Yrkesklassificeringen 1987

1541 Skötare inom de sociala verken

Sökord

 • ansvarig instruktör (social)
 • ansvarig skötare (social, ej sjukskötare)
 • avdelningsskötare (vårdanstalt)
 • barnavårdsinstruktör
 • barnhemsinstruktör
 • hemtjänstinstruktör
 • hemvårdsinstruktör
 • hemvårdskonsulent
 • instruktör (t.ex. barnhem)
 • instruktör för hemvård av utvecklingsstörda
 • instruktör för utvecklingsstörda
 • instruktör för vården av utvecklingsstörda
 • instruktör för åldringsvård
 • instruktör för öppen vård
 • instruktör för öppen vård av utvecklingsstörda
 • invalidvårdsledare
 • mbm-instruktör
 • mbm-skötare
 • nattskötare (social, ej sjukskötare)
 • nattöverskötare (social, ej sjukskötare)
 • närfostrare
 • pedagog-skötare (social)
 • skötare (social, ej sjukskötare)
 • skötare vid dagcenter
 • socialpedagog (barnhem o.dyl.)
 • ungdomsvårdsinstruktör
 • vårdare av rusmedelsmissbrukare
 • vårdare av utvecklingsstörda
 • vårdassistent (social)
 • vårdhemsbiträde (social)
 • vårdpraktikant (social)
 • åldringsskötare
 • öppenvårdsarbetare (åldringshem, hälsocentral o.dyl.)

...