Yrkesklassificeringen 1987

0061 Ingenjörer med gruvtekniskt och metallurgiskt arbete

Sökord

 • anrikningsingenjör
 • chefskonstruktör (gruva)
 • driftsingenjör (gruva)
 • forskare (metallurgi)
 • geolog-ingenjör
 • gjuteriingenjör
 • gruvingenjör
 • hyttingenjör
 • ingenjör (gruva)
 • ingenjör (oljeborrning)
 • metallurg
 • oljeborringenjör
 • planeringschef (gruva)
 • service- och instruktionschef (gruva)
 • skyddsingenjör (gruva)

...