Yrkesklassificeringen 1987

2111 Verkställande direktörer (företag)

Sökord

 • affärsidkare (direktör)
 • andelsbanksdirektör
 • bankdirektör
 • bankföreståndare
 • biträdande direktör (företag)
 • biträdande verkställande direktör (företag)
 • butiksdirektör
 • direktionsordförande (företag)
 • direktör (företag)
 • direktör för försäkringsbolag
 • disponent (företagsadm.)
 • fabrikschef
 • fabriksdirektör
 • fabrikör
 • företagsföreståndare (ledare)
 • företagsinnehavare (direktör)
 • företagsledare
 • förläggare (bok)
 • generaldirektör (företag)
 • hallchef (butik, market)
 • hotellchef
 • hotelldirektör
 • marketchef
 • mejeridisponent
 • ordförande för förvaltningsråd (företag)
 • platschef (företag)
 • regiondirektör (företag)
 • restaurangchef
 • restaurangdirektör
 • restauratör
 • skeppsredare
 • sågdirektör
 • trafikidkare (direktör)
 • tryckeridirektör
 • varuhuschef
 • varuhusdirektör
 • verkställande direktör (företag)
 • överdirektör (företag)

...