Yrkesklassificeringen 1987

0083 Kartläggare

Sökord

  • avvägare
  • gruvkartläggare
  • kartläggare (även gruva)
  • kartograf
  • karttekniker
  • precisionsavvägare
  • räknare (kartläggningsarbete)
  • specialavvägare
  • topograf

...