Euroopan tilastojärjestelmä ESS

Euroopan unionin politiikan tärkeänä perustana ovat luotettavat ja vertailukelpoiset tilastotiedot. Mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi on kehitetty Euroopan tilastojärjestelmä ESS. Sen muodostavat EU:n tilastovirasto Eurostat ja EU:n jäsenvaltioiden kansalliset tilastovirastot (NSI). Lisäksi ESS:ään kuuluvat Euroopan talousalueen EEA:n ja Euroopan vapaakauppa-alueen EFTA:n jäsenmaat.

Jäsenvaltiot vastaavat tietojen keruusta ja tilastojen laatimisesta niin kansallisiin kuin EU:n tarpeisiin. Tilastojen kansainvälisestä vertailukelpoisuudesta huolehtii Eurostat läheisessä yhteistyössä kansallisten tilastovirastojen kanssa. ESS:n toiminnan painopisteet liittyvät EU:n keskeisiin politiikkatavoitteisiin. Koska EU:n toiminta on jatkuvasti laajentunut, kattaa yhteistyö nykyisin lähes kaikki tilastoalueet.

ESS toimii yhteistyössä EU:n jäsenehdokasmaiden tilastovirastojen, Euroopan komission muiden elinten sekä Euroopan keskuspankin kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat kansainväliset järjestöt kuten OECD, YK, IMF ja Maailmanpankki.

  • Katso lisää Euroopan tilastojärjestelmän rakenteista ja toiminnoista ESS-sivuilta, jotka ovat myös jatkuvasti päivittyvä uutislähde ESS:n keskeisiin tapahtumiin.
  • Eurostatin sivuilta löytyvät EU:n tilastotiedot ja Euroopan tilastojärjestelmän ESS:n esittely.
  • Eurostatin sivuilla on katsaus Euroopan tilastojärjestelmän toimintaan vuonna 2014. (1.6.2015)

Päivitetty 12.1.2018