Yrkesklassificeringen 1987

0799 Övriga inom undergrupp 079

Sökord

 • garderobiär (teater o.dyl.)
 • garderobiär (teater)
 • ljudbandsinläsare
 • maskör
 • musiksufflör
 • notskrivare
 • påklädare (teater o.dyl.)
 • rekvisitaföreståndare (teater)
 • rekvisitatillverkare (teater)
 • rekvisitör (teater)
 • sufflör

...