Windows-1252;;ammatti_1_20010101 code;level;classificationItemName "'SSSSS'";0;"Yrken totalt" "'1'";1;"Chefer och högre tjänstemän" "'11'";2;"Högre tjänstemän och chefer i organisationer" "'111'";3;"Högre tjänstemän" "'1110'";4;"Högre tjänstemän" "'11101'";5;"Högre tjänstemän inom statens centralförvaltning" "'11102'";5;"Högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning" "'11103'";5;"Direktörer inom stads- och kommunförvaltning" "'114'";3;"Chefer i organisationer" "'1141'";4;"Partiledare" "'1142'";4;"Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer" "'1143'";4;"Chefer i andra organisationer" "'12'";2;"Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter" "'121'";3;"Generaldirektörer och verkställande direktörer" "'1210'";4;"Generaldirektörer och verkställande direktörer" "'122'";3;"Drift- och verksamhetschefer" "'1221'";4;"Driftchefer inom jord- och skogsbruk" "'1222'";4;"Driftchefer inom industri" "'1223'";4;"Driftchefer inom byggverksamhet" "'1224'";4;"Driftchefer inom handel m.m." "'1225'";4;"Hotell- och restaurangchefer" "'1226'";4;"Verksamhetschefer inom transport, lager och datakommunikation" "'12261'";5;"Fartygschefer (stort fartyg)" "'12269'";5;"Övriga chefer inom transport, lager och datakommunikation" "'1227'";4;"Verksamhetschefer inom företag för företagsservice m.m." "'1228'";4;"Verksamhetschefer inom städsektor och skönhetsvård o.d." "'1229'";4;"Verksamhetschefer inom andra företag och verksamhetsenheter" "'12291'";5;"Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning" "'12292'";5;"Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård, sociala tjänster" "'12293'";5;"Verksamhetschefer inom motions- och fritidsverksamhet" "'12294'";5;"Verksamhetschefer inom kulturverksamhet" "'12299'";5;"Övriga drift- och verksamhetschefer" "'123'";3;"Chefer för särskilda funktioner" "'1231'";4;"Ekonomichefer och administrativa chefer" "'1232'";4;"Personalchefer" "'1233'";4;"Försäljnings- och marknadsföringschefer" "'1234'";4;"Reklam- och informationschefer, PR-chefer" "'1235'";4;"Inköps- och lagerchefer" "'1236'";4;"Datachefer" "'1237'";4;"Forsknings- och utvecklingschefer" "'1239'";4;"Övriga chefer inom specialområden" "'13'";2;"Chefer för småföretag" "'131'";3;"Chefer för småföretag" "'1311'";4;"Chefer för småföretag inom jord- och skogsbruk" "'1312'";4;"Chefer för småföretag inom tillverkning" "'1313'";4;"Chefer för småföretag inom byggbranschen" "'1314'";4;"Chefer för småföretag inom handel o.d." "'1315'";4;"Chefer för småföretag inom hotell- och restaurang-branschen" "'1316'";4;"Chefer för småföretag inom transport, lager och datakommunikation" "'1317'";4;"Chefer för småföretag inom företagsservice" "'1318'";4;"Chefer för småföretag inom städsektorn och skönhetsvård o.d." "'1319'";4;"Övriga chefer för småföretag" "'2'";1;"Specialister" "'21'";2;"Specialister inom matematik och naturvetenskaper samt teknik" "'211'";3;"Specialister inom fysik och kemi" "'2111'";4;"Fysiker och astronomer" "'2112'";4;"Meteorologer" "'2113'";4;"Kemister" "'2114'";4;"Geologer och geofysiker" "'212'";3;"Specialister inom matematik och statistik" "'2121'";4;"Specialister inom matematik" "'2122'";4;"Specialister inom statistik" "'213'";3;"Dataspecialister" "'2131'";4;"Datateknikplanerare och -programmerare" "'2139'";4;"Övriga dataspecialister" "'214'";3;"Arkitekter och övriga specialister inom teknik" "'2141'";4;"Specialister inom husbyggande" "'2142'";4;"Specialister inom markanvändning och samhällsbyggnad" "'2143'";4;"Specialister inom elteknik" "'2144'";4;"Specialister inom elektronik och informationsteknik" "'2145'";4;"Specialister inom maskinteknik" "'2146'";4;"Specialister