Yrkesklassificeringen 1987

1421 Ledande hälso- och arbetarskyddsinspektörer

Sökord

  • ansvarig hälsoinspektör
  • arbetarskyddschef
  • arbetarskyddsingenjör
  • hälsoingenjör
  • hälsovårdsövervakningskemist
  • ledande arbetarskyddsinspektör
  • ledande hälsoinspektör
  • livsmedelshygieniker
  • överhälsoinspektör

...