Yrkesklassificeringen 1987

2011 Högre tjänstemän i ledande uppgifter inom statsförvaltning

Sökord

 • ambassadör
 • anskaffningschef (statsförv.)
 • apoteksråd (statsförv.)
 • avdelningschef (ministerium, centralt ämbetsverk)
 • avdelningsdirektör (ministerium, centralt ämbetsverk)
 • banköverinspektör (statsförv.)
 • biträdande avdelningschef (statsförv.)
 • biträdande direktör (statsförv.)
 • budgetchef (statsförv.)
 • budgetråd (statsförv.)
 • byråchef (statsförv.)
 • chef för arbetskraftsdistrikt (statsförv.)
 • chef för centralt ämbetsverk
 • chef för gränsbevakningsväsendet
 • chef för huvudstaben
 • chef för ämbetsverk (statsförv.)
 • direktör (statsförv.)
 • direktör för vattendistrikt (statsförv.)
 • distriktschef (statsförv.)
 • ekonomiöverdirektör (statsförv.)
 • finansråd (statsförv.)
 • fiskeriråd (statsförv.)
 • forstråd (statsförv.)
 • fångvårdsöverinspektör (statsförv.)
 • försäkringsöverinspektör
 • förvaltningsdirektör (statsförv.)
 • förvaltningsråd (statsförv.)
 • generaldirektör (statsförv.)
 • generalkonsul
 • handelsråd (statsförv.)
 • hushållsråd (statsförv.)
 • högskoleråd (statsförv.)
 • industriråd (statsförv.)
 • järnvägsdistriktschef (statsförv.)
 • kansler (högskola)
 • kanslichef (statsförv.)
 • kolonisationsråd (statsförv.)
 • konkurrensombudsman (statsförv.)
 • konsul
 • konsultativ tjänsteman (statsförv.)
 • lagstiftningsdirektör (statsförv.)
 • lagstiftningsråd (statsförv.)
 • landshövding
 • lantbruksråd (statsförv.)
 • legationsråd (statsförv.)
 • legationssekreterare (statsförv.)
 • länsråd
 • länsskattedirektör
 • medicinalråd (statsförv.)
 • minister
 • planeringschef (statsförv.)
 • planeringsdirektör (statsförv.)
 • polisöverinspektör
 • postöverdirektör
 • president
 • produktionschef (statsförv.)
 • produktionsdirektör (statsförv.)
 • referendarieråd (statsförv.)
 • regeringsråd (statsförv.)
 • riksdagsman
 • riksförlikningsman (statsförv.)
 • sjöfartsråd (statsförv.)
 • skattedirektör (statsförv.)
 • skolråd (statsförv.)
 • socialråd (statsförv.)
 • statssekreterare (statsförv.)
 • säkerhetschef (statsförv.)
 • sändebud (statsförv.)
 • teledistriktschef (statsförv.)
 • tullråd (statsförv.)
 • understatssekreterare (statsförv.)
 • undervisningsråd (statsförv.)
 • universitetskansler
 • universitetsrektor
 • utrikesråd (statsförv.)
 • utvecklingssamarbetsråd (statsförv.)
 • veterinärråd (statsförv.)
 • yrkesutbildningsråd (statsförv.)
 • ämbetsverksfullmäktig (statsförv.)
 • överdirektör (statsförv.)
 • överpolischef

...