Yrkesklassificeringen 1987

0412 Predikanter m.fl.

Sökord

 • babtistpräst
 • buddistpräst
 • distriktsledare (religiöst samfund)
 • evangelist
 • församlingsledare (annan än ev.luth. eller ortodox)
 • imam
 • ledare (religiöst samfund)
 • mormonpräst
 • officer (frälsningsarmen)
 • officer vid frälsningsarmen
 • predikant
 • präst i muhammedansk församling
 • rabbin (judisk församling)

...