Yrkesklassificeringen 1987

0341 Specialklasslärare

Sökord

 • dövlärare
 • föreståndare för hjälpskola
 • lärare (specialklass)
 • lärare för hörselskadade
 • lärare för observationsklass
 • lärare för specialklass
 • lärare för specialklass (hörselskadade)
 • lärare för specialklass (synskadade)
 • lärare för synskadade
 • lärare för utvecklingsstörda
 • lärare vid hjälpskola
 • specialklasslärare i skola för synskadade
 • speciallärare (skolhem)

...