Yrkesklassificeringen 1987

2331 Bokföringskamrerer m. fl.

Sökord

  • bokföringskamrer
  • ekonom (företag, organisation m.m.)
  • ekonomisekreterare (huvudbokförare)
  • föreståndare för revisionsbyrå
  • huvudbokförare
  • kamrer (ekonom)
  • kvestor
  • länsbokhållare

...