Yrkesklassificeringen 1987

2022 Beredande och föredragande högre tjänstemän inom kommunal förvaltning

Sökord

 • administrativ sekreterare (kommun)
 • anskaffningsombudsman (kommun)
 • anskaffningssekreterare (kommun)
 • anskaffningstekniker (kommun)
 • avdelningssekreterare (lagfaren, kommun)
 • avdelningssekreterare-barnatillsyningsman
 • avdelningssekreterare-tjänsteförmyndare
 • avfallshanteringsmästare (kommun)
 • beredare för bostadsärenden (kommun)
 • beredare för fastighetsärenden (kommun)
 • biträdande ekonomichef
 • biträdande kommunsekreterare
 • biträdande personalchef (kommun)
 • bostads- och förvaltningssekreterare (kommun)
 • bostads- och planeringssekreterare (kommun)
 • bostadslåneinspektör (kommun)
 • bostadsombudsman (kommun)
 • bostadsproduktionsplanerare (kommun)
 • bostadssekreterare (kommun)
 • bostadssekreterare-byggnadsinspektör (kommun)
 • bostadssekreterare-jurist (kommun)
 • budgetberedare (kommun)
 • budgetsekreterare (kommun)
 • byråchef (kommun)
 • chef för fastighetsskötsel (kommun)
 • chef för personalärenden (kommun)
 • distributionschef (kommun)
 • distributionstekniker (kommun)
 • ekonom (kommun)
 • ekonom för skolväsendet (kommun)
 • ekonomi- och planeringssekreterare (kommun)
 • ekonomiplanerare (kommun)
 • ekonomisekreterare (kommun)
 • fastighetsombudsman (kommun)
 • föreståndare för läromedelscentral (kommun)
 • företagsombudsman (kommun)
 • förman för tryckericentral (kommun)
 • förvaltnings- och planeringssekreterare (kommun)
 • förvaltningsplanerare (kommun)
 • förvaltningssekreterare (kommun)
 • handläggare av bostadsärenden (kommun)
 • inspektör (kommun)
 • inspektör för bostadsärenden (kommun)
 • kanslinotarie (kommun)
 • kanslisekreterare (kommun)
 • kommunkamrer
 • kommunplanerare
 • kommunplaneringssekreterare
 • kommunsekreterare
 • konsumentrådgivare (kommun)
 • lantbruksombudsman (kommun)
 • lantbrukssekreterare (kommun)
 • löneombudsman (kommun)
 • lönesekreterare (kommun)
 • näringsombudsman (kommun)
 • näringsombudsman för lantbruket (kommun)
 • näringsplanerare (kommun)
 • näringssekreterare (kommun)
 • organisationsmästare (kommun)
 • organisationssekreterare (kommun)
 • organisationstekniker (kommun)
 • personal- och planeringssekreterare (kommun)
 • personalplanerare (kommun)
 • planeringssekreterare (kommun)
 • planeringssekreterare-näringsombudsman (kommun)
 • redovisningschef (kommun)
 • redovisningsingenjör (kommun)
 • redovisningsinspektör (kommun)
 • redovisningssekreterare (kommun)
 • sekreterare för bostadsbidragsärenden (kommun)
 • sekreterare för bostadsnämnd (kommun)
 • sekreterare för bostadsärenden (kommun)
 • sekreterare för konsumentärenden (kommun)
 • sekreterare för nämnd (kommun)
 • sekreterare för semesternämnd (kommun)
 • sekreterare för skolnämnd (kommun)
 • sekreterare för skolväsendet (kommun)
 • sekreterare för skolärenden (kommun)
 • skatteombudsman (kommun)
 • skolplanerare (kommun)
 • skolsekreterare (kommun)
 • stadskamrer
 • tryckerichef (kommun)
 • utbildningsinspektör (kommun)

...