Yrkesklassificeringen 1987

2021 Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom kommunal förvaltning

Sökord

 • administrativ direktör (kommun)
 • anskaffningschef (kommun)
 • anskaffningsdirektör (kommun)
 • avdelningschef (kommun)
 • avdelningschef för avdelningen för bostadsärenden (kommun)
 • avfallshanteringschef (kommun)
 • biträdande avdelningschef (kommun)
 • biträdande direktör (kommun)
 • biträdande socialdirektör (kommun)
 • biträdande stadsdirektör (kommun)
 • budgetchef (kommun)
 • chef för tomtavdelning (kommun)
 • chef för ämbetsverk (kommun)
 • direktör för finlandia-huset
 • direktör för museiväsendet (kommun)
 • direktör för sjukhusväsendet (kommun)
 • direktör för skolväsendet (kommun)
 • direktör för socialväsendet (kommun)
 • direktör för undervisningsväsendet (kommun)
 • direktör för vattenverk (kommun)
 • ekonomichef (kommun)
 • ekonomidirektör (kommun)
 • ekonomiplaneringschef (kommun)
 • finansieringsdirektör (kommun)
 • förvaltningschef (kommun)
 • förvaltningsdirektör (kommun)
 • kanslichef (kommun)
 • kommundirektör
 • kontorschef (kommun)
 • organisationschef (kommun)
 • personalchef (kommun)
 • personaldirektör (kommun)
 • planeringschef (kommun)
 • samarbetschef
 • sjukhusdirektör
 • självständig socialsekreterare (kommun)
 • socialdirektör (kommun)
 • stadsdirektör
 • stadsplaneringschef
 • stadsplaneringssekreterare
 • stadssekreterare
 • statistikchef (kommun)
 • statistikdirektör (kommun)
 • teknisk direktör (kommun)
 • tomtchef (kommun)
 • trafikverkschef (kommun)
 • undervisningschef (kommun)
 • verkställande direktör (kommun)

...