Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät kootusti tilastoihin ja tiedon löytymiseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Tietopalvelu auttaa tilastotiedon haussa puhelimitse 029 551 2220 tai chat-palvelussa. Voit kysyä tilastoista myös verkkolomakkeella.

Tiedonkeruisiin liittyvät usein kysytyt kysymykset löydät Tiedonkeruut-osiosta.

Mistä löydän tilastot?

Tilastotietojen virallinen julkistamispaikka on tilastokeskus.fi-sivusto. Jokaisella tilastolla on oma kotisivu ja taulukot-sivu. Taulukot-sivulta löytyvät valmiit liitetaulukot ja linkki tilaston tietokantataulukoihin. Tarkimmat tiedot julkaistaan tietokantataulukoissa. Kaikkien tietokantataulukoiden kokonaisuutta kutsutaan nimellä StatFin.

Etsitkö tilastoa? -sivulla voit hakea tilastoja nimen, aihealueen ja asiasanojen avulla.

Mistä tiedän, onko saamani viesti Tilastokeskukselta?

Tilastokeskus lähettää tutkimukseen valituille etukäteen kirjeen tai sähköpostin, jossa kerrotaan, mitä tietoja kerätään, miten niitä kerätään ja mihin tietoja käytetään. Voit varmistaa saamasi viestin asianmukaisuuden, sillä löydät kaikki Tilastokeskuksen tekemät kyselyt tiedonkeruusivuilta. Tilastokeskus ei koskaan kysy henkilötietojasi tai muita tietojasi sähköpostitse.

Tilastokeskus arpoo vuosittain vapaaehtoisiin tiedonkeruisiinsa vastanneiden henkilöiden kesken palkintoja, kuten esimerkiksi lahjakortteja. Arvonnoista tehdyn tietosuojaselosteen löydät Tilastokeskuksen verkkosivulta. Palkinnon voittaminen ei koskaan edellytä minkäänlaisten maksujen maksamista tai maksutietojen antamista.

Miten löydän elinkustannusindeksin ja tarkistan vuokran?

Vuokran tarkistamista varten tarvittavat elinkustannusindeksin pisteluvut löytyvät kuluttajahintaindeksin tietokantataulukosta ”Elinkustannusindeksi 1951:10=100”. Ohjeet laskentatavasta ovat sivulla Vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksillä.

Miten muutan eri vuosien markat tai eurot nykyrahaa vastaaviksi?

Vuosien 1860–2001 markat ja vuodesta 2002 alkaen eurot voidaan muuttaa nykyrahaksi rahanarvonmuunninlaskurin tai kertoimen avulla.

Mistä löydän bruttokansantuotteen ja henkeä kohden lasketun BKT:n?

Tietoja bruttokansantuotteesta löytyy Suomi lukuina -palvelusta kohdasta Kansantalous. Tarkimpia tilastotietoja bruttokansantuotteesta on Kansantalouden tilinpito -tilaston tietokantataulukoissa, joissa on mm. aikasarjatietoja bruttokansantuotteesta ja -tulosta käypiin hintoihin ja henkeä kohti laskettuja tunnuslukuja.

Mistä saan tietoa tavaroiden viennistä ja tuonnista?

Suomen ja muiden maiden välisestä tavaroiden tuonnista ja viennistä saa tietoa Tullin tuottamasta tavaroiden ulkomaankauppa -tilastosta. Yksityiskohtaiset tiedot ulkomaankaupasta löytyvät Tullin Uljas-tietokannasta.

Mistä löydän elintarvikkeiden hintatietoja?

Esimerkiksi maidon tai kahvin hintakehitys löytyy kuluttajahintaindeksin tietokantataulukoista otsikon "Kulutushyödykkeiden keskihintoja" alta. Napauttamalla 'Valitse osataulukko' pääsee katsomaan, miten hinnat ovat muuttuneet. On huomioitava, että kaikkien mukana olevien hyödykkeiden hintoja ei ole kerätty kaikkina vuosina.

Miten löydän kunnan väkiluvun koko vuodelta ja kuukausittain?

