Yrkesklassificeringen 1987

0062 Tekniker och arbetsledare med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete

Sökord

  • ackordsättare (gruva)
  • arbetsledare (gruva)
  • bergstekniker
  • geotekniker
  • gjuterimästare (gruva)
  • gruvarbetsledare
  • gruvtekniker
  • oljeborrtekniker
  • service- och instruktionstekniker (gruva)
  • tekniker (oljeborrning)

...