smörjmedelspumpar, försedda med eller avsedda att förses med mätanordning, av sådana slag som används på bensinstationer eller i garage" "'28131125'";"Vätskepumpar, försedda med eller avsedda att förses med mätanordning (utom bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som används på bensinstationer eller i garage)";"'28131125'";"Vätskepumpar, försedda med eller avsedda att förses med mätanordning (utom bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som används på bensinstationer eller i garage)" "'28131145'";"Handpumpar för vätskor, utom pumpar försedda med eller avsedda att förses med mätanordning";"'28131145'";"Handpumpar för vätskor, utom pumpar försedda med eller avsedda att förses med mätanordning" "'28131165'";"Bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer";"'28131165'";"Bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbränningskolvmotorer" "'28131185'";"Betongpumpar";"'28131185'";"Betongpumpar" "'28131220'";"Kolv- eller membranpumpar, doseringspumpar";"'28131220'";"Kolv- eller membranpumpar, doseringspumpar" "'28131250'";"Raka kolvpumpar";"'28131250'";"Raka kolvpumpar" "'28131280'";"Membranpumpar";"'28131280'";"Membranpumpar" "'28131320'";"Roterande förbränningspumpar, kugghjulspumpar";"'28131320'";"Roterande förbränningspumpar, kugghjulspumpar" "'28131340'";"Roterande förträngningspumpar, vingpumpar";"'28131340'";"Roterande förträngningspumpar, vingpumpar" "'28131360'";"Roterande förträngningspumpar, skruvpumpar";"'28131360'";"Roterande förträngningspumpar, skruvpumpar" "'28131380'";"Roterande förträngningspumpar, (inkl. peristaltiska pumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar) (utom hydrauliska enheter, kugghjulspumpar, vingpumpar, skruvpumpar)";"'28131380'";"Roterande förträngningspumpar, (inkl. peristaltiska pumpar, lobrotorpumpar och excenterskruvpumpar) (utom hydrauliska enheter, kugghjulspumpar, vingpumpar, skruvpumpar)" "'28131413'";"Centrifugalpumpar för länsning och avloppsvatten, enstegs, dränkbara";"'28131413'";"Centrifugalpumpar för länsning och avloppsvatten, enstegs, dränkbara" "'28131415'";"Centrifugalpumpar, flerstegs, dränkbara";"'28131415'";"Centrifugalpumpar, flerstegs, dränkbara" "'28131417'";"Cirkulationspumpar utan axeltätning för centralvärme- och varmvattenanläggningar";"'28131417'";"Cirkulationspumpar utan axeltätning för centralvärme- och varmvattenanläggningar" "'28131420'";"Centrifugalpumpar med utloppsanslutning <= 15 mm i diameter";"'28131420'";"Centrifugalpumpar med utloppsanslutning <= 15 mm i diameter" "'28131430'";"Kanalhjuls- och sidokanalpumpar, periferipumpar och regenerativa pumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm";"'28131430'";"Kanalhjuls- och sidokanalpumpar, periferipumpar och regenerativa pumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm" "'28131451'";"Hopbyggda enstegs enkelsugande centrifugalpumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm";"'28131451'";"Hopbyggda enstegs enkelsugande centrifugalpumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm" "'28131453'";"Ej hopbyggda enstegs enkelsugande centrifugalpumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm";"'28131453'";"Ej hopbyggda enstegs enkelsugande centrifugalpumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm" "'28131455'";"Enstegs dubbelsugande centrifugalpumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm";"'28131455'";"Enstegs dubbelsugande centrifugalpumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm" "'28131460'";"Flerstegs centrifugalpumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm (inkl. automatiska sugpumpar)";"'28131460'";"Flerstegs centrifugalpumpar med en utloppsdiameter av > 15 mm (inkl. automatiska sugpumpar)" "'28131471'";"Enhjuliga centrifugalpumpar med axial- eller halvaxialhjul";"'28131471'";"Enhjuliga centrifugalpumpar med axial- eller halvaxialhjul" "'28131475'";"Flerhjuliga centrifugalpumpar med axial- eller halvaxialhjul";"'28131475'";"Flerhjuliga centrifugalpumpar med axial- eller halvaxialhjul" "'28131480'";"Andra vätskepumpar, samt vätskeelevatorer";"'28131480'";"Andra vätskepumpar, samt vätskeelevatorer" "'28132170'";"Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylarpumpar och Rootsvakuumpumpar, diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar";"'28132170'";"Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylarpumpar och Rootsvakuumpumpar, diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar" "'28132190'";"Vakuumpumpar av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av halvledare eller flata bildskärmar; vätskeringspumpar";"'28132190'";"Vakuumpumpar av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av halvledare eller flata bildskärmar; vätskeringspumpar" "'28132200'";"Hand- eller fotdrivna luftpumpar";"'28132200'";"Hand- eller fotdrivna luftpumpar" "'28132300'";"Kompressorer för kyl- eller frysutrustning";"'28132300'";"Kompressorer för kyl- eller frysutrustning" "'28132400'";"Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas";"'28132400'";"Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede avsett att dragas" "'28132530'";"Enstegs turbokompressorer";"'28132530'";"Enstegs turbokompressorer" "'28132550'";"Flerstegs turbokompressorer";"'28132550'";"Flerstegs turbokompressorer" "'28132630'";"Kolvkompressorer med ett övertryck på högst 15 bar och med en kapacitet på högst 60 m³ per timme";"'28132630'";"Kolvkompressorer med ett övertryck av <= 15 bar och med en kapacitet av <= 60 kubikmeter per timme" "'28132650'";"Kolvkompressorer med ett övertryck på högst 15 bar och med en kapacitet på mer än 60 m³ per timme";"'28132650'";"Kolvkompressorer med ett övertryck av <= 15 bar och med en kapacitet av > 60 kubikmeter per timme" "'28132670'";"Kolvkompressorer med ett övertryck på mer än 15 bar och med en kapacitet på högst 120 m³ per timme";"'28132670'";"Kolvkompressorer med ett övertryck av > 15 bar och med en kapacitet av <= 120 kubikmeter per timme" "'28132690'";"Kolvkompressorer med ett övertryck på mer än 15 bar och med en kapacitet på mer än 120 m³ per timme";"'28132690'";"Kolvkompressorer med ett övertryck av > 15 bar och med en kapacitet av > 120 kubikmeter per timme" "'28132730'";"Enaxlade rotationskompressorer";"'28132730'";"Enaxlade rotationskompressorer" "'28132753'";"Fleraxlade skruvkompressorer";"'28132753'";"Fleraxlade skruvkompressorer" "'28132755'";"Fleraxlade rotationskompressorer (utom skruvkompressorer)";"'28132755'";"Fleraxlade rotationskompressorer (utom skruvkompressorer)" "'28132800'";"Luftpumpar samt ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även med filter, med en horisontell sidlängd av > 120 cm för den längsta sidan (utom vakuumpumpar, hand- eller fotdrivna luftpumpar samt kompressorer)";"'28132800'";"Luftpumpar samt ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även med filter, med en horisontell sidlängd av > 120 cm för den längsta sidan (utom vakuumpumpar, hand- eller fotdrivna luftpumpar samt kompressorer)" "'28133100'";"Delar till vätskepumpar och vätskeelevatorer";"'28133100'";"Delar till vätskepumpar och vätskeelevatorer" "'28133200'";"Delar till luft- eller vakuumpumpar, luft- eller gaskompressorer, fläktar eller ventilations- eller cirkulationskåpor";"'28133200'";"Delar till luft- eller vakuumpumpar, luft- eller gaskompressorer, fläktar eller ventilations- eller cirkulationskåpor" "'28141120'";"Reducerventiler, av gjutet järn eller stål, för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., ej kombinerade med filter eller smörjapparater";"'28141120'";"Reducerventiler, av gjutet järn eller stål, för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., ej kombinerade med filter eller smörjapparater" "'28141140'";"Reducerventiler, för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., ej av gjutet järn eller stål, ej kombinerade med filter eller smörjapparater";"'28141140'";"Reducerventiler, för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., ej av gjutet järn eller stål, ej kombinerade med filter eller smörjapparater" "'28141160'";"Backventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d.";"'28141160'";"Backventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d." "'28141170'";"Ventiler för pneumatiska däck och slangar";"'28141170'";"Ventiler för pneumatiska däck och slangar" "'28141180'";"Säkerhetsventiler och avlastningsventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d.";"'28141180'";"Säkerhetsventiler och avlastningsventiler för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d." "'28141233'";"Blandningsventiler för kranar och annan sanitetsutrustning, utom reducerventiler eller ventiler för oleohydrauliska eller pneumatiska transmissioner, back eller säkerhetsventiler";"'28141233'";"Blandningsventiler för kranar och annan sanitetsutrustning, utom reducerventiler eller ventiler för oleohydrauliska eller pneumatiska transmissioner, back eller säkerhetsventiler" "'28141235'";"Kranar, ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning, utom reducerventiler eller ventiler för oleohydrauliska eller pneumatiska transmissioner, back eller säkerhetsventiler, blandningsventiler";"'28141235'";"Kranar, ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning, utom reducerventiler eller ventiler för oleohydrauliska eller pneumatiska transmissioner, back eller säkerhetsventiler, blandningsventiler" "'28141253'";"Termostatventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar";"'28141253'";"Termostatventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar" "'28141255'";"Ventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar (utom termostatventiler)";"'28141255'";"Ventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar (utom termostatventiler)" "'28141313'";"Temperaturregulatorer (utom termostatventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar)";"'28141313'";"Temperaturregulatorer (utom termostatventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar)" "'28141315'";"Processregleringsventiler utan temperaturregulatorer för rörledningar, ångpannor, tankar e.d., utom reducerventiler eller ventiler för oleohydrauliska eller pneumatiska transmissioner, back eller säkerhetsventiler";"'28141315'";"Processregleringsventiler utan temperaturregulatorer för rörledningar, ångpannor, tankar e.d., utom reducerventiler eller ventiler för oleohydrauliska eller pneumatiska transmissioner, back eller säkerhetsventiler" "'28141333'";"Slidventiler av gjutjärn";"'28141333'";"Slidventiler av gjutjärn" "'28141335'";"Slidventiler av stål";"'28141335'";"Slidventiler av stål" "'28141337'";"Andra slidventiler, ej av gjutjärn eller stål";"'28141337'";"Andra slidventiler, ej av gjutjärn eller stål" "'28141353'";"Sätesventiler av gjutjärn";"'28141353'";"Sätesventiler av gjutjärn" "'28141355'";"Sätesventiler av stål";"'28141355'";"Sätesventiler av stål" "'28141357'";"Andra sätesventiler, ej av gjutjärn eller stål";"'28141357'";"Andra sätesventiler, ej av gjutjärn eller stål" "'28141373'";"Kulventiler och kikventiler";"'28141373'";"Kulventiler och kikventiler" "'28141375'";"Spjällventiler";"'28141375'";"Spjällventiler" "'28141377'";"Membranventiler";"'28141377'";"Membranventiler" "'28141380'";"Andra anordningar";"'28141380'";"Andra anordningar" "'28142000'";"Delar till kranar, ventiler m.m. för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d. (inbegripet reducerventiler och termostatreglerade ventiler)";"'28142000'";"Delar till kranar, ventiler m.m. för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d. (inbegripet reducerventiler och termostatreglerade ventiler)" "'28151030'";"Kullager";"'28151030'";"Kullager" "'28151053'";"Koniska rullager, inbegripet koniska rullar monterade i hållare";"'28151053'";"Koniska rullager, inbegripet koniska rullar monterade i hållare" "'28151055'";"Sfäriska rullager";"'28151055'";"Sfäriska rullager" "'28151057'";"Cylindriska rullager, ej nållager";"'28151057'";"Cylindriska rullager, ej nållager" "'28151070'";"Nållager";"'28151070'";"Nållager" "'28151090'";"Kul- och rullager, inkl. kombinerade kul- och rullager, utom koniska rullager, sfäriska rullager och nållager";"'28151090'";"Kul- och rullager, inkl. kombinerade kul- och rullager, utom koniska rullager, sfäriska rullager och nållager" "'28152130'";"Cykel-, moped- och motorcykelkedjor av järn eller stål";"'28152130'";"Cykel-, moped- och motorcykelkedjor av järn eller stål" "'28152150'";"Rullkedjor av järn eller stål, ej för cyklar, mopeder eller motorcyklar";"'28152150'";"Rullkedjor av järn eller stål, ej för cyklar, mopeder eller motorcyklar" "'28152170'";"Ledbultkedjor av järn eller stål utom rullkedjor";"'28152170'";"Ledbultkedjor av järn eller stål utom rullkedjor" "'28152230'";"Vevar och vevaxlar";"'28152230'";"Vevar och vevaxlar" "'28152250'";"Kardanaxlar";"'28152250'";"Kardanaxlar" "'28152270'";"Andra transmissionsaxlar";"'28152270'";"Andra transmissionsaxlar" "'28152330'";"Lagerhus med kullager eller rullager";"'28152330'";"Lagerhus med kullager eller rullager" "'28152350'";"Lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager";"'28152350'";"Lagerhus utan kullager eller rullager, glidlager" "'28152432'";"Kuggtransmissioner för fasta installationer, med cylindriska kugghjul";"'28152432'";"Kuggtransmissioner för fasta installationer, med cylindriska kugghjul" "'28152433'";"Kuggtransmissioner etc., med koniska eller konisk-cylindriska kugghjul";"'28152433'";"Kuggtransmissioner för fasta installationer, med koniska eller konisk-cylindriska kugghjul" "'28152434'";"Kuggtransmissioner etc., med snäckhjul";"'28152434'";"Kuggtransmissioner för fasta installationer, med snäckhjul" "'28152440'";"Andra kuggtransmissioner";"'28152440'";"Andra kuggtransmissioner" "'28152450'";"Växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar, för maskiner och land- och sjögående fordon, ej kugg- och friktionstransmissioner";"'28152450'";"Växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar, för maskiner och land- och sjögående fordon, ej kugg- och friktionstransmissioner" "'28152473'";"Kul- eller rullskruvar";"'28152473'";"Kul- eller rullskruvar" "'28152475'";"Andra transmissioner (ej kugg- och friktionstransmissioner, kul- eller rullskruvar, växellådor och andra utväxlingar)";"'28152475'";"Andra transmissioner (ej kugg- och friktionstransmissioner, kul- eller rullskruvar, växellådor och andra utväxlingar)" "'28152500'";"Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor";"'28152500'";"Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor" "'28152600'";"Friktionskopplingar och andra axelkopplingar, inbegripet universalkopplingar";"'28152600'";"Friktionskopplingar och andra axelkopplingar, inbegripet universalkopplingar" "'28153130'";"Kulor, nålar och rullar till kul- eller rullager";"'28153130'";"Kulor, nålar och rullar till kul- eller rullager" "'28153150'";"Andra delar än kulor, nålar eller rullar till kul- eller rullager";"'28153150'";"Andra delar än kulor, nålar eller rullar till kul- eller rullager" "'28153200'";"Delar till ledbultkedjor av järn eller stål";"'28153200'";"Delar till ledbultkedjor av järn eller stål" "'28153930'";"Delar till lagerhus";"'28153930'";"Delar till lagerhus" "'28153950'";"Delar till transmissionsaxlar, vevar, kugg- och friktionstransmissioner, kulskruvar, växellådor, svänghjul, remskivor m.m., friktionskopplingar";"'28153950'";"Delar till transmissionsaxlar, vevar, kugg- och friktionstransmissioner, kulskruvar, växellådor, svänghjul, remskivor m.m., friktionskopplingar" "'28211130'";"Brännare för flytande bränsle";"'28211130'";"Brännare för flytande bränsle" "'28211150'";"Brännare för andra bränslen än flytande, inkl. kombinationsbrännare";"'28211150'";"Brännare för andra bränslen än flytande, inkl. kombinationsbrännare" "'28211170'";"Stokrar, mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska samt liknande anordningar";"'28211170'";"Stokrar, mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska samt liknande anordningar" "'28211230'";"Icke-elektriska ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehandling av malm, sulfidmineral eller metall";"'28211230'";"Icke-elektriska ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehandling av malm, sulfidmineral eller metall" "'28211270'";"Industri- och laboratorieugnar, inkl. förbränningsugnar, icke-elektriska (utom ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehandling av malm, sulfidmineral eller metall, ugnar för bagerier och konditorier samt torkningsugnar)";"'28211270'";"Industri- och laboratorieugnar, inkl. förbränningsugnar, icke-elektriska (utom ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehandling av malm, sulfidmineral eller metall, ugnar för bagerier och konditorier samt torkningsugnar)" "'28211330'";"Elektriska bageri- och konditoriugnar";"'28211330'";"Elektriska bageri- och konditoriugnar" "'28211351'";"Elektriska industri- och laboratorieugnar med motståndsuppvärmning, ej bageri- eller konditoriugnar";"'28211351'";"Elektriska industri- och laboratorieugnar med motståndsuppvärmning, ej bageri- eller konditoriugnar" "'28211353'";"Industri- och laboratorieugnar med induktiv uppvärmning";"'28211353'";"Industri- och laboratorieugnar med induktiv uppvärmning" "'28211354'";"Elektriska ugnar (exkl. ugnar med induktiv uppvärmning eller motståndsuppvärmning); utrustning för värmebehandling av material med induktion, exkl. ugnar";"'28211354'";"Elektriska ugnar (exkl. ugnar med induktiv uppvärmning eller motståndsuppvärmning); utrustning för värmebehandling av material med induktion, exkl. ugnar" "'28211430'";"Delar till brännare, stokrar, mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska m.m.";"'28211430'";"Delar till brännare, stokrar, mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska m.m." "'28211450'";"Delar till icke elektriska industri- och laboratorieugnar, inkl. förbränningsugnar";"'28211450'";"Delar till icke elektriska industri- och laboratorieugnar, inkl. förbränningsugnar" "'28211470'";"Delar till elektriska ugnar och annan utrustning för industri- eller laboratoriebruk, inkl. utrustning med induktiv/dielektrisk uppvärmning";"'28211470'";"Delar till elektriska ugnar och annan utrustning för industri- eller laboratoriebruk, inkl. utrustning med induktiv/dielektrisk uppvärmning" "'28221130'";"Elmotordrivna taljor och flyttblock (utom sådana avsedda för fordon)";"'28221130'";"Elmotordrivna taljor och flyttblock (utom sådana avsedda för fordon)" "'28221170'";"Taljor och lyftblock (utom elmotordrivna, skåphissar och sådana avsedda för fordon)";"'28221170'";"Taljor och lyftblock (utom elmotordrivna, skåphissar och sådana avsedda för fordon)" "'28221200'";"Vinschar och gångspel (utom sådana avsedda för fordon)";"'28221200'";"Vinschar och gångspel (utom sådana avsedda för fordon)" "'28221330'";"Stationära lyftplattformar för bilverkstäder";"'28221330'";"Stationära lyftplattformar för bilverkstäder" "'28221350'";"Hydrauliska domkrafter (utom för bilverkstäder)";"'28221350'";"Hydrauliska domkrafter (utom för bilverkstäder)" "'28221370'";"Icke-hydrauliska domkrafter, (utom för bilverkstäder)";"'28221370'";"Icke-hydrauliska domkrafter, (utom för bilverkstäder)" "'28221420'";"Traverskranar";"'28221420'";"Traverskranar" "'28221433'";"Mobila portallyftare på gummihjul samt grensletruckar";"'28221433'";"Mobila portallyftare på gummihjul samt grensletruckar" "'28221435'";"Brokranar, bockkranar samt portalkranar utom mobila portallyftare";"'28221435'";"Brokranar, bockkranar samt portalkranar utom mobila portallyftare" "'28221440'";"Tornkranar och portalsvängkranar";"'28221440'";"Tornkranar och portalsvängkranar" "'28221450'";"Självgående kranar, avsedda att löpa på spår på byggplatser, i stenbrott e.d.";"'28221450'";"Självgående kranar, avsedda att löpa på spår på byggplatser, i stenbrott e.d." "'28221460'";"Kranar avsedda att monteras på vägfordon";"'28221460'";"Kranar avsedda att monteras på vägfordon" "'28221470'";"Icke-självgående kranar, (utom traverskranar, tornkranar, brokranar, bockkranar, portalkranar, portalsvängkranar, mobila portallyftare, grensletruckar och självgående kranar)";"'28221470'";"Icke-självgående kranar, (utom traverskranar, tornkranar, brokranar, bockkranar, portalkranar, portalsvängkranar, mobila portallyftare, grensletruckar och självgående kranar)" "'28221513'";"Självgående truckar med lyft- eller annan hanteringsutrustning, med elektrisk motor, med en lyfthöjd av >= 1 m";"'28221513'";"Självgående truckar med lyft- eller annan hanteringsutrustning, med elektrisk motor, med en lyfthöjd av >= 1 m" "'28221515'";"Självgående truckar med lyft- eller annan hanteringsutrustning, med elektrisk motor, med en lyfthöjd av < 1 m";"'28221515'";"Självgående truckar med lyft- eller annan hanteringsutrustning, med elektrisk motor, med en lyfthöjd av < 1 m" "'28221530'";"Truckar, självgående, utan elektrisk motor, med lyft- eller annan hanteringsutrustning";"'28221530'";"Truckar, självgående, utan elektrisk motor, med lyft- eller annan hanteringsutrustning" "'28221550'";"Icke självgående truckar eller andra truckar med lyft- eller annan hanteringsutrustning";"'28221550'";"Icke självgående truckar eller andra truckar med lyft- eller annan hanteringsutrustning" "'28221570'";"Självgående truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar som används på järnvägsperronger";"'28221570'";"Självgående truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar som används på järnvägsperronger" "'28221630'";"Eldrivna hissar, inbegripet skiphissar";"'28221630'";"Eldrivna hissar, inbegripet skiphissar" "'28221650'";"Icke eldrivna hissar, inbegripet skiphissar";"'28221650'";"Icke eldrivna hissar, inbegripet skiphissar" "'28221670'";"Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer";"'28221670'";"Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer" "'28221740'";"Pneumatiska elevatorer och transportörer";"'28221740'";"Pneumatiska elevatorer och transportörer" "'28221750'";"Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer med skopor, gods eller material";"'28221750'";"Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer med skopor, gods eller material" "'28221770'";"Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer med transportband, gods eller material";"'28221770'";"Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer med transportband, gods eller material" "'28221793'";"Rullbanor för gods eller material (utom pneumatiska elevatorer och transportörer, sådana som är särskilt utformade för underjordisk användning, med skopor, med transportband)";"'28221793'";"Rullbanor för gods eller material (utom pneumatiska elevatorer och transportörer, sådana som är särskilt utformade för underjordisk användning, med skopor, med transportband)" "'28221795'";"Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer för gods eller material (utom pneumatiska elevatorer och transportörer, sådana som är särskilt utformade för underjordisk användning, med skopor, med transportband, rullband)";"'28221795'";"Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer för gods eller material (utom pneumatiska elevatorer och transportörer, sådana som är särskilt utformade för underjordisk användning, med skopor, med transportband, rullband)" "'28221820'";"Linbanor och skidliftar, dragmekanismer för rälslinbanor";"'28221820'";"Linbanor och skidliftar, dragmekanismer för rälslinbanor" "'28221840'";"Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport, i.a.n.";"'28221840'";"Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport, som inte redovisas någon annanstans" "'28221850'";"Lastare konstruerade för användning i jordbruket";"'28221850'";"Lastare konstruerade för användning i jordbruket" "'28221930'";"Delar maskiner enligt HS 8425, 8427 och 8428 (utom hissar, skåphissar och rulltrappor)";"'28221930'";"Delar maskiner enligt HS 84.25, 84.27 och 84.28 (utom hissar, skåphissar och rulltrappor)" "'28221950'";"Delar till hissar (inbegripet skiphissar) och rulltrappor";"'28221950'";"Delar till hissar (inbegripet skiphissar) och rulltrappor" "'28221970'";"Delar till självgående truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods, inkl. dragtruckar som används på järnvägsperronger, i.a.n.";"'28221970'";"Övriga delar till självgående truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden eller på flygplatser för korta transporter av gods, inkl. dragtruckar som används på järnvägsperronger" "'28222000'";"Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger till kranar, grävmaskiner och liknande";"'28222000'";"Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger till kranar, grävmaskiner och liknande" "'28231000'";"Bokföringsmaskiner och liknande maskiner med inbyggt räkneverk";"'28231000'";"Bokföringsmaskiner och liknande maskiner med inbyggt räkneverk" "'28232110'";"Kontorsmaskiner";"'28232110'";"Kontorsmaskiner" "'28232210'";"Delar och tillbehör till kontorsmaskiner";"'28232210'";"Delar och tillbehör till kontorsmaskiner" "'28241113'";"Elektromekaniska handborrmaskiner som kan arbeta utan yttre kraftkälla";"'28241113'";"Elektromekaniska handborrmaskiner som kan arbeta utan yttre kraftkälla" "'28241115'";"Elektropneumatiska handborrmaskiner";"'28241115'";"Elektropneumatiska handborrmaskiner" "'28241117'";"Elektromekaniska handborrmaskiner av alla slag som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, ej elektropneumatiska";"'28241117'";"Elektromekaniska handborrmaskiner av alla slag som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, ej elektropneumatiska" "'28241120'";"Elektromekaniska handverktyg som kan arbeta utan yttre kraftkälla (exkl. borrar, sågar)";"'28241120'";"Elektromekaniska handverktyg som kan arbeta utan yttre kraftkälla (exkl. borrar, sågar)" "'28241123'";"Kedjesågar med inbyggd elektrisk motor";"'28241123'";"Kedjesågar med inbyggd elektrisk motor" "'28241125'";"Cirkelsågar med inbyggd elektrisk motor";"'28241125'";"Cirkelsågar med inbyggd elektrisk motor" "'28241127'";"Andra sågar med inbyggd elektrisk motor";"'28241127'";"Andra sågar med inbyggd elektrisk motor" "'28241150'";"Slip-, puts- och hyvelmaskiner (handverktyg) med inbyggd elektrisk motor med yttre kraftkälla";"'28241150'";"Slip-, puts- och hyvelmaskiner (handverktyg) med inbyggd elektrisk motor med yttre kraftkälla" "'28241180'";"Elektromekaniska häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor";"'28241180'";"Elektromekaniska häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor" "'28241185'";"Elektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk motor med yttre kraftkälla (exkl. sågar, borrar, slip-, puts- och hyvelmaskiner, häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor)";"'28241185'";"Elektromekaniska handverktyg med inbyggd elektrisk motor med yttre kraftkälla (exkl. sågar, borrar, slip-, puts- och hyvelmaskiner, häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor)" "'28241240'";"Handverktyg, pneumatiska, för roterande verktyg, inkl. sådana för både roterande och slående verktyg";"'28241240'";"Handverktyg, pneumatiska, för roterande verktyg, inkl. sådana för både roterande och slående verktyg" "'28241260'";"Kedjesågar med icke-elektrisk motor";"'28241260'";"Kedjesågar med icke-elektrisk motor" "'28241280'";"Handverktyg med en hydraulisk eller icke-elektrisk motor, ej kedjesågar";"'28241280'";"Handverktyg med en hydraulisk eller icke-elektrisk motor, ej kedjesågar" "'28242100'";"Delar till kedjesågar och andra handverktyg hopbyggda med motor (undantaget delar till pneumatiska verktyg)";"'28242100'";"Delar till kedjesågar och andra handverktyg hopbyggda med motor (undantaget delar till pneumatiska verktyg)" "'28242250'";"Delar till pneumatiska handverktyg";"'28242250'";"Delar till pneumatiska handverktyg" "'28251130'";"Värmeväxlare";"'28251130'";"Värmeväxlare" "'28251150'";"Maskiner och apparater för kondensering av luft och annan gas till vätska";"'28251150'";"Maskiner och apparater för kondensering av luft och annan gas till vätska" "'28251220'";"Luftkonditioneringssystem av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet eller av typen "split-system"";"'28251220'";"Luftkonditioneringssystem av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en enhet eller av typen "split-system"" "'28251240'";"Luftkonditioneringsapparater, av sådant slag som används i motorfordon";"'28251240'";"Luftkonditioneringsapparater, av sådant slag som används i motorfordon" "'28251250'";"Luftkonditioneringsapparater innehållande en kylenhet (undantaget apparater som används i motorfordon, apparater hopbyggda till en enhet eller av typen "split-system")";"'28251250'";"Luftkonditioneringsapparater innehållande en kylenhet (undantaget apparater som används i motorfordon, apparater hopbyggda till en enhet eller av typen "split-system")" "'28251270'";"Luftkonditioneringsapparater utan kylenhet; centraliserade luftkonditioneringsapparater; VAV-terminalenheter och -terminaler, CAV-enheter och fläktkonvektorer";"'28251270'";"Luftkonditioneringsapparater utan kylenhet; centraliserade luftkonditioneringsapparater; VAV-terminalenheter och -terminaler, CAV-enheter och fläktkonvektorer" "'28251333'";"Frysdiskar och frysmontrar med frysaggregat, för förvaring av frysta matvaror";"'28251333'";"Frysdiskar och frysmontrar med frysaggregat, för förvaring av frysta matvaror" "'28251335'";"Kyldiskar och kylmontrar med kylaggregat, (utom för förvaring av frysta matvaror)";"'28251335'";"Kyldiskar och kylmontrar med kylaggregat, (utom för förvaring av frysta matvaror)" "'28251360'";"Kyl- och frysmöbler med kyl- eller frysaggregat (exkl. kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar, kylskåp av hushållstyp, kyl- och frysdiskar och montrar)";"'28251360'";"Kyl- och frysmöbler med kyl- eller frysaggregat (exkl. kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar, kylskåp av hushållstyp, kyl- och frysdiskar och montrar)" "'28251380'";"Värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt HS 8415";"'28251380'";"Värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt HS 84.15" "'28251390'";"Annan kyl- eller frysutrustning";"'28251390'";"Annan kyl- eller frysutrustning" "'28251410'";"Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft (utom luftfilter till förbränningsmotorer)";"'28251410'";"Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft (utom luftfilter till förbränningsmotorer)" "'28251430'";"Maskiner och apparater för filtrering och rening av gaser (andra gaser än luft och exkl. sådana som använder sig av en katalytisk process, och isotopseparatorer)";"'28251430'";"Maskiner och apparater för filtrering och rening av gaser (andra gaser än luft och exkl. sådana som använder sig av en katalytisk process, och isotopseparatorer)" "'28251440'";"Maskiner och apparater för filtrering eller rening av andra gaser än luft, med katalytisk metod (utom luftfilter till förbränningsmotorer, maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft)";"'28251440'";"Maskiner och apparater för filtrering eller rening av andra gaser än luft, med katalytisk metod (utom luftfilter till förbränningsmotorer, maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft)" "'28251450'";"Maskiner och apparater för filtrering och rening av gaser, med hölje av rostfritt stål, och med inlopps- och utloppsrör med en inre diameter av högst 1,3 cm (utom luftfilter till förbränningsmotorer)";"'28251450'";"Maskiner och apparater för filtrering och rening av gaser, med hölje av rostfritt stål, och med inlopps- och utloppsrör med en inre diameter av högst 1,3 cm (utom luftfilter till förbränningsmotorer)" "'28252010'";"Fläktar av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för kylning av mikroprocessorer, telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling eller enheter till maskiner för automatisk databehandling";"'28252010'";"Fläktar av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för kylning av mikroprocessorer, telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling eller enheter till maskiner för automatisk databehandling" "'28252030'";"Propellerfläktar (utom bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av högst 125 W)";"'28252030'";"Propellerfläktar (utom bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av högst 125 W)" "'28252050'";"Centrifugalfläktar (utom bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av högst 125 W)";"'28252050'";"Centrifugalfläktar (utom bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av högst 125 W)" "'28252070'";"Fläktar (utom bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av högst 125 W), propellerfläktar, centrifugalfläktar";"'28252070'";"Fläktar (utom bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av högst 125 W), propellerfläktar, centrifugalfläktar" "'28253010'";"Delar till luftkonditioneringsapparater (inkl. kondensorer, absorbatorer, förångare och generatorer)";"'28253010'";"Delar till luftkonditioneringsapparater (inkl. kondensorer, absorbatorer, förångare och generatorer)" "'28253030'";"Möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning (inkl. förångare, kompletta kylaggregat)";"'28253030'";"Möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning (inkl. förångare, kompletta kylaggregat)" "'28253050'";"Förångare och kondensorer och andra delar, ej för apparater för hushållsbruk";"'28253050'";"Förångare och kondensorer och andra delar, ej för apparater för hushållsbruk" "'28253070'";"Delar till kyl- eller frysutrustning och värmepumpar, i.a.n.";"'28253070'";"Delar till kyl- eller frysutrustning och värmepumpar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'28253080'";"Delar till maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, och genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska, i.a.n.";"'28253080'";"Delar till maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, och genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'28291100'";"Generatorer för gengas eller vattengas; generatorer för framställning av acetylengas o.d.; maskiner och apparater för destillering eller rektifiering";"'28291100'";"Generatorer för gengas eller vattengas; generatorer för framställning av acetylengas o.d.; maskiner och apparater för destillering eller rektifiering" "'28291230'";"Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten";"'28291230'";"Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vatten" "'28291250'";"Maskiner och apparater för filtrering eller rening av andra drycker än vatten";"'28291250'";"Maskiner och apparater för filtrering eller rening av andra drycker än vatten" "'28291270'";"Maskiner och apparater för separering av fasta partiklar och vätskor eller rening, utom vatten och drycker, centrifuger och torkcentrifuger, olje- eller bränslefilter för förbränningsmotorer";"'28291270'";"Maskiner och apparater för separering av fasta partiklar och vätskor eller rening, utom vatten och drycker, centrifuger och torkcentrifuger, olje- eller bränslefilter för förbränningsmotorer" "'28291330'";"Olje- eller bränslefilter för förbränningsmotorer";"'28291330'";"Olje- eller bränslefilter för förbränningsmotorer" "'28291350'";"Luftrenare till förbränningsmotorer";"'28291350'";"Luftrenare till förbränningsmotorer" "'28292120'";"Maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra kärl";"'28292120'";"Maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra kärl" "'28292150'";"Maskiner för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackningar samt för tillsättning av kolsyra";"'28292150'";"Maskiner för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackningar samt för tillsättning av kolsyra" "'28292180'";"Maskiner och apparater för förpackning och inslagning av varor, (utom för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackningar)";"'28292180'";"Maskiner och apparater för förpackning och inslagning av varor, (utom för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackningar)" "'28292210'";"Brandsläckningsapparater";"'28292210'";"Brandsläckningsapparater" "'28292220'";"Sprutpistoler och liknande apparater";"'28292220'";"Sprutpistoler och liknande apparater" "'28292230'";"Ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande apparater (utom brandsläckningsapparater, sprutpistoler och liknande apparater)";"'28292230'";"Ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande apparater (utom brandsläckningsapparater, sprutpistoler och liknande apparater)" "'28292240'";"Andra mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver";"'28292240'";"Andra mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver" "'28292300'";"Packningar och mekaniska spärrventiler av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; mekaniska tätningar";"'28292300'";"Packningar och mekaniska spärrventiler av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; mekaniska tätningar" "'28293130'";"Kontinuerliga och icke-kontinuerliga summeringsvågar";"'28293130'";"Kontinuerliga och icke-kontinuerliga summeringsvågar" "'28293180'";"Automatiska gravimetriska fyllningsmaskiner";"'28293180'";"Automatiska gravimetriska fyllningsmaskiner" "'28293200'";"Personvågar, inbegripet barnvågar; hushållsvågar";"'28293200'";"Personvågar, inbegripet barnvågar; hushållsvågar" "'28293940'";"Andra vågar";"'28293940'";"Andra vågar" "'28293960'";"Avvägningsinstrument";"'28293960'";"Avvägningsinstrument" "'28293975'";"Mätstockar, mätband och graderade linjaler";"'28293975'";"Mätstockar, mätband och graderade linjaler" "'28293979'";"Instrument som hålls i handen för längdmätning, i.a.n.";"'28293979'";"Övriga instrument som hålls i handen för längdmätning" "'28294100'";"Centrifuger utom mjölkseparatorer, torkcentrifuger för tvätt eller centrifuger för laboratoriebruk";"'28294100'";"Centrifuger utom mjölkseparatorer, torkcentrifuger för tvätt eller centrifuger för laboratoriebruk" "'28294200'";"Kalandrar eller andra valsmaskiner, utom maskiner för bearbetning av metall eller glas";"'28294200'";"Kalandrar eller andra valsmaskiner, utom maskiner för bearbetning av metall eller glas" "'28294330'";"Försäljningsautomater för varor med uppvärmnings- eller kylanordning";"'28294330'";"Försäljningsautomater för varor med uppvärmnings- eller kylanordning" "'28294350'";"Försäljningsautomater för varor utan uppvärmnings- eller kylanordning, inkl. växlingsautomater";"'28294350'";"Försäljningsautomater för varor utan uppvärmnings- eller kylanordning, inkl. växlingsautomater" "'28295000'";"Diskmaskiner, ej av hushållstyp";"'28295000'";"Diskmaskiner, ej av hushållstyp" "'28296030'";"Kyltorn och liknande apparater för direkt nedkylning med hjälp av återcirkulerande vatten";"'28296030'";"Kyltorn och liknande apparater för direkt nedkylning med hjälp av återcirkulerande vatten" "'28296050'";"Apparater och anläggningar för vakuumförstoftning av metall";"'28296050'";"Apparater och anläggningar för vakuumförstoftning av metall" "'28296090'";"Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, i.a.n.";"'28296090'";"Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring" "'28297020'";"Svetsbrännare som hålls i handen (utom elektriska, arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plasmaljusbåge)";"'28297020'";"Svetsbrännare som hålls i handen (utom elektriska, arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plasmaljusbåge)" "'28297090'";"Maskiner och apparater för lödning, svetsning och ythärdning (utom svetsbrännare som hålls i handen och elektriska maskiner och apparater)";"'28297090'";"Maskiner och apparater för lödning, svetsning och ythärdning (utom svetsbrännare som hålls i handen och elektriska maskiner och apparater)" "'28298100'";"Delar till gengas-, vattengas-, acetylengas- och liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten";"'28298100'";"Delar till gengas-, vattengas-, acetylengas- och liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten" "'28298220'";"Delar till centrifuger, inbegripet torkcentrifuger";"'28298220'";"Delar till centrifuger, inbegripet torkcentrifuger" "'28298250'";"Delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser (utom till centrifuger och torkcentrifuger)";"'28298250'";"Delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser (utom till centrifuger och torkcentrifuger)" "'28298313'";"Valsar till kalandrar och andra valsmaskiner, utom till maskiner för bearbetning av metall eller glas";"'28298313'";"Valsar till kalandrar och andra valsmaskiner, utom till maskiner för bearbetning av metall eller glas" "'28298315'";"Delar, utom valsar, till kalandrar och andra valsmaskiner, utom till maskiner för bearbetning av metall eller glas";"'28298315'";"Delar, utom valsar, till kalandrar och andra valsmaskiner, utom till maskiner för bearbetning av metall eller glas" "'28298320'";"Vikter av alla slag till vågar samt delar till vågar (utom till vågar känsliga för 0,05 g eller mindre)";"'28298320'";"Vikter av alla slag till vågar samt delar till vågar (utom till vågar känsliga för 0,05 g eller mindre)" "'28298340'";"Delar till mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; brandsläckningsapparater, sprutpistoler och liknande apparater samt ångbläster- och sandblästerapparater";"'28298340'";"Delar till mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; brandsläckningsapparater, sprutpistoler och liknande apparater samt ångbläster- och sandblästerapparater" "'28298350'";"Delar till försäljningsautomater för varor (inkl. växlingsautomater)";"'28298350'";"Delar till försäljningsautomater för varor (inkl. växlingsautomater)" "'28298400'";"Icke automatiska smörjkannor, smörjnipplar, oljetätningsringar, handhjul, hävstänger, handtag, skyddsanordningar och bottenplattor till maskiner";"'28298400'";"Icke automatiska smörjkannor, smörjnipplar, oljetätningsringar, handhjul, hävstänger, handtag, skyddsanordningar och bottenplattor till maskiner" "'28298510'";"Delar till diskmaskiner";"'28298510'";"Delar till diskmaskiner" "'28298520'";"Delar till maskiner för förpackning eller inslagning";"'28298520'";"Delar till maskiner för förpackning eller inslagning" "'28298600'";"Delar till maskiner och apparater enligt HS 8468";"'28298600'";"Delar till maskiner och apparater enligt HS 84.68" "'28301000'";"Traktorer som framförs av gående";"'28301000'";"Traktorer som framförs av gående" "'28302110'";"Traktorer med en effekt av <= 37 kW, utom traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer";"'28302110'";"Traktorer med en effekt av <= 37 kW, utom traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer" "'28302210'";"Traktorer med en