Yrkesklassificeringen 1987

1711 Hälsovårds- och rehabiliteringspsykologer

Sökord

  • diagnostiker (psykolog)
  • klinisk psykolog
  • ledande psykolog
  • neuropsykolog
  • psykolog
  • psykolog vid hälsocentral
  • psykoterapeut
  • psykoterapeut (psykolog)

...