SVT-neuvottelukunta

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta toimii tilastoja tuottavien viranomaisten yhteisenä foorumina virallisen tilastotoimen kehittämislinjausten ja Euroopan tilastojärjestelmän kansallisen tason koordinoinnin tavoitteiden edistämisessä. Neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2002. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2021–31.12.2023.

Neuvottelukunnan tehtävä

Neuvottelukunnan tehtävänä on

 • kansallisen tilastoyhteistyön edistäminen ja tilastotuotannon kehittäminen Tilastoekosysteemin kehittämislinjausten 2021-2023 ja Euroopan tilasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti
 • EU:n käytännesääntöjen (COP) toimeenpanon edistäminen ja vertaisarvioinnin tukeminen
 • tukea laatu- ja menetelmäohjeiden valmistelua sekä osaamisen ja tietojen vaihtoa
 • virallisen tilaston näkyvyyden ja tunnettuuden edistäminen
 • asiakastarpeita vastaavan, yhtenäisen, laadukkaan ja luotettavan virallisen tilaston tuotannon edistäminen.

Neuvottelukunta voi järjestää seminaareja ja työpajoja tärkeäksi katsomistaan tilastoekosysteemin ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunta voi myös perustaa jaostoja tai työryhmiä tehtäviensä valmistelua varten.

Asiakirjoja

Puheenjohtaja

Ylijohtaja Ville Vertanen, Tilastokeskus

Jäsenet

 • tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, Eläketurvakeskus (varajäsen: tilastosuunnittelija Katariina Käkönen, Eläketurvakeskus)
 • yhteyspäällikkö Minna Rantamäki, Ilmatieteen laitos
 • tilastopäällikkö Vesa Ylönen, Kansaneläkelaitos (varajäsen: tilastoasiantuntija Reeta Pösö)
 • erityisasiantuntija Mika Idman, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (varajäsen: erityisasiantuntija Juha-Pekka Konttinen, Traficom)
 • tilastojohtaja Mari Ylä-Jarkko, Luonnonvarakeskus (varajäsen: päällikkö Esa Katajamäki, Luonnonvarakeskus)
 • tilastopäällikkö Jussi Vasanen, Maahanmuuttovirasto (varajäsen: erikoissuunnittelija Jani Jormanainen, Maahanmuuttovirasto)
 • rekisteripäällikkö Taisto Toppinen, Maanmittauslaitos (varajäsen: johtaja Heikki Lind, Maanmittauslaitos)
 • ylitarkastaja Ilppo Alatalo, Rikosseuraamuslaitos (varajäsen: erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori, Rikosseuraamuslaitos)
 • kehittämispäällikkö Kimmo Silvo, Suomen ympäristökeskus
 • erityisasiantuntija Anna Heino, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • tulliylitarkastaja Christina Telasuo, Tulli
 • neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Johanna Lehtimäki, Työterveyslaitos (varajäsen: ylilääkäri Kirsi Koskela, Työterveyslaitos)
 • kehittämispäällikkö Leena Storgårds, Tilastokeskus
 • kehittämispäällikkö Reetta Moilanen, Tilastokeskus
 • viestintäpäällikkö Mervi Ukkonen, Tilastokeskus

Neuvottelukunnalla on oikeus kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.