effekt av > 37 kW men <= 59 kW, utom traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer";"'28302210'";"Traktorer med en effekt av > 37 kW men <= 59 kW, utom traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer" "'28302300'";"Traktorer med en effekt av > 59 kW, utom traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer";"'28302300'";"Traktorer med en effekt av > 59 kW, utom traktorer som framförs av gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer" "'28303140'";"Plogar";"'28303140'";"Plogar" "'28303210'";"Kultivatorer";"'28303210'";"Kultivatorer" "'28303220'";"Tallriksharvar";"'28303220'";"Tallriksharvar" "'28303230'";"Harvar utom tallriksharvar";"'28303230'";"Harvar utom tallriksharvar" "'28303250'";"Rotorkultivatorer";"'28303250'";"Rotorkultivatorer" "'28303270'";"Ogräsrensare och hackor";"'28303270'";"Ogräsrensare och hackor" "'28303300'";"Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner";"'28303300'";"Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner" "'28303430'";"Gödselspridare för konstgödning, avsedd för jordens beredning";"'28303430'";"Gödselspridare för konstgödning, avsedd för jordens beredning" "'28303450'";"Gödselspridare, ej för konstgödning";"'28303450'";"Gödselspridare, ej för konstgödning" "'28303900'";"Maskiner och redskap för lantbruk, skogsbruk etc., i.a.n.; vältar för gräsmattor eller idrottsplaner";"'28303900'";"Övriga maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk avsedda för jordbearbetning eller odling; vältar för gräsmattor eller idrottsplaner" "'28304010'";"Elektriska gräsklippningsmaskiner";"'28304010'";"Elektriska gräsklippningsmaskiner" "'28304030'";"Icke elektriska gräsklippningsmaskiner med horisontellt roterande skär";"'28304030'";"Icke elektriska gräsklippningsmaskiner med horisontellt roterande skär" "'28304050'";"Icke elektriska gräsklippningsmaskiner med motor, med vertikalt roterande skär eller med knivbalkar";"'28304050'";"Icke elektriska gräsklippningsmaskiner med motor, med vertikalt roterande skär eller med knivbalkar" "'28304070'";"Gräsklippningsmaskiner utan motor";"'28304070'";"Gräsklippningsmaskiner utan motor" "'28305130'";"Slåttermaskiner, med motor (utom för gräsmattor, parker, golvbanor och idrottsanläggningar)";"'28305130'";"Slåttermaskiner, med motor" "'28305150'";"Slåttermaskiner, inkl. slåtterbalk, avsedda för att monteras eller dras av traktor";"'28305150'";"Slåttermaskiner, inkl. slåtterbalk, avsedda för att monteras eller dras av traktor" "'28305170'";"Slåttermaskiner, ej monterade på eller dragna av traktor, utan motor";"'28305170'";"Slåttermaskiner, ej monterade på eller dragna av traktor, utan motor" "'28305200'";"Maskiner och redskap för höskörd, utom slåttermaskiner";"'28305200'";"Maskiner och redskap för höskörd, utom slåttermaskiner" "'28305340'";"Halm- och foderpressar, även med pickup";"'28305340'";"Halm- och foderpressar, även med pickup" "'28305420'";"Potatisupptagare";"'28305420'";"Potatisupptagare" "'28305450'";"Maskiner för blastning och upptagning av betor";"'28305450'";"Maskiner för blastning och upptagning av betor" "'28305480'";"Rotfruktsupptagare (utom potatis- eller betupptagare)";"'28305480'";"Rotfruktsupptagare utom potatis- eller betupptagare" "'28305915'";"Skördetröskor";"'28305915'";"Skördetröskor" "'28305930'";"Andra maskiner för tröskning än skördetröskor";"'28305930'";"Andra maskiner för tröskning än skördetröskor" "'28305945'";"Icke självgående exakthackar";"'28305945'";"Icke självgående exakthackar" "'28305960'";"Självgående exakthackar";"'28305960'";"Självgående exakthackar" "'28305970'";"Maskiner för skörd (utom skördetröskor, rotfruktsupptagare, exakthackar)";"'28305970'";"Maskiner för skörd (utom skördetröskor, rotfruktsupptagare, exakthackar)" "'28306010'";"Bevattningsapparater för jordbruk och trädgårdsskötsel";"'28306010'";"Bevattningsapparater för jordbruk och trädgårdsskötsel" "'28306030'";"Bärbara mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor och pulver i jordbruk och trädgårdsskötsel, med eller utan motor (exkl. bevattningsapparater)";"'28306030'";"Bärbara mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor och pulver i jordbruk och trädgårdsskötsel, med eller utan motor (exkl. bevattningsapparater)" "'28306050'";"Apparater för utspridning av vätskor eller pulver i jordbruk och trädgårdsskötsel, för montering på eller dragning av jordbrukstraktorer (exkl. bevattningsapparater)";"'28306050'";"Apparater för utspridning av vätskor eller pulver i jordbruk och trädgårdsskötsel, för montering på eller dragning av jordbrukstraktorer (exkl. bevattningsapparater)" "'28306090'";"Andra apparater för utspridning av vätskor eller pulver i jordbruk och trädgårdsskötsel";"'28306090'";"Andra apparater för utspridning av vätskor eller pulver i jordbruk och trädgårdsskötsel" "'28307040'";"Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar för lantbruksändamål";"'28307040'";"Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar för lantbruksändamål" "'28308100'";"Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter";"'28308100'";"Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter" "'28308200'";"Mjölkningsmaskiner";"'28308200'";"Mjölkningsmaskiner" "'28308300'";"Maskiner och apparater för beredning av djurfoder";"'28308300'";"Maskiner och apparater för beredning av djurfoder" "'28308400'";"Äggkläckningsapparater och kycklingmödrar";"'28308400'";"Äggkläckningsapparater och kycklingmödrar" "'28308500'";"Andra maskiner för fjäderfäskötsel än äggkläckningsmaskiner eller kycklingmödrar";"'28308500'";"Andra maskiner för fjäderfäskötsel än äggkläckningsmaskiner eller kycklingmödrar" "'28308630'";"Skogsbruksmaskiner";"'28308630'";"Skogsbruksmaskiner" "'28308660'";"Andra maskiner enligt HS 8436";"'28308660'";"Andra maskiner enligt HS 84.36" "'28309100'";"Delar till maskiner och apparater enligt HS 8433";"'28309100'";"Delar till maskiner och redskap enligt HS 84.33" "'28309200'";"Delar till jordbruks-, trädgårdsskötsel- eller skogsmaskiner för jordens beredning eller odling";"'28309200'";"Delar till jordbruks-, trädgårdsskötsel- eller skogsmaskiner för jordens beredning eller odling" "'28309330'";"Delar till maskiner och apparater för fjäderfäavel och till äggkläckningsmaskiner eller kycklingmödrar";"'28309330'";"Delar till maskiner och apparater för fjäderfäavel och till äggkläckningsmaskiner eller kycklingmödrar" "'28309380'";"Delar till maskiner enligt HS 8436, i.a.n.";"'28309380'";"Delar till maskiner enligt HS 84.36, ej nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'28309400'";"Delar till mjölknings- och mejerimaskiner";"'28309400'";"Delar till mjölknings- och mejerimaskiner" "'28411120'";"Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, eller med plasmaljusbåge";"'28411110'";"Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle" "'28411120'";"Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, eller med plasmaljusbåge";"'28411170'";"Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med elektrokemiska processer, elektronstråle, jonstråle eller plasmaljusbåge" "'28411140'";"Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, med elektrokemiska processer, elektronstråle, jonstråle eller ultraljud (utom maskiner för framställning av halvledarkomponenter eller elektroniska integrerade kretsar)";"'28411130'";"Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med ultraljud (utom maskiner för framställning av halvledarkomponenter eller elektroniska integrerade kretsar)" "'28411140'";"Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, med elektrokemiska processer, elektronstråle, jonstråle eller ultraljud (utom maskiner för framställning av halvledarkomponenter eller elektroniska integrerade kretsar)";"'28411170'";"Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med elektrokemiska processer, elektronstråle, jonstråle eller plasmaljusbåge" "'28411150'";"Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med elektroerosion";"'28411150'";"Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material, arbetande med elektroerosion" "'28411160'";"Vattenskärmaskiner";"'28411160'";"Vattenskärmaskiner" "'28411220'";"Horisontella fleroperationsmaskiner för metallbearbetning";"'28411220'";"Horisontella fleroperationsmaskiner för metallbearbetning" "'28411240'";"Vertikala fleroperationsmaskiner för metallbearbetning, (även kombinerade horisontella och vertikala fleroperationsmaskiner)";"'28411240'";"Vertikala fleroperationsmaskiner för metallbearbetning, (även kombinerade horisontella och vertikala fleroperationsmaskiner)" "'28411250'";"Enstationsmaskiner, för metallbearbetning, med mer än en bearbetningsenhet";"'28411250'";"Enstationsmaskiner, för metallbearbetning, med mer än en bearbetningsenhet" "'28411270'";"Transfermaskiner, för metallbearbetning";"'28411270'";"Transfermaskiner, för metallbearbetning" "'28412123'";"Fleroperationssvarvar, horisontella, numeriskt styrda, för avlägsnande av metall";"'28412123'";"Fleroperationssvarvar, horisontella, numeriskt styrda, för avlägsnande av metall" "'28412130'";"Horisontella svarvar, numeriskt styrda, automatiska eller inte, för avlägsnande av metall (utom fleroperationssvarvar)";"'28412127'";"Automat svarvar, horisontella, numeriskt styrda, för avlägsnande av metall" "'28412130'";"Horisontella svarvar, numeriskt styrda, automatiska eller inte, för avlägsnande av metall (utom fleroperationssvarvar)";"'28412129'";"Andra horisontella, numeriskt styrda svarvare, för avlägsnande av metall (utom fleroperationssvarvar)" "'28412140'";"Icke-numeriskt styrda horisontella svarvar för avlägsnande av metall";"'28412140'";"Icke-numeriskt styrda horisontella svarvar för avlägsnande av metall" "'28412160'";"Svarvar (inkl. fleroperationssvarvar) för avlägsnande av metall (utom horisontella)";"'28412160'";"Svarvar (inkl. fleroperationssvarvar) för avlägsnande av metall (utom horisontella)" "'28412217'";"Fräsmaskiner av knätyp för metallbearbetning, numeriskt styrda (utom maskiner för arborrning, utgörande kombinerad borr- och fräsverk)";"'28412217'";"Fräsmaskiner av knätyp för metallbearbetning, numeriskt styrda (utom maskiner för arborrning, utgörande kombinerad borr- och fräsverk)" "'28412220'";"Maskiner för fräsning av metall och maskiner för fräsning av metallverktyg, numeriskt styrda (även maskiner för långgängsfräsning) (utom kombinerade borr- och fräsverk för arborrning, av knätyp)";"'28412223'";"Maskiner för fräsning av metallverktyg, numeriskt styrda (utom kombinerade borr- och fräsverk för arborrning eller maskiner av knätyp)" "'28412220'";"Maskiner för fräsning av metall och maskiner för fräsning av metallverktyg, numeriskt styrda (även maskiner för långgängsfräsning) (utom kombinerade borr- och fräsverk för arborrning, av knätyp)";"'28412225'";"Maskiner för fräsning av metall, numeriskt styrda, (inkl. maskiner för långgängsfräsning) (utom kombinerade borr- och fräsverk för arborrning eller maskiner av knätyp), maskiner för fräsning av metallverktyg" "'28412233'";"Borr-, fräs- och gängenheter för metallbearbetning genom borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning (utom maskiner för arborrning utgörande kombinerade borr- och fräsverk)";"'28412233'";"Borr-, fräs- och gängenheter för metallbearbetning genom borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning (utom maskiner för arborrning utgörande kombinerade borr- och fräsverk)" "'28412240'";"Numeriskt styrda arborrmaskiner och borr- och fräsmaskiner för metallbearbetning (med undantag av borrmaskiner)";"'28412240'";"Numeriskt styrda arborrmaskiner och borr- och fräsmaskiner för metallberarbetning (med undantag av borrmaskiner)" "'28412260'";"Arborrmaskiner och borr- och fräsmaskiner, andra än numeriskt styrda, för metallbearbetning (med undantag av borrmaskiner)";"'28412260'";"Arborrmaskiner och borr- och fräsmaskiner, andra än numeriskt styrda, för metallbearbetning (med undantag av borrmaskiner)" "'28412270'";"Fräsmaskiner för metallbearbetning, ej numeriskt styrda (utom kombinerade borr- och fräsmaskiner)";"'28412270'";"Fräsmaskiner för metallbearbetning, ej numeriskt styrda (utom kombinerade borr- och fräsmaskiner)" "'28412280'";"Gängskärningsmaskiner för metallbearbetning (utom borrmaskiner)";"'28412280'";"Gängskärningsmaskiner för metallbearbetning (utom borrmaskiner)" "'28412300'";"Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning eller annan ytbehandling av metall";"'28412300'";"Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning eller annan ytbehandling av metall" "'28412410'";"Driftmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet";"'28412410'";"Driftmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet" "'28412430'";"Kuggskärningsmaskiner och kuggslipmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet (utom hyvelmaskiner, kipphyvlar, stickmaskiner och driftmaskiner)";"'28412430'";"Kuggskärningsmaskiner och kuggslipmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet (utom hyvelmaskiner, kipphyvlar, stickmaskiner och driftmaskiner)" "'28412470'";"Sågmaskiner och kapmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet";"'28412470'";"Sågmaskiner och kapmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet" "'28412491'";"Verktygsmaskiner för gradning, skärpning eller slipning samt andra verktygsmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet, i.a.n. (utom filmaskiner)";"'28412491'";"Verktygsmaskiner för gradning, skärpning eller slipning samt andra verktygsmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom filmaskiner)" "'28413120'";"Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inkl. pressar), numeriskt styrda, för bearbetning av platta metallprodukter";"'28413120'";"Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inkl. pressar), numeriskt styrda, för bearbetning av platta metallprodukter" "'28413140'";"Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inkl. pressar), numeriskt styrda, för metallbearbetning, ej för bearbetning av platta metallprodukter";"'28413140'";"Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inkl. pressar), numeriskt styrda, för metallbearbetning, ej för bearbetning av platta metallprodukter" "'28413160'";"Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inkl. pressar), ej numeriskt styrda, för bearbetning av platta metallprodukter";"'28413160'";"Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inkl. pressar), ej numeriskt styrda, för bearbetning av platta metallprodukter" "'28413180'";"Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inkl. pressar), ej numeriskt styrda, för metallbearbetning, ej för bearbetning av platta produkter";"'28413180'";"Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inkl. pressar), ej numeriskt styrda, för metallbearbetning, ej för bearbetning av platta produkter" "'28413240'";"Stansmaskiner (inkl. pressar) och kombinerade stans- och klippmaskiner för metallbearbetning, numeriskt styrda";"'28413240'";"Stansmaskiner (inkl. pressar) och kombinerade stans- och klippmaskiner för metallbearbetning, numeriskt styrda" "'28413261'";"Klippmaskiner (inkl. pressar) för metallbearbetning (utom maskiner för bearbetning av platta metallprodukter och kombinerade stans- och klippmaskiner), ej numeriskt styrda";"'28413261'";"Klippmaskiner (inkl. pressar) för metallbearbetning (utom maskiner för bearbetning av platta metallprodukter och kombinerade stans- och klippmaskiner), ej numeriskt styrda" "'28413280'";"Stansmaskiner (inkl. pressar) och kombinerade stans- och klippmaskiner för metallbearbetning, ej numeriskt styrda";"'28413280'";"Stansmaskiner (inkl. pressar) och kombinerade stans- och klippmaskiner för metallbearbetning, ej numeriskt styrda" "'28413310'";"Smidesmaskiner för bearbetning av metall, numeriskt styrda";"'28413310'";"Smidesmaskiner för bearbetning av metall, numeriskt styrda" "'28413320'";"Smidesmaskiner för bearbetning av metall, ej numeriskt styrda";"'28413320'";"Smidesmaskiner för bearbetning av metall, ej numeriskt styrda" "'28413350'";"Hydrauliska pressar för bearbetning av metall, i.a.n.";"'28413350'";"Hydrauliska pressar för bearbetning av metall, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'28413360'";"Pressar (ej hydrauliska) för bearbetning av metall, i.a.n.";"'28413360'";"Andra pressar (ej hydrauliska) för bearbetning av metall, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'28413410'";"Dragbänkar för stång, profiler, rör, tråd e.d. för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet";"'28413410'";"Dragbänkar för stång, profiler, rör, tråd e.d. för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet" "'28413430'";"Gängrullmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet";"'28413430'";"Gängrullmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller kermet" "'28413450'";"Trådbearbetningsmaskiner (utom dragbänkar, gängrullmaskiner)";"'28413450'";"Trådbearbetningsmaskiner (utom dragbänkar, gängrullmaskiner)" "'28413471'";"Djupdragningsmaskiner och trycksvarvar för bearbetning av metall, maskiner för tillverkning av spirallindade metallslangar och maskiner för plastisk deformation av metall med hjälp av elektromagnetisk puls samt andra verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall (utom nitmaskiner)";"'28413471'";"Djupdragningsmaskiner och trycksvarvar för bearbetning av metall, maskiner för tillverkning av spirallindade metallslangar och maskiner för plastisk deformation av metall med hjälp av elektromagnetisk puls samt andra verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall (utom nitmaskiner)" "'28414030'";"Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för skärande bearbetning (utom hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner)";"'28414030'";"Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för skärande bearbetning (utom hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner)" "'28414050'";"Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för plastisk deformation av metall (utom hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner)";"'28414050'";"Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för plastisk deformation av metall (utom hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner)" "'28491130'";"Sågmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement, kallt glas etc";"'28491130'";"Sågmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement, kallt glas etc" "'28491150'";"Slipmaskiner och polermaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement, kallt glas etc";"'28491150'";"Slipmaskiner och polermaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement, kallt glas etc" "'28491170'";"Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement, kallt glas etc (utom sågmaskiner, slipmaskiner och polermaskiner)";"'28491170'";"Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement, kallt glas etc (utom sågmaskiner, slipmaskiner och polermaskiner)" "'28491220'";"Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och liknande hårda material, utan verktygsbyten, automatisk överföring av arbetsstycket";"'28491220'";"Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och liknande hårda material, utan verktygsbyten, automatisk överföring av arbetsstycket" "'28491240'";"Fleroperationsmaskiner för bearbetning av andra material än trä (eller ange om det gäller bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material andra än metall)";"'28491240'";"Fleroperationsmaskiner" "'28491283'";"Maskiner och apparater för elmetallisering på elektrolytisk väg, för elektrolys eller för elektrofores";"'28491283'";"Maskiner och apparater för elmetallisering på elektrolytisk väg, för elektrolys eller för elektrofores" "'28491287'";"Pressmaskiner för tillverkning av spån- eller fiberskivor av trä eller andra vedartade material samt andra maskiner för behandling av trä eller kork";"'28491287'";"Pressmaskiner för tillverkning av spån- eller fiberskivor av trä eller andra vedartade material samt andra maskiner för behandling av trä eller kork" "'28491290'";"Övriga verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material";"'28491290'";"Övriga verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material" "'28491310'";"Borrmaskiner för metallbearbetning, numeriskt styrda (utom borr-, fräs- och gängenheter)";"'28491310'";"Borrmaskiner för metallbearbetning, numeriskt styrda (utom borr-, fräs- och gängenheter)" "'28491320'";"Borrmaskiner för metallbearbetning, ej numeriskt styrda (utom borr-, fräs- och gängenheter samt handverktyg)";"'28491320'";"Borrmaskiner för metallbearbetning, ej numeriskt styrda (utom borr-, fräs- och gängenheter samt handverktyg)" "'28491330'";"Filmaskiner";"'28491330'";"Filmaskiner" "'28491340'";"Klippmaskiner (inkl. pressar), numeriskt styrda, för metallbearbetning (utom kombinerade stans- och klippmaskiner)";"'28491340'";"Klippmaskiner (inkl. pressar), numeriskt styrda, för metallbearbetning (utom kombinerade stans- och klippmaskiner)" "'28491350'";"Klippmaskiner (inkl. pressar), ej numeriskt styrda, för bearbetning av platta metallprodukter (utom kombinerade stans- och klippmaskiner)";"'28491350'";"Klippmaskiner (inkl. pressar), ej numeriskt styrda, för bearbetning av platta metallprodukter (utom kombinerade stans- och