Yrkesklassificeringen 1987

0221 Jordbruks-, trädgårds- och fiskeriforskare och -planerare

Sökord

 • agronom
 • byråagronom
 • forskare (lantbruk)
 • forskningsassistent (lantbruk)
 • forskningsmästare (lantbruk)
 • föreståndare för forskningscentral (lantbrukets forskn.centr
 • hushållslärare (provkök)
 • jordbruksagronom
 • jordbruksforskare
 • kreatursagronom
 • maskinagronom
 • trädgårdsagronom
 • trädgårdsarkitekt
 • växtodlingsagronom

...