Pääjohtaja Marjo Bruun

Marjo Bruun aloitti Tilastokeskuksen pääjohtajana 1.5.2012. Hän on koulutukseltaan agronomi ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Työhistoria

Ennen tuloaan Tilastokeskukseen Marjo Bruun toimi Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ylijohtajana 2007–2012 ja tilastoryhmän johtajana. Ennen sitä hän työskenteli asiantuntija- ja konsultointitehtävissä yksityisellä sektorilla.

Luottamustehtävät

Marjo Bruun on toiminut YK:n Euroopan talouskomission alaisen Euroopan tilastokonferenssin (CES) hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016 lähtien, Euroopan tilastokonferenssin jäsen hän on ollut vuodesta 2012 alkaen. Bruun valittiin Euroopan tilastojärjestelmän (European Statistical System, ESS) laatua koskevan korkean tason ryhmän (HLG on Quality) jäseneksi 2018.

Vuonna 2019 Marjo Bruun nimitettiin YK:n korkean tason työryhmän HLG-PCCB:n jäseneksi. HLG-PCCB:n tehtävänä on kestävän kehityksen tavoitteiden toteutusprosessin strateginen johtaminen tilastojen ja raportoinnin osalta.

Aikaisemmin hän on toiminut Euroopan tilastojärjestelmän (ESSvisio 2020) työryhmän jäsenenä ja EU-maiden tilastopäälliköiden komiteaa (European Statistical System Committee) tukevan johtajaryhmän (Partnership Group) jäsenenä vuosina 2013–2015.

Marjo Bruun on Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT) neuvottelukunnan jäsen, Valtiokonttorin neuvottelukunnan jäsen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen neuvoston jäsen sekä Laatukeskuksen neuvottelukunnan jäsen.

Twitter:@mrsbruun

LinkedIn: https://in.linkedin.com/pub/marjo-bruun/2/ba3/90a

 

Uutinen nimityksestä 19.6.2019

Uutinen nimityksestä 8.3.2012

Tilastokeskuksen strategia

Päivitetty 16.10.2019