Yrkesklassificeringen 1987

054 Juridiska ombudsmän

Sökord

 • affärsjurist
 • allmänt rättsbiträde
 • bankjurist
 • biträdande ombudsman
 • biträdande ombudsman (juridisk)
 • biträdande stadsjurist
 • byggnadsjurist
 • ersättningsjurist
 • första stadsfogde
 • försäkringsjurist
 • juridisk sekreterare
 • juridiskt biträde
 • juridiskt biträde för polismästare
 • juridiskt ombud
 • jurist (bolag)
 • jurist (bolag, bank o.dyl.)
 • jurist (företag)
 • jurist (försäkringsanstalt)
 • jurist (organisation)
 • kanslinotarie
 • kanslisekreterare
 • kommunalombud
 • ledande allmänt rättsbiträde
 • ledande rättsbiträde
 • länsassessor
 • länsnotarie
 • länsrättssekreterare
 • magistratssekreterare
 • militärjurist
 • notarie (offentlig förvaltning)
 • notarius publicus
 • ombudsman
 • ombudsman (juridisk)
 • rättskonsulent
 • rättssekreterare
 • skatterättssekreterare
 • stadsfogde
 • stadsjurist
 • stadsnotarie
 • stadsombudsman
 • yngre länsassessor
 • yngre rättssekreterare
 • äldre länsassessor
 • äldre rättssekreterare

...