Yrkesklassificeringen 1987

0321 Ämneslärare vid grundskolor och gymnasier

Sökord

 • gymnastiklärare (grundskola, gymnasium)
 • handarbetslärare (grundskola, gymnasium)
 • hushållslärare (grundskola, gymnasium)
 • lektor (grundskola, gymnasium)
 • lektor i modersmålet (grundskola, gymnasium)
 • lektor i musik (grundskola, gymnasium)
 • lektor i textilarbete (grundskola, gymnasium)
 • lektor vid grundskola
 • lektor vid gymnasium
 • lärare (grundskolans högstadium)
 • lärare (gymnasium)
 • lärare i matematik (grundskola, gymnasium)
 • lärare i musik (grundskola, gymnasium)
 • lärare i teknisk slöjd (grundskola, gymnasium)
 • lärare vid grundskolans högstadium
 • lärare vid högstadium (grundskola)
 • modersmålslärare (finska)
 • modersmålslärare (svenska)
 • musiklärare (grundskola, gymnasium)
 • slöjdlärare (grundskola, gymnasium)
 • språklärare (grundskola, gymnasium)
 • sånglärare (grundskola, gymnasium)
 • teckningslärare (grundskola, gymnasium)
 • textillärare (grundskola, gymnasium)
 • timlärare i religion (grundskola, gymnasium)
 • yngre lektor (grundskola, gymnasium)
 • ämneslärare vid grundskola

...