Yrkesklassificeringen 1987

1629 Övriga arbetare inom barndagvård

Sökord

 • ansvarig lekledare
 • ansvarig lekplansledare
 • barnavårdsbiträde
 • barnträdgårdsbiträde
 • biträdande lekledare
 • biträde vid barnkrubba
 • daghemsbiträde
 • dagklubbsledare
 • deltidsbiträde (daghem)
 • lekledare
 • lekplansledare
 • lekplansskötare
 • parktant
 • specialassistent

...