Yrkesklassificeringen 1987

0072 Tekniker och arbetsledare inom andra tekniska verksamhetsområden

Sökord

 • ackordsättare (övr.tekn.omr.)
 • anläggningschef (övr.tekn.omr.)
 • apparatplanerare (övr.tekn.omr.)
 • arbetsinstruktör (övr.tekn.omr.)
 • arbetsledare (övr.tekn.omr.)
 • arbetsledare för fastighetsunderhåll
 • arbetsledare vid syatelje
 • arbetsorganisatör
 • arbetsstudieman (övr.tekn.omr.)
 • arbetsövervakare (övr.tekn.omr.)
 • avdelningsmästare (övr.tekn.omr.)
 • beklädnadsindustritekniker
 • beklädnadstekniker
 • beklädnadsteknolog
 • beredningschef (övr.tekn.omr.)
 • driftstekniker (övr.tekn.omr.)
 • fyrtekniker
 • färgmästare
 • installationsmästare (gasverk)
 • instrumenttekniker (elverk, lab.)
 • kvalitetskontrolltekniker (övr.tekn.omr.)
 • modellmästare (konf.ind.)
 • mätnings- och regleringstekniker (övr.tekn.omr.)
 • produktutvecklare (tekniker, övr.tekn.omr.)
 • produktutvecklingstekniker (övr.tekn.omr.)
 • service- och instruktionstekniker (övr.tekn.omr.)
 • servicemästare (sjukhus)
 • sjukhustekniker
 • skogsbrukstekniker (industri)
 • spinnmästare
 • sågarbetsledare
 • sågindustritekniker
 • sågtekniker
 • sömnadsplanerare (konf.ind.)
 • tekniker (övr.tekn.omr.)
 • textiltekniker
 • trafiktekniker
 • träindustritekniker
 • trätekniker
 • underhållschef (fastighet)
 • underhållsmästare (övr.tekn.omr.)
 • vävmästare
 • övermästare (övr.tekn.omr.)

...