Yrkesklassificeringen 1987

0032 Tekniker och arbetsledare med elektroniskt och teletekniskt arbete

Sökord

 • ackordsättare (elektron.,tele)
 • arbetsledare (elektron.,tele)
 • centralapparattekniker (elektron., tele)
 • centraltekniker
 • datamaskintekniker
 • datorservicetekniker
 • driftstekniker (elektron., tele)
 • elektroniktekniker
 • mynstergodskonstruktör (elektron., tele)
 • mätartekniker
 • nätgruppstekniker (elektron., tele)
 • radarmätare
 • radatekniker
 • radiotekniker
 • service- och instruktionstekniker (elektron., tele)
 • servicechef (elektron., tele)
 • signaltekniker
 • stationschef (radio, tv)
 • stationsförman (radio, tv)
 • stationsman (radio, tv)
 • studioförman (radio, tv)
 • svagströmstekniker
 • tekniker (elektron., tele)
 • telefonmästare
 • telefontekniker
 • teletekniker
 • videotekniker
 • överassistent (radio, tv)

...