Yrkesklassificeringen 1987

1713 Socialvårds- och skolpsykologer

Sökord

 • dagvårdspsykolog
 • familjerådgivningspsykolog
 • forskningspsykolog (social- och skolväsendet)
 • fångvårdspsykolog
 • länsskolpsykolog
 • pedagogpsykolog
 • psykolog för handikappvård
 • psykolog vid familjerådgivningscentral (kyrka)
 • psykolog vid skolhem
 • skolpsykolog
 • utbildare (uppfostringsrådgivningspsykolog)

...