klippmaskiner)" "'28491360'";"Nitmaskiner";"'28491360'";"Nitmaskiner" "'28492110'";"Verktygshållare: dornar, chuckar och hylsor";"'28492110'";"Verktygshållare: dornar, chuckar och hylsor" "'28492130'";"Verktygshållare för svarvar (utom domar, chuckar och hylsor)";"'28492130'";"Verktygshållare för svarvar (utom domar, chuckar och hylsor)" "'28492150'";"Verktygshållare, i.a.n.";"'28492150'";"Övriga verktygshållare" "'28492170'";"Självöppnande gänghuvuden för verktygsmaskiner";"'28492170'";"Självöppnande gänghuvuden för verktygsmaskiner" "'28492230'";"Uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill för verktygsmaskiner och handverktyg (utom uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill)";"'28492230'";"Uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill för verktygsmaskiner och handverktyg (utom uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill)" "'28492250'";"Hållare för arbetsstycken till svarvar (utom uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill)";"'28492250'";"Hållare för arbetsstycken till svarvar (utom uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill)" "'28492270'";"Hållare för arbetsstycken för verktygsmaskiner och handverktyg (utom uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill, till svarvar)";"'28492270'";"Hållare för arbetsstycken för verktygsmaskiner och handverktyg (utom uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill, till svarvar)" "'28492350'";"Delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner, i.a.n.";"'28492350'";"Delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskiner, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'28492430'";"Delar och tillbehör till maskiner enligt HS 8464";"'28492430'";"Delar och tillbehör till maskiner enligt HS 84.64" "'28492450'";"Delar och tillbehör till maskiner enligt HS 8465";"'28492450'";"Delar och tillbehör till maskiner enligt HS 84.65" "'28911130'";"Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner av sådana slag som används inom metallurgin eller i metallgjuterier";"'28911130'";"Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner av sådana slag som används inom metallurgin eller i metallgjuterier" "'28911153'";"Rörvalsverk för valsning av metaller; valsverk för varmvalsning eller kombinerad varm- och kallvalsning av metaller";"'28911153'";"Rörvalsverk för valsning av metaller; valsverk för varmvalsning eller kombinerad varm- och kallvalsning av metaller" "'28911157'";"Valsverk för kallvalsning av metaller";"'28911157'";"Valsverk för kallvalsning av metaller" "'28911230'";"Delar till konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner för användning inom metallurgin eller i metallgjuterier";"'28911230'";"Delar till konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner för användning inom metallurgin eller i metallgjuterier" "'28911250'";"Valsar till metallvalsverk";"'28911250'";"Valsar till metallvalsverk" "'28911270'";"Delar, ej valsar, till metallvalsverk";"'28911270'";"Delar, ej valsar, till metallvalsverk" "'28921100'";"Godselevatorer och godstransportörer speciellt konstruerade för användning under jord";"'28921100'";"Godselevatorer och godstransportörer speciellt konstruerade för användning under jord" "'28921233'";"Självgående förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc samt maskiner för tunneldrivning";"'28921233'";"Självgående förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc samt maskiner för tunneldrivning" "'28921235'";"Icke självgående förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc samt maskiner för tunneldrivning";"'28921235'";"Icke självgående förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc samt maskiner för tunneldrivning" "'28921253'";"Självgående för borrning, inbegripet djupborrningsmaskiner";"'28921253'";"Självgående för borrning, inbegripet djupborrningsmaskiner" "'28921255'";"Icke självgående maskiner för borrning, inbegripet samt fasta plattformar för olje- eller naturgasprospektering";"'28921255'";"Icke självgående maskiner för borrning, inbegripet samt fasta plattformar för olje- eller naturgasprospektering" "'28922130'";"Bandburna bladschaktningsmaskiner";"'28922130'";"Bandburna bladschaktningsmaskiner" "'28922150'";"Ej bandburna, bladschaktningsmaskiner";"'28922150'";"Ej bandburna, bladschaktningsmaskiner" "'28922210'";"Motordrivna väghyvlar och skrapor";"'28922210'";"Motordrivna väghyvlar och skrapor" "'28922310'";"Stampmaskiner och vägvältar o.d.";"'28922310'";"Stampmaskiner och vägvältar o.d." "'28922430'";"Lastare speciellt konstruerade för arbete under jord";"'28922430'";"Lastare speciellt konstruerade för arbete under jord" "'28922450'";"Hjullastare eller bandlastare med framtill monterad skopa (utom lastare speciellt konstruerade för arbete under jord)";"'28922450'";"Hjullastare eller bandlastare med framtill monterad skopa (utom lastare speciellt konstruerade för arbete under jord)" "'28922500'";"Självgående grävmaskiner och lastare, med överbyggnad som har en svängvinkel av 360 grader (utom lastare med framtill monterad skopa)";"'28922500'";"Självgående grävmaskiner och lastare, med överbyggnad som har en svängvinkel av 360 grader (utom lastare med framtill monterad skopa)" "'28922630'";"Självgående grävmaskiner och lastare (utom självgående grävmaskiner med överbyggnad som har en svängvinkel av 360 grader och lastare med framtill monterad skopa)";"'28922630'";"Självgående grävmaskiner och lastare (utom självgående grävmaskiner med överbyggnad som har en svängvinkel av 360 grader och lastare med framtill monterad skopa)" "'28922650'";"Självgående maskiner för jordarbeten etc, i.a.n.";"'28922650'";"Självgående maskiner och apparater för jordarbeten, gruvdrift m.m., inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'28922700'";"Blad till bladschaktmaskiner";"'28922700'";"Blad till bladschaktmaskiner" "'28922810'";"Dumprar, konstruerade för användning i terräng";"'28922810'";"Dumprar, konstruerade för användning i terräng" "'28923010'";"Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner";"'28923010'";"Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner" "'28923030'";"Snöplogar och snöslungor";"'28923030'";"Snöplogar och snöslungor" "'28923050'";"Icke självgående stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner";"'28923050'";"Icke självgående stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner" "'28923070'";"Maskiner för brytning av jord, sten, malm etc., ej självgående";"'28923070'";"Maskiner för brytning av jord, sten, malm och liknande, ej självgående" "'28923090'";"Maskiner och apparater för anläggnings- eller byggnadsverksamhet e.d., i.a.n.";"'28923090'";"Övriga maskiner och apparater för anläggnings- eller byggnadsverksamhet e.d." "'28924030'";"Maskiner för sortering, siktning, avskiljning, tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning, utom betong- och murbruksblandare, maskiner och apparater för blandning av mineraliska ämnen med bitumen";"'28924030'";"Maskiner för sortering, siktning, avskiljning, tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning, utom betong- och murbruksblandare, maskiner och apparater för blandning av mineraliska ämnen med bitumen" "'28924050'";"Betong- och murbruksblandare";"'28924050'";"Betong- och murbruksblandare" "'28924070'";"Maskiner och apparater för blandning av mineraliska ämnen med bitumen";"'28924070'";"Maskiner och apparater för blandning av mineraliska ämnen med bitumen" "'28925000'";"Bandtraktorer";"'28925000'";"Bandtraktorer" "'28926130'";"Delar till borrningsmaskiner, inbegripet djupborrningsmaskiner";"'28926130'";"Delar till borrningsmaskiner, inbegripet djupborrningsmaskiner" "'28926150'";"Delar till schaktutrustning, lyftkranar, mobila portallyftare utom skopor, skovlar, gripskopor, tänger, blad (all slags bygg- och anläggningsutrustning), till borrningsmaskiner, inbegripet djupborrningsmaskiner";"'28926150'";"Delar till schaktutrustning, lyftkranar, mobila portallyftare utom skopor, skovlar, gripskopor, tänger, blad (all slags bygg- och anläggningsutrustning), till borrningsmaskiner, inbegripet djupborrningsmaskiner" "'28926200'";"Delar till maskiner enligt HS 8474";"'28926200'";"Delar till maskiner enligt HS 84.74" "'28931100'";"Mjölkseparatorer";"'28931100'";"Mjölkseparatorer" "'28931200'";"Mejerimaskiner (inkl. homogenisatorer, bestrålare, maskiner för smör- eller ostframställning)";"'28931200'";"Mejerimaskiner (inkl. homogenisatorer, bestrålare, maskiner för smör- eller ostframställning)" "'28931300'";"Maskiner och apparater som används inom kvarnindustrin för bearbetning av spannmål och torkade baljväxtfrön (andra än maskiner och apparater av lantbrukstyp)";"'28931300'";"Maskiner och apparater som används inom kvarnindustrin för bearbetning av spannmål och torkade baljväxtfrön (andra än maskiner och apparater av lantbrukstyp)" "'28931400'";"Pressar, maskiner och apparater som används i framställningen av vin, cider, fruktsaft och liknande drycker";"'28931400'";"Pressar, maskiner och apparater som används i framställningen av vin, cider, fruktsaft och liknande drycker" "'28931530'";"Ugnar för bagerier och konditorier, icke-elektriska";"'28931530'";"Ugnar för bagerier och konditorier, icke-elektriska" "'28931560'";"Kaffemaskiner och apparater för beredning av kaffe och varma drycker, ej för hushållsbruk";"'28931560'";"Kaffemaskiner och apparater för beredning av kaffe och varma drycker, ej för hushållsbruk" "'28931580'";"Maskiner och apparater för matlagning el. uppvärmning, ej för hushållsbruk (utom icke-elektriska tunnelugnar, icke-elektriska bageriugnar och icke-elektriska kaffemaskiner)";"'28931580'";"Maskiner och apparater för matlagning el. uppvärmning, ej för hushållsbruk (utom icke-elektriska tunnelugnar, icke-elektriska bageriugnar och icke-elektriska kaffemaskiner)" "'28931600'";"Maskiner och apparater för torkning av lantbruksprodukter genom förfaranden som inbegriper temperaturändring";"'28931600'";"Maskiner och apparater för torkning av lantbruksprodukter genom förfaranden som inbegriper temperaturändring" "'28931713'";"Bagerimaskiner (utom ugnar och degvalsningsmaskiner)";"'28931713'";"Bagerimaskiner (utom ugnar och degvalsningsmaskiner)" "'28931715'";"Maskiner och apparater för tillverkning av makaroner, spagetti e.d.";"'28931715'";"Maskiner och apparater för tillverkning av makaroner, spagetti e.d." "'28931720'";"Maskiner och apparater för tillverkning av konfektyrer, kakao eller choklad";"'28931720'";"Maskiner och apparater för tillverkning av konfektyrer, kakao eller choklad" "'28931730'";"Maskiner och apparater för sockerframställning";"'28931730'";"Maskiner och apparater för sockerframställning" "'28931740'";"Maskiner och apparater för bryggerier";"'28931740'";"Maskiner och apparater för bryggerier" "'28931750'";"Maskiner och apparater för beredning av kött eller fjäderfä";"'28931750'";"Maskiner och apparater för beredning av kött eller fjäderfä" "'28931760'";"Maskiner och apparater för beredning av frukt, bär, nötter eller köksväxter (utom för användning inom kvarnindustrin eller för bearbetning av torkade baljväxter)";"'28931760'";"Maskiner och apparater för beredning av frukt, bär, nötter eller köksväxter (utom för användning inom kvarnindustrin eller för bearbetning av torkade baljväxter)" "'28931770'";"Övriga maskiner och apparater för industriell livsmedelstillverkning, i.a.n.";"'28931770'";"Övriga maskiner och apparater för industriell livsmedelstillverkning" "'28931780'";"Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor";"'28931780'";"Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor" "'28931800'";"Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak (utom apparater för torkning och uppvärmning samt centrifuger och filterpressar)";"'28931800'";"Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak (utom apparater för torkning och uppvärmning samt centrifuger och filterpressar)" "'28932000'";"Maskiner och apparater för rensning och sortering av spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön";"'28932000'";"Maskiner och apparater för rensning och sortering av spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön" "'28933100'";"Delar till pressar, krossar och liknande maskiner och apparater för framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker";"'28933100'";"Delar till pressar, krossar och liknande maskiner och apparater för framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker" "'28933200'";"Delar till maskiner enligt HS 8438";"'28933200'";"Delar till maskiner och apparater enligt HS 84.38" "'28933300'";"Delar till maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak";"'28933300'";"Delar till maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak" "'28933400'";"Delar till maskiner enligt HS 8437";"'28933400'";"Delar till maskiner och enligt HS 84.37" "'28941100'";"Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial; maskiner för beredning av textilfibrer";"'28941100'";"Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial; maskiner för beredning av textilfibrer" "'28941200'";"Maskiner för spinning; maskiner för tvinning, snodd, spolning, rullning eller haspling";"'28941200'";"Maskiner för spinning; maskiner för tvinning, snodd, spolning, rullning eller haspling" "'28941300'";"Vävstolar";"'28941300'";"Vävstolar" "'28941430'";"Rundstickmaskiner";"'28941430'";"Rundstickmaskiner" "'28941450'";"Flatstickmaskiner och maskbondningsmaskiner";"'28941450'";"Flatstickmaskiner och maskbondningsmaskiner" "'28941470'";"Maskiner för tillverkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeriarbeten, flätor, nät eller för tuftning";"'28941470'";"Maskiner för tillverkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeriarbeten, flätor, nät eller för tuftning" "'28941510'";"Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner enligt HS 8444, 8445, 8446 eller 8447";"'28941510'";"Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner enligt HS 8444, 8445, 8446 eller 8447" "'28941530'";"Tryckpressar för tryckning av textilmaterial (utom offsetpressar, boktryckpressar (högtryckpressar), tryckpressar för flexografiskt tryck samt djuptryckpressar)";"'28941530'";"Tryckpressar för tryckning av textilmaterial (utom offsetpressar, boktryckpressar (högtryckpressar), tryckpressar för flexografiskt tryck samt djuptryckpressar)" "'28942110'";"Maskiner för tillverkning och efter- behandling av filt eller bondad duk som längdvara eller som tillformade stycken, inbegripet maskiner för tillverkning av filthattar, hattformar";"'28942110'";"Maskiner för tillverkning och efter- behandling av filt eller bondad duk som längdvara eller som tillformade stycken, inbegripet maskiner för tillverkning av filthattar, hattformar" "'28942130'";"Stryk- och pressmaskiner, inbegripet fixeringspressar (utom kalendrar)";"'28942130'";"Stryk- och pressmaskiner, inbegripet fixeringspressar (utom kalendrar)" "'28942150'";"Maskiner för vattentvätt, blekning eller färgning (även vridmaskiner, manglar, skaktumlare; utom tvättmaskiner för hushållsbruk eller tvätterier)";"'28942150'";"Maskiner för vattentvätt, blekning eller färgning (även vridmaskiner, manglar, skaktumlare; utom tvättmaskiner för hushållsbruk eller tvätterier)" "'28942170'";"Maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller tandning av textilvävnader e.d.";"'28942170'";"Maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning eller tandning av textilvävnader e.d." "'28942180'";"Maskiner för anbringande av massa på underlag av textilvara eller annat underlag vid tillverkning av linoleummattor eller liknande golvbeläggning; maskiner för appretering, vridning, torkning, beläggning, impregnering eller annan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror";"'28942180'";"Maskiner för anbringande av massa på underlag av textilvara eller annat underlag vid tillverkning av linoleummattor eller liknande golvbeläggning; maskiner för appretering, vridning, torkning, beläggning, impregnering eller annan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror" "'28942230'";"Vattentvättmaskiner för > 10 kg torr tvätt, för hushåll eller tvätterier (inkl. maskiner som både tvättar och torkar)";"'28942230'";"Vattentvättmaskiner för > 10 kg torr tvätt, för hushåll eller tvätterier (inkl. maskiner som både tvättar och torkar)" "'28942250'";"Kemtvättmaskiner";"'28942250'";"Kemtvättmaskiner" "'28942270'";"Torkmaskiner för > 10 kg torr tvätt";"'28942270'";"Torkmaskiner för > 10 kg torr tvätt" "'28942300'";"Torkcentrifuger för tvätt";"'28942300'";"Torkcentrifuger för tvätt" "'28942430'";"Automatsymaskiner, ej för hemsömnad (utom trådhäftmaskiner)";"'28942430'";"Automatsymaskiner, ej för hemsömnad (utom trådhäftmaskiner)" "'28942450'";"Icke automatiska symaskiner, ej för hemsömnad (utom trådhäftmaskiner)";"'28942450'";"Icke automatiska symaskiner, ej för hemsömnad (utom trådhäftmaskiner)" "'28943030'";"Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder";"'28943030'";"Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder" "'28943050'";"Maskiner och apparater för tillverkning eller reparation av skodon, även skärfelmaskiner, maskiner för formskärning av läder samt perforerings- och hålmaskiner, utom symaskiner";"'28943050'";"Maskiner och apparater för tillverkning eller reparation av skodon, även skärfelmaskiner, maskiner för formskärning av läder samt perforerings- och hålmaskiner, utom symaskiner" "'28943070'";"Maskiner och apparater för tillverkning eller reparation av varor av hudar, skinn eller läder, i.a.n.";"'28943070'";"Övriga maskiner och apparater för tillverkning eller reparation av varor (utom möbler, stativ och överdrag) av hudar, skinn eller läder" "'28944000'";"Symaskiner för hemsömnad (utom för möbler, stativ och överdrag)";"'28944000'";"Symaskiner för hemsömnad (utom för möbler, stativ och överdrag)" "'28945110'";"Delar och tillbehör till enligt HS 8444 och 8445 samt hjälpapparater till dessa";"'28945110'";"Delar och tillbehör till enligt HS 84.44 och 84.45 samt hjälpapparater till dessa" "'28945130'";"Spindlar, spinnvingar, spinnringar och ringlöpare";"'28945130'";"Spindlar, spinnvingar, spinnringar och ringlöpare" "'28945150'";"Delar och tillbehör till vävstolar eller till hjälpapparater (inkl. skyttlar, vävskedar, solv och skaftramar)";"'28945150'";"Delar och tillbehör till vävstolar eller till hjälpapparater (inkl. skyttlar, vävskedar, solv och skaftramar)" "'28945170'";"Delar och tillbehör till maskiner enl. HS 8447 och till hjälpapparater till dessa";"'28945170'";"Delar och tillbehör till maskiner enl. HS 84.47 och till hjälpapparater till dessa" "'28945210'";"Delar till vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier (inkl. till maskiner som både tvättar och torkar)";"'28945210'";"Delar till vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier (inkl. till maskiner som både tvättar och torkar)" "'28945220'";"Delar till maskiner enligt HS 8451";"'28945220'";"Delar till maskiner enligt HS 84.51" "'28945230'";"Symaskinsnålar";"'28945230'";"Symaskinsnålar" "'28945260'";"Möbler, stativ och överdrag för symaskiner samt delar till sådana varor; andra delar till symaskiner";"'28945260'";"Möbler, stativ och överdrag för symaskiner samt delar till sådana varor; andra delar till symaskiner" "'28945280'";"Delar till maskiner och apparater för bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn eller läder (utom symaskiner)";"'28945280'";"Delar till maskiner och apparater för bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn eller läder (utom symaskiner)" "'28951113'";"Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material";"'28951113'";"Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material" "'28951115'";"Maskiner och apparater för tillverkning av papper och papp";"'28951115'";"Maskiner och apparater för tillverkning av papper och papp" "'28951117'";"Maskiner och apparater för efterbehandling av papper och papp";"'28951117'";"Maskiner och apparater för efterbehandling av papper och papp" "'28951133'";"Kombinerade skär- och upprullningsmaskiner för papper och papp (utom maskiner och apparater för filmklippning)";"'28951133'";"Kombinerade skär- och upprullningsmaskiner för papper och papp (utom maskiner och apparater för filmklippning)" "'28951135'";"Andra längs- och tvärskärningsapparater för papper och papp (utom maskiner och apparater för filmklippning, kombinerade skär- och upprullningsmaskiner)";"'28951135'";"Andra längs- och tvärskärningsapparater för papper och papp (utom maskiner och apparater för filmklippning, kombinerade skär- och upprullningsmaskiner)" "'28951137'";"Apparater för giljotinskärning för papper och papp (utom maskiner och apparater för filmklippning, kombinerade skär- och upprullningsmaskiner, längs- och tvärskärningsapparater)";"'28951137'";"Apparater för giljotinskärning för papper och papp (utom maskiner och apparater för filmklippning, kombinerade skär- och upprullningsmaskiner, längs- och tvärskärningsapparater)" "'28951140'";"Andra skärmaskiner och apparater för papper eller papp";"'28951140'";"Andra skärmaskiner och apparater för papper eller papp" "'28951150'";"Maskiner och apparater för tillverkning av påsar, bärkassar, säckar eller kuvert";"'28951150'";"Maskiner