Kunnittaiset väkiluvut löytyvät StatFin-tietokannasta, josta ne saa myös muun muassa maakunnittain, ja sairaanhoitopiireittäin.

Mikä on Suomen asukasluku?

Keskeiset väkilukutilastot löytyvät Suomi lukuina -palvelun Väestö-osiosta. Tarkempaa tietoa Suomen väestöstä saa väestörakenne-tilastosta ja tietokantataulukoista.

Tutustu myös Väestörakenne-julkaisuihin, jotka ovat saatavana maksuttomina pdf-muodossa.

Mikä on Suomen väestöennuste?

Suomi lukuina -palvelun Väestö-osiossa on tiivis väestöennustetaulukko.

Tarkempaa tietoa väestöennusteesta saa väestöennuste-tilastosta ja tietokantataulukoista.

Tutustu myös Väestöennuste-julkaisuihin, jotka ovat saatavana maksuttomina pdf-muodossa.

Kuinka paljon Suomessa on ulkomaalaisia?

Suomi lukuina -palvelun Väestö-osiossa on Ulkomaiden kansalaiset -tilastotaulukko. Väestörakenne-tilaston kotisivulla on enemmän tietoa mm. kieliryhmistä, ulkomaan kansalaisista, väestöstä syntymämaan, kansalaisuuden ja äidinkielen mukaan.

Tarkimmat tiedot löytyvät väestörakenne-tilaston tietokantataulukoista.

Tutustu myös Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivustoon.

Kuinka paljon Suomessa on eri uskontojen tai uskontokuntien edustajia?

Väestörakenne-tilastossa on saatavana valmis liitetaulukko ”Väestö uskontokunnan mukaan ja osuus väestöstä”.

On huomioitava, että Suomessa tilastoidaan vain uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia, eivätkä kaikki uskontojen harjoittajat ole liittyneet uskonnollisiin yhdyskuntiin

Mitkä ovat miesten ja naisten suosituimmat etunimet?

Väestörekisterikeskus julkaisee tietoja etu- ja sukunimien määristä Suomessa. Nimipalvelun lisäksi Väestörekisterikeskus on julkaissut nimitietoja listana avoindata.fi-palvelussa.

Mistä löydän tietoa suomalaisten kuolinsyistä?

Kuolemansyyt-tilastosta löytyvät suomalaisten kuolinsyyt, myös itsemurhien määrät. Tarkimmat tiedot kuolinsyistä ovat tietokantataulukoissa.

Mistä voin saada kuolintodistuksen?

Vainajan lähin omainen (suorassa polvessa) tai vastaava läheisin henkilö voi saada kopion kuolintodistuksesta. Vuosien 1936-1965 kuolintodistukset sijaitsevat Kansallisarkistossa. Tätä uudemmat on arkistoitu Tilastokeskukseen. Ohjeet todistuskopion pyytämiseksi löytyvät kuolintodistusarkiston sivulta.

Miten löydän toimialaluokitukset?

Helppo tapa etsiä toimialaluokituksia on käyttää LuokitusEksperttiä. LuokitusEkspertin avulla oikean luokan voi löytää hakusanan avulla.

Miten löydän tietoa ammateista?

Tietoa eri ammattien kuvauksista löytyy ammattiluokituksesta. Helppo tapa etsiä ammattiluokituksia on käyttää LuokitusEksperttiä. LuokitusEkspertin avulla oikean luokan voi löytää hakusanan avulla.

Mikä on suomalaisten keskipalkka? Entä eri ammattien keskimääräiset palkat?

Keskimääräisen kuukausipalkan saa ansiotasoindeksin tuoreimman julkistuksen liitetaulukosta 11 "Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain".

Keskimääräinen palkka ammatin perusteella löytyy palkkarakenne-tilastosta. Tarkimmat tiedot ovat palkkarakenne-tilaston tietokantataulukoissa

Yksityiskohtaisempaa tietoa palkoista ammattinimikkeiden mukaan on saatavissa työnantajasektorien mukaan tietokantataulukoista.

Miksi Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastot eroavat toisistaan?

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen luvut ovat aina poikenneet toisistaan. Merkittävin syy eroihin on erilainen työttömän määrittely. Tilastojen vertailu löytyy työvoimatutkimuksen sivulta: Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Mistä löydän asuntojen myyntihintoja alueittain?

