Samhällsekonomi

Nyckeltal

Bruttonationalproduktens volymförändring 2022*

+1,6%
Nationalräkenskaper, årsvis
Uppdaterad: 2023-09-18

Bruttonationalproduktens säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2023Q3

minus0,9%
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Uppdaterad: 2023-11-30

Hushållens sparkvot, %, Säsongrensad 2023Q2

+0,9%
Sektorräkenskaper kvartalsvis
Uppdaterad: 2023-09-18

Offentliga samfundens EDP-underskott (-) / EDP-överskott (+), förhållandet tilll BNP, %2022*

minus0,8%
Offentliga samfundens underskott och skuld
Uppdaterad: 2023-10-23

Bytesbalans, 4 kvartals glidande summa (netto) 2023Q2

minus3 195Miljoner euro
Betalningsbalans och utlandsställning
Uppdaterad: 2023-09-18

Publikationer