och apparater för tillverkning av påsar, bärkassar, säckar eller kuvert" "'28951160'";"Maskiner och apparater för tillverkning av kartonger, askar, lådor, rör, fat eller liknande förpackningar av papper eller papp på annat sätt än genom formpressning";"'28951160'";"Maskiner och apparater för tillverkning av kartonger, askar, lådor, rör, fat eller liknande förpackningar av papper eller papp på annat sätt än genom formpressning" "'28951170'";"Maskiner och apparater för formpressning av varor av pappersmassa, papper eller papp (inkl. äggkartonger, fat eller skålar för konfekt eller camping, leksaker)";"'28951170'";"Maskiner och apparater för formpressning av varor av pappersmassa, papper eller papp (inkl. äggkartonger, fat eller skålar för konfekt eller camping, leksaker)" "'28951190'";"Maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, i.a.n.";"'28951190'";"Övriga maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp" "'28951230'";"Delar till maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material";"'28951230'";"Delar till maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material" "'28951250'";"Delar till maskiner och apparater enligt HS 8439, i.a.n., för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp";"'28951250'";"Övriga delar till maskiner och apparater enligt HS 84.39 för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp" "'28951270'";"Delar till skärmaskiner, maskiner för tillverkning av påsar, bärkassar, säckar och kuvert, kartonger, askar, lådor, rör, fat eller liknande förpackningar, för formpressning av varor av pappersmassa, papper eller papp";"'28951270'";"Delar till skärmaskiner, maskiner för tillverkning av påsar, bärkassar, säckar och kuvert, kartonger, askar, lådor, rör, fat eller liknande förpackningar, för formpressning av varor av pappersmassa, papper eller papp" "'28961010'";"Formsprutmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast";"'28961010'";"Formsprutmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast" "'28961030'";"Strängsprutmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast";"'28961030'";"Strängsprutmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast" "'28961040'";"Formblåsningsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast";"'28961040'";"Formblåsningsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast" "'28961050'";"Vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast";"'28961050'";"Vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast" "'28961060'";"Maskiner och apparater för formning eller regummering av däck eller för formning av innerslangar av gummi eller plast";"'28961060'";"Maskiner och apparater för formning eller regummering av däck eller för formning av innerslangar av gummi eller plast" "'28961073'";"Andra pressar för gjutning eller annan formning av gummi eller plast etc., i.a.n.";"'28961073'";"Andra pressar för gjutning eller annan formning av gummi eller plast etc." "'28961075'";"Maskiner för gjutning eller annan formning av gummi eller plast etc., i.a.n.";"'28961075'";"Övriga maskiner för gjutning eller annan formning av gummi eller plast etc." "'28961082'";"Maskiner för omvandling av reaktiva hartser";"'28961082'";"Maskiner för omvandling av reaktiva hartser" "'28961084'";"Maskiner och apparater för tillverkning av skummaterial (exkl. för omvandling av reaktiva hartser)";"'28961084'";"Maskiner och apparater för tillverkning av skummaterial (exkl. för omvandling av reaktiva hartser)" "'28961091'";"Fragmenteringsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast";"'28961091'";"Fragmenteringsmaskiner för bearbetning av gummi eller plast" "'28961093'";"Blandare, knådare och omrörare för bearbetning av gummi eller plast";"'28961093'";"Blandare, knådare och omrörare för bearbetning av gummi eller plast" "'28961095'";"Skärmaskiner och spaltmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material";"'28961095'";"Skärmaskiner och spaltmaskiner för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material" "'28961097'";"Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material, i.a.n.";"'28961097'";"Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'28962000'";"Delar till maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast (utom formningsverktyg)";"'28962000'";"Delar till maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av gummi eller plast (utom formningsverktyg)" "'28991110'";"Falsmaskiner för bokbindning";"'28991110'";"Falsmaskiner för bokbindning" "'28991130'";"Upptagningsmaskiner för bokbindning";"'28991130'";"Upptagningsmaskiner för bokbindning" "'28991150'";"Sy- och häftmaskiner för bokbindning inkl. för tillverkning av pappkartonger o.d., utan häftmaskiner för kontorsbruk, för pappkartongtillverkning";"'28991150'";"Sy- och häftmaskiner för bokbindning inkl. för tillverkning av pappkartonger o.d., utan häftmaskiner för kontorsbruk, för pappkartongtillverkning" "'28991170'";"Limbindningsmaskiner för bokbindning";"'28991170'";"Limbindningsmaskiner för bokbindning" "'28991190'";"Andra bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater";"'28991190'";"Andra bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater" "'28991200'";"Maskiner, apparater och redskap för typsättning, för preparering eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar";"'28991200'";"Maskiner, apparater och redskap för typsättning, för preparering eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar" "'28991330'";"Offsetpressar med rullmatning";"'28991330'";"Offsetpressar med rullmatning" "'28991390'";"Andra offsetpressar";"'28991390'";"Andra offsetpressar" "'28991410'";"Boktryckspressar (högtryckspressar) med rullmatning, ej för flexografiskt tryck";"'28991410'";"Boktryckspressar (högtryckspressar) med rullmatning, ej för flexografiskt tryck" "'28991430'";"Tryckpressar för flexografiskt tryck";"'28991430'";"Tryckpressar för flexografiskt tryck" "'28991450'";"Djuptryckspressar";"'28991450'";"Djuptryckspressar" "'28991490'";"Andra tryckpressar, utom offsetpressar, ej av kontorstyp, i.a.n.";"'28991490'";"Övriga tryckpressar, utom offsetpressar, ej av kontorstyp" "'28992020'";"Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules) eller halvledarplattor (wafers)";"'28992020'";"Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen (boules) eller halvledarplattor (wafers)" "'28992040'";"Maskiner och apparater för framställning av halvledarkomponenter eller halvledarelement eller av elektroniska integrerade kretsar";"'28992040'";"Maskiner och apparater för framställning av halvledarkomponenter eller halvledarelement eller av elektroniska integrerade kretsar" "'28992060'";"Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av flata bildskärmar";"'28992060'";"Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för framställning av flata bildskärmar" "'28993130'";"Maskiner och apparater för torkning av trä, pappersmassa, papper eller papp";"'28993130'";"Maskiner och apparater för torkning av trä, pappersmassa, papper eller papp" "'28993150'";"Maskiner och apparater för torkning utom för lantbruksprodukter, trä, pappersmassa, papper eller papp, ej för hushållsbruk";"'28993150'";"Maskiner och apparater för torkning utom för lantbruksprodukter, trä, pappersmassa, papper eller papp, ej för hushållsbruk" "'28993200'";"Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält e.d.";"'28993200'";"Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält e.d." "'28993905'";"Maskiner och apparater med särskilda funktioner för, exkl. robotar";"'28993905'";"Maskiner och apparater med särskilda funktioner för, exkl. robotar" "'28993910'";"Maskiner och apparater för isotopseparation samt delar till sådana";"'28993910'";"Maskiner och apparater för isotopseparation samt delar till sådana" "'28993915'";"Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner för blandning, knådning, krossning, malning, sållning, siktning, homogenisering, emulgering eller omrörning, exkl. robotar";"'28993915'";"Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner för blandning, knådning, krossning, malning, sållning, siktning, homogenisering, emulgering eller omrörning, exkl. robotar" "'28993920'";"Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen";"'28993920'";"Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen" "'28993925'";"Mobila hydrauliska maskiner för stöttning av tak i gruvor";"'28993925'";"Mobila hydrauliska maskiner för stöttning av tak i gruvor" "'28993930'";"Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd";"'28993930'";"Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd" "'28993935'";"Industrirobotar för flera användningsområden (utom robotar med en särskild funktion (t.ex. lyftning eller annan hantering, lastning eller lossning))";"'28993935'";"Industrirobotar för flera användningsområden (utom robotar med en särskild funktion (t.ex. lyftning eller annan hantering, lastning eller lossning))" "'28993940'";"Centralsmörjningssystem";"'28993940'";"Centralsmörjningssystem" "'28993945'";"Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för a) framställning eller reparation av arbetsmasker och modermasker, b) montering av halvledarkomponenter eller halvledarelement och elektroniska integrerade kretsar, och c) lyftning eller annan hantering, lastning eller lossning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar och flata bildskärmar";"'28993945'";"Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för a) framställning eller reparation av arbetsmasker och modermasker, b) montering av halvledarkomponenter eller halvledarelement och elektroniska integrerade kretsar, och c) lyftning eller annan hantering, lastning eller lossning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar och flata bildskärmar" "'28993950'";"Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor";"'28993950'";"Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor" "'28993953'";"Maskiner och apparater för jord, sten, malm osv., i.a.n.";"'28993953'";"Maskiner och apparater för jord, sten, malm osv., inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'28993956'";"Andra maskiner, apparater och mekaniska redskap enligt HS 84, i.a.n.";"'28993956'";"Andra maskiner, apparater och mekaniska redskap enligt HS 84, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'28993965'";"Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor, inbromsningsanordningar på hangarfartyg, även delar till sådan utrustning, för civil användning";"'28993965'";"Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor, inbromsningsanordningar på hangarfartyg, även delar till sådan utrustning, för civil användning" "'28993970'";"Maskiner för balansering av mekaniska delar";"'28993970'";"Maskiner för balansering av mekaniska delar" "'28994000'";"Delar till tryckpressar och bokbinderimaskiner";"'28994000'";"Delar till tryckpressar och bokbinderimaskiner" "'28995100'";"Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för a) framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar, b) framställning eller reparation av arbetsmasker och modermasker, c) montering av halvledarkomponenter eller halvledarelement eller elektroniska integrerade kretsar, och d) lyftning eller annan hantering, lastning eller lossning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar och flata bildskärmar";"'28995100'";"Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används för a) framställning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar, b) framställning eller reparation av arbetsmasker och modermasker, c) montering av halvledarkomponenter eller halvledarelement eller elektroniska integrerade kretsar, och d) lyftning eller annan hantering, lastning eller lossning av halvledarämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar och flata bildskärmar" "'28995230'";"Delar till maskiner för sammansättning av elektriska/elektroniska lampor, rör eller blixtlampor, till maskiner för glastillverkning m.m.";"'28995230'";"Delar till maskiner för sammansättning av elektriska/elektroniska lampor, rör eller blixtlampor, till maskiner för glastillverkning m.m." "'28995280'";"Delar till maskiner enligt HS 8479";"'28995280'";"Delar till maskiner och apparater enligt HS 84.79" "'29101100'";"Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, till fordon i HS 87 (utom motorcyklar) och med en cylindervolym på högst 1 000 cm³";"'29101100'";"Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, till fordon i HS 87 (utom motorcyklar) och med en cylindervolym av högst 1 000 cm³" "'29101200'";"Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, till fordon i HS 87 (utom motorcyklar) och med en cylindervolym på mer än 1 000 cm³";"'29101200'";"Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, till fordon i HS 87 (utom motorcyklar) och med en cylindervolym av mer än 1 000 cm³" "'29101310'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotorer) för fordon (utom för rullande järn- och spårvägsmateriel och för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul)";"'29101300'";"Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (diesel/semidieselmotorer) för fordon (utom för rullande järn- och spårvägsmateriel)" "'29102100'";"Fordon med endast förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av högst 1 500 cm³";"'29102100'";"Fordon med endast förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av högst 1 500 cm3" "'29102230'";"Motorfordon med endast bensinmotor > 1 500 cm3 (även husbilar med en kapacitet på mer än 3 000 cm³) (utom fordon för transport av mer än 10 personer, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)";"'29102230'";"Motorfordon med endast bensinmotor > 1 500 cm3 (inkl. husbilar > 3 000 cm³) (utom fordon för transport av >= 10 personer, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)" "'29102250'";"Husbilar med endast förbränningskolvmotor med gnisttändning och en cylindervolym på mer än 1 500 cm³ men högst 3 cm³";"'29102250'";"Husbilar med endast förbränningskolvmotor med gnisttändning och en cylindervolym av > 1 500 cm³ men <= 3 000 cm³" "'29102310'";"Motorfordon med endast diesel- eller semidieselmotor <= 1 500 cm³ (utom fordon för transport av mer än 10 personer, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)";"'29102310'";"Motorfordon med endast diesel- eller semidieselmotor <= 1 500 cm³ (utom fordon för transport av >= 10 personer, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)" "'29102330'";"Motorfordon med endast diesel- eller semidieselmotor > 1 500 cm³ men <= 2 500 cm³ (utom fordon för transport av mer än 10 personer, husbilar, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)";"'29102330'";"Motorfordon med endast diesel- eller semidieselmotor > 1 500 cm³ men <= 2 500 cm³ (utom fordon för transport av >= 10 personer, husbilar, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)" "'29102340'";"Motorfordon med endast diesel- eller semidieselmotor > 2 500 cm³ (utom fordon för transport av mer än 10 personer, husbilar, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)";"'29102340'";"Motorfordon med endast diesel- eller semidieselmotor > 2 500 cm³ (utom fordon för transport av >= 10 personer, husbilar, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)" "'29102353'";"Husbilar med endast förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) och en cylindervolym på mer än 1 500 cm³ men högst 2 500 cm³";"'29102353'";"Husbilar med endast förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) och en cylindervolym av > 1 500 cm³ men <= 2 500 cm³" "'29102355'";"Husbilar med endast förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) och en cylindervolym på mer än 2 500 cm³";"'29102355'";"Husbilar med endast förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) och en cylindervolym av > 2 500 cm³" "'29102410'";"Motorfordon med både förbränningskolvmotor med gnisttändning eller kompressionständning och elmotor som framdrivningsmotorer, utom sådana som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla";"'29102410'";"Motorfordon med både förbränningskolvmotor med gnisttändning eller kompressionständning och elmotor som framdrivningsmotorer, utom sådana som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla" "'29102430'";"Motorfordon med både förbränningskolvmotor med gnisttändning eller kompressionständning och elmotor som framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla";"'29102430'";"Motorfordon med både förbränningskolvmotor med gnisttändning eller kompressionständning och elmotor som framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla" "'29102450'";"Motorfordon med enbart elmotor för framdrivning";"'29102450'";"Motorfordon med enbart elmotor för framdrivning" "'29102490'";"Andra motorfordon för persontransport (utom fordon med enbart elmotor för framdrivning, fordon för transport av minst 10 personer, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)";"'29102490'";"Andra motorfordon för persontransport (utom fordon med enbart elmotor för framdrivning, fordon för transport av minst 10 personer, snöskotrar, golfbilar och liknande fordon)" "'29103000'";"Motorfordon för transport av minst 10 personer";"'29103000'";"Motorfordon för transport av minst 10 personer" "'29104110'";"Motorfordon för godsbefordran med förbränningsmotor med kompressionständning diesel- eller semidieselmotor och en bruttovikt <= 5 ton (utom hjullastare som inte är avsedda för landsväg)";"'29104110'";"Motorfordon för godsbefordran med förbränningsmotor med kompressionständning diesel- eller semidieselmotor och en bruttovikt <= 5 ton (utom hjullastare som inte är avsedda för landsväg)" "'29104130'";"Motorfordon för godsbefordran med diesel- eller semidieselmotor och en bruttovikt > 5 men <= 20 ton (inkl. skåpbilar) (utom hjullastare som inte är avsedda för landsväg)";"'29104130'";"Motorfordon för godsbefordran med diesel- eller semidieselmotor och en bruttovikt > 5 men <= 20 ton (inkl. skåpbilar) (utom hjullastare som inte är avsedda för landsväg)" "'29104140'";"Motorfordon för godsbefordran med förbränningsmotor med kompressionständning (diesel eller semidiesel) och en bruttovikt av > 20 ton (utom hjullastare som inte är avsedda för landsväg)";"'29104140'";"Motorfordon för godsbefordran med förbränningsmotor med kompressionständning (diesel eller semidiesel) och en bruttovikt av > 20 ton (utom hjullastare som inte är avsedda för landsväg)" "'29104200'";"Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra motorfordon för godsbefordran, nya";"'29104200'";"Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra motorfordon för godsbefordran, nya" "'29104300'";"Dragfordon för påhängsvagnar";"'29104300'";"Dragfordon för påhängsvagnar" "'29104400'";"Underreden försedda med motor, till traktorer, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för godsbefordran och motorfordon för speciella ändamål, även till tävlingsbilar";"'29104400'";"Underreden försedda med motor, till traktorer, bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran, motorfordon för godsbefordran och motorfordon för speciella ändamål, även till tävlingsbilar" "'29105100'";"Kranbilar";"'29105100'";"Kranbilar" "'29105200'";"Motorfordon speciellt konstruerade för färd på snö, fordon för golfbanor och liknande fordon";"'29105200'";"Motorfordon speciellt konstruerade för färd på snö, fordon för golfbanor och liknande fordon" "'29105930'";"Brandbilar";"'29105930'";"Brandbilar" "'29105950'";"Bilar med betongblandare";"'29105950'";"Bilar med betongblandare" "'29105990'";"Andra motorfordon för speciella ändamål i.a.n.";"'29105990'";"Övriga motorfordon för speciella ändamål" "'29201030'";"Karosserier (inkl. förarhytter) till bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran (inkl. till golfbilar och liknande fordon) (utom till motorfordon för transport av >= 10 personer)";"'29201030'";"Karosserier (inkl. förarhytter) till bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för personbefordran (inkl. till golfbilar och liknande fordon) (utom till motorfordon för transport av >= 10 personer)" "'29201050'";"Karosserier (inkl. förarhytter) lastbilar, skåpbilar, bussar, traktorer, hjullastare och motorfordon för speciella ändamål, inkl. fullt utrustade och ofullständiga karosserier, fordon för transport av >= 10 personer";"'29201050'";"Karosserier (inkl. förarhytter) lastbilar, skåpbilar, bussar, traktorer, hjullastare och motorfordon för speciella ändamål, inkl. fullt utrustade och ofullständiga karosserier, fordon för transport av >= 10 personer" "'29202100'";"Godsbehållare (containrar), inkl. sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transport";"'29202100'";"Godsbehållare (containrar), inkl. sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transport" "'29202292'";"Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål, med en vikt på högst 1 600 kg";"'29202292'";"Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål, med en vikt av <= 1 600 kg" "'29202298'";"Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål, med en vikt på mer än 1 600 kg";"'29202298'";"Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål, med en vikt av > 1 600 kg" "'29202300'";"Andra släpfordon och påhängsvagnar i.a.n.";"'29202300'";"Övriga släpfordon och