Yrkesklassificeringen 1987

1084 Undersökningsbiträden (sjukhus)

Sökord

  • hörselundersökarbiträde
  • hörselundersökare
  • obduktionsbiträde
  • preparator
  • preparatorbiträde
  • röntgenbiträde
  • röntgenfotograf
  • röntgentekniskt biträde
  • teknisk assistent (sjukhus)

...