Yrkesklassificeringen 1987

0071 Ingenjörer inom andra tekniska verksamhetsområden

Sökord

 • boktryckeriingenjör
 • chefskonstruktör (ing., övr.tekn.omr.)
 • driftschef (övr.tekn.omr.)
 • driftsingenjör (övr.tekn.omr.)
 • ingenjör (övr.tekn.omr.)
 • instrumentingenjör
 • instrumentplanerare
 • konstruktör (övr.tekn.omr.)
 • patentingenjör
 • planeringschef (övr.tekn.omr.)
 • produktutvecklare (ingenjör, övr.tekn.omr.)
 • produktutvecklingsingenjör (övr.tekn.omr.)
 • ritkontorschef (övr.tekn.omr.)
 • service- och instruktionschef (övr.tekn.omr.)
 • sjukhusingenjör
 • skogsbruksingenjör
 • textilingenjör
 • trafikplanerare (ingenjör)
 • underhållsingenjör (övr.tekn.omr.)
 • utvecklingsingenjör (övr.tekn.omr.)

...