Yrkesklassificeringen 1987

0821 Arkivarier, museiföreståndare

Sökord

 • amanuens (arkiv, museum)
 • ansvarig arkivarie (filmarkiv)
 • arkivamanuens
 • arkivarie
 • arkivarie vid krigsarkiv
 • arkivassistent
 • arkivföreståndare
 • arkivråd
 • arkivsekreterare
 • assessor (riksarkivet)
 • byråchef (riksarkivet)
 • direktör för landskapsmuseum
 • forskare-konservator (arkiv)
 • föreståndare vid stadsmuseum
 • inspektör (riksarkivet)
 • intendent (museum)
 • intendent vid krigsmuseum
 • landsarkivarie
 • länsarkivarie
 • museiamanuens
 • museiassistent
 • museidirektör
 • museiföreståndare
 • museiintendent
 • riksarkivarie
 • stadsarkivarie
 • överinspektör (riksarkivet)

...