Yrkesklassificeringen 1987

2421 Registerhållare, statistikförare m.fl.

Sökord

 • kartoteksbiträde
 • kartoteksskötare
 • kodare
 • lagerkartoteksskötare
 • lagerregisterförare
 • rapportör
 • registerförare
 • registerskötare
 • registerutredare
 • registrator
 • statistikbiträde
 • statistikförare
 • statistiksekreterare
 • tomtbokförare

...