Yrkesklassificeringen 1987

0822 Övriga arkivarie- och museianställda

Sökord

 • arkivarrangör
 • arkivbiträde
 • arkiverare
 • arkivfunktionär
 • arkivkontorist
 • arkivmästare (riksarkivet)
 • arkivrådgivare
 • djurkonservator
 • filmarkivarie
 • forskningsassistent (museiverk)
 • forskningsmästare (riksarkiv)
 • konservator
 • konservator (arkiv)
 • museibiträde
 • museiguide
 • museitjänsteman
 • skivsamlingsbiträde (rundradion)
 • tekniskt biträde (arkiv)
 • överkonservator (arkiv)

...