Yrkesklassificeringen 1987

0322 Ämneslärare vid yrkesläroverk

Sökord

 • adb-lärare (yrkesläroanstalt)
 • assistent (yrkesläroanstalt)
 • barnavårdslärare (yrkesläroanstalt)
 • biltekniker (yrkesläroanstalt)
 • bokföringslärare (yrkesläroanstalt)
 • fartygsmästare (sjöfartsläroverk)
 • forstmästare (forstinstitut)
 • forsttekniker (yrkesläroanstalt)
 • gymnastiklärare (yrkesläroanstalt)
 • handarbetslärare (yrkesläroanstalt)
 • handelslärare (yrkesläroanstalt)
 • hemslöjdsinstruktör (yrkesläroanstalt)
 • hemslöjdslärare (yrkesläroanstalt)
 • hushållslärare (yrkesläroanstalt)
 • hälsovårdslärare (yrkesläroanstalt)
 • lantbrukslärare (yrkesläroanstalt)
 • lektor (läroanstalt inom turistbranschen)
 • lektor (yrkesläroanstalt)
 • lektor i modersmålet (yrkesläroanstalt)
 • lektor vid teknisk läroanstalt
 • lärarassistent (yrkesläroanstalt)
 • lärare (barnavårdsutbildning)
 • lärare (handelsläroverk)
 • lärare (hemslöjdsskola)
 • lärare (ingenjör)
 • lärare (kreaturshushållning)
 • lärare (lantbruk)
 • lärare (laroanstalt inom turistbranschen)
 • lärare (optikerutbildning)
 • lärare (renhushållning)
 • lärare (skogsvårdsarbete)
 • lärare (yrkesläroanstalt)
 • lärare för yrkeskurser (yrkesläroanstalt)
 • lärare i allmänna ämnen (yrkesläroanstalt)
 • lärare i datorteknik (yrkesläroanstalt)
 • lärare i fysioterapi (yrkesläroanstalt)
 • lärare i lantbruksämnen
 • lärare i metallarbeten (yrkesläroanstalt)
 • lärare i mikrodatorteknik (yrkesläroanstalt)
 • lärare i målningsarbeten (yrkesläroanstalt)
 • lärare i näringsekonomi (yrkesläroanstalt)
 • lärare i näringslära (yrkesläroanstalt)
 • lärare i samhällsämnen (yrkesläroanstalt)
 • lärare i sjukvård (yrkesläroanstalt)
 • lärare i sömnad (yrkesläroanstalt)
 • lärare i tekniska ämnen (yrkesläroanstalt)
 • lärare i tekniskt arbete (yrkesläroanstalt)
 • lärare i teoretiska ämnen (yrkesläroanstalt)
 • lärare i träarbeten (yrkesläroanstalt)
 • lärare i vävning (yrkesläroanstalt)
 • lärare i yrkesämnen (yrkesläroanstalt)
 • lärare vid musikinstitut
 • lärare vid musikskola
 • lärare vid yrkesskola (yrkesläroanstalt)
 • maskiningenjör (skogsmaskinskola)
 • maskinlärare (yrkesläroanstalt)
 • maskinskrivningslärare (yrkesläroanstalt)
 • maskintekniker (forstinstitut)
 • maskintekniker-lärare (skogsarbetsledarskola)
 • skogsarbetslärare (yrkesläroanstalt)
 • sågtekniker (trähushållningsinstitut)
 • sömnadskonsulent (yrkesläroanstalt)
 • tekniker (trähushållningsinstitut)
 • tekniker (yrkesläroanstalt)
 • textillärare (yrkesläroanstalt)
 • trädgårdslärare (yrkesläroanstalt)
 • yrkeslärare (maskin- och metallarbeten)
 • yrkeslärare (träarbeten)
 • yrkeslärare (yrkesläroanstalt)
 • yrkeslärare inom beklädnadsbranschen (yrkesläroanstalt)
 • överlärare (yrkesläroanstalt)
 • överlärare vid teknisk läroanstalt
 • övningsmästare (brandinstitut)
 • övningsmästare (sjöfartsläroverk)
 • övningsmästare (trähushållningsinstitut)

...