Yrkesklassificeringen 1987

1422 Hälso- och arbetarskyddsinspektörer

Sökord

 • alkoholinspektör
 • arbetarinspektör
 • arbetarskyddshälsoinspektör
 • arbetarskyddsinspektör
 • arbetarskyddsplanerare
 • arbetarskyddstekniker
 • bostadsinspektör
 • desinfektör
 • distriktsinspektör för arbetarskydd
 • ergonom
 • hälsoinspektör
 • hälsovårdstekniker
 • inspektör (bostäder, offentliga mötesutrymmen)
 • köttinspektör
 • livsmedelskontrollör
 • länslivsmedelskontrollör
 • mjölkinspektör (kommun)
 • mjölkkontrollör (kommun)
 • nykterhets- och alkoholinspektör
 • provtagare (hälsoinsp.)
 • yrkeshälsovårdsinspektör

...