Yhteystiedot – johto ja tulosyksiköt

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Pääjohtaja

Marjo Bruun: pääjohtajan esittely
Sihteeri Salla Nikola p. 029 551 3055 (sijainen Mirella Saris p. 029 551 3365)

Esikunta

Ylijohtaja Heli Mikkelä p. 029 551 3200
Sihteeri Salla Nikola p. 029 551 3055

 

 • Strategiat ja johtaminen
 • Kansainväliset asiat
 • Tilastotoimen koordinointi
 • Tietoturva
 • Sisäinen tarkastus

Tilastotuotannon ylijohtaja Timo Koskimäki p. 029 551 3495
Sihteeri Salla Nikola p. 029 551 3055

 

 • Tilastotuotantoprosessi
 • Suomen EU-puheenjohtajuuteen liittyvät tehtävät

Tulosyksiköt

Tuotannon kehittäminen

Kehitysjohtaja Marja Rantala p. 029 551 3303
Sihteeri Salla Nikola p. 029 551 3055

 • Tilastomenetelmät
 • Metatiedot ja luokitukset
 • Laatutyö
 • Tutkijapalvelut

Tiedonhankinta

Tilastojohtaja Jussi Heino p. 029 551 3213
Sihteeri Henrietta Björklund p. 029 551 3243

 • Tiedonkeruumenetelmät
 • Aineistojen laatu
 • Tiedonkeruu
 • Haastattelupalvelu

Talous- ja ympäristötilastot

Tilastojohtaja Ville Vertanen p. 029 551 3343
Sihteeri Sointu Vänttinen p. 029 551 2440

 • Kansantalous
 • Julkinen talous ja julkiset palvelut
 • Rahoitusmarkkinat
 • Hinnat ja kustannukset
 • Ympäristö ja energia
 • Kuntatilastointi
 • Ympäristötilinpito
 • Kasvihuonekaasujen inventaario

 

Väestö- ja elinolotilastot

Tilastojohtaja Jari Tarkoma p. 029 551 3625
Sihteeri Johanna Tarkkanen p. 029 551 2311

 • Väestö
 • Tulot ja kulutus
 • Koulutus
 • Kulttuuri ja ajankäyttö
 • Työmarkkinat
 • Oikeudelliset olot
 • Väestöennusteet

Yritystilastot

Tilastojohtaja Mari Ylä-Jarkko p. 029 551 3310
Sihteeri Matti Jokela p. 029 551 2532

 • Teollisuus
 • Rakentaminen
 • Matkailu
 • Liikenne
 • Palveluiden tilastointi
 • Tiede ja teknologia, innovaatiot
 • Globalisaatio
 • Palkat ja työvoimakustannukset
 • Yritystilastointi

 

Hallinto

Hallintojohtaja Pasi Henriksson p. 029 551 2249
Sihteeri Marketta Kaskirinne-Salo p. 029 551 3542

 • Taloushallinto
 • Henkilöstö- ja lakipalvelut
 • Tila- ja toimistopalvelut

 

Tietopalvelu ja viestintä

Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala p. 029 551 3582
Sihteeri Anita Silvast-Lindström (ti-to) p. 029 551 2260, Matti Jokela (ma ja pe) p. 029 551 2532

 • Viestintä ja markkinointi
 • Tietokanta- ja verkkopalvelut
 • Tietopalvelu ja tilastokirjasto
 • Julkaisut ja tietotuotteet

 

Tietohallinto

Tietohallintojohtaja Harri Lehtinen p. 029 551 3403
Sihteeri Eija Heikkilä p. 029 551 2584

 • Tietotekniikkapalvelut ja -ratkaisut
 • Sovelluspalvelut

Päivitetty 29.5.2019