inom träförädling och kemisk processteknik" "'2147'";4;"Specialister inom processteknik inom bergsindustrin" "'2148'";4;"Specialister inom kartläggning och lantmäteri" "'2149'";4;"Övriga specialister inom teknik" "'22'";2;"Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper och hälso- och sjukvård" "'221'";3;"Specialister inom agrikultur och forstvetenskaper m.fl." "'2211'";4;"Biologer, botanister, zoologer m.fl." "'2212'";4;"Farmakologer, patologer m.fl." "'22121'";5;"Farmakologer, biokemister m.fl." "'22122'";5;"Patologer" "'2213'";4;"Specialister inom jord- och skogsbruk" "'22131'";5;"Specialister inom jordbruk, trädgårdsskötsel och fiskhushållning" "'22132'";5;"Specialister inom skogsbranschen" "'222'";3;"Läkare, provisorer och övriga hälso- och sjukvårdsspecialister" "'2221'";4;"Läkare" "'22211'";5;"Överläkare" "'22212'";5;"Specialläkare och avdelningsläkare" "'22213'";5;"Övriga läkare" "'2222'";4;"Tandläkare" "'2223'";4;"Veterinärer" "'2224'";4;"Provisorer" "'2229'";4;"Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister" "'223'";3;"Överskötare och avdelningsskötare" "'2230'";4;"Överskötare och avdelningsskötare" "'22301'";5;"Överskötare" "'22302'";5;"Avdelningsskötare" "'23'";2;"Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen" "'231'";3;"Universitets- och högskollärare" "'2310'";4;"Universitets- och högskollärare" "'23101'";5;"Professorer" "'23102'";5;"Lektorer och överassistenter" "'23103'";5;"Assistenter och timlärare" "'232'";3;"Ämneslärare och lektorer" "'2321'";4;"Lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium" "'23211'";5;"Lärare i matematiska ämnen" "'23212'";5;"Modersmålslärare" "'23213'";5;"Språklärare" "'23214'";5;"Lärare i humanistiska och naturvetenskapliga ämnen" "'23215'";5;"Lärare i praktisk-estetiska ämnen" "'23219'";5;"Övriga lektorer och timlärare i grundskola och gymnasium" "'2322'";4;"Lärare vid yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter" "'23221'";5;"Överlärare och lektorer vid yrkeshögskolor" "'23222'";5;"Lektorer vid yrkesläroanstalter" "'2323'";4;"Lärare vid övriga läroanstalter samt privatlärare" "'233'";3;"Klasslärare och barnträdgårdslärare" "'2331'";4;"Klasslärare" "'2332'";4;"Barnträdgårdslärare" "'234'";3;"Speciallärare" "'2340'";4;"Speciallärare" "'235'";3;"Övriga specialister inom undervisningsbranschen" "'2351'";4;"Övriga lärare och utbildningsplanerare" "'23511'";5;"Utbildningschefer och -planerare samt utbildare" "'23512'";5;"Lärare i retorik och muntlig framställning" "'2352'";4;"Inspektörer och specialister i undervisningsmetoder" "'2359'";4;"Studiehandledare" "'24'";2;"Specialister inom övriga branscher" "'241'";3;"Specialister inom affärslivet och organisationer" "'2411'";4;"Revisorer, kamrerer m.fl." "'2412'";4;"Personalplanerare m.fl." "'2419'";4;"Övriga specialister inom affärslivet och organisationer" "'24191'";5;"Specialister inom reklam och marknadsföring" "'24192'";5;"Informatörer" "'24193'";5;"Konsumentrådgivare m.fl." "'24194'";5;"Specialister inom organisationer" "'242'";3;"Specialister inom juridik" "'2421'";4;"Advokater och åklagare" "'2422'";4;"Domare" "'2429'";4;"Övriga specialister inom juridik" "'243'";3;"Arkivarier, bibliotekarier och specialister inom museisektorn" "'2431'";4;"Arkivarier och specialister inom museisektorn" "'24311'";5;"Arkivarier" "'24312'";5;"Specialister inom museisektorn" "'2432'";4;"Bibliotekarier, informatiker m.fl." "'244'";3;"Specialister inom samhälls- och socialvetenskaper" "'2441'";4;"Nationalekonomer" "'2442'";4;"Samhälls- och kulturforskare" "'2443'";4;"Historiker m.fl." "'2444'";4;"Språkforskare, översättare och