Yrkesklassificeringen 1987

0041 Ingenjörer med mekaniskt-tekniskt arbete

Sökord

 • ballistiker
 • besiktningsförman (motorford.)
 • besiktningsingenjör (motorford.)
 • besiktningsman (motorford.)
 • bilbesiktningsman (ingenjör)
 • bilingenjör
 • biträdande besiktningsman (motorford.)
 • chargeman
 • chefskonstruktör (maskining.)
 • driftschef (maskining.)
 • driftsingenjör (maskining.)
 • fjärrvärmechef
 • fjärrvärmeingenjör
 • flygingenjör
 • inspektör (fartyg)
 • kalkyleringschef (maskining.)
 • kraftverkschef (värmekraftverk)
 • länsbesiktningsman (motorford.)
 • maskiningenjör
 • maskinkonstruktionsingenjör
 • monteringsinspektör (vattenverk)
 • planeringschef (maskining.)
 • produktionschef (maskining.)
 • produktutvecklare (maskining.)
 • ritkontorschef (maskining.)
 • service- och instruktionschef (maskin)
 • skeppsbyggnadsingenjör
 • ställföreträdande besiktningsman (motorford.)
 • verkstadschef
 • verkstadsingenjör
 • verkstadsingenjör (maskining.)
 • verktygskonstruktör (maskining.)
 • vvs-ingenjör
 • vvs-planerare

...