Yrkesklassificeringen 1987

035 Barnträdgårdslärare m.fl.

Sökord

 • ambulerande specialbarnträdgårdslärare
 • assistent vid förberedande klass
 • barndaghemsföreståndare
 • barnträdgårdsföreståndare
 • barnträdgårdslärare
 • barnträdgårdslärare-socialpedagog
 • daghemsföreståndare
 • daghemslärare (barn)
 • föreståndare för ambulerande daghem
 • föreståndare för specialdaghem
 • förskollärare
 • lekskoleföreståndare
 • lekskolelärare
 • lärare för förberedande klass
 • lärare vid barnkrubba
 • lärare vid specialbarnträdgård
 • socialpedagog (daghemsföreståndare)
 • socialpedagog-barnträdgårdslärare
 • speciallärare vid daghem

...