Yrkesklassificeringen 1987

151 Chefer för sociala verk

Sökord

 • anstaltsföreståndare (social)
 • avdelningschef för dagvårdsavdelning
 • avdelningssekreterare (vårdbyrå)
 • barnavårdsdirektör
 • barnhemsföreståndare
 • biträdande direktör (socialanstalt)
 • direktör för barnskyddet
 • direktör för specialomsorgsdistrikt
 • direktör för vårdanstalt (social)
 • föreståndare (socialanstalt)
 • föreståndare för a-klinik
 • föreståndare för akutvårdsstation
 • föreståndare för anstalt för arbetsprövning för invalider
 • föreståndare för anstalt för utvecklingsstörda
 • föreståndare för arbetsanstalt
 • föreståndare för arbetsavdelning (social)
 • föreståndare för arbetscentral
 • föreståndare för arbetsstuga (social)
 • föreståndare för central för skyddat arbete för invalider
 • föreståndare för central för skyddat arbete för utvecklingss
 • föreståndare för dagcenter
 • föreståndare för dagcenter för invalider
 • föreståndare för dagcenter för utvecklingsstörda
 • föreståndare för elevhem
 • föreståndare för elevinternat
 • föreståndare för internat för utvecklingsstörda
 • föreståndare för mbm-vårdhem
 • föreståndare för omsorgshem
 • föreståndare för rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor
 • föreståndare för servicehus för åldringar
 • föreståndare för skolhem
 • föreståndare för skyddshem
 • föreståndare för specialomsorgsdistrikt
 • föreståndare för specialskola för invalider
 • föreståndare för träningsskola för utvecklingsstörda
 • föreståndare för ungdomscenter
 • föreståndare för ungdomshem
 • föreståndare för upptagningshem (social)
 • föreståndare för vårdhem
 • föreståndare för åldringshem
 • kommunalhemsföreståndare
 • ledare för skyddat arbete
 • pedagogisk ledare (social)
 • verksamhetsledare för barnskyddet

...