Toiminta ja tehtävät

Tilastokeskuksen toiminta-ajatus

Tilastokeskus tukee demokraattista ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä tutkimusta tuottamalla yhteiskuntaoloja kuvaavia luotettavia tilastoja, selvityksiä ja aineistoja. Tilastokeskus kehittää valtion tilastotointa yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa.

Tilastokeskuksen tehtävät

Laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä

  • Kerätä ja ylläpitää yhteiskuntaa kuvaavia tietoaineistoja
  • Hoitaa tietopalvelua ja edistää tilastotiedon käyttöä
  • Kehittää tilastomenetelmiä ja tehdä tilastojen kehittämistä palvelevaa tutkimustyötä

Huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa

  • Koordinoida kansallista tilastotointa
  • Osallistua Suomen kansainväliseen tilastoyhteistyöhön ja koordinoida sitä