påhängsvagnar" "'29203030'";"Underreden till släpfordon, påhängsvagnar och andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning";"'29203030'";"Underreden till släpfordon, påhängsvagnar och andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning" "'29203050'";"Karosserier till släpfordon, påhängsvagnar och andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning";"'29203050'";"Karosserier till släpfordon, påhängsvagnar och andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning" "'29203070'";"Axlar till släpfordon, påhängsvagnar och andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning";"'29203070'";"Axlar till släpfordon, påhängsvagnar och andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning" "'29203090'";"Delar till släpfordon, påhängsvagnar och andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning (ej underreden, karosserier, axlar)";"'29203090'";"Delar till släpfordon, påhängsvagnar och andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning (ej underreden, karosserier, axlar)" "'29311000'";"Isolerade tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg";"'29311000'";"Isolerade tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg" "'29312130'";"Tändstift till förbränningsmotorer";"'29312130'";"Tändstift till förbränningsmotorer" "'29312150'";"Tändmagneter, tändgeneratorer och svänghjulsmagneter";"'29312150'";"Tändmagneter, tändgeneratorer och svänghjulsmagneter" "'29312170'";"Strömfördelare och tändspolar";"'29312170'";"Strömfördelare och tändspolar" "'29312230'";"Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer";"'29312230'";"Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer" "'29312250'";"Generatorer till förbränningsmotorer (för likström eller växelström) (utom startmotorer tjänstgörande som generatorer)";"'29312250'";"Generatorer till förbränningsmotorer (för likström eller växelström) (utom startmotorer tjänstgörande som generatorer)" "'29312270'";"Utrustning, i.a.n., till förbränningsmotorer";"'29312270'";"Annan utrustning till förbränningsmotorer" "'29312310'";"Elektrisk eller batteridriven belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana slag som används till cyklar";"'29312310'";"Elektrisk eller batteridriven belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana slag som används till cyklar" "'29312330'";"Elektriska, akustiska tjuvlarm av sådana slag som används i motorfordon";"'29312330'";"Elektriska, akustiska tjuvlarm av sådana slag som används i motorfordon" "'29312350'";"Elektrisk akustisk signalutrustning av sådana slag som används till cyklar eller motorfordon (utom tjuvlarm för motorfordon)";"'29312350'";"Elektrisk akustisk signalutrustning av sådana slag som används till cyklar eller motorfordon (utom tjuvlarm för motorfordon)" "'29312370'";"Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanordning av sådana slag som används till cyklar och motorfordon";"'29312370'";"Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanordning av sådana slag som används till cyklar och motorfordon" "'29313030'";"Delar till elektrisk tändnings- och startutrustning, generatorer och bakströmsreläer som används till förbränningsmotorer";"'29313030'";"Delar till elektrisk tändnings- och startutrustning, generatorer och bakströmsreläer som används till förbränningsmotorer" "'29313080'";"Delar till utrustning enligt HS 8512";"'29313080'";"Delar till utrustning enligt HS 85.12" "'29321000'";"Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon";"'29321000'";"Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon" "'29322030'";"Säkerhetsbälten";"'29322030'";"Säkerhetsbälten" "'29322050'";"Krockkuddar med uppblåsningssystem och delar till sådana";"'29322050'";"Krockkuddar med uppblåsningssystem och delar till sådana" "'29322090'";"Delar och tillbehör till karosserier (även förarhytter), i.a.n.";"'29322090'";"Delar och tillbehör till karosserier (inkl. förarhytter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'29323010'";"Stötfångare och delar till stötfångare (inkl. stötfångare av plast)";"'29323010'";"Stötfångare och delar till stötfångare (inkl. stötfångare av plast)" "'29323020'";"Bromsar och servobromsar samt delar till sådana (utom omonterade bromsbelägg och bromsklossar)";"'29323020'";"Bromsar och servobromsar samt delar till sådana (utom omonterade bromsbelägg och bromsklossar)" "'29323033'";"Växellådor och delar till växellådor";"'29323033'";"Växellådor och delar till växellådor" "'29323036'";"Drivaxlar med differential, icke drivande axlar och delar till sådana axlar";"'29323036'";"Drivaxlar med differential, icke drivande axlar och delar till sådana axlar" "'29323040'";"Hjul samt delar och tillbehör till hjul";"'29323040'";"Hjul samt delar och tillbehör till hjul" "'29323050'";"Upphängningssystem och delar till sådana (inbegripet stötdämpare)";"'29323050'";"Upphängningssystem och delar till sådana (inbegripet stötdämpare)" "'29323061'";"Kylare och delar till kylare till traktorer, bilar, fordon för godsbefordran, kranbilar, brandbilar, bilar med betongblandare eller med anordning för sopning eller spolning, verkstadsbilar och röntgenbilar";"'29323061'";"Kylare och delar till kylare till traktorer, bilar, fordon för godsbefordran, kranbilar, brandbilar, bilar med betongblandare eller med anordning för sopning eller spolning, verkstadsbilar och röntgenbilar" "'29323063'";"Ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana";"'29323063'";"Ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana" "'29323065'";"Kopplingar och delar till kopplingar";"'29323065'";"Kopplingar och delar till kopplingar" "'29323067'";"Rattar, styrkolonner och styrväxlar; delar till sådana";"'29323067'";"Rattar, styrkolonner och styrväxlar; delar till sådana" "'29323090'";"Andra delar och tillbehör, i.a.n., till fordon enligt HS 8701–8705";"'29323090'";"Andra delar och tillbehör till fordon enligt HS 87.01–87.05" "'3011100000'";"Örlogsfartyg";"'3011100000'";"Örlogsfartyg" "'30112130'";"Kryssningsfartyg";"'30112130'";"Kryssningsfartyg" "'30112150'";"Färjor";"'30112150'";"Färjor" "'30112210'";"Tankfartyg för transport av råolja";"'30112210'";"Tankfartyg för transport av råolja" "'30112230'";"Tankfartyg för transport av oljeprodukter";"'30112230'";"Tankfartyg för transport av oljeprodukter" "'30112250'";"Tankfartyg för transport av kemikalier";"'30112250'";"Tankfartyg för transport av kemikalier" "'30112270'";"Tankfartyg för gastransport";"'30112270'";"Tankfartyg för gastransport" "'30112300'";"Kyl- och frysfartyg, exkl. tankfartyg";"'30112300'";"Kyl- och frysfartyg, exkl. tankfartyg" "'30112410'";"Bulkfartyg";"'30112410'";"Bulkfartyg" "'30112430'";"Fraktfartyg för styckegods";"'30112430'";"Fraktfartyg för styckegods" "'30112450'";"Containerfartyg";"'30112450'";"Containerfartyg" "'30112470'";"Roll-on/roll-off-fartyg";"'30112470'";"Roll-on/roll-off-fartyg" "'30112490'";"Andra lastfartyg för torrlast";"'30112490'";"Andra lastfartyg för torrlast" "'30113130'";"Fiskefartyg";"'30113130'";"Fiskefartyg" "'30113150'";"Fabriksfartyg för fiskeriprodukter";"'30113150'";"Fabriksfartyg för fiskeriprodukter" "'30113200'";"Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg";"'30113200'";"Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg" "'30113330'";"Mudderverk";"'30113330'";"Mudderverk" "'30113350'";"Andra icke lastbärande fartyg";"'30113350'";"Andra icke lastbärande fartyg" "'30114030'";"Offshorefartyg";"'30114030'";"Offshorefartyg" "'30114050'";"Offshore-infrastruktur";"'30114050'";"Offshore-infrastruktur" "'30115000'";"Annan flytande materiel (inkl. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken)";"'30115000'";"Annan flytande materiel (inkl. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken)" "'30119100'";"Ombyggnad av fartyg, flytande plattformar och materiel";"'30119100'";"Ombyggnad av fartyg, flytande plattformar och materiel" "'30119200'";"Utrustningsarbeten på fartyg, flytande plattformar och material";"'30119200'";"Utrustningsarbeten på fartyg, flytande plattformar och material" "'30121100'";"Segelbåtar (utom uppblåsbara), med eller utan hjälpmotor";"'30121100'";"Segelbåtar (utom uppblåsbara), med eller utan hjälpmotor" "'30121200'";"Uppblåsbara fritidsbåtar";"'30121200'";"Uppblåsbara fritidsbåtar" "'30121930'";"Motordrivna fritidsbåtar (andra än sådana med utombordsmotor)";"'30121930'";"Motordrivna fritidsbåtar (andra än sådana med utombordsmotor)" "'30121970'";"Andra fritidsbåtar i.a.n.; roddbåtar och kanoter";"'30121970'";"Övriga fritidsbåtar; roddbåtar och kanoter" "'30201100'";"Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla";"'30201100'";"Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla" "'30201200'";"Diesel-elektriska lok";"'30201200'";"Diesel-elektriska lok" "'30201300'";"Andra lok; tendrar";"'30201300'";"Andra lok; tendrar" "'30202000'";"Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än underhålls- och servicevagnar";"'30202000'";"Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än underhålls- och servicevagnar" "'30203100'";"Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar (även verkstadsvagnar, kranvagnar, vagnar med utrustning för hoppackning av spårunderlag eller för utläggning av räls samt undersökningsvagnar och dressiner)";"'30203100'";"Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar (även verkstadsvagnar, kranvagnar, vagnar med utrustning för hoppackning av spårunderlag eller för utläggning av räls samt undersökningsvagnar och dressiner)" "'30203200'";"Personvagnar för järnvägar eller spårvägar; resgodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järnvägar eller spårvägar, utom underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar";"'30203200'";"Personvagnar för järnvägar eller spårvägar; resgodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järnvägar eller spårvägar, utom underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar" "'30203300'";"Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående";"'30203300'";"Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående" "'30204030'";"Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel";"'30204030'";"Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel" "'30204050'";"Mekanisk eller elektromekanisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält";"'30204050'";"Mekanisk eller elektromekanisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält" "'30204060'";"Mekanisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar eller spårvägar; delar av mekanisk (inbegripet elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält";"'30204060'";"Mekanisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar eller spårvägar; delar av mekanisk (inbegripet elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält" "'30209100'";"Renovering/reparation av järnvägs- och spårvagnslok, samt rullande materiel";"'30209100'";"Renovering/reparation av järnvägs- och spårvagnslok, samt rullande materiel" "'30301100'";"Förbränningskolvmotorer med gnisttändning till luftfartyg, för civil användning";"'30301100'";"Förbränningskolvmotorer med gnisttändning till luftfartyg, för civil användning" "'30301200'";"Turbojetmotorer och turbopropmotorer, för civil användning";"'30301200'";"Turbojetmotorer och turbopropmotorer, för civil användning" "'30301300'";"Reaktionsmotorer, för civil användning (inklusive rammotorer, pulsmotorer och raketmotorer) (exklusive turbomotorer och styrda missiler med drivenheter)";"'30301300'";"Reaktionsmotorer, för civil användning (inklusive rammotorer, pulsmotorer och raketmotorer) (exklusive turbomotorer och styrda missiler med drivenheter)" "'30301400'";"Luftstridssimulatorer och delar till sådana, för civil användning";"'30301400'";"Luftstridssimulatorer och delar till sådana, för civil användning" "'30301500'";"Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, för civilflyg";"'30301500'";"Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, för civilflyg" "'30301600'";"Delar till turbojet- och turbopropmotorer, för civilflyg";"'30301600'";"Delar till turbojet- och turbopropmotorer, för civilflyg" "'30302000'";"Ballonger, luftskepp och andra flygfartyg utan motor, för civil användning (inklusive sondballonger, pilotballonger och ballonger för molnhöjdsmätning, meteorologiska drakar och liknande utrustning)";"'30302000'";"Ballonger, luftskepp och andra flygfartyg utan motor, för civil användning (inklusive sondballonger, pilotballonger och ballonger för molnhöjdsmätning, meteorologiska drakar och liknande utrustning)" "'30303100'";"Helikoptrar, för civil användning";"'30303100'";"Helikoptrar, för civil användning" "'30303200'";"Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt på högst 2 000 kg, för civil användning";"'30303200'";"Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av <= 2 000 kg, för civil användning" "'30303300'";"Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt på mer än 2 000 kg men högst 15 000 kg, för civil användning";"'30303300'";"Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av > 2 000 kg, <= 15 000 kg, för civil användning" "'30303400'";"Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt på mer än 15 000 kg, för civil användning";"'30303400'";"Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av > 15 000 kg, för civil användning" "'30304000'";"Rymdfarkoster, satelliter och bärraketer, för civil användning";"'30304000'";"Rymdfarkoster, satelliter och bärraketer, för civil användning" "'30305010'";"Sittmöbler till luftfartyg samt delar till sittmöbler";"'30305010'";"Sittmöbler till luftfartyg samt delar till sittmöbler" "'30305030'";"Propellrar och rotorer samt delar till sådana för luftskepp, segelflygplan och andra flygfartyg utan motor, helikoptrar och flygplan, för civil användning";"'30305030'";"Propellrar och rotorer samt delar till sådana för luftskepp, segelflygplan och andra flygfartyg utan motor, helikoptrar och flygplan, för civil användning" "'30305050'";"Landningsställ och delar till landningsställ för luftskepp, segel- och glidflygplan samt andra luftfartyg utan motor, helikoptrar, flygplan, rymdfarkoster och bärraketer, för civil användning";"'30305050'";"Landningsställ och delar till landningsställ för luftskepp, segel- och glidflygplan samt andra luftfartyg utan motor, helikoptrar, flygplan, rymdfarkoster och bärraketer, för civil användning" "'30305090'";"Delar till alla typer av luftfartyg, exklusive propellrar, rotorer, landningsställ, för civil användning";"'30305090'";"Delar till alla typer av luftfartyg, exklusive propellrar, rotorer, landningsställ, för civil användning" "'3030509900'";"Andra delar till luftfartyg och rymdfarkoster för militär användning";"'3030509900'";"Andra delar till luftfartyg och rymdfarkoster för militär användning" "'30306030'";"Reparation/renovering av motorer till luftfartyg för civil användning";"'30306030'";"Reparation/renovering av motorer till luftfartyg för civil användning" "'30306050'";"Reparation/renovering av helikoptrar för civil användning";"'30306050'";"Reparation/renovering av helikoptrar för civil användning" "'30306070'";"Reparation/renovering av flygplan och andra luftfartyg för civil användning (exklusive helikoptrar och luftfartygsmotorer)";"'30306070'";"Reparation/renovering av flygplan och andra luftfartyg för civil användning (exklusive helikoptrar och luftfartygsmotorer)" "'3030609900'";"Tjänster avseende underhåll och ombyggnad av luftfartyg och luftfartygsmotorer för militär användning";"'3030609900'";"Tjänster avseende underhåll och ombyggnad av luftfartyg och luftfartygsmotorer för militär användning" "'3040100000'";"Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon samt delar till dessa";"'3040100000'";"Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon samt delar till dessa" "'30911100'";"Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar med hjälpmotor, med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym på högst 50 cm³";"'30911100'";"Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar med hjälpmotor, med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av högst 50 cm³" "'30911200'";"Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym på mer än 50 cm³";"'30911200'";"Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 cm³" "'30911300'";"Sidovagnar till motorcyklar och cyklar med annan hjälpmotor än förbränningsmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar";"'30911300'";"Sidovagnar till motorcyklar och cyklar med annan hjälpmotor än förbränningsmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar" "'30912000'";"Delar och tillbehör till motorcyklar och sidvagnar";"'30912000'";"Delar och tillbehör till motorcyklar och sidvagnar" "'30913100'";"Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgående kolvar, till motorcyklar, med en cylindervolym på högst 1 000 cm³";"'30913100'";"Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, till motorcyklar, och med en cylindervolym av högst 1 000 cm³" "'30913200'";"Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgående kolvar, till motorcyklar, med en cylindervolym på mer än 1 000 cm³";"'30913200'";"Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående kolvar, till motorcyklar, och med en cylindervolym av mer än 1 000 cm³" "'30921000'";"Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inkl. trehjuliga transportcyklar), utan motor";"'30921000'";"Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inkl. trehjuliga transportcyklar), utan motor" "'30922030'";"Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, utan mekanisk framdrivningsanordning";"'30922030'";"Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, utan mekanisk framdrivningsanordning" "'30922090'";"Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, med motor eller annan mekanisk framdrivningsanordning";"'30922090'";"Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade, med motor eller annan mekanisk framdrivningsanordning" "'30923010'";"Ramar och gafflar, till cyklar";"'30923010'";"Ramar och gafflar, till cyklar" "'30923060'";"Delar och tillbehör till tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor (utom ramar och gafflar, belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana slag som används till cyklar)";"'30923060'";"Delar och tillbehör till tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor (utom ramar och gafflar, belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana slag som används till cyklar)" "'30923070'";"Delar och tillbehör till handikappfordon";"'30923070'";"Delar och tillbehör till handikappfordon" "'30924030'";"Barnvagnar";"'30924030'";"Barnvagnar" "'30924050'";"Delar till barnvagnar";"'30924050'";"Delar till barnvagnar" "'30991000'";"Icke mekaniskt drivna fordon, inkl. transportvagnar för användning inom industrin, dragkärror, bagagevagnar, silovagnar, handdragna golfvagnar, kundvagnar";"'30991000'";"Icke mekaniskt drivna fordon, inkl. transportvagnar för användning inom industrin, dragkärror, bagagevagnar, silovagnar, handdragna golfvagnar, kundvagnar" "'31001150'";"Höj- och sänkbara snurrstolar (exkl. stolar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk samt frisörstolar)";"'31001150'";"Höj- och sänkbara snurrstolar (exkl. stolar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk samt frisörstolar)" "'31001170'";"Sittmöbler, med metallstomme och stoppning (utom snurrstolar, stolar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, frisörstolar eller liknande stolar, snurrstolar)";"'31001170'";"Sittmöbler, med metallstomme och stoppning (utom snurrstolar, stolar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, frisörstolar eller liknande stolar, snurrstolar)" "'31001190'";"Sittmöbler, med metallstomme (ej stoppning) (utom snurrstolar, stolar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, frisörstolar eller liknande stolar, snurrstolar)";"'31001190'";"Sittmöbler, med metallstomme (ej stoppning) (utom snurrstolar, stolar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, frisörstolar eller liknande stolar, snurrstolar)" "'31001210'";"Bäddbara sittmöbler, exkl. trädgårdsmöbler och campingmöbler";"'31001210'";"Bäddbara sittmöbler, exkl. trädgårdsmöbler och campingmöbler" "'31001230'";"Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material";"'31001230'";"Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material" "'31001250'";"Sittmöbler, med trästomme och stoppning (även soffgrupper) (utom snurrstolar)";"'31001250'";"Sittmöbler, med trästomme och stoppning (även soffgrupper) (utom snurrstolar)" "'31001290'";"Sittmöbler (ej bäddbara), med trästomme (ej stoppade)";"'31001290'";"Sittmöbler (ej bäddbara), med trästomme (ej stoppade)" "'31001300'";"Andra sittmöbler enligt HS 9401, i.a.n.";"'31001300'";"Övriga sittmöbler enligt HS 94.01" "'31001400'";"Delar till sittmöbler";"'31001400'";"Delar till sittmöbler" "'31002030'";"Delar till möbler, av metall, i.a.n. (utom till sittmöbler och möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)";"'31002030'";"Delar av metall till möbler, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom till sittmöbler och möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)" "'31002050'";"Delar till möbler, av trä, i.a.n. (utom till