Yrkesklassificeringen 1987

0051 Ingenjörer med kemisktekniskt arbete

Sökord

 • avdelningsingenjör (kem.tekn.)
 • besiktningsingenjör (kem.tekn.)
 • bryggeriingenjör
 • driftschef (kem.tekn.)
 • driftsingenjör (kem.tekn.)
 • ingenjör (kem.tekn.)
 • katalysatoringenjör (kem.tekn.)
 • kemiingenjör
 • monteringsingenjör (gasdistribution)
 • pappersingenjör
 • planeringschef (kem.tekn.)
 • processingenjör
 • processplanerare (kem.tekn.)
 • produktionschef (kem.tekn.)
 • produktutvecklare (kem.tekn.)
 • service- och instruktionschef (kem.tekn.)
 • sprängämnesinspektör (kem.tekn.)
 • utvecklingsingenjör (kem.tekn.)
 • vattenförsörjningsingenjör

...