tolkar" "'2445'";4;"Psykologer, psykoterapeuter och talterapeuter" "'24451'";5;"Psykologer" "'24452'";5;"Psykoterapeuter" "'24453'";5;"Talterapeuter" "'2446'";4;"Specialister inom socialsektorn" "'24461'";5;"Socialarbetare" "'24462'";5;"Planerare inom socialsektorn" "'245'";3;"Journalister, konstnärer m.fl." "'2451'";4;"Journalister, författare m.fl." "'24511'";5;"Chefredaktörer" "'24512'";5;"Tidskrifts- och förlagsredaktörer och kritiker" "'24513'";5;"Radio- och TV-redaktörer" "'24514'";5;"Reklamredaktörer" "'24515'";5;"Författare och dramaturger" "'2452'";4;"Skulptörer, planerare inom den konstindustriella branschen m.fl." "'24521'";5;"Bildkonstnärer" "'24522'";5;"Grafiska planerare" "'24523'";5;"Planerare och konstnärer inom den konstindustriella branschen" "'2453'";4;"Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik" "'2454'";4;"Danskonstnärer" "'2455'";4;"Skådespelare och regissörer" "'24551'";5;"Skådespelare" "'24552'";5;"Teater- och filmregissörer" "'246'";3;"Präster m.fl. specialister inom religion" "'2460'";4;"Präster m.fl. specialister inom religion" "'247'";3;"Specialister inom den offentliga sektorn" "'2470'";4;"Specialister inom den offentliga sektorn" "'24701'";5;"Specialister inom statsförvaltning" "'24702'";5;"Specialister inom kommunalförvaltning" "'3'";1;"Experter" "'31'";2;"Experter inom naturvetenskaper och teknik" "'311'";3;"Experter inom fysik, kemi och teknik" "'3111'";4;"Tekniska experter inom naturvetenskaper" "'3112'";4;"Experter inom byggande och samhällsbyggande" "'31121'";5;"Experter inom husbyggnad" "'31122'";5;"Experter inom markanvändning och samhällsbyggnation" "'31123'";5;"Experter inom kartläggning och lantmäteri" "'3113'";4;"Experter inom elteknik" "'3114'";4;"Experter inom elektronik och informationsteknik" "'3115'";4;"Experter inom maskinteknik" "'3116'";4;"Experter inom träförädling och kemisk processteknik" "'3117'";4;"Experter inom gruvteknisk processteknik" "'3118'";4;"Tekniska ritare" "'3119'";4;"Experter inom mekanisk skogsindustri o.a. tekniska experter" "'31191'";5;"Tekniska experter inom mekanisk skogsindustri" "'31192'";5;"Experter inom grafisk teknik" "'31193'";5;"Experter inom textil- och beklädnadsindustrin" "'31199'";5;"Övriga experter inom den tekniska branschen" "'312'";3;"Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl." "'3120'";4;"Persondatorkonsulent och dataoperatörer m.fl." "'313'";3;"Ljud- och bildtekniker" "'3131'";4;"Fotografer, bild- och ljudinspelare" "'3132'";4;"Radio- och TV-kontrollörer" "'3139'";4;"Övriga ljud- och bildtekniker" "'314'";3;"Sjö-, flyg- och hamntrafikbefäl och -ledare" "'3141'";4;"Maskinchefer och -mästare på fartyg" "'3142'";4;"Styrmän och chefer på mindre fartyg" "'3143'";4;"Piloter och styrmän" "'3144'";4;"Flyg- och hamntrafikledare" "'31441'";5;"Flygledare m.fl." "'31442'";5;"Hamntrafikledare" "'3145'";4;"Flygsäkerhetstekniker m.fl." "'315'";3;"Säkerhets- och kvalitetsinspektörer" "'3151'";4;"Byggnads- och brandinspektörer" "'3152'";4;"Arbetarskydds- och produktsäkerhetsinspektörer" "'31521'";5;"Arbetarskyddsinspektörer" "'31522'";5;"Besiktningsmän, produktsäkerhets- och kvalitetsinspektörer" "'32'";2;"Experter inom agrikultur och forstvetenskaper samt hälso- och sjukvård" "'321'";3;"Experter inom agrikultur och forstvetenskaper" "'3211'";4;"Laboranter m.fl." "'3212'";4;"Agrologer och skogsbrukstekniker" "'32121'";5;"Agrologer" "'32122'";5;"Skogsbrukstekniker" "'3213'";4;"Rådgivare inom lantbruks-, trädgårds- och fiskeribranschen" "'322'";3;"Experter inom hälsovård (exkl. sjukvård)" "'3222'";4;"Hälsoinspektörer och miljöskyddsarbetare" "'32221'";5;"Hälsoinspektörer" "'32222'";5;"Miljöskyddsarbetare" "'3223'";4;"Dietister