Yrkesklassificeringen 1987

030 Rektorer i skolor

Sökord

 • biträdande rektor
 • biträdande rektor för yrkesskola
 • föreståndare för idrottsinstitut
 • föreståndare för kursavdelning
 • föreståndare för kursverksamhet
 • föreståndare för utbildningscentral
 • föreståndare vid grundskola
 • prorektor
 • rektor
 • rektor för arbetarinstitut
 • rektor för grundskola
 • rektor för gymnasium
 • rektor för handelsläroverk
 • rektor för hemslöjdsskola
 • rektor för hushållsläroanstalt
 • rektor för institut
 • rektor för konservatorium
 • rektor för kurscentral
 • rektor för lantbruksläroanstalt
 • rektor för lågstadieskola
 • rektor för medborgarinstitut
 • rektor för musikinstitut
 • rektor för musikskola
 • rektor för sjuksköterskeinstitut
 • rektor för sjuksköterskeskola
 • rektor för specialskola
 • rektor för yrkesskola
 • skolföreståndare

...