sittmöbler)";"'31002050'";"Delar av trä till möbler, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom till sittmöbler)" "'31002090'";"Delar till möbler, i.a.n. (utom av metall eller trä och till sittmöbler eller möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)";"'31002090'";"Övriga delar till möbler (ej av metall eller trä eller till sittmöbler eller möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)" "'31011100'";"Kontorsmöbler av metall";"'31011100'";"Kontorsmöbler av metall" "'31011200'";"Kontorsmöbler av trä";"'31011200'";"Kontorsmöbler av trä" "'31011300'";"Trämöbler för butiker";"'31011300'";"Trämöbler för butiker" "'31021000'";"Köksmöbler";"'31021000'";"Köksmöbler" "'31031100'";"Resårbottnar till sängar (inkl. ramar a trä eller metall med fjädrar eller ståltrådsnät, stoppade sängbottnar, lamellbottnar, divaner)";"'31031100'";"Resårbottnar till sängar (inkl. ramar a trä eller metall med fjädrar eller ståltrådsnät, stoppade sängbottnar, lamellbottnar, divaner)" "'31031230'";"Madrasser av poröst gummi (även med metallram) (utom vattenmadrasser, uppblåsbara madrasser)";"'31031230'";"Madrasser av poröst gummi (även med metallram) (utom vattenmadrasser, uppblåsbara madrasser)" "'31031250'";"Madrasser av porös plast, med eller utan överdrag (även med metallram) (utom vattenmadrasser, uppblåsbara madrasser)";"'31031250'";"Madrasser av porös plast, med eller utan överdrag (även med metallram) (utom vattenmadrasser, uppblåsbara madrasser)" "'31031270'";"Madrasser (ej av poröst gummi eller porös plast) med resårer";"'31031270'";"Madrasser (ej av poröst gummi eller porös plast) med resårer" "'31031290'";"Madrasser (ej av poröst gummi eller porös plast) utan resårer";"'31031290'";"Madrasser (ej av poröst gummi eller porös plast) utan resårer" "'31091100'";"Möbler av metall, exkl. kontorsmöbler, möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, frisörstolar eller specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)";"'31091100'";"Möbler av metall, exkl. kontorsmöbler, möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, frisörstolar eller specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)" "'31091230'";"Sovrumsmöbler av trä (utom trävaror för inbyggda skåp, sängbottnar, belysningsarmaturer och andra belysningsartiklar, golvspeglar, sittmöbler)";"'31091230'";"Sovrumsmöbler av trä (utom trävaror för inbyggda skåp, sängbottnar, belysningsarmaturer och andra belysningsartiklar, golvspeglar, sittmöbler)" "'31091250'";"Trämöbler för matrum eller vardagsrum (utom golvspeglar, sittmöbler)";"'31091250'";"Trämöbler för matrum eller vardagsrum (utom golvspeglar, sittmöbler)" "'31091300'";"Andra möbler av trä (exkl. kontorsmöbler, köksmöbler, sovrumsmöbler, möbler för butiker, möbler för matrum eller vardagsrum, möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)";"'31091300'";"Andra möbler av trä (exkl. kontorsmöbler, köksmöbler, sovrumsmöbler, möbler för butiker, möbler för matrum eller vardagsrum, möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)" "'31091430'";"Möbler av plast (utom möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)";"'31091430'";"Möbler av plast (utom möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)" "'31091450'";"Möbler av annat material (ej trä, plast, metall) (utom sittmöbler, specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)";"'31091450'";"Möbler av annat material (ej trä, plast, metall) (utom sittmöbler, specialmöbler för hifi-anläggningar, video- och tv-apparater)" "'32111000'";"Mynt (utom mynt infattade i artiklar till personlig prydnad, mynt som endast kan användas till skrot)";"'32111000'";"Mynt (utom mynt infattade i artiklar till personlig prydnad, mynt som endast kan användas till skrot)" "'32121100'";"Odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, inklusive syntetiska eller rekonstruerade, bearbetade men inte infattade";"'32121100'";"Odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, inklusive syntetiska eller rekonstruerade, bearbetade men inte infattade" "'32121200'";"Industridiamanter, bearbetade; stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar";"'32121200'";"Industridiamanter, bearbetade; stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar" "'32121330'";"Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall";"'32121330'";"Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall" "'32121351'";"Guld- och silversmedsvaror, av silver,";"'32121351'";"Guld- och silversmedsvaror, av silver," "'32121353'";"Guld- och silversmedsvaror, av ädelmetall, i.a.n.";"'32121353'";"Guld- och silversmedsvaror, av annan ädel metall" "'32121355'";"Guld- och silversmedsvaror, av oädel metall med plätering av ädel metall";"'32121355'";"Guld- och silversmedsvaror, av oädel metall med plätering av ädel metall" "'32121400'";"Andra varor av ädel metall; varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar";"'32121400'";"Andra varor av ädel metall; varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar" "'32131000'";"Bijouterivaror av oädel metall";"'32131000'";"Bijouterivaror av oädel metall" "'32201110'";"Nya pianon (andra pianon än flyglar och tafflar) (inbegripet självspelande pianon)";"'32201110'";"Nya pianon (andra pianon än flyglar och tafflar) (inbegripet självspelande pianon)" "'32201130'";"Flyglar (inbegripet självspelande)";"'32201130'";"Flyglar (inbegripet självspelande)" "'32201150'";"Cembalor och andra stränginstrument med klaviatur (ej flyglar och pianon)";"'32201150'";"Cembalor och andra stränginstrument med klaviatur (ej flyglar och pianon)" "'32201200'";"Stränginstrument, utom pianon och andra stränginstrument med klaviatur";"'32201200'";"Stränginstrument, utom pianon och andra stränginstrument med klaviatur" "'32201310'";"Piporglar med klaviatur, orgelharmonier och liknande klaviaturinstrument med metalltungor";"'32201310'";"Piporglar med klaviatur, orgelharmonier och liknande klaviaturinstrument med metalltungor" "'32201340'";"Dragspel och liknande instrument; munspel";"'32201340'";"Dragspel och liknande instrument; munspel" "'32201370'";"Andra blåsinstrument";"'32201370'";"Andra blåsinstrument" "'32201400'";"Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg";"'32201400'";"Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg" "'32201510'";"Slaginstrument";"'32201510'";"Slaginstrument" "'32201530'";"Speldosor, orkestrion, positiv, mekaniska sångfåglar, musiksågar skallror, lockpipor o.d. för härmning av djurläten; visselpipor, signalhorn och andra ljudsignalredskap som blåses med munnen";"'32201530'";"Speldosor, orkestrion, positiv och andra musikinstrument, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, lockpipor, visselpipor, signalhorn" "'32201600'";"Metronomer, stämgafflar och stämpipor; mekanismer till speldosor; strängar till musikinstrument";"'32201600'";"Metronomer, stämgafflar och stämpipor; mekanismer till speldosor; strängar till musikinstrument" "'32202000'";"Delar och tillbehör till musikinstrument";"'32202000'";"Delar och tillbehör till musikinstrument" "'32301131'";"Skidor för vintersport";"'32301131'";"Skidor för vintersport" "'32301137'";"Skidbindningar, skidbromsar och skidstavar";"'32301137'";"Skidbindningar, skidbromsar och skidstavar" "'32301150'";"Skridskor och rullskridskor, inbegripet skridskokängor med fastsatta skenor eller rullskridskor; delar och tillbehör till sådana";"'32301150'";"Skridskor och rullskridskor, inbegripet skridskokängor med fastsatta skenor eller rullskridskor; delar och tillbehör till sådana" "'32301200'";"Skid- och snowboardpjäxor";"'32301200'";"Skid- och snowboardpjäxor" "'32301300'";"Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrustning för vattensport";"'32301300'";"Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrustning för vattensport" "'32301400'";"Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller idrott";"'32301400'";"Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik eller idrott" "'32301510'";"Sporthandskar av läder";"'32301510'";"Sporthandskar av läder" "'32301530'";"Golfklubbor och annan golfutrustning (även golfbollar)";"'32301530'";"Golfklubbor och annan golfutrustning (även golfbollar)" "'32301550'";"Bordtennisutrustning (även racketar, bollar och nät)";"'32301550'";"Bordtennisutrustning (även racketar, bollar och nät)" "'32301560'";"Tennisracketar, badmintonracketar och liknande racketar, även osträngade";"'32301560'";"Tennisracketar, badmintonracketar och liknande racketar, även osträngade" "'32301580'";"Bollar (exkl. golfbollar, bordtennisbollar, medicinbollar och boxbollar))";"'32301580'";"Bollar (exkl. golfbollar, bordtennisbollar, medicinbollar och boxbollar))" "'32301590'";"Annan utrustning för sport och utomhusspel, i.a.n.";"'32301590'";"Annan utrustning för sport och utomhusspel, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans" "'32301600'";"Spön och andra redskap för fiske med rev; artiklar för jakt eller fiske i.a.n.";"'32301600'";"Spön och andra redskap för fiske med rev; diverse andra artiklar för jakt eller fiske" "'32401100'";"Dockor föreställande människor";"'32401100'";"Dockor föreställande människor" "'32401200'";"Leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser";"'32401200'";"Leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser" "'32401300'";"Delar och tillbehör för dockor föreställande människor";"'32401300'";"Delar och tillbehör för dockor föreställande människor" "'32402000'";"Leksakståg och tillbehör till sådana artiklar; skalenliga modeller eller byggsatser och byggleksaker";"'32402000'";"Leksakståg och tillbehör till sådana artiklar; skalenliga modeller eller byggsatser och byggleksaker" "'32403100'";"Leksaksfordon med hjul avsedda för barn (utom tvåhjuliga cyklar); dockvagnar";"'32403100'";"Leksaksfordon med hjul avsedda för barn (utom tvåhjuliga cyklar); dockvagnar" "'32403200'";"Pussel";"'32403200'";"Pussel" "'32403900'";"Spel och leksaker i.a.n.";"'32403900'";"Diverse andra spel och leksaker" "'32404100'";"Spelkort";"'32404100'";"Spelkort" "'32404210'";"Artiklar och tillbehör för biljardspel (utom mekaniska poängräknare, tidsmätare och köställ)";"'32404210'";"Artiklar och tillbehör för biljardspel (utom mekaniska poängräknare, tidsmätare och köställ)" "'32404230'";"Spelapparater med mynt- eller pollettinkast (exkl. bowlingbaneutrustning)";"'32404230'";"Spelapparater med mynt- eller pollettinkast (exkl. bowlingbaneutrustning)" "'32404250'";"Satser av elektriska racerbilar som har karaktär av tävlingsspel";"'32404250'";"Satser av elektriska racerbilar som har karaktär av tävlingsspel" "'32404270'";"Bord för kasinon, automatiska kägelresare för bowlinghallar, artiklar för sällskapsspel, spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d. (exkl. sådana som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, biljardbord, videospel av sådana slag som används tillsammans med en tv-mottagare, spelkort och elektriska racerbilbanor som har karaktär av tävlingsspel)";"'32404270'";"Bord för kasinon, automatiska kägelresare för bowlinghallar, artiklar för sällskapsspel, spelapparater för spelhallar, nöjesfält e.d. (exkl. sådana som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel, biljardbord, videospel av sådana slag som används tillsammans med en tv-mottagare, spelkort och elektriska racerbilbanor som har karaktär av tävlingsspel)" "'32501130'";"Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med annan dentalutrustning";"'32501130'";"Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med annan dentalutrustning" "'32501150'";"Instrument och apparater för dentalt bruk med undantag för tandläkarborrmaskiner";"'32501150'";"Instrument och apparater för dentalt bruk med undantag för tandläkarborrmaskiner" "'32501200'";"Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för laboratoriebruk";"'32501200'";"Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för laboratoriebruk" "'32501311'";"Injektionssprutor med eller utan kanyl för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk";"'32501311'";"Injektionssprutor med eller utan kanyl för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk" "'32501313'";"Kanyler av metall för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk";"'32501313'";"Kanyler av metall för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk" "'32501315'";"Suturnålar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk";"'32501315'";"Suturnålar för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk" "'32501317'";"Nålar, katetrar, kanyler o.d. för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, med undantag för kanyler av metall och suturnålar";"'32501317'";"Nålar, katetrar, kanyler o.d. för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, med undantag för kanyler av metall och suturnålar" "'32501320'";"Instrument och apparater för oftalmologiskt bruk";"'32501320'";"Instrument och apparater för oftalmologiskt bruk" "'32501333'";"Instrument och apparater för blodtrycksmätning (inkl. sfygmomanometrar, oscillometriska mätare m.m.)";"'32501333'";"Instrument och apparater för blodtrycksmätning (inkl. sfygmomanometrar, oscillometriska mätare m.m.)" "'32501335'";"Endoskop";"'32501335'";"Endoskop" "'32501340'";"Febertermometrar, medicinska och veterinära, vätskefyllda, för direkt avläsning, inte kombinerade med andra instrument";"'32501340'";"Febertermometrar, medicinska och veterinära, vätskefyllda, för direkt avläsning, inte kombinerade med andra instrument" "'32501353'";"Dialysapparater";"'32501353'";"Dialysapparater" "'32501355'";"Diatermiapparater (inkl. ultraljudsapparater)";"'32501355'";"Diatermiapparater (inkl. ultraljudsapparater)" "'32501363'";"Transfusionsapparater (utom specialflaskor av glas för förvaring av blod)";"'32501363'";"Transfusionsapparater (utom specialflaskor av glas för förvaring av blod)" "'32501365'";"Narkosapparater";"'32501365'";"Narkosapparater" "'32501370'";"Instrument och apparater för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk, i.a.n.";"'32501370'";"Övriga instrument och apparater för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk" "'32501380'";"Centrifuger för laboratoriebruk (utom mjölkseparatorer, torktumlare)";"'32501380'";"Centrifuger för laboratoriebruk (utom mjölkseparatorer, torktumlare)" "'32502130'";"Apparater för mekanoterapi, massageapparater, apparater för psykotekniska undersökningar (utom helt stationära apparater för mekanoterapi)";"'32502130'";"Apparater för mekanoterapi, massageapparater, apparater för psykotekniska undersökningar (utom helt stationära apparater för mekanoterapi)" "'32502180'";"Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk";"'32502180'";"Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk" "'32502235'";"Konstgjorda leder";"'32502235'";"Konstgjorda leder" "'32502239'";"Ortopediska artiklar, spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer";"'32502239'";"Ortopediska artiklar, spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer" "'32502253'";"Konstgjorda tänder av plast (inkl. fästklamrar av metall) (utom hel- eller delproteser)";"'32502253'";"Konstgjorda tänder av plast (inkl. fästklamrar av metall) (utom hel- eller delproteser)" "'32502255'";"Konstgjorda tänder av annat material än plast (inkl. fästklamrar av metall) (utom hel- eller delproteser)";"'32502255'";"Konstgjorda tänder av annat material än plast (inkl. fästklamrar av metall) (utom hel- eller delproteser)" "'32502259'";"Tandprotesartiklar (även hel- eller delproteser, metallkronor, skenor av tenn eller rostfritt stål) (utom enstaka konstgjorda tänder)";"'32502259'";"Andra tandprotesartiklar (inkl. hel- eller delproteser, metallkronor, skenor av tenn eller rostfritt stål)" "'32502290'";"Konstgjorda kroppsdelar (utom konstgjorda tänder och tandprotesartiklar, konstgjorda leder, ortopediska artiklar och artiklar för behandling av frakturer och pacemakrar)";"'32502290'";"Konstgjorda kroppsdelar (utom konstgjorda tänder och tandprotesartiklar, konstgjorda leder, ortopediska artiklar och artiklar för behandling av frakturer och pacemakrar)" "'32502300'";"Delar och tillbehör till artiklar och apparater enligt HS 9021";"'32502300'";"Delar och tillbehör till artiklar och apparater enligt HS 90.21" "'32503030'";"Tandläkarstolar, frisörstolar och liknande stolar, delar till sådana stolar (utom spottkoppar till tandläkarkliniker, stolar med inbyggd tandläkarutrustning)";"'32503030'";"Tandläkarstolar, frisörstolar och liknande stolar, delar till sådana stolar (utom spottkoppar till tandläkarkliniker, stolar med inbyggd tandläkarutrustning)" "'32503050'";"Möbler för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk och delar till dessa (utom bord och stolar för användning vid röntgenundersökningar)";"'32503050'";"Möbler för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk och delar till dessa (utom bord och stolar för användning vid röntgenundersökningar)" "'32504130'";"Kontaktlinser";"'32504130'";"Kontaktlinser" "'32504153'";"Omonterade glasögonlinser, ej synkorrigerande";"'32504153'";"Omonterade glasögonlinser, ej synkorrigerande" "'32504155'";"Omonterade glasögonlinser färdigbearbetade på båda sidor, synkorrigerande, enfokala";"'32504155'";"Omonterade glasögonlinser färdigbearbetade på båda sidor, synkorrigerande, enfokala" "'32504159'";"Omonterade glasögonlinser färdigbearbetade på båda sidor, synkorrigerande, ej enfokala";"'32504159'";"Omonterade glasögonlinser färdigbearbetade på båda sidor, synkorrigerande, ej enfokala" "'32504170'";"Andra omonterade glasögonlinser som är synkorrigerande, ej färdigbearbetade på båda sidor";"'32504170'";"Andra omonterade glasögonlinser som är synkorrigerande, ej färdigbearbetade på båda sidor" "'32504250'";"Solglasögon";"'32504250'";"Solglasögon" "'32504290'";"Glasögon, skyddsglasögon och liknande avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål, ej solglasögon";"'32504290'";"Glasögon, skyddsglasögon och liknande avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål, ej solglasögon" "'32504350'";"Bågar och infattningar för glasögon, skyddsglasögon o.d. av plast";"'32504350'";"Bågar och infattningar för glasögon, skyddsglasögon o.d. av plast" "'32504390'";"Bågar och infattningar som inte är av plast för glasögon, skyddsglasögon o.d.";"'32504390'";"Bågar och infattningar som inte är av plast för glasögon, skyddsglasögon o.d." "'32504400'";"Delar till bågar och infattningar för glasögon o.d. (utom skruvar, kedjor utan fastsättningsanordning, fjädrar av oädel metall)";"'32504400'";"Delar till bågar och infattningar för glasögon o.d. (utom skruvar, kedjor utan fastsättningsanordning, fjädrar av oädel metall)" "'32505010'";"Tandcement och andra tandfyllningsmedel, bencement";"'32505010'";"Tandcement och andra tandfyllningsmedel, bencement" "'32505020'";"Gelberedningar avsedda för användning i human- eller veterinärmedicin som smörjmedel för kroppsdelar vid kirurgiska ingrepp eller kroppsundersökningar eller som kontaktmedel mellan kroppen och medicinska instrument";"'32505020'";"Gelberedningar avsedda för användning i human- eller veterinärmedicin som smörjmedel för kroppsdelar vid kirurgiska ingrepp eller kroppsundersökningar eller som kontaktmedel mellan kroppen och medicinska instrument" "'32505030'";"Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara; sterila suturmaterial, inbegripet sterila resorberbara trådar för kirurgiskt eller dentalt bruk (utom katgut); sterilt lim för användning inom kirurgin för tillslutning av sår; steril laminaria och sterila laminariastift; sterila resorberbara blodstillande medel för kirurgiskt eller dentalt bruk";"'32505030'";"Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara; sterila suturmaterial, inbegripet sterila resorberbara trådar för kirurgiskt eller dentalt bruk (utom katgut); sterilt lim för användning inom kirurgin för tillslutning av sår; steril laminaria och sterila laminariastift; sterila resorberbara blodstillande medel för kirurgiskt eller dentalt bruk" "'32505050'";"Artiklar för stomier";"'32505050'";"Artiklar för stomier" "'32911110'";"Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller annat vegetabiliskt material";"'32911110'";"Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar eller annat vegetabiliskt material" "'32911140'";"Mekaniska mattsopare utan motor samt andra borstar för gatusopning, hushållsbruk och djurskötsel";"'32911140'";"Mekaniska mattsopare utan motor samt andra borstar för gatusopning, hushållsbruk och djurskötsel" "'32911190'";"Borstar, i.a.n.";"'32911190'";"Övriga borstar" "'32911210'";"Tandborstar";"'32911210'";"Tandborstar" "'32911235'";"Hårborstar";"'32911235'";"Hårborstar" "'32911237'";"Rakborstar, nagelborstar, ögonfransborstar och andra toalettborstar för personligt bruk (ej tand- eller hårborstar)";"'32911237'";"Rakborstar, nagelborstar, ögonfransborstar och andra toalettborstar för personligt bruk (ej tand- eller hårborstar)" "'32911250'";"Konstnärspenslar och skrivpenslar";"'32911250'";"Konstnärspenslar och skrivpenslar" "'32911270'";"Penslar för kosmetiskt bruk";"'32911270'";"Penslar för kosmetiskt bruk" "'32911930'";"Målarborstar och målarpenslar";"'32911930'";"Målarborstar och målarpenslar" "'32911950'";"Målningsdynor och målningsrullar";"'32911950'";"Målningsdynor