m.fl." "'3224'";4;"Optiker" "'3225'";4;"Tandhygienister" "'3226'";4;"Fysioterapeuter och ergoterapeuter m.fl." "'32261'";5;"Fysioterapeuter" "'32262'";5;"Ergoterapeuter" "'32269'";5;"Övriga terapeuter" "'3227'";4;"Seminörer m.fl." "'3228'";4;"Farmaceuter" "'3229'";4;"Naturläkare" "'323'";3;"Sjukskötare, barnmorskor m.fl." "'3231'";4;"Sjukskötare m.fl." "'32311'";5;"Sjukskötare" "'32312'";5;"Hälsovårdare" "'32313'";5;"Röntgenskötare" "'32314'";5;"Laboratorieskötare" "'32315'";5;"Hörselundersökare" "'3232'";4;"Barnmorskor" "'33'";2;"Trafiklärare m.fl." "'334'";3;"Trafiklärare m.fl." "'3340'";4;"Trafiklärare, lärare vid frisör- och kosmetologskolor m.fl." "'34'";2;"Experter inom affärsbranschen och övriga servicenäringar" "'341'";3;"Experter inom försäljning och finansiering" "'3411'";4;"Värdepappers- och valutamäklare" "'3412'";4;"Försäkringsrepresentanter" "'3413'";4;"Fastighetsmäklare och disponenter" "'34131'";5;"Fastighetsmäklare" "'34132'";5;"Disponenter" "'3414'";4;"Turistombud och researrangörer" "'3415'";4;"Försäljningsförhandlare, -representanter och -sekreterare" "'34151'";5;"Försäljningsförhandlare och -representanter" "'34152'";5;"Försäljnings- och exportsekreterare" "'34153'";5;"Partiförsäljare" "'3416'";4;"Inköpare" "'3417'";4;"Skadeinspektörer och auktionister" "'3419'";4;"Chefer inom försäljning och försäkring" "'34191'";5;"Bank- och postchefer" "'34192'";5;"Affärsföreståndare och småbutiksföretagare" "'34193'";5;"Servicestationsföreståndare" "'34194'";5;"Kontorschefer" "'342'";3;"Tjänsteförmedlare inom affärslivet" "'3421'";4;"Agenter" "'3422'";4;"Speditörer och tullare" "'3423'";4;"Arbetsförmedlare" "'3429'";4;"Övriga tjänsteförmedlare inom affärslivet" "'343'";3;"Administrativa tjänstemän" "'3431'";4;"Ledningssekreterare, avdelningssekreterare" "'3432'";4;"Rättegångsombud och utsökningsmän" "'3433'";4;"Bokförare m.fl." "'3434'";4;"Statistikförare, intervjuare m.fl." "'344'";3;"Tulltjänstemän, gräns- och sjöbevakare, skatteberedare m.fl." "'3441'";4;"Tulltjänstemän och gräns- och sjöbevakare" "'34411'";5;"Tulltjänstemän" "'34412'";5;"Gräns- och sjöbevakare" "'3442'";4;"Skatteberedare och -inspektörer" "'3443'";4;"Socialskyddstjänstemän" "'345'";3;"Kommissarier och överkonstaplar" "'3450'";4;"Kommissarier och överkonstaplar" "'346'";3;"Handledare m.fl. inom socialsektorn" "'3460'";4;"Handledare m.fl. inom socialsektorn" "'34601'";5;"Handledare och socialpedagoger" "'34602'";5;"Ungdomsledare" "'34603'";5;"Handledare och sysselsättningsledare" "'347'";3;"Experter inom konstbranschen, underhållningsartister, idrottare m.fl." "'3471'";4;"Experter inom konstbranschen, scriptor m.fl." "'34711'";5;"Experter inom konst- och konstindustribranschen" "'34712'";5;"Scriptor m.fl." "'3472'";4;"Presentatörer i radio, TV m.fl." "'3473'";4;"Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning" "'3474'";4;"Clowner, trollkonstnärer, akrobater m.fl." "'3475'";4;"Idrottare, idrottstränare, idrottsinstruktörer m.fl." "'34751'";5;"Idrottare och idrottstränare" "'34752'";5;"Idrottsinstruktörer" "'348'";3;"Församlingsarbetare" "'3480'";4;"Diakoner och församlingsarbetare" "'34801'";5;"Diakoner och diakonissor" "'34809'";5;"Övriga församlingsarbetare" "'4'";1;"Kontorspersonal och personal i kundservicearbete" "'41'";2;"Kontorspersonal" "'411'";3;"Sekreterare, textbehandlare m.fl." "'4112'";4;"Textbehandlare" "'4113'";4;"Dataregistrerare" "'4114'";4;"Fakturerare" "'4115'";4;"Sekreterare" "'412'";3;"Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl." "'4121'";4;"Löneräknare, kassörer m.fl." "'4122'";4;"Kontorstjänstemän