Yrkesklassificeringen 1987

0222 Jordbruks-, trädgårds- och fiskerirådgivare och -upplysningsarbetare

Sökord

 • agrolog
 • byråagrolog
 • distriktsagrolog
 • distriktskonsulent (4h)
 • fiskerikonsulent
 • fältarbetare (4h)
 • hortonom (rådgivning)
 • hushållskonsulent
 • hushållstekniker
 • kokontrollassistent
 • konsulent (lantbruk)
 • kontrollassistent
 • kreaturskonsulent
 • kreaturstekniker
 • lantbrukssekreterare
 • lantbrukstekniker
 • maskinkonsulent (lantbruk)
 • mekaniker (lantbr.tekn.)
 • mjölkhushållningskonsulent
 • pälsdjurskonsulent
 • seminolog
 • seminör
 • trädgårdskonsulent
 • täckdikningstekniker
 • 4h-instruktör

...