och målningsrullar" "'32911970'";"Borstar utgörande delar till maskiner, apparater eller fordon (utom för gatsopning)";"'32911970'";"Borstar utgörande delar till maskiner, apparater eller fordon (utom för gatsopning)" "'32991130'";"Arbetshandskar, av läder eller konstläder";"'32991130'";"Arbetshandskar, av läder eller konstläder" "'32991150'";"Skyddshjälmar";"'32991150'";"Skyddshjälmar" "'32991210'";"Kulspetspennor";"'32991210'";"Kulspetspennor" "'32991230'";"Pennor med filtspets eller annan porös spets";"'32991230'";"Pennor med filtspets eller annan porös spets" "'32991250'";"Stiftpennor";"'32991250'";"Stiftpennor" "'32991300'";"Tuschpennor; reservoarpennor och liknande pennor";"'32991300'";"Tuschpennor; reservoarpennor och liknande pennor" "'32991410'";"Satser av pennor med två eller flera skrivinstrument";"'32991410'";"Satser av pennor med två eller flera skrivinstrument" "'32991430'";"Patroner för kulpennor, bestående av kulspets och bläckhållare";"'32991430'";"Patroner för kulpennor, bestående av kulspets och bläckhållare" "'32991450'";"Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor; pennor för duplicering; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt HS 9608";"'32991450'";"Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pennor; pennor för duplicering; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till artiklar enligt HS 96.08" "'32991510'";"Blyerts-, anilin- och färgpennor med stiftet inneslutet i ett styvt hölje (utom pennor för medicinskt eller kosmetiskt bruk o.d.)";"'32991510'";"Blyerts-, anilin- och färgpennor med stiftet inneslutet i ett styvt hölje (utom pennor för medicinskt eller kosmetiskt bruk o.d.)" "'32991530'";"Blyerts-, anilin- och färgstift";"'32991530'";"Blyerts-, anilin- och färgstift" "'32991550'";"Skriv- och ritkrita samt skräddarkrita";"'32991550'";"Skriv- och ritkrita samt skräddarkrita" "'32991610'";"Skrivtavlor";"'32991610'";"Skrivtavlor" "'32991630'";"Datumstämplar, sigillstämplar, pagineringsstämplar och liknande handstämplar";"'32991630'";"Datumstämplar, sigillstämplar, pagineringsstämplar och liknande handstämplar" "'32991650'";"Färgdynor (utom färgvalsar för manuell användning)";"'32991650'";"Färgdynor (utom färgvalsar för manuell användning)" "'32991670'";"Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck (utom karbonrullar eller annat självkopierande papper)";"'32991670'";"Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck (utom karbonrullar eller annat självkopierande papper)" "'32992130'";"Paraplyer och parasoller (inkl. käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller) (utom paraplyfodral)";"'32992130'";"Paraplyer och parasoller (inkl. käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller) (utom paraplyfodral)" "'32992160'";"Promenadkäppar, sittkäppar o.d. (utom piskor och ridspön)";"'32992160'";"Promenadkäppar, sittkäppar o.d. (utom piskor och ridspön)" "'32992210'";"Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och parasoller, promenadkäppar, sittkäppar o.d. (utom delar till piskor och ridspön)";"'32992210'";"Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och parasoller, promenadkäppar, sittkäppar o.d. (utom delar till piskor och ridspön)" "'32992300'";"Knappar (inkl. tryckknappar och delar till tryckknappar); blixtlås";"'32992300'";"Knappar (inkl. tryckknappar och delar till tryckknappar); blixtlås" "'32992430'";"Knappformar och andra delar till knappar, knappämnen";"'32992430'";"Knappformar och andra delar till knappar, knappämnen" "'32992450'";"Löpare, häktor, smala band (oavsett längd) och andra delar till blixtlås";"'32992450'";"Löpare, häktor, smala band (oavsett längd) och andra delar till blixtlås" "'32993000'";"Varor av människohår eller djurhår; liknande varor av textilmaterial";"'32993000'";"Varor av människohår eller djurhår; liknande varor av textilmaterial" "'32994110'";"Cigarettändare och andra tändare (inkl. mekaniska, elektroniska, kemiska och icke-mekaniska tändare samt cigarettändare till fordon)";"'32994110'";"Cigarettändare och andra tändare (inkl. mekaniska, elektroniska, kemiska och icke-mekaniska tändare samt cigarettändare till fordon)" "'32994130'";"Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar";"'32994130'";"Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana artiklar" "'32994210'";"Järncerium och andra pyrofora legeringar, varor av brännbara ämnen, i.a.n.";"'32994210'";"Järncerium och andra pyrofora legeringar, diverse andra varor av brännbara ämnen" "'32994230'";"Delar till cigarettändare och andra tändare, exkl. tändstenar och vekar, bränsle i ampuller, flaskor, burkar eller andra behållare som används för påfyllning av cigarettändare eller liknande tändare";"'32994230'";"Delar till cigarettändare och andra tändare, exkl. tändstenar och vekar, bränsle i ampuller, flaskor, burkar eller andra behållare som används för påfyllning av cigarettändare eller liknande tändare" "'32994300'";"Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare, för fyllning av cigarettändare eller liknande, som rymmer högst 300 cm³";"'32994300'";"Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare som används för fyllning av cigarettändare eller liknande, med en rymd av <= 300 cm³" "'32995130'";"Julprydnader (utom elektroniska girlanger, äkta julgranar, julgransfötter, ljus, statyetter, statyer och liknande fördekoration av gudstjänstlokaler o.d.)";"'32995130'";"Julprydnader (utom elektroniska girlanger, äkta julgranar, julgransfötter, ljus, statyetter, statyer och liknande fördekoration av gudstjänstlokaler o.d.)" "'32995150'";"Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och andra liknande artiklar, i.a.n.";"'32995150'";"Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar" "'32995280'";"Rafräschissörer och beslag till sådana (utom separata behållare, gummibollar)";"'32995280'";"Rafräschissörer och beslag till sådana (utom separata behållare, gummibollar)" "'32995300'";"Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål, olämpliga för annan användning (utom utbildningshjälpmedel för flygsimulering, tryckta planer, diagram och illustrationer)";"'32995300'";"Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål, olämpliga för annan användning (utom utbildningshjälpmedel för flygsimulering, tryckta planer, diagram och illustrationer)" "'32995400'";"Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. (inkl. flytljus (utom astmaljus, vaxtändstickor, svavelbehandlade band, vekar och ljus)";"'32995400'";"Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. (inkl. flytljus (utom astmaljus, vaxtändstickor, svavelbehandlade band, vekar och ljus)" "'32995500'";"Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor";"'32995500'";"Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor" "'32995910'";"Andningsapparater, inkl. gasmasker, men inte andningsapparater för terapeutiskt bruk eller skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter";"'32995910'";"Andningsapparater, inkl. gasmasker, men inte andningsapparater för terapeutiskt bruk eller skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter" "'32995920'";"Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor";"'32995920'";"Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor" "'32995930'";"Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material";"'32995930'";"Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material" "'32995940'";"Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material, i.a.n.; varor gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade varor, i.a.n.; bearbetat icke härdat gelatin samt varor av icke härdat gelatin, i.a.n.";"'32995940'";"Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa material, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; varor gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; bearbetat icke härdat gelatin samt varor av icke härdat gelatin, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'32995950'";"Handsiktar och handsåll";"'32995950'";"Handsiktar och handsåll" "'32995960'";"Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytterhölje, delar till sådana kärl (utom lösa glas)";"'32995960'";"Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytterhölje, delar till sådana kärl, exkl. lösa glas" "'32995970'";"Provdockor, skyltdockor o.d., rörliga figurer och ställ av sådana slag som används i skyltfönster (utom de artiklar som skyltas, anatomiska modeller o.d. för undervisningsbruk samt leksaksdockor)";"'32995970'";"Provdockor, skyltdockor o.d., rörliga figurer och ställ av sådana slag som används i skyltfönster (utom de artiklar som skyltas, anatomiska modeller o.d. för undervisningsbruk samt leksaksdockor)" "'32995980'";"Glober, tryckta (utom i relief)";"'32995980'";"Glober, tryckta (utom i relief)" "'32995990'";"Träkistor";"'32995990'";"Träkistor" "'33111200'";"Reparation och underhåll av cisterner, tankar och behållare av metall";"'33111200'";"Reparation och underhåll av cisterner, tankar och behållare av metall" "'33111300'";"Reparation och underhåll av ånggeneratorer (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning) och av rörledningssystem av metall i industrianläggningar";"'33111300'";"Reparation och underhåll av ånggeneratorer (utom varmvattenpannor för centraluppvärmning) och av rörledningssystem av metall i industrianläggningar" "'3311140000'";"Tjänster avseende reparation och underhåll av vapen och ammunition";"'3311140000'";"Tjänster avseende reparation och underhåll av vapen och ammunition" "'33111900'";"Reparationer och underhåll av värmepannor för centraluppvärmning, utom för hushåll";"'33111900'";"Reparationer och underhåll av värmepannor för centraluppvärmning, utom för hushåll" "'33121100'";"Reparation och underhåll av motorer och turbiner, ej motorer för transportmedel";"'33121100'";"Reparation och underhåll av motorer och turbiner, ej motorer för transportmedel" "'33121210'";"Reparation och underhåll av pumpar och kompressorer";"'33121210'";"Reparation och underhåll av pumpar och kompressorer" "'33121220'";"Reparation och underhåll av kranar, ventiler m.m.";"'33121220'";"Reparation och underhåll av kranar, ventiler m.m." "'33121400'";"Reparation och underhåll av ugnar och brännare";"'33121400'";"Reparation och underhåll av ugnar och brännare" "'33121500'";"Reparation och underhåll av lyft- och godshanteringsanordningar";"'33121500'";"Reparation och underhåll av lyft- och godshanteringsanordningar" "'33121800'";"Reparation och underhåll av kyl- och ventilationsanläggningar, ej för hushållsbruk";"'33121800'";"Reparation och underhåll av kyl- och ventilationsanläggningar, ej för hushållsbruk" "'33121990'";"Reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt ändamål, i.a.n.";"'33121990'";"Reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt ändamål" "'33122110'";"Reparation och underhåll av traktorer";"'33122110'";"Reparation och underhåll av traktorer" "'33122120'";"Reparation och underhåll av jordbruks- och skogsmaskiner";"'33122120'";"Reparation och underhåll av jordbruks- och skogsmaskiner" "'33122200'";"Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för metallbearbetning";"'33122200'";"Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för metallbearbetning" "'33122300'";"Reparation och underhåll av maskiner inom metallurgin eller i metallgjuteri";"'33122300'";"Reparation och underhåll av maskiner inom metallurgin eller i metallgjuteri" "'33122400'";"Reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner";"'33122400'";"Reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner" "'33122500'";"Reparation och underhåll av maskiner för beredning av livsmedel, drycker och tobak";"'33122500'";"Reparation och underhåll av maskiner för beredning av livsmedel, drycker och tobak" "'33122600'";"Reparation och underhåll av maskiner och apparater i textil- och läderindustrin";"'33122600'";"Reparation och underhåll av maskiner och apparater i textil- och läderindustrin" "'33122700'";"Reparation och underhåll av maskiner för tillverkning av papper eller papp";"'33122700'";"Reparation och underhåll av maskiner för tillverkning av papper eller papp" "'33122800'";"Reparation och underhåll av maskiner för gummi och plast";"'33122800'";"Reparation och underhåll av maskiner för gummi och plast" "'33122910'";"Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material";"'33122910'";"Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material" "'33122990'";"Reparation och underhåll av andra maskiner för särskilda ändamål, i.a.n.";"'33122990'";"Reparation och underhåll av andra maskiner för särskilda ändamål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'33131110'";"Reparation och underhåll av instrument och apparater för mätning, kontroll, navigering m.m. (utom utrustning för industriell processtyrning)";"'33131110'";"Reparation och underhåll av instrument och apparater för mätning, kontroll, navigering m.m. (utom utrustning för industriell processtyrning)" "'33131120'";"Reparation och underhåll av ur för industriellt bruk";"'33131120'";"Reparation och underhåll av ur för industriellt bruk" "'33131200'";"Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning";"'33131200'";"Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning" "'33131300'";"Reparation och underhåll av optiska instrument och foto- och kinoapparater";"'33131300'";"Reparation och underhåll av optiska instrument och foto- och kinoapparater" "'33131900'";"Reparation och underhåll av annan elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk";"'33131900'";"Reparation och underhåll av annan elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk" "'33141120'";"Reparation och underhåll av elektriska motorer, generatorer och transformatorer";"'33141120'";"Reparation och underhåll av elektriska motorer, generatorer och transformatorer" "'33141150'";"Reparation och underhåll av elektriska styrsystem och kontrollpaneler";"'33141150'";"Reparation och underhåll av elektriska styrsystem och kontrollpaneler" "'33141900'";"Reparation och underhåll av elektronisk utrustning (utom eldistributions- och elkontrollapparater, motorer, generatorer och transformatorer, tv- och radiosändare)";"'33141900'";"Reparation och underhåll av elektronisk utrustning (utom eldistributions- och elkontrollapparater, motorer, generatorer och transformatorer, tv- och radiosändare)" "'33151010'";"Reparation och underhåll av fartyg och annan flytande materiel (utom fritidsbåtar, roddbåtar och kanoter)";"'33151010'";"Reparation och underhåll av fartyg och annan flytande materiel (utom fritidsbåtar, roddbåtar och kanoter)" "'33151030'";"Reparation och underhåll av fritidsbåtar";"'33151030'";"Reparation och underhåll av fritidsbåtar" "'33161000'";"Reparation och underhåll av luftfartyg och motorer till luftfartyg för civil användning";"'33161000'";"Reparation och underhåll av luftfartyg och motorer till luftfartyg för civil användning" "'3316109900'";"Tjänster avseende reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster för militär användning";"'3316109900'";"Tjänster avseende reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster för militär användning" "'33171100'";"Reparation och underhåll av järnvägs- och spårvagnslok, rullande materiel samt av mekanisk (och elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning";"'33171100'";"Reparation och underhåll av järnvägs- och spårvagnslok, rullande materiel samt av mekanisk (och elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning" "'33191020'";"Reparation av presenningar, campingartiklar och andra sydda textilvaror";"'33191020'";"Reparation av presenningar, campingartiklar och andra sydda textilvaror" "'33201100'";"Installation av ånggeneratorer, utom varmvattenpannor för centraluppvärmning, inklusive installation av rörledningssystem av metall i industrianläggningar";"'33201100'";"Installation av ånggeneratorer, utom varmvattenpannor för centraluppvärmning, inklusive installation av rörledningssystem av metall i industrianläggningar" "'33202100'";"Installation av kontorsmaskiner";"'33202100'";"Installation av kontorsmaskiner" "'33202910'";"Installation av motorer och turbiner, ej motorer för transportmedel";"'33202910'";"Installation av motorer och turbiner, ej motorer för transportmedel" "'33202920'";"Installation av pumpar och kompressorer";"'33202920'";"Installation av pumpar och kompressorer" "'33202930'";"Installation av ugnar och brännare";"'33202930'";"Installation av ugnar och brännare" "'33202940'";"Installation av lyft- och godshanteringsutrustning (utom hissar och rulltrappor)";"'33202940'";"Installation av lyft- och godshanteringsutrustning (utom hissar och rulltrappor)" "'33202950'";"Installation av kyl- och ventilationsanläggningar, ej för hushållsbruk";"'33202950'";"Installation av kyl- och ventilationsanläggningar, ej för hushållsbruk" "'33202960'";"Installationer av maskiner för allmänt ändamål och apparater för vägning, filtrering, destillering, förpackning, buteljering, sprutning, ångblästring/sandblästring, kalandrering";"'33202960'";"Installationer av maskiner för allmänt ändamål och apparater för vägning, filtrering, destillering, förpackning, buteljering, sprutning, ångblästring/sandblästring, kalandrering" "'33202970'";"Installation av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material";"'33202970'";"Installation av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material" "'33203100'";"Installation av jordbruks- och skogsmaskiner";"'33203100'";"Installation av jordbruks- och skogsmaskiner" "'33203200'";"Installation av verktygsmaskiner för metallbearbetning";"'33203200'";"Installation av verktygsmaskiner för metallbearbetning" "'33203300'";"Installation av maskiner inom metallurgin eller i metallgjuteri";"'33203300'";"Installation av maskiner inom metallurgin eller i metallgjuteri" "'33203400'";"Installation av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner";"'33203400'";"Installation av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner" "'33203500'";"Installation av maskiner för beredning av livsmedel, drycker och tobak";"'33203500'";"Installation av maskiner för beredning av livsmedel, drycker och tobak" "'33203600'";"Installation av maskiner och apparater i textil- och läderindustrin";"'33203600'";"Installation av maskiner och apparater i textil- och läderindustrin" "'33203700'";"Installation av maskiner för tillverkning av papper eller papp";"'33203700'";"Installation av maskiner för tillverkning av papper eller papp" "'33203800'";"Installation av industrimaskiner och apparatur för tillverkning av gummi och plast";"'33203800'";"Installation av industrimaskiner och apparatur för tillverkning av gummi och plast" "'33203900'";"Installation av andra maskiner för särskilda ändamål, i.a.n.";"'33203900'";"Installation av andra maskiner för särskilda ändamål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans" "'33204100'";"Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning";"'33204100'";"Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning" "'33204200'";"Installation av elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk";"'33204200'";"Installation av elektronisk utrustning för yrkesmässigt bruk" "'33205020'";"Installation av elektriska motorer, generatorer och transformatorer";"'33205020'";"Installation av elektriska motorer, generatorer och transformatorer" "'33205050'";"Installation av elektriska styrsystem och kontrollpaneler";"'33205050'";"Installation av elektriska styrsystem och kontrollpaneler" "'33205090'";"Installation av annan elektronisk utrustning, med undantag av elektrisk signaleringsutrustning för motorvägar, landsvägar, gator etc.";"'33205090'";"Installation av annan elektronisk utrustning, med undantag av elektrisk signaleringsutrustning för motorvägar, landsvägar, gator m.m." "'33206000'";"Utformning och montering av industriell processtyrningsutrustning och automatiska produktionsanläggningar";"'33206000'";"Utformning och montering av industriell processtyrningsutrustning och automatiska produktionsanläggningar" "'33207000'";"Installation av ur för industriellt bruk";"'33207000'";"Installation av ur för industriellt bruk" "'3811510000'";"Glasavfall";"'3811510000'";"Glasavfall" "'3811520000'";"Avfall av papper, kartong eller papp";"'3811520000'";"Avfall av papper, kartong eller papp" "'3811530000'";"Begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi";"'3811530000'";"Begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi" "'3811540000'";"Annat gummiavfall";"'3811540000'";"Annat gummiavfall" "'3811550000'";"Plastavfall";"'3811550000'";"Plastavfall" "'3811560000'";"Textilavfall";"'3811560000'";"Textilavfall" "'3811570000'";"Läderavfall";"'3811570000'";"Läderavfall" "'3811580000'";"Icke-farligt metallavfall";"'3811580000'";"Icke-farligt metallavfall" "'3811591000'";"Träavfall (sågspån, träflis, bark och annat träavfall)";"'3811591000'";"Träavfall (sågspån, träflis, bark och annat träavfall)" "'3811599000'";"Övrigt icke-farligt återvinningsbart avfall";"'3811599000'";"Övrigt icke-farligt återvinningsbart avfall" "'38322000'";"Sekundära råvaror av metall";"'---'";"Ingen motsvarande kod" "'38323000'";"Sekundära råvaror av ickemetall";"'---'";"Ingen motsvarande kod"