inom försäkringsbranschen" "'413'";3;"Kontorstjänstemän inom transport och lager" "'4131'";4;"Lagerförvaltare m.fl." "'4133'";4;"Ledare för spårbunden trafik och övriga kontorstjänstemän inom transport" "'41331'";5;"Spårtrafikledare" "'41339'";5;"Övriga kontorstjänstemän inom transport och spedition" "'414'";3;"Biblioteks- och postkontorspersonal m.fl." "'4141'";4;"Biblioteks-, arkiv- och museianställda" "'4142'";4;"Posthandläggare och kontorsvaktmästare" "'41421'";5;"Brevbärare och postsorterare" "'41422'";5;"Kontorsvaktmästare" "'419'";3;"Övrig kontorspersonal" "'4190'";4;"Övrig kontorspersonal" "'42'";2;"Personal i kundservicearbete" "'421'";3;"Personal i kundservicearbete inom penningtrafik" "'4211'";4;"Biljettförsäljare" "'4212'";4;"Post- och banktjänstemän" "'4213'";4;"Bingo- och kasinospelsskötare" "'4214'";4;"Pantlånare" "'4215'";4;"Inkasserare" "'422'";3;"Övrig personal i kundservice" "'4221'";4;"Resebyråtjänstemän" "'4222'";4;"Receptionister och personal vid informationsdisk" "'4223'";4;"Växeltelefonister och larmjourhavare" "'42231'";5;"Växeltelefonister" "'42232'";5;"Larmjourhavare" "'5'";1;"Service-, försäljnings- och omsorgspersonal" "'51'";2;"Service- och omsorgspersonal" "'511'";3;"Personal inom resetjänster" "'5111'";4;"Flygvärdinnor, purser m.fl." "'5112'";4;"Konduktörer m.fl." "'5113'";4;"Guider och reseledare" "'512'";3;"Restaurang- och storhushållspersonal" "'5121'";4;"Restaurang- och storhushållsföreståndare m.fl." "'51211'";5;"Restaurang- och storhushållsföreståndare" "'51212'";5;"Städförmän" "'5122'";4;"Kockar, kokerskor och kallskänkor" "'5123'";4;"Serveringspersonal" "'513'";3;"Primärskötare, närvårdare, barnskötare, hemvårdare m.fl." "'5131'";4;"Barnavårdsarbetare" "'51311'";5;"Barnskötare och daghemsbiträden" "'51312'";5;"Familjedagvårdare m.fl." "'5132'";4;"Primärskötare, närvårdare m.fl." "'51321'";5;"Primärskötare och närvårdare" "'51322'";5;"Mentalhälsovårdare" "'51323'";5;"Medikalvaktmästare - ambulansförare" "'51324'";5;"Vårdare av utvecklingshämmade" "'51325'";5;"Tandskötare" "'51326'";5;"Vårdare inom socialsektorn" "'51327'";5;"Instrumentvårdare" "'5133'";4;"Hemvårdare, personliga assistenter m.fl." "'51331'";5;"Hemvårdare och hemhjälpare" "'51332'";5;"Personliga assistenter m.fl." "'5139'";4;"Läkemedelsarbetare m.fl. på apotek" "'51391'";5;"Läkemedelsarbetare" "'51399'";5;"Veterinärbiträden" "'514'";3;"Servicepersonal (personliga tjänster)" "'5141'";4;"Frisörer, kosmetologer m.fl." "'51411'";5;"Herr- och damfrisörer" "'51412'";5;"Skönhetsvårdare" "'51413'";5;"Konditionsskötare, pedikyrister m.fl." "'51419'";5;"Baderskor m.fl." "'5143'";4;"Begravningsbyråpersonal" "'51431'";5;"Begravningsbyråföreståndare" "'51432'";5;"Övrig begravningspersonal" "'5149'";4;"Övrig servicepersonal (personliga tjänster)" "'516'";3;"Säkerhets- och bevakningspersonal" "'5161'";4;"Brandmän" "'5162'";4;"Poliser" "'5163'";4;"Fångvaktare" "'5169'";4;"Väktare och ordningsvakter" "'52'";2;"Modeller, försäljare och varudemonstratörer" "'521'";3;"Modeller" "'5210'";4;"Modeller" "'522'";3;"Försäljare, varudemonstratör" "'5220'";4;"Försäljare, varudemonstratör" "'52201'";5;"Varudemonstratör" "'52202'";5;"Försäljare och butikskassörer" "'52203'";5;"Specialförsäljare" "'6'";1;"Jordbrukare, skogsarbetare m.fl." "'61'";2;"Jordbrukare, skogsarbetare m.fl." "'611'";3;"Åker- och trädgårdsodlare" "'6111'";4;"Åkerodlare och åkerodlingsarbetare" "'61111'";5;"Åkerodlare" "'61112'";5;"Arbetsledare och arbetare inom åkerodling" "'6112'";4;"Trädgårds- och växthusodlare och -arbetare" "'61121'";5;"Trädgårds- och växthusodlare" "'61122'";5;"Arbetsledare inom trädgårds- och