Asuntojen myyntihinnat julkaistaan kuukausittain osakeasuntojen hinnat -tilastossa.

Tarkimmat tiedot (mm. kunnittain, postinumeroalueittain, talotyypeittäin) ovat Osakeasuntojen hinnat -tietokantataulukoissa.

Omakotitalojen hinnoista on tietoa kiinteistöjen hinnat -tilastossa.

Mistä löydän asuntojen keskimääräiset vuokrat?

Asuntojen vuokrat -tilastoa julkaistaan neljännesvuosittain. Tilastossa on vapaarahoitteisten asuntojen ja aravavuokra-asuntojen vuokrat alueen ja huoneluvun mukaan. Vuositilastossa on tiedot myös rakennusvuoden mukaan.

Tarkimmat tiedot ovat Asuntojen vuokrat -tietokantataulukoissa

Kuinka paljon Suomessa on kesämökkejä?

Tilastokeskus julkaisee tiedot kesämökkien määrästä rakennukset ja kesämökit -tilastossa. Kesämökeistä on saatavissa tietoja rakennusvuoden, pinta-alan, omistajan iän ja kotikunnan mukaan.

Tiedot kesämökeistä kunnittain ovat Rakennukset ja kesämökit -tietokantataulukoissa

Kuinka paljon Suomessa on saunoja?

Kaikkien saunojen tarkkaa lukumäärää ei ole tiedossa. Tietoja saunoista löytyy Suomi lukuina -palvelusta, jossa on tieto huoneistosaunojen lukumäärästä sekä arvio kaikista saunoista.

Huoneistosaunoista on tietoja myös asunnot ja asuinolot -tilaston liitetaulukossa 5 ”Asuntokanta ja varusteet 1960–2013”.

Kuinka paljon Suomessa on köyhiä tai pienituloisia?

Köyhyysrajalle ei ole virallista määritelmää, joten köyhien määrä on tulkinnanvarainen kysymys. Pienituloiseksi on määritelty henkilöt, joiden kotitalouden tulot ovat alle 60 prosenttia kotitalouksien mediaanitulosta (pienituloisuuden määritelmä). Tietoja pienituloisista löytyy tulonjakotilastosta.

Kuinka paljon on yksinhuoltajia?

Aiemmin tilastoinnissa käytettiin nimitystä yksinhuoltajaperheet, mutta yhteiskunnan muutosten ja huoltajuusnäkökohtien vuoksi on siirrytty yhden vanhemman perheiden käsitteeseen. Esimerkiksi yhteishuoltajuutta ei pystytä ottamaan tilastossa huomioon.

Yksinhuoltajien määrästä saa tietoa Suomi lukuina -palvelun Väestö-osiosta, jossa on tilastoja äidin ja lasten tai isän ja lasten muodostamista perheistä.

Yksityiskohtaisempia tilastotietoja on saatavana perheet-tilastosta.

Tutustu myös Perheet-julkaisuihin, jotka ovat saatavana maksuttomina pdf-muodossa.

Kuinka paljon on sinkkuja?

Sinkkujen määrästä eli yhden hengen asuntokunnista saa tietoa Suomi lukuina -palvelun Väestö-osiosta.

Asuntokunnista saa tietoa myös asunnot ja asuinolot -tilastosta.

Tarkimmat tiedot asuntokunnista ovat Asunnot ja asuinolot -tietokantataulukoissa.

Tutustu myös Asunnot ja asuinolot -julkaisuihin, jotka ovat saatavana maksuttomina pdf-muodossa.

Kuinka paljon on yksin asuvia vanhuksia?

Yksin asuvien vanhusten määrä löytyy Asunnot ja asuinolot -tietokantataulukosta ”Asuntokunnat koon, vanhimman iän ja sukupuolen sekä talotyypin mukaan”. Taulukosta napautetaan ensin ”Valitse osataulukko” ja sen jälkeen valitaan haluttu alue ja vuodet, asuntokunnaksi yksi henkilö ja ikäryhmiksi yli 65-vuotiaat.