Yrkesklassificeringen 1987

1542 Övriga arbetare inom den sociala sektorn

Sökord

 • anstaltsbiträde (social)
 • barnhemsbiträde
 • biträdande föreståndare för bostadshus
 • biträdande internatföreståndare
 • dagcenterbiträde
 • elevhemsskötare
 • elevhemsövervakare
 • elevinternatsföreståndare
 • elevinternatsövervakare
 • föreståndare för bostadshus
 • internatarbetare (social)
 • internatbiträde (social)
 • internatföreståndare (elevinternat)
 • internatföreståndare (social)
 • internatövervakare (social)
 • jourhavande (vårdhem o.dyl.)
 • nattövervakare (social)
 • skötare vid upptagningshem (social)
 • vårdbiträde (social)
 • vårdnadshavare vid anstalt (social)
 • övervakare (socialanstalt)

...