växthusodling" "'61123'";5;"Trädgårds- och växthusarbetare" "'612'";3;"Husdjursuppfödare och djurskötare" "'6121'";4;"Husdjursuppfödare" "'6122'";4;"Husdjursskötare" "'6123'";4;"Jordbruksavbytare" "'6129'";4;"Övriga husdjursuppfödare och djurskötare" "'613'";3;"Jordbrukare och djuruppfödare eller skötare (blandad drift)" "'6130'";4;"Jordbrukare och djuruppfödare eller skötare (blandad drift)" "'614'";3;"Skogsbrukare och skogsarbetare" "'6140'";4;"Skogsbrukare och skogsarbetare" "'615'";3;"Fiskodlare, fiskare och jägare" "'6151'";4;"Fiskodlare och fiskodlingsarbetare" "'61511'";5;"Fiskodlare och fiskodlingsarbetare" "'61512'";5;"Arbetsledare och arbetare inom fiskodling" "'6152'";4;"Fiskare" "'6154'";4;"Viltvårdare och jägare" "'7'";1;"Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare" "'71'";2;"Gruv-, stenbrytnings- och byggnadsarbetare" "'711'";3;"Gruvarbetare, laddare, stenhuggare m.fl." "'7111'";4;"Gruv- och stenbrytningsarbetare" "'7112'";4;"Laddare och sprängare" "'7113'";4;"Stenhuggare och -skärare m.fl." "'712'";3;"Byggnadsarbetare m.fl." "'7121'";4;"Byggnadsarbetare" "'7122'";4;"Murare och plattläggare" "'7123'";4;"Armerare" "'7124'";4;"Timmermän" "'7129'";4;"Övriga byggnads- och reparationsarbetare m.fl." "'713'";3;"Byggnadshantverkare" "'7131'";4;"Takmontörer och -reparatörer" "'7132'";4;"Golvläggare" "'7133'";4;"Rappare" "'7134'";4;"Isoleringsmontörer" "'7135'";4;"Glasmästare" "'7136'";4;"Rörläggare" "'7137'";4;"Byggnadselmontörer" "'7139'";4;"Övriga byggnadshantverkare" "'714'";3;"Målare och saneringsarbetare" "'7141'";4;"Målare" "'71411'";5;"Byggnadsmålare" "'71412'";5;"Bilmålare och övriga målare" "'7143'";4;"Saneringsarbetare och sotare" "'72'";2;"Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer" "'721'";3;"Gjuteriarbetare, svetsare, plåtslagare m.fl." "'7211'";4;"Formare och kärnmakare" "'7212'";4;"Svetsare och gasskärare" "'7213'";4;"Tunnplåtslagare" "'7214'";4;"Grovplåtslagare och stålkonstruktionsmontörer" "'7215'";4;"Kabelläggare och riggare" "'7216'";4;"Dykare" "'722'";3;"Smeder, verktygsmakare och maskinställare" "'7221'";4;"Smeder" "'7222'";4;"Verktygsmakare och låssmeder" "'7223'";4;"Maskinställare och verkstadsmekaniker (all round)" "'7224'";4;"Maskinslipare, -polerare och -vässare" "'723'";3;"Maskinmontörer och reparatörer" "'7231'";4;"Motorfordonsmontörer och -reparatörer" "'7232'";4;"Flygmontörer och -reparatörer" "'7233'";4;"Maskinmontörer och -reparatörer (jordbruks- och industrimaskiner)" "'724'";3;"El-, tele- och elektronikmontörer och -reparatörer" "'7241'";4;"Elmontörer och -reparatörer" "'7242'";4;"Montörer och reparatörer (elektroniska apparater)" "'72421'";5;"Datamontörer och -reparatörer" "'72422'";5;"Automationsmontörer och -reparatörer" "'72423'";5;"Elektronikmontörer och -reparatörer" "'7244'";4;"Telemontörer och -reparatörer" "'7245'";4;"Linjemontörer och -reparatörer" "'73'";2;"Personal inom finmekanik och konstindustri" "'731'";3;"Finmekaniker" "'7311'";4;"Instrumentmakare och -reparatörer" "'7312'";4;"Musikinstrumentmakare och -stämmare" "'7313'";4;"Juvel-, guld- och silversmeder" "'732'";3;"Lergjutare, glashyttearbetare m.fl." "'7321'";4;"Ler- och tegelgjutare, drejare" "'7322'";4;"Glasblåsare och -skärare m.fl." "'7323'";4;"Glasgravörer och -etsare" "'7324'";4;"Dekorationsmålare, glaserare m.fl." "'733'";3;"Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m." "'7330'";4;"Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m." "'734'";3;"Litografer, texttryckare m.fl." "'7341'";4;"Sättare och layoutmän" "'7342'";4;"Litografer" "'7343'";4;"Gravörer och etsare (tryckmedier)" "'7344'";4;"Fotolaboratoriearbetare" "'7345'";4;"Bokbinderiarbetare" "'7346'";4;"Silkes- och