Yrkesklassificeringen 1987

0411 Präster (ev.luth. och ortdox kyrka)

Sökord

 • assessor (präst)
 • biskop
 • domprost
 • fältbiskop
 • fältprost
 • församlingslektor
 • kaplan
 • komminister
 • kontraktsprost
 • kyrkoherde
 • militärpastor
 • missionär
 • pastor
 • prost
 • präst
 • resepräst
 • sjukhuslektor
 • sjukhuspastor
 • sjömanspräst
 • studentpräst
 • ungdomspräst
 • ärkebiskop

...