Yrkesklassificeringen 1987

051 Domstolsjurister

Sökord

 • advokatfiskal (domstol)
 • assessor (domstol)
 • borgmästare (rådstuvurätt)
 • domare (domstol)
 • fiskal (hovrätt)
 • föredragande (domstol)
 • föredragande vid hovrätt
 • försäkringsdomare
 • förvaltningsråd (domstol)
 • förvaltningssekreterare (domstol)
 • hovrättsassessor
 • hovrättsauskultant
 • hovrättsfiskal
 • hovrättspresident
 • hovrättsråd
 • häradshövding
 • justitieråd
 • justitierådman
 • justitiesekreterare (domstol)
 • kommunalråd
 • notarie (domstol)
 • president (rättsväsendet)
 • referendarieråd (domstol)
 • skattedomare
 • tingsdomare
 • vattenrättsdomare

...