textiltryckare" "'74'";2;"Övriga hantverksarbetare" "'741'";3;"Slaktare, bagare, mejerister m.fl." "'7411'";4;"Slaktare, fiskberedare m.fl." "'7412'";4;"Bagare och konditorer" "'7413'";4;"Mejerister, ostmästare m.fl." "'7414'";4;"Tillverkare av frukt- och grönsaksprodukter" "'7415'";4;"Kvalitetsbedömare (mat och dryck)" "'7416'";4;"Tillverkare av tobaksprodukter" "'742'";3;"Trävaruhanterare, snickare m.fl." "'7421'";4;"Trävaruhanterare, snickare m.fl." "'7422'";4;"Möbel- och modellsnickare" "'7423'";4;"Maskinsnickare" "'7424'";4;"Korgmakare och borstbindare m.fl." "'743'";3;"Vävare, skräddare m.fl." "'7431'";4;"Spinnare, kardare m.fl." "'7432'";4;"Vävare, stickare m.fl." "'7433'";4;"Skräddare, klänningssömmerskor och modister" "'7434'";4;"Körsnärer" "'7435'";4;"Tillskärare och modellmästare" "'7436'";4;"Broderare och andra textilsömmare" "'7437'";4;"Tapetserare" "'744'";3;"Garvare, skinnberedare och skomakare" "'7441'";4;"Garvare och skinnberedare" "'7442'";4;"Skomakare, skomodellörer m.fl." "'8'";1;"Process- och transportarbetare" "'81'";2;"Processarbetare" "'811'";3;"Maskinförare i gruv- och stenbrottsarbete" "'8111'";4;"Vagnsborrare" "'8112'";4;"Anrikningsarbetare" "'8113'";4;"Brunnsborrare m.fl." "'812'";3;"Processarbetare inom metallindustrin" "'8121'";4;"Hytt- och metallugnsarbetare" "'8122'";4;"Metallurgiska operatörer" "'8123'";4;"Värmebehandlingsoperatörer" "'8124'";4;"Tråd- och rördragare m.fl." "'813'";3;"Glas- och keramikarbetare" "'8131'";4;"Glas- och keramikugnsoperatörer" "'8139'";4;"Övriga industriarbetare (glas och keramik)" "'814'";3;"Processarbetare (träförädling och papperstillverkning)" "'8141'";4;"Sågprocessoperatörer" "'8142'";4;"Maskinoperatörer, pappersmassa- och flisindustri" "'8143'";4;"Maskinoperatörer, pappers- och kartongindustri" "'815'";3;"Maskinoperatörer, kemisk industri" "'8150'";4;"Maskinoperatörer, kemisk industri" "'816'";3;"Driftmaskinister m.fl." "'8161'";4;"Driftmaskinister vid kraftverk" "'8162'";4;"Värmepannsoperatörer" "'8163'";4;"Driftmaskinister vid avfallsbrännings- och vattenreningsverk" "'817'";3;"Industrirobotoperatörer" "'8170'";4;"Industrirobotoperatörer" "'82'";2;"Tillverkare och hopsättare, industriprodukter" "'821'";3;"Maskinoperatörer, metall- och mineral" "'8211'";4;"Metallmaskinsoperatörer" "'8212'";4;"Maskinoperatörer, betongindustri m.m." "'822'";3;"Industriella tillverkare av kemiska produkter" "'8221'";4;"Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri" "'8222'";4;"Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri" "'8223'";4;"Maskinoperatörer, ytbehandling" "'8224'";4;"Maskinoperatörer, fotografiska produkter" "'8229'";4;"Övriga industriella tillverkare av kemiska produkter" "'823'";3;"Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri" "'8231'";4;"Maskinoperatörer, gummiindustri" "'8232'";4;"Maskinoperatörer, plastindustri" "'824'";3;"Maskinoperatörer, trävaruindustri" "'8240'";4;"Maskinoperatörer, trävaruindustri" "'825'";3;"Tryckare och efterbehandlare samt maskinoperatörer (pappersvaror)" "'8251'";4;"Maskinoperatörer, tryckeri" "'8252'";4;"Efterbehandlare" "'8253'";4;"Maskinoperatörer, pappersvaruindustri" "'826'";3;"Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri" "'8261'";4;"Maskinoperatörer, fibertillverkning, spinning och spolning" "'8262'";4;"Maskinoperatörer, vävning och stickning" "'8263'";4;"Symaskinsoperatörer" "'8264'";4;"Maskinoperatörer, tvättning, blekning och färgning" "'8265'";4;"Maskinoperatörer, skinn- och läderindustri" "'8266'";4;"Maskinoperatörer, sko- och väskindustri