Yrkesklassificeringen 1987

231 Planerare och kostnadsberäknare inom ekonomiförvaltning

Sökord

 • ackordsättare (företag)
 • ar-forskare (företag)
 • ar-planerare (företag)
 • blankettplanerare (företag)
 • budgetplanerare (företag)
 • ekonomisekreterare (företag)
 • faktor (prissättnings-, kostnads-)
 • finansieringsplanerare (företag)
 • företagsplanerare
 • förvaltningsplanerare (företag)
 • förvaltningsrationaliserare (företag)
 • kontorsrationaliserare (företag)
 • kostnadsberäknare (företag)
 • kostnadsfaktor
 • kreditövervakare (företag)
 • offertingenjör (företag)
 • offertkalkylator(företag)
 • orderbehandlare
 • orderövervakare
 • planerare (redovisn., företag)
 • planerare inom ekonomiförvaltning (företag)
 • prissättare (företag)
 • prissättningsfaktor
 • redovisningsekonom (företag)
 • redovisningsman (företag)
 • redovisningsmerkonom (företag)
 • redovisningsplanerare (företag)
 • trycksaksfaktor (företag)

...