Yrkesklassificeringen 1987

0031 Ingenjörer med elektroniskt och teletekniskt arbete

Sökord

 • analog (elektr., tele)
 • chef för telefondistrikt
 • chefskonstruktör (elektron., tele)
 • datoringenjör
 • driftschef (elektron., tele)
 • driftsingenjör (elektron., tele)
 • elektronikingenjör
 • elektronikplanerare
 • forskare (elektron., tele, datateknik)
 • ingenjör (elektron., tele)
 • kalkyleringschef (elektron., tele)
 • komponentingenjör (elektron., tele)
 • konstruktör (elektron., tele)
 • linjeingenjör (elektron., tele)
 • linjeinspektör (elektron., tele)
 • monteringsingenjör (elektron., tele)
 • planeringschef (elektron., tele)
 • produktutvecklare (elektron., tele)
 • radaringenjör
 • radioingenjör
 • rf-planerare (elektron., tele)
 • ritkontorschef (elektron., tele)
 • service- och instruktionschef (elektron., tele)
 • signalingenjör
 • telefoningenjör
 • telegrafingenjör
 • teleingenjör
 • utvecklingsingenjör (elektron., tele)

...