m.m." "'8269'";4;"Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri" "'827'";3;"Maskinoperatörer, tillverkning av livsmedel och tobaksprodukter" "'8271'";4;"Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning" "'8272'";4;"Maskinoperatörer, mejeriindustri" "'8273'";4;"Maskinoperatörer, mjöl- och kryddframställning" "'8274'";4;"Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri" "'8275'";4;"Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning m.m." "'8276'";4;"Maskinoperatörer, sockerindustri" "'8277'";4;"Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning" "'8278'";4;"Maskinoperatörer, öl- och vintillverkning m.m." "'8279'";4;"Maskinoperatörer, tobaksindustri" "'828'";3;"Montörer, industriprodukter" "'8281'";4;"Montörer, verkstads- och metallprodukter" "'8282'";4;"Montörer, elutrustning" "'8283'";4;"Montörer, elektronik" "'8284'";4;"Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter" "'8285'";4;"Montörer, träprodukter m.m." "'8286'";4;"Montörer, kartong- och textilprodukter m.m." "'829'";3;"Övriga maskinoperatörer och montörer" "'8290'";4;"Övriga maskinoperatörer och montörer" "'83'";2;"Förare och sjötrafikarbetare m.fl." "'831'";3;"Lokförare och motorvagnsförare" "'8311'";4;"Lokförare och motorvagnsförare" "'8312'";4;"Bangårdspersonal" "'832'";3;"Fordonsförare" "'8321'";4;"Motorcykelbud m.fl." "'8322'";4;"Person- och paketbilsförare" "'8323'";4;"Buss- och spårvagnsförare" "'8324'";4;"Lastbils- och specialfordonsförare" "'833'";3;"Arbetsmaskinförare" "'8331'";4;"Förare av jordbruks- och skogsmaskiner m.fl." "'8332'";4;"Anläggningsmaskinförare m.fl." "'8333'";4;"Kranförare" "'8334'";4;"Truckförare och transportörskötare" "'834'";3;"Däckmanskap och maskinpersonal m.fl. sjötrafikarbetare" "'8340'";4;"Däckmanskap och maskinpersonal m.fl. sjötrafikarbetare" "'9'";1;"Övriga arbetstagare" "'91'";2;"Övrig servicepersonal" "'911'";3;"Gatu- och hemförsäljare m.fl." "'9111'";4;"Gatuförsäljare m.fl." "'9113'";4;"Telefon- och hemförsäljare" "'912'";3;"Skoputsare m.fl." "'9120'";4;"Skoputsare m.fl." "'913'";3;"Sjukhus-, vård- och köksbiträden, städare m.fl." "'9131'";4;"Hembiträden m.fl." "'9132'";4;"Sjukhus-, vård- och köksbiträden samt städare" "'91321'";5;"Sjukhus- och vårdbiträden" "'91322'";5;"Städare " "'91323'";5;"Köksbiträden" "'9133'";4;"Rengörare och pressare" "'914'";3;"Fastighetspersonal och fönsterputsare m.fl." "'9141'";4;"Fastighetsskötare" "'9142'";4;"Fordons- och fönsterputsare m.fl." "'915'";3;"Bud, vaktmästare och mätaravläsare" "'9151'";4;"Tidnings- och reklamutdelare, bud" "'9152'";4;"Dörrvakter och vaktmästare" "'9153'";4;"Mätaravläsare" "'916'";3;"Renhållningsarbetare" "'9161'";4;"Arbetare på avstjälpningsplatser m.fl." "'9162'";4;"Gatsopare m.fl." "'92'";2;"Medhjälpare inom jord- och skogsbruk" "'921'";3;"Medhjälpare inom jord- och skogsbruk" "'9210'";4;"Medhjälpare inom jord- och skogsbruk" "'93'";2;"Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl." "'931'";3;"Medhjälpare i gruv- och byggbranschen m.fl." "'9311'";4;"Medhjälpare i gruvor" "'9312'";4;"Medhjälpare i anläggningsbranschen" "'9313'";4;"Medhjälpare i byggbranschen" "'932'";3;"Paketerare och andra medhjälpare inom industrin" "'9320'";4;"Paketerare, sorterare m.fl." "'933'";3;"Godshanterare, lagerarbetare m.fl." "'9330'";4;"Godshanterare, lagerarbetare m.fl." "'0'";1;"Militärer" "'01'";2;"Militärer" "'011'";3;"Militärer" "'0110'";4;"Militärer" "'01101'";5;"Officerare" "'01102'";5;"Specialofficerare" "'01103'";5;"Institutsofficerare" "'01104'";5;"Yrkesutbildad personal inom militären" "'01105'";5;"Beväringar" "'X'";1;"Okänd" "'XX'";2;"Okänd" "'XXX'";3;"Okänd" "'XXXX'";4;"Okänd" "'XXXXX'";5;"Okänd"